Sunteți pe pagina 1din 2

OBLIGATIA CIVILA (pp.

intotdeauna o indatorire a subiectului pasiv)


Trasaturile obligatiei civile
*indatorirea subiectului pasiv consta intr-o conduita corespunzatoare conduitei pe care o poate avea subiectul activ
*indatorirea subiectului pasiv poate consta intr-o avctiune sau intr-o abtinere
*in caz de nevoie, indatorirea poate fi impusa subiectului pasiv prin forta coercitiva a statului

Dpdv terminologic, obligatia civila mai are 2 intelesuri:


1.prin obligatie civila se desemneaza si raportul obligational (=raport de obligatii): in care subiectul activ poate pretinde subiectului pasiv
sa dea, sa faca sau sa nu faca

2.prin obligatie se mai desemneaza si inscrisul constatator al unei creante


CLASIFICARE OBLIGATII CIVILE
interesele tipului clasificarii

1. Obl.
civila

de a da
de a face (indatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu sau de a preda un lucru)

2. Obl.
civila

posibilitatea aducerii la indeplinire silita a obligatiilor


de a nu face (indatorirea sub.pasiv de a se abtine de la o actiune sau de la anumite actiuni)
punerea in intarziere a debitorului (debit.este de drept in intarziere in cazul incalcarii unei obl.de a nu face,
pozitiva (care implica o actiune: de a da/face)
negativa (care pp.o abstentiune: de a nu face)
in timp ce in cazul incalcarii unei obligatii pozitive, este necesara punerea in intarziere a debitorului)

3. Obl.

de rezultat (determinate): indatorirea debitorului


de a obtine un rezultat determinat

de mijloace (de diligenta/prudenta): indatorirea

civila
4. Obl.
civila

5. Obl.
civila

in calificarea unor acte juridice,

interes sub aspect probatoriu: in cazul obligatiei de rezultat,


neatingerea rezultatului dorit constituie o prezumtie de vinovatie a debitorului

debitorului de a depune toata staruinta pt.atingerea


unui anumit rezultat, fara a se obliga la insusi
rezultatul preconizat
* obisnuita (opozabila intre parti): incumba debitorului fata de care s-a nascut
ex: Art.1811: daca in contr.de locatiune nu s-a stipulat incetarea acesteia in cazul instrainarii bunului,
* scriptae in rem (opozabila si tertilor):
se naste in leg.cu un lucru si isi produce efectele si
dreptul locatarului este opozabil dobanditorului astfel:
asupra unei terte persoane care dobandeste ulterior
a) . in cazul imobilelor inscrise in C.F., daca locatiunea a fost notata in C.F.
un drept real asupra lucrurlui respectiv, chiar daca
b). in cazul imob.neinscrise in C.F., daca data certa a locatiunii e anterioara datei certe a instrainarii
nu a participat la nasterea raportului jurudic
c). in cazul imob.supuse unor formalitati de publicitate, daca locatarul a indeplinit aceste formalitati
d). in cazul celorlalte bunuri mobile, daca la data instrainarii bunul se afla in folosinta locatarului
*propter rem (obligatia : indatorirea ce incumba detinatorului unui lucru pt.ratiuni precum: protectia unor lucruri de import.nationala, exploatarea
judicioasa ori conserv.unor calitat.ale unor lucruri import., existenta unor raporturi de buna vecinatate, etc
cele mai multe obligatii intra in ac.categorie
perfecta (se bucura integral de sanct. juridica)

imperfecta (naturala)-nu se poate obtine pe


cale silita (exceptia platii datorate, datoria nascuta din

contract de joc/prinsoare)

protectia jurid. a obl.imperfecte nu se poate obt. pe calea ofensiva a actiunii, ci pe calea pasiva a exceptiei

alte criterii
6.dupa **nascute din acte juridice unilaterale
izvor
**nascute din contracte
**nascute din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii
**izvorate din gestiunea de afaceri
**nascute din plata nedatorata
**nascute din imbogatirea fara justa cauza
7.Oblig. simple
complexe
-de termen
(afectate de modalitati)

8.Oblig. cu pluralitate de parti

cu pluralitate de obiecte

-de conditie (conditionale)


-obligatii divizibile
-obligatii solidare
-obligatii indivizibile
-obligatii alternative
-obligatii facultative