Sunteți pe pagina 1din 23

DOCUMENTATIE TEHNICA

CENTRALA TERMICA subsol

Proiectant specialitate:
sc Adex Cad Proiect srl

Proiect nr.: 191214


Faza proiectare: PTh
Beneficiar: DANIEL VOICU
Amplasament: STR. ERNEST BROSTEANU NR. 31

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

BORDEROU
PIESE SCRISE

1. Memoriu tehnic centrala termica


1.1. Generalitati
1.2. Baza de proiectare
1.3. Consumuri energetice
1.4. Probe, teste, verificari ale lucrarilor
1.5. Protectia muncii si PSI
2. Breviar de calcul
3. Liste echipamente
4. Instructiuni de exploatare

PIESE DESENATE

1. Plan amplasare echipamente centrala termica


2. Plan trasee conducte centrala termica
3. Schema termomecanica centrala termica

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

1. Memoriu tehnic centrala termica

1.1. Generalitati
Proiectul trateaza instalarea centralei termice de la subsol
aferenta imobilului din strada Ernest Brosteanu nr. 31, proprietate
a domnului Daniel Voicu, echipata cu doua cazane murale in
condensatie Immergas cu o putere termica nominala de 75 kW
fiecare,cu functionare pe combustibil gazos.
In situatia propusa incalzirea si producerea apei calde
menajere se va realiza intr-un sistem centralizat modern si
performant, care va asigura conditii de microclimat interior in
perioada de iarna si care va face fata exigentelor de calitate
cerute de Legea calitatii in constructii.

1.2. Baza de proiectare


Proiectul este intocmit pe baza releveului situatiei existente
din teren si a proiectului tehnic al cladirii, lucrarea realizandu-se
in conditii de deplina securitate din punct de vedere PSI si al
protectiei

mediului,

cu

randamente

sporite

si

consumuri

energetice minime.
Executia lucrarii se va face de catre o firma autorizata
I.S.C.I.R., conform P.T. C9 si respectand normativele si legile in
vigoare:

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

- l. 13-2002 si l. 13 / 1-2002;
- normele tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor
de utilizare a gazelor naturale / 2004.

1.3. Consumuri energetice


Consumul maxim orar de energie termica pentru instalatii,
agent termic apa calda 80/60C: QT = 116 kW.
1.4. Probe, teste, verificari ale lucrarilor
Dupa montaj, conductele trebuie spalate cu apa potabila in
ambele sensuri de circulatie a agentului termic. Intreaga instalatie
va fi probata in conformitate cu cerintele normativului l. 13/1-94.
Dupa fiecare din aceste testari se vor remedia eventualele
defectiuni constatate, dupa care testul se va repeta.
Procesele verbale care se vor incheia odata cu efectuarea
testelor vor consemna indeplinierea conditiilor tehnice privind
reusita lor.
Dupa terminarea acestor operatii se va putea realiza izolarea
termica a conductelor, conform celor specificate mai sus.
Se va controla buna functionare a armaturilor, dispozitivelor
de dezaerisire si a elementelor de automatizare si control a
centralei termice.
Pe toata durata de efectuare a probelor intreaga instalatie va
fi permanent supravegheata, pentru a se putea interveni rapid in
caz de nevoie.
4

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

1.5. Protectia muncii si P.S.I.


Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a
incendiilor, precum si echiparea cu mijloace si echipamente de
prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie in toate etapele
de executie a instalatiilor termice.
La executia instalatiilor se vor respecta prevederile din
Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor (Ord.
MI

nr.

381/14.03.1994),

normativul

C300

(Normativul

de

prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor


de constructii si instalatii aferente acestora), precum si alte
normative in vigoare. Obligatiile si raspunderile privind prevenirea
si stingerea incendiilor revin unitatilor si personalului care executa
aceste instalatii.
Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este
permanenta si consta in organizarea acesteia atat la nivelul
central al unitatii care executa instalatiile, cat si
local, la unitatile specifice. Personalul care executa instalatiile va
fi instruit periodic in timpul executarii lor, verificandu-se insusirea
cunostintelor. Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis
(sudura, lipire cu flacara, arc electric, topire de materiale

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

hidroizolante, etc.) se va face un instructaj special personalului ce


realizeaza aceste operatii.
Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu
indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1-88 si
297/2-92.
In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate
echipe de interventie si se vor stabili masuri de alertare a
serviciilor de pompieri.
In

vederea

prevenirii

propagarii

incendiilor

in

cladiri,

instalatiile de incalzire vor fi realizate conform normativului


l.13/02 si GP 051-2000.

Rezolvarea neconcordantelor dintre prezentul proiect


si

executia

instalatiei

de

pe

teren

intra

in

sarcina

beneficiarului.

Intocmit

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Ing. Florin Vieru

2. Breviar de calcul

Instalatiile

de

incalzire

centrala

conform Normativelor

au

fost

dimensionate

l. 13-2002 si a standardelor in

vigoare din domeniu, astfel:


- temperatura exterioara de calcul pentru orasul Bucuresti t e =
-15C si temperaturile interioare de calcul pentru incaperi de
locuit conform
- stabilirea

necesarului

determinat conform

SR 1907 / 2-97;
de

caldura

pentru

SR 1907 / 1-97.

incalzire

s-a

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Pentru asigurarea temperaturilor interioare conform celor


precizate mai sus a rezultat un necesar de caldura: Q p = 116 kW
+ un necesar ACM : QACM = 18 kW.
In scopul obtinerii acestei valori a rezultat varianta alegerii a
doua cazane cu o putere termica totala de 150 kW.
Calculul de dimensionare al conductelor de racord la
instalatia existenta s-a facut tinandu-se seama de :
- debitul de caldura instalat;
- ecartul de temperatura tur-retur;
- asigurarea unor viteze de circulatie economice ale agentului
termic in instalatie conform Normativului l. 13-2002.

1.

Dimensionarea vaselor de expansiune

Volumul total de apa din instalatie este :


Vtotal apa = Ptermica x 860 x (10l/1000 kcal/h) = 150 x 860 x
(10l/1000 kcal/h) =
= 1290 litri

Variatia de volum a volumului total de apa din instalatie este:


V = 0,04 x Vtotal = 0,04 x 3147.6 litri = 51.6 litri

Volumul necesar al vasului de expansiune este :


8

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Vvas expansiune = 1,1

V
P
1 initiala
Pfinala

51.6
=1,1 1 3bar
6bar

litri = 113.52 litri

Pentru preluarea variatiilor de volum ale apei din sistemul de


incalzire s-a prevazut un vas de expansiune de 200 de litri pentru
circuitul de incalzire.

Diametrul minim al conductei de expansiune este :


Dcnd exp = 15 +1,5

Ptermica
1000

= 15+1,5

150kW * 860
1000

= 32 mm

2. Dimensionarea golurilor

Volumul incaperii in care este montata centrala termica


este :
12.17x3 = 36.51 m 3

Volumul liber al incaperii este:


Vliber= 32.11 (Vcz+Vexp cz+Vboiler+Vexp boiler+Vbep+Vsd)
Vliber= 32.11 (1.5+0.62+0.739+0.6+0.6+0.422+0.106) =
32.11 4.6 = 27.51 m 3

Suprafata de explozie necesara este :


9

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Sexplozie = 0,03 m 2 / m 3 x 32.21 m 3 = 0.82 m 2

Suprafata existenta a ferestrelor este :


Sferestre =0.6 m 2
Suprafata existenta a usilor este :
Susi =1.89 m 2

In incaperea centralei se prevede un senzor de gaz iar pe


conducta de alimentare cu gaz se monteaza o electrovana.
Suprafata golului necesar pentru patrunderea aerului de
combustie este :
Sgol = 0,0025 x Qcombustibil = 0,0025 x

150kWx860( kcal / h) kW
0,93 x8500kcal / Nmc

0.04 m 2

Suprafata existenta a prizei de aer este :


Spriza aer = 0.12 m 2

3. Necesarul de gaze naturale


Consumul orar maxim de gaze naturale pentru incalzire
este :
P

Borar max = termica


=
Pci

116 kWx860( kcal / h)kW


0,93 x8500kcal / Nmc

=12.61Nmc/h

Consumul mediu orar de gaze naturale iarna pentru incalzire


este :
10

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Borar mediu =

(ti t en ) Ptermica
(t i t e )Pci

(20 3,08) x116 kWx860( kcal / h) kW


( 20 15)0,93 x8500kcal / Nmc

= 6.1

Nmc/h

ti

= 20C

t em
te

Temperatura interioara medie de calcul iarna

= 3,08C

Temperatura exterioara medie de calcul iarna

= -15C

Temperatura exterioara de calcul iarna

Consumul anual de gaze naturale pentru incalzire este :


Banual = Borar mediu x n x Np = 6.1 Nmc/h x 24 ore/zi x 182
zile/an =
= 26648 Nm3/an.

Consumul orar maxim de gaze naturale pentru preparare a.c.m.


este :
P

Borar max = termica


+=
Pci

18kWx860( kcal / h) kW
0,93 x8500kcal / Nmc

= 1.95 Nmc/h

Consumul anual de gaze naturale pentru preparare a.c.m.


este :
Banual = Borar max x n x Np = 1.95 Nmc/h x 12 ore/zi x 365
zile/an =
= 8577.15 Nm3/an.
11

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Consumul total anual de gaze naturale este :


Banual = 26648 Nm3/an + 8577 Nm3/an = 35225 Nm3/an

Intocmit
Ing. Florin Vieru

3. Lista echipamente

1. Centrala murala in condensatie 75 kW;


2. Vas de expansiune circuit incalzire avand capacitatea de
200 l;
3. Butelie de egalizare a presiunilor 250 mm, H=2 m;
4. Boiler 500 l - Sunsystem SON 500L;
12

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

5. Boiler 300 l - Sunsystem SON 300L;


6. Vas de expansiune circuit ACM avand capacitatea de 80 l;
7. Pompe:

- circuit incalzire: - Biral A 40-10 220 RED


- circuit boilere: - Biral AX 13-2
Intocmit
Ing. Florin Vieru

4. Instructiuni de exploatare
Datorita gradului inalt de automatizare supravegherea
centralei termice se va
face in regim NEPERMANENT la un interval de 12 ore de catre
personalul de exploatare (fochist) autorizat conform prevederilor
prescriptiei tehnice ISCIR PT C9-2010 .
Personalul de exploatare v-a supraveghea:

13

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

- sistemele de siguranta si avertizare;


- parametrii agentului termic si nivelul apei din cazan;
- parametrii combustibilului gazos;
- caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic (pH
7; duritate totala = 0,3 mval/l) atat la umperea initiala a
instalatiei cat si la completarile ulterioare.
Proprietarul/utilizatorul cazanelor este obligat sa ia toate
masurile necesare in vederea respectarii prevederilor prescriptiei
tehnice ISCIR PT C9-2010, in scopul functionarii cazanelor in
conditii de securitate.
In vederea asigurarii conditiilor pentru functionarea in
conditii

de

securitate

cazanelor,

proprietarul/utilizatorul

acestora are urmatoarele obligatii si responsabilitati :


-

sa solicite si sa obtina avizul obligatoriu de instalare;

sa solicite si sa obtina autorizatia de functionare


initiala sau reautorizarea;

sa

ia

masurile

necesare

si

sa

se

asigure

ca

instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii


de siguranta;
-

sa puna in functiune numai cazane autorizate in


conformitate cu prescriptia tehnica ISCIR PT C9-2010 ;

sa ia masurile necesare pentru ca instalatia de cazane


sa fie folosita in conditii de securitate si sa execute
reviziile

curente,

permanenta

reparatiile

conform

si

prevederilor

intretinerea

reglementarilor

legale si ale prescriptiei tehnice ISCIR PT C9-2010 ;


14

lor

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

sa respecte instructiunile de exploatare furnizate de


producatorul cazanelor;

sa asigure existenta instructiunilor tehnice specifice


pentru

utilizarea

in

instalatiei/echipamentului

conditii

normale

si

documentelor

cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii,


intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului ;
-

sa

foloseasca

pentru

utilizarea

instalatiei/echipamentului numai personal de deservire


autorizat ;
-

sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in


utilizare a instalatiilor/echipamentelor ;

sa comunice la ISCIR-INSPECT IT orice modificare


intervenita in situatia tehnica sau juridica a acestora.

Personalul desemnat pentru supraveghere va trebui sa


urmareasca functionarea elementelor care realizeaza siguranta
instalatiei, conform I13/1-02, astfel :
-

la

cazan

functionarea

oprirea

alimentarii

dispozitivelor

si

cu

combustibil,

armaturilor

de

siguranta ;
-

la vasele de expansiune functionarea dispozitivelor si


a armaturilor de siguranta ;

la instalatiile de automatizare functionarea intregului


ansamblu ; la aparatele de masura, pe circuitele care
realizeaza siguranta functionarii, se marcheaza cu rosu
valorile limita permise (la termometre, manometre) ;

15

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

la pompele de circulatie - functionarea corecta a

acestora ;
la

conducta

de

alimentare

cu

gaze

naturale

integritatea si etanseitatea acesteia ;


existenta si functionalitatea dispozitivelor de prevenire

si stingere a incendiilor ;
functionarea dispozitivului de comunicare (telefon)

montat in centrala termica.


Starea elementelor amintite mai sus se inregistreaza intr-un
registru jurnal.
In registrul jurnal de supraveghere pot face inscrieri :
fochistii, factorii responsabili din unitate (conducerea unitatii si cei
insarcinati in scris de aceasta), precum si alte persoane din
exploatare, conform atributiilor care le revin prin instructiunile
interne.

Obligaii i responsabiliti conform Legii 64/2008


privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor
sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil
Persoana fizic sau juridic care deine/utilizeaz o
instalaie/echipament, are urmtoarele obligaii i responsabiliti
conform prescripiilor tehnice:
- s solicite i s obin, autorizaia de funcionare iniial
sau reautorizarea;
16

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

- s ia msurile necesare i s se asigure, c


instalaia/echipamentul este
utilizat n condiii de siguran, prin efectuarea reviziilor,
reparaiilor i
ntreinerii, de ctre persoane autorizate, conform
instruciunilor tehnice ale
productorilor;
- s asigure existena, la fiecare loc de munc, a
instruciunilor tehnice
specifice pentru utilizarea n condiii normale a
instalaiei/echipamentului i
a documentelor cuprinznd msurile ce trebuie luate n
caz de avarii,
ntreruperi i dereglri ale instalaiei/echipamentului sau
ale proceselor n
care aceasta este nglobat;
- s foloseasc pentru utilizarea instalaiei/echipamentului
numai personal de
deservire autorizat;
- s asigure supravegherea i verificarea tehnic n utilizare
a instalaiilor/
echipamentelor.
17

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Conditii referitoare la personalul de exploatare


Obligatiile personalului de exploatare vor fi precizate in
instructiunile de exploatare.
Personalul
responsabil

mentionat
cu

mai

sus,

supravegherea

si

denumit

in

verificarea

continuare
tehnica

instalatiilor (RSVTI) are urmatoarele responsabilitati :


-

sa cunoasca legislatia si prescriptiile tehnice specifice


in vigoare care reglementeaza functionarea cazanelor
in conditii de securitate ;

sa urmareasca elaborarea si dotarea fiecarui loc de


munca

cu

instructiuni

tehnice

specifice

privind

exploatarea in conditii normale, precum si masurile


care trebuiesc luate in caz de avarii, intreruperi sau
dereglari in functionarea cazanelor sau a proceselor
tehnologice in care acestea sunt inglobate ;
-

sa intocmeasca planul anual de verificari si incercari


pentru

autorizarea

functionarii

in

continuare

cazanelor aflate in exploatare, pe care il supune


aprobarii conducerii unitatii si apoi il inainteaza la
ISCIR INSPECT IT in raza careia se afla instalatiile de
cazane ;
-

sa urmareasca folosirea cazanelor in conditii de


securitate, efectuarea reviziilor curente, a reparatiilor
si a intretinerii permanente a acestora, conform

18

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

reglementarilor

legale

si

prevederilor

prescriptiei

tehnice PT C9/2010 ;
sa

organizeze

si

sa

participe

la

instructajele

profesionale cu personalul de deservire a cazanelor ;


sa asigure pregatirea cazanelor in vederea efectuarii

de catre inspectorii de specialitate au ISCIR-INSPECT IT


a verificarilor tehnice si incercarilor si sa comunice la
ISCIR-INSPECT IT avariile si accidentele produse la
cazane si sa participe la cercetarea acestoira ;
sa colaboreze cu celelalte compartimente din unitate

in

vederea

aplicarii

si

respectarii

prevederilor

prescriptiei tehnice PT C9/2010 ;


sa tina evidenta cazanelor si sa urmareasca pastrarea

corespunzatoare a autorzatiilor de functionare ;

Verificarea tehnica periodica


Cazanul este supus in exploatare (incepand de la prima
punere in functiune) verificarilor tehnice periordice, care constau
in

revizii

interioare,

incercari

la

presiune,

la

rece,

revizii

exterioare. Aceste verificari si incercari sunt menite sa constate


starea de functionare in conditii de securitate a cazanului.
Reviziile se vor efectua dupa urmatorul program:
-

revizia tehnica generala la intreval de 12 luni

verificarea tehnica periodica la interval de 6 luni

19

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Revizia interioara consta in examinarea partilor componente


ale cazanului, si, in special, a peretilor metalici accesibili ai
elementelor sub presiune, atat pe partea
dinspre apa, cat si pe partea dinspre gazele de ardere, in scopul
constatarii starii tehnice a cazanului.
Revizia interioara trebuie sa fie efectuata cel putin o data la
4 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va putea
stabili termene mai scurte, in functie de starea tehnica si
vechimea cazanului.
Proprietarul/utilizatorul este singurul raspunzator pentru
respectarea

termenelor

scadente

de

efectuare

reviziei

interioare, chiar daca termenele respective ii sunt reamintite sau


nu de catre ISCIR-INSPECT IT.
In afara de termenul scadent, revizia interioara trebuie sa se
efectueze si in urmatoarele cazuri :
-

dupa o intrerupere a functionarii cazanului mai mare


de 1 an, inainte de repunerea lui in functiune ;

dupa o noua montare ;

cu ocazia unei reparatii ;

dupa o explozie de gaze in camera focarului sau in


canalele gazelor de ardere ;

atunci cand se demoleaza zidaria sau invelisul izolant


al cazanului ;

20

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

atunci cand inspectorul de specialitate al INSCIR-

INSPECT

IT

are

motive

intemeiate

sa

solicite

efectuarea incercarii ;
atunci

cand

este

solicitata

motivat

de

propietar/utilizator.

In vederea efectuarii reviziei interioare, cazanul trebuie


oprit din functionare, racit si curatat.
La verificarea interioara, o mare atentie va fi acordata
imbinarilor sudate, precumsi elementelor ambutisate. La revizia
interioara

se

va

urmari

existenta

coroziunilor,

fisurilor,

crapaturilor, deformatiilor vizibile, etc.

In cazul in care revizia interioara nu poate fi efectuata, se


va efectua o noua incercare de presiune.
Incercarea la presiune hidraulica la rece se va efectua la
intervale de maximum 4 ani.
In

afara

termenului

scadent,

incercarea

de

presiune

hidraulica la rece trebuie sa se efectueze si in urmatoarele cazuri :


-

dupa o intrerupere a functionarii cazanului mai mare


de 1 an, inainte de repunerea lui in functiune ;

dupa o noua montare ;

cu ocazia unei reparatii ;

21

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

dupa o explozie de gaze in camera focarului sau in


canalele gazelor de ardere ;

atunci cand se demoleaza zidaria sau invelisul izolant


al cazanului ;

atunci cand inspectorul de specialitate al ISCIRINSPECT

IT

are

motive

intemeiate

sa

solicite

efectuarea incercarii ;
-

atunci

cand

este

solicitata

motivat

de

proprietar/utilizator .
In functie de natura si volumul lucrarilor de reparatii,
incercarea la presiune hidraulica la rece poate sa nu se mai
execute, daca acest lucru este prevazut prin documentatia sau
proiectul de reparatie.
Dupa incercarea la presiune hidraulica, se va verifica
reglarea supapelor de siguranta. Supapele de siguranta se vor
regla de catre agenti economici autorizati in acest scop, la
interval de maximum 1 an. Buletinele emise in urma reglarii se
vor anexa la cartea cazanului.
Revizia exterioara se poate efectua inopinat in timpul
functionarii cazanului si consta in examinarea tuturor factorilor
care contribuie la functionarea cazanului in conditii de siguranta,
si anume :
-

sala cazanelor, asupra conditiilor pe care trebuie sa le


indeplineasca (spatii de acces si deservire, iluminare,
curatenie, etc.) ;

22

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889, Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

functionarea

armaturilor

de

siguranta

si

control,

precum si a instalatiei de automatizare ;


-

daca personalul de deservire este autorizat si verificat


periodic, si daca cunoaste regulile de exploatare a
cazanului ;

respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit,


presiune, temperatura) ;

starea partilor vizibile si accesibile ale cazanului, a


zidariei acestuia, precum si a instalatiilor auxiliare ;

starea instalatiei de ardere si dezvoltarea flacarilor


fata de peretii suprafetelor de incalzire ;

existenta

instructiunilor

de

exploatare

al

salii

cazanelor, precum si modul in care se fac inscrierile


zilnice.
Verificarea eficientei energetice
In plus se va efectua analiza gazelor pentru a determina
eficienta arderii, temperatura gazelor la cos, tirajul, excesul de
aer si noxele emise. Aceste verificari se efectueaza cel putin o
data la doi ani, de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre agentii
economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT.
Intocmit
Ing. Florin Vieru

23