Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM-UL PENTRU DISCIPLINA

Etica Profesional

Chiinu, 2014

Curriculum-ul Etica Profesional este elaborat n cadrul catedrei tiine ale


Educaiei
Recenzeni:
Liliana Posan dr.
Colectivul de autori: Viorelia Lungu drd. lector univ.
Coordonator tiinific: Vl. Guu, dr. hab., prof. univ.

PRELIMINARII
Etica profesional se studiaz n coala superioar i este inclus n planurile de nvmnt pentru
pregtirea specialitilor n diverse domenii de activitate profesional. Necesitatea pregtirii moral-etice a
specialitului este condiionat de faptul c soluionarea problemelor profesionale este strns legat de valorile
morale i este orientat spre realizarea scopului profesional cu metode morale. ncepnd studierea cursului de
Etic profesional/pedagogic, studenii trebuie s neleag bine natura viitoarei profesii, s tie particularitile
activitii sale, s-i dea bine seama ce caliti profesionale i personale trebuie s posede pentru a face fa
procesului educaional. De aceea cursul dat este indicat s fie studiat avnd la baz pedagogia, psihologia,
filosofia, matematica, informatica, tehnologiile de comunicare etc.

14

14

Colocviu

Examen

Evaluarea
Laborator

aleIndividu

Seme
s-trul

Training

Anul
predrii

Seminar

Numrul de ore
Curs

Codul disciplinei n
planul de
nvmnt

Responsabil
de disciplin

30

TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR

Nr. d/o
1
2
3
4
5
6
7

Pentru universitile cu profil pedagogic


Total : 3 credite = 90 ore
Tematica orientativ
Curs
teoretic
Introducere n Etica Profesional
2
Particularitile comportamentului etic
Principiile i categoriile eticii profesionale
Etica i cultura organizaional
Colectivul de munc
Cultura exteriorului. inuta de protocol.
Imaginea pedagogului
Etica n soluionarea conflictelor
Total

Credite

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI DE STUDIU

Curs practic
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
14

2
14

III. OBIECTIVELE GENERALE


Obiectivele generale ale cursului:
o Cunoatere:
s cunoasc fundamentele (ped., filosof., soc., matematica, informatica, tehnologiile de
comunicare) ale Eticii Profesionale
s identifice problemele i tendinele dezvoltrii Eticii Profesionale
s identifice valenele i perspectivele Eticii Profesionale
o Aplicare:
s analizeze i s generalizeze abordrile, problemele, experienele ale Eticii Profesionale
s compare comportamentul etic profesional cu cel din familie
s promoveze comportamente etice n organizaie cat i n viaa de zi cu zi
o Integrare:
s proiecteze i s aplice modaliti de comportament etic
s proiecteze i s realizeze investigaii aplicative privind problematica Eticii Profesionale
s elaboreze codul deontologic al diferitelor profesii
s manifeste comportament etic la nivel interpersonal i la nivel comunitar
s propun noi modele ale comportamentului etic n diferite situaii

IV. CONINUTURI I STRATEGII DIDACTICE


Subiectul 1. INTRODUCERE N ETICA PROFESIONAL
Obiectivele de referin +coninuturi
Obiective
Uniti de coninuturi
S identifice fundamentele teoretice i noiunile
Etica disciplina filosofic. Obiectul de studiu. Etica
cheie ale eticii profesionale;

profesional/pedagogic i alte tiine;

S analizeze i s caracterizeze esena i evoluia

Definirea eticii , deontologiei i moralei. Repere istorice


peivind formarea i dezvoltarea eticii profesionale. Funciile

privind dezvoltarea eticii;

eticii profesionale. Clasificarea normelor morale. Coninutul

S deduc specificul i particularitile educaiei

moral. Dezideratele educaiei morale. Principiile eticii.

morale;

Metode de educaie moral. Morala i critica

S caracterizeze i s exemplifice normele eticopedagogice /profesionale;

S analizeze legturile dintre etica profesional/ Termeni-cheie: etica, moral, deontologie, norme,
pedagogic i alte tiine;

contiin moral, comportament moral, ideal, valoare,

S aprecieze relaia dimtre moral i critic

principii, metod, critic constructiv.

S aprecieze valenele formative (funciile)i

sociale ale eticii profesionale.


S elaboreze o critic constructiv

Nr
d/o
1.
2.

Forme i strategii de organizare a activitii didactice


Forme de
Nr
Strategii i activiti didactice dominante
organizare/tipuri de
d/ore
evaluare
Curs introductiv
Prelegere magistral
2
Expres dezbateri
Seminar de
4
Elaborarea unei critici constructive
dezvoltare
Conversaie
Studiu de caz
Seminar-studiu de
caz

3.

Activitatea individual
a studenilor

4.

Evaluarea punctual

Studierea notelor de curs


Documentare n baza bibliografiei recomandate i a resurselor
INTERNET
Identificarea cazurilor legate de etic profesional
Elaborarea unei critici constructive

Prin probe orale; chestionar


Activiti de evaluare:
Analizai fundamentele teoretice ale Eticii Profesionale.
Comparai tipurile normelor morale. Exemplificai.
Deducei avantajele comportamentului etic la locul de munc
i societate
- Elaborai o critic constructiv pentru ntrziere

Subiectul 2. PARTICULARITILE COMPORTAMENTULUI ETIC

Obiectivele de referin +coninuturi


Obiective
Uniti de coninuturi
Factorii ce favorizeaz comportamentul etic. Legislaia de
S identifice factorii ce favorizeaz comportamentul etic stat. Codul deontologic. Caliti personale. Reglament de
activitate a organizaiei. Nivelul de dezvoltare al
S determine competenele profesionale ale cadrului
organizaiei. Cauzele comportamentului amoral. Codul
didactic n baza codului deontologic
deontologic. Definirea codului deontologic. Scopul i
S compare relaia profesor-elev n contextul codului
obiectivele lui. Nivelurile normelor morale n sfera
deontologic i realitate
profesionale i de afaceri: coduri de etic internaionale,
S caracterizeze modelul personalitii pedagogului;
naionale i ramurale, codul de etic al unei organizaii.
S propun algoritmi de rezolvare a dilemelor etice
Rezolvarea dilemelor etice. Noiunea de dilem etic.
Algoritm de rezolvare al dilemelor etice: analiza
economic, analiza cadrului legal, analiza etic.
Competena profesional.
Termeni cheie:.cod, dilem, afaceri, competen,
aptitudine, abilitate.

Nr
d/o
1.
2.

Forme de
organizare/tipuri de
evaluare
Curs-dezbatere
Seminar integrativ

Forme i strategii de organizare a activitii didactice


Nr
Strategii i activiti didactice dominante
d/ore
2
2

Prelegere cu oponeni
I.

3.

Activitatea individual
a studenilor

4.

Evaluarea

Clustering (necesitatea comportamentului etic)


Turul Galeriei
Documentare
Elaborarea codului deontologic al profesiei sale
Identificarea studiului de caz, legat de codul deontologic
Activiti de evaluare:
Explicai esena dilemelor etice
Deducei specificul competenelor necesare n realizarea comportamentului
etic;
analizai factorii ce favorizeaz comportamentul etic
Rezolvai dilema etic

Subiectul 3. Principiile i categoriile eticii profesionale

Obiectivele de referin +coninuturi


Obiective
Uniti de coninuturi
Principiile etice:Patriotismul si cunostinta cetateneasca. Devotament.
S identifice principiile i categoriile etice
S proiecteze comportamente etice n baza Solidaritate si colectivism profesional. Umanism si democratism.
Principiul optimismului si pozitivismului pedagogic.
categoriilir etice
Categoriile etice:Obligaie profesional. Contiin. Onoarea i
S raporteze principiile eticii profesionale
la cazuri reale din colectiv, coal, familie. demnitatea.
Dreptatea i autoritatea.Tact profesional.
S descrie principiile i categoriile etice
S determine modaliti de colaborare ale
profesorului i a elevului n raport cu
Termeni cheie: principiu, categorie etic, devotament, patriotism,
categoriile etice
solidaritate, umanism, tact, obligaie, demnitate, autoritate.
S estimeze rolul categoriilor etice n
procesul instructiv-educativ
S propun ci de nlturare a obstacolelor
pentru ndeplinirea principiilor eticii
pedagogice.
S exemplifice studii de caz de tact
pedagogic/ profesional

Nr
d/o
1.

Forme de
organizare/tipuri de
evaluare
Curs tematic

2.

Seminar interactiv

3.

Activitatea individual
a studenilor

4.

Evaluarea continu
(frontal, reciproc,
autoevaluarea)

Forme i strategii de organizare a activitii didactice


Nr
Strategii i activiti didactice dominante
d/ore
2
2

Prelegere dezbatere

Analiza principiilor i categoriilor etice n profesie


Graficul T
Studiu de caz
Elaborarea eseului rolul categoriilor etice n procesul instructiv-educativ
Proiectarea comportamentelor etice n baza principiilor i categoriilor
etice
Activiti de evaluare:
Stabilii corelaia dintre principiile i categoriile etice
Raportai propriul comortament la categoriile eticii profesionale
Determinai modaliti de colaborare ale profesorului i a elevului n
raport cu categoriile etice

10

Subiectul 4. ETICA I CULTURA ORGANIZAIONAL


Obiectivele de referin +coninuturi

Obiective
S identifice modalitile de manifestare ale culturii organizaionale
S evidenieze valenele formative ale culturii organizaionale
S analizeze funciile culturii organizaionale
S proiecteze un model de dezvoltare a culturii organizaionale
S compare diverse forme de cultur organizaionale
S aprecieze rolul culturii organizaionale ca fenomen specific al relaiilor
de pia
S explice relaia culturii organizaionale cu clienii furnizorii, competitori
S proiecteze un ir de aciuni n deschiderea unei firme sau organizaii.

Uniti de coninuturi
Noiuni de etic i cultur a organizaiei.
Componentele principale i etapele de formare a
culturii
organizaiei.
Misiunea
i
viziunea
organizaiei. Modaliti de manifestare a culturii
organizaionale. Statutul i rolul personalului.
Dezvoltarea
culturii
organizaionale.
Cultura
organizaional ca fenomen specific al relaiilor de
pia. Cultura organizaional factorul principal de
integrare extern i intern a organizaiei. Relaii cu
clienii furnizorii, competitori. Funciile culturii
organizaionale:
Termeni cheie: cultur, cultur organizaional,
simbol, statut, rol,

11

Nr
d/o
1.

Forme de
organizare/tipuri de
evaluare
Curs tematic

2.

Seminar-interactiv

3.

Activitatea individual a
studenilor

4.

Evaluarea continu
(frontal, reciproc,
autoevaluarea)

Forme i strategii de organizare a activitii didactice


Nr
Strategii i activiti didactice dominante
d/ore
2
2

Prelegere problematizat
Sinelg
Brainstorming
Graficul T
Elaborarea simbolului personal, sau/i a viitoarei organizaii
Proiectarea unui model de dezvoltare a culturii organizaionale
Eseu Rolul culturii organizaionale n relaia cu membrii i client
Activiti de evaluare:
- Explicai valenele formative ale culturii organizaionale
- Comparai diverse forme de cultur organizaionale
- Apreciai rolul culturii organizaionale ca fenomen specific al relaiilor de pia

12

Subiectul 5. COLECTIVUL DE MUNC

Obiectivele de referin +coninuturi


Obiective
Uniti de coninuturi
S identifice rolul colectivului de munc n viaa
Colectivul de munc ca grup social. Normele de grup.
personal
Climatul n organizaie . Problema adaptrii tnrului
S argumenteze rolul respectrii normelor de grup
specialist n colectivul de munc. Noiunea de adaptare.
S analizeze climatul psihic n grupul din care face Adapatrea la sistemul de relaii formale i informale ale
parte.
colectivului de munc. Meninerea autoritii morale. Opinia
S determine opinia public referitor la nclcarea public n colectivul de munc.
normelor de grup
S aprecieze importana meninerii autoritii
Termeni cheie:colectiv, grup, relaii, opinie public,
morale ntr-un colectiv de munc
adaptare.
S creeze modaliti de adaptare n noul colectiv de
munc

13

Nr
d/o
1.

Forme de
organizare/tipuri de
evaluare
Curs tematic

2.

Seminar interactiv

3.

Activitatea individual a
studenilor

4.

Evaluarea continu
( reciproc,autoevaluarea)

Forme i strategii de organizare a activitii didactice


Nr
Strategii i activiti didactice dominante
d/ore
Prelegere dezbatere
2
2

Problematizarea,
Graficul T,
studiul de caz,
brainstorming,
Elaborarea modalitilor de adaptare n noul colectiv de mulc
Proiectarea modalitilor de soluionare a situaiilor de nclcare a normelor de
grup
Activiti de evaluare:
- Analizai rolul meninerii autoritii morale ntr-un colectiv de munc.
- Propunei modaliti de adaptare n colectivul de munc.
- Argumentai rolul respectrii normelor de grup.

14

Subiectul 6. Elemente de etichet

Obiectivele de referin +coninuturi


Obiective
Uniti de coninuturi
Cultura exteriorului. inuta de protocol. Imaginea pedagogului
S descrie particularitile funcionrii imaginii
Mers, inut, vestimentaie, gest, mimic, Expresivitatea i tinuta.
pedagogului asupra elevilor.
Cultura vorbirii n pedagogie. Conceptul de sine i sfiala
S identifice factorii determinani ai culturii
exterioare
S proiecteze dimensiunile culturale ale
pedagogului
S stabileasc specificul culturii vorbirii n
pedagogie
Termeni cheie: inut, imagine, sfial, comunicare.
S determine modalitile interaciunii coal
familie din perspectiva sinergiei educaionale
S argumenteze importana tinutei n via i
serviciu
S modeleze variante posibile de interaciune ntre
inutcultura vorbirii stim de sine

15

Nr
d/o
1.
2.

3.
4.

Forme i strategii de organizare a activitii didactice


Forme de
Nr
Strategii i activiti didactice dominante
organizare/tipuri de
d/ore
evaluare
Curs integrativ
Prelegere-dezbatere
2
Express dezbatere
Seminar integrativ i
2
Joc de rol,
de evaluare
studiu de caz,
exerciiul.
Brainstorming
Testul
Acvarium
Eseu
Activitatea individual
4
Elaborarea dimensiunilor culturale ca profesionist
a studenilor
Eseu Importana inutei i comunicrii n via i serviciu
Evaluarea formativ
Activiti de evaluare:
- Identificai factorii determinani ai culturii exterioare
- Comparai cultura vorbirii i inuta ca elemente ale eticii;
- Elaborai modele posibile de interaciune ntre inutcultura
vorbiriistim de sine

16

Subiectul 7. Etica n soluionarea conflictelor.

Obiectivele de referin +coninuturi


Obiective
Uniti de coninuturi
S identifice factorii determinani al conflictului n
Corelaia ntre conflict i comunicare. Dinamica
organizaie
procesului conflictual.
S analizeze dinamica procesului conflictual
Modalitati de solutionare a conflictului. Reguli de
S determine modalitile de solutionare a
solutionare constructiva a conflictelor.
conflictului n diferite situaii de caz
Comportamentul conflictual tipic i alternative de
S argumenteze importana conflictului pozitiv
aciune
S propun reguli de solutionare constructiva a
conflictelor.
Termeni cheie: conflict pozitiv .
S propun forme de intervenie n situaii de
conflict
S creeze alternative de aciune la conflicte tipice

17

Nr
d/o
1.
2.

3.
4.

Forme i strategii de organizare a activitii didactice


Forme de
Nr
Strategii i activiti didactice dominante
organizare/tipuri de
d/ore
evaluare
Curs integrativ
2
Prelegere problematizat
Seminar integrativ
4
studiu de caz,
exerciiu,
brainstorming
Activitatea individual
6
Elaborarea regulilor de soluionare constructiv a conflictelor
a studenilor
Propunerea formelor de intervenii n situaii de conflict
Evaluarea formativ
Activiti de evaluare:
- Analizai dinamica procesului conflictual;
- Determinai modalitile de solutionare a conflictului n diferite
situaii de caz;
- Identificai factorii determinani al conflictului n organizaie

18

19

Lucrul individual
nvarea academic independent
Proiectarea lucrului individual la disciplina Etica profesional
Finalitile

Strategii de realizare

Produsul
preconizat

Criterii de evaluare

Exerciiu

Eseu

Elaborarea unei
critici constructive

Asalt de idei

Turul galeriei

Prezena principiilor
fundamentale (8) ale unui cod etic
profesional;
Coeziune i spirit de echipa;
Originalitate;
Capacitatea echipei de a crea,
prezenta i apra propriul produs
n faa concurenilor/colegilor;
Prezentare grafic (desen, schem,
tabel etc.).

S aprecieze relaia dintre moral i critic


S elaboreze o critic constructiv
S determine modaliti de colaborare ale
profesorului i a elevului n raport cu categoriile
etice
S estimeze rolul categoriilor etice n procesul
instructiv-educativ
S raporteze propriul comortament la principiile
codului deontologic
S elaboreze codul deontologic al profesiei sale
S aprecieze rolul culturii organizaionale ca
fenomen specific al relaiilor de pia
S proiecteze un ir de aciuni n deschiderea
unei firme sau organizaii.
S propun forme de intervenie n situaii de
conflict
S creeze alternative de aciune la conflicte
tipice.

Elaborarea eseului
rolul categoriilor
etice n procesul
instructiv-educativ
Cod etic deontologic
al profesiei sale
Elaborarea
simbolului personal,
al grupului sau/i a
viitoarei organizaii
Propunerea formelor
de intervenii etice n
situaii de conflict

20

V. TEMATICA ORIENTATIV A PROIECTELOR I TEZELOR DE


LICEN
1. Problemele moralei pedagogice n sistemul educaional al lui I.Comenius.
2. Problemele relaiilor morale dintre educator i elev n creaia lui Jh. Locke.
3. Contradiciile n concepiile despre educaia morala n opera lui J. J. Rousseau.
4. Analiza comparativ a concepiilor de etic pedagogic a iluminitilor germani i francezi.
5. Formarea comportamentului etico-pedagogic la O. Ghibu.
6. Cerinele deontologice contemporane fata de personalitatea cadrului didactic.
7. Analiza greselilor tipice ale perceperii elevului de ctre pedagog.
8. Cercetarea nivelului de formare etico-morala i deontologic a tinerilor pedagogi.

BIBLIOGRAFIA
1. Baldrige Letiia. Codul manierelor n afaceri. Bucureti, 1996.
2. Cozma C. Elemente de etic i deontologie. Iai, 1997.
3. Craighead JU.Prima impresie. Cum s ne mbutim imaginea, Bucureti, 2000.
4. Gfu Ion Ovidiu. Prelegeri de etic, Craiova, 1997.
5. Etica- Filosofia Binelui i tiina moralei. Bucureti, 1996.
6. Leonardescu C. Etica i conduita civic, Bucureti, 1999.
7. Mare Nicolae. ABC-ul comportrii civilizate. Chiinu, 1992.
8. Marinescu Aurelia. Codul bunelor maniere astzi. Bucureti, 1995.
9. Mndcanu V. Etica i arta comportamentului civilizat, Chiinu, 2001.
10. Rogojanu A. Deontologia comunicrii, Bucureti, 2005, 125 p.
11. Barna, A. Autoeducaia. Probleme teoretice i metodologice. Bucureti 1995
12. Boboc, Gh. A. Etica i axiologie n opera lui Scheler. Editura tiintific, Bucureti 1971
13. Chelea, A., Chelea, S., Cunoaterea de sine - condiie a nelepciunii. Albatros, Bucureti
1986
14. Coru, P. Arta educaiei. Miracol, Bucureti 1994.
15. Coul.E. Stpnirea de sine. Cartea Romneasc, Bucureti 1987
16. Mndcanu V. Bazele tehnologiei i miestriei pedagogice, Chiinu, 1997.
17. Mndcanu, V. Cuvntul potrivit la locul potrivit. Chiinu 1997
18. Mndcanu V. Etica pedagogic, Chiinu, 2000.
19. Papuc, L., Straban, N., Caminschi, A. Gluz pentru studeni i oameni de afaceri.
Chiinau 1999.
20. Pavelcu,V.Cunoaterea de sine i cunoaterea personalitii. EDP, Bucuresti 1982
21. .., .. ... . .:
, 1993.
22. .. . .
.: , 1996.
23. .. . ., 1994.
24. .. . /
. .: , 1976
25. .. . : , 1996
26. . . .: , 1978
27. .. ... : . : , 1994
28. .., . . . ., 2003
29. . ., 1992.
30. .. . .: , 1974
31. .. . . : , 1999
32. .. . .: -89, 1996
33. . . .: , 1987
21

34. .. ... . - .:
, , 1996
35. . . .. ., 2003.
36. . . ., 2000
37. .. . ,1983
38. , .. . - .: , 1996
39. .. . . - .: -89, 1998
40. .. . .: - , 1988
41. .. : . .
- ., 1983
42. ., . :
. - /: , .: , 1997
43. .., .. . - .:
-, 1994
44. .., .. . - .:
-, 1994
45. , . : . - .: , 1997
46. .., .. . - .: -, 1997
47. .. , - : , 1997
48. .. : . - .: , 1998
49. .. . ., 1989.
50. . .., 2002.
51. , . - .: 1994.

22