Sunteți pe pagina 1din 1

Fia de proces: Procesul de achizite

Responsabil de proces: eful Departamentului de achizite


Scop: asigurarea resurselor materiale adecvate proceselor/ compartimentelor organizaiei;
Delimitarea procesului:
- prima activitate: centralizarea cererilor interne de achizitie
- ultima activitate: analiza performanelor procesului;
Elemente de intrare/ Furnizori: contracte, programe, normative,criterii de
aprovizionare,necesar de aprovizionare,contitii livrare,cerinte de calitate,cerinte
legale,comanda/contract,cerinte calitate,bonuri de consum, bonuri de miscare a marfurilor.
Elemente de ieire / Clieni: program de aprovizionare, L.F.A. , excludere din L.F.A. ,
comanda,contract,documente calitate, NIR , returnare, raport de neconformitate, materiale,
mijloace fixe,obiecte de inventar .
Secvene/ Activiti: Centralizarea cererilor; Selecia furnizorilor; Planificarea achizitiei.
Indicatori de performane
- cot rebuturi;
- stocuri supranormative; imobilizri de capital;
- ponderea neconformitilor determinate de aprovizionare.
Fia de proces: Managementul resurselor umane
Responsabil de proces: Responsabil RU
Date de intrare/ furnizorii: Fia postului, Proceduri, Reglementari referitoare la personal/
Compartimentele firmei
Activiti/ Secvene: Planificare; Recrutare; Selecie; Instruire; Evaluare; Recompensarea
muncii; Raportare.
Date de ieire/ Beneficiari: Inregistrri referitoare la angajai, evaluare, salarizare,
promovare, instruire/ Angajai, Management, Comp. de audit intern, Organe externe de
control.
Indicatori de performan:
- corespondena competene-cerinele postului,
- realizarea planurilor de instruire,
- eficiena folosirii resurselor umane.