Sunteți pe pagina 1din 124

MINISTERUL AGRICULTURII l INDUSTRIEI ALIMENTARE

COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE

Catalogul
SOIURILOR DE PLANTE
pentru anul 2014


2014

Catalog
OF PLANT VARIETIES
FORYEAR 2014

Ediie oficial
>

CHIINU, 2014

R e g is tru l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :4 8

Responsabil de ediie - Mihail MACHIDON,


preedintele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
a Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare

La elaborarea Catalogului Soiurilor de Plante au participat:


Mihail M ACHIDON, dr. agr. - preedintele CSTSP;
Gheorghe PLONI, dr. biol. - vicepreedinte al CSTSP;
cercettorii-experimentatori principali:

Aurica TROFIM, Elena SINDREVICI, Liudmila MIHALACHI,


Ruslan TABACARI, Vasile GUAN

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :4 8

CUPRINS

Introducere............................................................................................................................ 6
I.

Cereale.................................................................................................................................. 9

II.

Leguminoase pentru boabe................................................................................................18

III.

Plante oleaginoase............................................................................................................... 21

IV.

Plante tehnice........................................................................................................................29

V.

Plante furajere....................................................................................................................... 32

VI.

Plante aromatice i medicinale............................................................................................34

VII. Specii legumicole.................................................................................................................. 37


VIII. Plante ornamentale.............................................................................................................. 60
IX.

Pomi i arbuti fructiferi......................................................................................................63

IXa.

Portaltoi pomicol..................................................................................................................73

X.

Vi de vie ............................................................................................................................ 74

X-a.

Portaltoi vitico l..................................................................................................................... 77

XI.

Lista clonelor soiurilor de vi de vie i de portaltoi nregistrate


n Catalogul Soiurilor de Plante..........................................................................................78

XII.

Alte specii de cultur.......................................................................................................... 84

XIII.

Lista soiurilor de plante admise n scopul producerii seminelor


pentru export....................................................................................................................... 84

XIV.

Lista soiurilor de plante de perspectiv nscrise pentru anul 2 0 1 4 ..............................92

XV. Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare n condiii


de producie.......................................................................................................................... 93
XVI.

Lista soiurilor de plante radiate din Catalogul Soiurilor de Plante.............................. 100


Anexa 1. Codificarea indicilor utilizai la descrierea soiurilor........................................ 105
Anexa 2. Lista originatorilor i menintorilor soiurilor de plante i adresele lor

110

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 6 :4 8

...............................................................................................................................7
I.

.............................................................................................................9

II.

................................................................................................... 18

III.

........................................................................................................ 21

IV.

....................................................................................................... 29

V.

...........................................................................................................32

VI.

............................................................34

VII.

............................................................................................................37

VIII.

- ................................................................................. 60

IX.

- ............................................................................................. 63

IXa.

................................................................................................73

X.

.............................................................................................................................. 74

...................................................................................................... 77

XI.

, ............ 78

XII.

....................................................................................................... 84

XIII.

,
............................................................................................................ 84

XIV.

,
2014 .......................................................................................................................... 92

XV.

,
.............................................................................................................................93

XVI. , ..................100
1. , .............. 105
2.

110

R eg is tx u l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d 4

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 6 :4 8

CONTENT

Introduction............................................................................................................................ 8
I.

Cereals...................................................................................................................................9

II.

Legumes for grain.................................................................................................................18

III.

Oil c ro p s ............................................................................................................................... 21

IV.

Industrial crops.....................................................................................................................29

V.

Fodder c ro p s........................................................................................................................32

VI.

Aromatic and medicinal plants........................................................................................... 34

VII.

Vegetables............................................................................................................................ 37

VIII. Ornamental plants............................................................................................................... 60


IX.

Fruit crops............................................................................................................................. 63

IXa. Rootstocks of fruit crops..................................................................................................... 73


X.

Grape.....................................................................................................................................74

Xa.

Rootstocks of grape............................................................................................................. 77

XI.

List of the grape clones included in the Catalog of Plant Varits................................. 78

XII.

Other crops species............................................................................................................. 84

XIII. List of the registered varieties for seeds production for export.......................................84
XIV. List of the perspective varieties for year 2014 included in the Catalog
of Plant Varits...................................................................................................................92
XV.

List of varits temporary admited for production testing............................................... 93

XVI. List of the varits excluded from the Catalog of Plant Varits.................................. 100
Annex 1. Codes of the characteristics used for variety description............................. 105
Annex 2. Name and address list of the variety originators and maintainers................ 110

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 6 :4 8

INTRODUCERE
Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova este o ediie oficial anual i
reprezint o baz de date despre soiurile de plante adm ise pentru cultivare n complexul
agroalim entar al Republicii Moldova.
Conform Legii Republicii Moldova nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecia
soiurilor de plante, soiurile pot fi utilizate n procesul de producie numai dup efectuarea
testrii oficiale de ctre Com isia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Includerea i radierea soiurilor din Catalogul Soiurilor de Plante se efectueaz n baza
deciziei Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Catalogul Soiurilor de Plante pentru anul 2014 include 2437 soiuri, dintre care nre
gistrate -1 8 6 1 , inclusiv 233 noi, 13 de perspectiv, pentru export - 275, pentru testare n
condiii de producie - 165, i 123 soiuri radiate.
Soiurile snt clasificate pe specii i nsoite de urm toarele informaii cifrate: numrul
de nregistrare (coloana 1), denum irea soiului (2), numrul originatorului (3), numrul
menintorului (4), anul nregistrrii (5), anul renregistrrii (6), caracteristicile morfologice
i de producie (7-1 5), descifrate n anexa 1, adresele originatorilor i m enintorilor de
soiuri - anexa 2.
n Catalogul Soiurilor de Plante

nu se includ soiuri modificate genetic (GMO).

Soiurile protejate prin brevet sunt indicate cu sim bolul B.


Varietile de plante reprezentate cu mai puin de 10 soiuri n Catalogul soiurilor sunt
marcate cu sim bolul - 0 .

Conform Legii despre sem ine nr. 68 din 05.04.2013, supli

mentarea acestor varieti poate fi com pletat cu importul de soiuri care se regsesc n
Catalogul comun al soiurilor de plante al Uniunii Europene cu avizul Ministerului Agriculturii
i Industriei Alim entare.
Catalogul Soiurilor de Plante este destinat organelor de resort responsabile de im por
tul, exportul, producerea i com ercializarea sem inelor i materialului sditor, precum i
agenilor economici, persoanelor fizice i juridice care utilizeaz soiurile de plante.

Adresa i telefoanele de contact


ale Comisiei de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante

MD 2004, Chiinu, bd. tefan cel Mare


i Sfnt, 162, tel. (37322) 220 300,
211 308, fax (37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :4 8,
.
39-XVI 29 2008
,

.

.
2014 2437 ,
-1861, . . 233 , 13 ,
- 275, - 165 - 123.

: ( 1), (2),
(3), (4), (5),
(6), - (7-1 5), 1,
, 2.

(GMO) .
.
, 10
, - 0 . 68 05.04.2013 ,
,
,
.
,
- ,
, , ,
.


2004, . ,
. , 162,
. (37322) 220 300, 211 308,
(37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md
7

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :4 9

INTRODUCTION
The Catalog o f Plant Varieties o f Republic o f Moldova Is an official edition and repre
sent a database that refers to the plants varieties admitted to use in Republic o f Moldova.
According to Plant Varieties Protection Law o f Republic o f Moldova nr. 39 -X V I from
29 th february 2008 the plant varieties, can be use in production process only after the
official testing by State Comm ission for Crops Variety Testing.
Decision fo r registration and withdrawn o f the plant varieties from Catalog o f Plant
Varieties is approved by the National Council fo r Plant Varieties on the proposals o f State
Com mission fo r Crops Variety Testing.
The Catalog o f Plant Varieties for 2014 year includes 2437 varieties, o f which regis
tered - 1861, inclusive new varieties 233, 13 approved as perspective) fo r export - 275,
for testing in production conditions - 165 and excluded varietes - 123.
The varieties are classified by species and included the following informations: regis
tration num ber (column 1), variety denom ination (column 2), originators num ber (column
3), m aintainers num ber (column 4), year of registration (column 5), year o f second time
registration (column 6), som e m orphological and com m ercial characteristics (columns
7 -1 5 ), (annex 1). In annex 2, are indicated the addresses o f originators and m aintainers
o f the varieties included in Catalog.
The Catalog o f Plants Varieties doesnt include genetically modified varieties (GMO).
The plant varieties which have Variety Brevet are Indicated with the symbol B .
The varieties o f plants presented with few er than 10 varieties in the Catalogue of
varieties are m arked w ith the sym bol -

0. According to the Law on Seeds no. 68 o f

05.04.2013, supplem entation o f these varieties may be completed by im ports o f varieties,


which can be found in the Common Catalogue o f Plants Varieties o f the European Union
approved by the M inistry o f Agriculture and Food Industry.
The Catalog o f Plant Varieties are addressing to com petent who are responsible by
import, export, production and commercialization o f seeds and planting material, econom ic
agents, physical and legal persons who use the plant varieties.

Address and the telephones o f the State


Commission for Crops Variety Testing and
Registration o f Republic o f M oldova

MD 2004, Chisinau,
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 162,
tel. (37322) 220 300, 211 308,
fax (37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md
8

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :4 9

I. CEREALE - 272 soiuri

Denumirea soiului

tn
= 1
xo

3
o

11

i t

z o i i

l
1

'C
4)
o
3
o

os
o

<
5

:E
E
M
'5>
m

Indicii

Anul
renri

'5
3

11

12

13

GRU COMUN ( Triticum aestivum L.) - 46 soiuri


0010640

ALUNI

2003

mj

0011916

ANTONOVKA

29

266

2009

l-ll

mj

0011534

APACHE

161

170

2009

mj

0011535

AUTAN

161

170

2008

l-ll

mj

0011024

AVlNT

2008

l-ll

2008

l-ll

s
s

161

170

2009

mj

2009

II

mj

29

266

2013

III

mj

2013

III

mj

2006

mj

257

257

2013

162

2007

mj

l-ll

mj

mj

0011303

AVANTAJ (B)

0011536

AZIMUT (B)

0011451

BATINA (B9-04) (B)

0012394

BLAGODARCA
ODESSKAIA

0012006

BT-19-07

0010886

CPRIANA(B)

0012542

CHEVALIER

0010888

COBRA

162

0010202

CODREANCA

1995

0011914

DOBROPOLKA

29

266

2009

0012739

DROMOS

117

117

2014

2000

0010017

DUMBRVIA

1998

mj

0011954

ESAUL

190

227

2010

l-ll

mj

0012303

EUCLIDE

120

120

2011

mj

0011549

KRASNODARSKAIA 99

190

227

2008

l-ll

mj

0010969

KUIALNIK

29

266

2005

mj

0011957

LASTOCIKA

190

227

2010

l-ll

0012007

LUTAR (B)

0011955

LIONA

0012238

MELEAG (B)

2000

2012

mj

29

266

2011

III

mj

2013

II

mj

0012395

MISSIA ODESSKAIA

29

266

2014

ll-lll

mj

0010635

MOLDOVA 5 (B)

2003

mj

s
9

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :4 9

11

12

0011124

MOLDOVA 11

2008

l-ll

mj

0011959

NOTA

190

227

2010

mj

0011081

PSANKA

29

266

2007

mj

0010744

PODOIMA

2008

0011817

POLEVIK

29

266

2011

ll-lll

mj

0012544

SAMURAI

257

257

2013

0010843

SELEANKA

29

266

2001

l-ll

j
mj

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

0010885

SELECT ()

2007

mj

0012359

SKAGEN

219

219

2013

III

0012530

SOBBEL

268

269

2013

0012304

SOISSONS

120

120

2011

l-ll

j
mj

0012531

SORRIAL

268

269

2013

ll-lll

0011615

TALISMAN

2013

III

j
mj

0011960

TANEA

190

227

2010

mj

0012393

TURUNCIUK

29

266

2013

III

mj

0011169

VATRA

2007

mj

0011913

ZMINA

29

266

2008

mj

0011917

ZNAHIDKA ODESSKAIA

29

266

2009

mj

0012390

ZOLOTOCOLOSA

20

266

2014

III

mj

GRU DURUM ( Triticum durum Desf.) - 8 soiuri

al
al
al

P
P

mj
mj

mj

s
s
s
s
s
s
s
s

b, tr

0021481

ARNAUT 7

2008

mj

0020028

AURIU 273 ()

2001

R cr, al t

mj

0020129

HORDEIFORME 333 ()
HORDEIFORME 335
LAGUNA

7,6
7

7
7

1998
2007

29
258
161
258

266
258
170
258

2010
2012
2008
2012

R cr, al t
ll-lll cr, al t
R cr, al t

mj
mj
mj

l-ll
R

0021123
0021781
0022166
0021551
0022165

MERIDIANO
SALSA
SARAGOLLA

0051281

ZMBRENI 70

0061125

INGEN 33

2006

0061126
0060130

INGEN 35
INGEN 93(B)

2007

1996

0061961

VALENTIN 90

190

227

2010

2000

II

al

0 SECAR (Seca/e cereale L.) - 1 soi


7

2008

0 TRITICALE (Triticosecale wittmack W.) - 4 soiuri

2000

R b, fr

I b, fr

mj

b, fr

mj

R b, fr

10

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

10

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 0

11

12

13

ORZ (Hordeum vulgare L.) - 25 soiuri


0071170

B 14-02

0072387

CAMPAGNE

2009

b, fr

mj

120

120

2010

fr

mj

0070747

CIULUC

2006

b, fr

mj

0071951

DOBRNEA-3

190

227

2010

fr

mj

0071782

DOSTOINI

29

266

2010

b, fr

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

0072239

EXCELENT (B)

0071952

FEODOR

2014

fr

mj

190

227

2010

fr

br

mj

b, fr P

mj

0080642

GHETMAN

29

266

2003

0081873

INEI

29

266

2010

0080643

IONEL

2002

br

0072388

KARIOKA

120

120

2010

fr

mj

0082264

KOMANDOR

29

266

2012

br

mj

0071953

KONDRAT

190

227

2010

fr

mj

8800391

MOLDAVSCH118

1992

0072139

SAMSON

190

227

2011

219

219
1
1

1999

2000 l-ll b, fr

fr

mj

2011

fr

mj

2012

fr

br

fr

0072360

SCARPIA

0072283

SCNTEIA (B)

0080210

SONOR (B)

0071788

SPERANA

0071617

STRLUCITOR (B)

0072402

TEZAUR (B)

1
1
1
1
1

2014

fr

mj

0083132

THURINGIA

21

267

2014

br

mj

0070007

TIGHINA

1996

b, fr

2014

2010

2000

ll-lll b, fr

2000

in

0081487

VAKULA

29

266

2008

br

mj

0071122

ZIMOVfl

29

266

2007

fr

0 OVZ (Avena sativa L.) - 3 soiuri


124

124

1998

b.fr

SLTRE

2008

b.fr

SKAKUN

34

34

1986

b.fr

0100431

CORY

0101301
8400776

11

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

11

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:46:51

10

11

12

0 HRIC ( Fagopyrum esculentum Moench.) - 2 soiuri


0170712

LEANA

134

134

2002

er

0170713

ROMA

134

134

2003

er

0 MEI (Panicum miliaceum L.) - 1 soi


0161233

SOIUZ

2007

PORUMB (Zea mays L.) -1 6 8 soiuri


0110244

BEMO 172 CRF

5,32

2000

8502633

NEMO 216 CRF

5,18

1991

0111233

ANJOU 248 (LZM 146/11)

161

170

2007

8602085

BEMO 182 CRf*

5,32

1995

0112211

ES CUBUS (ESM 911)

160

160

2010

02

HT

2000 R,E b, sl 02

R,E

HD

03

2000 R, E b,sl 03
R

03

HT
HD
HD

0111777

FANTASTIC (LZM 1467)

161

170

2009

b,sl 03

HS

0122251

HARD 1 (H 1/08)

181

181

2012

III

b,al 03

HSM

0112826

HC 2040

154

154

2014

03

HS

0112827

HC 2060

154

154

2014

03

HS

0112828

HC 2602

154

154

2014

03

HS

0112829

HC 2652

154

154

2014

03

HS

0113065

KERBEROS (KXA 9474)

122

122

2014

03

HS

0113154

LG 30325 (LZM 360/85)

161

170

2014

03

HS

0111426

LG 32.15 (LZM 151/04)

161

170

2009

03

HT

0111557

LG 32.32 (LZM 251/67)

161

170

2008

03

HT
HD

0110563

MOLDAVSCHI 215 AMRf

2003

R, E b,sl 03

8101604

MOLDAVSCHI 257 CRf

1985

2000 R, E b,sl 03

0112142

M TI202 MRf

181

181

2012

03

HSM

0111912

MTI 241 MRf


[Experimental 241)

181

181

2010

ll-lll

03

HSM

0112143

MTI 244 MRf

181

181

2012

03

HS

0112429

P8400 (X8S784)

125

125

2011

03

HS

0110562

PORUMBENI 212 CRf

2001

l-ll

03

HT

HT

0121008

PORUMBENI 222 MRf (B)

2006

03

HT

0112039

PR38B12 (X 0803A)

125

125

2010

03

HS

0113162

SCANOR

268

269

2014

03

HS

12

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

12

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:46:51

10

11

12

0112210

SPLENDIS (ESM 909)

160

160

2010

03

HD

0112113

SUANITO

267

267

2011

03

HS

0112063

AROBASE (NX 1030)

116

116

2010

R b, al 04

HS

0110204

CHIINIOVSCHI 297 WX

2000

HS

0110972

CHISINAU 333 WX

2008

ll-lll

04

HS

0110487

CLARICA

125

125

2000

04

HS

0113043

DKC3623

150

152

2014

04

HS

0113046

DKC4014

150

152

2014

04

HS

0113045

DKC4717

150

152

2014

04

HS

0112162

EMILIO (KXA4352)

122

122

2011

ll-lll

04

HS

0113054

ES MOSQUITO

160

160

2014

04

HT

0113007

FUTURIXX (RH 08008)

260

260

2014

04

HS

0112150

JODIE (LZM 358/60)

161

170

2010

04

HS

0112867

KINEMAS

122

122

2014

04

HS

0111050

LG 22.89

161

170

2006

R b, si 04

HT

0111051

LG 23.06

161

170

2006

04

HT

0112619

LG 30290 (LZM 258/91)

161

170

2012

04

HT

0112621

LG 30360 (LZM 360/91)

161

170

2013

04

HT

0111725

MAG MRf (MTI 290)

181

181

2009

0111313

MONALIZA 3860

125

125

2007

0111727

MTI 240

181

181

2008

04

HS

0111724

MTI 252

181

181

2008

04

HS

0112145

MTI 274 MRf

181

181

2012

l-ll

04

HS

0112374

NK OCTET (NX 24446)

116

116

2010

04

HS

WX 04

b,sl 04
b

04

HS
HS

0112592

NK OLYMPIC (NX 20416)

116

116

2013

04

HS

0112064

NK SYMBA (NX 2904)

116

116

2009

04

HS

0111726

OLGA MRf (MTI 253)

181

181

2009

III

b,sl 04

HS

0112019

P9000 (X6R 221)

125

125

2011

04

HS

0112020

P9025 (X6R 239)

125

125

2011

04

HS

0113031

P9175 (X8R 687)

125

125

2014

04

HS

0112428

P9578 (X7P 215)

125

125

2011

04

HS

0111283

PORUMBENI 262 MRf

2008

04

HS

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

13

13

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 2

10

11

12

0121010

PORUMBENI 293 MRf

2006

04

HSM

0112561

PORUMBENI 294 MRf

2014

II

04

HT

0110019

PORUMBENI 295 ACRf

1995

04

HSM

2014

04

HT

04

HS

2000

0112562

PORUMBENI 306 CRf

0121009

PORUMBENI 331 MRf (B)

2007

0121007

PORUMBENI 397 MRf (B)

2007

04

HS

0111280

PR38A24

125

125

2006

04

HS

0111274

PR38R92

125

125

2007

04

HS

0110486

PR39K09

125

125

2000

04

HS

0112593

SY ONDINA (NX27477)

116

116

2012

04

HS

0112630

ALEXXANDRA (RH0635)

260

260

2013

05

HS

0111325

AMANDA (KX 2385)

122

122

2007

05

HS

0112347

BORA

182

182

2013

III

05

HS

0112154

BRIXXO (RH0634)

260

260

2011

05

HS

2011

05

HS

bl

05

HS

0112409

CADURCI CS (CSM5769)

268

269

9100091

CHIINIOVSCHI 307 PL

6,5

1995

2000

0111305

CISCO (NX 4528)

116

116

2007

05

HS

0112225

DKC 3511

150

152

2011

05

HS

0112831

DKC 4590

150

152

2014

05

HS

0113048

DKC 4608

150

152

2014

05

HS

0113047

DKC 5007

150

152

2014

05

HS

0113166

DOLTON

268

269

2014

05

HD

0112769

ESANTONETTI (ESZ0408)

160

160

2014

05

HT

0112386

ES FLATO

160

160

2011

05

HS

0111984

ES GARANT (ESM 805)

160

160

2010

05

HD

0111364

ES NINFEA (RM 33X)

160

160

2007

05

HS

0110688

FU RIO

116

116

1999

R b, sl 05

HS

0111466

FUTURA (KXA 5376)

122

122

2008

l-ll

0122252

HARD 2 (H 2/08)

181

181

2012

III

0111981

KOMANDOS (KXA 7472)

122

122

2011

III

05

HS

0112163

KOLIBRIS (KXA 7481)

122

122

2010

05

HS

0112548

KRABAS (KXA 7461)

122

122

2014

l-ll

05

HS

0112868

KREBS

122

122

2014

05

HS

2000

05

HT

b,al 05

HS

13

14

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

14

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 3

1
0111427

2
LATIZANA (LZM 351/53)

10

161

170

2009

III

05

HT

11

12

0111053

LG 23.72

161

170

2006

05

HS

0111428

LG 33.30 (LZM 352/61)

161

170

2008

05

HS

0111974

LG 33.50 (LZM356/71)

161

170

2011

05

HS

0112871

LOUBAZI CS (CSM 7769)

268

269

2014

05

HS

0111654

MAS 33A (MAS 123941)

153

153

2009

l-ll

05

HS

0112762

MAS 35K (MGM 185929)

153

153

2014

05

HS

0112381

MAS 36A(MGM179310)

153

153

2011

05

HS

0112167

MAS 38D (MGM145664)

153

153

2013

III

05

HS

0112382

MAS 39T (MGM184458)

153

153

2011

05

HS

0111313

MTI 360 MRF (Experimental


390)

181

181

2011

05

HS

0112408

Muzi CS (CSM 4708)

268

269

2013

05

HS

0112437

NK KANSAS (NX30536)

116

116

2011

05

HS

0112591

NK LUCIUS (NX34466)

116

116

2013

05

HS

0111307

NK THERMO (NX 3411)

116

116

2007

05

HS

0112631

OXXYGEN (RH07109)

260

260

2013

05

HS

0113032

P9915 (X8N323)

125

125

2014

05

HS

0112410

PARDI CS (CSM 9712)

268

269

2013

l-ll

05

HS

0110755

PORUMBENI 346 CRf

2003

05

HSM

0110564

PORUMBENI 348 AMRf

2002

al

05

HSM

0110566

PORUMBENI 351 AMRf

2003

05

HSM

0112563

PORUMBENI 369

2014

l-ll

05

HT

0112280

PORUMBENI 374 MRf

2013

05

HT

0111135

PORUMBENI 375 AMRf (B)

2006

05

HS

0112564

PORUMBENI 378 MRf

2014

l-ll

05

HT

0111136

PORUMBENI 379 AMRf

2006

05

HS

0112439

PORUMBENI 383 CRf

2013

05

HS

0120243

PORUMBENI 393 MRf

1998

0112281

PORUMBENI 395 MRf

2013

0120757

PORUMBENI 396 MRf

0122440

PORUMBENI 402 MRf

0112348

PRESTIJE

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

15

2000

al

05

HS

III

05

HT

2003

pc

05

HS

b,al 05

2013

III

182

182

2013

05

13

HS
HS

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 4

1
0112042

2
PR37F73 (X0993A)

10

125

125

2011

05

HS

11

12

0112021

PR37K92 (X5P510)

125

125

2011

05

HS

0111920

PR38A79 (X5P515)

125

125

2010

05

HS

0112411

REALLI CS (CSM3762)

268

269

2011

05

HS

0111923

SBRUCH MRF
(Experimental 380)

181

181

2011

05

HS

0111311

UNION

181

181

2007

05

HS

0110489

VASILICA125

125

125

2000

R b, si 05

HS

0112576

VIATRIX (MGNI179295)

153

153

2013

HS

0110551

CHIINIOVSCHI 401 L

2002

0111552

CHIINAU 403 WX1

2011

0110030

DEBUT MRf

1998

0112227

DKC4685 (EE4605)

150

152

2012

0112228

DKC 5143

150

152

2011

06

HS

0113050

DKC5276

150

152

2014

06

HS

2000

05

bl

06

HS

wx 06

HS

II

06

HS

b,sl 06

HS

0110689

DOLAR

116

116

1999

ll-lll

06

HS

0112577

GW8008

281

281

2013

l-ll

06

HS

0122253

HARD 3(H 3/08)

181

181

2012

III

0112413

LABELI CS (CSM5870)

268

269

2011

06

HS

0111973

LG 33.95 (LZM 456/30)

161

170

2011

06

HS

0111559

LG 34.75 (LZM 553/82)

161

170

2008

06

HS

0112168

MAS 47P (MGM175393)

153

153

2012

06

HS

8602352

MOLDAVSCHI450 MRf

1991

R b, si 06

HS

0111312

MONICA

181

181

2008

06

HS

0112182

MTI 390 MRf


(Experimental 421)

181

181

2011

III

06

HS

0112181

MTI 400 MRf


(Experimental 420)

181

181

2011

II

06

HS

0112375

NK COLUMBIA (NX44166)

116

116

2012

06

HS

0112604

P0105 (X00A971)

125

125

2013

06

HS

0132255

POP 2 (POP 2/08)

181

181

2012

pc

06

HS

0111456

PORUMBENI 394 MRf

2008

pc

06

HS

0111847

PORUMBENI 443 MRf

2011

06

HS

0110887

PORUMBENI 457 AMRf

2004

2000

b,al 06

ll-lll b, si 06

13

ir

HSM

HSM

16

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

16

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 4

0110660

PORUMBENI458 CRf (B)

2001

0110661

PORUMBENI459 MRf (B)

2003

10

11

ll-lll b, sl 06
R

12
HS

06

HS
HS

0111457

PORUMBENI 461 MRf (B)

2008

06

0121608

PORUMBENI 462 MRf

2011

06

HS

0111279

PR36R10 (X1007B)

125

125

2008

06

HS

0112427

PR36V52 (X5N150)

125

125

2012

06

HS

0112527

QUINTAL

14

14

2011

06

HS

0111978

BASIS (KX1543)

122

122

2011

ll-lll

07

HS
HS

0111167

ES DIADEME (RM 23)

160

160

2008

07

0111467

ES SENSOR (ESM54X)

160

160

2008

07

HS

0111560

LG 25.33 (LZM 549/06)

161

170

2008

07

HS

0112622

LG 30491 (LZM 559/02)

161

170

2012

07

HS

0111612

KWS3381 (KXA3381)

122

122

2009

III

07

HS

0111613

KWS AMBER (KXA 6378)

122

122

2009

III

07

HS

0112605

PR35F38 (X4M837)

125

125

2012

07

HS

SORG ( Sorghum bicolor L.) - 14 soiuri


0152451

ES ALIZE

160

160

2012

mj

F1

0153040

ES TYPHON

160

160

2014

mj

F1

0153167

FUEGO CS

268

269

2014

mj

F1

8203989

MCS 8203989

1983

2000

mt

F1

8402205

MOLDAVSCHI 40

1987

2000

R b, er

mj

F1

8603898

MOLDAVSCHI 51

1989

2000 II,III

mj

F1

9003894

PICEVOI 1

1992

2000

R b, er

mj

F1

0540242

PORUMBENI 4

1999

2000

R sl, in

F1

0540423

PORUMBENI 5

2001

III sl, in

F1

0150544

PORUMBENI 7

2002

mj

F1

0151308

PORUMBENI 8

2011

mj

F1

0153152

PUMA STAR

22

22

2014

mj

F1

0542691

SAM-1

2013

R sl, in

F1

0542692

SAM-2

2013

R sl, in

F1

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

17

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 5

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

II. LEGUMINOASE PENTRU BOABE - 56 soiuri

Indicii

10

11

12

13

MAZRE (Pisum sativum L. sensu lato) - 1 2 soiuri


1

2005

ASTRONAUTE

260

192

2014

0181199

ATTIKA

161

170

2006

mj

0180883

GLORIA

2004

mj

0182472

GREGOR

192

192

2012

mj

0181874

LUMINA

161

170

2010

ll-lll

mj

0181160

MENHIR

185

185

2008

III

0181790

MZ-7-2006 (B)

2011

ll-lll

mj

0180271

OMEGA (B)

2000

0181172

SANDRINA (SANDRA) (B)

2006

mj

0182219

STARTER

192

192

2012

II

mj

0181447

VALEXA (MZ-5-2004) (B)

2008

II

mj

0180644

ALISA

0112770

FASOLE ( Phaseolus vulgaris L.) - 9 soiuri


R

2000

ll-lll

2002

ll-lll

2000

GAROFIA (F-33-09) (B)

2013

FLOARE

1995

8502340

ALUNA

1988

0210163

CHIINU 15

0210131

CONCURENT

0210137

CRIZANTEMA (B)

0212403
9101470

2000

2000

18

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

18

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 5

10

11

12

0211304

NICOLINA ()

2006

0210547

TATIANA ()

2001

0210572

TIMPURIU

2004

l-ll

13

0 BOB (Vicia faba L.) - 1 soi


1291152

GECA 5 ()

2008

0 LATIR (Lathyrus sativus L.) - 1 soi


0231546

BOGDAN

2008

0 NUT (C/cer arietinum L.) - 3 soiuri


0241033

BOTNA(B)

2005

0241034

ICHEL (B)

2005

0242220

OVIDEL

2012

0 LINTE (Lens culinaris Medik) - 3 soiuri


0251544

AURIE

0250915

CENUREASA

0251545

VERZUIE

2008

7,179

2005

2007

SOIA (Glycyne max (L.) Merrill) - 26 soiuri


0261875

ANNUCA

238

238

2010

03

0260418

MIDA

2001

II

03

03

2000

04

04

2000

04

2002

04

2010

l-ll

04

266

2008

II

04

0262756

TANAIS

16

227

2014

8302553

BELCAIA 82

1987

0262753

CHEREMO

16

227

2014

8103585

CHIINIOVSCAIA16

1986

0260646

COLINA

0261791

DEIA (S-28-06) (B)

0261488

ELDORADO

29

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

19

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 6

10

11

12

0261171

ENIGMA (B)

2008

III

04

0260647

GLIA

2003

04

0262754

KORSAK

16

227

2014

04

0262755

KUBAN

16

227

2014

04

0262757

TEREK

16

227

2014

04

0261032

ZODIAC (B)

2004

04

0261541

ALBIOARA (B)

2010

05

0260421

ALINA (B)

2002

ll-lll

05

0261543

AMELINA

2010

III

05

0260209

AURA

1999

05

0262873

BANJO CS (CSB 939)

268

269

2014

05

0261542

CLAVERA

2010

l-ll

05

0261770

GALINA

154

227

2010

05

0261026

INDRA(B)

2006

ll-lll

05

0272404

MAGIA (S-29-09) (B)

2013

ll-lll

fr

05

0262688

NADEJDA

2014

05

0261769

TIHANA

154

227

2010

l-ll

05

0 ALUNE DE PAMTNT
0550251

FAZENDA 1(B)

1ractiis
7

2000

13

hypogaea L.) - 1 s o i

1999

2000 ll-lll

al

20

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

20

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 7

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

III. PLANTE OLEAGINOASE - 191 soiuri

Indicii

10

11

12

13

FLOAREA-SOARELUI (Helianthus annuus L.) - 137 soiuri


0282371

REZON

270

270

2013

al

02

0282249

ACORD

270

270

2011

al

03

0282010

AMULET

271

271

2011

III

al

03

0281794

ANDRIAN

2011

III

al

03

0282330

BUCIUM (B)

2011

al

03

0282550

DACIA (MS211)

276

276

2014

ll-lll

al

03

0282160

EKLLOR (RA1004049)

260

260

2011

al

03

0282767

GRANDIS

270

270

2014

al

03

0281778

HIDALGO (LHA 354/59)

161

170

2011

l-ll

al

03

0282379

MAS 84E (MGT27142)

153

153

2011

al

03

0282378

MAS 90T (MGT27141)

153

153

2011

al

03

0281987

NKSINGI (NX10226)

116

116

2011

al

03

0280966

NOVA (BA 207) (B)

155

151

2005

al

03

0282720

OLMEDO

117

117

2013

al

03

0282407

P63LE10 (XF3020)

125

125

2013

al

03

0281814

PR64A15 (XF 4546)

125

125

2010

al

03

0281275

PR64A44 (XF4917)

125

125

2007

al

03

0280707

RIGASOL OR

116

116

2008

al

03

21

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

21

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 8

10

272

272

2011

III

al

03

0281824

UKRAINSKOE SOLNIKO
(VITEAZI)

0282689

VALERIA

2014

al

03

0281015

ANA

2004

l-ll

al

04

0281060

ARENA PR

116

116

2003

al

04

0281472

BAROLO RO

122

122

2008

al

04

0282551

CODRU (MS 212)

276

276

2014

al

04

0281841

DKF 3554 (MH 5319)

116

116

2010

l-ll

al

04

0282765

DOINA (MS 220)

276

276

2014

al

04

0281234

DROFA (SNH 311)

134

276

2007

ll-lll

al

04

0281383

ES VENICIA (EST 41X)

160

160

2009

III

al

04

0281471

HELIASOL RO

122

122

2008

III

al

04

0281465

HS-04-28 (B)

2008

al

04

0281175

HS 9729 (B)

2007

al

04

0281468

HURACAN

122

122

2008

III

al

04

0282361

IRMA

155

151

2012

III

al

04

0281382

LEILA (RT 32 X)

160

160

2008

al

04

0281295

LG53.80M (LHA 251/60)

161

170

2007

al

04

0281430

LG 54.12 (LHA 252/11)

161

170

2008

al

04

0283025

LG 5525 (LHA257/13)

161

170

2014

ll-lll

al

04

0282157

LG 55.80 (T50001)

161

170

2012

III

al

04

0281230

LG 56.65 M (LHA 451/11)

161

170

2006

al

04

0280014

LUCEAFRUL

1995

al

04

0281902

MARIA

239

255

2010

al

04

0282169

MAS 83R (MGT27133)

153

153

2014

al

04

0282223

MH8369

116

116

2010

al

04

0281011

NKARMONI (NX 00997)

116

116

2007

al

04

2000

11

12

13

22

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

22

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 8

10

0281011

NK BRIO (NX 19012)

116

116

2006

al

04

0281820

NK DELFI (NX 01079)

116

116

2009

al

04

0281334

NK ROCKY (NX 90036)

116

116

2007

al

04

0282822

NS FANTAZIJA

154

154

2014

al

04

0282823

NS ORFEJ

154

154

2014

ll-lll

al

04

0282821

NS-H-2063

154

154

2014

ll-lll

al

04

0281061

OPERA PR

116

116

2003

al

04

0280777

PR63A90 (XF 475)

125

125

2003

al

04

0282792

P63LE75 (XF3078)

125

125

2014

l-ll

al

04

0282794

P63LL06 (XF3822)

125

125

2014

al

04

0282799

P63LL88 (XF4184)

125

125

2014

al

04

0282204

PR64G10 (XF3004)

125

125

2010

al

04

0281977

PR64G46 (XF4991)

125

125

2010

l-ll

al

04

0281278

PR64H91 (XF4224)

125

125

2007

ll-lll

al

04

0282406

P64LE11 (XF3021)

125

125

2013

III

al

04

0282881

REYNA

182

182

2014

l-ll

al

04

0282415

ROBIA CS(CSF 6215)

268

269

2012

III

al

04

0282159

SELLOR (RA1001753)

260

260

2012

ll-lll

al

04

0281648

SIMVOL

29

266

2010

l-ll

al

04

0281516

SIRENA

182

182

2008

al

04

0282594

SY EDENIS (NX53177)

116

116

2013

al

04

0282595

SY SUBTIL (NX54116)

116

116

2012

al

04

0281235

XENIA (SNH 300)

134

276

2007

l-ll

al

04

0281823

UKRAINSCKII F1
[Lucezarni)

272

272

2011

III

al

04

0280694

FAVORIT

144

276

1999

2000 l-ll

al

05

0282005

FLORISAN ()

2011

II

al

05

23

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

23

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 6 :5 9

10

2005

l-ll

al

05

0281027

HS 9505 (B)

0281562

LG 56.35 (LHA 354/12)

161

170

2010

al

05

0281656

MAS 97A (MAT 16934)

153

153

2010

al

05

0282222

MH8367

116

116

2010

al

05

0281819

NK KONDI (NX 00989)

116

116

2009

l-ll

al

05

0280726

PERFORMER

144

276

2003

al

05

0282572

P64LE25 (XF9004)

125

125

2014

al

05

0282573

P64LL05 (XF4100)

125

125

2014

III

al

05

0282795

P64LL82 (XF4078)

125

125

2014

l-ll

al

05

0282798

P64LL87 (XF4179)

125

125

2014

al

05

0280778

PR64A70 (XF 4811)

125

125

2003

al

05

0281838

PR64A71 (XF 4223)

125

125

2010

l-ll

al

05

0281631

PR64A89 (XF 4418)

125

125

2009

al

05

0282261

PR64E83 (XF 4419)

125

125

2010

al

05

0282206

PR64F50 (XF4640)

125

125

2011

al

05

0282207

PR64J80 (XF 4641)

125

125

2010

al

05

0280967

SAMANTA (BA 301)

155

151

2004

II

al

05

7903065

SANBRED 254

107

1984

al

05

0282683

BOND

275

275

2013

ll-lll

al

06

0282202

ES BAYANO (EGH654)

160

160

2012

al

06

0282426

ES BELLA (EGH1091)

160

160

2013

al

06

0282203

ES SHERPA (EGH747)

160

160

2011

ll-lll

al

06

0282435

GOLDSUN (M50902)

161

170

2012

al

06

0282170

MAS 98M (MGT27138)

153

153

2011

al

06

0282818

OLLEG

260

260

2014

al

06

0280776

PR 64A83 (XF 4731)

125

125

2004

al

06

2000

24

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

24

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 0

10

0282260

PR64E71 (XF4647)

125

125

2011

ll-lll

al

06

0282629

RA1005714

260

260

2013

al

06

0282682

TOLEDO

275

275

2013

III

al

06

0280708

VALENTINO

154

276

2002

al

06

0282684

ZORBA

275

275

2013

ll-lll

al

06

11

12

13

Grupa oleic
0282433

LG5474HO (LH257/07)

161

170

2013

al

04

0282627

MOOGLLI CL

260

260

2013

al

04

0282796

P63HH79 (XF4085)

125

125

2014

al

03

0282596

TUTTI (NX73008)

116

116

2013

ll-lll

al

04

0281464

NKFERTI (NX 33896)

116

116

2009

III

al

05

Grupa IMI - rezistent


0282345

ARMADA CL

182

182

2011

ll-lll

al

03

0282779

FARO

117

117

2014

al

03

0282763

MAS 80IR

153

153

2014

al

03

0282380

MAS 92IR (MGT34250)

153

153

2014

II

al

03

0282337

PARAISO 102 CL

267

267

2011

ll-lll

al

03

0281990

TRISTAN (NX64005)

116

116

2011

al

03

0282417

FUSHIA CL (CSF9305)

268

269

2013

III

al

04

0282416

IMERIACS (CSF7603)

268

269

2012

al

04

0282800

LG5542 CL (M61032JM)

161

170

2014

III

al

04

0282158

LG 55.43 CL (M61032)

161

170

2011

II

al

04

0282618

LG5633 CL (LHA354/121)

161

170

2013

ll-lll

al

04

0281972

LG 56.58CL (LHA356/28)

161

170

2010

al

04

0282574

MAS 91IR(MGT 32919)

153

153

2014

III

al

04

0282436

NK ADAGIO (NX 65001)

116

116

2011

al

04

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

25

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 0

11

12

0281989

NKALEGO (NX 55018)

116

116

2011

al

04

F1

0281463

NK MELDIMI (NX 24092)

116

116

2008

al

04

F1

0281988

NKNEOMA (NX 55010)

116

116

2009

al

04

F1

0282819

NS H 496

154

154

2014

III

al

04

F1

0282628

SIKLLOS CL

260

260

2014

al

04

F1

0281453

ES ARTIMIS (EST53X)

160

160

2008

al

05

F1

0282874

KLARIKA CL (CSF 9110)

268

269

2014

l-ll

al

05

F1

0281563

LG56.63 (LHA 354/30)CL

161

170

2009

III

al

05

F1

0282771

ES FLORIMIS (EC026)

160

160

2014

al

06

F1

0281652

ES PRIMIS (EST 64 X)

160

160

2009

al

06

F1

0282302

LA PAMPA

275

275

2012

al

06

F1

0282450

MAXIMUS CL

182

182

2013

l-ll

al

06

F1

0282797

P64LC53 (XF4096)

125

125

2014

III

al

06

F1

0282310

PF100

277

277

2012

III

al

06

F1

cf

03

F1

cf

06

ll-lll

cf

06

13

Grupa special
0282346

CONFETA CL

182

182

2011

9003452

DONSKOI
KRUPNOPLODNI

81

15

1993

0281720

LAKOMKA

228

15

2009

2000

RPIT
J
(Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) - 54 soiuri
0572350

ABAKUS

192

192

2012

al

F1

0561940

ABILITY

257

257

2011

al

0571530

ARTUS

192

192

2011

l-ll

al

F1

0571531

BALDUR

192

192

2011

l-ll

al

F1

0571942

BRISE

257

257

2011

al

F1

0562473

CAMPINO

192

192

2014

al

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

26

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :0 1

0572418

CINDI CS (CSZ 3041)

268

269

2012

al

0572455

DK EXSTORM (DGC 142)

150

152

2014

ll-lll

al

0572454

DK IMIDO CL (CWH 170)

150

152

2014

ll-lll

al

0572344

DK SEDONA (CWH114D)

150

152

2012

al

0571935

DK SEKURE (CWHO86D)

150

152

2011

l-ll

al

0572131

DK SERENAD (CWH095D)

150

152

2011

ll-lll

al

0572486

DYNASTIE (WRH 321)

257

257

2014

al

0571818

ELVIS EURALIS

160

160

2011

l-ll

al

0572122

ES ALONSO (ESC8-683)

160

160

2011

l-ll

al

0571532

ES HYDROMEL (ESC 6152)

160

160

2009

al

0572121

ES MERCURE (ESC8-682)

160

160

2011

l-ll

al

0571963

ES NEPTUNE (ESC7571)

160

160

2011

l-ll

al

0571937

EXAGONE

150

152

2010

al

0572343

EXCEL (CWH 072)

150

152

2012

al

0571936

EXECUTIVE

150

152

2011

l-ll

al

0572130

EXOTIC (CWH077)

150

152

2011

l-ll

al

0571731

FINESSE

191

191

2011

l-ll

al

0562474

HAYDN

192

192

2011

ll-lll

al

0561609

HIDALGO

192

192

2012

al

0571941

HORNET

257

257

2011

l-ll

al

0577126

HYCOLOR (CE 6/02)

145

145

2010

al

0561843

JURA

160

160

2011

al

0562475

KALIBER

192

192

2011

al

0571929

NELSON (RNX3902)

116

116

2011

l-ll

al

0572124

NK AVIATOR (RNX3502)

116

116

2011

l-ll

al

0572125

NK CARAVEL (RNX3506)

116

116

2011

l-ll

al

27

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

27

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :0 1

11

12

0572123

NK FORMULA (RNX3301)

116

116

2011

l-ll

al

F1

0571932

NK KARIBIK (RNX 3404)

116

116

2010

II

al

F1

0571933

NK PETROL (RNX 3401)

116

116

2011

l-ll

al

F1

0571931

NK TECHNIC (RNX 3504)

116

116

2011

l-ll

al

F1

0571729

ORKAN

191

191

2011

III

al

0571948

PERLA

265

265

2011

ll-lll

al

0572127

PR45D03 (X03W683C)

125

125

2012

al

F1

0572128

PR46W14 (X03W6821C)

125

125

2010

al

F1

0571926

ROHAN

192

192

2010

l-ll

al

F1

0572134

RYDER

279

279

2012

al

F1

0572133

SAFRAN

257

257

2010

al

F1

0571943

SITRO

257

257

2010

II

al

F1

0571813

TASSILO (H903358)

122

122

2011

l-ll

al

F1

8503534

TISMENIKI

44

44

1990

R al, fr t

0571930

TOCCATA (RNX3901)

116

116

2010

II

al

F1

0571950

UMO-I (UA2007/I MD)

259

259

2011

al

0571949

UMO-II (UA 2007 II) MD)

259

259

2011

al

0571728

VALESCA

191

191

2011

III

al

0571730

VECTRA

191

191

2011

l-ll

al

F1

0572487

VERITAS CL (WRH 351)

257

257

2014

al

F1

0571927

VISBY

192

192

2010

II

al

F1

0572349

XENON

192

192

2012

al

F1

13

28

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

28

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :0 2

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originate rului

Nr. de
nregistrare

IV. PLANTE TEHNICE - 83 soiuri

12

15

Indicii

SFECL PENTRU ZAHR


(Beta vulgaris L. ssp vulgaris var altissima Doell) - 71 soiuri
0291810

ALLA KWS(7R18)

0293042

ASKETA (HI 0554)

0292597

BAIKAL

122

122

2010

116

116

2014

al

al

20.08-10.11

282

282

2013

al

20.08-10.11

20.08-10.11

0292783

BARTOK

117

117

2014

al

20.08-10.11

0291504

CANTATA (HI 0466)

116

116

2008

al

20.08-10.11

0292567

CESARIA KWS (1K176)

122

122

2013

al

20.08-10.11

0292556

DAMIAN

117

117

2013

al

20.08-10.11

0291812

DARIA KWS(7K06)

122

122

2010

al

20.08-10.11

0292789

EXCEPTA KWS (2K302)

122

122

2014

al

20.08-10.11

0292376

EXPERT

119

119

2011

al

20.08-10.11

0291482

HORIZON

119

119

2008

al

20.08-10.11

0292566

GLORIANNA KWS (1K175)

122

122

2013

al

20.08-10.11

0291331

IMPACT

119

119

2007

al

20.08-10.11

0291236

LIBERO

117

117

2007

al

20.08-10.11

0292231

MAGISTER

119

119

2012

al

20.08-10.11

0292232

METIS

119

119

2012

al

20.08-10.11

0292790

RAISSA KWS (2K315)

122

122

2014

al

20.08-10.11

0292680

RISELDA (H11059)

116

116

2013

al

20.08-10.11

0292600

TAIFUN

282

282

2013

al

20.08-10.11

0292234

TALTOS

119

119

2012

al

20.08-10.11

0292781

TIBOR

117

117

2014

al

20.08-10.11

0292559

VOK

117

117

2013

al

20.08-10.11

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

29

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 2

12

15

0292624

AKTIVINA KWS (1K243)

122

122

2013

al

F1

20.09-10.11

0291039

AMATA (HI 0089)

116

116

2007

al

F1

20.09-10.11

0292568

ANDROMEDA KWS

122

122

2013

al

F1

20.09-10.11

0291798

ASTRAL

119

119

2010

al

F1

20.09-10.11

0291329

BACCARA

119

119

2007

al

F1

20.09-10.11

0292774

BISON

119

119

2014

al

F1

20.09-10.11

0292581

CASSIDY (HI 0847)

116

116

2012

al

F1

20.09-10.11

0292208

CORRIDA KWS (8K13)

122

122

2012

al

F1

20.09-10.11

0291031

CROCODIL

119

119

2005

al

F1

20.09-10.11

0292557

EIKE

117

117

2013

al

F1

20.09-10.11

0291483

FEDERICA

119

119

2008

al

F1

20.09-10.11

0292599

GALLANT (MA 2034)

282

282

2013

al

F1

20.09-10.11

0291070

GOLDORAC

116

116

2005

al

F1

20.09-10.11

0292377

HARMONY

119

119

2011

al

F1

20.09-10.11

0292598

ILIAS

282

282

2013

al

F1

20.09-10.11

0292806

JANKA(KTA821)

273

273

2014

al

F1

20.09-10.11

0292398

JANOSIK

273

273

2011

al

F1

20.09-10.11

0293066

JANOWA

273

273

2014

al

F1

20.09-10.11

0293067

JASIEK

273

273

2014

al

F1

20.09-10.11

0291797

KARIZMA

119

119

2010

al

F1

20.09-10.11

0292791

KASSIOPEIA KWS (2K327)

122

122

2014

al

F1

20.09-10.11

0292420

KUNDERA

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0290917

LAVINA (2 K 07)

122

122

2006

al

F1

20.09-10.11

0292218

LENARD

117

117

2012

al

F1

20.09-10.11

0290896

MERAK (STRU 1912)

117

117

2006

al

F1

20.09-10.11

0291344

NASTEA (4 K 25)

122

122

2007

al

F1

20.09-10.11

0292975

NEUTRINO (MA4027)

282

282

2014

al

F1

20.09-10.11

0292209

OXANA KWS (9K51)

122

122

2011

al

F1

20.09-10.11

0292782

PREMIERE

117

117

2014

al

F1

20.09-10.11

0292421

SANDOR

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0292046

ARMIN (SD 13829)

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

30

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 3

12

15

0292423

ANTEK (ST 12027)

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0292422

TILMAN

117

117

2011

al

F1

20.09-10.11

0292601

TINKER

282

282

2013

al

F1

20.09-10.11

0292189

VEDETA (HI 0553)

116

116

2012

al

F1

20.09-10.11

0291876

VELES (HI 0662)

116

116

2010

al

F1

20.09-10.11

9005714

VICTORIA

1994

2000

al

F1

20.09-10.11

0290035

VI LIA (B)

1998

2000

al

F1

20.09-10.11

0292775

ZULU

119

119

2014

al

F1

20.09-10.11

0290361

ADELINE

120

120

1999

al

F1

20.10-10.11

0293061

ARGUMENT

119

119

2014

al

F1

20.10-10.11

0292788

CASIMIRA KWS (2K270)

122

122

2014

al

F1

20.10-10.11

120

120

1999

al

F1

20.10-10.11
20.10-10.11

0291185

FD 0369

0292552

JAGUSIA

273

273

2013

al

F1

0292570

SCORPION

119

119

2013

al

F1

20.10-10.11

0291795

RADA (ICCC 23) (B)

2008

al

F1

20.10-10.11

0291796

VODOLEI (ICCC 25)

2009

al

F1

20.10-10.11

0292571

WAPITI

119

119

2013

al

F1

20.10-10.11

0292558

WAWILOW (ST15140)

117

117

2013

al

F1

20.10-10.11

In

TUTUN ( Nicotiana tabacum L.) - 1 2 s o iu r i


9104518

BURLEY 320

1993

2000

R
R

In

2000

In

In

0311178

BURLEY HB 40 P

184

184

2008

8704066

DOINA 211

1991

0310971

JUBILEU M

2005

0311153

MOLDAVSCHI 237

2007

In

9005811

MOLDAVSCHI 272

1993

2000

In

8503699

MOLDAVSCHI 456

1989

2000

In

0312479

MOLDAVSCHI 457

283

283

2013

In

0310013

TRAPEZOND 209

1995

2000

In

0311237

VIRGINIA 263

2007

In

8605041

VIRGINIA 401

0311181

VIRGINIA NC100

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

31

1991

184

184

2007

2000

In

In

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 3

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

V. PLANTE FURAJERE - 34 soiuri

12

13

Indicii

0 SFECL FURAJER
(Beta vulgaris L. ssp vulgaris var. alba DC.) - 7 soiuri
0300917

ALEXANDRA (SNS-001)

134

134

2004

0301657

CIUGUR (N 4890)

2010

3850153

EKENDORFSKAIA JOLTAIA

90

1971

0300837

KASPER

162

162

0300366

MONRO

120

3850145

POLUSAHARNAIA BELAIA

0302446

RUJA

R, E fr

F1

fr

fr

2004

fr

F1

120

1999

fr

F1

109

1973

fr

2013

fr

fr

2000

2000

0 HIBRID SORG X IARB DE SUDAN


(Sorghum saccharatum x S. sudanense) - 1 soi
8604029

M S S -1 0

1991

2000

0 MZRICHE (Vicia sativa L.) - 3 soiuri


0381173

LORINA(B)

2006

fr

0381792

MP -12/06 (B)

2011

fr

0370691

VIOLA

1998

fr

2000

32

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

32

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 4

12

fr

13

LUCERN (Medicago sativa L.) - 12 soiuri


0401232

ALPHA (DERBY)

183

183

2007

0400034

AVANTAAS

1998

fr

2007

fr

fr

2000

0401025

H-28

0400639

ILAN

2003

0402219

KAMILA

192

192

2013

fr

0402008

MEDISA

2011

fr

0402241

PROSEMENTI BOLOGNA

258

258

2012

fr

0402262

PR54V09

125

125

2013

fr

0402263

PR54V46 (54V46)

125

125

2012

fr

0400161

RASSVET

1999

fr

0401659

ROSINKA

29

266

2009

fr

0400801

SVITOCI

29

266

2005

fr

9102914

ANTEI

0470162

SPERANA

O CIUMRIE (Galega orientalis L.) - 2 soiuri


1

1994 2000

fr

10

10

1998 2000

fr

0 SPARCET (Onobrychis viciaefolia Scop.) - 2 soiuri


0421692

ADAM

29

266

2009

fr

0421693

BLSK (VITIAZI)

29

266

2009

fr

0 HRIC DE SAHALIN (Poligonum sachalinense Fr.Schmidt) - 1 soi


2492625

GIGANT

10

10

2012

fr

fr

0 SILFIE (Silphium perfoliatum L) - 1 soi


2502626

VITAL

10

10

2012

0733203

AMICU-1

23

23

2014

fr

0733204

AMICU-2

23

23

2014

fr

0733131

SOLAR

10

2014

fr

0 TOPINAMBUR (Helianthus tuberosus L) - 3 soiuri

10

0 NALBA DE VIRGINIA (Sida hermafroditaRusby L) - 1 soi


07233130 ENERGO

10

10

2014

fr

0 FACELIA (Phacelia tanacetifolia Benth L) - 1 soi


0713129

MELIFERA

10

10

2014

fr

33

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

33

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 4

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

VI.
PLANTE AROMATICE
I MEDICINALE - 36 soiuri

Indicii

12

13

pf, md

pf, md

pf, md

0 ERLAI ( Salvia sclarea L.) - 6 soiuri


0642138

AMBRA PLUS (B)

2009

0643226

BALSAM

2014

0640004

DACIA 50

1994

0640740

DACIA 99 (B)

2004

pf, md

0641269

NATALY CLARY (B)

2006

pf, md

s
s

0641016

VICTOR (B)

2004

pf, md

2000

2000

0 JALE DE GRDIN {Salvia officinalis L.) - 1 soi


0641418

MIRACOL

0652632

PEREN-1

2005

md

md

0 FENICUL {Foeniculum vulgare Mill.) - 1 soi


10

10

2012

0 LEVNIC {Lavandula officinalis Chaix ex villars) - 5 soiuri


0661421

ALBA 7(B)

8703973

CHIINIOVSCAIA 90

1994

pf, md

0663127

LAVINIE DE GRDIN

10

10

2014

pf, md

0661419

MOLDOVEANCA 4(B )

2005

pf, md

0661420

VIS MAGIC 10 (B)

2005

pf, md

s
s
s
s
s

pf, cf

2005

R
2000

pf, md

0 TRANDAFIR PENTRU ULEI {Roza L.) - 1 soi


8703949

LANI

28

1990

0 MTCIUNE {Dracocephalum moldavica L.) - 1 soi


8704244

AROMA1

0700545

SAFIR 1

1991

2000

Pf

al

0 ISOP (Hyssopus officinalis L.) - 1 soi


7

2001

34

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

34

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 5

12

13

O ARMURARIU (Silybum marianum L.) - 2 soiuri


0761036

ARGINTIU (B)

2004

md

0761292

FORTIFICATOR

2004

md

0 GLBENELE (Calendula officinalis L.) - 2 soiuri


0771268

DIANA (B)

2005

md

0771038

NATALY (B)

2004

md

0 MUTAR ALB (Sinapis alba L.) - 1 soi


2131439

ALBUMEL

2005

R md

0 CORIANDRU (Coriandrum sativum L.) - 2 soiuri


0611438

DE PACANI

2005

R pf, md

0612137

AROMAT (B)

2009

R pf, md

0 IN DE CULTUR (Linum usitatissimum L.) - 1 soi


2141440

IN ALBASTRU

2005

md

md

md

md

md

md

0 SUSAN (Sesamun indicum L.) - 1 soi


2001446

DELICIU

2005

0 ROINI (Melissa officinalis L.) - 1 soi


2191734

LMI

2006

0 IARB MARE (Inula helenium L.) - 1 soi


2361736

VIGUROS

2006

0 MAC GALBEN (Glaucium flavum Cr.) - 1 soi


2471968

AGAT

2009

0 POLIMNIA (Polymnia Sonchi Falia Poepp) - 1 soi


2482373

SAVOARE

10

10

2011

35

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

35

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :0 5

12

,
md, al

13

O CHIMEN (Carum CarviL.) - 1 soi


0622582

MOLDCARVI

2012

0 CIMBRU DE MUNTE (Satureja montana) - 1 soi


2512694

A L F A - 14

2012

jf 1 .

md, al

0 MENT MENTOLIC
(Mentha incana Willd.X Mentha sachalinensis Briq.Kudo) - 1 soi
0632693

USIGEN

2012

j f .
md, al

jf' .
md, al

0 ANASON (Pimpinella anisum) - 1 soi


2003225

AROMA DALBA

2014

0 BUSUIOC CONDIMENTAR (Ocimum basilicum) - 2 soiuri


0783125

CREIOR

10

10

2014

R al, md S

0783126

OPAL-MINI

10

10

2014

R al, md S

0 TOMATA VERDE DE MEXIC (Physalis ixocarpa Jack. ex. Nees.) - 1 soi


0673128

AGAT-GB

10

10

2014

R al, md S

36

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

36

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :0 6

Anul includerii
n Catalog

Anul
renregistrrii

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

VII. SPECII LEGUMICOLE - 629 soiuri

1.

Indicii

10

11

12

13

LEG UM E SOLANACEE - 170 soiuri

TOMATE (Lycopersicon esculentum Mill.) - 116 soiuri


a) pentru consum n stare proaspt
0841691 ABELLUS
0841477 ARENA
0842212 ATOS

164
3
3

164 2009
3

2009

cp

03

rt, nd

F1 tp, cd, psu

cp

03

rt

F1 tp, cd, psu

2011

cp

03

sd, rt

F1

tp

128 2010

cp

03

rt, nd

F1

tp

138

138 2011

cp

03

nd, r

F1

tp

186

186 2008

cp

03

rt

F1

cd

0841705 AURELIUS

128

0842120 AXIOM
0831718 BAGHERA
0842191 BARON

2011

cp

03

F1

tp, cd

0841674 BELLE

188

188 2009

cp

03

F1

tp

0842864 BELFAST

188

188 2014

cp

02

nd, r

F1

tp

0841415 BERIL

164

164 2007

cp

05

rt

F1

tp

0841871 BERSOLA

188

188 2010

cp

03

sd, rt

F1

tp

0842086 BIZARR

128

128 2010

cp

03

nd,r

F1

tp

0841678 BURAN

188

188 2009

cp

03

rt

F1

tp

0842637 CABINET

127

127 2014

cp

03

sd, r

F1

tp

2013

cp

03

nd, r

F1

tp, psu

174

174 2010

cp

03

nd, oa

F1

tp

186

186 2010

cp

03

nd, r

F1

tp, cd

0842464 CARMELITA

0841845 CHARANDA
0842294 CRISTAL
0841270 DACIA

0831703 DEBUT

128

0831096 DIKAIA ROZA

2005 2011 R

128 2008

cp

03

ap

F1

tp

cp

02

F1

cd, tp
cd, tp

2005

cp

03 nd, rt, rz S

0842086 ENYGMA

128

128 2010

cp

03

nd, r

F1

tp

0832084 EQUATOR

128

128 2012

cp

03

F1

cd

0842808 ESMIRA

164

164 2014

cp

03 nd, r, rz F1

tp

37

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

37

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :0 6

1
0842085

10

11

128 2010

cp

03

nd, rt

F1 cd ,tp, cd

sd, rt

F1

12

13

FLEXXION

128

0842853

GRAVITET

127

127 2014

cp

02

0842979

GRYPHON

138

138 2014

cp

04 nd, r, rz F1

tp

0831765

IMPALA

174

174 2010

cp

03

cd, tp

0841641

IVET

127

127 2009

0831801

IZABEL

F1

tp

cp

03

F1

tp

2010

cp.ps

03

F1,

cd, tp
tp

0842287

IZMIR

127

127 2010

cp

03

nd, r

F1

0841844

JADELO

174

174 2011

cp

03

nd, r

F1

tp

0841704

JAGUAR

128

128 2010

cp

02

nd, r

F1

tp, cd

0832722

JAMPACT

180

180 2013

0841476

KARNAVAL

0842838

LERAC

0842279
0832488
0840931

LIRA

0840932

MARFA

128

128 2002

0842274

MARISSA

128

128 2010

0842465

MARKIZA

2012

cp

04 nd, rt, rz F1

tp, cd

0841101

MERCURII

2005

cp

03

rt

F1

tp, cd

tp, cd

cp

03

F1

cd

2009

cp

03

F1

tp, cd

174

174 2014

cp

03

nd, r

F1

tp

LILOS

164

164 2011

cp

02

nd, r

F1

tp

LINDA

180

180 2012

cp

04

rt

F1

cd

2003 2011 R

cp

03

sd, rt

F1 tp, cd, gp

cp

03

nd, r

F1

tp, cd

cp

03

nd, rt

F1

tp, cd

0841484

METELIA

2009

cp

05

nd, r

F1

0842489

MICHELE

180

180 2013

cp

03

nd,r

F1

tp

0832175

OLGA

174

174 2010

cp

03

F1

cd, tp

0831478

ORION

2009

cp

04

0841885

PINK UNICUM

128

128 2011

cp

03 nd, r, rz F1

tp, cd

0842674

PINK PARADISE

180

180 2014

cp

05 nd, rt, rz F1

tp

128 2009

0841991

PLATUS

128

0831479

PRIMULA

0842675

SOUSSIA

180

180 2014

0841672

RALLY

188

188 2009

0842213

RAPSODIA

2008

2011

cd

cp

03

rt

F1 tp, cd, psu

cp

02

cd

cp

03

nd, r

F1

tp

cp

03

F1

tp

cp

03

sd, rt

F1

tp

0831671

SADEEN

188

188 2011

cp

03

rt

F1

cd

0842468

SILUET

127

127 2012

cp

03

r, sd

F1

tp

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

38

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :0 8

10

11

12

13

cp

03

rt

F1

tp, cd

0841886

SUNSHINE

128

0831493

SURYA

174

174 2008

cp

04

ov

F1

cd, tp

0831639

SHADY LADY

138

138 2009

cp

03

rt

F1

cd

0841702 SHAKIRA

128

128 2010

cp

03

nd.rt

F1

tp, cd

0842244 TOLSTOI

146

146 2010

cp

03

nd,r

F1

tp

0842849 VALDAY

138

138 2014

cp

02

sd,r

F1

tp

2010

cp, ps

03

oa

F1

cd

174 2012

cp

02

nd,r,rz

F1

tp, cd

cp

03

F1

tp, cd

0831800 VIUGA
0842482 VP-1
0841600 ZINAIDA

3
174
3

128 2012

2011

b) pentru consum n stare proaspt i industrializare


0832812 ALBAROSSA

13

13

2014

cp.in

02

ro

0830571 AMULET ()

2001

cp, in

05

ci

F1

0832396 ASTERIX

127

127 2012

cp,in

05

ov

F1

0832673 BELLA ROSA

180

180 2014

cp

04

F1

0832661 BENITO

146

146 2014

cp,in

05

oa

F1

0831186 CLASSIC

138

138 2006

cp, in

03

oa

F1

0832677 DIABOLIC

180

180 2014

cp.in

04

oa

F1

0831157 ELVIRA (B)

2007

cp, in

03

rt

0832229 FENIX

2013

cp,in

06

128 2007

0831369 JINA

cp, in

05

0831449 JUBILIAR 60/20

2008

cp, in

06

ci

0830912 LAGUNA

2005

cp, in

06

ov

0832811 MAKRISTA

2014

cp,in

05

r, rz

2014

cp.in

04

0831285 MIHAELA (B)

2006

cp, in

04

0831785 MILENIUM

2011

cp.in

03

0832721 MARY GRATEFULLY

(B)

128

2014

cp,in

05

r, or

0830444 PETO 86 Original

128

128 2001

cp, in

04

oa

0831804 POLBIG

146

146 2009

cp, in

04

F1

0832882 POLFAST

146

146 2014

0831786 PRESTIJ

0832810 MILORANJ

2009

cp, in

03

F1

cp, in

04

cd, tp

cd, tp

39

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

39

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :0 9

10

11

12

0832094 RED SKY

138

138 2010

cp.in

04

ov

F1

0830575 RIO GRANDE


Original

128

128 2001

cp, in

04

oa

0833223 ROCCIA

13

13

2014

cp.in

05

oa

F1

0831598 ROZOVAIA
CAPELCA

2009

cp, in

03

nd, ov

0832923 SEJK

280

280 2014

cp,in

02

ro

0831187 SOLEROSSO

138

138 2005

in, cp

02

F1

in, cp

05

0831475 SPARTAC

2009

0831397 SULTAN

146

146 2008

cp, in

06

rt

F1

0831253 SUNRISE

128

128 2006

cp, in

03

rt

F1

0832190 TOMI (B)

cp,in

03

2011

0830781 TOPSPIN

146

146 2006

cp, in

04

oa

F1

0832243 TOPSPORT

146

146 2012

cp,in

05

F1

0832883 TORBAY

146

146 2014

cp

05

r, rz

F1

0832927 YANA

12

12

2014

cp, in

02

0831837 YAQUI

128

128 2013

cp,in

05

ov

F1

2007

cp, in

03

cia, or

0831485 ZOLOTAIA OSENI

13

c) pentru industrializare
0832058 H9661

226

226 2011

in

02

ov

F1

0832057 H9775

226

226 2010

in

07

ov

F1

0832056 H 2206

226

226 2012

in

02

F1

0832172 HYPEEL 108

128

128 2012

in

05

oa

F1

0832499 JEIREX

262

262 2013

in

04

ov

F1

0832641 LAMPO

138

138 2013

in

03

ov

F1

0831368 MISSOURI
ORIGINAL

128

128 2007

in

05

oa

1967 2000 R

in

05

ci

6601049 NOVINKA
PRIDNESTROVIA
0831370 PERFECTPEEL

3
128

128 2008

in

03

ov

FI

in

03

oa

FI

in

03

oa

F1

0831706 PROGRESS

128

128 2009

0831877 VULCAN

138

138 2011

40

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

40

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 0

10

11

12

13

d) tomate (cerry)
R

cp, in

03

F1

2013

cp, in

03

nd

128

128 2009

cp, in

03

ov

F1

138

138 2009

cp, in

03

F1

0831701 CERASO

128

0842611 DELICIOS

0831883 6 PUNTO 7
0831878 SOMMA

128 2009
2

tp, psu

ARDEI (Capsicum annuum L.) - 40 soiuri


0851602 AFRODITA

0852076 ALBATROS

128

2008

cp, in

04

fc

128 2010

cp, in

03

CO

F1

0871459 AMOR

2006 2011

cp, in

05

iu, cal

0852928 ANTEY

12

12

2014

cp, in

05

CO

0852118 ARISTOTLE

128

128 2010

cp,in

03

fc

F1

0852929 ATLANT

12

2014

cp, in

03

CO

0852289 BARBIE

127

127 2010

cp

03

fc

F1

12

0850091 BOGATRI

2000

cp, in

05

CO

0851458 CAOLIN

2008 2011

cp, in

05

CO

0852458 CENTURY

164

164 2012

cp

03

CO

F1

cd, tp

0852445 CLAUDIO

138

138 2012

cp

03

fc

F1

cd,tp

0852612 CRISTI

2014

cp, in

03

CO

0921249 EXCELENT

2005 2011

cp, in

06

ap

2005 2011

cp, in

05

lu

cp

03

fc

F1

0851248 FILDE
0851717 FLAMINGO

5
186

186 2008

0851205 GALANT

2005 2011

cp, in

04

cal

0851603 GLADIATOR

2008

cp, in

05

ca

127 2010

0921642 KABALA

127

0852607 LIMPA

0852590 LOTTA

188

8902127 LUMINA

cd.tp

cd, tp

cp, in

04

ap

F1

2014

cp, in

03

CO

cd, tp

188 2012

cp,in

02

CO

F1

tp, cd

1993 2000 R

cp, in

03

CO

0852119 MARADONNA

128

128 2010

cp

02

fc

F1

0852288 MINTOS

127

127 2010

cp

03

fc

F1

0851643 PIROUET

127

127 2008

cp, in

03

CO

F1

cd.tp

41

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

41

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:11

7002890 PODAROK
MOLDOV

1973 2000 R

10

11

12

cp, in

05

CO

0922265 PRITAVIT

128

128 2011

cp, in

04

ap

F1

0852285 PROMONTOR

252

19

2011

cp

03

CO

F1

2013

cp.in

05

iu.cal

1980 2000 R

0872623 ROMANO
7605994 RUBINOVh

13

cd, tp

cp, in

05

ap

180 2014

cp

02

fc

F1

cd, tp

138

138 2014

cp, in

03

CO

F1

cd, tp

180

180 2014

cp

05

fc

F1

0871864 SHAKIRA

188

188 2009

cp, in

03

iu.lu

F1

0852921 SLAVY

280

280 2014

cp, in

04

CO

F1

cp, in

04

CO

0852728 SALANA

180

0852846 SAMANDER
0852726 SCRIVIA

0852978 TABU
0922922 TAMINA
0852614 TOAMNA DEAUR
0851857 VEDRANA
0852613 VITAMIN
0852246 WHITNEY

2
280
2
188
2
146

2014

280 2014

cp, in

04

ap

F1

2014

cp, in

05

co,ga

188 2009

cp, in

05

fc

F1

2013

cp, in

04

CO

146 2011

cp

03

CO

F1

cd, tp

cd, tp

PTLGELE VINETE {Solanum melongena L.) - 14 soiuri


0881361 ARROW

128

128 2007

03

0881882 BIBO

128

128 2009

03

F1
F1

0882297 CLASSIC

186

186 2010

03

oa

F1

0881881 CLORINDA

128

128 2009

04

F1

0881256 EPIC

128

128 2006

03

F1

0880648 LAURA

2000 2011 R

05

0881250 MAGDA

2004 2011 R

04

0881867 MIRCA

188

188 2009

03

F1

0882484 MIRVAL

174

174 2011

03

F1

2000 2011 R

03

03

F1

1998 2000 R

03

05

F1

03

F1

0880649 RADA
0882459 SHARAPOVA
0880146

5
164

164 2011

v A r a t ic

0881846 NADIA

174

0881601 NISTRU

174 2009
3

2009

cd, tp

cd, tp

cd, tp

cd, tp

cd,tp

42

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

42

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 2

2.

10

11

12

13

LEG UM E D IN GRUPA V E R Z E I- 107 soiuri

VARZ ALB (Brassica oleracea L. convar. capitata var. alba D.C.)


- 76 soiuri
a) de la foarte timpurie spre timpurie
0912666 AIGUL

138

138 2014

cp

03

0912443 ANADOL

138

138 2013

cp

03

0912485 ARTOST

146

146 2012

cp

03

0912197 BOURBON

172

172 2011

cp

03

0912912 CHECKMATE

146

146 2014

cp

03

0911188 CHESSMA

164

164 2004

cp

02

0911469 ELISA

180

180 2008

cp

02

0911688 ERMA

164

164 2009

cp

03

0912913 FARAO

146

146 2014

cp

03

0910921 GLORIA

127

127 2003

cp, in

03

0913157 GREPALA

127

127 2014

cp

03

0910789 HERMES

128

128 2003

cp

03

0911497 JETMA

164

164 2008

cp

02

0911830 KEVIN

127

127 2011

cp

02

0913030 MAGNUS

172

172 2014

cp

03

0910906 MORRIS

146

146 2004

cp

03

0912483 NOZOMI

180

180 2012

cp

03

0912052 ORACLE

186

186 2010

cp

03

0911207 PANDION

128

128 2004

cp

02

0910783 PAREL

146

146 2003

cp

02

0910920 PRUKTOR

127

127 2003

cp

03

0912702 RAYMA

164

164 2013

cp

03

0911831 REACTOR

127

127 2010

cp

03

0913147 SUNTA

17

17

2014

cp

03

0911685 SURPRISE

146

146 2009

cp

03

43

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

43

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 2

10

11

12

13

cd,tp

0912847 SVIREL

138

138 2014

cp

02

0912662 TIARA

146

146 2014

cp

02

0912442 YANISOL

138

138 2012

cp

03

0912266 ZAKAZ

128

128 2012

cp

03

b) semitimpurie-mijlocie
0911494 ATTRACTION

172

172 2008

cp

05

0913174 AQUAREL

138

138 2014

cp, ps

06

0912298 BRAVO

186

186 2011

cp, in

05

1012930 CARAFLEX

146

146 2013

cp

04

0911806 CECILE

146

146 2010

cp, mu

05

cp, in, ps 05

1
co

1
1

0912300 CENTURION

186

186 2014

0911324 CILEMA

164

164 2008

0912491 FIELDGLORY

146

146 2012

R cp, mu, in 04

0912914 FRESCO

146

146 2014

cp, mu

04

0912643 GABRIEL

138

138 2013

cp, in

05

0912723 GREEN BOY

180

180 2013

cp

04

0911833 GREGORIAN

127

127 2011

cp

04

cp

04

1
1

0912196 LANDINI

172

172 2011

cp, in

05

0911687 MARCELLO

164

164 2009

cp, in

05

0912492 MEGATON

146

146 2012

cp, in

05

0912493 MULTIMA (GZG254) 164

164 2012

cp, mu

05

0911495 OTORINO

172

172 2008

cp, in

05

0912640 QUISOR

127

127 2013

cp,in, ps 05

0910907 RAMADA

146

146 2003

0911208 RINDA

128

128 2006

0912942 ROYAL VANTAGE

180

180 2014

cp

04

cp, mu,
in, ps

05

cp

05

cp, in

05

cp

1
1

0912634 SARMALIN

127

3900126 SLAVA 1305

48

0911698 TOBIA

128

0912091 TOLSMA

164

164 2012

cp, in

05

0910574 VESTRI

128

128 2001

cp, in

05

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

44

127 2013

04

cp, in, ps 05

1950 2011 R

128 2010

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :1 3

10

11

12

127

127 2011

R cp, in, ps 07

F1

0911209 AMMON

128

128 2008

R cp, in, ps 07

F1

O
CD
O
03

0912384 AGRESSOR

O
CD

c) semitardiv-tardiv

AMTRAK

146

146 2005

cp, ps

07

F1

0911323 ANCOMA

164

164 2007

cp, in

07

F1

0911699 ARRIVIST

128

128 2013

R cp, in, ps 06

F1

0912843 BATAL

R cp, mu, ps 07

F1

127 2012

07

F1

186

186 2010

cp, in

07

F1

180

180 2013

cp, ps

06

F1

0912712 FUNDAXY

128

128 2013

cp, ps

07

F1

0912911 EXPECT

146

146 2014

cp, ps

07

F1

0911696 GALAXY

128

128 2009

cp, ps

07

F1

1991 2000 R

cp, in

0912466 BLOKTOR

127

0912053 BRIGADIER
0912528 CORONET

8702039 IVOLGA (VOLNA)

2014

cp, in

07

0912915 JUBILEE

146

146 2014

R cp, in, mu 07

F1

0911336 LION

172

172 2007

F1

7001886 MOLDAVANCA

07

cp, in

07

0911807 PARADOX

146

146 2009

cp, ps

07

F1

0911686 SELMA

164

164 2009

cp, mu

06

F1

R cp, in, ps 07

F1

0912193 VERNISAJ
ZAVADOVSKAIA
0912854 ZENON

3
72
127

1979 2000 R

cp, ps

2011

1971 2011 R cp, in, mu 07

127 2014

cp, in, ps 07

S
F1

VARZ ROIE (Brassica oleracea L. convar. capitata


var. rubra L.) - 4 soiuri
R

0942903 RANCHERO

146

146 2014

0942070 RED DYNASTY

128

128 2011

0941337 ROYALE

172

172 2005

0941356 ROXY

128

128 2005

F1

ps

06

cp

03

F1

cp

04

F1

cp

07

F1

VARZ CREA ( Brassica oleracea L. convar. capitata


var. sabauda L.) - 3 soiuri
0952456 ESTREMA

164

164 2011

cp, in

05

F1

0952904 MELISSA

146

146 2014

cp

05

F1

0951689 MORAMA

164

164 2008

cp, in

06

F1

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

45

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 4

10

11

12

13

VARZ CHINEZEASC (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr - 3 soiuri


1092247 BILKO

146

146 2010

cp

04

F1

1092905 MANOKO

146

146 2014

cp

01

F1

1092671 RICHI

180

180 2012

cp

03

F1

CONOPID ( Brassica oleracea L. convar. botrytis


var. botrytis) - 15 soiuri
0962976 ABENI

128

128 2014

03

F1

0962909 ALTAMIRA

146

146 2014

0961019 AMERIGO

127

127 2003

cp, in, eg 06
cp, in

F1

0961210 BALDO

128

128 2004

0961338 BARCELONA

172

172 2008

0962075 CASPER

164

164 2012

0961808 FARGO

146

0963227 FIERO

13

0962908 FLAMENCO

cp, in

04

F1

cp, in

02

F1

cp

05

F1

cp, in

05

F1

146 2009

cp

05

F1

13

2014

cp

06

F1

146

146 2014

cp, in

05

F1

0961084 FREMONT

128

128 2003

cp

04

F1

0962943 KASTOR

180

180 2014

cp, in

06

F1

0962071 PLANITA

128

128 2011

cp, in, eg 05

F1

0962910 SKYWALKER

146

146 2014

cp, in

06

F1

0961211 VINSON

128

128 2004

cp, in

02

F1

0962724 WHITE EXCEL

180

180 2013

cp

03

F1

BROCCOLI (Brassica oleracea L. convar. botrytis


var. cymosa) - 5 soiuri
0972907 BATAVIA

146

146 2014

cp

0972906 FIESTA
0971695 IRONMAN

03

F1

146

146 2014

128

128 2008

cp, in

06

F1

cp, in

03

F1

0972940 MARATHON

180

180 2014

cp, eg

05

F1

0972171 MILADY

128

128 2009

cp

03

F1

GULIE (Brassica oleracea L. convar. acephal avar. gongulodes) - 1 soi


1002918 KORIST

146

146 2013

cp

03

F1

cd, tp

46

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

46

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 5

10

11

12

13

3. LEGUM E T U B E R C U U F E R E - 62 soiuri
CARTOF (Solanum tuberosum L.) - 62 soiuri
a) cu tubercul de culoare galben
0812648 ADORA

129

129 2013

al

02

ga

0810927 AGATA

140

140 2003

al

02

ga

0812460 ALEGRIA

261

261

2012

al

02

ga

0812476 ARIZONA

140

140 2012

al

05

ga

0810928 ARNOVA

140

140 2003

In, al

04

ga

0812061 ARTEMIS

140

140 2010

al, in

04

ga

0811521 BERNADETTE

225 225 2009

al

04

ga

0812649 CARLITA

129

129 2013

al

02

ga

0812655 COLOMBA

129

129 2013

al

02

ga

0812952 CONCORDIA

131

131 2014

al

04

ga

0813095 DAMARIS

225 225 2014

al

04

ga

0812362 ESTRELLA

225 225 2014

al

04

ga

0812002 EWELINA

131

131 2010

al

04

ga

0812650 FABULA

129

129 2014

al

06

ga

0811662 FINKA

131

131 2010

al

03

ga

0812580 FIORETTA

225 225 2014

al

03

ga

0812514 FLAVIA

132

132 2012

al

02

ga

0810502 GLORIA

131

131

1999

al

03

ga

0810830 IMPALA

140

140 2002

al

03

ga

0812506 LAPERLA

165

165 2013

al

02

ga

0810293 LATONA

129

129 1999

al

03

ga

0813208 LILIANA

131

131 2014

al

02

ga

0812685 MAGDA

225 225 2013

al, In

02

ga

0811665 MARABEL

131

131 2008

al

04

ga

0811086 MINERVA

165

165 2005

al

02

ga

0812049 MIRANDA

132

132 2011

al,f

03

ga

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

47

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 6

10

11

12

0813094 OSIRIS

225 225 2014

al

02

0811391 RIVIERA

140

140 2009

al

02

SANTE

140

140 2004

al, in

06

0812463 SOLIST

261

261

2011

al

02

0811193 SPRINT

165

165 2005

al

03

0812654 SYLVANA

129

129 2013

al

05

0811093 TRESOR

140

140 2004

al, in

03

0810515 VELOX

132

132 2001

al

03

0811194 VITESSE

165

165 2004

al

04

0812951 VIVIANA

131

131 2014

al

06

0812656 VOLUMIA

129

129 2013

al

02

b) cu tubercul de culoare roie


0811899 ALADIN

140

140 2009

al

06

0811520 ALWARA

225 225 2010

al

04

0810929 AMOROSA

140

140 2003

al

04

0812048 AROSA

132

132 2011

al, f

03

0810295 ASTERIX

129

129 2001

al

06

0811663 BELLAROSA

131

131 2009

al

02

0810294 CLEOPATRA

129

129 1999

al

03

0812038 DELPHINE

225 225 2013

al, ps

04

0810277 DESIRE

129

129 1998

al

05

0812949 EVOLUTION

140

140 2014

al

04

0812201

253

253 2011

al

04

rz

0810722 KONDOR

140

140 2002

al

04

0811092 KURODA

140

140 2004

al

06

0812950 LUSA

140

140 2014

al

07

0812478 MANITOU

140

140 2014

al

06

0811898 PICASSO

140

140 2009

al

07

0810733 RED SCARLETT

129

129 2002

al

03

0812047 RED LADY

132

132 2010

al

05

0813207 RED SONIA

131

131 2014

al

02

0810834 REDSTAR

129

129 2003

In, al

06

0811406 RODEO

129

129 2009

al

07

RGA

48

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

48

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 6

10

11

12

0812062 ROKO

140

140 2011

al

05

0811154 ROMANO

140

140 2004

al, in

05

0810513 ROSARA

132

132 2001

al

03

0812477 RUDOLPH

140

140 2012

al

06

13

4. LEGUM E R D C IN O A S E - 58 soiuri
MORCOV (Daucus carota L.) - 25 soiuri
1181891 ABACO

128

128 2013

cp, in

03

cp, in

CO

F1

03

ci

1181335 BOLERO

174

174 2008

cp, in, ps 04

ci

F1

1182295 BOLTEX

186

186 2011

cp, in, ps 06

1182897 CARINI

146

146 2014

cp, in, ps 03

1182919 CHAMARE

280

280 2014

cp, in, ps 04

1181827 COMET

172

172 2009

cp, in, ps 04

1182308 ELEGANCE

138

138 2012

cp, in, ps 05

ci

F1

8902216 KRASAVKA

04

cia

7905920 ARTEK

1983 2000 R

1993 2000 R

cp, in

1182645 LAGUNA

138

138 2013

cp, in

03

ci

F1

1181321 MONANTA

164

164 2007

cp, in

04

ci

1180782 NAPOLI

146

146 2004

cp, in

03

ci

F1

1182836 OLIMPO

174

174 2014

cp, in

03

ci

F1

1181848 PRESTO

174

174 2010

cp, in

03

ci

F1

cp, in

03

1182096 RED CORE

138

138 2013

1182703 RIGA

164

164 2013

cp, in

06

ci

F1

1181213 ROYAL CHANSON

128

128 2004

cp, in

03

1181358 ROYAL FORTO

128

128 2007

cp, in

05

ci

cp, ps

04

ci

1182895 SAMSON

146

146 2014

1182089 SANTA CRUZ

128

128 2011

cp, in, ps 04

F1

1182095 SIRKANA

138

138 2010

cp, in, ps 05

ci

F1

03

cp, in, ps 04

ci

1181605 STELLA

2008

1181761 TIM TOM

174

174 2008

3801080 ANTEN 2461

55

241

1181694 VICTORIA

128

128 2009

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

49

R
R

cp, in

1950 2011 R

cp, in

05

cp, in

03

ci

F1

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 7

11

10

12

13

SFECL ROIE
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.) - 1 2 soiuri
a) cu rdcina rotund
1191829 BONEL

172

172 2009

04

1192894 BORO

146

146 2014

06

F1

CRASNll AR
1192490 KESTREL
1192074 LARKA

u
u
u
u

05
05
04

r
r
r

1191513 LOLA

90 241 2004 2011 R


180 180 2012
R
164 164 2009
R
127 127 2008
R

03

S
F1
S
S

1192495 WODAN

146

cp

03

F1

u
u
u
u

05
04
06
07

ci
ci
ci
ci

F1
S
S

05

ci

s
s

r, ng

r, ng

146 2013

b) cu rdcina cilindric
1192385 ALTO
1191498 CARILLON
CILINDRIC
1191150 FORONO

146 146
164 164
90 241
127 127

1192073 LOMA

164

2011
R
2008
R
2004 2011 R
2004
R

164 2010

0 RIDICHI DE IARN
(Raphanus sativus var. niger L.) - 2 soiuri
5000912 ZIMNIAIA
KRUGLAIA
CIORNAIA

48

1232924 PANTER

280 280

241

1960 2011 R
2013

cp, i
cp, ps

04

RIDICHI DE LUN
(Raphanus sativus L. var. sativus) -1 1 soiuri
1212307 ANNABEL

138

138 2011

cp

02

F1

tp, cd

1212839 CELESTA

188

188 2014

cp

03

F1

tp, cd

5600669 KRASNIVELIKAN

79

241

1970 2011 R

cp

cia

1211350 MARABELLE

172

172 2006

cp

04

1212937 REGGAE

146

146 2014

cp

03

1212856 RONDAR

127

127 2014

cp

03

F1

1211192 RONDEEL

164

164 2004

cp

03

1211802 RUDOLF

146

146 2010

cp

03

cd, tp

tp

50

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

50

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 8

10

11

12

13

1210895 SORA

138

138 2003

cp

03

cd, tp

1211869 TARZAN

188

188 2009

cp

04

ro

F1

cd, tp

1212179 TINTO

174

174 2009

cp

04

F1

0 PTRUNJEL ( Petroselinum

crispum Mill.) - 5 soiuri

1262242 ARAT

146

146 2010

1262886 EAGLE

146

146 2014

1262885 PETRA

146

146 2013

1262887 RIALTO

146

146 2014

1262866 XENON

188

188 2013

0 ELIN

05

rd

cp, in, ps 06

rd

cp

05

cr

cp, in

04

fr

cp

03

cr

cp, in

{Apium graveolens L.) - 2 soiuri

1241803 DIAMANT

146

146 2009

cp, in

05

rd

1242931 TANGO

146

146 2013

cp

05

Pt

O HREAN (Armoracia rusticana L.) - 1 soi


1282878 VECTOR

5.

2013

cp

05

LEGUM E B U L B O A S E -45 soiuri

CEAP comun (Allium cepa L.) - 38 soiuri


1112078 ANTELOPE

128

128 2010

cp, in

05

1113145 BONUS

17

17

2014

cp, in

04

F1

1112639 BOSKO

127

127 2013

cp, ps

04

F1

1111764 BRONZE
D'AMPOSTA

174

174 2009

cp, ps

05

iu

r, iu

F1

1111763 BURGOS

174

174 2009

R cp, in, ps 04

iu

F1

1110578 CANDY

128

128 2002

cp

03

du

F1

1112059 DAGGO

226

226 2010

cp, in

03

iu

F1

1110780 DAYTONA

146

146 2003

cp, in

04

si

F1

1112271 DIAMANT

241

241

1122541 ECHO

180

180 2012

2011
2014

1112814 ELENKA

13

13

1112995 ESPAGNOL

186

186 2014

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

51

R cp, in, ps 04

si

03

to

F1

cp

R cp, in, ps 07

F1

05

cp, ps

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 8

1111890 EXACTA
1112917 GLADSTONE
9001875 HALTEDON

10

cp, in

03

cp

07

128

128 2010

146

146 2014

1994 2000 R
R

11

12
F1

cp, in

05

iu

cp, in

06

si

F1

1112900 KATINKA

146

146 2014

1112837 LORENZOS

174

174 2014

cp, in, ps 04

1112245 MANAS

146

146 2011

cp, in, ps 04

du

F1

1112060 MELODY

226

226 2010

cp, in, ps 04

iu

F1

1111348 NERATO

172

172 2008

cp, ps

06

si

F1

1112555 ORIZABA

128

128 2011

cp, in

04

si, a

F1

F1
F1

1112667 OVATION

180

180 2013

1112305 PANDERO

138

138 2011

R cp, in, ps 05

1112945 PEGASE

180

180 2014

cp

03

F1

cp, in, ps 07

F1

F1

si

F1

1112939 RED BARON

146

146 2014

cp, ps

05

1112916 RED BULL

146

146 2014

cp, ps

07

1111887 RED ZEPPELIN

128

128 2010

cp, in, ps 04

1112901 SEDONA

146

146 2014

cp, in, ps 06

1122136 SIBIR

146

146 2012

cp

03

to

1111359 STERLING

128

128 2005

cp, in

05

si,a

F1

90

241

1999 2011 R

cp, in

05

iu

1122135 SWIFT

146

146 2012

cp

04

to

1111828 TARESCO

172

172 2009

cp, in, ps 04

si

F1

1111387 UNIVERSO

138

138 2007

cp, ps

06

si

F1

1112696 VALENCIANA

182

182 2013

cp, in

05

F1

1112920 WELLINA

280

280 2014

cp, in, ps 06

F1

1122198 WOLF

172

172 2011

cp

04

1112717 ZAMBEZI

128

128 2014

cp, in

06

STUTTGARTER
RIESEN

13

r
r, iu

F1
F1
F1

to

F1
F1

CEAP PENTRU COZI (Allium fistulosum L.) - 5 soiuri


1142067 BAJA VERDE

128

128

1142718 GREEN BANNER

128

128

1142840 KAIGARO

188

188

1142497 PARADE

146

146

1141496 SAVEL

172

172

2009
2012
2013
2011
2006

cp, pz

cp, pz

cp, pz

cp, pz

cp, pz

03
03
03
03
03

s
s

cd, tp

F1

cd, tp

s
s

cd, tp
cd, tp

52

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

52

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :1 9

10

11

12

13

cd

0 PRAZ (Allium porrum L.) - 1 s o i


1152496 COLUMBUS

146

146 2011

cp

05

0 USTUROI (Allium sativum L.) - 1 soi


1172877 IZUMRUD

2013

cp, in

05

to

6. LEGUM E C U C U R B IT A C E E -109 soiuri


CASTRAVETE (Cucumis sativus L.) - 51 soiuri
a) cu polenizare entomofil
0890714 AJAX

138

138 2002

0891805 ALLIANZ

146

146 2009

0890779 ALIBI

146

146 2003

0891244 ATLANTIS

146

146 2005

cp, in

0892731 BOHEMIA

280

280 2014

cp, in

03

F1

0891083 HEKTOR

138

138 2004

cp, mu

03

F1

2003 2011 R

cp, mu

04

F1

cp, in

04

F1

0890930 ICAR

0890442 LEVINA

128

0891708 NADUSHA
0891219 NATASJA

cp, in

03

F1

cp, in

03

F1

cp, mu

04

F1

03

F1

128 2000

128

128 2009

cp, in

03

F1

128

128 2007

cp, in

03

F1

0890441 OCTOPUS

127

127 2000

cp, in

04

F1

0892523 PREMIO

180

180 2013

cp

03

F1

0892054 REGAL

186

186 2011

R cp, in, mu 03

F1

7509413 RODNICIOC

1979 2000 R

cp, in

03

F1

0891682 ROCKET

182

182 2008

cp, mu

03

F1

0891191 SONATE

164

164 2005

cp, in

04

F1

0891514 STAREX

182

182 2008

cp, in

05

F1

cp, in

cd, tp

cd, tp

0891593 PLAI

2008

03

F1

cd, tp

0890913 ZUBREONOK

2005

R cp, in, mu 04

F1

cd, tp

b) partenocarpici
0901594 ALTAIR

2009

cp

05

pr

F1

tp

0901146 AKORD

2006

cp, in

03

pr

F1

tp

0901398 AMOUR

146

146 2008

cp, in

03

pr

F1

tp, cd

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

53

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10

11

12

13

cp

0901879 APHINA

138

138 2009

03

pr

F1

tp

0902383 ARTIST

146

146 2010

R cp, in, mu 05

pr

F1

tp

0902448 BETTINA

138

138 2012

pr

F1

tp

0891322 COMPONIST

164

164 2007

R cp, in, mu 03

pr

F1

cd, tp

2013

cp, in

03

pr

F1

tp

138 2002

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

2010

cp

05

tp

cp

0902609 CIUC
0890715 DELPINA
0901596 DEVIZ

3
138

pr

F1

138

138 2014

03

pr

F1

tp

0892469 EKOL

127

127 2012

R cp, in, mu 04

pr

F1

cd, tp

0891679 EXCELSIOR

188

188 2009

03

0903175 DIRECTOR

0902842 GHEC

cp

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

2014

cp, in

03

pr

F1

tp, cd

0892093 KARAOKE

164

164 2010

cp.in

03

pr

F1

cd, tp

0902457 KYBRIA

164

164 2012

cp

02

pr

F1

tp, cd

0902719 MARESA

128

128 2013

cp

03

pr

F1

tp

0893205 MARIA

180

180 2014

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0890577 MARIN DA

128

128 2002

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0890925 MASHA

128

128 2003

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0891709 MERENGUE

128

128 2009

cp, in

02

pr

F1

cd, tp

0891218 MILA

128

128 2005

cp, in

02

pr

F1

cd, tp

0891416 MIRABELLE

128

128 2007

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0891020 PASAMONTE

127

127 2004

cp, in

03

pr

F1

cd, tp

0891690 PRESTO

164

164 2009

cp, in

04

pr

F1

cd, tp

0892704 PUCCINI

164

164 2013

cp, in

03

pr

F1

cd

0892470 RYTM

127

127 2012

R cp, in, mu 03

pr

F1

cd.tp

2010

cp, in

05

pr

F1

tp

138 2010

cp, mu

03

pr

F1

cd.tp

R cp, in, mu 05

0901595 SALUT

0892309 SATINA

138

0891597 SCELCUNCIC

pr

F1

cd.tp

0901189 VOKAL

164

164 2008

2010

cp, in

03

pr

F1

tp, cd

0893176 ZIRCON

138

138 2014

cp, in

03

pr

F1

cd

PEPENE VERDE (Citrullus vulgaris sin.C. lanatus) - 28 soiuri


0443158 ARASHAN

127

127 2014

cp

04

cs, oa

F1

0441345 AU-PRODUCER

173

173 2006

cp

04

cs, oa

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

54

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:21

10

11

12

13

0442471 BARAKA

127

127 2012

cp

04

cs, ov

F1

cd,tp

0442173 BONTA

128

128 2011

cp

02

cs, r

F1

cd, tp

0442082 COLOSSEO

128

128 2012

cp

03

cs, oa

F1

0442525 CRIMSON RUBY

180

180 2013

cp

04

cs, oa

F1

0441094 CRIMSON SWEET

127

127 2003

cp

04

cs, ro

0442524 CRIMSTAR

180

180 2013

cp

02

cs, r

F1

cd, tp

0440716 CRISBY

cp

03

cs, r

F1

cd, tp

F1

cd, tp

138

138 2001

0442946 CRISPEED

180

180 2014

cp

03

cs, ov

0441255 EUREKA

128

128 2004

cp

02

cs, ov

F1

0441835 FARAO

127

127 2011

cp

04

cs, oa

F1

0442815 FURIA

13

13

2014

cp

03

cs, ro

F1

0440718 LADY

138

138 2002

cp

02

cs, oa

F1

0441527 LANTHA

173

173 2007

cp

03

b, ro

F1

0442081 MELANIA

128

128 2012

cp

03

cs, oa

F1

0442500 PRISMATICA

262

262 2012

cp

05

cs, ro

F1

0441640 RED STAR

138

138 2008

cp

03

b ,r

F1

128

128 2006

cp

03

cs, ov

cd, tp

cd, tp

0441372 ROYAL CRIMSON


SWEET

cd, tp

0442480 SORENTO

127

127 2012

cp

02

cs, ro

F1

cd, tp

0442670 SUGAR DELICATA

180

180 2014

cp

02

b, ro

F1

cd, tp

0443224 SUNSWEET

13

13

2014

cp

07

cs, ro

F1

0442848 TALISMAN

138

138 2014

cp, ps

04

cs, r

F1

0441255 TOPGUN

127

127 2004

cp

03

cs, ro

F1

0442097 TROPHY

138

138 2011

cp

03

cs, ro

F1

0442925 VARDA

172

172 2014

cp

05

cs, ov

F1

0442306 VICTORIA

138

138 2013

cp

02

cs, r

F1

0441526 VIKING

173

173 2008

cp

03

cs, ro

F1

cd, tp

cd, tp

PEPENE GALBEN ( Cucumis melo L.) - 13 soiuri


1312055 AMAL

186

186 2009

cp

04

an, ov

F1

1312286 BIJOUR

174

174 2011

cp

03

an, oa

F1

1312036 BISAN

188

188 2011

cp

03

an, ov

F1

2004 2011 R

cp

03

ov

1311115 CAMELIA

55

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

55

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 3

1311634 MARIA

1312230 PAMIATI PANGALO

10

11

12

2009

cp

05

ov

2011

cp

03

ov

1311346 PASSPORT

173

173 2006

cp

02

gi.

F1

1312944 PREMACY

180

180 2014

cp

06

an, ov

F1

2000

cp

03

ov

1310449 PRIDNESTROVSCAIA

1311880 ROXOLANA

138

138 2009

cp

03

F1

1312312 SAMIT

128

128 2011

cp

03

an, ov

F1

1312034 SEREEN

188

188 2011

cp

03

gi.

F1

1312646 SOKKAR

138

138 2014

cp

05

an, ov

F1

13

DOVLEAC MUSCAT (Cucurbita moschata L.) - 1 soi

0461395 CARAT

241

241

2006

cp.in

05

ro

DOVLEAC COMESTIBIL ( Cucurbita maxima Duch.) - 4 soiuri

0452725 CROWN PRINCE

180

180 2012

cp, in

05

F1

0482513 GLEISDORFER OL
KURBIS

278

278 2012

sm

05

2009

sm, md

07

127 2013

0482022 MASLICINAIA 75
0452966 STRONG TOSA

3
127

F1

cd, tp

DOVLECEL (Cucurbita pepo L.) - 12 soiuri


1332668 ARAL

180

180 2013

cp, in

02

F1

1332037 ARDENDO 174

188

188 2010

cp, in

03

F1

cd, tp

1332296 ASMA

186

186 2011

cp, in

03

F1

cd, tp

1341320 AURIU

2005 2011 R

cp, in

04

ga, ap

1331519 CAVI LI

138

138 2007

cp, in

02

pr

F1

cd, tp

1331085 ESKENDERANY

128

128 2004

cp, in

02

F1

1333144 EZRA

172

172 2014

cp, in

02

F1

1331347 IRINA

173

173 2006

cp, in

02

F1

1995 2000 R

1330093 LENUA

cp, in

03

1341756 PATTY GREEN TINT 128

128 2008

cp, in

03

1332669 SUHA

180

180 2014

cp, in

03

1341525 SUNNY DELIGHT

128

128 2007

cp, in

02

F1
ap

ga, ap

F1
F1

cd, tp

F1

cd, tp

56

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

56

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 3

7.

10

11

12

13

LEG UM E P S T IO A S E -40 soiuri

MAZRE DE GRDIN (Pisum sativum L.) - 27 soiuri


0202318 ABADOR

128

128 2012

cp, in

05

0201710 CABREE

128

128 2008

cp, in

03

0201713 COMBI

128

128 2008

cp, in

05

0202509 CRESCENDO

128

128 2012

cp, in

03

0202276 DAKOTA

127

127 2012

cp, in

03

0202290 FAVORIT

254

254 2011

cp, in

05

0201221 FRILA

128

128 2005

cp, in

05

0201909 GENEVA

138

138 2009

cp, in

05

0200092 GORN

1999

cp, in

07

0200143 IZUMRUDNTl

1998

cp, in

05

0200807 JOF

127

127 2003

cp, in

06

0201911 KARINA

138

138 2009

cp, in

03

0202292 KORVIN

254

254 2011

cp, in

03

0201711 MASTERFON

128

128 2008

cp, in

03

0201712 MILOR

128

128 2008

cp, in

04

0203177 OSKAR

280

280 2014

cp, in

02

0202107 RESAL

128

128 2012

cp, in

05

0202508 SALINERO

128

128 2012

cp, in

03

1993

cp, in

03

8902160 SFERA

0202103 SHERWOOD

128

128 2010

cp, in

03

0200806 SKINADO

127

127 2002

cp, in

04

0202200 TALBOT

128

128 2011

cp, in

03

0202293 TORDA

254

254 2011

cp, in

05

0201893 TRILOGY

128

128 2011

cp, in

05

0201910 VADA

138

138 2009

cp, in

05

0202104 VINCO

128

128 2010

cp, in

04

0202291 VIRTUS

254

254 2011

cp, in

03

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

57

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 4

10

11

12

13

FASOLE DE GRDIN {Phaseolus vulgaris L.) - 11 soiuri


0222321 BERONIA

128

128 2011

cp, in

05

ve

0222320 ETNA

128

128 2011

cp, in

03

0220808 FORUM

127

127 2003

cp, in

03

ve

0222517 GOLDMARIE

263

263 2012

cp, in

06

ga

0222516 MAGNUM

263

263 2012

cp, in

03

ve

0221851 MV 680-02

174

174 2009

cp, in

03

ve

0222100 PAULISTA

128

128 2011

cp, in

04

ve

0222270 SANTINELA

241

241 2012

cp, in

04

ve

0222515 SONESTA

263

263 2012

cp, in

03

ga

0221762 SUNDANCE

174

174 2009

cp, in

03

ga

0222099 UNIDOR

128

128 2011

cp, in

07

ga

0 FASOLIT ( Vigna unguiculata L.) - 2 s o iu r i


1350849 DINA
1351110 INA

8.

2003

cp, in

07

ve

2006

ll-lll

cp, in

07

ve

LEGUM E VERDEURI
- 7 soiuri
9

0 SALAT (Lactuca sativa L.) - 4 soiuri


1072714 FRILLICE

128

128 2012

cp

03

fr

1072248 LOCARNO

164

164 2010

cp

03

sk

cd, tp

1072851 ONYX

138

138 2013

cp

03

ve

cd, tp

1072850 REVOLUTION

138

138 2013

cp

03

cd, tp

0 SPANAC ( Spinacia oleracea L.) - 1 soi


1032947 CLIPPER

180

180 2013

0 MRAR (Anethum graveolens L.)


1041037 AMBASADOR

1042865 GOLDKRONE

188

05

cp
-

F1

2 soiuri

2004

cp, in

03

188 2013

cp, in

03

9.

cd, tp

PORUMB Z A H A R A T - 31 soiuri

PORUMB ZAHARAT (Zea mays L. convar. saccharata) - 31 soiuri


0142773 AGNES

280

7402651 AURICA

0141760 BASIN

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

58

128

280 2013
3

cp, in

03

F1

1979 2000 R

cp, in

03

F1

in

06

F1

128 2010

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 5

127 2005

10

cp, in

07

0141257 BONUS

127

0142278 BOSTON

127

127 2010

cp, in

04

0142658 ELITE

127

127 2013

cp, in

05

0142700 ERICA

182

182 2013

cp, in

03

0142660 GH 6462

127

127 2013

cp, in

07

0142857 GSS 3287

127

127 2014

cp, in

07

128

128 2011

in

05

0142672 HONEY BANTAM 78 180

180 2013

cp

03

cp, in

04

cp, in

04

0141895 HARVEST GOLD

7402660 JEMCIUG

0140810 JUBILEE

127

127 2003

0141759 MERCUR

128

128 2010

in

06

0142256 NECTAR 1

181

181 2012

cp, in

03

0142258 NECTAR 3

181

181 2012

cp, in

05

0142259 NECTAR4

181

181 2012

cp, in

05

0141137 PORUMBEN1198
MRf

1979 2000 R

2005

cp, in

03

2012

cp, in

03

1998

cp, in

03

2010

cp.in

05

1998

cp, in

04

2005

cp, in

05

0141282 PORUMBENI 342


MRf

2006

cp, in

06

0142284 PORUMBENI 343


MRf

2011

cp, in

06

0142441 PORUMBEN1196
su
0140021 PORUMBENI 200
MRf
0141982 PORUMBENI
280 MRf
0140020 PORUMBENI 340
MRf
0140761 PORUMBENI 341
MRf

0141757 SHEBA

128

128 2010

cp

03

0142311 SIGNET

128

128 2011

cp, in

02

0142277 SPIRIT

127

127 2010

cp, in

03

0142858 STARSHINE

127

127 2014

cp, in

03

0141896 TROPHY

128

128 2011

cp, in

03

0142699 VEGA

182

182 2013

cp, in

03

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

59

11

12

13

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 5

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

VIII. PLANTE ORNAMENTALE - 64 soiuri

Indicii

2
8

0 RUJI DE TOAMN ( Callistephus chinensis L. (Nees)) - 3 soiuri


1740175 NUVELA

10

10

1998

2000

1740174 ROZETTI

10

10

1998

2000

1740044 SPERANA

10

10

1995

2000

0 CAN (Canna L .)- 5 soiuri


1870106 CTLINA

10

10

1997

2000

1870104 CHIINU

10

10

1997

2000

1870103 GAMA

10

10

1997

2000

1870061 GINGIE

10

10

1995

2000

1870062 LUCICA

10

10

1995

2000

0 CRIZANTEM ( Chrysanthemum L.) - 3 soiuri


1930117 ALB

10

10

1997

2000

1930121 JOC

10

10

1997

2000

t, n

1930539 NOROC

10

10

1999

2000

2000

t, n

STNJENEL ( Iris L.) - 19 soiuri


1860068 ALUNEL

10

10

1998

1860553 BACOVIA

10

10

2003

t, n

1860260 CALEA IZVOARELOR

10

10

2001

t, n

1860075 CANDELA MEMORIEI

10

10

1998

t, n

1860261 CANDIDA

10

10

2000

t, n

1860266 CANDOARE

10

10

2000

t, n

1860074 DOINA DORULUI

10

10

1998

t, n

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

60

2000

2000

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 7

10

11

12

13

1860267 DRAGO VOD

10

10

2001

t, n

1860262 FULGUIRE STELAR

10

10

2000

t, n

1860073 GRAFIE MAGIC

10

10

1998

t, n

1860263 GRAIELA

10

10

2001

t, n

1860558 NGERUL VESTITOR

10

10

2003

t, n

1860067 LANTERNA MAGIC

10

10

1998

2000

t, n

1860072 LIA CIOCRLIA

10

10

1998

2000

t, n

1860071 PECETEA LATINIEI

10

10

1998

2000

t, n

1860270 RNDUNIC-RNDUNEL

10

10

2000

t, n

1860069 TAINA LUCEAFRULUI

10

10

1998

t, n

1860264 VERONICA MICLE

10

10

2000

t, n

1860070 VRAJA LUMINII

10

10

1998

t, n

2000

2000

2000

BUJOR ( Paeonia L.) - 25 soiuri


1890944 ADONIS

10

10

2006

1890625 AMURG VIOLET

10

10

2003

t, n

1890941 ANGELINE

10

10

2007

t, n

1890620 BALADA

10

10

2003

t, n

1890945 CETATEA ALB

10

10

2006

t, n

1890186 CNTEC ETERN

10

10

2000

t, n

1890946 DOCHIA

10

10

2007

t, n

1890628 DOINA

10

10

2004

t, n

1890626 DOMNIA

10

10

2005

t, n

1890624 DULCELE FOC

10

10

2003

1890949 EMINESCIANA

10

10

2002

t, n

1890622 HAIDUCUL BUJOR

10

10

2005

t, n

1890942 HORIA

10

10

2007

t, n

1890188 ILINCA

10

10

2000

t, n

61

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

61

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 8

14

15

1890054 IMENSITATE

10

10

2001

t, n

1890187 METERUL MANOLE

10

10

2001

t, n

1890183 MOLDOVA

10

10

2000

t, n

1890184 MUATINA

10

10

2000

t, n

1890623 NOCTURNA BACOVIAN

10

10

2004

t, n

1890155 PRICHINDEL

10

10

2000

1890621 SMARANDA

10

10

2005

t, n

1890947 SOLO

10

10

2004

in

1890940 VALENTINE

10

10

2006

t, in

1890182 VESELIE

10

10

2001

1890948 VITEAZUL

10

10

2002

t, n

CRIN GALBEN {Lilium L.) - 7 soiuri

1980959 AURIU

10

10

2007

1980952 AVNTUL

10

10

2006

1980951 COLUMNA

10

10

2006

1980958 CORAL

10

10

2005

1980953 FARMEC

10

10

2006

1980956 LMI

10

10

2005

1980954 LICURICI

10

10

2007

GLADIOL (Gladiolus L.) - 1 soi

1832017 TANDREE

10

10

2009

t, n

t.n

O GALTONIA (Galtonia Candicans) (Bak.) - 1 soi


1792015 FULGUIRI ESTIVALE

10

10

2009

62

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

62

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :2 9

Durata pstrrii
fructelor (zile)

Epoca de
recoltare

Direcia de utili
zare a fructelor

Zona de cultivare

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Denumirea soiului

Numrul
originatorului
Numrul menin,
(import.)

Nr. de
nregistrare

IX. POMI I ARBUTI FRUCTIFERI - 234 soiuri

14

15

MR (Malus domestica Borkh) - 59 soiuri


1. Soiuri de var - 9 soiuri
7150628 MANTET

213

1989 2000

cp, in

5-10

25.07 - 05.08

3900827 PAPIROVKA

87

1994 2000

cp, in

5-10

15-25.07

1380665 PRIMULA

204

2008

cp, in

15-25

10-20.08

7150580 QUINTE

215

1994 2000

cp, in

5-10

25.07 - 05.08

4150414 RED MELBA

216

1980 2000

cp, in

5-10

25.07 - 05.08

introdus ROMUS 2

220

2008

cp, in

5-10

15-25.07

introdus ROMUS 3

220

2008

cp, in

10-15

0 5 -12 .0 8

4805216 SLAVA PEREMOJIAM

58

1980 2000

cp, in 20-25

4001257 AFRAN DE VAR

87

1958 2000

cp, in

10-15

20.08 - 05.09
10-20.08

2. Soiuri de toamn - 1 6 soiuri


9150609 AKANE

194

4804627 CALVIL DE ZPAD

87

1988 2000

cp, in 70-120 10-15.09

141 ;2

2001

cp, in 70-100 25.08 -05.09

2002

cp, in 25-40 25.08 -05.09

2;141

2013

cp, in

1380979 DOMNETI

87

2002

cp, in 70-120 10-15-09

1380436a GENEROS

142

2001

cp, in 70-120 10-20.09

1382024 IZVORA

2;141

2010

cp, in

1380980 NISTRE

87

2002

cp, in 70-120 10-20.09

1381142 PIONER

142

2003

cp, in 70-100 01 - 10.09

1380220 COREDANA (B)


1380976 COREDEM
1380862 COREDIS

1993 2000

R cp, in

70-100 01-10.09

30-40 05-15.09

50-60 01.10.09

7751819 PRIAM

204

2007

cp, in 90-150 10-20.09

7751818 PRIMA

204

1989 2000

cp, in 25-40

25.08 - 05.09

63

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

63

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 0

1380436d REMO

141

2001

cp, in 90-150 10-20.09

1380436c REWENA

141

2001

cp, in 90-150 10-20.09

7150652

SPARTAN

217

1988 2000

cp, in 90-150 10-20.09

1380981

IGANCA

87

2002

cp, in 70-120 10-20.09

3.
4150325

BANAN DE IARN

14

15

Soiuri de iarn - 34 soiuri


201

1958 2000

cp, in 70-120

1381425 CAMPION

223

2007

cp, in 120-170 20 - 25.09

1380982

109

2002

cp, in 120-150 20 - 25.09

1380855 COREAGAT

2;141

2011

cp,in 160-180 20.09.-10.10

1380858 COREAL

2;141

2010

cp, in 150-160 20-30.09

1380854 COREALOR

2;141

2010

cp.in 170-190 20-30.09

1380219 COREDAR (B)

2;141

2001

cp, in 120-150 20 - 25.09

1382025 COREDOVA

2;141

2010

cp, in 160-170 20-30.09

1380857 COREJUNO

2;141

2010

cp, in 170-190 20-30.09

2007

cp, in 120-170 20 - 25.09

2;141

2013

cp, in 150-180 20.09-05.10

1380859 COREPRIM

2;141

2013

cp, in 120-150 20-30.09

1380852

CORETARD

2;141

2010

cp, in 190-210 20-25.09

4804422

DELICIOUS

107

1980 2000 ll-lll cp, in 150-180 20 - 25.09

8258805

EMPIRE

107

1996 2000

cp, in 160-190 25 - 30.09

1380436b FLORINA

197

2001

cp, in 120-170 20 - 25.09

1380978 GALA DELICIOUS

218

2002

cp, in 120-150

6750125 GOLDEN DELICIOUS

210

1980 2000

cp, in 150-180 25 - 30.09

7551894 GOLDSPUR

198

1980 2000

cp, in 150-180 25 - 30.09

7450915 IDARED

200

1988 2000

cp, in 160-190 25 - 30.09

1380977 JONAGOLD

199

2002

cp, in 160-190 25 - 30.09

4850920 JONATHAN

203

1958 2000

cp, in 120-150 20 - 25.09

3950310 MANTUANER

109

1980 2000

cp, in 120-170 20 - 25.09

7751788 MELROSE

207

1990 2000

cp, in 160-190 25 - 30.09

CANDIL SINAP

1380650 CORELITA(B)
1380861

COREOR

15-20.09

10-20.09

64

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

64

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:31

107

1980 2000

cp, in 120-150 20 - 25.09

1380983 RENET DE CHAMPAGNER 100

2002

cp, in 160-200 25 - 30.09

4805089 RENET SIMIRENCO

58

1988 2000

cp, in 160-200 25.09 - 05.10

1381141 SIRPRISE (GOLDEN


REZISTENT)

204

2003

cp, in 70-120

1994 2000

cp, in 120-150 20 - 25.09

7850921 STARKSPUR
RED DELICIOUS

209

1980 2000 ll-lll cp, in 150-180 25 - 30.09

1381005 SUPER CHIEF

107

2007

4050304 WAGENER PREMIAT

107

1958 2000 ll-lll cp, in 160-190 25 - 30.09

7551886 WELLSPUR DELICIOUS

211

1980 2000

cp, in 150-180 25 - 30.09

7850875 YELLOSPUR DELICIOUS 198

1980 2000

cp, in 150-180 25 - 30.09

6450113 RED JONATHAN


(JONARED)

8406235 SPERANA

14

15

0 5 -15 .0 9

cp, in 160-190 25 - 30.09

PR ( Pyrus communus L.) - 19 soiuri


4850211 CONTESA DE PARIS

100

1958 2000

cp, in 90-160

25.09-05.10

7450737 COOC STARRING


DELICIOUS

107

1994 2000

cp, in

10-15

20.08 -05.09

1400945 DECANA DE IARN

147

2002

cp, in 90-120

25.09-05.10

1400986 DUCESA DE ANGULEME 100

2002

cp, in 45-65

10-20.09

107

1989 2000

cp, in

3-6

10-25.08

cp

40-50

4150163 FAVORITA LUI CLAPP

107

2010

8207747 MOLDOVANCA

1988 2000

cp, in 100-200 25.09-05.10

5801044 NOIABRSKAIA

1980 2000

cp, in 120-200 25.09-05.10

5801060 OTECESTVENNAIA

1988 2000

cp, in 90-120

25.09-05.10

KIEEFFERS SEEDLING

7908083 SOKROVICE

01.10.09

1980 2000

cp, in 20-45

0 1 -10 .0 9

7450745 STARKRIMSON

107

1994 2000

cp, in 20-45

20.08-05.09

4150040 UNTOASA BOSC

100

1958 2000

cp, in 45-65

10-20.09

4150066 UNTOASA GIFFARD

100

1964 2000

cp, in

15-25.07

4150031 UNTOASA HARDENPONT

98

1958 2000

cp, in 120-180 0 1 -10 .1 0

6950094 UNTOASA PRECOCE


MORETTINI

103

1980 2000 III- cp, in


IV

1980 2000

cp, in 45-100

20 - 30.09

107

1958 2000

cp, in

20.08-05.09

8007802 VSTAVOCINAIA
4150090 WILLIAMS

5-10

5-10

10-15

0 1 -15 .0 8

65

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

65

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 2

6950108 WILLIAMS ROUGE


DELBARD
1400166 ZORKA

107

1994 2000

1994 2000

14

15

cp, in

10-15

20.08-05.09

cp, in

5-10

0 1 -15 .0 8

GUTUI (Cydonia oblonga Mill) - 10 soiuri


7806396 AURIU

1958 2000 l-IV

in

120

01 -15 .1 0

1601002 CODREANCA

1995 2000 l-IV

in

90

25.09-10.10

1620178 COMETA

2002

l-IV

in

120

01 -15 .1 0

9806434 IANTARNAIA MOLDAVII

1989 2000 l-IV

in

120

01 -15 .1 0

7806426 IUJANKA

1988 2000 l-IV

in

120

01 -15 .1 0

1621566 OLGA

2013

l-IV

in

100

01-10.10

4901380 TURUNCIUKSKAIA

1958 2000 l-IV

in

120

01 -15 .1 0

1620988 UROJAINAIA

2002

l-IV

in

120

01 -15 .1 0

1620401 UROSOK

1995 2000 l-IV

in

120

01 -15 .1 0

1620167 ZAREA

1995 2000 l-IV

in

120

01 -15 .1 0

PRUN (Prunus domestica L.) - 26 soiuri


1422028 AJUR-1

2013

cp, in 20-30

20-30.08

4000200 ANA SPATH

90

1958 2000

cl, in

30-40

12-27.09

1420991 AANSKA NAJBOLIA

221

2002

cl, in

20-30

25.08-10.09

a a n s k a l e p o t ic a

105

2013

cp, in

10-20

01-10,08

1423254 AANSKA RANA

221

2014

cp, in

10-15

01-20.07

5900182 KABARDINSKAIA
RANNIAIA

60

1994 2000 H I, cp, in


IV

5-10

05 - 20.08

1422963 CENTENAR

96

2013

cp, in

5-10

01-10.08

8010927 CHIINIOVSCAIA RAN


NIAIA

1980 2000 H I, cp, in


IV

5-10

05 - 20.08

CRASA OSENI

2010

1987 2000 l-ll

8703337 PAMIATI KOSTINOI

cp, in 45-60
in

40-100

20.30.09
05 - 20.08

66

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

66

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 2

2010

109

1958 2000 I, IV cp, in

8703335 POZDNIAIA HRAMOVA

1994 2000

cp, in 60-120

20.09-10.10

6250157 PRESIDENT

88

1994 2000

cp, in 60-120

20.09-10.10

1420437 RANNIAIA HRAMOVA

1998 2000

cp, in

25.07-10.08

4050258 RENCLODALTHAN

101

1958 2000

cp, in 20-30

1420990 RUTH GERSCHTETTER

90

2002

7202962 SOPERNIA

1980 2000 II, IV

202

1989 2000

cp, in 40-100

05 - 20.09

1423255 SUPER PREZIDENT

2014

cp, in 40-100

15-20.09

8703361 UDLINIONNAIA

1994 2000

cp, in 40-100

15 - 20.09

1422967 VALOR

95

2013

cp, in 30-100

25.08-05.09

8010935 VENGHERKAIUBILEINAIA

1980 2000

cp, in

30-50

18.08-05.09

6200362 VENGHERKA KRUPNAIA


SLADKAIA

1980 2000

cp, in

30-50

18.08-05.09

103

1988 2000

cp, in 40-100

05 - 20.09

1995 2000

cp, in 40-100

10-30.09

PAMIATI VAVILOVA
4050231 PIERSIKOVAIA

7751648 STANLEY

4000226 VINETE DE ITALIA


4000218 VINETE DE MOLDOVA

7
R

14

cp, in 20-25
4-5

4-5

15
20-30.09
20.07 - 05.08

18.08-05.09

cp

4-5

01 - 25.07

in

10-15

01 -15.09

0 CORCODU ( Prunus cerasifra Ehrh.) - 3 soiuri


1440389 CERNOMORSKAIA

59

1997 2000

in

3-5

20 - 30.07

1440410 PODAROC DRUZIAM

59

1997 2000

in

3-5

01 -10 .0 7

1440400 RUBINOVAIA

59

1997 2000

in

3-5

10-20.07

2-3

15-25.06
25.06-10.07

CAIS (Prunus armeniaca L.)- 1 7 soiuri


1510171 BUCURIA

1994 2000 ll-IV

1510872 CR-263

212

2003

IIIV cp, in

2-3

1513244 DACIA

2014

ll-IV cp, in

15-20

0 5 -10 .0 7

8406081 DETSKI

1998 2000 ll-IV cp, in

2-3

0 1 -15 .0 7

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

67

cp

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :3 3

6701740 CHIINIOVSCHI RANNII

1980 2000 ll-IV cp, in

14

15

3-5

0 1 -10 .0 7

6002552 COSTIUJENSCHII

1980 2000 ll-IV cp, in

3-5

20 - 30.07

1512962 CODREAN

2014

7-10

30.06 - 04.07

4901401

KRASNOCIOKII

8703655 MOLDAVSCHII OLIMPIE


1510170 NADEJDA
15132246 NJA42
8406120 RADUGA
1511144

SIRENA

1513245 SULMONA
1510993 ALAH (EREVANI)
UMBERTO
1511752 VASILE COCIU

ll-IV cp, in

109

1958 2000 ll-IV cp, in

3-5

10-20.07

1994 2000 ll-IV cp, in

3-5

0 5 -15 .0 7

1994 2000 ll-IV cp, in

2-3

0 5 -15 .0 7

107

2014

ll-IV cp, in

5-7

0 5 -12 .0 6

1988 2000 ll-IV cp, in

5-7

25.07 - 05.08

220

2003

ll-IV

5-7

25.07 - 05.08

2014

ll-IV cp, in

15-20

25.07 - 05.08

in

2002

ll-IV

2-3

0 5 -15 .0 7

149

2010

ll-IV cp, in

in

3-5

10-20.07

2013

ll-IV cp, in

5-10

02-11.07

PIERSIC (Persica vulgaris Mill.) - 21 soiuri


1493252 ALB TIMPURIU
6950140 CARDINAL
7806663 CODRU
6950159 COLLINS

2014

208

1980 2000 ll-IV

ll-IV cp, in

2-3

20 - 30.06

in

2-3

20 - 30.07

1998 2000 ll-lll

cp

2-3

20 - 30.07

204

1980 2000 ll-IV

cp

2-3

15-25.07

cp

2-3

10-20.07

6950191

FAVORITA 1
(Favorita Morettini)

222

1998 2000 ll-lll

7508271

FLAMINGO

61

1980 2000 ll-IV

in

2-3

1980 2000 ll-IV

in

5-15 0 1 -10 .0 9

204

1958 2000 ll-IV

in

2-5

1988 2000 ll-lll

in

2-3

20 - 30.07

6950132 JERSEYLAND

204

1997 2000 ll-IV

in

2-3

20 - 30.07

4900235 LEBEDEV

61

1958 2000 ll-IV

2-5

20 - 30.08

6200346 MOLDAVSCHII POZDNII

1980 2000

6200320 GLBENICA
4950208 GOLDEN JUBILEE
7806620 IULSKI

III

in
in

20 - 30.07

0 1 -10 .0 8

10-20 10-20.09

7806639 MOLDOVA

1997 2000 ll-IV

in

2-5

15-20.08

6950175 REDHAVEN

205

1980 2000 ll-IV

cp

2-5

0 1 -10 .0 8

4800354 SOCINI

61

1958 2000 ll-IV

cp

2-3

20 - 30.07

1493251 SOFIA

2014

ll-IV cp, in

2-3

01 - 15.08

2010

ll-IV

2-3

01-10.07

SPRINGOLD

cp

68

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

68

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 4

206

1980 2000

4950176 VALIANT

214

4850254 VETERAN

214

7150407 STARK SUNGLO


7806701

UROJAINI JOLTI

14

15

III

cp

2-3

15-25.08

1980 2000 IIIV

in

2-3

15-20.07

1958 2000 ll-IV

in

2-5

20 - 30.08

1958 2000 ll-IV

cp

2-5

20 - 30.08

CIRE ( Cerasus avium L.) - 24 soiuri


5150060 BIGARREAU
63

1991 2000

cp

2-4

01 -10 .0 6

7952082 BIGARREAU PRODUCTA


DELBARD

100

1996 2000

cp

2-5

22 - 28.06

4150309 CEA MAI TIMPURIE

90

1958 2000

cp

1-3

25 -3 1 .0 5

6702120 CHIINEOVSCAIA

1980 2000

cp

1-3

25 -3 1 .0 5

6400620 DAGHESTANKA

115

1998 2000

2-4

0 9 -16 .0 6

1470173 HEBROS

94

1996 2000

in

3-6

29.06 - 05.I

ORATOVSKOGO

ll-lll;
cp, in
IV

5100232 IUNSKAIA RAN NIAl A

63

1987 2000

cp, in

2-3

0 8 -14 .0 6

4150287 JABOULAY

100

1958 2000

cp

2-3

0 8 -14 .0 6

8456151

KATANKA

88

1997 2000

cp

2-4

01 - 10.06

8703477

l iv A d e a n c a

1998 2000

ll-lll;
cp, in
IV

2-4

10-18.06

1998 2000

ll-lll;
cp, in
IV

2-5

11-21.06

63

1991 2000

cp

2-4

0 8 -15 .0 6

1470996 NAPOLEON ROZ


(Bigarreau Napoleon)

100

2002

cp

2-5

2 2 -28 .0 6

6902170 POLEANA

63

1991 2000

cp, in

3-6

29.06 - 05.I

115

1999 2000

III

in

3-6

0 6 -12 .0 7

5301424 RECORD

1964 2000

cp, in

3-6

29.06 - 05.I

4800877 REKORDNAIA

61

1964 2000

cp, in

3-6

29.06 - 05.I

156

2003

cp

1-2

10-16.06

8703493 MASLOVSKAIA
5800323 MELITOPOLSKAIA
CIORNAIA

7704771

POZDNIAIA
LERMONTOVA

1471143 ROSOANSKAIA
ZOLOTAIA

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

69

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 5

8703531 TAINA

110

1998 2000

1473250 TECHLOVAN

80

2014

4150295 TIMPURIU KASSINS

90

1958 2000 ll-IV

5300290 TRUENI 2

1958 2000

5300193 VALERII CIKALOV

63

1988 2000

4902130 VINCA

63

1997 2000

14

15

3-6

29.06 - 05.07

3 -6

0 1 -15 .0 6

cp

2-3

0 8 -14 .0 6

cp

1-2

10-17.06

cp

2-4

01 - 10.06

cp, in

2-4

0 8 -14 .0 6

ll-lll;
cp, in
IV
R

cp, in

VIIN (Cerasus vulgaris Miile/) - 1 2 soiuri


7551762 CRIANA
8456089 ERDI B6TERMO
(Erdi urojainaia)
8456062 ERDI NAGYGY MOLCSU
(Erdi crupnoplodnaia)
introdus

96

1988 2000

cp, in

2-3

25.06 - 05.07

99

1993 2000

cp, in

2-3

20 - 30.06

99

1993 2000

cp, in

2-3

10-20.06

2008

cp, in

3-5

20.07 - 02.08

LUTOWKA

1452968 METEOR KORAI

99

2013

ll-IV cp, in

5-10

07-12.06

1451569 MRIOARA

2013

ll-IV cp, in

5-8

05-10.06

8456011

OBLACINSKA

105

1988 2000

cp, in

2-3

20 - 30.06

3950158 PODBELSKI

90

1958 2000

cp, in

2-3

25.06 - 05.07

6701744 RANNIAIA 2

87

1980 2000

l-ll;
IV

cp, in

2-3

0 4 -12 .0 6

3900614 PANKA RANNIAIA

87

1958 2000

in

2-3

15-25.06

1450232 UMADINKA

105

2003

cp, in

2-3

03 - 07.06

8456070 UIFEHERTOI FIURTOSI

99

1993 2000

cp, in

2-3

10-20.06

1 an

septembrie

cp, in

1 an

septembrie

I (2,3)
cp, in
ll-IV

1 an

septembrie

NUC (Jugians regia L.) - 14 soiuri


1640440a CAZACU

1640785 CODRENE

10

10 2006

1640440 COGLNICEANU

2005

2005

I (2,3)
cp, in
ll-IV
R

1641109 DE BRICENI

175 175 2006

cp, in

1 an

septembrie

1641111

DE FLETI

175 175 2006

cp, in

1 an

septembrie

1641113

IARGARA

175 175 2007

cp, in

1 an

septembrie

70

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

70

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 6

14

15

6601740 CALARASCHI

1980 2000

I (2,3)
iiiv cp in

1 an

septembrie

6701825 CHIINIOVSCHI

1980 2000

I (2,3)
ii- iv cp m

1 an

septembrie

6701833 CORJEUCHI

1980 2000

I (2,3)
ii- iv cp m

1 an

septembrie

6601741 COSTIUJENSCHI

1980 2000

I (2,3)
ii- iv cp m

1 an

septembrie

1640784 LUNGUIEE

10

10 2006

cp, in

1 an

septembrie

1640439 PESCIANSKI

175 175 2005

cp, in

1 an

septembrie

1641112

175 175 2006

cp, in

1 an

septembrie

I (2,3)
ii- iv cp in

1 an

septembrie

RECEA

6701949 SCHINOSCHI

1980 2000

0 MIGDAL (Amigdalus L.) - 8 s o iu r i


1630225 ALB MOLDOVENESC

2008

II-IV cp, in 2-3 ani

septembrie

1633248 CRISTINA

2014

II-IV cp, in 6-8 ani

septembrie

2008

II-IV cp, in 2-3 ani

septembrie

1631570 F2 2052 (RIHTER 2052)

introdus

HRAMOV STANDARD

2008

II-IV cp, in 2-3 ani

septembrie

DELICAT

2008

II-IV cp, in 2-3 ani

septembrie

2008

II-IV cp, in 2-3 ani

septembrie

METEOR

16201003 PERVENE HRAMOVA

2002

II-IV cp, in 2-3 ani

septembrie

16201004 VICTORIA

2002

II-IV cp, in 2-3 ani

septembrie

0 CORN ( Cornus mas. L.) - 4 s o iu r i


1601571 CORN CU FRUCTE MARI

2006

cp, in

5-10

25.08-10.09

1600240a DE BAIMACLIA

2003

cp, in

5-10

25.08-10.09

1600235 DE BUCOV

2003

cp, in

5-10

25.08-10.09

1600234 DE ORHEI

2003

cp, in

5-10

25.08-10.09

0 CURMAL DE CHINA (Ziziphus jujuba Mill.) - 5 s o iu r i


1610878 CHIINU 3

2002

II-IV cp, in

10-30 25.09-15.10

71

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

71

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 6

16101006 IA-ZAO

108

2005

ll-IV cp, in

10-30 25.09-15.10

8258678 KITAISKI-60

108

1993 2000 ll-IV cp, in

10-30 25.09-15.10

1610877 KITAISKI-93

108

2002

cp, in

10-30 25.09-15.10

6402046 TA-IAN-TZAO

108

1993 2000

cp, in

10-30 25.09-15.10

14

15

0 ZMEUR (Rubus idaeus L.) - 2 soiuri


6402046 BARNAULSKAIA

64 2

1994 2000

cp, in

2-3

25.07 - 25.08

8204594 SKROMNIA

65

1994 2000

cp, in

2-3

25.07 - 25.08

0 COACZ NEGRU (Ribes nigrum L.) - 3 soiuri


6903525 BELARUSSKAIA
SLADKAIA

51

6903568 MINAI MRIOV

51

1988 2000

1542776 TITANIA

2012

1993 2000

cp, in

3-5

20.06-12.07

R cp, in

3-5

16.06-25.07

R cp, in

3-5

16.06-18.07

3-5

20.06-30.06

0 COACZ ROU (Ribes Rubrum L.) - 1 soi


introdus ROU DE OLANDA

2009

cp, in

0 AGRI (Ribes grossularia L.) - 2 soiuri


1531272 DONEKII
CRUPNO-PLODNI
U
IV U n iU T I-U U lIII

110

2004

cp, in

6-7

30.06-30.08

1530246 DONEKII PERVENE

110

2004

cp, in

6-7

15.06-25.07

0 CPUN (Fragaria ananassa Duch.) - 3 soiuri


7850794

GORELLA

97

1993 2000

cp, in

2-5

15.06-20.07

7751702

RED GAUNTLET

88

1990 2000

cp, in

2-5

10.06-30.07

6950361

SENGASENGANA

90

1980 2000

cp, in

2-5

20.06-25.07

2-3

15.06-30.08

0 Mur (Rubus fruticosus L.) - 1 soi


2522777

THORNFREE CL.

2012

l-ll

cp, in

72

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

72

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :3 7

IXa. PORTALTOI POMICOL - 20 specii i biotipuri


Denumirea

Originatorul

Menintorul

Anul
renregistrrii

CAIS
ZARZR

2002

2002

2002

2002

CIRE
CIRE SLBATIC, COLT

2, 88

CORN
CORN

GUTUI
GUTUI tip BA 29

100

MR
MR DE PDURE l SOIURILE
OMOLOGATE

2002

M-4, M-7, M-9, M-26, M-106

88

2002

BUD 62-396

147

2002

2002

2002

MIGDAL
MIGDAL

NUC
NUC

PR
2

2002

GUTUI tip A

PR SLBATIC

100

2002

GUTUI tip BA 29

100

2002

2002

2002

2002

PIERSIC
MIGDAL

PRUN
CORCODU

VIIN
MAHALEB

73

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

73

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :3 7

Anul
renregistrrii

Anul includerii
n Catalog

Numrul
menintorului

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

X. VIA DE VIE (Vitis L.) - 74 soiuri

Indicii

10

l-l I

cp

06

SOIURI PENTRU MAS CU BOABE ALBE - 20 soiuri


7606877

ALB DE SURUCENI (B)

6,2

1988

8607558

AUGUSTOVSKI

2007

cp

01

5050898

CHASSELAS MUSQU

93

1946

l-ll

cp

05

4950402

CHASSELAS (DORE)

93

1946

l-ll

cp

05

4950410

CHASSELAS ROSE

93

1964

l-ll

cp

05

7807490

FRUMOASA A L B (B)

1991

l-ll

cp

05

1671145

GUZUN (B)

2004

l-ll

cp

06

5850118

IRAI OLIVER

99

1946

cp

03

5050650

JEMCIUG CSABA

99

1946

cp

01

8207887

IALOVENSCHI USTOICIVI

1994

l-ll

cp

07

1670748

IUBILEIJURAVELEA (B)

2000

l-ll

cp

06

5350115

KARABURNU

106

1946

cp

07

7606958

LEANA(B)

1987

l-ll

cp

05

1671114

MRGRITAR (B)

2006

l-ll

cp

03

7003358

MUSCAT IANTARNI

1980

cp

01

8008973

MUSCAT JEMCIUJNI

43

1997

l-ll

cp

01

1670030a MUSCAT TIMPURIU (B)

2006

l-ll

cp

01

1670417

PREZENTABIL

94

2005

cp

03

5003377

REGINA VIILOR

99

1946

l-ll

cp

03

7807406

STARTOVI

1994

l-ll

cp

05

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

74

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 8

10

l-ll

cp

03

SOIURI PENTRU MAS CU BOABE NEGRE - 8 soiuri


6650198

CARDINAL

107

1980

8607540

CODREANCA (B)

1992

2000

cp

03

5301726

COARN NEAGR

1946

2000

l-ll

cp

07

7500080

MOLDOVA (B)

1980

2000

l-ll

cp

06

1670749

MUSCAT DE BUGEAC (B)

2000

l-ll

cp

06

5050707

MUSCAT DE HAMBURG

88

1946

l-ll

cp

07

1670010a OSENNII CIORNI

2006

l-ll

cp

06

5301769

35

1980

l-ll

cp

03

RANNII MAGARACEA

APIRENE - 6 soiuri
1670974

APIRENALB (B)

2002

l-ll

cp, in

03

1670975

APIRENROZ (B)

2002

l-ll

cp, in

03

1671274

APIREN NEGRU DE GROZETI (B)

2005

l-ll

cp, in

05

8607559

KIMI LUCISTI (B)

1992

2000

cp

03

7510055

KIMI MOLDOVENESC (B)

1988

2000

cp

06

1680973

ROMULUS

107

2002

in

05

in

05

in

07

SOIURI PENTRU VIN CU BOABE ALBE - 22 soiuri


4950399

ALIGOTE

100

1946

7606850

ALB DE ONICANI

1990

1680839

BIANCA

99

2001

in

05

5050880

CHARDONNAY

100

1946

l-ll

in

05

5350158

FETEASC ALB

99

1946

II

in

03

1680875

FLORICICA (B)

2006

l-ll

cp

05

1680416

HIBERNAL

90

2005

in

05

1681128

LEGENDA (B)

2003

l-ll

in

06

1680840

LUMINIA

2001

in

06

2000

75

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

75

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 9

10

5003393

MUSCAT FRONTIGNAN

89

1946

l-ll

in

05

1680750

MUSCAT DE IALOVENI (B)

2000

l-ll

in

06

5150086

MUSCAT OTTONEL

100

1946

l-ll

in

03

5050715

MLLER TURGAU

90

1946

II

in

05

1680960

PERVENEf MAGARACEA

35,2

2006

l-ll

in

05

4050290

RIESLING DE RHIN

90

1946

l-ll

in

05

1680415

RITON (B)

2000

l-ll

in

05

5003415

RKATITELI

91

1964

l-ll

in

07

5050855

SAUVIGNON

100

1946

l-ll

in

03

5050839

SILVANER

92

1946

II

in

03

5901090

SUHOLIMANSKI BELil

43

1990

in

06

5050863

TRAMINER ROSE

92

1946

l-ll

in

03

7807260

VIORICA (B)

1990

II

in

06

2000

SOIURI PENTRU VIN CU BOABE NEGRE - 1 0 soiuri


100

1946

l-ll

in

07

2005

l-ll

in

07

GAM MAY FREAUX

100

1998

in

05

6050646

MALBEC

100

1946

II

in

05

6050573

MERLOT

100

1946

l-ll

in

07

5501520

PERVOMAISKI

1964

II

in

06

5050758

PINOT GRIS

100

1946

II

in

05

5850177

PINOT NOIR

100

1946

l-ll

in

05

5003423

RAR NEAGR

109

1946

in

07

5101204

SAPERAVI

43

1946

in

07

5350107

CABERNET SAUVIGNON

1680412

CODRINSKI

8454850

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

76

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :3 9

10

SOIURI PENTRU PRODUSE ALIMENTARE - 8 soiuri


7003323

BASTARDO MAGARACISKI

35

1964

II

in

07

1670135

DRUJBA

94

1994

cp, in

03

8607516

ILICIOVSKI CIORNI RANNII

43

1992

in

03

5050901

ISABELLA

107

1998

cp, in

07

8454868

LIDIA

107

1998

cp, in

05

1670682

NOAH

107

1998

cp, in

07

7510101

NEGRU DE IALOVENI (B)

1990

in

07

8009007

RUBIN TAIROVSKI

43

1992

in

07

2000

Xa. PORTALTOI VITICOL - 6 soiuri


Nr. de
nregistrare

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Menintorul

Anul
renregistrrii

1701130

BERLANDIERI X RIPARIA
KOBBER5BB

92

2003

1701131

BERLANDIERI X RIPARIA S 04

92

2003

1701132

BERLANDIERIX RIPARIA
CRCIUNEL 2

96

2003

1701129

RIPARIA X RUPESTRIS 101-14

100

2003

1701133

RUGGER1140

103

2003

1701134

CHASSELAS X BERLANDIERI 41B

100

2003

77

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

77

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 0

XI.
LISTA CLONELOR SOIURILOR
DE VI DE VIE I DE PORTALTOI NREGISTRATE
N CATALOGUL S O IU R IL O R D E PLANTE - 161 soiuri
Denumirea clonei

Anul
nregistrrii

ALIGOTE CL 01

2006

ALIGOTE CL 263

2003

ALIGOTE CL 264

2000

CABERNET FRANC CL 214

2006

CABERNET FRANC CL 327

2006

CABERNET FRANC CL 332

2006

CABERNET FRANC CL 409

2006

CABERNET FRANC CL 623

2006

CABERNET SAUVIGNON CL R 5

2000

CABERNET SAUVIGNON CL ISV-F5

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 07

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 15

2000

CABERNET SAUVIGNON CL E 153

2008

CABERNET SAUVIGNON CL 169

2003

CABERNET SAUVIGNON CL 191

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 216

2005

CABERNET SAUVIGNON CL 337

2000

CABERNET SAUVIGNON CL 338

2000

CABERNET SAUVIGNON CL 341

2000

CABERNET SAUVIGNON CL 685

2003

CARDINAL CL ISV VCR-26

2007

CARDINAL CL 80

2004

CARDINAL CL 81

2004

CODREANCA CL ISV 6

2007

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

78

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 0

CODREANCA CL ISV VCR-24

2007

CHARDONNAY CL 04

2005

CHARDONNAY CL VCR-4

2000

CHARDONNAY CL R-8

2000

CHARDONNAY CL VCR-10

2000

CHARDONNAY CL 75

2002

CHARDONNAY CL 76

2000

CHARDONNAY CL 96

2000

CHARDONNAY CL 116

2008

CHARDONNAY CL 117

2000

CHARDONNAY COLMAR CL 119

2002

CHARDONNAY CL 121

2005

CHARDONNAY CL 130

2004

CHARDONNAY CL 132

2000

CHARDONNAY CL 277

2000

CHARDONNAY CL 548

2005

CHARDONNAY CL 809

2000

CHASSELAS D ORE CL 19

2006

GAMMAY DE BOUZE CL 223

2003

GAMMAYCL 01

2005

GAMMAY CL 509

2005

GAMMAYCL 656

2005

GAMMAY CL 787

2007

ITALIA CL ISV-6

2007

KARABURNU CL ISV 6

2007

MALBEC CL 594

2003

MALBEC CL 595

2000

MALBEC CL 596

2005

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

79

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 0

MALBEC CL 598

2003

MERLOT CL MCR

2008

MERLOT CL R 3

2000

MERLOT CL ISV F 4

2000

MERLOT CL ISV FV 4

2001

MERLOT CL R 12

2006

MERLOT CL R 18

2000

MERLOT CL 102

2000

MERLOT CL 181

2004

MERLOT CL 184

2005

MERLOT CL 343

2000

MERLOT CL 346

2000

MERLOT CL 347

2004

MERLOT CL 348

2001

MERLOT CL 349

2002

MERLOT CL 519

2000

MUSCAT DE HAMBURG CL 195

2006

MUSCAT DE HAMBURG CL 202

2006

MUSCAT OTTONEL CL 01

2006

MUSCAT OTTONEL CL 16

2007

MUSCAT OTTONEL CL 25/28

2008

MUSCAT OTTONEL CL 26/31

2008

MUSCAT OTTONEL CL 59

2005

MUSCAT OTTONEL CL 256

2006

MUSCAT OTTONEL CL 455

2006

PINOT BLANC CL VCR 1

2000

PINOT BLANC CL VCR 5

2000

PINOT BLANC CL VCR 7

2000

PINOT GRIS CL VCR 5

2005

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

80

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 1

PINOT GRIS CL R 6

2000

PINOT GRIS CL 52

2000

PINOT GRIS CL 63 Wm

2002

PINOT NOIR CL M2

2008

PINOT NOIR C L R 4

2000

PINOT NOIR CL LB 4

2001

PINOT NOIR CL R 8

2001

PINOT NOIR CL FR13L

2002

PINOT NOIR CL 23

2005

PINOT NOIR CL 70 WM

2002

PINOT NOIR CL 82-3 WM

2002

PINOT NOIR CL F 105

2002

PINOT NOIR CL 115 R 4

2005

PINOT NOIR CL SMA 201

2000

PINOT NOIR CL 375

2000

PINOT NOIR CL 386

2000

PINOT NOIR CL 667

2000

PINOT NOIR CL 777

2000

PINOT NOIR CL 792

2003

RIESLING DE RHIN CL WA 01

2006

RIESLING DE RHIN CL B 7 CVT

2007

RIESLING DE RHIN CL 391 CVT

2007

RIESLING RENANO CL R 2

2000

RIESLING RENANO CL VCR 3

2000

RIESLING HEINZ CL 65

2002

RIESLING WEIS CL 21

2002

RIESLING WEIS CL 21-7

2002

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

81

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 1

RIESLING WEIS CL 21-30

2002

SAUVIGNON BLANC CL P 1 CVT

2007

SAUVIGNON BLANC CL Kt 10 CVT

2007

SAUVIGNON CL 01

2005

SAUVIGNON CL ISV F2

2000

SAUVIGNON CL R 3

2001

SAUVIGNON CL ISV F 5

2000

SAUVIGNON CL ISV FV 5

2006

SAUVIGNON CL 10

2008

SAUVIGNON CL 108

2000

SAUVIGNON CL 241

2000

SAUVIGNON CL 242

2000

SAUVIGNON CL 297

2001

SAUVIGNON CL 316

2002

SAUVIGNON CL 530

2005

TRAMINER ROSE CL WA 01

2006

TRAMINER CL R 1

2000

TRAMINER CLVC R 6

2007

TRAMINER CL GM-11

2000

VICTORIA CL ISV-6

2007

BXR S04 CL Wu 2

2005

B X R S 04C LIS V V C R 4

2001

BXR S04 CL 5

2000

B X R S 04C L ISVVCR6

2001

BXR S04 CL 09

2005

BXR S04 CL Wu 18

2005

BXR S04 CL 31 Opp

2003

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

82

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 1

BXR S04 CL 60 GM

2003

BXR S04 CL 73

2000

BXR S04 CL Wu 102

2005

BXRSO4CL102

2000

BXR S04 CL 201

2003

BXR S04 CL 201 N

2005

BXR S04 CL 204

2005

BXR S04 CL 302

2003

BXR S04 CL 762

2001

BXR KOBBER 5 BB CL ISV 1

2001

BXR KOBBER 5 BB CL Au 1

2005

BXR KOBBER 5 BB CL 2

2005

BXR KOBBER 5 BB CL 2-18TK

2008

BXR KOBBER 5 BB CL Ml -

2008

BXR KOBBER 5 BB CL 06

2006

BXR KOBBER 5 BB CL 13 GM

2008

BXR KOBBER 5 BB CL 77 FR

2008

BXR KOBBER 5 BB CL 78

2000

BXR KOBBER 5 BB CL 114

2001

BXR KOBBER 5 BB CL Wu 137

2005

RXR 101-14 CL 01

2005

RXR 101-14 CL ISV1

2000

RXR 101-14 CL 3

2001

RXR 101-14 CL SMA 705

2008

RXR 101-14 CL MGT 759

2001

RUGGER1140 CL ISV 1

2001

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

83

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 1

2543217 NGER (B)

Direcia de utilizare
a fructelor

Anul includerii n
Catalog

Numrul menin,
(import.)

Denumirea soiului

Numrul
originatorului

Nr. de
nregistrare

XII.
ALTE SPECII DE CULTUR
SALCIA - SALIX L (WILLOW) - 1 soi

217

217

2014

s.energ

XIII. LISTA SOIURILOR DE PLANTE ADMISE


N SCOPUL PRODUCERII SEMINELOR
PENTRU EXPORT - 275 soiuri*
PORUMB
INTERCRAS250

BL33C

MT1196 CRf

INTERCRAS275 MV

B 39/96

MTI 230

INTERCRAS 285

BL 82

MTI 251

INTERCRAS 375

BL 78

HMELNITKII

POCEAEVSKI1190 MV

BL 56

PORUMBENI 176 MRf (B)

MT1171 CRf

PORUMBENI 270 MRf (B)

MT1195 MRf

FLOAREA-SOARELUI
OLEA F1

TALMAZ

MARVIC

DOINA

MANAD

IA 769 DMR

UKRAINSKII F1 (Lucezarni)

IR 135 DMR

UKRAINSKOE SOLNICO (VITEAZI)

SNH 301

DACIA

SAN-LUCA

CODRU

DIVNA

NISTRU

VALIN

ZIMBRU

BOL 446

Includerea soiului n Catalog n scopul producerii seminelor pentru export este


valabil numai n perioada validitii contractului ncheiat ntre productorul cu originatorul/
menintorul soiului nominalizat.
84

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

84

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 2

BOB
BOL 022

LUCERN
LODI

SORG
PORUMBENI 6

SOIA
TANAIS

COLBI

TEREC

CUBANI

CEREMO

MEDISON

CORSAC

CASTRAVETE
CRUCHEAI F1

CUSTOVOI

CORAL

IZEANI

IANUS F1

PUCCINI F1

NEJINSCHI

VERASENI

ZASOLOCINTl

CORALOVI RIF

DALNEVOSTOCINI 27

BOL 190

RIDICHI DE LUN
BOL 11.075

DECA
GOSTINE

BOL 25500

PANTER

SMACINI

BOL 112

SFECL ROIE
84002 FI
PRGAJUNEA

TOMATE
MILJINAI

BOL 140

RICEAI

BOL 141

VILITIS

BOL 142

VITENU DIDEI

BOL 143

PETOGRO

BOL 144

BOL 097

BOL 28450

BOL 098

BOL 24520

BOL 099

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

85

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 2

ARDEI
REDA

BOL 064

GURMAN

BOL 066

ZOLOTISTI

BOL 24350

CUBIK KRASNI
CUBIK JOLTI

MORCOV
NANTES 333-479-11

CHANTENAY ROYAL 333-235-72

NANTES 04-S-4

68025-1 F1

AUTUMN KING 04-S-1

BOL 11.110

FORTE 04-S-3

LEAVONIHA

ROTE RICSEN 04-S-2

PAULINCA

KURODA CAR 002-2100114

CEAP
P 51-1 (56050)

P7

P 725-1

P360

P 20385

P 56413-2

P 20000

P 56052

P 385

P 56425

P 23230-1

P 56951

P 77460-1

P 56957

P 59190

p 56954

P 56055

P 57903

P 56401-3

P 57963

VETREAZI

SCARB-LITVINOV

DIAMANT

CRVIKII RUJOVI

MAZRE
SUGAR BON

BOL 34000

GLORIOZA

BOL 33600

SUD CHELVEDONU

BOL 023

BOL 33700

BOL 11.025

BOL 34500

BOL 025

MRAR
RANNEE CIUDO

BOL 207

SOJ

BOL 234

86

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

86

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 2

PEPENE VERDE
BOL 187

BOL 00002

PEPENE GALBEN
ZOLOTISTAIA

BOL 00001

PTRUNJEL
ITALIANSKI GHIGANT

PTLGELE VINETE
POTEHA

BOL 114

BOL 20720

DOVLECEL
ANANASNI

BOL 11.148

ZEBRA

JELTOPLODNI

BLACK BEAUTY

BESPLODNlE

BOL 148

DOVLEAC
ZOLOTAIA CORONA

CIRVONAIA

BOL 119

VITAMINAIA

BOL 120

JEMCIUJNAIA

DELITA

VOLJSKAIA SERAIA 92

PATISON
SOLNEDAR

VARZ TIMPURIE
RAYMA F1
MARA

RIDICHI DE IARN
PANTER

LEUTEAN
LOVAGE

CORIANDRU
BOL 213

DAICON
JAROLA F1
KARMINA 3304

VARZ DE BRUXELLES
ROSELLA (1502)

87

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

87

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 3

BROCCOLI
LORD (0214)

SALAT
SALAT SMESI 3876

BOL 084

SALAT 3873

BOL 086

BOL 125
BOL 127

MINIKO SALAT 3856

BOL 087

BOL 164

BOL 081

BOL 101

BOL 165

BOL 082

BOL 123

BOL 26390

BOL 083

BOL 124

MCRI
ZAHRADNI

SPANAC
EMILIA

BOL 35620

BOL 095

VARZ CHINEZEASC
CONCORD

FASOLE VERDE
BOL 31800

BOL 017

BOL 30800

BOL 11.157

BOL 007

ZINULEA

BOL 010

MOSCOVSCAIA BELAIA

BOL 019

BOL 158

BOL 157

CONOPID
BOL 045

PORUMB ZAHARAT
BOL 096

ROINIT

MEDUNKA

ROZMARIN
MENT
MATA

CIMBRIOR
FENICUL (Molur)
BOL 137

88

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

88

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 3

RUCOLA (Eruca sativa)


WILD ROCKET

BOL 078

FACELIA (Phacelia tanacetifolia)


BOL 305
BOL 11.305

ANDIVE (Cichorum endiva)


BOL 001

NAPI (Brassica rapa subsp. campestris)


BOL 074

PURSLANE (Portulaca oleracea)


BOL 107

FLOAREA SOARELUI DECORATIV (Helianthus annus)


BOL 445

BOL 446

ORACHE DE GRDIN (Atriplex hortensis)


BOL 103

BUSUIOC (Ocimum bassilicum)


BOL 232

BOL 236

ASMUI (Anthriscus cerefolium)


BOL 211

BOL 242

LIMBA MIELULUI (Borago officinalis)


BOL 212

NSTURELUL (Nasturium officinale)


BOL 228

ADONIS (Adonis aestivalis)


BOL 401

PORUMB ZIZANIE (Agrostema ginthago)


BOL 403

ANODA (Anoda cristata)


BOL 406

GURA LEULUI (Antirrhinum majus)


BOL 407

ARGEMONE (Argemone polyanthemos)


BOL 409

GLBENELE (Calendula officinalis)


BOL 413

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

89

ASTR (Callistephus chinensis)


BOL 414

OFRNEL (Carthamus tinetarius)


BOL 417

ALBSTRELE (Centaurea cyanus)


BOL 418

CERINTHE MAJOR
BOL 419

QUINOA (Chenopodium quinoa)


BOL 420

DELPHINIUM GRANDIFLORUM
BOL 427
BOL 434

COSMOS (Cosmos sulphureus)


BOL 429
BOL 430

CINOGLOSUM (Cynoglassum amabile)


BOL 433

ENCHIUM PLANTAGINEUM
BOL 348

ESCHOLTZIA CAESPITOSA
BOL 439
BOL 440

GILIA LEPTANTHA
BOL 442

HIBISCUS TRIONUM
BOL 452

IPOMEA PURPUREA (Holbur albastr)


BOL 454

LATHYRUS ODORATUS
BOL 455

LAVATERA TRIMESTRIS
BOL 456

LOTUS EDULIS
BOL 462

90

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

90

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 4

LUPIN (Lupinus nanus)


BOL 463

MIRABILIS JALAPA
BOL 469

FLORI DE NU M IUTA (Nemophila insignis)


BOL 470

NEGRILIC (Nigella damascena)


BOL 747

SALVIE (Salvia horminum)

SILENE ARMERIA, SILENE COELI-ROSA


BOL 493

BOL 492

CRIE (Tagetis patula)


BOL 496

CRESON INDIAN (Trophaelum majus)


BOL 505

AFIN (Vaccinum myrtillus)


DUKE
HANNAH'S CHOICE
BLUECROP

CIRE
CRUPNOPLODNAIA

VITA DE VIE
COCUR BELll

NUC
MIROSLAVA

BUCOVINSKAIA BOMBA

VELNITA

KLISKOVSKII

OVIDIU

PRICARPATSKII

ANICA

BUCOVINSKII

RUDOVSKII

91

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

91

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 4

XIV. LISTA SOIURILOR DE PLANTE DE PERSPECTIV


NSCRISE PENTRU ANUL 2014 - 13 soiuri
Cultura /
nr. de nregistrare

Denumirea soiului, hibridului

Soi/hibrid

Originatorul/
menintorul

117

GRU COMUN DE TOAMN


0012740

LAHERTIS

RAPI DE TOAMN
0572535

X08W830C

F1

125

0572679

COMFORT (RAP 0926)

F1

257

0572741

SY CASSIDY

F1

116

KANGOO

161/170

BISER

117

SAM3

F1

0112805

P9027 (X90A712)

F1

125

0112830

DKC 3811

F1

150/152

0112761

KAMARILLAS (KXA8473)

F1

122

0112784

PORUMBENI 310

F1

0122787

ALIMENTAR 325

F1

0112768

CHIINU 295 WX1 WX1

F1

ORZ DE PRIMVAR
0083141

SOIA
0263024

SORG PENTRU BOABE


0152892

PORUMB

92

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

92

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 4

XV. LISTA SOIURILOR DE PLANTE ADMISE


TEMPORAR PENTRU TESTARE N CONDIII
DE PRODUCIE - 165 SOIURI
(fr drept de multiplicare i comercializare)
1. VITA DE VIE - 49 soiuri
9

Numrul
Denumirea soiului

originatorului

menintorului
(Importa
torului)

Anul
inclu
derii n
Catalog

Direcia
de utili
zare

Grupa
de matu
ritate

10

SOIURI PENTRU MAS - 24 soiuri


ARCADIA

148

242

2008

cp

02

CARMEN

68

284

2011

cp

03

DAN LAS

100

246

2008

cp

05

DUNAV

148

242

2008

cp

04

FAVORIT

99

245

2008

cp

03

ISA

100

246

2008

cp

03

ITALIA

103

242

2006

cp

02

JEMCIUJENCA
(LOOSE PERLETTE)

107

242

2006

cp

01

LORA

148

242

2008

cp

01

MECITA

148

245

2009

cp

03

MONUCA (MONUKKA)

107

242

2006

cp

05

MUSCAT POLOSKEY (POLOSKEY


MUSCOTALY)

99

245

2008

cp

03

NOVtl PODAROC ZAPOROJIU

148

245

2009

cp

04

ODESSKII SUVENIR

148

245

2009

cp

04

ORIGINAL

43

242

2008

cp

03

PAMEATI NEGRULEA

2010

cp

02

PLAMENNfl BESSEMIANtl (FLAME


SEEDLESS)

107

242

2006

cp

01

PRIMA

100

284

2011

cp

03

93

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

93

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 4

10

SUBLIMA SEEDLESS
THOMPSON BESSEMIANI
(SULTANIN)
VICTORIA

107

242

2006

cp

02

107

242

2006

cp

03

96

242

2006

cp

03

VOSTORG

68

245

2009

cp

01

WHITE FLAME CL.F 32-68

107

242

2008

cp

02

KUBANI

114

284

2013

cp

03

SOIURI PENTRU VIN - 21 soiuri


ALIBERNE

43

284

2001

in

07

CABERNET FRANC

100

247

2006

in

05

CARIGNAN

100

244

2009

in

05

CARMENERE

103

244

2009

in

05

CHENIN BLANC

100

264

2010

in

04

FETEASC NEAGR

248

2007

in

06

FETEASC REGAL

248

2007

in

06

100

249

2006

in

04

GAMAY NOIR
MONTEPULCIANO

103

244

2009

in

05

MUSCAT PETIT GRAIN

100

250

2006

in

06

MUSCAT ROZ

113

86

2013

in

06

PINOT BLANC

100

244

2007

in

06

PINOT MENER

100

247

2006

in

06

PETIVERDOT

100

247

2006

in

06

SEMILION

100

251

2007

in

07

SOLARIS

90

121

2013

in

02

SYRAH

100

251

2006

in

07
05

KERNER

90

135

2013

in

TEMPRANILLO

100

244

2008

in

07

UGNIBLANC

100

247

2006

in

07

VIOGNIER

100

243

2013

in

06

SOIURI PENTRU PRODUSE ALIMENTARE - 2 soiuri


CONCORD

107

242

2006

al, in

03

NIAGARA

107

242

2006

al, in

03

PORTALTOI VITICOL - 2 soiuri


FREEDOM CL.01

107

242

2008

MALEGUE 44-53 CL.01

107

242

2008

94

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

94

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 5

2.
CULTURI POMICOLE
l A RBUTI FRUCTIFERI - 116 soiuri
Numrul
Denumirea soiului

originatorului

importa
torului

Anul
inclu
derii n
Catalog

Direcia
de utilizare

Epoca
de recoltare

15

MR - 32 SOIURI
B RAEBURN**

104

2006

cp, in

01-20.10

BRAEBURN MRIRI RED***

88

2006

cp, in

01-20.08

DISCOVERY

88

2006

cp, in

01-20.08

ELSTAR

98

2006

cp, in

15-30.09

FUJI**

102

2006

cp, in

01-20.10

FUJI FUJICO

102

243

2009

cp, in

25.09-20.10

FUGI KIKU

103

cp, in

25.09-20.10

FUJI KIKU FUBRAX (B)***

90

235

2009

cp, in

25.09-15.10

FUJI ZHIN AZTEC (B)***

102

235

2009

cp, in

25.09-15.10

GALA MUST

104

cp, in

01-15.09

GALA BROOKFELD
BAIGENT (B)***

104

235

2009

cp, in

01-15.09

GALA BUCKEYE
SIMMONS (B)***

107

235

2009

cp, in

01-15.09

GLOSTER

90

2006

cp, in

20-30.09

GOLD CHIEF

103

243

2009

cp, in

20-30.09

GOLD CLONE (B)***

107

235

2009

cp, in

20-30.09

GOLDEN REINDERS***

97

235

2009

cp, in

20-30.09

GOLDEN SIMOOTHEE (B)***

107

235

2009

cp, in

20-30.09

GRANNY CHALLENGER
DALIVAIR (B)***

100

235

2009

cp, in

01-20.10

GRANNY SMITH**

111

2006

cp, in

01-20.10

IMPERIAL GALA

104

cp, in

01-15.09

JONIKA

98

cp, in

20-30.09

JEROMINE

104

cp, in

20-30.09

235

2009

95

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

95

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 5

15

cp, in

20-30.09

MORENS JONAGORED

98

MUTSU

102

2006

cp, in

20-30.09

REDFREE

107

2006

cp, in

20-30.08

RED JONAGOLD**

107

2006

cp, in

20.09-10.10

RED DELICOUS
SANDIDGE

107

235

2009

cp, in

20-30.09

RED DELICOUS
CAMSPUR

107

235

2009

cp, in

20-30.09

RED CHIEF

107

235

2009

cp, in

20-30.09

ROMUS1

96

2006

cp, in

10-20.07

ROYAL GALA

104

232

2009

cp, in

01-15.08

WILMUTA

98

2006

cp, in

20-30.09

PR- 5

soiuri

ABATE FETEL

100

243

2009

cp,in

15-30.09

CONCORDE

88

2006

cp,in

20-30.09

CONFERENCE

88

2006

cp,in

20-30.09

HIGHLAND

107

243

2009

cp,in

20-30.09

RECORDISTCA COSTCA

147

2006

cp,in

20-30.08

PRUN - 4 soiuri
107

243

2009

cp,in

10-20.09

BLA KAMBER

107

243

2009

cp,in

25.07-10.08

BLAK STAR

107

243

2009

cp,in

20.07-15.08

FRIAR

107

243

2009

cp,in

01-10.08

ANGELENO

CAIS - 5 soiuri
BEBECO

113

243

2009

cp, in

11-20-07

LITORAL

96

2006

cp

25.07-03.08

OLIMP

96

2006

cp, in

25.07-06.08

NJA32

107

2009

cp, in

25.06-07.07

TIRYNTHOS

113

243

2009

cp, in

01-10.07

96

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

96

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 6

15

PIERSIC - 20 soiuri
FAGET

100

234

2009

cp, in

GLADYS

100

234

2009

cp, in

02-09.09

O HENRY

107

234

2009

cp, in

11.08

QUEEN CREST

107

234

2009

cp

25.06

RICH LADY

107

234

2009

cp

24.07

ROYAL GLORY

107

234

2009

cp

20.06

SIMPHONYE

100

234

2009

cp, in

21.08

SPRING BELLE

103

234

2009

cp

08.07

SPRING CREST

107

2006

cp

01-10.07

234

2006

cp

18.07

SUMER RICH
BIG TOP

107

234; 243

2009

cp

25.07

BIG BAN

107

234; 243

2009

cp

10.06

DELTA

96

2006

cp

01-10.07

FIRE TOP

107

234

2009

cp

25.07

MORSIANI 51

103

243

2009

cp

MORSIANI 90

103

234

2009

cp

ORION

103

234

2009

cp

29.08

RED GOLD

107

234

2009

cp

28.08

SWEET LADY

103

234

2009

cp

VENUS

103

234

2009

cp, in

25.08

CIRE - 6 soiuri
BIGARREAU BURLAT

100

2006

cp

01-10.06

BIGARREAU MORRO

100

2006

cp

01-10.06

EARLY STAR

107

243

2009

cp

08-16.06

LAPINS

95

243

2009

cp

18-30.06

STELLA

107

2006

cp

10-20.06

VAN

107

2006

cp

10-20.06

97

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

97

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 6

15

2006

in

10-20.06

VIIN - 1 sol
NORD STAR

90

NUC OBINUIT - 5 soiuri


ALOSANTIVANI 117

99

230

2006

cp, in

10-30.09

FERENOR

100

233

2006

cp, in

10-30.09

FRANQUETTE

100

233

2006

cp, in

20.09-10.1C

LARA

100

233

2006

cp, in

01-20.09

MELOTO110

99

230

2006

cp, in

10-30.09

NUC POLENIZATOR - 1 0 soiuri


CHANDLER

107

233

2006

cp, in

01-20.09

CORNE DE PERIGORD

100

233

2006

cp, in

10-30.09

FERGEAN

100

233

2006

cp, in

10-30.09

FERNETTE

100

233

2006

cp, in

10-30.09

HARTLEY

107

233

2006

cp, in

01-20.09

MARBOT

100

233

2006

cp, in

10-30.09

MEYLANNAISE

100

233

2006

cp, in

10-30.09

PARISIENE

100

233

2006

cp, in

10-30.09

PIERAL

100

233

2006

cp, in

10-30.09

100

233

2006

cp, in

10-30.09

lemn

RONDE DE MONTIGNAC

NUC FORESTIER - 1 soi


MJ 209

100

233

2006

CASTAN COMESTIBIL - 5 soiuri


CA 90

100

233

2006

in

01-20.10

MARAVAL

100

233

2006

in

10-25.10

MIRIGOULE

100

233

2006

in

01-15.10

MARLHAC

100

233

2006

in

01-20.10

MARSOL

100

233

2006

in

01-15.10

ALUN- 1 3 soiuri
ADGHEISKII 1

147

237

2009

cp, in

20.08-15.0E

ATA-BABA

112

2009

cp, in

20.08-15.0E

98

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

98

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 7

15

CERCESSKII 2

147

2009

cp, in

20.08-15.09

DAR PAVLENKO

148

237

2009

cp, in

20.08-15.09

DNEPR 1

148

237

2009

cp, in

20.08-15.09

GF NR.1/2004

175

237

2009

cp, in

20.08-15.09

LAZOVSKII AROVIDNI

148

237

2009

cp, in

20.08-15.09

MOSCKOVSKII RUBIN

147

237

2009

cp, in

20.08-15.09

NAHODKA

148

237

2009

cp, in

20.08-15.09

PANAHESKII

147

2009

cp, in

20.08-15.09

POBEDA 74

148

237

2009

cp, in

20.08-15.09

ROMOVEL

96

237

2009

cp, in

20.08-15.09

SENTEABRISKII

148

237

2009

cp, in

20.08-15.09

BETTY

66

236

2009

cp, in

CIREINE

66

236

2009

cp, in

CHARLOTTE

66

236

2009

cp, in

01.06-30.10

ELSANTA

67

236;240

2008

cp

02-30.06

HONEOYE

107

240

2008

cp

25.05-20.06

MARMOLADA

103

240

2008

cp

10.06-05.07

POLKA

97

240

2008

cp

02-30.06

SELVA

107

240

2008

cp

20.07-30.10

CPUN - 8 soiuri

SCORUUL NEGRU (Aronia melanocarpa L.) - 1 soi


ARONIA DIVI

101

101

2014

cp, in

10.08-15.09

Not: *lmportul materialului sditor se va admite doar la prezena contractelor de vnzarecumprare dintre cumprtor i titularul soiurilor n care vor fi stipulate responsabilitile ambelor
pri privind riscurile posibile, iar nscrierea n Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare
n condiii de producie - prin Hotrrea Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Plantaiile vor avea statut de loturi de testare n condiii de producie. Gestionarii, printr-un con
tract de colaborare cu Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, vor nominaliza o persoan
responsabil pentru testarea soiurilor i documentarea rezultatelor, conform metodologiilor aprobate.
Destinaia plantaiilor - producerea produciei fr drept de multiplicare i comercializare a materi
alului sditor.
Suprafeele de plantare snt limitate: 5 ha la un agent economic/localitate pentru un soi de cultur
de vi de vie i de culturi pomicole; 10 ha pentru soiurile de nuc obinuit, iar la soiurile de nuc pentru
polenizare, nuc forestier i castan - n msura necesitii.
** Se recomand numai pentru Zona de Sud a Republicii Moldova.
*** Clone de mr.

99

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

99

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 7

XVI. LISTA SOIURILOR DE PLANTE RADIATE


din C atalogul S o iu rilo r de P la n te
- 123 SOIURI
Cultura

Originatorul

Denumirea soiului,
hibridului

Anul
i data
radierii

Comercia
lizarea pn
la data

SFECL PENTRU ZAHR

GRU COMUN DE TOAMN

ORZ DE TOAMN

IARB DE SUDAN
PORUMB

118

DANUBIA

05.12.2012

05.12.2014

122

LENORA

05.12.2012

05.12.2014

122

LUCIANA

05.12.2012

05.12.2014

178

OREGON

05.12.2012

05.12.2014

119

OVAIO

05.12.2012

05.12.2014

20

ERMAK

05.12.2012

05.12.2014

190/227 BATIKO

16.12.2013

16.12.2015

220/220 DRIADA 1

16.12.2013

16.12.2015

190/227 FIT

16.12.2013

16.12.2015

190/227 MOSKVICI

16.12.2013

16.12.2015

190/227 HUTOROK

16.12.2013

16.12.2015

190/227 SARMAT

16.12.2013

16.12.2015

05.12.2012

05.12.2014

161/170 LG 23.05

16.12.2013

16.12.2015

161/170 LG 33.62

16.12.2013

16.12.2015

161/170 ADEMIO (LZM 453/02)

16.12.2013

16.12.2015

161/170 LG 3488 (LZM 457/43)

16.12.2013

16.12.2015

161/170 DALGANO (LZM 458/73)

16.12.2013

16.12.2015

25

MIRONOVSKAIA 8

260

LUXXUS

16.12.2013

16.12.2015

260

SILLEX

16.12.2013

16.12.2015

160

ATALIS (RM 32X)

16.12.2013

16.12.2015

160

CANTABRIS (ESM 44X)

16.12.2013

16.12.2015

100

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

100

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 7

MAZRE

NUT

SOIA

FLOAREA SOARELUI

160

KALIS

16.12.2013

16.12.2015

160

FRUCTIS (RM 25)

16.12.2013

16.12.2015

36

NEOSfPAIUCIISEA-1

05.12.2012

05.12.2014

101

SMARAGD

05.12.2012

05.12.2014

37

TALOVET 60

05.12.2012

05.12.2014

38

SOVHOZNil 14

05.12.2012

05.12.2014

85

VOLGOGRADSK110

05.12.2012

05.12.2014

84

SOIER 3

05.12.2012

05.12.2014

154/227 ALISA

16.12.2013

16.12.2015

154/227 MELI

16.12.2013

16.12.2015

123

HYSUN 321

05.12.2012

05.12.2014

153

MAKAO

05.12.2012

05.12.2014

123

MEGASUN

05.12.2012

05.12.2014

159

SCAT P411

05.12.2012

05.12.2014

123

SUPER25

05.12.2012

05.12.2014

124

TURBO

05.12.2012

05.12.2014

153

VIDOC

05.12.2012

05.12.2014

161/170 LG5420M

05.12.2012

05.12.2014

161/170 MICADO

05.12.2012

05.12.2014

161/170 LG5385

05.12.2012

05.12.2014

161/170 DIABOLO

05.12.2012

05.12.2014

161/170 LG5645

05.12.2012

05.12.2014

161/170 LG5660

05.12.2012

05.12.2014

161/170 TREGOR

05.12.2012

05.12.2014

161/170 ARANGO

05.12.2012

05.12.2014

101

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

101

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 8

161/170 LG5415

05.12.2012

05.12.2014

161/170 RIMISOL

05.12.2012

05.12.2014

161/170 LG5664

05.12.2012

05.12.2014

154/227 KAZANOVA

16.12.2013

16.12.2015

MAS 91A

16.12.2013

16.12.2015

154/227 SREMAC

16.12.2013

16.12.2015

154/227 NS-H-90103

16.12.2013

16.12.2015

153

134

OXANA

16.12.2013

16.12.2015

134

VITALIA

16.12.2013

16.12.2015

16.12.2013

16.12.2015

144/134 ALCAZAR
160

AITANA (RT 991)

16.12.2013

16.12.2015

160

ALISSON RM (RT 002)

16.12.2013

16.12.2015

160

ALLSTAR RM

16.12.2013

16.12.2015

160

ALMANZOR (RT 994)

16.12.2013

16.12.2015

160

ARIADNA (EST 42X)

16.12.2013

16.12.2015

160

ES ISABELLA (EST 66X)

16.12.2013

16.12.2015

160

ES VANILLA (EST 85)

16.12.2013

16.12.2015

192

TAURUS

16.12.2013

16.12.2015

192

TRABANT

16.12.2013

16.12.2015

RAPI DE PRIMVAR

192

SIESTA

16.12.2013

16.12.2015

MEI

25

MIRONOVSKOE 51

05.12.2012

05.12.2014

145

MOLDROM 1

05.12.2012

05.12.2014

LATIR

37

STEPNAIA12

05.12.2012

05.12.2014

FENICUL

28

MRIOR

05.12.2012

05.12.2014

MUEEL

AZULEN

05.12.2012

05.12.2014

CTUNIC

PORUMBIC

05.12.2012

05.12.2014

STEVIE DULCE

DULCINEEA 1

05.12.2012

05.12.2014

RAPI DE TOAMN

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

102

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 8

NEGRILIC

AZURIE

05.12.2012

05.12.2014

LAUR INDIAN

MAGNIFIC

05.12.2012

05.12.2014

SUNTOARE

AURA

05.12.2012

05.12.2014

SOVTRF

VIORELLA

05.12.2012

05.12.2014

luf

BURETE VERDE

05.12.2012

05.12.2014

BUSUIOC

FRUNZ VERDE

05.12.2012

05.12.2014

LMI

05.12.2012

05.12.2014

PURPURIU

05.12.2012

05.12.2014

ECHINACEE

ROZALIA

05.12.2012

05.12.2014

PASIFLOR

PASIUNE

05.12.2012

05.12.2014

MONARD

AROMATIC

05.12.2012

05.12.2014

MOMORDIC

MIRACOL

05.12.2012

05.12.2014

MCIUCA CIOBANULUI

ECHISTIMULIN

05.12.2012

05.12.2014

POL-PALA

SCNTEIU

05.12.2012

05.12.2014

NALB MARE

DE PORUMBENI

05.12.2012

05.12.2014

IPCRIGE

FLOAREA MIRESEI

05.12.2012

05.12.2014

ROINI

FLOAREA STUPULUI

05.12.2012

05.12.2014

CEFALOFLORA

PERLAAURIE

05.12.2012

05.12.2014

MOLUR

PARCOVEAN

05.12.2012

05.12.2014

RUT DE GRDIN

BRUMAR

05.12.2012

05.12.2014

FRAG

MICUNIC

05.12.2012

05.12.2014

CASIA

SIMINICIE

05.12.2012

05.12.2014

ROIB

RUBINIE

05.12.2012

05.12.2014

SCORONER

RDCIN NEAGR

05.12.2012

05.12.2014

SPARANGHEL

UMBRA IEPURELUI

05.12.2012

05.12.2014

SCRNTITOARE DE TUFI

AURELA

05.12.2012

05.12.2014

COADA ORICELULUI

IMPRESIE

05.12.2012

05.12.2014

103

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

103

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 8

CERNEEL

CUIOAR

05.12.2012

05.12.2014

LOFANT

LANCE VIOLET

05.12.2012

05.12.2014

MACLEIA

SANGVINARIA

05.12.2012

05.12.2014

OFRNEL

RAZA SOARELUI

05.12.2012

05.12.2014

LEMN DULCE

GLICERIZIN

05.12.2012

05.12.2014

187

CXD 219 F1

16.12.2013

16.12.2015

188

KENANH F1

05.12.2012

05.12.2014

VARZ ALB

127

SIMONE F1

16.12.2013

16.12.2015

CARTOF

131

ESPRIT

16.12.2013

16.12.2015

131

EUROSTARCH

16.12.2013

16.12.2015

131

ROSALIND

16.12.2013

16.12.2015

158

SUCEVIA

05.12.2012

05.12.2014

182

EFORE F1

16.12.2013

16.12.2015

189

MOXIE F1

05.12.2012

05.12.2014

127

OPHIX F1

16.12.2013

16.12.2015

130

ELSA F1

05.12.2012

05.12.2014

182

SULOV F1

16.12.2013

16.12.2015

PEPENE VERDE

182

BONUS F1

16.12.2013

16.12.2015

DOVLECEL

182

MEDUSA F1

16.12.2013

16.12.2015

MAZRE DE GRDIN

127

CORAL

16.12.2013

16.12.2015

130

DINGA

05.12.2012

05.12.2014

127

GH 3369 F1

16.12.2013

16.12.2015

TOMATE

CASTRAVETE

CEAP

PORUMB ZAHARAT

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

104

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 9

Anexa 1

CODIFICAREA INDICILOR UTILIZAU


LA DESCRIEREA SOIURILOR
i
,
Codes of the characteristics used for variety description
1. Zona de cultivare / / region for cultivation - coloana 7
A. Pentru culturile de cmp i legumicole /
/ field crops and vegetables
I - Zona de Nord - raioanele Briceni, Glodeni, Dondueni, Drochia, Edine,
Camenca, Ocnia, Rezina, Rbnia, Rcani, Soroca, Sngerei, Fleti, Floreti i
oldneti.
II - Zona de Centru - raioanele Clrai, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei,
Streni, Teleneti, Ungheni, Hnceti i laloveni.
III - Zona de Sud - raioanele Basarabeasca, Vulcneti, Grigoriopol, Dubsari,
Cahul, Cantemir, Cueni, Comrat, Leova, Slobozia, Taraclia, Tighina, Ciadr-Lunga,
Cimilia i tefan-Vod.
R - pe republic / /aii the regions
E - pentru export / / for export
B. Pentru cultura viei de vie / / for grapes
I - regiunea vitivinicol Sud - raioanele Basarabeasca,Cahul, Cantemir,
Cueni, Cimilia, Leova, tefan-Vod, Taraclia, Ciadr-Lunga, Comrat, Vulcneti.
II - regiunea vitivinicol Centru - raioanele Anenii Noi, Clrai, Criuleni,
Dubsari, laloveni, Hnceti, Nisporeni, Orhei, Streni, Ungheni, mun. Chiinu.
III - regiunea vitivinicol Nord - raioanele Fleti, Teleneti, Sngerei, mun.
Bli.
IV - regiunea vitivinicol Sud-Est - raioanele Dubsari, Grigoriopol, Slobozia,
mun. Tiraspol.
R - pe republic / /aii the regions
C. Pentru culturile pomicole i arbuti fructiferi /
/ for fruit trees and shrubberies
I - Zona de Nord
1.1 - subzona de silvostep - raioanele Briceni, Dondueni, Edine i Ocnia;
1.2 - subzona de step - raioanele Glodeni, Drochia, Rcani, Sngerei, Fleti
i Floreti;
1.3 - subzona Nistrean - raioanele Camenca, Rezina, Rbnia, Soroca i
oldneti.
II - Zona de Centru - raioanele Clrai, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei,
Streni, Teleneti, Ungheni, Hnceti i laloveni.
III -Zona de Sud - raioanele Basarabeasca, Vulcneti, Cahul, Cantemir, Comrat,
Leova, tefan-Vod, Taraclia, Ciadr-Lunga, Cimilia i Cueni.
IV - Zona de Sud-Est - raioanele Grigoriopol, Dubsari i Slobozia.
R - pe republic
105

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

105

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 9

2. Direcia de utilizare / / use direction coloana 8


Cod

Romn

English

boabe

grain

sl

siloz

silage

fr

furaj

forage

pc

floricele (cucoei)

pop-com

bl

bogat n lizin

highlyzin content

zaharat

sweet

wx

bogat n amilopectin

waxy

ba

bob alb

white grain

al

alimentaie

food

cr

crupe

cereals

in

industrializare

food industry

cp

consum n stare proaspt

fresh use

pz

pentru cozi

fresh use of leaf

sm

semine

seeds

cf

cofetrii

confectionery / candy

br

fabricarea berii

beer industry

mt

mturi

broom

tiere

fresh cutting

nverzire

landscape gardening

vz

ghivece

pot (flower)

mu

murat

salting

portaltoi

wilding

Pf

parfumerie

perfumery

ps

pentru pstrare

for keeping

md

medicin

medicine

Pt

puternic

high gluten content

cg

pentru congelare

for early forst

universal

universal

fri

free

se

soi energetic

variety of energy

106

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

106

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :4 9

Cod

Romn

English

3. Tipul de dezvoltare / / typ e o f g o w in g - coloana 9


alternativ

primvar

spring

toamn

winter

alternative

4. Grupa de maturitate / / m a tu rity gro u p - coloana 10


01

extratimpurie

very early

02

de la foarte timpurie

from very early

spre timpurie

to early

03

timpurie

early

04

semitimpurie

mid early

05

mijlocie

medium

06

semita rdiv

mid late

07

tardiv

late

08

de la tardiv spre
foarte tardiv

from late to very late

09

foarte tardiv

very late

5. Tipul plantei, fructului / , / typ e o f plant, fru it - coloana 11


n

talie nalt

tall

mj

talie medie

middle high

talie joas

low

determinat

determinate

sd

semideterminat

semideterminate

nd

nedeterminat

nedeterminate

Pi

cu plete lungi

vigorous

pm

cu plete medii

medium vigorous

ps

cu plete scurte

low vigorous

pr

partenocarpic

partenocarpy

du

dulce

sweet

iu

iute

chilli

si

semiiute

medium chilli

107

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

107

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0 :4 7 :4 9

Cod

Romn

va

de var

English
summer crop

to

de toamn

autumn crop

ia

de iarn

winter crop

conic

conical

rotund

circular

rt

rotund-turtit

oblate

ca

conic-abrupt

truncated conical

ov

oval

ovate

ci

cilindric

cylindric

oa

oval-alungit

long-ovate

ro

rotund-oval

elliptic

cal

conic-alungit

fc

form de cub

ve

verde

green

ga

galben

yellow

rou

red

or

oranj

orange

alb

white

ng

negru

rz

roz

pink

cpn

head
semi head

elongated conical

cubical

black

sk

semicpn

cr

crea

bushy

fr

de frunze

for leafs
for roots

rd

de rdcin

an

ananas

gi

galia

cs

crimson sweet

crimson sweet

sugar baby

sugar baby

pineapple
galia

Pt

peiol

for cerely

ap

aplatizat

deep oblate

cia

cilindric-alungit

elongated

cylindric

108

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

108

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

Cod

Romn

English

Iu

lung

long

cilindric-ngroat

thickened
cylindric

fs

fr semine

without seeds

6. Categoria / / typ e - coloana 12


F,

hibrid I generaie

1-

hybrid Ist generation

HS

hibrid simplu

single cross (hybrid)

HSM
hybrid

hibrid simplu modificat

single modified
hybrid

HD

hibrid dublu

double hybrid

HT

hibrid triliniar

three way hybrid

hibrid multiliniar

complex hybrid

SL

hibrid soi x linie

variety x line cross

soi

variety

linie

line

7. Condiii de cultivare / / co n d itio n s fo r cultivatio n


-coloana 13
tp

teren protejat

green house

cd

cmp deschis

open field

gp

gospodrii particulare

private farm

psu

pe suport

on pylon

8.

Durata pstrrii fructelor, zile/ , / duration


of storage forfruits, days - coloana 14

9.

Epoca de recoltare, data / , / period of harvest, date


- coloana 15

109

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

109

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

Anexa 2

LISTA ORIGINATORILOR l MENINTORILOR (IMPORTATORILOR)


SOIURILOR DE PLANTE l ADRESELE LOR

Name and address list of the variety originators/maintainers


1.

Instituia Public Institutul de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia


mun. Bli, str. Calea leilor, 28)

2.

Instituia Public Institutul tiinifico-Practic de Horticultura i Tehnologii


Alimentare
MD 2070 Chiinu, or. Codru, str. Vierul - 59

3.

Institutul de Cercetri tiinifice n domeniul Agriculturii


Moldova, mun. Tiraspol, str. Mira, 50

4.


, ., -, /

5.

Instituia Public Institutul de Fitotehnie Porumbeni


Moldova, r-nul Criuleni, corn. Pacani

6.

Universitatea Agrar de Stat din Moldova


mun. Chiinu, str. Mirceti, 44

7.

Institutul de Genetic, Fiziologie i Protecie a Plantelor al Academiei de tiine


a Republicii Moldova, mun. Chiinu, str. Pdurii, 20

10.

Grdina Botanic (Institut) a Academiei de tiine a Moldovei


mun. Chiinu, str. Pdurii, 18

11. Semagri Holland B.V. Platinastroat 2 8211 AR LELYSTAD. The Netherlands


t. + 31320412711 f. + 31320412912
12. Private enterprise Agrofirma Nasko, str. Vladimirskaya, 91.
Kiev, Ukraine, tel/fax: 380442884105
13. Cora Seeds srl, Via Boscone 1765/A
47522 Cesena Italy (iT)
tel. +390547-385166, fax+390547-380612, email: info@coraseeds.com

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

110

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

14. Sempol s-pol s.r.o. Trnava. Slovensco


15. FPC TVIMEX SRL
mun. Chiinu, bul. Moscova 9-73
16.

Semences Prograin Inc., 145, Bas de la Riviere


Nord, St-Cesaire, Quebec, Canada, IOL 1 TO

17. Takii Europe B.V.,Netherlands


Tel.: 0031297345700, fax.: 0031297345658
18.

.
, ., -, . , /

19. Fructul SRL


mun. Chiinu, corn. Trueni, str. Chicera 11 tel.: 022.71.71.75
20.

21. Ackermann Saatzucht GmbH & . KG


22. Advanta Seed International
23.

Micu Vasile Efim

28.
, , . , . , 150
29.

-
, . , 36, , 3

31.
, . , , 29, .
34.
, ., -, /
35.


334200, , . , . , 31

43. -
. ..
, . -103
44.

-
, - ., -, .

111

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

111

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

48.


, . -, /

51.


, .. -, . , . , 2

55.

- - -
, , . - 29.

58.


, ., -, -1

59.

60.

61.


, , .

63.
, ..
64.


, , , 49

65.

-
, ., / , .

66.

Ciref Maison Jeannette


24140 Douville France, tel: (00 33) 5 53 80 39 33; fax: (00 33) 5 53 80 89 50

67.

Institute for Horticultural Plant Breeding (IVT),


Wageningen Plant Research Research International, P. O. Box 16
6700 AA Wageningen, The Netherlands
tel.: 31(0)317 486001; fax.: 31(0)317 48 60 94

68.

-
. . .
, , . . , 166

71.


, , ., -, .

72.


, ., . , . , 19

112

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

112

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

79.
, . - 40, . , 9
80.

Cehia

81. .
, ., -, /
86. FPC Asconi SRL
Moldova, r-nul laloveni, s. Puhoi, MD 6824 (tel.: 026864274)
87.

Soiuri de selecie popular local

88.

Marea Britanie

89.

Siria

90.

Germania

91.

Georgia

92. Austria
93.

Egipt

94.

Bulgaria

95.

Canada

96.

Romnia

97. Olanda
98.

Belgia

99.

Ungaria

100. Frana
101. Slovacia
102. Japonia
103. Italia
104. NouaZeeland
105. Iugoslavia
106. Turcia
107. SUA
108. China

113

R e g is tru l_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

113

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

109. Soiuri de provenien necunoscut


110.
. ., , . , . , 1
111. Australia
112. Azerbaidjan
113. Grecia
114.
115.
, . , / 19
116. Syngenta France SAS
12, chemin de LHobit, 31790 Saint Sauveur, France
117. Strube GmbH & Co. KG, Hauptstrabe 1 38387 Sllingen
Sllingen Postfash 1353 BRD 38358 Schoningen
119. SES Vanderhave
Industriepark 15, - 3300, Tienen, Belgium
120. Socit Florimond Despres
BP 41, Gappelle en Pevele 59242, Templeuve, France
121. SRL Slcua
mun. Chiinu, str. Sciusev 53, MD 2012 (tel.: 022245252)
122. KWSSAATAG
vorm., Rabbethge and Giesecke Grimsehl, str. 31, BRD-37574 Einbeck
124. Euroceres
Moldova, mun. Chiinu
125. Pioneer HI Bred Seeds Agro S.R.L.
Bucureti, str. Luteran 2-4, ap. 20
126. Agra Societa del Seme S.R.L.
127. Syngenta Seeds B.V.
Westeinde 62,1601 BK Enkhuizen The Netherlands
tel +31228366287, fax + 31228319744
128. Monsanto Holland BV
Westeinde 161, Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
fax+31 228 357 016
114

R e g is tn il_ 2 0 14 _ C o r.in d d

114

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

129. HZPC Holland B.V.


Edisonweg 5 NL-8501xG jouRE
fax+ 31 513 489 800
130. Satimex Quedlinburg
P.F. 112 BRD - 06471, Quedlinburg
131. Europlant Pflanzenzucht GmbH
Wuff-werum-str. 1, P.O. Box 1380/D-21303 Ziineburg, Germany
fax+49 413 174 805 83
132. Solana Agrar-Produkte Gmbh Cokg Albert Einstein Ring 5 22761
Hamburg Germany tel. +49(0)40 414240-0 fax.+ 49(0) 40417716
133.
, ., -, /
134. CC Magroselect
Moldova, Soroca
135. SRL Invinprom
UTAGguzia, or. Comrat, str. Cozciuc-20, MD 3805, (tel.: 069153569)
138. Nunhems BV
P.O.Box 4005, 6080 AA Haelen, the Netherlands
tel. +31 475 599 222, fax.+ 31 475 599 223
140. Agrico U.A.
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, Netherlands
fax+31527639880
141. Institutul de Selecie Pomicol Dresden-Pillnitz
Sobrigenerstr.15, Dresden, Deutschland
142. Staiunea de Cercetri i Producie Pomicol Voineti
Romnia, jud. Dmbovia, 0262, Voineti
144. Institutul de Cercetri pentru Cereale i Plante Tehnice Fundulea
Romnia, 8264 - Fundulea, jud. Clrai
145. Monsanto Saaten GmbH Vogelsanger Weg 91 D-40470 Dsseldorf
146. BejoZaden B.V.-Trambaan 1,1749 ZH Warmenhuizen, Holland
tel. +31 226 396 162, fax.+ 31 226 396 346
147. Rusia
148. Ukraina

115

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

115

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 0

149.

Armenia

150. Monsanto Technology LLC


151. I.C.S. Vitafort combifeed S.R.L.
mun. Chiinu, str. Petricani nr. 21, . 3, bir. 12
152. Monsanto Ukraine
103, Patriotiv str. 03061, Kiev, Ukraine
153. Maisadour semences
Route de Saint Sever-40280 Haut Manco - France
154.
Novi Sad, Serbia, 21000, M.Gorkog 30
155. Institutul de Cercetri n Producia Furajelor
al Universitii Kapovar, Ungaria
156. -
396600, , ., .
158. Staiunea de cercetri agricole Suceava
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 15, Suceava, cod 5800, Romnia
160. Euralis semences, Domaine de Sandreau,
31700, France, Mondonville
161. Limagrain Europe. Ferme de LEtang - BP377390
Verneuil - LEtang - France
162. Malopolska Hodowla Roslin HBP Spolka 700
Poland, 30002 Krakow, ul. Zbozowa 4
164. Rijk Zwaan Welver GmbH
Werler str. 1, D - 59514, Werler, Deutchland, t/fax + 4902384 501 161
165. Den Hartigh BV
Produktieweg 2, NL 8304 AV EMMELOORD
P.O. Box 2, 8300 AAEmmeloord, Netherlands
170. .C.S. Limagrain Moldova S.R.L.
mun. Chiinu, bd. t. cel Mare i Sfnt 162, of. 306.
172.

Nickerson-Zwaan B.V.
Schanseind 27, 4921 PM Made. Netherlands, tel. +31 162 690 900
fax+ 31162680 970

R e g is tn il_ 2 0 14 _ C o r.in d d

116

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:51

173. Hollar Seeds


P.O. Box 106, Rocky Ford, CO 81067, USA,
fax+719 254 3539
174. Vilmorin S.A.
Route de Manoir - 49250 LA MENITRE-FRANCE
175. ntreprinderea pentru silvicultur IARGARA
MD 6321. or. largara, raionul Leova, str. tefan Vod, 180
tel.: 64-5-55
180. Sakata Vegetables Europe S.A.S.
Domaine de Sablas, BP11 rue du Moulin 30620 Uchand, France
181. MTI SRL, satul Coernia, raionul Criuleni, MD-4818,
Republica Moldova
182. May Agro, Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.
amanii Mahyigitler cad. No: 28 16280, Yildirim, Bursa, Turkeis
fax+022 43514518
183. Barenbrug Holand . V.
Oosterhout - Nijmegem
tel.+ 31 (0)24 34 88 141,
fax + 31 (0) 24 34 88 149
184. Tutun CTC S.A.
185. Oseva Eximpo Praha s. .
Bzeuec 1436, 69681 Hodonin
tel. 00420515271215
186. Clause, rue Louis Saillant .P. 83
26802 Postes-Les-Valence, France, fax +33 475 573 494
188. Enza Zaden Beheer B.V.
P.O. Box 7 NL 1600 AA Enkhuizen, Haling 1E the Netherlands
tel. + 31(0) 228 35 0218, fax. + 31 (0)228 31 5960
189. Harris Moran, seed company
555 Codoni Avenue, Modesto, CA 95357, PO BOX 4938, 95352, USA
190. . ..
, .
191. Bayer CropScience AG

117

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

117

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:51

192.

Norddeuthsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG

194. Japonia, Staiunea experimental Tohoku


194. Ucraina. Academia de tiine. Kiev
197. Frana, Staiunea Pomicol Angers, INRA
198. SUA, Washington
199. SUA, Staiunea Agricol Experimental Genova
200. SUA, Staiunea Agricol, Idaho,
201. SUA, Cass County, Statul Indiana
202. SUA, Staiunea Agricol Experimental New York
203. SUA, Ulster, Woodstock, New York
204. SUA, Universitile Purdue, Rutgers, llinois, Massaciusets
205. SUA, Staiunea Agricol Experimental Micigan
206. SUA. Pepiniera Stark. Merced. Louisiana. Missouri
207. SUA, Staiunea Agricol Experimental, Wooster, Ohio
208. SUA. Staiunea Agricol Experimental Georgia, Fort Valley
209. SUA, localitatea Winthrop, Washington
210. SUA Clay County, Westvirginia
211. SUA, localitatea Wenatchee, Washington
212. SUA. Universitatea Rutgers, New Jersey, New Brunswick
213. Canada, Staiunea Agricol Experimental Manitoba
214. Canada, Institutul de Horticultura Vineland, Ontario
215. Canada, Staiunea Agricol Experimental Ontario
216. Canada, Staiunea Agricol Experimental, Ottawa
217. S.C. Biagro - Invest SRL,
or. Chiinu, str. Valea Trandafirilor 20,
ap 153, tel.:+37368770076
218. Noua Zeeland, autor J.H. Kidd
118

R e g is tm l_ 2 0 14 _ C o r.in d d

118

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:51

219. SAATEN - UNION GmbH Eisenstrabe 12


30916 Isernhagen, Germania
220. Romnia. ICDP Piteti-Mrcineni, judeul Arge
221. Serbia. Institutul de Pomicultur acak
222. Italia, Centrul de ameliorare a Plantelor Pomicole, Firente
223. Republica Cehia, Holovousy, Institutul de Pomicultur
225. Saatzucht Fritz Lange KG, Gutenberg strabe 10, D - 23611 Bad Schwartan,
Germany tel. + 49 451 2904020, fax. + 49451 208924
226. Agro Tip, Handels - und Consultingges mb H Zinhuette 17,
D-21255 Tostedt, Germany
227. "We Trade S.R.L.
MD -2019, R. Moldova, or Chiinu, str. Grenobl 128
228. . . .
, . , . 17
229. - ,
73006, , . , . . 23
230. SC AMG-KERNEL SRL
or. Soroca, str. Cosui, 35, MD 3001 Republica Moldova,
tel/fax: (+373230) 31 259, tel. (+373230) 31 258
232. . Natur-Vit (M Moldo-Austriac Natur-Vit SA)
or. Cupein, r-nul Edine, Republica Moldova, MD 4600
tel: (+373246) 22 446; (+373246) 22 203s
233. Plai Nucifer SRL.
mun. Chiinu, com. Stuceni, str. A. Mateevici, 79 A,
MD 2050, tel: (+37322)45 53 26, tel/fax: (+37322) 45 5325
234. Post direct market SRL.
str. Grenobl 193, Chiinu, MD 2043, tel: (+37322)769491
235. SC Vitalitifruct-Expo SRL
str. Tudor Vladimirescu, 65, Chiinu (Durleti), Republica Moldova
tel/fax: (+37322) 58 63 17, tel. (+37322) 58 64 74
236. M Pepiniera nucifer Linard SRL
mun. Chiinu, com. Stuceni,str. A. Mateevici, 79 A, MD 2050
tel: (+37322)92 83 11; 45 53 26; (+37322) 45 53 33
119

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

119

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:51

237. Uniunea Productorilor de culturi nucifere din Republica Moldova


mun. Chlinu, com. Stuceni.str. A. Mateevici, 79 A, MD 2050
tel/fax: (+37322)45 53 25; tel: (+37322) 45 53 26
238. --
. , 29 , . , , 25006
239.
. , 9520, .
240. ntreprinderea mixt Moldo-Olandez. Interconsult-MD S.R.L.
MD 2023 Republica Moldova, Chlinu str. Calea Basarabiei, 18
tel/fax (+)373(22) 279365, tel. 547699
241. Horisem S.R.L., Moldova, tel/fax 373-22-228370
242. ntreprinderea mixt moldo-american Sauron S.R.L.
MD 2069, str. Mesager 17, or. Chiinu,
Republica Moldova, tel/fax 73(22) 58-28-71
243. Ampelos S.R.L. - calitate fiabilitate s. Crocmaz, r-n tefan Vod
MD 4218 tel./fax (+)373(22) 22-99-00
of. or. Chiinu, str. Columna - 136; of. , Md 2012
244. ntreprinderea mixt Vinria Bostovan S.R.L.
Republica Moldova, Vulcneti, s. Etulia
of. or. Chiinu, str. tefan cel Mare i Sfnt 202, tel/fax: (+)373(22) 74-32-69
245. Pepiniera viticol Elvitis - Com S.R.L.
mun. Chiinu, str. Sf. Nicolae 47, tel/fax: 22-62-97
246. R. Moldova AMVGrope S.R.L.,
or. Cahul, str. Lipcani 4, tel. or. Chiinu 83-87-96
247. R. Moldova, or. Chiinu Lion Gri Plus S.R.L., str. Vlaicu Prclab 35, ap. 5,
tel.21-21-72
248. R. Moldova, or. Chiinu Codru ST, str. Bucureti 67, of. 106,
MD 2012, tel. 21-22-39
249. S.R.L. Loza Binom, r-nul Taraclia, com. Albota
250. R. Moldova, or. Chiinu Basvinex SA, str. Studenilor 1/7,
MD 2068, tel. 49-55-67, 49-17-92
251. Cricova SA, or. Cricova, str. Ungureanu 1. Combinatul de vinuri Cricova
120

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

120

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:51

252. Duna-R, 17.IX. str. Budapest 1224, Hungary, fax 0036-1-3622162


253. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Szyldaku sp. z.o.o.
Gdanska st.10, 14-106 Szyldak, Poland t/f 896476664
254. ZKI ( -
). 6000 Kecskemet.
Me'szoly Gy. ut 6, Hungary f. 36/76 481 333
255. SRL Acpadon" AT Gguz-Eri, MD 6100, or. Ciadr-Lunga,
str. Lomonosov - 20, tel. 0-291-21-833.
257. Deutsche Saatveredelung AG
258. Socleta Produttori Sementl S.p.A. Bologna. Via Macero N.1
Argelato bo Italy, tel (+39) 0518904211; fax (+39) 0518904215
259. Academia Internaional de Dezvoltare Agricol
MD 2005, or. Chiinu, str. Pukin 62 Atei: 54-39-22
260. RAGT 2n S.A.S., Rue Emile Singla, Site de Bourrau, 12033 Rodez Cedex 9,
France
261. Norika Nordring Kartoffelzucht-und Vermehrungs GmbH fax +49 38 209 476 66
262. United Genetics Italia S.P.A. - Via Traversetolo, 260 - 43123 Parma (Italy)
t. +39 0521 642059, fax + 390521 642498
263. Holland Farming Agro SRL
str. Dr. Lister 67, sect. 5, 050521, Bucureti, Romnia, fax 0040214100889
265. S.C. ITC SRL Bucureti, Romnia
266. C Agrostoc" mun. Chiinu, str. Mesager, 1, bir. 701
267. SAATEN UNION Romnia SRL, Bucureti,
str. I.L. Caragiale, nr.3, tel. +4(0)213186714
268. Caussade Senences SA, ZI de Meaux, 82303, Frana
269. SC Caussade Semences est Europa S.R.L.
Bucureti, Romnia
27 0.1.M. AgroS-Sem" SRL, mun. Bli,
tel. +373-231-3-01-52
271.

SRL Flora" Ukraina 65020, or. Odesa


121

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

121

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:51

272. "
, . , . +38044259-06-47
273. Kutnowsca Hodowla Buraka Cukrowego sp. zo.o.
Straszkow, 62-650 Klodawa, Poland
274. Woodstock KFT H - 1221 Budapest Peter Pal
U.51. Hungary
275. SC Quality Grops Genetics SRL Romnia, Bucureti
276. AMG Agroselect Comer SRL
MD 2004, Moldova, mun. Chiinu, str. M. Viteazul 11
277. S.C. Procera Agrochemicals Romnia SRL, tel. 0040242643488
278. Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft FN 64064 m,
LG Graz, Am Tirbemof 33 8200 Gleisdorf, Austria, tel. +43(0)3112/2105-0
279. Terravita LTD, Ukraina +38(044)2480228
280. Semo a.s., Cehia, fax +420 582 381 189
281. Golden West Seed Bulgaria Ltd.
282. Maribo Seed International ApS.
283. Calchei Elena, str. Ismail nr. 86, tel.: 452-314
284. R. Moldova, r-nul Streni, s. Cojuna, str. Calea Basarabiei, 18,
tel.: (373)22582278 (Pepiniera viticol FPC "Vitis-Cojuna SRL).

122

R e g is tm l_ 2 0 1 4 _ C o r.m d d

122

2 1 .0 1 .2 0 1 4

1 0:47:51

Registnil_2014_Cor.m dd 123

21.01.2014 10:47:51

Redactor: Anatol Malev


Paginare computerizat: Elena Popovschi
Coperta: Veaceslav Popescu

S Editura didactic de stat LUMINA",


bd. tefan cel Mare ;i Sfnt, nr. 180, MD 2004, Chiinu
Teiyfax. 29-58-64; 29-58-68; e-mail; luminamd@mail.ru
www.edituralumina.md
Tiparul executat la F.E.-P Tipografia Central,
str. Florilor 1, MD-2068, Chiinu
Comanda nr. 2131
Tiraj 1500 ex.

R e g is tn il_ 2 0 1 4 _ C o r.in d d

124

2 1 .0 1 .2 0 1 4

10 :4 7 :5 2

S-ar putea să vă placă și