Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC

LAB 6 .INTERPOLAREA POLINOMIALA A FUNCTIILOR REALE


LAB 7 .DERIVAREA NUMERICA A FUNCTIILOR REALE
LAB 8 .INTEGRAREA NUMERICA A FUNCTIILOR REALE

Referat pentru disciplina Metode numerice in inginerie electrica


Grupa: 121 A
Autor

Data predrii referatului:

IONUT CATALIN VOINEA

1/11/2015

Cuprins
1

Interpolarea polinomiala a functiilor reale .............................................................................. 3


1.1

Introducere ....................................................................................................................... 3

1.2

Chestiuni studiate ............................................................................................................. 3

1.3 Interpolarea polinomiala a functiilor pe retele uniforme sau neunifoarme (conform


radacinilor polinoamelor Cebise ................................................................................................. 3
1.4

Analiza experimentala a erorilor. ..................................................................................... 5

1.5

Concluzii .......................................................................................................................... 6

1.6

Exemplu ........................................................................................................................... 6

1.7 Bibliografie ............................................................................................................................... 7


2

Derivarea numerica a functiilor reale ...................................................................................... 8


2.1

Introducere ....................................................................................................................... 8

2.2

Chestiuni de studiat .......................................................................................................... 8

2.3

Evaluarea numerica a primei derivate .............................................................................. 8

2.4

Analiza experimentala a erorii de derivare numerica....................................................... 9

2.5

Analiza derivarii numerice de ordin superior ................................................................. 10

2.6

Implementarea algoritmului de derivare numerica ........................................................ 10

2.7

Exemplu ......................................................................................................................... 10

Interogarea numerica a functiilor reala .................................................................................. 12


3.1

Introducere ..................................................................................................................... 12

3.2

Chestiuni de studiat ........................................................................................................ 12

3.3

Calculul integralei unei functii elementare .................................................................... 12

3.4

Analiza erorii la interogarea numerica ........................................................................... 13

3.5

Exemplu ......................................................................................................................... 14

3.6

Observatii si concluzii: ................................................................................................... 15

Interpolarea polinomiala a functiilor reale

1.1 Introducere
Scopul lucrarii este de a evidentia cele mai eficiente metode de determinare a
polinomului de interpolare. In lucrare se studiaza efortul de calcul, eroarea introdusa prin
interpolare polinomiala si limitele acestei metode de aproximare.

1.2 Chestiuni studiate

Interpolarea polinomiala a functiilor pe retele uniforme sau neuniforme (conform


radacinilor polinoamelor Cebisev). Functiile interpolate in cadrul laboratorului au fost:
exp(x) si Ruge: 1/(1+x^2);
Analiza experimentala a erorilor. In cadrul laboratorului am analizat eroril functiei
interpolate prin metoda Clasica, Newton si Lagrange;
Analiza experimentala a timplului de calcul. In cadrul laboratorului am reprezentat
graphic modelul de variatie al timpului de calcul pentru cele 3 metode de interpolare;

1.3 Interpolarea polinomiala a functiilor pe retele uniforme sau neunifoarme


(conform radacinilor polinoamelor Cebise
Interpolarea polinominala uniforma / Cebisev (f(x)=exp(x

Se observa faptul ca timpul de interpolare in reteaua uniforma este mai mic.

Interpolarea polinomiala uniforma / Cebisev (f(x)=1/(1+x^2)), se observa ca


interpolarea pe o retea echidistanta de puncte duce la oscilatii la capetele polinomului de
interpolare, cu atat mai mari cu cat gradul polinomului este mai mare

1.4 Analiza experimentala a erorilor.

1.5 Concluzii

Metoda clasica, Lagrange si Newton dau theoretic acelasi rezultat pentru ca


polinomul de interpolare este unic.
Metoda Newton este cea mai eficienta din punct de vedere al timpului de pregatire,
cat si a celui de evaluare.
Avantajul major este insa Acela ca metoda Newton permite controlul erorii de
trunchire.
In cazul functiilior date tabular, pentru o obtine polinoame de interpolare care sa nu
prezinte effect Runge, este mai efficient daca se foloseste interpolarea pe portiuni.

1.6 Exemplu
y = f(x) , definita tabelar:

Se cer:
a) Cat este gradul polinomului de interpolare globala?
b) Care sunt conditiile de interpolare?
c) Care este sistemul de ecuatii asamblat in metoda clasica de interpolare?
d) Care sunt polinoamele Lagrange asociate diviziunii [1 2 3 5]?
e) Care este polinomul de interpolare Lagrange?
f) Care este tabelul de diferente divizate?
g) Care este polinomul de interpolare Newton?
h) Care este valoarea functiei in punctul x = 4?
Rezolvare:
a) Deoarece reteaua de discretizare are 4 noduri, gradul polinomului de interpolare
este n = 3.
b) Conditiile de interpolare sunt:
g(1) = 3
g(2) = 2
g(3) = 4
g(5) =1.
c) Conditiile de interpolare impuse polinomului g(x) = c0 + c1x + c2x2 + c3x3 conduc la
sistemul de ecuatii in metoda clasica de interpolare:

c0 + 1 * c1 + 12 * c2 + 13 * c3 = 3 c0 + c1 + c2 + c3 = 3
c0 + 2 * c1 + 22 * c2 + 23 * c3 = 2 => c0 + 2c1 + 4c2 + 8c3 = 2
c0 + 3 * c1 + 32 * c2 + 33 * c3 = 4 c0 + 3c1 + 9c2 + 27c3 = 4
c0 + 5 * c1 + 52 * c2 + 53 * c3 = 1 c0 + 5c1 + 25c2 + 125c3 = 1
d) Polinoamele Lagrange sunt:
l0(x) = 1 (2)(3) 01 02 (03) = 2 3 (5) 12 13 (15) = 3 102+ 31308
l1(x) = 0 2 (3) 10 12 (13) = 1 ((3)(5) 21 23 (25) = 3 92+ 23153
l2(x) = 0 1 (3) 20 21 (23) = 1 2 (5) 31 32 (35) = 3 82+ 17104
e) Polinomul de interpolare Lagrange este:
g(x) = y0l0(x) + y1l1(x) + y2l2(x) = 3 3 102+ 31308 + 2 3 92+ 23153 + 4 3
82+ 17104 + 1 3 62+ 11624 = 163+ 1322 308+26424 = 23x3 + 112x2 776x + 11.

f) Polinomul de interpolare Newton este:


g(x) = y0 + f[x0,x1](x x0) + f[x0,x1,x2](x x0)(x x1) + f[x0,x1,x2,x3](x x0)(x x1)(x
x2)
g(x) = 3 + (-1)(x 1) + 32 (x 1)(x 2) + 23 (x 1)(x 2)(x 3) = 23 x3 + 112 x2 - 776 x
+ 11.
g) In punctul x = 4, polinomul de interpolare este:
g(x) = y0 + f[x0,x1](x x0) + f[x0,x1,x2](x x0)(x x1) + f[x0,x1,x2,x3](x x0)(x x1)(x
x2)
g(x) = 3 + (-1)(x 1) + 32 (x 1)(x 2) + 23 (x 1)(x 2)(x 3) = 23 x3 + 112 x2 - 776 x +

1.7 Bibliografie
[1] Gabriela Ciuprina, Mihai Rebican, Daniel Ioan: Metode Numerice n Ingineria Electric.
ndrumar de laborator, Editua Printech, 2013, disponibil la
http://mn.lmn.pub.ro/indrumar/indrumarLMN2013_20sept2013.pdf.
[2] Nume autori: Titlul lucrarii. Editura, pagina, anul.
[3] ...

2 Derivarea numerica a functiilor reale


2.1 Introducere

2.2 Chestiuni de studiat

2.3 Evaluarea numerica a primei derivate

2.4 Analiza experimentala a erorii de derivare numerica

2.5 Analiza derivarii numerice de ordin superior

2.6 Implementarea algoritmului de derivare numerica

2.7 Exemplu
Fie functia: y = f(x) , definita tabelar:

Sa se determine derivata functiei in nodurile retelei de discretizare utilizand


diferentele finite astfel: formulele progresiva si regresiva de ordinul intai pentru primul,
si respectiv ultimul nod, formula centrata de ordinul doi pentru nodul interior.
Rezolvare:
Reteaua de discretizare este uniforma cu pasul

h = x1 x0 = 3 1 = 2.
Derivata progresiva

si derivata regresiva

de ordinul intai in primul nod si respectiv ultimul nod sunt:


y0 = 10 = 742 = 32
y2 = 21 = 1072 = 32 .
Derivata centrata de ordinul doi
in nodul interior este; y1 = 202 = 1044 = 32.
Cele trei derivate sunt egale deoarece punctele din tabel sunt plasate pe o dreapta.

3 Interogarea numerica a functiilor reala


3.1 Introducere

3.2 Chestiuni de studiat

3.3 Calculul integralei unei functii elementare

3.4 Analiza erorii la interogarea numerica

3.5 Exemplu
Fie functia: f : [1, 5] IR y = f(x) , definita tabular

Se cer:
a) Reprezentati grafic interpolarea liniara pe portiuni a acestor date.
b) Cate trapeze se considera in urma aplicarii metodei trapezelor pentru determinarea
integralei functiei f(x) pe intervalul [1, 5] ? Indicati grafic aceste trapeze pe figura de la
punctul precedent.
c) Reteaua de discretizare a domeniului de definitie a functiei f(x) este neuniforma?
d) Sa se determine integral I = 51 prin metoda trapezelor.
e) Se poate aplica metoda Simpson 1/3? Daca raspunsul este afirmativ, sa se
determine I = 51 prin aceasta metoda.
Rezolvare:

a) In figura 9 este reprezentata grafic interpolarea liniara pe portiuni a functiei


y = f(x).
b) Functia f(x) este cunoscuta in 4 puncte (3 segmente). Astfel, numarul de

trapeze considerat este 3. Cele trei trapeze sunt hasurate diferit in figura 9.
c) O retea de discretizare xk, k = 0, n este uniforma daca pasul de discretizare
corespunzator unui segment, hk = xk xk1, k = 1, n, este constant,
Deoarece pasul nu este constant pe intreg domeniul de definitie, reteaua de
discretizare este neuniforma.
d) Aria primului trapez este calculate cu urmatoarea formula

I0 = 0+y12 (x1 x0) = 2+12 (2 1) = 32.


In mod similar se determina ariile celorlalte doua trapeze:
I1 = 1+22 (x2 x1) = 1+32 (4 2) = 4
I2 = 2+32 (x3 x2) = 3+52 (5 4) = 4.
Integrala prin metoda trapezelor se obtine prin insumarea ariilor trapezelor:
I = 51 = I0 + I1 + I2 = 32 + 4 + 4 = 192 .
e) Metoda Simpson 1/3 se poate aplica numai cand numarul de noduri este impar.
Pentru cazul dat, numarul de noduri este 4, si in consecinta, metoda Simpson
1/3 nu se poate aplica.
3.6 Observatii si concluzii: