Sunteți pe pagina 1din 2

Evalurea proiectelor se face cu scopul de a cuantifica masura in care proiectul propus

raspunde obiectivelor cerute prin programul caruia i se subordoneaza.


Evaluarea proiectelor este un proces complex prin care evaluatorii constata gradul de
indeplinire a criteriilor prevazute in progr operational.Se imparte:
1.dpdv al continutului: calitativa, cantitativa
2.dupa etapele parcurse
3.dupa manag la care se face evaluarea
4.dupa domeniul evaluat
5.dupa procesul la care se refera.
factor de recuperare a capitalului : calcularea sumei ce trebuie platita constant intr-un
anumit numar de ani pentru rambursarea unui imprumut, inclusiv plata dobanzii aferente
soldului neachitat in fiecare an. Formula de calcul este : Frec=[a(1+a)n]/[ (1+a)n-1].
Randamentul economic al investitiei (Re) : durata de recuperare a investitiei. cu ct durata
de recuperare este mai mica cu att randamentul va fi mai mare. Indicatorul surprinde si
durata de functionare a obiectivului, astfel ca la aceeasi durata de recuperare a investitiei, cu
ct va fi mai mare durata de functionare, cu att randamentul va fi mai mare.
Eficienta economica exprima interactiunea dintre cantitatea si calitatea resurselor ca
generatoare de efecte si volumul si structura rezultatelor obtinute. Ef. Eco. Presupune
compararea efectelor, rezultatelor cu eforturile facute pt obtinerea acestora rezultate.
Maximizarea eficientei economice: prin obtinerea unui efect maxim la un anumit nivel al
efortului sau prin obt unui anumit efect cu un efort cat mai mic.
Rata interna de rentabilitate exprima nivelul maxim pana la care se pot modifica o serie de
elemente cu influenta negativa astfel incat proiectul sa nu fie in pierdere. Aceste cheltuieli pot
fi: rata inflatiei, rata dobanzii. Se calc ca diferenta dintre vna pozitiv si negativ sa nu fie mai
mica de 7%.
Pragul de rentabilitate depinde de modul in care se impart cheltuielile in cheltuieli fixe, care
nu depind de productia realizata(amortizari, chirii) si chelt variabile, care se modifica
proportional cu productia realizata( mat.prime directe, salarii directe).Cheltuielile variabile
sunt mai importante. Pragul de rentab mai depinde si de rentabilitatea productiei(profitul pe
produs).
Coeficientul intern de eficienta economica exprima profitul anual obtinut la un leu investit
sau cat se recupereaza sub forma de profit dintr-un leu investit in decurs de un an. Marimea
acestuia depinde de: costul capitalului, rata inflatiei, rata de risc.
Cursul de revenire net actualizat: testul bruno-arata efortul total facut cu investitia si
productia pt obtinerea unei unitati valutare, venit net actualizat.
Randamentul economic al investitiei exprima venitul net actualizat ce se obtine la un leu
investit.
Cheltuielile specifice recalculate reprez efortul total cu investitiile+ prod facut pt obtinerea
unei unitati monetare, venit.
Termenul de recuperare a investitiei-perioade de timp in care se recupereaza inv din venitul
net obtinut.
Factorul de actualizare/discontare arata cu cat este echivalent un leu din viitor la un
moment trecut.
Indicatori de evaluare cantitativa: raportul venituri actualizate pe costuri totale actualizate
ce exprima ven ce se vor realiza la fiecare leu efort total cu inv si cu productia; fluxul de

numerar(cash-flow)c eexprima venitul net pe fiecare interval, in general anual; venitul net
actualizat ce expr venitul net obtinut pe intregul interval de timp luat in calcul.
Etape evaluarea proiectului:
-evaluarea conformitatii administrative
- Evaluarea eligibilitatii
- Evaluarea proceselor de realizare a proiectului
- Evaluarea tehnica, economica, financiara
-evaluarea performantelor proiectului
-evaluarea sustenabilitatii proiectului
Evaluarea proiectelor se refera la: crearea unor noi locuri de munca, masura in care se promov
egalitatea de sanse si nediscriminarea, promovarea dezvoltarii durabile si gradul de uitilizare a
resurselor locale.
Evaluarea calitativa se bazeaza pe urm criterii:
1.relevanta domeniului abordat
2.importanta proiectelor pt dezvoltarea cunoasterii in domeniu
3.meritul stiintific al proiectului
4.calitatea conceptiei proiectului
5.calitatea echipei de cercetare
6.infrastructura de cercetare
7.structura bugetelui de cheltuieli
Macroeconomic-analiza economica sunt trecute la venituri
Microeconomic analiza financiara dobanzi, taxe, impozite-sunt trecute la cheltuieli