Sunteți pe pagina 1din 3

Cabinet Medical Individual-medicina de familie

Dr.Tichindelean T Liviu Loc Netus Jud.Sibiu


APROBAT,
CONDUCEREA SOCIETII
GRAFICUL
DE INSTRUIRE PERIODIC PE LINIE DE SECURITATE I SNTATE
N MUNC PENTRU ANUL 2013
FUNCIA: PERSONAL TESA PERIOADA DE INSTRUIRE 6 LUNI
IANUARIE
- Planul de prevenire si
protectie
- Planul de actiune in caz de
pericol grav si iminent ;
- IPSSM specifice activitatii

FEBRUARIE

MAI

IUNIE

X
X
SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

MARTIE

APRILIE

IULIE
- Legea 319/2006, art.22 - 44
- OG 96/2003
- Masuri de prim ajutor in caz
de accidentare ;
- IPSSM specifice activitatii

AUGUST

NOIEMBRIE

DECEMBRIE
- Testarea cunostintelor in
domeniul SSM.

INTOCMIT,
Inspector SSM Tichindelean Z Dan-Serviciu extern
Nota: IPSSM specifice activitatii vor fi adecvate fiecarei activitati in parte pentru care se face instruirea

Cabinet Medical Individual-medicina de familie


Dr.Tichindelean T Liviu Loc Netus Jud.Sibiu
APROBAT,
CONDUCEREA SOCIETII

GRAFICUL
DE INSTRUIRE PERIODIC PE LINIE DE SECURITATE I SNTATE
N MUNC PENTRU ANUL 2013
FUNCIA: PERSONAL DE EXECUTIE PERIOADA DE INSTRUIRE 3 LUNI
IANUARIE
- Panul de prevenire si
protectie ;
- Planul de actiune in caz de
pericol grav si iminent ;
- IPSSM specifice activitatii

FEBRUARIE

MAI

IUNIE

X
SEPTEMBRIE
X

MARTIE

IULIE
- Semnalizari de securitate si
sanatate in munca;
- Accidentul de munca
- IPSSM specifice activitatii ;

X
OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

- Igiena la locul de munca ;


- Masuri de prim ajutor in caz
de accident ;
- IPSSM specifice activitatii

APRILIE
- Legea 319/2006, art.22
25;
Obligatii si responsabilitati in
domeniul SSM;
- OG 96/2003
- IPSSM specifice activitatii
AUGUST
X
DECEMBRIE
- Testarea cunostintelor in
domeniul SSM.

INTOCMIT,
Inspector SSM Tichindelean Z Dan-Serviciu extern

Nota: IPSSM specifice activitatii vor fi adecvate fiecarei activitati in parte pentru care se face instruirea