Sunteți pe pagina 1din 5

APROB

_____________________
I.Postica
Administartorl
____ _______________, 20____

CG-FP04-01

FI DE POST

ef Depozit (COR 132444)


1. Noiuni generale
1.1 eful de depozit se refer la categoria managerilor de nivel mediu.
1.2 Seful de depozit se subordoneaz Sefului Serviciului Aprovizionare-Desfacere.
1.3 eful depozit este numit i eliberat din funcie de ctre Directorul General sau
Administratorul companiei la prezentarea Sefului Serviciului Aprovizionare-Desfacere.
Relaiile de munc dintre eful de depozit i companie sunt reglementate de ctre
legislaia Romaniei i Descrierea Departamentului Depozit (BG-DD04) i alte documente
ce determin ordinea de lucru a companiei.
1.4 Cerine fa de candidat:
- Studii medii sau superioare;
- Experienta de minim doi ani pe un post similar;
- Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul gestiunii;
- Cunoasterea la nivel profesionist al principiilor de inventariere;
- Spirit organizatoric;
- Corectitudine;
- Flexibilitate;
- Rezistenta la efort si stres;
- Putere de decizie si asumarea responsabilitatilor;
- Capacitate de analiza si sinteza;
- Competente de delegare si previzionare;
- Cunoaterea la nivel profesionist a principiilor de depozitare a marfurilor;
- Cunoaterea normelor, principiilor i regulilor de gestiune a stocurilor;
- Cunoasterea programului contabil de gestiune 1C
- Abiliti operare PC (MS Office - Word, Excel, -mail).
- Cunoaterea normelor SSM si PSI.
1.5
eful depozit se ghideaz de legislaia n vigoare, Descrierea Departamentului
Depozit (BG-DD04) i prezenta Fi de Post, procedurile de lucru a depozitului i alte
documente ce reglementeaz tehnologia i ordinea de lucru n cadrul companiei.
1.6
n absena Sefului depozit (deplasare, concediu, boal, e.t.c.), responsabilitile sale
sunt preluate de persoana numit n ordinea stabilit, care preia toate drepturile
corespunztoare i este responsabil de ndeplinirea necorespunztoare a acestor
obligaiilor.
1.7
Seful de depozit este inlocuit de Gestionar sau de Seful Serviciului AprovizionareDesfacere, dupa caz. Seful de depozit inlocuieste Gestionarul;
1.8
Seful de depozit isi desfasoara activitatea la sediul societatii, cu deplasari la nevoie;
1.9
Programul de lucru este de 8 ore/zi si suplimentar la nevoie.
1.10 Seful de depozit poate fi promovat in functia de Seful Serviciului AprovizionareDesfacere.
1.11 Evaluarea performantelor Sefului de depozit sa va face bianual.
1.12 Activitatea se va desfasura la sediul firmei cu deplasari pe plan national la nevoie;
1.13 Beneficii: telefon mobil, sala de mese, sala de recreere.
Scopul postului este: Coordonarea si organizarea activitatii in depozitul central.

Redacia 0

Cod: CG-FP04-01
EF DEPOZIT

pag. 2 din 5

2. Funcii i obligaii
Seful de Depozit are urmatoarele obligatii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizarea lucrului din depozitul central;


Asigurarea curateniei permanente in depozitul central;
Verificarea si supravegherea corectitudinii depozitarii marfurilor;
Verificarea si controlul evidentei corecte a stocului din depozitul central;
Raportarea lunara a situatiei stocului din depozitul central;
Verificarea intocmirii la timp si corecte a documentelor de intrare iesire a marfurilor in si
din depozitul central;
7. Controlul incarcarii mijloacelor de transport
8. Controlul respectrii graficului de livrari a marfurilor catre clienti;.
9. Completarea documentelor cu privire la evidena stocurilor.
10. Efectuarea periodic a inventarierii mpreun cu o persoana desemnata din
Departamentul Financiar contabil.
11. Organizarea si controlul efectuarii lucrului de catre angajaii din depozit.
12. Verificarea respectarii procedurilor de lucru de ctre angajaii depozitului.
13. Intocmirea zilnica a pontajului pentru personalul din subordine;
14. Controlul respectrii programului de lucru a depozitului, a normelor de securitate si
sanatatesi PSI, i a modului de utilzare a utilajului de din depozit.
15. Controlul documentelor de eviden cu privire la activitatea depozitului.
16. Elaborarea i actualizarea fielor de post pentru subordonaii si;
17. Intocmirea pontajului pentru angajatii din depozit.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

3. Drepturi
eful de Depozit are urmatoarele drepturi:
S fie familiarizat cu deciziile Directorului General sau a Administratorului cu privire
la activitatea pe care o desfoar.
S participe la discuiile cu privire la activitatea departamentului logistic.
S aduc la cunotina managementului de vrf sugestii i solicitri cu privire la
mbuntirea condiiilor de munc a angajailor depozitului i modificarea procedurilor
de stocare cu scopul creterii eficienei activitii depozitului i asigurarea integritii
bunurilor materiale.
Sa propuna masuri pentru imbunatatirea desfasurarii activitatii in depozit.
S asigure cooperarea cu angajaii altor subdiviziuni structurale ale companiei.
Sa ceara indeplinirea sarcinilor de catre ceilalti angajati ai firmei, pentru indeplinirea
la termen a sarcinilor din fisa sa de post.
S atrag specialitii n soluionarea sarcinilor/obiectivelor propuse
S semneze i s vizeze documentele n limita competenelor sale.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar:


Nume/Prenume

Data

Semntura

Redacia 0

Cod: CG-FP04-01
EF DEPOZIT

pag. 3 din 5

4. Responsabiliti
eful de Depozit rspunde n limitele stabilite de legislaia n vigoare din Romnia:
1. pentru ndeplinirea necorespunztoare a funciilor i obligaiilor menionate n cadrul
prezentei fie de post;
2. pentru respectarea Regulamentului de Ordine Interioara si a Contractului Colectiv de
Munca aplicabil si pentru cunoasterea si respectarea acestor documente de care
personalul din subordine;
3. pentru organizarea activitatii din depozit;
4. pentru acuratetea inregistrarilor in stoc;
5. pentru indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice stabilite de superiorul
ierarhic;
6. pentru calitatea raportarilor si informatiilor transmise;
7. pentru livrarea marfurilor catre clienti in timp util si respectarea graficelor de livrare
stabilite;
8. pentru modul de utilizare a echipamentelor,consumabilelor si altor materiale primite in
folosinta;
9. pentru adoptarea unui comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele
firmei;
10. pentru luarea masurilor de sanctionare a personalului din subordine conform
prevederilor legislatiei in vigoare;
11. pentru rezultatele inventarierii marfurilor din depozitul central;
12. pentru controlarea modului in care subordonatii sai isi indeplinesc sarcinile de serviciu;
13. pentru rezultatele inventarierii marfurilor din depozitul central;
14. pentru controlarea modului in care subordonatii sai isi indeplinesc sarcinile de serviciu;
15. pentru integritatea bunurilor materiale ncredinate lui;
16. pentru dezvluirea sau transmiterea persoanelor tere a informaiei confideniale ce
aparine Companiei.
17. pentru nerespectarea graficelor i procedurilor stabilite n cadrul Companiei;
18. pentru consumul necorespunztor a mijloacelor companiei;
19. pentru cauzarea pagubelor materiale Companiei;
20. pentru respectarea normelor cu privire la Sanatatea si Securitatea in Munca si PSI.
5. Obiective de performanta
1. Imbunatatirea activitatii din depozitul central;
2. Ordinea permanenta in depozitul central;
3. Depozitarea corecta a marfurilor cu respectarea rugulilor de aranjare stabilite;

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar:


Nume/Prenume

Data

Semntura

Redacia 0

Cod: CG-FP04-01
EF DEPOZIT

pag. 4 din 5

6. Criteriile de evaluare
1. Cunostinte profesionale (cunoasterea legislatiei in domeniu, cunoasterea principiilor de
depozitare a marfurilor, cunoasterea programului de gestiune 1C, cunostinte operare
PC,cunoasterea principiilor de inventariere);
2. Calitatea organizarii lucrului in depozit;
3. Capacitatea de a rezolva eficient problemele si de a evita situatiile conflictuale;
4. Adaptarea profesionala;
5. Responsabilitate;
6. Gradul de indeplinire a sarcinilor in termenele stabilite;
7. Gradul de implicare in munca;
8. Disciplina muncii;
9. Utilizarea eficienta a timpului de lucru;
10. Lucrul in echipa;
11. Relatii interpersonale (cu colegi,sefii,clientii si furnizorii);
12. Disponibilitatea la lucru nenormat cand situatia o cere;
13. Gradul de implicare in solutionarea problemelor ce nu tin neaparat de fisa postului;
14. Respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si PSI.
n cazul nendeplinirii de ctre Seful de depozit a prevederilor din prezenta fisa de post, pot fi
aplicate urmatoarele masuri:
- avertisment scris;
- retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a
dispus retrogradarea, pentru o period ace nu poate depasi 60 zile;
- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de baza si/sau,dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o
durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar:


Nume/Prenume

Data

Semntura

Redacia 0

Cod: CG-FP04-01
EF DEPOZIT

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar:


Nume/Prenume

pag. 5 din 5

Data

Semntura