Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 5 Infractiuni prevazute de legi speciale

10.11.2014

TRAFICUL DE INFLUENTA
Traficul de influenta este prevazut in art 291 CP.
Consta in pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indir
ect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de o persoana care are influenta sau lasa sa se creada c
a are infuenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta sa indepli
neasca ,sa nu indeplineasca ,sa urgenteze sau sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in atributiile,
indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act impotriva acestor indatoriri.
Subiectul activ- legea 78/2000-cand subiectul acttiv(atat pentru luarea de mita cat si pentru darea
de mita si pentru trafic de influenta) pot fi :
a. persoanele care exercita o functie de demnitate publica;
b. cand faptuitorul este judecator sau procuror;
c. cand este organ de cercetare penala sau are atributii de constatare ori sanctionare a contraventiil
or;
Conditii preexistente pentru traficul de influenta:
Obiect juridic specific, relatiile sociale privitoare la desfasurarea activitatii din unitatile publice sau p
rivate.
Nu are obiect material, foloasele sunt doar instrumente de realizare a elementului material.
Latura obiectiva: Elementul material multiplu,pretindere ,primire, acceptare de foloase, pentru a dete
rmina un functionar sa faca sau sa nu faca un act ce intra in sfera atributiilor sale de serviciu. Ner
espingerea promisiunii nu este o modalitate de comitere a infractiunii. Toate modalitatile se pot reali
za direct sau indirect (apeland si la terte persoane). Cand cumparatorul nu stie ca banii vor ajunge
la functtionar, el raspunde pentru cumparare de influenta ,traficantul pentru trafic iar functionarul pe
ntru luare de mita.
Cerinte esentiale pentru a se retine aceasta infractiune:
1. A avea influenta, a lasa sa se creada ca are influenta;
2. Faptuitorul sa promita interventia sa pe langa un functionar public;
3. Fapta sa se petreaca inainte ca functionarul pe langa care s-a promis ca se intervine, sa fi indepl
init actul respectiv sau in timpul indeplinirii actului.
Forme:
Actele preparatorii sunt posibile, la fel si tentativa, dar nu se pedepsesc(sunt asimilate faptei consu
mate).
CUMPARAREA DE INFLUENTA- art. 292 CP
Promisiunea,oferirea sau darea de bani sau alte foloase pentru sine sau pentru altul, direct sau in
direct unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functiona
r public, pentru a-l determina sa indeplineasca, sa nu indeplineasca ,sa urgenteze sau sa intarzie ind
eplinirea unui act care intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acest
ei indepliniri.

Obiectul juridic special il reprezinta relatiile sociale privitoare la activitatea institutiilor publice sau p
rivate.
Obiect material nu exista nici aici, banii si foloasele fiind instrumentele prin care se realizeaza obie
ctul material.
Subiect activ poate fi orice persoana. Cumpararea de influenta savarsita prin intermediar denota:
1. Cumparatorul este autor si nu instigator la cumparare.
2. Intermediarul nu poate fi considerat decat complice la infractiune.
Cumpararea de influenta prin intermediar constituie infractiune doar daca elementul material (prin f
oloase ,doar daca ajung la traficant) nu si atunci cand actiunea tipica se opreste la intermediar, nep
utand fi retinuta existenta infractiunii in sarcina autorului, nu se retine nici calitatea de complice in
sarcina intermediarului.
Subiect pasiv:in principal statul,institutia publica, orice persoana juridica in cadrul careia isi exercita
activitatea functionarul.
Subiect pasiv secundar:functionarul public a carei influenta este cumparata.
Elementul material reprezinta promisiunea, oferirea, darea de bani sau alte foloase.
Conditii esentiale:
- oricare din variantele elementului material sa fie urmarea influentei pe care vanzatorul de influen
ta pretinde ca o are asupra unui functionar public;
- actiunea specifica elementului material sa fie savarsita de autor pentru interventia traficantului, pe
langa un functionar public, pentru a-l determina sa faca sau sa nu faca un act din sfera atributiilor
de serviciu;
- actiunea specifica elementului material sa fie realizata inainte sau in timpul indeplinirii actului de c
atre functionar.
Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol in ceea ce priveste buna desfasurare a ac
tivitatii unei autoritati, unitati publice sau private. Practic, reprezinta starea de pericol produsa asupr
a obiectului juridic special.
Legatura de cauzalitate reiese din materialitatea faptei.
Forma de vinovatie este intentia directa, calificata prin scop sau folosul material.
Formele:
Actele pregatitoare si tentativa sunt asimilate faptei consumate. Infractiunile de coruptie prevad ca
si cauza de nepedsire, denuntarea faptei inainte de a fi descoperita de catre organul de urmarire
penala.

Art 10- a. Stabilirea cu intentie a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor
apartinand operatorilor economici , la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale est
e actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare, de executare silita, reorganizare sau lichidare judi
ciara, cu ocazia unei operatiuni comerciale ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiil
or publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarita de cei care
au atributii de conducere, administrare,gestionare, executare silita, reorganizare sau lichidare judiciar
a.

b. Acordarea de subvenctii cu incalcarea legii sau neurmarirea conform


subventiilor.

legii a respectarii destinatiei

c. Utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea
in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din f
onduri publice.
Art 11.- Fapta persoanei care, avand sarcina de a supraveghea, consola,reorganiza sau lichida operato
r economic privati, indeplineste pentru acesta vreo insarcinare, intermediaza sau inlesneste efectuarea
unor operatiuni comerciale sau financiare ori participa cu capital la un asemenea operator econom
ic,daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect, un folos necuvenit.
Art12- sunt pedepsite cu inchisoare de la 1-5 ani urmatoarele infractiuni:
a. Efectuarea de operatiuni financiare a activitatilor de vanzari, comert sau prestari servicii incompati
bile cu functia, actiunea pe care o exercita o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizan
d informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale.
b. Folosirea in orice mod, direct sau indirect de informatii care nu sunt destinate publicitatii sau per
miterea accesului unor persoane neatorizate pentru obtinerea acestor informatii.
Art 13- Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid,sindicat, patronat sa
u in cadrul unei persoane juridice fara scop lucrativ, de a folosi cu influenta sau autoritatea sa, in s
copul obtinerii de foloase pentru sine sau pentru altul.
Subiectii activi: persoanele care ocupa functii de conducere.