Sunteți pe pagina 1din 19

Monografie-Comert cu amanuntul (Retail)

Adaugat de Kyroness
Specific pentru comertul cu amanuntul este obligativitatea utilizarii casei de marcat si
conducerea raportului de gestiune zilnic pentru evidenta analitica a marfurilor.
In cazul neplatitorilor de TVA se ignora conturile de TVA: 4426, 4427 si 4428. Astfel din
formulele contabile de mai jos vor disparea inregistrarile cu aceste conturi.

1. Achizitionarea marfurilor de la furnizori. Marfurile ajung cu factura:


371 = %
378
4428
401
4426 = 401

2. Achizitionarea marfurilor de la furnizori. Marfurile ajung cu aviz de insotire:


371 = %
378
4428
408
In momentul primirii facturii:
% = 401
408
4426

3. Vinzarea marfurilor cu amanuntul, in baza raportul Z de la casa de marcat:


A. Prin casa (numerar):
5311 = %
707
4427

B. Prin banca (card):


5121 = %
707
4427
4. Descarcarea de gestiune a marfurilor vandute, tinand cont de coeficientul "K" de repartizare a
adaosului calculat pentru fiecare luna:
% = 371
607
378
4428

5. Pentru a se putea descarca gestiunea este necesar a se calcula adaosul marfurilor vandute.
Acest adaos se calculeaza cu ajutorul coeficientului "K":

K = (Si 378 + Rc 378) / [ (Si 371 - Si 4428) + (Rd 371 - Rc 4428) ]


Acest coeficient K se inmulteste cu valoarea marfurilor vandute din care s-a scazut cota aferenta
de TVA, adica cu rulajul lunar al contului 707*.
Adaosul comercial = K x Rulajul lunar al contului 707
Astfel costul marfurilor vandute va fi:
Cost = Rulaj lunar al contului 707 - Adaos comercial

* Rulajul lunar al contului 707 se refera doar la veniturile din vanzarea marfurilor cu
amanuntul.
astazi : vineri, iulie 24, 2009

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor in cadrul comertului cu


amanuntul
 

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor in cadrul comertului cu amanuntul

Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata defineste
comertul cu amanuntul ca fiind activitatea desfasurata de comerciantii care vand produse, de regula,
direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora.

In exemplul de mai jos se prezinta inregistrarile contabile in conditiile in care evaluarea stocurilor se face
prin metoda global valorica.

Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric, atat in
gestiune, cat si in contabilitate, iar controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din
contabilitate se efectueaza numai valoric la perioadele de timp stabilite de catre fiecare unitate.

Raportul de gestiune se completeaza pe baza a mai multor documente, cum ar fi: documente ce atesta
intrarea si iesirea de marfuri si ambalaje, documente privind depunerea numerarului din vanzare.
Aceleasi documente sunt utilizate si la intocmirea fiselor valorice tinute pe gestiuni in cadrul conturilor de
marfuri si ambalaje din contabilitate.

Soldurile valorice ale marfurilor si ambalajelor aflate in gestiune se verifica pe baza raportului de gestiune
predat la contabilitate, sau cu ocazia inventarierii, dupa caz.

EXEMPLU

 La data de 31.08.2007 in balan ta magazinului alimentar „Narcisa S.R.L.” avem urmatoarele date
:

Simbol Denumire cont Sold Sold Rulaj Rulaj Sold Sold Final
cont Initial Initial Cumulat Cumulat Final Credit
Debit Credit Debit Credit Debit
371 ,,Marfuri” 7.140 5.712 12.852

378 ,,Diferente de 1.000 800 1.800


pret la marfuri”
4428 ,,T.V.A. 1.140 912 2.052
neexigibila”

 In luna septembrie 2007 au loc urmatoarele evenimente :

- se achizitioneaza marfa de la furnizor in suma de 500 lei la care se adauga T.V.A.

- se achita factura catre furnizor

- se incaseaza in numerar, prin casa de marcat, suma de 2.500 lei

- adaosul comercial practicat de societate este de 20%

- pe data de 20 ale lunii se constata depasirea termenului de valabilitate la unele dintre produse si se
decide scoaterea acestora de la vanzare. Valoarea la vanzare a produselor expirate este de 500 lei.

Inregistrarea in contabilitate

1) Inregistrarea intrarii marfii in gestiune pe baza facturii si a Notei de Intrare Recep tie :

371 = % 714

,,Marfuri” 401 500

„Furnizori” 100

378 114

,,Diferente de pret la marfuri”

4428

,, T.V.A. neexigibila ”

si

4426 = 401 95

   ,,T.V.A. deductibila”              „Furnizori”

2) I nregistrarea platii facturii catre furnizor:

401 = 5311 595

             „Furnizori”           „Casa in lei”

3) Inregistrarea incasarilor in numerar:

5311 =                      % 2.500


            „Casa in lei” 707

„Venituri din vanzarea 2.100,84


marfurilor”
399,16
4427

,,T.V.A. colectata ”

4) Calculul coeficientului ,, K” de descarcare a gestiunii

In conformitate cu prevederile art. 130 , alin. (4) din O.M.F. nr. 1.752/2005, repartizarea diferentelor de
pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se
calculeaza astfel: 

perioadei de referinta

                            Soldul initial al + Dif. de pret aferente intrarilor

                       diferentelor de pret  in cursul  perioadei, cumulate

                                                       de la inceputul exercitiului

                                                          financiar pana la finele                     

Coeficient de1) = --------------------------------------------------- x 100


repartizare          Soldul initial al  + Valoarea intrarilor in cursul perioadei,

                        stocurilor la pret      la pret de inregistrare cumulat de la

                         de inregistrare       inceputul exercitiului financiar pana la       

                                                          finele perioadei de referinta

 
1
) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul initial al contului de marfuri si valoarea
intrarilor de marfuri nu vor include T.V.A. neexigibila.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma
rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.

                               1.000 + 800 + 100                          1.900

K= ------------------------------------------------ = ----------X 100 = 16,67%

      (7.140 – 1.140) + ( 5.712 – 912) + (714 – 114)     11.400

5) Calculul adaosului comercial aferent marfii vandute se face prin aplicarea coeficientului K asupra
vanzarilor din luna mai putin T.V.A.- ul.
Adaos aferent m a rfii ie site =(2.500 – 399,16)X16,67% = 350,21

Costul m arfii vandute = Valoarea de vanzare – Adaos aferent marfii iesite –T.V.A.

= 2.500 – 350,21 – 399,16 = 1.750,63

6) Inregistrarea descarcarii de gestiune pentru marfa vanduta in suma de 2.500 lei:

                     % = 371 2.500

607 ,,Marfuri” 1.750,63

,,Cheltuieli privind marfurile” 350,21

378 399,16

,,Diferente de pret la marfuri”

4428

,,T.V.A. neexigibila ”

7) Scoaterea din eviden ta a marfii al carei termen de garantie a fost depasit se realizeaza prin aplicarea
coeficientului K asupra valorii fara T.V.A.

Adaos aferent marfii expirate = (500 – 79.83)X16.67 = 70.04

Inregistrarea in contabilitate a descarcarii de gestiune:

                       % = 371 500

607/nedeductibil ,,Marfuri” 350, 13

,,Cheltuieli privind marfurile”  

378 70,04

,,Diferente de pret la marfuri” 79,83

4428

,,T.V.A. neexigibila ”

Costul marfurior expirate va fi considerat cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

De asemenea T.V.A.-ul aferent de 66,52 lei (350,13X19%) dedus in momentul achizitiei va deveni
nedeductibil si se va face urmatorul articol contabil:

        635/nedeductibil = 4426 66,52


,,Chelt. cu alte impozite, taxe si ,,T.V.A. deductibila”
varsaminte asimilate”

100% siguranta in contabilitate cu Revista Romana de Monografii Contabile!


...clic aici!

Articol publicat in data 02-Iul-2008

Monografii contabile in cazul comertului cu amanuntul

Posted on 27 October 2008

Tags: comert cu amanuntul, monografie, Monografii contabile

Specific pentru comertul cu amanuntul este obligativitatea utilizarii casei de marcat si


conducerea raportului de gestiune zilnic pentru evidenta analitica a marfurilor.
In cazul neplatitorilor de TVA se ignora conturile de TVA: 4426, 4427 si 4428. Astfel din
formulele contabile de mai jos vor disparea inregistrarile cu aceste conturi.
1. Achizitionarea marfurilor de la furnizori. Marfurile ajung cu factura:

% = 401
371
4426
- inregistrarea adaosului comecial :

371 = %
378
4428

2. Achizitionarea marfurilor de la furnizori. Marfurile ajung cu aviz de insotire:

371 = 408
-inregistrarea adaosului comercial
371 = %
378
4428

In momentul primirii facturii:

% = 401
408
4426

3. Vinzarea marfurilor cu amanuntul, in baza raportul Z de la casa de marcat:


A. Prin casa (numerar):
5311 = %
707
4427
B. Prin banca (card):
5121 = %
707
4427

4. Descarcarea de gestiune a marfurilor vandute, tinand cont de coeficientul “K” de repartizare a


adaosului calculat pentru fiecare luna:
% = 371
607
378
4428

5. Pentru a se putea descarca gestiunea este necesar a se calcula adaosul marfurilor vandute.
Acest adaos se calculeaza cu ajutorul coeficientului “K”:
K = (Si 378 + Rc 378) / [ (Si 371 - Si 4428) + (Rd 371 - Rc 4428) ]
Acest coeficient K se inmulteste cu valoarea marfurilor vandute din care s-a scazut cota aferenta
de TVA, adica cu rulajul lunar al contului 707*.
Adaosul comercial = K x Rulajul lunar al contului 707
Astfel costul marfurilor vandute va fi:
Cost = Rulaj lunar al contului 707 – Adaos comercial
* Rulajul lunar al contului 707 se refera doar la veniturile din vanzarea marfurilor cu
amanuntul.

Monografii contabile in cazul comertului cu ridicata


1. Receptia marfurilor de la furnizori in baza facturii:

% = 401

371

4426
2. Receptia marfurilor de la furnizori in baza avizului de insotire al marfii:

% = 408

371

4428

Inregistrarea facturii primite:

408 = 401
4426 = 4428
3. Inregistrarea vanzarilor catre clienti pe baza de:

- factura:

4111 = %

707

4427

- aviz de insotire si factura:

418 = %

707

4428

si la emiterea facturii

4111 = 418

4428 = 4427
4. Descarcarea gestiunii marfurilor vandute:

607 = 371

Trimite articolul

Monografii contabile Comments (1)

partner-pub-8951 FORID:11 ISO-8859-2

descarcarea gestiunii formula de calcul coeficient K - Forum 100%


contabilitate - Conta.ro
               

www.conta.ro Regulament Ajutor Cauta Membrii Calendar Galeria  Blog  

all

  Mesaj Site

(Mesajul se inchide in 2 secunde)

Bine ai venit vizitatorule. Te rugam sa alegi una din optiunile de mai jos:
( AUTENTIFICARE | INREGISTRARE )

 Forum 100% contabilitate Linkuri Sponsorizate


- Conta.ro > Intrebari si
raspunsuri > CONTABILITATE
STOCURI Promoveaza-te in directorul
conta.ro
Firma de contabilitate / Contabil
particular
Firma de audit / Consultant fiscal

Acum poti vedea online


rapoartele din CIEL Conta
Professional

TRENDIX - gratuit pentru acasa


 Atentie!

NOU !!!Prezinta-ti serviciile de contabilitate pe internet

FA-TI UN SITE ACUM


------------------------------------------
Inainte de a deschide un nou subiect va rugam sa accesati butonul CAUTARE .
Exista probabilitatea foarte mare ca intrebarea Dumneavostra sa fi fost postata deja pe forum de alti
membri si este la fel de probabil ca raspunsul la respectiva intrebare sa fie deja pe forum.
Introduceti intrebarea dumneavoastra doar in sectiunea corespunzatoare, in caz contrar mesajele vor fi
mutate sau sterse.

De asemenea, va rugam sa consultati REGULAMENTul ori de cate ori considerati ca este necesar,
folosind link-ul "Regulament" situat in antetul paginii, in bara de conectare.

Multumim!

 descarcarea gestiunii formula de calcul coeficient K, cum se face descarcarea gestiunii de marfa
vinduta la pret cu amanuntu

Optiuni
freddy

Aug 11 2008, 09:39 AM

Trimis la #1

Nou

Grup: Nou venit


Postari: 8
Inregistrat pe: 14-April 08
Membrul Nr.: 148,622

cum se face descarcarea gestiunii de marfa vinduta la pret cu amanuntul fiind si platitor de tva va rog sa
ma ajutati cum siiti mai bine avind in vedere ca sunt incepator. Va multumesc mut de tot. Am inteles ca
sunt mai multe variante, calcul la sod, calcul la total sume nu pra stiu .

lilianarodica Aug 11 2008, 08:49 PM

Trimis la #2
Freddy,
Faci o grava confuzie intre Contabilitatea financiara si Contabilitatea de
gestiune .Intrebarea ta face parte din contabilitatea financiara.Foloseste
butonul cautare si sigur vei gasi raspunsul.
Succes
Membru senior

Grup: Global Moderators


Postari: 1,548
Inregistrat pe: 14-July 05
De la: bucuresti
Membrul Nr.: 103,197

gazulitza

Jan 4 2009, 08:43 PM

Trimis la #3

Buna!
Va rog sa ma ajutati si pe mine!
Nou
Vreau sa aflu cum se calculeaza adaosul comercial. Am vazut ca exista deja pe
forum un topic pe aceasta tema.
Grup: Nou venit Se calculeaza un coeficient k, pe care eu l-am mai intalnit si intr-un manual de
Postari: 9 contabilitate. Problema este ca nu
Inregistrat pe: 4-January obtin acelasi rezultat, caci formula este putin diferita.
09
Membrul Nr.: 168,555 De unde pot obtine un exemplu clar, cu calcule
deja facute, ca sa pot observa de unde sunt luate sumele?

De exemplu, daca intr-un magazin de desfacere cu amanuntul am


SI371=15000lei, Si 378=2600, in cursul lunii se
cumpara marfa de 200000, adaosul practicat e de 30%, se vinde marfa de
280000, care este rulajul debitor al adaosului comercial?

Va multumesc anticipat!

cheerz

Jan 7 2009, 02:32 PM

Trimis la #4

Pai iti zic eu cum sa faci. De la inceput iti zic ca sunt 2 formule pt K, si din
experienta mea am vazut ca rezultatele difera putin Eu folosesc una, iar
Membru junior programul de conta (SAGA) in care lucrez o foloseste pe a 2-a si tot timpul
sunt diferente, asa ca trebuie sa-l corectez
Uite cum faci :
Grup: Members
1) calculezi K :
Postari: 27
K = TSC 378 / (TSD 371 - TSC 4428) * 100
Inregistrat pe: 29-March
2) Rulajul debitor al contului de adaos : RD 378 = RC 707 * K.
07
Membrul Nr.: 121,057
Bafta.

gazulitza Jan 10 2009, 08:52 PM

Trimis la #5
Multumesc foarte mult pentru raspuns.

Nou

Grup: Nou venit


Postari: 9
Inregistrat pe: 4-January
09
Membrul Nr.: 168,555

oanapopa

Jan 19 2009, 03:42 PM

Trimis la #6

va rog mult sa-mi dati formula de calcul al coeficientului K si apoi formula de


descarcare de gestiune:
Membru junior din ce se compune 378 si 607

Grup: Members
Postari: 21
Inregistrat pe: 13-January
09
Membrul Nr.: 169,762
 

tucu_ro

Jan 20 2009, 09:22 PM

Trimis la #7

CITAT(oanapopa @ Jan 19 2009, 03:42 PM)

Membru junior va rog mult sa-mi dati formula de calcul al coeficientului K si apoi formula de
descarcare de gestiune:
din ce se compune 378 si 607
Grup: Members
Postari: 23
Inregistrat pe: 29- SOLD INITIAL CREDITOR 378+RC 378(cumulat de la inc anului)
September 08 K = _______________________________________________________ x 100
Membrul Nr.: 159,861 ( Si 371 - Si 4428) +(Rd 371 - Rc4428 )

K se inmulteste cu sold 371 fara TVA = adaosul marfurilor ramase in stoc


pt 378 aferent marfurilor vandute = sold 378- ad mf ramase in stoc
pt. 4428 = rulaj creditor luna cont 707 x 1.19
pt 607 = il aflii prin diferenta

germinel25

May 26 2009, 05:50 PM

Trimis la #8

Buna ziua,

Nou Va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema ,deoarece nu stiu


cum sa-i dau de cap .
Am nevoie de pasii pentru a calcula impozitul pe profit pentru un PFA
Grup: Nou venit -comert cu amanuntul , cu stoc de marfa pentru
Postari: 2
Inregistrat pe: 26-May 09 anul 2008. Nu inteleg exact cum sa determin K-ul si apoi ce sa fac cu el
Membrul Nr.: 183,560 ,deoarece contabilitatea acestei firme

a fost tinut de catre administrator ,iar toate documentele (NIR-uri, registre )


au fost scrise de mana -contabilitate in partida simpla . Eu trebuie sa le
centralizez intr-un excel acum .

Daca stie cineva si are putin timp sa-mi explice ,astept raspunsuri !
Multumesc ,

claudiaionela

May 26 2009, 09:33 PM

Trimis la #9

La perosana fizica nu se calculeaza descarcare de gestiune, prin aplicarea


formulei K. Acolo, se completeaza registrul de incasari si plati si diferenta
Membru dintre incasari si plati se impoziteaza cu 16%.

Grup: Members
Postari: 316
Inregistrat pe: 17-August
05
De la: PITESTI
Membrul Nr.: 103,571
 

cornel bors

Aug 14 2009, 08:31 PM

Trimis la #10

In cazul in care am depus bilantul si am constatat ulterior ca s-a gresit


formula K ( in loc de soldul initial 371 s-a folosit soldul initial din luna a
Membru junior aceluiasi cont ) eroare de vreo 40.000 RON se poate sa se faca ceva sau asa
ramane .
Multumesc anticipat
Grup: Members
Postari: 24 Ps toate soldurile initiale din formula au fost inlocuite cu cele initiale din luna
Inregistrat pe: 24- cat de GRAV este acest lucru ??
November 08
Membrul Nr.: 165,640 Acest mesaj a fost editat de madalinab: Aug 15 2009, 05:31 PM

(anisoara bobi)

Aug 15 2009, 08:44 AM

Trimis la #11

Cum adica? soldurile initiale cu cele din luna; descarcarea gestiunii prin
coeficientul k se afla astfel: dispui de urmatoarele date:TOTAL SUME PRECED
DEBIT 371
TOTAL RULAJ PRECED CREDIT 371 (TRPC371)

TOTAL SUME PRECED DEBIT 378 (TSPD378)


Membru junior TOTAL SUME PRECED CREDIT 378 (TSPC378)

TOTAL RULAJ PRECED DEBIT 4428(TRPD4428


Grup: Members TOTAL SUME PRECED CREDIT 4428(TSPC4428)
Postari: 65
Inregistrat pe: 8-January RULAJ LUNA CURENTA DEBIT 371(RD371)
07 RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 378(RC378)
Membrul Nr.: 114,371 RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 4428(RC4428)
RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 707
RULAJ LUNA CURENTA CREDIT 4427
K=(TSPC378+RC378)/(TSPD371-TSPC4428+RD371-RC4428)
ADAOS = K*(TRPC371-TSPC4428+RD371-RC4428)-TSPD378

cornel bors

Aug 17 2009, 09:27 AM

Trimis la #12

Da , aceasta este o varianta

sau se poate sa inlocuiesti :


Membru junior

TSP+R cu
Grup: Members sold initial din an + rulaj cumulat
iar gafa a fost ca in loc de sold initial din an s-a trecut sold initial din luna
Postari: 24
Inregistrat pe: 24-
November 08
Membrul Nr.: 165,640

 
germinel25

Nov 24 2009, 01:27 PM

Trimis la #13

S-ar putea să vă placă și