Sunteți pe pagina 1din 4

Ministeru Educatiei al Republice Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare,Informatica si Microelectronica

REFERAT
Lucrare de laborator nr.1
La disciplina Programarea Calculatoarelor

A elaborate:
A verificat :

Rusanovschi Stanislav
Moraru Octombrina

Chisinau 2010

Schema bloc

Start

Q=5,01

R=0,203

S=1,3

w=s-pow(sin(r),2)+pow(log(r/q),3)

ff=exp(-w)*sqrt(abs(r-w))/ss

Afiseaza : w,ff

Stop

Listingu programului
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
clrscr();
float w,ff,ss,q=5.01,r=0.203,s=1.3;
w=s-pow(sin(r),2)+pow(log(r/q),3);
ff=exp(-w)*sqrt(abs(r-w))/ss;
printf("Rezultatul:\n");
printf("w=%f\n",w);
printf("ff=%f",ff);
getch();
}

Rezultatul Programului