Sunteți pe pagina 1din 7

Fundatii speciale

Tema2

~~TEMA 2~~
Calculul tasarilor totale ale fundatiilor amplasate pe PSU

Se considera o fundatie izolata avand dimensiunile in plan 3,00 x 3,00, adancimea de


fundare Df=1,5m, care este amplasata pe un strat de loesssensibil la umezire cu grosimea egala
cu h=12m. fundatia este incarcata centric cu de o forta egala N=650+Nr [kN].
Caracteristicile geotehnice sunt identice ca cele de la ~~TEMA1~~.
Parametrii de deformabilitate ai terenului de fundare sunt pentru terenul cu umiditate
naturala 0=0,05217
si 0=1,375, pentru terenuri saturate s=1,3443
si
0=2,16.
Se cere sa se determine tasarea totala a fundatiei in ipoteza ridicarii nivelului apei subterane pana
la cota talpii de fundare.
Se vor calcula urmatoarele tasari:
1. Tasarea fundatiei datorita sarcinii externe folosind metoda insumarii straturilor
elementare;
2. Tasarea suplimentara la umezire datorata sarcinii geologice;
3. Tasarea suplimentara la umezire datorate atat sarcinii geologice cat si sarcinii
exterioare;
4. Determinarea zonelor de tasare I, II, III
5. Determinarea adancimii critice inferioare zcr inf;
Date:
N=659kN
L=B=3,00
Df=1,50m
Adancimea de inghet=0,8m
Parametrii de deformabilitate ai terenului:
0=0,05217
s=1,3443

, 0=1,375 pentru terenuri cu umiditate naturala


si 0=2,16 pentru terenuri saturate

1. Tasarea fundatiei datorita sarcinii externe folosind metoda insumarii


straturilor elementare
Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare :
Loess Prafos - Grosime teren de fundare: 12m
In stare uscata (umiditate naturala)
w= 10%
n=48%
s=26,6 kN/m3
=16,6 kN/m3
wp=15%
wL=35%
=29o
c=14 kPa
M2-3=6850 kPa
E=8905 kPa
w=0,05217 MPa0
w=1,375
Arie fundatie = B*B=3*3=9 [m2]
B=3 [m]
Efortul unitar net mediu pnet pe talpa fundatiei se calculeaza cu relatia
pnet= pef - *Df= 93,14-16,6*1,5=68,24409722 kPa
unde:
Df=1,5m
pef= Q/A=838,3/9=93,14 kPa

Q - suma incarcarilor de calcul provenite din constructive inclusive greutatea fundatiei si a


umpluturii de pamant care sta pe fundatie, in gruparea fundamental in KN
Q=N+Gf+Gu=838,30 kN
Greutatea fundatiei: Gf=V*b=179,30 kN, b=25kN/m3
Greutatea umpluturii: Gu=V*u=0 kN
N=659 kN
Pamantul situate sub nivelul talpii se imparte in straturi elementare, pana la adancimea
corespunzatoare limitei inferioare a zonei active; fiecare strat elementar se constituie din
pamant omogen si trebuie sa aiba grosimea mai mica decat 0,4*B.
hi< 0.4*B=1,2m

Aleg hi= 1 [m]

Pe verticala centrului fundatiei, la limitele de separare ale straturilor elementare, se calculeaza


eforturile unitare verticale datorate presiunii nete transmise de talpa fundatiei, cu relatia:
Efortul unitar vertical: z=0*pnet *kPa+
Unde 0 coeficient de distributie al eforturilor vertical, in central fundatiei, pentru presiuni
uniform distribuite pe talpa, dat in tab B12, in functie de rapoartele L/B si z/B;
L lungimea fundatieie dreptunghiulare in m
B latimea fundatiei dreptunghiulare sau diametrul fundatiei circulare, in m
z adancimea planului de separate al stratului elementare fata de nivelul talpii fundatiei, in m
pnet efortul unitar mediu pe talpa fundatiei, in kPa
gz0= *Df = 16,6*1,5=24,9 [kPa]
gzi= *zi+gzi-1 [kPa]
'= (1-n)*(s-w) [kN/m3]
w=10 [kN/m3]
Modulul de deformatie liniara al stratului elementar i: Ei= Mo*M2-3 [kPa]
Indice de consistenta: Ic= (wL-w)/Ip %
Indice de plasticitate: Ip= wL-wp %

wL
Loess prafos

0,35

wP
0,15

Ip

Ic
0,2

M0

1,00 0,923

1,3

Tasarea stratului elementar i: Si= (zi med*hi)/Ei [cm]


Tasarea absoluta probabila a fundatiei se calculeaza cu relatia:
s=103**(zimed*hi)/Ei [mm]
unde:
coefficient de corectie egal cu 0,8
zimed efortul vertical mediu in stratul elementar i
zimed=(zisup+ziinf)/2 [kPa]
Unde: zisup, ziinf efortul unitar la limita superioara si respectiv inferioara a stratului
Ei modulul de deformatie liniara al stratului elementar I in kPa

2. Tasarea suplimentara la umezire datorata sarcinii geologice


Loess Prafos Saturat: Grosime teren de fundare:12m
In stare uscata (umiditate naturala)
w= 25,5 %
n= 45 %
s= 26,6 kN/m3
=16,6kN/m3
wp=15%
wL=35%
=24o
c=16 kPa
M2-3=3450kPA
E=4485kPa

w=1,3443MPa0
w=2,16

Arie fundatie=
9 m2
N=
659 kN
pnet= pef - *Df= 68,2441 kPa
pef= Q/A=
93,1441 kPa
Df=
1,5 m
hi<= 0.4*B=
1,2 m
B=
3m
gz0= *Df=
24,9 kPa
gzi= *zi+gzi-1
kPa
'= (1-n)*(s -w)=
6,6 kN/m3
w=
10 kN/m3
Ei= Mo*M2-3
kPa
Si= ( zi med*hi)/Ei
cm
Ic= (wL-w)/Ip
%
Ip= wL-wp
%
Gf=V*b=
179,29688 kN
Gu=V*u=
0 kN
Q=N+Gf+Gu=
838,29688 kN
b=
25 kN/m3

wL
Loess
prafos
saturat

Aleg hi=

wP

0,35

Ip

0,15

1m

Ic
0,2

M0

1,00 0,8182

1,3

3. Tasarea suplimentara la umezire datorata atat sarcinii geologice cat si cele


exterioare
Determinarea presiunii critice:
cr=(0,01/s)1/s=(0,01/1,34)1/2,16=0,10
Adancimea critica:
zcr=1/*(0,01/s)1/s=1/0,0166*(0,01/1,34)1/2,16=6,23m
Marimea tasarii probabie din zona I produsa de sarcina geologica:

Ig,f= *'^ / (1+) * H^(1+) * [1-(zcr/H)^(1+)]=1,34*0,01662,16/1+2,16*121+2,16*[1(6,23/12)1+2,16]=0,14m=14cm


= coef. Care apreciaza zona activa, cuprins intre 0,1-0,2.
zA=7,5m adancimea activa de fundare calculate la pct.2 din tema
H= adancime teren de fundare
Marimea tasarii suplimentare din prima zona:
Ip+g= (w)*zA / [(1+(w)) * (pef-'*Df) - (1+)*zA] * {pef^(1+(w) - {pef + [(1+)*'*zA (pef-'*Df) ]/zA * zcr}^(1+(w)}
St=S+Ig,f+Ip+g
Valorea lui: Ei=1/0*1-0

4. Determinarea zonelor de tasare I, II, III


5. Determinarea adancimii critice inferioare zcr inf;
zcrinf= adancimea critica
zcrinf= zA / [(pef-'*Df) - (1+)*zA] * [pef - (0.01/(w))^1/(w)]