Sunteți pe pagina 1din 41

Unitatea colar:

Anul colar: 2014/2015


Disciplina: Limba i literatura romn
Profesor: Lupe Iulia
Aviz ef catedr:
Clasa: a IX- a
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore/ sptmn
Manual: Grupul Editorial ART

Aviz director

PLANIFICARE ANUAL
36 sptmni/an, T.C.=3 ore/sptmn, Total ore/an=108 ore
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

UNITATEA
Semestrul I
Noiuni introductive. Test iniial
Joc i joac / Adolescena
Familia /coala
Evaluare semestrial

Nr. ore
3
24
24
3

Semestrul al II-lea
5.

Iubirea / Scene din viaa de ieri i de azi

23

6.
7.

Aventur, cltorie /Lumi fantastice


Activitate extracurricular / extracolar

3
3

Aventur, cltorie /Lumi fantastice(continuare)

21

9.
10.

Evaluare semestrial
Recapitulare final

3
4

TOTAL ORE/ AN :108


PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUAL

36 sptmni/an, T.C.=3 ore/sptmn, Total ore/an=108 ore

COMPETENE GENERALE
1. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n receptarea i n producerea mesajelor n diferite situaii de comunicare
2. Folosirea modalitilor de analiz tematic, structural i stilistic n receptarea diferitelor texte literare i nonliterare
3. Argumentarea n scris i oral a unor opinii n diverse situaii de comunicare

VALORI I ATITUDINI
Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii
Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
Formarea unor reprezentri culturale privind evoluia i valorile literaturii romne
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare i a ncrederii n propriile abiliti de comunicare
Abordarea flexibil i tolerant a opiniilor i a argumentelor celorlali
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba matern i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea
orizontului cultural
Dezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

Semestrul I 18 sptmni
Nr.
Unitatea de nvare
crt.
Competene specifice
Noiuni
1.3 exprimarea oral sau n scris a
introductive
propriilor reacii i opinii privind
textele receptate;
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.5 utilizarea corect i adecvat a
formelor exprimrii orale i scrise
n diverse situaii de comunicare;
2.1 aplicarea unor tehnici viznd
nelegerea unor texte literare sau
nonliterare;
2.6 aplicarea conceptelor de
specialitate n analiza i discutarea
textelor literare studiate;
3.3 argumentarea unui punct de
vedere privind textele studiate
JOC I JOAC/
1.1 utilizarea adecvat a
ADOLESCEN
achiziiilor lingvistice n
nelegerea i n producerea
diverselor texte;
2.2 identificarea temei textelor
propuse pentru studiu;
2.4 analizarea componentelor
structurale i expresive ale textelor
literare studiate i discutarea rolului
acestora n tratarea temelor

Coninuturi asociate

Prelucrarea programei colare


Prezentarea manualului;
bibliografie

Recapitulare pentru testul de


evaluare iniial

Test de evaluare iniial

a. Ficiunea literar
Studierea unui text liric
Tudor Arghezi Versuri de abecedar
intelegerea textului
alcatuirea planului de idei
definirea genurilor literare
- Genuri literare. Genul liric.
- Trsturi.Eul liric
- Teme. Motive. Limbaj poetic.
- Pictopoezie

Nr. ore Sptmna


3

S1

S 2-S 3

Observaii

3.3 argumentarea unui punct de


vedere privind textele studiate;
LIMB I COMUNICARE
1.5 utilizarea corect i adecvat a - Derivarea cu prefixe i sufixe
formelor exprimrii orale i scrise n - Schimbarea categoriei gramaticale
diverse situaii de comunicare;
- Scrierea cu majuscul. Aplicaii
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor Studierea unui text epic:
lingvistice n nelegerea i n
Ion Creanga Amintiri din copilarie
producerea diverselor texte;
- Contextualizare (epoc, curent literar
2.2 identificarea temei textelor
etc.)
propuse pentru studiu;
- Tem. Motive. Viziune despre lume
2.6 aplicarea conceptelor de
- Construcia subiectului
specialitate n analiza i discutarea - Plan simplu/dezvoltat de idei
textelor literare studiate;
- Personajul literar
1.3 exprimarea oral sau n scris a - Construcia personajelor modaliti
propriilor reacii i opinii privind
de caracterizare.
textele receptate;
- Aplicaii
- Narator/perspective narative/ instane
narative

2
LIMB I COMUNICARE
- Stil direct. Stil indirect. Monologul
interior
2.1 aplicarea unor tehnici viznd
b. Ficiune i realitate
4
nelegerea textelor literare i
- Studierea unui text nonficional
nonliterare;
- Lectura textului.Idei principale.Tema.
2.3 compararea ideilor i atitudinilor - Eseul argumentativ
diferite n dezvoltarea aceleiai
- Textul argumentativ. Aplicaii
teme;
2.5 compararea trsturilor definitorii LIMB I COMUNICARE
ale comunicrii n texte ficionale i
- Relaii semantice: sinonimia, antonimia,

S4-S5

S6-S7

nonficionale

3.1 identificarea structurilor


argumentative ntr-un text;
3.2 identificarea elementelor dintrun text care confirm sau infirm o
opinie privitoare la textul respectiv;
1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor
lingvistice n nelegerea i n
producerea diverselor texte;
2.3 compararea ideilor i a
atitudinilor diferite n dezvoltarea
aceleiai teme;
3.3 argumentarea unui punct de
vedere privind textele studiate;

FAMILIA/
COALA

polisemia,omonimia
- Erori semantice. Confuzia paronimic
- Pleonasmul. Aplicaii

c. Literatura i alte arte


3
- Literatura i spectacolul de oper.
- Sincretismul artelor
- Limbaj literar- limbaj muzical
- Raportul text - sunet. Concepte
specifice domeniului muzical preluate de
literatur (eufonie, cezur, polifonie,
contrapunct)
- Eseul nestructurat- aplicaii
2.7 compararea limbajului muzical - Literatura - punct de plecare pentru
3
cu acela al textului scris ;
oper.Concepte operaionale
2.3 compararea ideilor i a
- Eseul structurat-aplicaii
atitudinilor diferite n dezvoltarea
- Evaluare
aceleiai teme literare
1.1 utilizarea adecvat a
a. Ficiunea literar
5
achiziiilor lingvistice n
Studiul unui roman
nelegerea i n producerea
Ioan Slavici-Mara
diverselor texte;
-Contextualizare (epoc, curent literar
2.2 identificarea temei textelor
etc.)
propuse pentru studiu;
- Tem. Motive. Viziune despre lume.
2.6 aplicarea conceptelor de
- Moduri de expunere.Descrierea.
specialitate n analiza i discutarea Dialogul

S8

S9

Total ore/
unitatea I
24

S 10-S11

textelor literare studiate;


1.3 exprimarea oral sau n scris
a propriilor reacii i opinii
privind textele receptate;

- Construcia subiectului
- Construcia personajelor modaliti de
caracterizare
- ncadrare n specie
- Narator/perspective narative/ instane
narative
LIMB I COMUNICARE
Oralitatea. Rolul elementelor arhaice i
regionale n interpretarea mesajelor
scrise i orale
2.2 identificarea temei textelor
Studiul unei nuvele/schie/povestiri
propuse epntru studiu;
I.L.Caragiale Doua loturi
2.6 aplicarea conceptelor de
-Contextualizare (epoc, curent literar
specialitate n analiza i discutarea etc.)
textelor literare studiate;
- Tem, motiv.Viziune despre lume
1.3 exprimarea oral sau n scris a - Construcia subiectului
propriilor reacii i opinii privind
- Construcia personajelor.
textele receptate;
- ncadrare n specie
1.1 utilizarea adecvat a
- Narator/ perspective narative/ instane
achiziiilor lingvistice n
Narative
nelegerea i n producerea
-Textul juridico-administrativ (elemente
diverselor texte;
specifice)
1.2 identificarea elementelor
Legea privind ocrotirea minorului
specifice din structura unor tipuri LIMB I COMUNICARE
textuale studiate
- Interpretarea sensului cuvintelor n
context
- Cunoaterea sensului corect al
cuvintelor
Studierea unui text dramatic :
I.L.Caragiale- O noapte furtunoasa
-Contextualizare

S 12-S15

-Genul dramatic.Trsturi
-Tem, structur i compoziie
-Construcia subiectului
-Construcia personajelor
-ncadrarea n specie
-Concepte specifice ( scenariu, regie,
coloan sonor etc.)
LIMB I COMUNICARE
-monologul
-dialogul
2.1 aplicarea unor tehnici viznd
b. Ficiune i realitate
nelegerea textelor literare i
Text nonficional memorialistic
nonliterare;
-Tem, structur
1.2 identificarea elementelor
- Ficiunea i realitatea
specifice din structura unor tipuri de - Memorialistica
texte studiate;
-Compararea trsturilor definitorii ale
1.3 exprimarea oral sau n scris a comunicrii ficionale\nonficionale
propriilor reacii i opinii privind
-,,Eu ficional- ,,eu real
textele receptate;
3.1 identificarea structurilor
argumentative ntr-un text;
1.1 utilizarea adecvat a achiziiilor
lingvistice n nelegerea i n
producerea diverselor texte;
2.5 compararea trsturilor definitorii

S15-S16

ale comunicrii n texte ficionale i


nonficionale

2.3 compararea ideilor i a


c. Literatur i alte arte
atitudinilor diferite n dezvoltarea - Literatura i cinematografia
aceleiai teme;
- Ecranizarea unui roman
3.3 argumentarea unui punct de Adaptare dupa Amintiri din copilarie de

S16-S17

Total
ore/
unitatea II
22

vedere privind textele studiate;


Ion Creanga
2.7 compararea limbajului
- Limbaj literar- limbaj cinematografic
cinematografic cu acela al textului - Raportul text- imagine.
scris;
-Concepte specifice cinematografiei
2.3 compararea ideilor i a
-Literatura i arta dramatic
atitudinilor diferite n dezvoltarea - Viziunea scriitorului- viziunea
aceleiai teme;
regizorului
2.6 aplicarea conceptelor de
-Cronica teatral
specialitate n analiza i discutarea - Eseul nestructurat-aplicaii
textelor literare studiate.
- Evaluare unitate
Recapitulare semestrial

- Genurile i speciile literare


- Curente literare
- Eseul-aplicaii
-Textul argumentativ

S18

Total ore
Sem I
- 45
Dintre
acestea, 3
ore, la
alegere, se
vor aloca
evalurii
semestriale,
fr a fi
afectat
parcurgerea
coninuturil
or

Semestrul al II-lea - 18 sptmni


Nr.
crt.

Unitatea de nvare
SCENE DIN VIA DE
IERI I DE AZI /
IUBIREA

Competene specifice
Coninuturi asociate
2.3 compararea ideilor i a a. Ficiunea literar
atitudinilor diferite n
Mihai Eminescu- Sara pe deal
dezvoltarea aceleiai teme; Studierea unui text epic:
2.2 identificarea temei
-Contextualizare(epoc, curent literar
textulor propuse pentru
etc.)
studiu;
- Tem. Viziune despre lume
2.6 aplicarea conceptelor de - Relaii spaiale i temporale
specialitate n analiza i
- Rezumatul. Aplicaii
discutarea textelor literare - Moduri de expunere. Naraiunea
studiate;
2.4 analizarea componentelor- Limbajul naratorului limbajul
structurale i expresive ale personajelor
textelor literare studiate i - Aplicaii
discutarea rolului acestora n - Personajul literar. Modaliti de
tratarea temelor;
caracterizare-caracterizarea direct
1.4 redactarea unor texte
diverse;
LIMB I COMUNICARE
1.3 exprimarea oral sau n - Exprimarea oral. Tipuri de monolog.
scris a propriilor reacii i
Aplicaii
opinii privind textele
- Arhaisme. Regionalisme
receptate;
- Rolul expresiv al prilor de vorbire
1.5 utilizarea corect i
adecvat a formelor
Studierea unui text epic : Nicolae
exprimrii orale n diverse Filimon, Ciocoii vechi i noi
situaii de comunicare;
-Contextualizare

Nr. ore Sptmna


4

Obs.

S19-S23

-Genul epic.Trsturi
-Tem, structur i compoziie
-Construcia subiectului
-Construcia personajelor
-ncadrarea n specie
- LIMB I COMUNICARE :
- Transformarea vorbirii directe n
1
vorbire indirect
- Folosirea pluralului n locul singularului
- Discursul oratoric.Modaliti de
organizare i alctuire
b. Ficiune i realitate
3
1.3 exprimarea oral sau n
-Conveniile
stilului
epistolar
scris a propriilor reacii i
- Corespondena privat i oficial
opinii privind textele
- Interviul. Articolul.Reportajul
receptate;
- Textul istoriografic
1.4 redactarea unor texte
-Documentul de epoc
diverse;
-Aplicaii
1.5 utilizarea corect i
adecvat a formelor
3
exprimrii orale n diverse LIMB I COMUNICARE :
- Rolul semnelor de punctuaie n
situaii de comunicare;
2.5 compararea trsturilor nelegerea mesajelor scrise. Aplicaii.
definitorii ale comunicrii n - Semnele ortografice i de punctuaie.
texte ficionale i
- Limbajul verbal i nonverbal
nonficionale
- Rolul cmpurilor semantice
2.7 compararea limbajului
c. Literatura i arta plastic
3
plastic cu acela al textului - Limbaj literar - limbaj plastic.
scris ;
- Concepte specifice artei plastice
2.6 aplicarea conceptelor de - Colaje
specialitate n analiza i
- Eseu structurat
discutarea textelor literare - Evaluare

S 23-S 25

S 25-S26

Total ore/
unitatea
III
23

10

AVENTUR,
CLTORIE/
LUMI FANTASTICE

studiate;
3.3 argumentarea unui punct
de vedere privind raportul
dintre textele studiate ;
2.2 identificarea temei
a.Ficiune literar
textulor propuse pentru
Studierea unui text liric :
studiu;
Jurnal
2.6 aplicarea conceptelor de - Contextualizare
specialitate n analiza i
- Tem i viziune despre lume
discutarea textelor literare - Eu liric-eu empiric
studiate;
- Figuri de stil.Imagini artistice.
2.4 analizarea componentelor- Elemente de prozodie.
structurale i expresive ale - Sincretismul genurilor
textelor literare studiate i
discutarea rolului acestora n LIMB I COMUNICARE
tratarea temelor;
- Receptarea diverselor tipuri de mesaje
1.4 redactarea unor texte
- Funciile comunicrii
diverse;
- Funciile limbajului
2.3 compararea ideilor i a
atitudinilor diferite n
Studierea unui text epic :
dezvoltarea aceleiai teme
Radu Tudoran- Toate panzele sus
1.3 exprimarea oral sau n- Contextualizare
scris a propriilor reacii i- Titlul.Relaia incipit-final
opinii
privind
textele- Particulariti de construcie a
receptate;
personajului
2.1 aplicarea unor tehnici- Perspectiva narativ.
viznd nelegerea textelor
Stilul.Originalitatea
literare sau nonliterare;
- Eseu despre cltorie

S 26 S 32 Sptmna
27 va fi
dedicat
activitilo
r
extracolar
e

3
LIMB I COMUNICARE
-Interpretarea sensului cuvintelor n

11

context
-Coerena i coeziunea n exprimarea
oral i scris
-Ambiguiti morfosintactice
1.2 identificarea
b. Ficiune i realitate
elementelor specifice din
Literatura de frontier :
structura unor tipuri
-Jurnal
textuale studiate;
-Eseul
1.4 redactarea unor texte
-Autobiografia
diverse;
- Eseul aplicaii
2.1 aplicarea unor tehnici - Text tiinific despre fenomene
privind nelegerea unor texte,,paranormale
literare i nonliterare
- Mituri.Text religios
2.5 compararea trsturilor
definitorii ale comunicrii n
c. Literatura i alte arte
texte ficionale i nonficionale -Contextualizare
-Filmul-documentar
-Filmul SF
-Interpretare
-Relaiile dintre literatur i alte limbaje
artistice
-Modaliti de expresie
-Perspectiva concluziva asupra
scenariilor
cinematografice/dramatice/plastice
prezentate i la unitile anterioare
Recapitulare semestrial
- Recapitulare n vederea lucrrii scrise
semestriale
- Lucrare scris semestrial
- Discutarea subiectelor i a modului de
tratare a acestora

S 32 - S 33

S33-S34

S34-S35

Cele 3 ore,
alocate
evalurii
semestrial
e, vor fi
12

Recapitulare final
Ore la dispoziia profesorului

4
S35-S36

stabilite de
profesor
Total ore
Sem II
- 54

13

PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE LA CLASA A IX-A, PROFIL TEHNOLOGIC ( TC- 3


ORE/SPTMN)
108 ORE/ AN COLAR
PROIECTAREA UNITII DE NVARE
JOC I JOAC /ADOLESCENA
(24 de ore)
Coninuturi tematice
Literatur
1: Ficiunea literar.
Textul liric
ncadrarea tematic;
Analiza componentelor
structurale i expresive
ale textului liric;
nelegerea raportului
dintre ficiune i
realitate;
Semnificaii ale jocului
(imaginaie, creativitate,
libertate).

Competene
specifice
1.1Utilizarea
adecvat a
achiziiilor
lingvistice n
receptarea
diverselor texte
2.2 identificarea
temei textelor
propuse pentru
studiu
2.4 analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textelor literare
studiate i
discutarea rolului
acestora n tratarea
temelor
3.3 argumentarea
unui punct de

Activiti de nvare
-Exerciii de lectur
expresiv a textului;
-Exerciii de familiarizare
cu textul liric;
-Exerciii de analiz
tematic, structural i a
expresivii textului liric;
-Exerciii de identificare a
figurilor de stil;
-Exerciii de interpretare a
expresiilor poetice;
-Exerciii de exprimare
oral sau scris a unui
punct de vedere justificat
despre text;
-Exerciii de nelegere a
caracterului ficional al
textului literar;

Nr.
ore

1
1
1

Activiti de evaluare

Resurse
didactice

Observarea curent i
sistematic a elevilor;
Rspunsul oral;
Rspunsul scris;
Eseul de cinci minute;
Tema de cas;
Grila de evaluare a
rspunsului oral/scris;

-Profesorul
selecteaz
textul suport
considerat
potrivit
nivelului
clasei;

Observaii

-Ghidul
profesorului,

-Manualul
pentru Clasa
a IX-a,
-Portofolii,

Observarea curent i
sistematic a elevilor;
Rspunsul oral;

-Bibliografia
critic.

14

Textul narativ selectat:


ncadrarea tematic;
Analiza componentelor
structurale ale textului
narativ;
Alctuirea rezumatului
sau a planului simplu de
idei;
Caracterizarea
personajului principal.

vedere privind
textele studiate
1.5 utilizarea
corect i adecvat
a formelor
exprimrii orale i
scrise n diverse
situaii de
comunicare
1.4 redactarea unor
texte diverse
1.1 utilizarea
adecvat a
achiziiilor
lingvistice n
receptarea
diverselor texte
2.2 identificarea
temei textelor
propuse pentru
studiu
2.6 aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea textelor
literare studiate
1.3 exprimarea
oral sau n scris a
propriilor reacii
i opinii privind
textele receptate

-Exerciii de lectur
expresiv a textului;
-Exerciii de rezumare
oral i scris a textului
narativ;
-Activiti de lucru n
echip pentru analiza
structural a textului;
-Exerciii de nelegere a
perspectivei narative
(autor, narator, cititor);
-Activiti de scriere a
unei argumentri privind
viziunea despre lume;
-Exerciii de caracterizare
a personajului principal.

1
1

Rspunsul scris;
Eseul de cinci minute;
Tema de cas;
Grila de evaluare a
rspunsului oral/scris

1
1

15

2: Ficiune i realitate.
Textul jurnalistic: Articolul
Analiza tematic,
structural i lingvistic
a textului jurnalistic;
Desprinderea trsturilor
specifice stilului
publicistic;
Analiza relaiei dintre
ficiune i realitate n
textul jurnalistic;

2.1 aplicarea unor


tehnici viznd
nelegerea
textelor literare
sau nonliterare
2.3 compararea
ideilor i
atitudinilor
diferite n
dezvoltarea
aceleiai teme
literare
2.5 compararea
trsturilor
definitorii ale
comunicrii n
texte ficionale
i nonficionale
3.1 identificarea
structurilor
argumentative
ntr-un text dat
3.2 identificarea
elementelor dintrun text care
confirm sau
infirm o opinie
1.1 utilizarea
adecvat a
achiziiilor
lingvistice n

-Exerciii de
familiarizare cu textul
jurnalistic;

-Observarea curent i
sistematic a elevilor;
-Rspunsul oral;

1
-Exerciii de fixare a
trsturilor stilului
publicistic;

-Rspunsul scris;

-Eantioane
de texte
jurnalistice;
Portofoliile
elevilor;

-Eseul argumentativ;
1

-Activiti frontale i pe
grupe pentru
prezentarea mai multor
tipuri de texte
jurnalistice;

-Portofoliul.

1
-Exerciii de exprimare
oral i scris a unor
opinii personale despre
texte;

-Exerciii de elaborare a
unui eseu argumentativ
privind relaia
ficiune/realitate.

16

receptarea
diverselor texte
3: Literatur i alte arte.
Abordri comparative ntre
literatur i pictur
Pictopoezia, colajul;
Limbi imaginare.

2.3 compararea
ideilor i
atitudinilor
diferite n
dezvoltarea
aceleiai teme
literare
3.3 argumentarea
unui punct de
vedere privind
textele studiate

-Exerciii de comparare
a dou limbaje artistice
diferite;
-Activiti de stimulare
a creativitii prin
compunerea de
caligrame sau colaje
originale;
-Exerciii de receptare a
unor creaii artistice de
grani;

1
1

-Compoziiile
personale;
-Observarea curent i
sistematic.

Exemplificri
selectate din
literatura
romn i
universal;

17

2. Limb i comunicare.
-Dialogul, conversaia,
dezbaterea.
Structura dialogului,
forme ale conversaiei;
Regulile dialogului
eficient;
Discuia argumentativ:
gril de evaluare a
argumentrii.
-Cuvintele: forme i sensuri.
Unitatea frazeologic;
Omonimie, paronimie,
cuvinte-valiz,
nonsensuri;
Sintagme, expresii,
locuiuni.

Exerciii de fixare a
noiunilor nsuite n
cadrul temei. Evaluarea.
Corectarea testului.

1.1 utilizarea
adecvat a
achiziiilor
lingvistice n
receptarea
diverselor texte

-Exerciii de dezvolatare
a comunicrii orale prin
conversaie sau discuie
argumentativ;
-Exerciii de
argumentare a opiniei
persoanale pe o tem;
3.2 identificarea
-Exerciii de fixare a
elementelor dintr- regulilor conversaiei
un text care
cotidiene;
confirm sau
-Exerciii de vocabular
infirm o opinie
pentru consolidarea
noiunilor de limb
1.3 exprimarea
romn;
oral sau n scris -Exerciii de identificare
a propriilor
i interpretare a
reacii i opinii
jocurilor de limbaj
privind textele
specifice textelor
receptate
ficionale i
nonficionale.
3.3 argumentarea -Exerciii de fixare a
unui punct de
noiunilor de teorie
vedere privind
literar;
textele studiate
-Exerciii de
aprofundare a temei prin
lectura altor texte
literare/nonliterare la
sugestia profesorului
sau propuse de elevi;
-Exerciii de consolidare
a noiunilor de limb i

1
1

-Rspunsul oral;
-Rspunsul scris;
-Discuia
argumentativ;
-Eseul argumentativ;
-Tema de cas;

1
1

1
1

-Eseul liber;
-Portofoliul elevilor;
-Testul.

-Manualul.
-Auxiliare
didactice
care cuprind
seturi de
exerciii de
limb i
comunicare.
-Testul de
evaluare
sumativ.

18

comunicare.

PROIECTAREA UNITII DE NVARE


FAMILIA/COALA
(24 de ore)
Coninuturi tematice

Competene
specifice

Activiti de
nvare

a. Ficiunea literar
Studiul unui roman

1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor
reacii i
opinii privind
textele
receptate
2.2identificarea
temei textelor
propuse pentru
studiu
1.1-utilizarea

Exerciii de
familiarizare cu
textul

tem, motiv, viziune


despre lume
texte ficionale; texte
nonficionale:
memorialistice, epistolare,
jurnalistice, juridicadministrative sau tiinifice,
argumentative

Exerciii de
identificare a ideilor
i atitudinilor n
dezvoltarea unei teme
literare

Nr. Resurse didactice


ore
1 Activitate frontal i
independent

Activitate n grup cu
Dicionar de termeni
literari

Activiti de
evaluare

Observaii

Observarea
sistematic a
elevilor

Observarea
sistematic a
elevilor

Activitate pe grupe

Exerciii de
identificare a

19

Moduri de expunere.
Descrierea. Dialogul

adecvat a
achiziiilor
lingvistice n
receptarea
diferitelor
texte

motivelor prin care se


concretizeaz tema

1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor
reacii i
opinii privind
textele
receptate

Exerciiu de lectur

2.6- aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor
literare
studiate

Activitate independent

Observarea
sistematic a
elevilor

Texte-suport
Activitate frontal
Exerciii de
identificare a
modului de realizare
a dialogului i a
descrierii

20

Construcia subiectului

Construcia personajelor
modaliti de caracterizare

1.2identificarea
elementelor
specifice din
structura unor
tipuri de texte
studiate

Exerciii de
identificare a
elementelor i
tehnicilor de
construcie a textului
narativ

2.6- aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor
literare
studiate

Exerciii de discutare
a profilului unor
personaje din text
din perspectiv
tipologic

1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor
reacii i
opinii privind
textele
receptate

Exerciii de
identificare a
modalitilor de
caracterizare a
personajelor

Activitate frontal pe
baza textului i a fielor
de lectur ale elevilor

Observarea
sistematic a
elevilor

Activitate individual cu
raportare frontal

Activitate pe grupe cu
raportare frontal
1

Tema pentru
acas

21

ncadrare n specie
Narator/perspective narative/
instane narative

2.6- aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor
literare
studiate

2.1- aplicarea
unor tehnici
viznd
nelegerea
textelor
literare
LIMB I COMUNICARE 1.1-utilizarea
Oralitatea. Rolul elementelor adecvat a
arhaice i regionale n
achiziiilor
interpretarea mesajelor scrise lingvistice n
i orale
receptarea
diferitelor
texte
Studiul unei
nuvele/schie/
povestiri
Contextualizare(epoc,
curent literar etc.)
Tem, motiv.Viziune despre
lume

1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor
reacii i
opinii privind
textele

Exerciii de
identificare a
particularitilor
romanului

Activitate frontal

Activitate pe grupe

Exerciii de
identificare a
instanelor
comunicrii narative

Exerciii de
identificare a
particularitilor
limbajului n textul
dat ( mrci ale
oralitii, arhaisme,
regionalisme)
Exerciii de
familiarizare cu
textul

Exerciii de

Activitate pe grupe
Tema pentru
acas

Activitate frontal i
independent

Activitate n grup cu
Dicionar de termeni

Observarea
sistematic a
elevilor

Observarea
22

receptate
Construcia subiectului

Construcia personajelor

ncadrare n specie

2.2identificarea
temei textului
propus pentru
studiu
2.6- aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textului
literar studiat

identificare a ideilor
i atitudinilor n
dezvoltarea unei teme
literare
Exerciii de
identificare a
elementelor i
tehnicilor de
construcie a textului
narativ

1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor
reacii i
opinii privind
textele
receptate

Exerciii de
caracterizare a
personajelor

1.2identificarea
elementelor
specifice din
structura unor

Exerciii de
identificare a
particularitilor
speciei (schi/
povestire/ nuvel)

literari

sistematic a
elevilor

Activitate frontal pe
baza textului i a fielor
de lectur ale elevilor

Observarea
sistematic a
elevilor

Activitate pe grupe cu
raportare frontal

Observarea
sistematic a
elevilor

Activitate frontal

23

tipuri de texte
studiate
Narator/ perspective
narative/ instane
Narative

LIMB I COMUNICARE
Context. Cunoaterea
sensului corect al cuvintelor
Factori care perturb
receptarea mesajelor orale

b. Ficiune i realitate
Text nonficional
memorialistic
Tem, structur

Ficiunea i realitatea
Memorialistica

2.1- aplicarea
unor tehnici
viznd
nelegerea
textelor
literare
1.5- utilizarea
corect i
adecvat a
formelor
exprimrii
orale i scrise
n diverse
situaii de
comunicare

Activitate independent
Exerciii de
identificare a
instanelor
comunicrii narative

Exerciii de
vocabular
Exerciii de
identificare a
regulilor, a tehnicilor
i a componentelor
structurale specifice
dialogului

2.1- aplicarea
unor tehnici
viznd
nelegerea
textelor
literare i
nonliterare

Exerciii de
identificare a temei
textului dat

1.3exprimarea
oral sau n
scris a

Exerciii de
recunoatere a
trsturilor definitorii
ale comunicrii

Activitate pe grupe

Observarea
sistematic a
elevilor

Activitate pe perechi,
apoi frontal

Activitate independent

Observarea
sistematic a
elevilor

Textul-suport Activitate
pe grupe cu raportare
frontal

Tema pentru
acas

24

Compararea trsturilor
definitorii ale comunicrii
ficionale\nonficionale
,,Eu ficional- ,,eu real

propriilor
reacii i opinii
privind textele
receptate
1.1- utilizarea
adecvat a
achiziiilor
lingvistice n
receptarea
diferitelor
texte
1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor
reacii i opinii
privind textele
receptate
2.3compararea
Ideilor i
atitudinilor
diferite n
dezvoltarea
aceleiai teme
literare

nonficionale
Realizarea unui text
nonficional

Activitate independent

Compararea textului
ficional cu cel
nonficional

Activitate pe grupe

Discuii privind
apropierile tematice
de ordin general ntre
textul studiat i alte
texte

Observarea
sistematic a
elevilor

Activitate frontal cu fie


de lectur
1

25

Textul juridico-administrativ
(elemente specifice)

a. Ficiunea literar
Studiul unei opere
dramatice
Text-suport: text dramatic
(dram/comedie)
Sructura textului dramatic
Construcia subiectului
Rezumarea

1.1- utilizarea
adecvat a
achiziiilor
lingvistice n
receptarea
diferitelor
texte

Exerciii de
identificare a
trsturilor stilului
juridic-administrativ

1.2identificarea
elementelor
specifice din
structura unor
tipuri textuale
studiate
1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor
reacii i opinii
privind textele
receptate
2.1- aplicarea
unor tehnici
viznd
nelegerea
textelor
literare sau
nonliterare

- exerciii de
identificare a temei
- exerciii de reliefare
a structurii textului
- exerciii de
recunotere

Tema pentru
acas
1

Manual
Opera literar aleas
Texte selectate

TEST tiuVreau s tiuAm nvat


( completarea
Fie de lucru
coloanei
Activitate
tiu-Vreau s
frontal/individual/grupe tiu)
Chestionarea
oral
Exerciii din
manual
Observarea
sistematic
Tem pentru
acas
rezumatul

26

Tem
relaii tematice ntre textul
studiat i texte studiate n
gimnaziu
modul de reflectare a unei
idei sau a unei teme n mai
multe opere literare
(aparinnd unor genuri sau
epoci diferite sau unor arii
culturale diferite)
Motive
Viziune despre lume

2.2identificarea
temei textului
2.3compararea
ideilor i
atitudinilor
diferite n
dezvoltarea
aceleiai teme
literare
2.4- analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textelor
literare
studiate i
discutarea
rolului
acestora n
tratarea
1temelor
2.6- aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textului
1.3exprimarea

- exerciii de stabilire
a ideilor principale,
-stabilirea
momentelor
subiectului
-exerciii de
comparare - de
identificare a ideilor
comune i de
subliniere a
diferenelor - ntre
textul literar studiat la
clas i texte literare
studiate in gimnaziu
- rezumarea unor
fragmente de text

Manualul
Opera literar aleas
Fie explicative Activitate
frontal/individual

Chestionarea
oral
Exerciii din
manual
Tem pentru
acas

27

Construcia personajelor
descrierea (portretul literar)
dialogul (mijloc de
caracterizare a personajelor,
portretul fizic i portretul
moral

Eseul structurat
Caracterizarea personajelor

opiniilor
proprii
referitoare la
text
1.4- redactarea
unor texte
diverse
2.4- analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textelor
literare
studiate i
discutarea
rolului
acestora n
tratarea
temelor
1.4- redactarea
unor texte
diverse
2.6- aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor
literare
studiate

-exerciii de
caracterizare a
personajelor
-exerciii de
identificare a
trsturilor
personajelor prin
caracterizare direct
i prin caracterizare
indirect
- realizarea
portretului fizic i a
portretului moral
Exerciii manual
Exerciii de redactare,
de dezvoltare a
ideilor etc.

Activitate pe grupe
Manualul
Opera literar
Fie

Observarea
sistematic
Tem pentru
acas

Activitate pe grupe
Manualul
Opera literar
Fie

Observarea
sistematic
Tem pentru
acas
caracterizarea
unui personaj

28

LIMB I COMUNICARE
Monologul
reguli i tehnici de construire
a monologului (povestire /
relatare oral, descriere
oral, argumentare oral)

1.5- utilizarea
corect i
adecvat a
formelor
exprimrii
orale i scrise
n diverse
situaii de
comunicare

rolul elementelor verbale,


paraverbale i nonverbale n
comunicarea oral
argumentarea
b.Literatur i alte arte
2.7(dramaturgia/cinematografia) compararea
limbajului
raportul text-imagine
cinematografic
limbajul cinematografic,
cu acela al
limbajul literaturii
textului scris
concepte specifice
cinematografiei: regie,
scenariu, imagine, coloan
sonor, interpretare
actoriceasc
eseul nestructurat-aplicaii

2.7compararea
limbajului
cinematografic
cu acela al
textului scris
1.3exprimarea
oral sau n
scris a
propriilor

Exerciii de
formulare a unor
situaii de
comunicare
Exerciii de redactare
a unor compuneri
gramaticale

Activitate frontal,
individual
Manualul
Opera literar
Fie

Observarea
sistematic
Chestionarea
oral
Exerciii din
manual
Tem pentru
acas

Activitate frontal

Observarea
sistematic
Chestionarea
oral
Tem pentru
acas

Activitate pe grupe
Tem de cas eseu
nestructurat

Observarea
sistematic
Chestionarea
oral
Exerciii din
manual
Tem pentru
acas

Dramatizarea unor
fragmente din textul
studiat la clas
1

Exerciii de
transformare a unor
fragmente epice n
fragmente dramatice

29

reacii i opinii
privind textele
receptate

Evaluarea sumativ a unitii


1

30

PROIECTAREA UNITII DE NVARE


AVENTUR, CLTORIE/ LUMI FANTASTICE
(24 de ore)
Coninuturi

a) Ficiune literar
A. Studierea unui text
epic.
- Contextualizare
(epoc, locul creaiei n
opera scriitorului);
- Titlul.
Incipit/final,tema
- Rezumarea textului
- Particulariti de
construire a
personajului
- Stilul. Originalitate
- Eseu despre cltorie/
lume fantastic

Competene
Activitatea de nvare
specifice/Obiective
de referin
1..1 Utilizarea
adecvat a
achiziiilor
lingvistice n
receptarea
diverselor texte;
1.2 Identificarea
elementelor
specifice din
structura unor
tipuri textuale
studiate
2.2 identificarea
temei textelor
propuse pentru
studiu
1.3 Exprimarea
oral sau n scris a

Recunoaterea
elementelor de construcie
a operei epice studiate
(incipit, final, personaje,
subiect, perspectiv
narativ)
- Descoperirea mijloacelor
de caracterizare a
personajelor n textul
propus
- Redactarea unui eseu
despre cltorie sau despre
universul fantastic

Nr. Resurse
ore

Texte suport
Activitate
individual/frontal

Evaluare

Observaii

Observarea
sistematic a
elevilor

Activitate pe grupe
1
1
1

Activitate
independent/
frontal

Tem pentru
acasredactarea
unui eseu

Observarea

31

propriilor reacii i
opinii privind
textele receptate;

LIMB I
COMUNICARE:
- Receptarea diferitelor
tipuri de mesaje
- Funciile comunicrii
- Funciile limbajului
(funcia referenial,
funcia emotiv, funcia
conativ, funcia fatic,
funcia metalingvistic,
funcia poetic)

2.4 Analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textelor literare
studiate i
discutarea rolului
acestora n tratarea
temelor;

1.5 Utilizarea
corect i adecvat
a formelor
exprimrii orale i
B. Studierea unui text
scrise n diverse
liric
situaii de
- Contextualizare
comunicare
( epoca n care a fost
2.5 compararea
scris, viziunea autorului, trsturilor
tem i viziune despre
definitorii ale
lume
comunicrii n
- Eu liric eu empiric
texte ficionale i
( real)
nonficionale
- Elemente de
versificaie, figuri de stil

sistematic a
elevilor
Activitate pe grupe/
Activitate frontal

Descoperirea dirijat a
funciilor limbajului n
fragmente propuse

3
Activitate frontal/
texte suport

Recunoaterea elementelor
de structur ale textului
liric

Tem n
clas/ tem
pentru acas
tem :
Descoperirea
mrcilor
definitorii
pentru
funciile
limbajului
ntr-un text
dat

1
Descoperirea temei i a
viziunii despre lume
1
Recunoaterea , n textul
propus, a mrcilor eului
liric; stabilirea diferenelor
dintre eul poetic i cel
extraliterar (empiric)

Text liric/ Volum de


versuri
1

Tem :
Identificarea
mrcilor
eului liric i
a figurilor de
stil ntr-un
text liric

Activitate frontal/
independent

32

2.6 Aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea textelor
literare studiate

LIMB I
COMUNICARE:
- Interpretarea
cuvintelor n context;
- Coerena i coeziunea
n exprimarea oral i
scris
- Ambiguiti
morfosintactice

2.4 Analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textelor literare
studiate i
discutarea acestora
n tratarea temelor
3.3 Argumentarea
unui punct de
vedere privind
textele studiate
1.4 redactarea unor
texte diverse

Lucrul , n echipe, pe
fragmente de text
liric
Exerciii de vocabular.
Interpretarea cuvintelor n
context.

Observarea
sistematic a
elevilor

1
Exerciii de
redactare/
situaii de
comunicare

Lucrul pe fragmente din


texte SF
Activitate individual
i frontal

Descoperirea elementelor
specifice fantasticului
( ieirea din spaiu i timp,
alte legi ale spaialitii i
temporalitii,ambiguitatea
finalului, bizarul)

Observarea
sistematic a
elevilor
3

b) Ficiune i realitate
Textul tiinific despre
fenomene paranormale
Mituri; textul religios

1.5 Utilizarea
corect i adecvat
a formelor
exprimrii orale i
scrise n diverse

Portofoliul
elevilor

33

situaii de
comunicare;
c) Literatura i alte arte
-Filmul documentar
-Filmul SF
-Relaiile dintre
literatur i alte limbaje
artistice
-Modaliti de expresie

1.2 Identificarea
elementelor
specifice din
structura unor
tipuri textuale
studiate

Stabilirea asemnrilor i
deosebirilor ntre literatur
i film

Activitate
independent
Suport tehnic pentru
vizionare( videoproie
ctor, laptop)

Tema pentru
acas

2
2.1 Aplicarea unor
tehnici privind
nelegerea unor
texte literare i
nonliterare
2.7 Compararea
limbajului
cinematografic cu
acela al textului
scris

Activitate frontal

Activitate frontal/
individual

Exerciii de sistematizare
2

1.3 Exprimarea
oral sau n scris a
propriilor reacii
i opinii despre
textele receptate

Activitate frontal
Activitate
independent

Test sumativ

1
1

34

EVALUARE sumativ a
unitii (recapitulare,
corectare, disc.rez.)

35

PROIECTAREA UNITII DE NVARE


SCENE DIN VIAA DE IERI I DE AZI / IUBIREA
(23 de ore)
Coninuturi

Competene
specifice

Activitatea de nvare

Nr. Resurse
ore

Evaluare

a. Ficiunea literar
Studierea unui text epic:

2.3 compararea
ideilor i a
atitudinilor
diferite n
dezvoltarea
aceleiai teme;
2.2 identificarea
temei textelor
propuse pentru
studiu;

Exerciii de
contextualizare a
apariiei/apartenenei la
un curent literar a
textului studiat

Texte suport
Activitate
individual/frontal

Fia
Observarea
sistematic

Exerciii de identificare
a temei, motivului,
viziunii despre lume.
Exerciii de identificare
a relaiilor spaiale i
culturale.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Tema
Observarea
sistematic

2.6 aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor literare

Exerciii de redactare a
rezumatului unui text
epic.

Activitate frontal
Activitate individual

Tema

Contextualizare (epoc)
Tem. Viziune despre
lume
Relaii spaiale i
temporale

Moduri de expunere.
Naraiunea
Rezumatul. Aplicaii

Observaii

Observarea
sistematic

36

studiate;

Limbajul naratorului
limbajul personajelor

Personajul literar.
Modaliti de
caracterizarecaracterizarea direct
Caracterizare de personaj
eseu structurat

2.6 aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor literare
studiate;
2.4 analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textelor literare
studiate i
discutarea rolului
acestora n
tratarea temelor;
1.4 redactarea
unor texte
diverse;
1.3 exprimarea
oral sau n scris
a propriilor
reacii i opinii
privind textele
receptate;

Exerciii de identificare
a rolului limbajului n
caracterizarea
personajului.

Exerciii de identificare
i de particularizare a
modalitilor de
caracterizare a
personajului.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

Exerciiu de redactare a
caracterizrii unui
personaj.

37

LIMB I
COMUNICARE
Exprimarea oral. Tipuri
de monolog. Aplicaii
Arhaisme. Regionalisme
Rolul expresiv al prilor
de vorbire

1.5 utilizarea
corect i
adecvat a
formelor
exprimrii orale
n diverse situaii
de comunicare;

Exerciii de comunicare
oral.
Exerciii de identificare
i de utilizare corect, n
contexte diferite, a
arhaismelor i a
regionalismelor.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

Studierea unui text


dramatic :

2.2 identificarea
temei textulor
propuse pentru
studiu;
2.3 compararea
ideilor i a
atitudinilor
diferite n
dezvoltarea
aceleiai teme;
2.6 aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor literare
studiate;
2.4 analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textelor literare
studiate i

Exerciii de identificare
a trsturilor genului
dramatic.
Exerciii de identificare
i de analiz a structurii,
compoziiei i
construciei subiectului
unui text dramatic.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

Contextualizare
Genul dramatic.Trsturi
Tem, structur i
compoziie
Construcia subiectului

38

discutarea rolului
acestora n
tratarea temelor;
Construcia personajelor
ncadrarea n specie.
Concepte specifice
( scenariu, regie, coloan
sonor)
LIMB I
COMUNICARE :
Transformarea vorbirii
directe n vorbire indirect
Folosirea pluralului n
locul singularului
Discursul oratoric.
Modaliti de organizare i
alctuire.
b. Ficiune i realitate
Conveniile stilului
epistolar
Corespondena privat i
oficial

1.3 exprimarea
oral sau n scris
a propriilor
reacii i opinii
privind textele
receptate;

Exerciii de identificare
i de analiz a
construciei
personajului.
Exerciii de identificare
a trsturilor speciei
literarare.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

1.5 utilizarea
corect i
adecvat a
formelor
exprimrii orale
n diverse situaii
de comunicare;

Exerciii de
transformare a vorbirii
directe n vorbire
indirect.
Exerciii de construire a
discursului oratoric.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

1.4 redactarea
unor texte
diverse;
1.5 utilizarea
corect i
adecvat a
formelor
exprimrii orale
n diverse situaii
de comunicare;

Exerciii de identificare
i de aplicare a
conveniilor stilului
epistolar.
Exerciii de redactare a
textelor cu caracter
funcional.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

39

Interviul.
Articolul.Reportajul

Textul istoriografic
Documentul de epoc
Aplicaii

LIMB I
COMUNICARE :
Rolul semnelor de
punctuaie n nelegerea
mesajelor scrise. Aplicaii.

2.5. compararea
trsturilor
definitorii ale
comunicrii n
texte ficionale i
nonficionale
1.4 redactarea
unor texte
diverse;
2.5. compararea
trsturilor
definitorii ale
comunicrii n
texte ficionale i
nonficionale
1.4 redactarea
unor texte
diverse;
2.5. compararea
trsturilor
definitorii ale
comunicrii n
texte ficionale i
nonficionale
1.5 utilizarea
corect i
adecvat a
formelor
exprimrii orale
n diverse situaii
de comunicare;

Exerciii de redactare a
diferitor tipuri de texte.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

Exerciii de
recunoatere a
trsturilor
documentului de epoc.
Exerciii de redactare a
diferitor tipuri de texte.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

Exerciii de identificare
i comparare a rolului
semnelor de punctuaie.

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate individual

Fia
Observarea
sistematic

Exerciii de utilizare
adecvat contextual a
limbajului verbal i
40

Semnele ortografice i de
punctuaie.

nonverbal
Exerciii de identificare
de analiza a rolului
cmpurilor semantice

Limbajul verbal i
nonverbal
Rolul cmpurilor
semantice
c. Literatura i arta
plastic
Limbaj literar - limbaj
plastic.
Concepte specifice artei
plastice
Colaje

2.7 compararea
Exerciii de identificare
limbajului plastic a termenilor specifici
cu acela al
limbajului plastic.
textului scris ;
2.6 aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza i
discutarea
textelor literare
studiate;
3.3 argumentarea
unui punct de
vedere privind
raportul dintre
textele studiate ;

Activitate individual
Activitate frontal
Activitate pe grupe cu
D.E.X.

Tema
Fia
Observarea
sistematic

2
Eseu structurat

1.4 redactarea
unor texte
diverse;

41

S-ar putea să vă placă și