Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei , Cercetrii , Tineretului i Sportului

SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAIONAL 2013


PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a
Prob scris la MATEMATIC

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I Pe foaia de examen scriei doar rezultatele.

5p
5p
5p
5p
5p
5p

(30 puncte)

1. Rezultatul calculului 10 8 : 2 este egal cu .


2. Suma numerelor naturale din intervalul [ - 2, 3) este.
3. Media aritmetic a numerelor 19 i 121 este.
4. Un ptrat are diagonala 4 2 cm. Perimetrul ptratului este cm2
5. ntr-o piramid triunghiular regulate, feele laterale sunt triunghiuri echilaterale cu latura
2 dm. Suma tuturor muchiilor piramidei este .dm.
6. Graficul din figura 1 reprezint repartiia notelor obinute de elevii clasei a VIII-a la un
test de evaluare la matematic. Numrul de elevi din clas care au luat cel putin nota 5 este
egal cu

SUBIECTUL II Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete.


5p
5p
5p
5p
5p
5p

(30 puncte)

1. Desenai pe foaia de examen, o piramid patrulater regulat de vrf V i baz ABCD.


2. ntr-un depozit sunt 15 tone mere. Dupa sortare 20% din cantitate se pierde iar restul se
ambaleaz n lazi de 50 kg.
a) Cte tone de mere se pierd?
b) Cte lzi sunt necesare?

3. Se consider mulimile A x Z /1 x 4 6 si B x N / x 2 3 . S se
calculeze A B i A B .
3 x 2 27
4. S se simplifice expresia E ( x )
. , x R 3 .
3 x 2 18 x 27
1
1
1

5. Artai c numarul N
este natural.
2 1
3 2
4 3

Prob scris la Matematic

Ministerul Educaiei , Cercetrii , Tineretului i Sportului


SUBIECTUL III Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete.

(30 puncte)

1. O u de interior arat ca n figura de mai jos. Suprafeele haurate sunt


confecionate din
lemn iar restul din sticl. Se cunoate c AECF este paralelogram, AB= 8dm , BC= 21dm
i se noteaz BF=DE= x, unde x este un numr natural cu proprietatea 0 < x < 21. Se cere:

5p
5p
5p

a) Aratai c aria paralelogramului AECF calculat n funcie de x este 8(21 x)dm2.


b) Calculai valoarea lui x tiind c aria suprafeei din lemn este jumtate din aria
suprafeei din sticl .
c) Care va fi preul unei ui tiind c x =7dm, 1m2 de lemn cost 50 lei, 1m2 sticl
cost 75 lei, accesoriile metalice aplicate cost 18 lei iar manopera lucrtorului
reprezint 20% din preul lemnului, sticlei i accesoriilor?
2. Subsolul unei case are forma unui paralelipiped dreptunghic ca n figura de mai jos cu
AB = 8 m, BC = 6 m i AA = 2,5 m.

5p
5p
5p

a) Dac pentru 1m2 de perete se folosesc 0,5 l de var, s se determine ce cantitate de var
este necesar pentru vopsirea pereilor(fr podea i tavan), tiind c nu exist ferestre;
b) Pentru funcionarea unui corp de iluminat se montez un cablu electric pe traseul
C- D- D- O, unde O este centrul tavanului. Ci metri de cablu sunt necesari?
c) Se construieste o scar de acces notat MP , astfel nct unghiul pe care l face
cu podeaua are 45o . S se determine lungimea scrii.

Prob scris la Matematic

Ministerul Educaiei , Cercetrii , Tineretului i Sportului


SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAIONAL 2013
PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a
Prob scris la MATEMATIC
BAREM DE EVALUARE I NOTARE
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acorda fie 5 puncte ,
fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea i SUBIECTUL al III-lea
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvri pariale, n limitele punctajului indicat n barem.

Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord
punctajul maxim corespunzator.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.
Nota final se calculeaz prin imprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I
1.
6
2.
3
3.
15
4.
16
5.
12
6.
21
SUBIECTUL II
1.

Deseneaz piramida
Noteaz piramida
a) 20% din 15 t =
20
15
100
Finalizare: 3t

(30 puncte)
5p
5p
5p
5p
5p
5p
(30 puncte)
4p
1p
2p
2p
1p

2.
b) Raman 12t= 12000kg
Nr. ladite: 12000:50
Finalizare: 240 ladite
3.

A = {-2, -1, 1, 2}
B = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
A B= {1, 2}
A B = {-2, -1}

2p
2p
1p
1p
2p
1p
1p

Ministerul Educaiei , Cercetrii , Tineretului i Sportului


4.

3x3-27 = 3 (x 3)(x+3)
3x2- 18x + 27 = 3(x - 3)2
Simplificare prin 3(x 3) i finalizare E ( x)

5.

x3
x3

Rationalizarea fractiilor
Reducerea termenilor asemenea
Finalizare N = 1 N

SUBIECTUL III
1.

1p
3p
1p
1p
(30 puncte)

a) AAECF b h CF AB
CF= BC BF= 21- x
AAECF 8 21 x dm 2
b) Alemn= 2

2p
2p

8 x
= 8x
2

2p
2p
1p
Asticla = 8 21 x

2p
1
Asticla
8x = 8 21 x
2
Finalizare x = 7 dm
Alemn =

c) Alemn = 56 dm2= 0,56 m2


Plemn = 0,56 50 =28 lei
2
2
Asticla = 112 dm = 1,12 m Psticla = 1,12 75 = 84 lei
28+84+18 = 130 lei
Pmanopera= 20% 130 = 26 lei
Pusa = 130+26 = 156 lei

2p
1p

3p
1p
1p

a) Apereti = 2 8 2,5 +2 6 2,5 = 70 m2


3p

2.

Finalizare: 0,5 70 = 35 l

2p

b) Lcablu = CD+DD+DO

1p

Calculul lui DC = 10 m

2p

Finalizare: Lcablu = 8 + 2,5 +5 =15,5 m

2p

c) MNP dreptunghic cu un unghi de 45o isoscel

1p
MN = PN =2,5 cm

1p

Calculul lui MP cu T. Pitagora MP2 = 12,5

2p

Finalizare: MP =

5 2
m
2

1p