Sunteți pe pagina 1din 3

Interpretarea tabelului

Prima interbare ( Cat de multumit(a) sunteti in general de felul in care traiti?) isi propune sa masoare parerea
oamenilor cu privire la felul in care traiesc. Masuratoarea este facuta ordinal, intrebarea avand 4 variante de
raspuns (1 - Deloc multumit;2 -Nu prea multumit; 3 -Destul de multumit; 4 - Foarte multumit). Variabila
folosita este categoriala. La aceasta intrebare au fost chestionate 2000 de persoane, 1985 dand un raspuns valid,
pe cand celelalte 15 au folosit ca raspuns fie varianta Nu stiu, fie varianta Nu raspund. Observand valoarea
medianei putem afirma ca majoritatea persoanelor chestionate nu sunt prea multumite de felul in care traiesc. De
asemenea, calculand valorile mediei si ale abaterii standard, se poate deduce ca in procent de aproximativ 68%
cei chestionati nu sunt prea multumiti sau sunt destul de multumiti de felul in care traiesc. Tinand cont de
Skewness si Kurtosis, putem considera distributia variablei masurate ca fiind aproape normala.
Cea de-a doua intrebare (Cat de multumit(a) sunteti de sanatatea dumneavoastra?) isi propne sa masoare
parerea oamenilor cu privire la sanatatea lor. Masuratoarea este facuta ordinal, intrebarea avand 4 variante de
raspuns (1 - Deloc multumit;2 -Nu prea multumit; 3 -Destul de multumit; 4 - Foarte multumit). Variabila
folosita este categoriala. La aceasta intrebare au fost chestionate 2000 de persoane, 1998 dand un raspuns valid,
pe cand 2 dintre ele au folosit ca varianta de raspuns Nu stiu. Observand valoarea medianei putem afirma ca
majoritatea persoanelor chestionate sunt destul de multumite de sanatatea lor.. De asemenea, calculand valorile
mediei si ale abaterii standard, se poate deduce ca in procent de aproximativ 68% cei chestionati sunt destul de
multumiti sau nu prea multumiti de sanatate lor. Tinand cont de Skewness si Kurtosis, putem considera distributia
variablei masurate ca fiind aproape normala.
Cea de-a treia intrebare (Cat de multumit(a) sunteti de seriviciul pe care il aveti?) isi propune sa masoare
parerea oamenilor cu privire la locul de munca unde lucreaza. Masuratoarea este facuta ordinal, intrebarea avand
4 variante de raspuns (1 - Deloc multumit;2 -Nu prea multumit; 3 -Destul de multumit; 4 - Foarte multumit).
Variabila folosita este categoriala. La aceasta intrebare au fost chestionate 2000 de persoane, 1028 dand un
raspuns valid, pe cand celelalte 972 au folosit ca raspuns variantele Nu stiu; Nu raspund si Nu cunosc.
Observand valoarea medianei putem afirma ca majoritatea persoanelor chestionate sunt destul de multumite de
serviciul pe care il detind. De asemenea, calculand valorile mediei si ale abaterii standard, se poate deduce ca in
procent de aproximativ 68% cei chestionati sunt destul de multumiti sau nu prea multumiti de serviciul pe care il
au. Tinand cont de Skewness si Kurtosis, putem considera distributia variablei masurate ca fiind aproape normala.
A patra intrebare (Cat de multumit(a) sunteti de banii pe care ii aveti?) isi propune sa masoare parerea
oamenilor despre veniturile pe care le obtin. Masuratoarea este facuta ordinal, intrebarea avand 4 variante de
raspuns (1 - Deloc multumit;2 -Nu prea multumit; 3 -Destul de multumit; 4 - Foarte multumit). Variabila
folosita este categoriala. La aceasta intrebare au fost chestionate 2000 de persoane, 1986 dand un raspuns valid,
pe cand celelalte 14 au folosit ca variante de rspuns Nu stiu si Nu raspund. Observand valoarea medianei
putem afirma ca majoritatea persoanelor chestionate nu sunt prea multumite de banii pe care ii detin. De
asemenea, calculand valorile mediei si ale abaterii standard, se poate deduce ca in procent de aproximativ 68%
cei chestionati nu sunt prea multumiti sau chiar deloc multumiti de banii pe care ii au. Tinand cont de Skewness si
Kurtosis, putem considera distributia variablei masurate ca fiind aproape normala.
A cincea intrebare ( Cat de multumit(a) sunteti de familia dumneavoastra?) isi propune sa masoare parerea
oamenilor despre familia lor. Masuratoarea este facuta ordinal, intrebarea avand 4 variante de raspuns (1 - Deloc
multumit;2 -Nu prea multumit; 3 -Destul de multumit; 4 - Foarte multumit). Variabila folosita este categoriala.
La aceasta intrebare au fost chestionate 2000 de persoane, 1945 dand un raspuns valid, pe cand restul de 55 au
folosit ca variante de raspuns Nu cunosc; Nu raspund sau Nu stiu. Observand valoarea medianei putem
afirma ca majoritatea persoanelor chestionate sunt foarte multumite de familial or. De asemenea, calculand
valorile mediei si ale abaterii standard, se poate deduce ca in procent de aproximativ 68% cei chestionati sunt
foarte multumiti sau destul de multumiti de familiile lor. . Tinand cont de Skewness si Kurtosis, putem considera

distributia variablei masurate ca fiind aproape normala.


Statistics

Ct de mul?
umit(a) sunte?i
Ct de mul?
Ct de mul?
n general de umit(a) sunte?i umit(a) sunte?i
felul n care de ...? sanatatea de ...? serviciul
trai?i?
dvs.
pe care l ave?i
1985
1998
1028
15
2
972

Valid
Missing

Ct de mul?
Ct de mul?
umit(a) sunte?i umit(a) sunte?i
de ...? banii pe
de ...? familia
care i ave?i
dvs.
1986
1945
14
55

Mean

2,25

2,58

2,64

1,99

3,41

Median

2,00

3,00

3,00

2,00

4,00

Std. Deviation

,730

,890

,865

,831

,673

Variance

,533

,793

,749

,690

,453

-,025

-,230

-,373

,335

-,979

,055

,055

,076

,055

,055

-,481

-,682

-,487

-,764

,860

,110

,109

,152

,110

,111

Mode

Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

Frequency Table
Ct de mul?umit(a) sunte?i n general de felul n care trai?i?

Valid

Deloc multumit
Nu prea multumit
Destul de multumit
Foarte multumit
Total

Missing

Frequency
287
957

Percent
Valid Percent
14,4
14,5
47,8
48,2

688

34,4

34,7

97,3

53

2,6

2,7

100,0

100,0

1985

99,2

NS

10

,5

NR

,2

Total
Total

Cumulative
Percent
14,5
62,7

15

,8

2000

100,0

Ct de mul?umit(a) sunte?i de ...? sanatatea dvs.

Valid

Deloc multumit
Nu prea multumit

Total

Percent
Valid Percent
13,7
13,7
28,7
28,7

Cumulative
Percent
13,7
42,4

Destul de multumit

877

43,8

43,9

86,3

Foarte multumit

274

13,7

13,7

100,0

1998

99,9

100,0

,1

2000

100,0

Total
Missing

Frequency
273
574

NS

Ct de mul?umit(a) sunte?i de ...? serviciul pe care l ave?i

Valid

Deloc multumit
Nu prea multumit
Destul de multumit
Foarte multumit

504

Percent
Valid Percent
6,3
12,2
12,9
25,1
25,2

86,3
100,0

141

7,0

13,7

51,4

100,0

NC

940

47,0

NS

13

,6

NR

20

1,0

Total
Total

972

48,6

2000

100,0

Cumulative
Percent
12,2
37,3

49,0

1028

Total
Missing

Frequency
125
258

Ct de mul?umit(a) sunte?i de ...? banii pe care i ave?i

Valid

Deloc multumit
Nu prea multumit
Destul de multumit
Foarte multumit

495

Percent
Valid Percent
31,6
31,8
39,9
40,2
24,8

96,9
100,0

61

3,1

3,1

99,3

100,0

NS

,1

NR

12

,6

Total

14

,7

2000

100,0

Total

Cumulative
Percent
31,8
72,0

24,9

1986

Total
Missing

Frequency
631
799

Ct de mul?umit(a) sunte?i de ...? familia dvs.

Valid

Deloc multumit
Nu prea multumit

Cumulative
Percent
1,4
7,8

819

40,9

42,1

49,9

Foarte multumit

975

48,8

50,1

100,0

100,0

1945

97,3

NC

46

2,3

NS

,0

NR

,4

Total
Total

Percent
Valid Percent
1,3
1,4
6,2
6,4

Destul de multumit
Total
Missing

Frequency
27
125

55

2,7

2000

100,0