Sunteți pe pagina 1din 7

Infiintarea cabinetelor medicale

GENERALITATI:
Dupa modul de infiintare, unitatile medicale private sunt de trei categorii:
1. Cabinete medicale fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a profesiei de
medic). Acestea pot fi infiintate doar de catre medici.
a. Cabinete medicale individuale acestea pot fiinta
i.

De sine statatoare

ii.

Asociate sau grupate

2. Societati civile medicale


3. Societati comerciale (S.R.L.-uri medicale") cu personalitate juridica proprie. Acestea
pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din consiliul de
administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre persoane juridice (Ordonanta
Guvernului 124, art. 15)
4. Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop
patrimonial (organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale,
asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite) pe
baza hotarrii organelor de conducere (Ordonanta Guvernului 124, art. 16)
Pentru infiintarea unei unitati medicale private este necesara precizarea urmatoarelor elemente:
1. Locatia:
a. Activitatea medicala se desfasoara intr-o locatie avizata si acreditata ca atare de
catre forurile competente. Solicitantul trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a
spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical (Ordonanta Guvernului
124, art. 20, respectiv prevederile corespunzatoare din Legea 31 si din Ordonanta
26), inclusiv schita spatiului.
b. In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de
doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate
intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate (Ordonanta
Guvernului 124, art 20, al. (3))
2

.Obiectul de activitate

a. Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitate medicala in specialitatile


medicale, supraaspecializarile si competentele definite conform normelor legale
in vigoare (nomenclatorul de specialitati).
b. Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate unic, constand in
furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite
prin ordin al ministrului sanatatii si familiei (Ordonanta Guvernului 124, art. 15);
c. Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta si vor furniza servicii
medicale numai in specialitatatile si competentele medicului titular sau ale
asociatilor, in cazul formelor asociative (Ordin 153, art 4)
2. Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic
al cabinetelor medicale, care se intocmeste de catre DSPMB (Ordonanta Guvernului 124,
art. 5)
3. Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii sau sa isi modifice
obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de specialitatile, supraspecializarile
si competentele dobandite (Ordin 153, art. 5)

CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL


Cabinetul medical individual poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura
activitatea in respectiva unitate, intrucat aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica
distincta ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei
medicale.
In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca
salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal (Ordonanta Guvernului 124,
art. 2)
Pentru infiintarea unui cabinet medical individual, prima institutie la care trebuie sa se
prezinte medicul solicitant este Colegiul Medicilor din judetul in care isi va aflla sediul
cabinetul respectiv.
Actele necesare la Colegiul Medicilor:
1. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de
inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor
componente) - copii
2. Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea
alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al
Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) - copie

3. Certificatul de membru CMR a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru
specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie - copie
4. Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru fiecare specialitate in cazul in
care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria CMB (conform
Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea
dosarului) + copie dupa chitanta
5. Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CMB - copii
6. Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB)

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de coun


acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se
verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei)
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare - pentru avizele
efectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de
Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul
respectiv putnd fi ridicat de la sediu.
Cu Certificatul eliberat de catre CMB si cu celelalte acte enumerate mai jos solicitantul se
va prezenta la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, pentru inscrierea in
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
1. Cerere tip - se completeaza la DSPMB
2. Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) - copie
3. Certificatul de membru CMR - copie
4. Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre CMB - original
A. Dupa infiintare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia

CABINETE MEDICALE GRUPATE


Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate se pot grupa, pentru a-si crea facilitati
economice comune (Ordonanta Guvernului 124, art. 2, al. (2))
Cabinetele medicale din cadrul gruparii isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.

Gruparea poate avea un nume propriu, altul decat cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale
individuale
A. Pentru gruparea unor cabinete medicale individuale, primul pas il reprezinta incheierea
unui contract de grupare intre medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale,
inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu:
a. partile contractului
b. obiectul si scopul contractului
c. sediul profesional al cabinetelor medicale grupate
d. coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care
au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de
repartizare a cheltuielilor comune
e. durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia

B. La Colegiul Medicilor din Bucuresti se depune un dosar cuprinzand :


1. Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale copii
2. Copii dupa certificatele de membru CMR ale medicilor
3. Contractul de grupare 2 copii
4. Cerere tip (modelul se gaseste la CMB).
A. In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din contractul de
grupare si emite Certificatul de Avizare al gruparii
B. Pentru inregistrarea gruparii la Directia de Sanatate Publica :
1. Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale copii
2. Contractul de grupare vizat de catre CMB
3. Certificatul de Avizare al Gruparii eliberat de catre CMB - original
4. Cerere tip (modelul se gaseste la DSPMB).

Sala de kinetoterapie
Conditii de spatiu:
- suprafata utila a salii va asigura cel putin 4,5-5 mp pentru fiecare pacient;
- sala va avea aerisire naturala directa, cat mai eficienta;
- pardoseala calda (parchet sau scandura) sau mocheta pe beton cu strat amortizor;
- cabina de dus (cu apa calda permanenta) si WC;
- spatiu separat pentru dezbracat-imbracat.
Dotari specifice:
- 1 spalier;
- 2 saltele;
- 1 oglinda de perete;
- 1 masa kineto simpla;
- 1 banca;
- 2 instalatii-montaje scripete cu contragreutati;
- greutati de diverse marimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
- minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare functionala din grupa "dispozitive ajutatoare" (de
exemplu: Pedalier, planseta basculanta, giroplan, levier pentru cvadriceps, roata si scarita pentru
umar, placa canadiana, placa pentru abilitatile mainii etc.);
- cantar pentru persoane.

Dotari pentru urgenta:

- aparat de masurat tensiunea arteriala;


- trusa de urgenta:
- 2-3 tipuri de marimi de atele;
- fesi simple si fesi elastice;
- pansamente sterile;
- dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);
- 2-3 tipuri de medicatie antialgica administrabila oral sau rectal (algocalmin, piafen,
paracetamol etc., cate 10 bucati);
- 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);
- nitroglicerina, 10 tablete;
- nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguala;
- furosemid, 10 tablete;
- atenolol sau metoprolol, 10 tablete

Universitatea Ecologica din Bucuresti


Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Program de studiu Kinetoterapie si motricitate speciala

Referat la
Management, marketing si legislatia in EFS

Infiintarea unui cabinet de Kinetoterapie