Sunteți pe pagina 1din 3

www.e-referate.

ro

REFERAT

TOPOGRAFIE SI CADASTRU
PARTILE COMPONENTE ALE
CADASTRULUI GENERAL

In prezent cadastru este conceput ca un sistem informational a tuturor terenurilor


si a bunurilor imobiliare indiferent de destinatia lor si de proprietar, fiind construit din
cadastru general si cadastrele de specialitate care se obtin din datele cadastrului general.
Functia cadastrului general ca sursa primara de date topo-cadastrale, presupune atit
efectuarea de masuratori pe teren cit si evidentierea lor sub forma numerica s-au grafica
in registre si planuri cadastrale.
Pe linga scopul principal, cadastru funciar general asigura si cunoasterea
urmatoarelor date informationale:
- furnizeaza datele de sinteza cu privire la stadiul si evolutia fondului funciar.
- elaboreaza studii preliminare cu privire la sistematizarea teritoriala, protectia
mediului si alte activitati, ce urmeaza sa fie realizate pe suprafete mari de teren.
- indentifica resursele financiare si furnizeaza datele necesare cu privire la
actualizarea hartilorsi planurilor cadastrale.
Obiectivul principal al cadastrului general il formeaza imobilul, parcela cadastrala
cu sau fara constructii, propietarul si situarea teritorial administrativa, la care, se
urmareste cunoasterea si inventarierea urmatoarelor date de baza.
- imobilul sau parcela cu sau fara constructii: suprafata, categoria de folosinta a
terenului, destinatia si calitatea terenului sau a constructiei.
- propietarul imobilului sau a constructiei, se indica dupa acte sau situatia juridica
cu privire la calitatea in temeiul careia detine imobilul.
- situatia teritorial administrativa a imobilului sau a parcelei care formeaza
corpurile de proprietate in limitele teritoriilor cadastrale comunale, orasanesti si
municipale, se indentifica cu ajutorul planurilor si registrelor cadastrale.

Lucrarile de cadastru general sunt conduse si coordonate de catre Oficiul National


de Cadastru,Geodezie si Cartografie, care are in subordine directa o institutie centrala de
specialitate (Institutul de Cadastru, Geodezie si Cartografie) si institutiile de profil la
nivel de judet.
Din punct de vedere al organizarii administrative, teritorul Romaniei, are o
suprafata totala de 23839070 hectare impartita in 41 judete si municipiul Bucuresti. In
componenta celor 41 judete sunt cuprinse: 67 teritorii municipale, 195 teritorii orasenesti
si 2686 teritorii comunale, iar in cadrul teritoriilor comunale se gasesc 13343 sate.
Realizarea cadastrului general implica 2989 teritorii cadastrale care la rindul lor sunt
formate din cele doua zone distincte:
- Intravilanul ce reprezinta zona destinata constructiilor.
- extravilanul cu categorii de terenuri agricole si neagricole.
PARTILE COMPONENTE ALE CADASTRULUI GENERAL
In baza celor trei functii pe care le indeplineste cadastru general, ca sistem unitar, se
evidentiaza si cele trei parti componente: tehnica, economica si judiciara, ce se
completeaza reciproc si care comporta efectuarea tuturor operatiunilor necesare
pentru finalizarea documentatiilor cadastrale.
PARTEA TEHNICA partea sau functia tehnica a cadastrului general, se realizeaza
prin determinarea, pe baza de masuratori geodedice, topografice si fotogramatice a
pozitiei, configuratiei si marimii suprafetelor, terenurilor pe destinatii, categorii de
folosinta si propietari, precum si ale constructiilor. Partea tehnica cuprinde toate
operatiunile cadastrale necesare pentru realizarea planurilor cadastrale. Unele din
operatiunile tehnice ale cadastrului general sunt comune si altor activitati, din care, se
explica: retelele de sprijin ale ridicarilor planimetrice si de nivelment, planurile
topografice de baza, planurile topografice urbane, si cele propii lucrarilor de cadastru.
Realizarea functiei tehnice a cadastrului, se finalizeaza prin intocmirea registrului
cadastral, a planurilor cadastrale la scarile 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 si 1:10 000
si hartilor cadastrale la scarile 1:25 000; pentru comune si 1:50 000 pentru judete.
PARTEA ECONOMICA unde se evidentiaza valoarea bunurilor imobiliare prin
categoria, destinatia si folosinta lor, in vederea stabilirii in mod echitabil a
impozitelor si taxelor asupra imobilelor.
In cazul terenurilor agricole, valoarea economica se stabileste in functie de bonitarea
cadastrala, prin care, se determina:
- gradul de fertilitate sau clasa de calitater a terenurilor agricole pe
parcele
cadastrale, pornindu-se de la studiile de cartare pedologica si de cartare agrochimica a
solurilor.
- evidentierea terenurilor amenajate cu lucrari de irigatii, desecari, drenaje si de
combaterea a eroziunii solului.
- estimarea venitului net cadastral la unitatea de suprafata.

Pentru bonitarea constructiilor, se folosesc o serie de date cu privire la structura de


rezistenta aconstructiilor, a materialelor de constructii folosite, a destinatiei
constructiei. In vederea intocmirii bonitarii cadstrale a terenurilor agricole si a
constructiilor, trebuie sa fie elaborate, intr-un sistem unitar, normele tehnice de
continut ale acestor lucrari, de catre ministerele de specialitate.
PARTEA JURIDICA functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin
corespondenta biunivoca ditre imobil sau propietarul acestuia prin publicitatea
imobiliara. Aceasta se rezolva, in timpul executarii lucrarilor de cadastru pe teren,
prin stabilirea posesorului de fapt al imobilului la data introducerii cadastrului general
si nu de drept. Persoanele fizice sunt inscrise in regisrele cadastrale in calitate de
posesori, care fructifica imobilul si care au sau nu si dreptul legal de proprietate.
Raportul juridic in care se gaseste detinatorul de fapt fata de imobil inscris in cadastru
se stabileste, in mod oficial, numai prin sistemul de publicitate imobiliara, care este
reprezentat de cartea funciara.
In prezent cele doua activitati- cadastru general si cartile funciare sunt indeplinite
de institutia cadastrului si respectiv de judecatoriile teritoriale.
Bibliografie: Topografie si cadastru ed. Bucuresti 2000

Powered by http://www.e-referate.ro/
Adevaratul tau prieten