Sunteți pe pagina 1din 6

Condacele nvierii

Glas 1
Condacul nvierii glas 1

T , Podobia: Cnd vei veni...


s
QV

3V
n 1
vi 1'!
a t-ai!0001'
ca un Dum ne zeu !
pe !
p1'
mnt!
n!
truO0a
sla v m<C

0q!00\!
i lu mea m pre
u!
n11p!_avV
o ai n vi i at 3q!01
i fi rea o me
1'
neas !
c!
Teq!00!2
la u d ca pe Cel '!
ceU@11a
eti Dum ne zeu m<C 1`X
moa ar1
tea +'!a
!
! 0\!11p!_a
z! !
pie!A
rit 00q
i A dam dn
u
ie e te St p ne vV 3e
i E va+a
! 000q
6' ! !
cum
din le g turi !
fi 0
i ind
slo10
bo zi `i 0a
t mM 0s
se q
bu !
cu 0
r
0e
z!!i !A
! 0'
! 10`0a
stri gnd i
e: q
Tu eti
Cel !
ce dai
Hris toa a se m<C !
tu 0
tu 1'
ror !
n!
vi
2
e '!e !
e !S}e; 0
rea. kvV
Glas 2
Condacul nvierii glas
T,Podobia:Cele de sus cutnd...
Wt s

0!
e-ai scuq@11a
lat din mor mnt 0
Mn 00100!0!
tu i
to ru le A tot pu

1os
!!
! !Atatb<?
te
er !
ni!A
cem<? 011'
i mi nu nea
v0a
znd1
ia 0!
dul s-aPS
sp !
i mn
010!
i mor ii s-au11a
scu lat 011'
i fp tu !
ra !
v0a
znd0
de 0'
Ti !
ne !
se 0
bu
os
u !
cu1a
r m<? 000q!0!12
i m pre u n se ve se le ' !
te!0a
A dam m<? 0
i
q!
?000q
z !\0!K
pu ru 001
rea Te la 0!
u dq!A
lu meam<Mn
tu i to \
ru u le e.b<?

www.stavropoleos.ro

Glas 3
Condacul nvierii glas

T, Podobie:Fecioara,astzi...
eN S

0
!A 3M
q!0\!O
n Nd1
vi P@
a t-ai 3'
a !a!
as tzi
din 0
mor mnt
n du ra a a ]

@amV
]ii; V 1
te P@
i ne-aiN3
sco '!
os !
pe !A
noi3M
din q
por !0\!O
i le mo o or @am
a os
a
!
+ tzi dn
a! 0q!0!
_0
as1
u ie te A dao
a 1'
a am
i se q
bu !
cu0\!O
r
E e e ]
@a
va mV 0011'
iar dim pre u N!
u !!A
u n3M
pro 0
o !
roo
o 1'
o _00
o cii cu pa
0\!O
] mV wN
tri
a a ar @a
hii
la !
u 0!110`0ac<
d f r o di ih n C/ $
pu 3'
te !
rea
! 110`0000Q_2
' a a !Sa}; 0
dum
ne ze ia as c a st p ni i rii Ta !!
le. knC
Glas 4
Condacul nvierii glas

T, Podobie: Artatu-Te-ai,
R_B S
astzi...

0
vC 3B
n Bf0
tu 0q
i to !
rul0!1a
i Iz b 1
vi 1'
to V!o !
rul!A
meu
din 0
mor

1'
]
q!0!1a
m !\!O
nt a a as @abV
tzi
ca un Dum ne zeu 1
a 1'
ri V!i !
di !A
catvC 3B
din 0
le
!
s le ia !
! !AbitvC 3'
g2
turi '!!_1a
pe p mn teni bV wV
po or) 11O'
i
du!
lui!
a zdro
i _
ca
111000
' e ia !S}a; 0
un St pn a n vi Q_
at
a 2
tre !!
zi. kvC

www.stavropoleos.ro

Glas 5
Condacul nvierii glas

HqV 4
<

T , Podobia: Pe Cuvntul...
s

1<
! 000'
! meu
!A,<V 11
a w
iad Te-ai
po go rt _
Mn10
tu i 1'
to rul
i por

000q
i le zdro bin !
du000!
le ca un A !
tot10`0a
pu te er nic cN/ 01
pe cei
1'
!!
mo ori
ca !
un!
Zi11a
di tor 0
m 0\!11'
pre
u u n i-ai !
n !
vi0a
at ,<V 0e
i bol
!q
z se 11a
! bles
!q
!
dul
mor z!
ii0p
Hris toa _
l-ai frnt cN/ 011'
i A dam din
tem !0'
fi i ind
! 1q
!A meni.
!A ,,Pen
<V !m 003<
!
mn
tu it z!!!m
iu bi to1
ru 11}
le de oa
tru a ceas 0
ta 1'
toi stri
! 0os
a 0' !
! 1O\00k
gm
i
i #
e Doam
ne mn
tu ie
te ne. ,<V
Glas 6
Condacul nvierii glas

T , Podobia: Plinind
Hwyt s
rnduiala...

!mu1
pal 0000q
ma n ce p toa !00p!S
re de vi
a a aO
a ]@a
b<?

0q!00q!0!1110001'
din tai ni e le ce le mai n tu ne coa se D t to !
rul
!!
a <?!n110!p
!2
'os Dum
! 11'
de vi0os
a
a 0
m
vi in du-i pe toi Hris
to !
ne ze !
ul
!A!A
' it!n00os
! 111'
nos
trub<?0002
a d ru
i !
vi e
e 0
re am<?fr
mn t tu !
rii
!o me
! 1a
netim<? @q
c es !
te 011q
Mn tu i tor US
tu !u !
tu !A
rorb<? 004'
n vi
e
!re!10`0k
i Vi a a .<?/ @0_11q
i Du um ne zeu a toa z\!\0!K
a a te e. b<?

www.stavropoleos.ro

Glas 7
Condacul nvierii glas

T , Podobia: Nu mai pzete...


EN s

3N
u )0
va 0!
mai pu1'
tea !a !n#1110OS
c st p ni a mo !
or!A
iicm<C

011'
!AnN 001'
!!
cu pu te !
e !0\0101'
rea s
i n pe oa N!
a meni
c Hris tos S-a
po
11a
N e !!
go rt C0
sf 0q!0p!2
r mnd i stri cnd pu te - '!
ri le}1
ei anN 01'
le gat !
es!
te
O0a
ia dul C0
pro 11@0!
o ro cii cu un101'
glas se bu N!
cu!A
rnN 111'
zi cnd ce 0
!
! 0!
lor!
ce00'
e ra !
au!
n1O
cre din !A
:cm<C 00q
a so sit Mn
tu i I'
to !!A
o rul.cC
4q
Ie ii !
cre11'
din cio !
i !
lor!101'
la n vi
e N!e !e !e }1
re. knN
Glas 8
Condacul nvierii glas

HrC 3D
N

T,Podobia:Ca o prg a firii...


s

0N
!!
n 0
vi 1'
i ind
din11a
mor mntC0
pe 11'
cei mori !
i-ai!ri!
di100
cat i pe

0
A Q
dam z_`
l-a ai ON
n \!
vi i} 1a
at nC 1'
E !
va !
dn1O
u ie !A
tec 0!
n tru1
n
11'
!!
' gi !
! prz
!1
vi e rea
Ta12
i mar !
ni!
le 0'
lu mii
nu 1a
iesc m<C #
n 11
tru scu
1'
!!
q !Ami#`O'
la rea
Ta11
din mori Mult
lo os ti N!
i i} 1k
ve. nC

www.stavropoleos.ro

Condacul nvierii glas 7


T
s
EN
0
u n 0!
va mai11C
pu tea `
a 1'
n !
c !
st!
p!1O
ni a mor !A
cu 01'
pu te
ii0

!
! !1'
!pre
!/ 1os
0
n
a nN 1C
00'
! !11a
e rea
s i !
i n
oa a meni
c Hris
tos s-a
po go rt @
sf
1q@110P0@1@1'
r mnd i stri cnd pu te ri le + ei le ga !
at!!/
es te1
ia os
a n
0anN
!1q!11q@q@1a
C <C 011'
dul pro
o ro cii cu + un glas se bu cu r m
zi cnd ce !
lor
!00'
! 10@?
n rul. knN
ce + e ra !
au!1O!
n cre din @1'
so si !i t-a
Mn tu i 1
to os
o 0
0e
z !
Ie i i !
cre
dinq!0!
cio i lor la!
n!1o1\!K
vi e
e e
re e. nN

www.stavropoleos.ro