Sunteți pe pagina 1din 90

Migraiainternaionalcaproblemsocial

Studiudecaz:migraniipentrumuncdinItalia

IlieBdescu

CUPRINS

Chestiuneasocialamigraieipentrumunc.Teoriilemigraiei ..........................................................................4
TeoriamigraieiinternaionalenbloculECA(ridinAsiaCentraliEuropa).Patternurialemigraiei
internaionale ................................................................................................................................................................ 4
TeorialuiRavestein.Modelulpushpull.Legilemigraiei..................................................................................... 9
TeorialuiSamuelAStoufferaoportunitilorvicariante.Geografiastatusului ............................................ 10
Teoriabispaialitiiiaimbolduluipasionar.EverettSLee(TheoryofMigration)....................................... 11
Modelulbispaialsaubivariat.Teoriapasionarismuluimigraionist .............................................................. 11
Teoriamigraieiselective.Premigraia .................................................................................................................. 12
Teorianeoclasicamigraiei.................................................................................................................................... 13
Teoriapieeiduale...................................................................................................................................................... 14
Teoriasistemuluimondial ........................................................................................................................................ 14
Teoriaeconomieiglobaleiareelelordesuport ................................................................................................ 15
Teoriacreteriisecundare.Remiteneleianseleasociatemigraiei ............................................................ 15
Teoriagenealogicamigraiei ................................................................................................................................. 17
Teorianeoeconomicamigraiei ............................................................................................................................ 17

Ruraliiiprovocareamigraional.MigraiaromnilornItaliainSpania.Migraiaexterntemporari
definitivnluminadatelorISAR .........................................................................................................................19
Migraiabispaialsaubivariate ............................................................................................................................. 19
PoziiaItalieicomparativcualtericalocdedestinaiepentrumigrantulromn ..................................... 21
Modelulfactorilorderespingere(pushfactors)................................................................................................... 22
Migraiaexterndefinitiv........................................................................................................................................ 22
Modelulpushpullimigraiaexternpotenial ................................................................................................ 23

MigraiapentrumuncdinItalianluminasondajuluiCURS.Premigraia.Geografiarecrutrii ......................26
SituaiaocupaionaliniveluldetrainainteaplecriispreItalia ................................................................. 26
2.Geografiarecrutriimigranilor.Zonaderezidenamigraniloriregiuniderecrutare ..................... 28
II.Remitenelesaudespremigraiasusintoare................................................................................................. 31
1.Remiteneleiopiuneamigraionist ............................................................................................................. 31
2.TabloulremitenelordinItaliaspreRomnianluminasondajuluiCURS. ............................................... 33
ValoarearemitenelordinItaliaspreRomniadeterminateprinmetodareferenialuluiipotetic ......... 35
III.Efectelemigraiei.Familia,copiii,viitorul.Migraiacadramsocial ....................................................... 37
2.Migraiacadramexistenialisoluietranzitorie. ...................................................................................... 39
2.1Singurtateasocialafamiliiloriinsensibilitateaguvernelor. ............................................................... 39
2.2Sociologiagrijei.Grij,ngrijireingrijorare............................................................................................... 40
IV.PremigraiaipostmigraiaromnilordinItalia.Migraiacamoddevia.............................................. 44
1Delaplecarelasosireidupsosire.Viaanpragulplecrii ...................................................................... 44
2Agenimijlocitoriaiplecrii.Fenomenulabsenteismuluiguvernamental................................................. 44
3.StadiilemigraieispreItalia................................................................................................................................ 47
V.Dupsosire.Migraiacamoddevia ................................................................................................................ 54
1.Migrantul:culturasingurtii ........................................................................................................................... 54
2.FormeledecomuniunenviaamigrantuluiromndinItalia.RolulBisericii .......................................... 56
2.Postmigraia.Ocupaiaiviaacotidianncomunitiledemigrani....................................................... 57
3.Viaantimpulliberncomunitiledemigrani ........................................................................................... 61
4.MigraniiromnidinItalia:imagineadespresineiimagineadesprealii .............................................. 68

Cartografiaviitorului.Romniiitalieni:ciidecnd?.................................................................................... 75
nlocdeconcluzii ...................................................................................................................................................... 79
Polticilemigratiei........................................................................................................................................................ 84
Politicilemicro(valori,ateptri,necesiti,urgenesaudesprevalorileminimului)............................... 84
Politiciledenivelmedial:reelelecolectiveisociospirituale. ...................................................................... 84
Politiciledenivelmacro........................................................................................................................................... 85

Note .....................................................................................................................................................................87

Chestiuneasocialamigraieipentrumunc

Teoriilemigraiei1

Teoria migraiei internaionale n blocul ECA (ri din Asia Central i Europa). Patternuri
alemigraieiinternaionale

Adugarea unui capitol dedicat migraiei internaionale ntro lucrare de sociologia


problemelor sociale din spaiul rural se justific prin constatare simpl c una dintre cele mai
teribile provocri pentru rurali, n special pentru cei tineri, este tocmai migraia pentru munc.
Fenomenulestedestuldeslabcunoscut,cuuneleexcepii,aanctamdecissincludemaceast
parteaicincadruluneiseciunidedicatemigraieicatipdeproblemsocialdeosebitdepresant
icomplex.Startulacesteipriesteasiguratdeacestcapitolteoretic,dedicatteoriilormigraiei.
Ar urma ca, n anii care vin s decupm migraia ruralilor ca parte de sine stttoare a studiului
focalizat pe problemele sociale ale Romniei n relaie cu ruralii din Romnia. Migraia
internaional cuprinde toate acele forme ale micrii teritoriale care antreneaz o schimbare de
domiciliu i de loc de munc din ara de origine spre alte ri numite ri de destinaie. Exist
studii dedicate istoricului migraiei internaionale care atest perioade n care migraia sa
precipitat,cptndoamploareteribil,cumafost,depild,pentrusecolulalXIXleauriaamaree
populaionaldinspreEuropaspreAmerica.Valulmigraieiinternaionalecreteenormnveaculal
XXlea, perioad n care direciile migraionale se diversific i ele n special n ultimul ptrar de
veac XX, pentru ca nceputul veacului al XXIlea s nregistreze un flux migratoriu dinspre rile
Rsrituluieuropeanspreceleapusenelaproporiicapabilesrstoarneechilibrulpopulaionalal
ntregiizone.
AliMansooriBryceQuillindistingdoupaternuripentrudinamicapopulaieincadrulECA
(n cele 27 de ri din Asia central i Europa): a) patternul declinului demografic natural, care a
cunoscutoteribilexpansiuneastfelcdincele27deriECAunnumrde13nregistreazdeja
persistentundeclinnaturalalpopulaiei;b)paternulinversataluneirelativecreteridemografice
carencinecontrabalansulregionalnjocultrendurilorsociodemograficealeregiunii,astfelcla
un numr de 14 ri din cele 27 ri ECA populaia nregistrat crete. Europa de est i fosta US
nfieaz declin demografic, tendin care ncepe s se iveasc i n alte ri pe msur ce
populaia acestora mbtrnete i ea. Ce doi experi ai BM consemneaz urmtoarele tendine
pentrucele14state:
Dei acestea sunt ri cu un trend demografic pozitiv, n cele mai multe (9 dintre ele)
emigraiadepeteimigraia(ricuemigraienet)inumaila3dintreelesecombincreterea
naturalcuobalanpozitivamigraiei.Aadar:

1
CapitoluldedicatteoriilormigraieiiuneiabordrimetodologicepreliminareispecialeafostelaboratdeI
Bdescu ca parte introductiv a unui proiect pentru o cercetare iniiat de Centrul de Sociologie Urban i
Regional(CURS).CercetareadeterennItaliaiSpaniaafostrealizatdectrecercettoriiCURS,proiectul
metodologic propriuzis fiind coordonat de dr Dorel Abraham i dr Ilie Bdescu. Redactarea raportului final
dedicat emigranilor romni din Italia i Spania aparine colectivului de cercettori compus din Dr. Dorel
Abraham coordonator studiu, Prof. univ. Dr. Ilie Bdescu Sociolog, expert, Dr. Marin Burcea sociolog,
expert, Ionela Sufaru sociolog, expert, Augustin Abraham expert marketing, Mircea Capros expert
prelucraredatelor.RedactareastudiuluiprivindemigraniiromnidinItaliaaparineDr.IlieBdescu.Raportul
nformaluicompletestepostatlarubricarapoartearevisteinoastre.
4

9dintreeleaunregistratoemigraienet;
n 3 dintre ele sa nregistrat o cretere nu numai datorit creterii naturale, ci i unei
balanepozitiveamigraieinete.2
Dintrecele13ricudeclindemografic:
Un grup de 7 ri nregistreaz declin demografic datorat indicelui negativ al sporului
natural i unei emigrri mai mari dect imigrarea ( Bulgaria, Letonia, Lituania, Moldova,
Polonia,Romania,iUkraina).
Aldoileagrupcuprinderilecuimigraienetideclindemografic,ncare,ns,imigraia
esteinsuficientpentruacontrabalansadeclinulpopulaiei(Belarus,Rusia,rileEuropei
CentralecaresuntnoimembriinEU)3

FluxulmigratornECAtindesevoluezedupunpaternbipolar.Majoritateaemigranilorn
ECAdevestesteabsorbitdeEuropaOccidental,nvremecemajoritateaemigraieidinrileCIS
rmn n interiorul CIS (80%) (Europa Occidental a primit n ultimii 15 ani 42% din migranii
provenind din alte ri, n principal din Europa Central i de Est, precum i din fosta Uniune
Sovietic, nelipsind rile maghrebiene ca zon de extracie a migranilor)4. n anul 2000,
imigranii reprezentau 19,3% din populaia Elveiei, cte 9% din populaia Germaniei, Austriei i
Belgiei,6,3%nFranai6%nSuedia.5
ntrun studiu al Bncii Mondiale ni se prezint o ierarhie a rilor primitoare de imigrani,
StateleUniteaflndusepeprimapoziie,Franapepoziiaacincea(ntrerilevesteuropenedoar
FranaiGermaniaseaflnacesttop,peultimelepatrulocuripescararilorprimitoareseafl
ArabiaSaudit,Australia,KazahstaniPolonia)6.Reproducempentruoimaginectdefugarharta
principalelor curente de migraie la scar mondial. Lectura hrii ne arat c toat planeta este
cuprinsde acestecurentepopulaionalecarefacdinspaiuldemografic planetarunulextremde

2Ofthe14ECAcountrieswithanaturalincreaseinpopulation:
Ninecountriesregisterednetemigrationduring200003withTurkeyachievingnearparity(thatis,having
nearly equal amounts of emigrants and immigrants). We anticipate that within this group migration
pressureswillpersistunlesseconomicreformscanleadtorapidincreasesinthequalityoflifeandstandard
ofliving.
Three countries appear to have an increase in population not only due to demographic causes, but also
owingtoapositivenetmigrationbalance.Ofthe13ECAcountrieswithanaturaldeclineinpopulation:
Onegroupofsevencomprisescountriesexperiencingpopulationdeclinesowingtobothmoredeathsthan
births and more emigration than immigration. This group includes Bulgaria, Latvia, Lithuania, Moldova,
Poland,Romania,andUkraine.
A final group comprises netimmigration countries with declining populations, in which immigration is
insufficient to offset the natural population decline. This group includes Belarus, Russia, and the Central
EuropeancountriesthatarenewEUmembers.
3 Migration And Remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union, World Bank, Edited by Ali
Mansoor,BryceQuillin,EuropeandCentralAsiaRegion,2006
4ibidem
5MigrationflowsinECAtendtomoveinalargelybipolarpattern.MuchoftheemigrationinwesternECA(42
percent)isdirectedtowardWesternEurope,whilemuchemigrationfromtheCIScountriesremainswithin
theCIS(80percent).GermanyisthemostimportantdestinationcountryoutsideECAformigrantsfromthe
region, while Israel was an mportant destination in the first half of the 1990s. Russia is the main intraCIS
destination.AliMansoor,BryceQuillin
Op.cit.p3
6Thereare35millionforeignbornresidentsinECAcountries.Overall,severalECAcountriesareamongthe
top10sendingandreceivingcountriesformigrantsworldwide.Russiaishometothesecondlargestnumber
ofmigrantsintheworldaftertheUnitedStates;UkraineisfourthafterGermany;andKazakhstanandPoland
are respectively ninth and tenth. Ali Mansoor i Bryce Quillin op. cit, p 3 Vezi i Zaharia, Cosmin. Banca
MondialMigraiaesteocomponentimportantaglobalizrii.16ianuarie2007,www.amosnews.ro
5

fluid, instabil, neaezat devoalnd un sincronism migraionist planetar: toate spaiile, toate ariile
civilizaionale sunt cuprinse de marea migraie. O imens maree de populaii neac vechea
geografiepreschimbndplanetantrunlacdemograficuria,undenusemaivdpreabinevechile
repere. Casa, locul de munc, traiul aezat etc. nu mai sunt factori de stabilitate, ci de cutare i
enorm nemulumire. Populaii uriae caut cas, loc de munc, climat sigur, trai decent, climat
moralipoliticasigurator,pecarenulemaigsescacasfiindnevoiteslecauteaiurea.
Figura1.Curenteleprincipaledemigraielascaralumii

Sursa:Deutschland,2000apudAndrteiRoth,2002,p88

Numrul oamenilor care triesc n afara granielor a crescut de la 120 milioane n 1990 la
160milioanen 2002. ConformPopulationResourceBureau,migraniireprezintcirca2,5%din

populaia lumii7. Per ansamblu situaia nu indic neaprat ponderi alarmante. Pentru anumite
zone,ns,situaiaestealarmant.IatsituaiaevoluieimigraieilanivelulUniuniiEuropene.

Figura2.FluxuriledemigraienUE19802005(nmilioane)

Sursa:Eurostat,statisticidemografice.

Pentru Romnia emigrarea sau migraia pentru munc, cum a foat definit, oarecum
incomplet, a antrenat un dezechilibru al pieei forei de munc i al comunitii de reproducere
demografic extrem de grav. Potrivit unui studiu (Declinul Demografic si si viitorul populatiei
Romanie8), anul 2006 a fost al 17lea an de scdere a numrului populaiei Romniei prin
componentanaturalasi prinmigraie.Pentruntreagaperioada 19902006pierderea estimatase
apropiede1,5milioanedelocuitori.ncazulRomniei,aadar,situaiaestecutotulagravat,cci
aicipierdereadepopulaiedatoratemigrriiatingeunpragextremderidicat,imensamajoritate
fiindtineriiacoperindocupaiivitalepentruechilibrulspaiuluicolectivdeviaalntregiiri.
S reinem poziionarea rilor ECA ntrun sistem de axe carteziene reprezentnd sporul
naturalimigraianetarilordinregiune.ngraficuldinfigura1.3.putemdeduceexistenaatrei
categorii de ri: unele cu spor natural pozitiv i cu migraie net pozitiv (Albania, Armenia,

7MigrationandGlobalization,p2,http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migrall.pdf
8StudiulDeclinuldemograficsiviitorulpopulatieiRomanie".Operspectivadinanul2007asuprapopulatiei
Romaniei in secolul 21, elaborat de Academia Romana, Institutul de cercetari economice, Centrul de
CercetariDemograficeVladimirTrebici,autorVasileGhetau,EdituraAlphaMDN,2007.
7

Macedonia,Kazahstanetc.;altelecuspornaturalpozitivdarcumigraienetnegativialtelecu
migraienetnegativicuspornaturalnegativ,ntrecaresesitueaziRomnia.9

Sursa:AliMansoorsaMigrationAndRemittances.EasternEuropeandtheFormerSovietUnion,
WorldBank,2006

Srecapitulmcelepatrucategoriicuprivirelaevoluiapopulaionalnsistemdereferin
bidimensional:
1. distingem, nti ri cu spor natural pozitiv i cu migraie net pozitiv: Turkmenistan, Bosnia
Heregovina,SerbiaMuntenegru;
2.ricuspornaturalnegativimigraienetpozitiv:Slovenia,Ungaria,Cehia,Rusia,Belarus;
3. ri cu spor natural negativ i cu migraie net negativ: Romnia, Ucraina, Letonia, Lituania,
Moldova,Croatia,Bulgaria;
4. ri cu spor natural negativ i cu migraie net pozitiv: Albania, Azerbaidjan, Kazahstan,
Macedonia,Armenia,Polonia,Georgia,Slovacia
AcestcadrilaterdemograficdescriepaternurilemigraionistealerilorECA.Acesteanfieazo
dramnpatruactepentrumigrantulECA.

9GraficulestepreluatdinAliMansoora.nIbid.,p.31

TeorialuiRavestein.Modelulpushpull.Legilemigraiei
Explicaiaproceselordemigraieantreneazmaitoatetiineleumane,toateparadigmele,
toateorientrileetc.Cercettoriisunttotuideaccordsfixezeunpunctdeoriginepentruaceast
noudirecieteoreticmemoratsubsintagma,Teoriialemigraiei,nstudiuldin1885alluiE.G
Ravestein.ErnstGeorgRavensteinungeografdeoriginegerman,angajatlaSocietateaRegalde
Geografie, a publicat, n 1885, studiul. The Migration Laws. Pentru ilistrare, extragem cteva
dintre legile formulate de ctre Ravestein din lista lui Grigg, citat de ctre Waldo Tobler, la care
vom face trimiteri n continuare: 1. chiar n cazul ariilor de dispersie care au o populaie de
pierdutpentrualtearii,seconstituieuninfluxdemigranipestemargineaceamaindeprtatde
marile centre de absorbie (1885: 191; apud Tobler)10; 2. viteza i volumul migraiei migraiei
descresc cu distana; 3 Am dovedit c masa grea a migranilor parcurg doar distane scurte
(1885:198)11; 4. Migranii enumerai ntrun centru de absorbie descresc proporional cu
distana (1885:199); 5. procesul dispersiei este inversul procesului de absorbie..: 6. Fiecare
currentdemigraieiproduceuncontracurentcompensator;7.Curenteledemigraiepreiaucuele
mulidintrenativiiteritoriilorprincaretrecidepoziteaz,progresiv,mulidintremigraniicareli
sau asociat la origine (1885:191); 8. curentele migratorii curg dea lungul anumitor canale
geograficebinedefinite(1889:284).12

Ravesteinsubliniazc migraiaesteguvernat deunprocesdetippushpull:condiii


nefavorabilentrunloc(legiopresive,taxarempovrtoareetc.)mpingeoameniisemigreze,i
scoate afar, iar condiiile favorabile ntrun loc extern i atrage. Legile lui Ravestein susin c
motivulcentral,cauzaprimaramigraieiestentrunitdeoportunitiexterne;volumulmigraiei
descrete cu distana; migraia se desfoar n stadii nu printro propagare continu; micrile
populaiei sunt bilaterale; diferenialele migraiei (de gen, de clas, de vrst etc.) influeneaz
mobilitatea uneipersoane.rile dearie extins,avndofrontier extins(having an extended
boundary) ofer faciliti mai mari pentru influxul de migrani dect cele cu frontiere restrnse
(1885:175)13.SrecapitulmlegileluiRavestein:legeadistanei:distanamicbatedistanamare,
e mai puternic dect aceasta. Legea absorbiei urbane: marile orae absorb imigranii. Legea
pragurilor progresive sau a golurilor absorbante: golul lsat de primul strat migrator atrage
migranii din cercul exterior .a.m.d. Legea dispersiei: prsirea unei zone de ctre un migrant
atrageunmigrantdinzonaimediatnconjurtoare.Legeafluxreflux:curentulmigratoratrageun

10Sursa:http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/publications/pdf_docs/movement/migration/Ravenstein.pdf
11Weprovedthatthegreatbodyofourmigrantsonlyproceedashortdistance(apudibidem).
12 Migrants enumerated in a ... center of absorption will ... grow less with the distance proportionally.
(1885:199); The process of dispersion is the inverse of that of absorption, and exhibits similar features.
(1885:199); Each main current of migration produces a compensating counter current. (1885:199);
Counties having an extended boundary in proportion to their area, naturally offer greater facilities for an
inflow...thanotherswitharestrictedboundary.(1885:175);[Migrationstreams]sweepalongwiththem
many of the natives of the counties through which they pass [and] deposit, in their progress, many of the
migrants, which have joined them at their origin. (1885:191); Migratory currents flow along certain well
defined geographical channels. (1889:284); Migrantsenumerated in a ... center of absorption will ... grow
less with the distance proportionally. (1885:199); The process of dispersion is the inverse of that of
absorption,andexhibitssimilarfeatures.(1885:199);
13Ravesteinconcludedthatmigrationwasgovernedbya"pushpull"process;thatis,unfavorableconditions
inoneplace(oppressivelaws,heavytaxation,etc.)"push"peopleout,andfavorableconditionsinanexternal
location"pull"themout.Ravenstein'slawsstatedthattheprimarycauseformigrationwasbetterexternal
economicopportunities;thevolumeofmigrationdecreasesasdistanceincreases;migrationoccursinstages
insteadofonelongmove;populationmovementsarebilateral;andmigrationdifferentials(e.g.,gender,social
class,age)influenceaperson'smobility.
Sursa: Migration Theories Of Migration, http://family.jrank.org/pages/1170/MigrationTheories
Migration.html

contracurent al migraiei. Legea transformrii sociale a rutei migraiei: migranii care strbat
distane mari se ndreapt spre marile centre industrialcomerciale. Legea profilului rural:
locuitorii oraelor migreaz mai puin dect ruralii. Legea feminitii migraiei: brbaii migreaz
mai puin dect femeile. Legea standardului: toi oamenii simt nevoia si amelioreze condiiile
materialedevia.Cauzageneralamigraiei,nluminalui Ravestein,estediferenadenivelde
dezvoltare ntre aria de plecare i aria de sosire. Ravestein a porpus, totodat, i o tipologie a
migranilor:locali,pedistanescurte,pedistanelungi,stadiali,(parcurgdistanemaridarnstadii
mici), temporari etc. Principiul axial al teoriei lui Ravestein are forma acestei relaii algebrice:
Volum x Distan invers proporional. Relaia complet este aceasta: Distana x Volum x Nivel
(de dezvoltare). Sunt confirmate legile lui Ravestein, se ntreab Waldo Tobler? S lum legea a
doua i a treia care descriu faimoasa descretere proporional cu distana (declinul distanei).
Studiul lui Hagerstrand i Olsen arat c distanele scurte predomin n micarea migratorie.
Referinduse la legea a asea referitoare la influena distanei i la simetria imigrii i emigrrii,
Tobler invoc noiunea lui Hagerstrand de domeniu sau cmp al migraiei (migration field) i
aratcintensitateaacestuiascadecudistana(Tobler:p2).

TeorialuiSamuelAStoufferaoportunitilorvicariante.Geografiastatusului
S Stouffer a ntreprins un studiu al su asupra migraiei pe care la inclus ntro lucrare
dedicat mobilitii rezideniale n zona ClevelandOhio, n 1962: Social Research to Test Ideas.
Studiul su este: Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility Distance. Legea sa este
numit i legea oportunitilor i sun astfel: numrul persoanelor care migreaz i strbat o
distanestedirectproporionalnucuditanacicuoportunitilecareintervindealungulacelei
distane (a rutei poteniale). O putem numi lege alocativ (a alocaiei): numrul migranilor
variazdirectproporionalcuspaiilealocative:carealocoportunitinproporiisuficienteide
calitate.Deciimpulsulmigratorsesitueaznuninterioritateamigrantului,cintrunloccareeste
totunacuuncmpdeoportunitimonofuncionale.(numruldepersoaneparcurgndoanumit
distanestedirectproporionalcunumruldeoportunitilaaceadistaniinversproporional
cunumruldeoportuniticareintervinpeparcurs:Stouffer1940:846,apudThomasFaist2000).
Dac ntrun loc e nevoie de 510 persoane nu se constituie motivaia migraionist. Dac n acel
spaiuenevoiede100500persoaneatuncisedeclaneazprocesulmigraiei.TeorialuiStouffer
poate fi denominat i teorie a oportunitilor vicariante (care intervin pe parcurs). Numrul de
migrani care se mic din oraul (i) n oraul (j) este direct proporional cu oportunitile
accesibilen(j)iinversproporionalcunumruldeoportuniticareintervinntre(i)i(j).14
DacopersoansemutdinzonaXntrocasdinzonaY,nzonaYtrebuiesseficreatunloc
liberpecareaceapersoanlapututocupa.Unasemenealocliberiialteleasemntoarepecare
ar fi putut s le ocupe (dar na fcuto) se numesc oportuniti care intervin (intervening
opportunities) (cf A Otovescu, Imigraia din Italia, Ed Beladi, 2008). Totalitatea locurilor libere
maiaproapedereedinamigrantuluipotenialevaluatenraportculoculalesdemigrantmsoar
proporia forelor de inerie sau de contramigraie pe care migrantul potenial a trebuit s le
nfrngpentruaatingepunctulY(aiatingepragulimpulsionar).ArnoldMRoseapusnrelaie
distana de parcurs i ststusul socioeconomic al migranilor: cei cu status superior parcurg
distanemaimaridectceicustatusinferior.

14 The number of migrants moving from one town (i) to another (j) is directly related to the opportunities
availableatjbutinverselyproportionaltothenumberofinterveningopportunitiesbetweeniandj.
Sursa:http://www.revisionnotes.co.uk/revision/171.html
10

Teoriabispaialitiiiaimbolduluipasionar.EverettSLee(TheoryofMigration)
Everett S Lee a rafinat modelul lui Ravestein adugnd ipoteza factorilor obstaculari
(obstacolelemigraiei)cafactoricareinterviniinflueneazvolumulidistanamigraiei15.Everit
Leepuneunaccentmaimarepefactoriiderespingere(pushfactors)isubliniazimpactulpecare
lauobstacolelevicariante(interveningobstacoles)asupramigraiei.16Acetifactori(ex.:distana,
barierefizice,politice,culturale,etniceetc.)acioneazcaniteforedeinhibiieasupraimpulsului
migraionist.nplusfactoriipushpullnuacioneazdirect,cimediatdeaanumiteledifereniale
ale migraiei: vrsta, genul, clasa social, apartenenele de toate tipurile, educaia, legturile
familiale, gradul de cunoatere a populaiei primitoare etc., care, mai departe, influeneaz i
abilitateadeadepiobstacolelemigraiei.Dacnotmcufi factoriicareinducprsireazoneiX
icu+fi factoriicareinducalegereazoneidedestinaieY,nedmseamacmigraiaesteindusde
unimboldcompusderezultantacelordoucategoriidefactorisaudeforefavorizanterespectiv
inhibante (la care se adaug i o categorie de fore obstaculare care decurg din necunoaterea
locului, de stressul migraionist etc.). Combinarea celor trei teorii, a lui Ravestein, a factorilor de
atracierespingere(pushpull),aluiStouffer,aoportunitilorvicarianteialuiEveretS.Lee,a
obstacolelor care intervin pe parcurs, a susinut emergena unui model bispaial sau bivariat de
analizamigraiei.

Modelulbispaialsaubivariat.Teoriapasionarismuluimigraionist
Modelul respingereatracie (pushpull model), elaborat de printele teoriilor migraiei,
Ravestein, este cel mai des invocat pentru a explica migraia internaional: n temeiul acestei
teorii,migraiasedeclaneazsubinfluenaadouseturidefactoriaflainrelaiedeopoziieide
complementaritate i localizai n spaii diferite, n cte dou spaii pe care tocmai migraia
potenial le aduce ntro conexiune iniial mental i abia apoi efectiv. Putem spune deci c
migraiapotenialreconfigureazspaiulmental,careserecompunedinconjunciaadouspaii
diferite: unul de origine i altul de destinaie. Condiiile economice, presiunea demografic i
subutilizarea (factori de respingere: pushfactors) n rile de origine (sending countries)
opereaz,deci,nconjuncie,ncoordonarecuunaltsetdefactorisituaintrozondedestinaie:
salarii mai mari, cerere de munc, siguran mai mare a locului de munc, securitate societal
sporit,reunificareafamiliiloretc.(factorideatracie:pullfactors);acetiasuntfactorideatracie
careacioneazdisprerileprimitoaredemigrani(dedestinaie:migrationreceivingcountries)
(asupramodeluluivezi:Smith,1997,apudAliMansoors.a.,p9).
Amnumitacestmodelmigraiebivariatsaubispaial,datfiindcfactoriicareoexplic
variazconcomitentndouspaii,nceldeorigineinceldedestinaie.Esteevident,depildc
dacnusarfiridicatrestriciiledecirculaieideangajarenrilededestinaie,migraiaarfifost
multmairedusimailent.Maiapoiesteclarcdacspaiiledeviaipiaaocupriinriledin
fostul lagr comunist nar fi suferit modificri negative dac piaa muncii de aici nu sar fi
comprimat(contractat),deexempluimpulsulspreemigrarearfifostfoarteredus.Migraiaeste,
aadar,bivariatibispaialnunumaipentrucncadruleisetrecedintrunspaiunaionalsau
regionalnaltul,cimaialespentrucfactoriicareogenereazacioneaznconjuncie,bispaial,
concomitantdindouspaii.

15EverettLee(1966)reformulatedRavenstein'stheorytogivemoreemphasistointernal(orpush)factors.
Lee also outlined the impact that intervening obstacles have on the migration process. He argued that
variablessuchasdistance,physicalandpoliticalbarriers,andhavingdependentscanimpedeorevenprevent
migration.Leepointedoutthatthemigrationprocessisselectivebecausedifferentialssuchasage,gender,
andsocialclassaffecthowpersonsrespondtopushpullfactors,andtheseconditionsalsoshapetheirability
toovercomeinterveningobstacles.Furthermore,personalfactorssuchasaperson'seducation,knowledgeof
apotentialreceiverpopulation,familyties,andthelikecanfacilitateorretardmigration.
Sursa:http://www.revisionnotes.co.uk/revision/171.html
16Lee,E.(1966)."ATheoryofMigration."Demography3:4757.
11

Fenomenul disparitilor n privina PIBului n rile ECA, pe care specialitii BM le


utilizeaz ca regiune de referin pentru analiza fluxurilor migratorii, sunt un bun exemplu de
factoribivariaidatfiindfaptulclasensibilitateamigrantuluiajunginformaiilesausentimentele
disparitilor nu ale variaiei interne a PIBului, de exemplu (variaie monospaial). Mai apoi,
informaiile ori pur i simplu presensibilitatea fa de spaiu are tot un caracter bivariat cci
individual simte nu ceea ce se petrece n spaiul su naional, ci diferena dintre dou spaii de
referin, diferen pe care o precunoate graie unui mediu difuz sau sistematic, mediatic sau
informal(prieteni,cunoscuietc.),decirculaieainformaiilor.Lafelsentmplcuveniturile.Nu
faptulcacasscadvenituriledevinemotivulemigrrii,cifaptulcinsulsimte,precunoatecn
bispaialitateaeuropean(OccidentOrient),depild,semanifestodiferenmaredeveniturii
atunciesteatrasdespaiulcuveniturilemaimari,iaratraciaaceastasepetrecenumaiatuncicnd
veniturilesalecoboarsubnivelulvenituriloraltorgospodriidinspaiuldeacas,aanctdeja
ceeacesentmplacaseprecunoscutconcomitantcucesentmplnlumeiatuncisenaten
el acea tensiune luntric numit imbold spre emigrare sau impuls migraionist. Am numit acest
fenomenpasionarismmigraionist,careinunduneorispaiiuriae.Estecaicumctedouspaii
arintrantrorezonanmentalspecial,ostarevibratorieproprieunuitipspecialdeenergie,pe
caream numitopasionarismmigraionist.Acestgendeenergie susine mareamas antrenatn
fluxurilemigraiei.

Peste tot, n orae i sate, n familii srace i mai puin srace, n coli i n medii
instituionalefelurite,sevorbetedespreplecare:plecarenSpania,nItalia,nGermaniaetc.,aa
cumnveacultrecutlumeaeracuprinsdenfrigurareaplecrilornAmerici.Acelaipasionarism
uria, acelai val migraionist, cu ncrctur mesianic sau fr, devasteaz mentalul colectiv
suprancrcndul cu vectori mesianici, cu proiecii soteriologice, salvatoare, a cror propagare
atinge orizonturi dezmrginite. Vom selecta din mulimea datelor, pentru o prim ilustrare, date
vizndacestpasionarismmigraionistndreptatsprerieuropene,catotatteaintealesedintro
list imaginar n care se comprim sperane i neliniti, spaime i necunoateri, sentimente
amestecate n moduri felurite, din care un vector rzbate totui: alegerea rii de destinaie. S
vedem,aadar,conduitadealegereriidedestinaiedectremigrantulromannprimuldeceniu
detranziie.DateleaufostpreluatedinbazadedateaISARalAcademieiRomne,bazalctuitde
IoanaPetre.

Teoriamigraieiselective.Premigraia
Putem vorbi de un fenomen de migraie selectiv: cnd plecarea e determinat de factori
negativi n zona de origine, atunci selecia migranilor este una negativ, iar cnd plecarea e
determinatdefactoripozitivinzonadedestinaievorbimdespreoseleciepozitiv.Casputem
identifica motivele care au determinat un numr aa de mare de oameni si prseasc familia,
casa prinilor, ara e necesar s cercetm ceea ce specialitii numesc premigraie, adic acea
populaie care era dispus s plece i care a i plecat n afara rii de ndat ce sau ntrunit acei
factorinegativilaplecareadicfactoriicareaudeterminatdeciziaplecrii.
Cauza plecrii nu este una singur, i modul n care se agreg factorii care induc decizia
plecrii devine comprehensibil dac examinm situaia imediat de dinaintea plecrii, adic
premigraia.Cauzaplecriisedivizeazndoucategoriidefactoricorelativi,precumsaprecizat
deja,ceidelaloculde origine(aradeorigine)caredacsuntnegativiinducdeciziadeemigrare
(teoria selectiv a migraiei i definete drept factori de selecie negativ la plecare) i factorii
pozitividinaradedestinaie,careinducoseleciepozitivaceloratraidesoluiamigraionist.
Acestaestemodelulpushpullfactors,adicmodelulfactorilorderespingereatracie17.
Diferena propus de noi este aceea c cele dou clase de factori nu acioneaz neaprat
concomitent, cum susine teoria pushpull factors, ci alternativ: dac factorii negativi din zona de

17MigrationandGlobalization,pp46,http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migrall.pdf
12

origine vizeaz aspectele critice ale supravieuirii, atunci ei se constituie n factori cauzatori ai
migraiei, iar populaia care migreaz sufer o selecie negativ, adic e selectat de influena
factorilor negativi. Este ipoteza seleciei negative la plecare sau a monovariaiei migratorii. Dac,
dincontr,factoriipozitividinzonadedestinaieaufostaadeputernici,destimulativi,atuncieis
au constituit n factori pozitivi de selecie a premigranilor i putem vorbi despre monovariaia
pozitivamigraiei.Dacceledoucategoriidefactoriacioneazdupmodelulbalaneifactorilor
iceeacerezultesteunefectpozitivdeprecntrireastriinegativedinzonadeorigine,atunci
avem o bivariaie migraional, cci concomitent cu selecia negativ la plecare se produce i o
seleciepozitivnorizontulzoneidedestinaieamigranilor.
Factoriidetippushsuntaspectelenegativealeriideorigine,iarceidetippullreprezint
aspectelepozitivealeriidedestinaiedoufeealeaceleiaimonede.Printrefactoriidetippush
se numr: lipsa locurilor de munc sau srcia, revoluii, rzboaie, persecuie politic sau
religioas, probleme de mediu (dezastre naturale care duc la pierderea bunurilor, a caselor, a
locurilordemunc).Factoruleconomicreprezintprincipalacauzamigraiei.nunelecazurinu
suntsuficientelocuridemunc,naltelediferenadintreveniturilectigatedinmuncnarade
origineiceadedestinaieestemare.Factoriidetippullcuprindstandarderidicatedevia,salarii
mai mari, cererea de for de munc, libertatea politic i religioas. Sa constatat c factorii
economicisuntceimaiputerniciattdinpunctdevederealrespingerii,ctialatraciei18.

Teorianeoclasicamigraiei
Teorianeoclasicesteoteoriebifurcat:a)denivelmacro,atuncicndcautexplicaiiale
migraieilanivelulvariaiilorraportuluicereriiioferteidefordemuncnraportcuceledou
spaii (de origine i de destinaie a migraiei) i b) de nivel micro, atunci cnd procedeaz la o
analiz comparativ a salariilor, a joburilor etc. Teoria economic neoclasic (Sjaastad 1962;
Todaro1969)sugereazcmigraiainternaionalesteproporionalcuofertaicerereaglobal
de for de munc. Naiunile cu ofert srac de munc i cu cerere mare de for de munc vor
aveasalariinaltecarevoratragemigraniidinsprenaiunilecuunsurplusdemunc.19
Teorianeoclasicnlocuieteindividulcaagentdedecizieprivindopiuneamigraionistcu
familia. Veniturile nu acioneaz n aceast nou viziune ca termeni de referin absolui ci prin
mijlocirea unei comuniti de referin, adic prin poziionarea familiei pe scara veniturilor n
cadrul comunitii de apartenen. Cauza migraiei, aadar, nu este pur i simplu decalajul
dezvoltriiialveniturilorlascaracomunitiiinternaionale,cideteriorareapoziieigospodriei
n comunitatea de origine. Oameni se mic n funcie de contextul lor economic i politic. Dac
emigrareadinLumea aTreiaestenfiatcafiindrezultatulproblemeloreconomicecauzatede
economiaglobal,atuncioataremigraietrebuiegestionatprinacorduriinternaionalemaibune
dectprinlegicaresrestricionezemigraia.20

18MigrationandGlobalization,pp46,http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migrall.pdf
19 neoclassical economic theory (Sjaastad 1962; Todaro 1969) suggests that international migration is
related to the global supply and demand for labor. Nations with scarce labor supply and high demand will
have high wages that pull immigrants in from nations with a surplus of labor. (cf. http://www.revision
notes.co.uk/revision/171.html.)
20Theoriesofmigrationareimportantbecausetheycanhelpusunderstandpopulationmovementswithin
theirwiderpoliticalandeconomiccontexts.Forexample,ifoutmigrationfromThirdWorldnationsisshown
tobearesultofeconomicproblemscausedbytheglobaleconomy,thensuchmigrationcouldbemanaged
with better international economic agreements instead of restrictive immigration acts. Indeed, rather than
slowingMexicaninmigrationtotheUnitedStates,terminationofthebraceroprogramactuallyincreasedthe
amount of illegal immigration because it exacerbated Mexican poverty. Sursa: Migration Theories Of
Migration,http://family.jrank.org/pages/1170/MigrationTheoriesMigration.html

13

Teoriapieeiduale
Teoriapieeidualesauapieiisegmentateaforeidemunc(Piore1979)argumenteazc
economiile Primei Lumi sunt astfel structurate nct s reclame un anumit nivel de imigraie.
Aceastteoriesugereazceconomiiledezvoltatesuntdualiste:eleauopiaprimaraforeide
munc nalt asigurat, bine remunerat i o pia secundar cu munc inferior salarizat. Teoria
pieiisegmentateamuncisusinecimigraniisuntrecrutaipentruaumpleacesteocupaiicare
sunt totui necesare pentru ca economia total s funcioneze dar care sunt evitate de nativi din
cauzacondiiilorprecaredemuncasociatepieiisecundareamuncii.21
Sreinemmodelulexplicativavansatdeteoriapieeiduale.Maintitrebuieconsemnat
coexistenaunuisectorprimar,binepltit,asigurat,securitizat,deniveleuropeaniaunuisector
secundar, n cadrul aceleiai economii, de nivel tiermondist, subeuropean, slab pltit, ocupat de
imigrani, expus subculturii lumpendezvoltrii, ceea ce conduce la adevrate enclave a le
subdezvoltrii n economii foarte dezvoltate. Acestea sunt totodat un fel de enclave etno
economice,pecareartrebuislegestionezeguverneleprinacorduribisaumultilaterale,dupcaz.
Uneoricteunsectorntregesteocupatpreponderentdeimigrani,cumestecazulunorramuriale
construciilor,orisectoareagricolesezoniere,slabremunerateetc.,ceeacereclampoliticispeciale
n atari domenii i reglementri specifice, facultative sau nu. Ctigurile metropolei de pe urma
acestuisectorocupatdefordemuncimigrat,lucrndncondiiislabsecurizate,expuseunor
riscuriprofesionale(exemplulestealmedicilorimigraiangajainspitaledebolicontagioase,de
tip tuberculoz, ori de tip HIV etc.), sunt incontestabile. Mecanismul este acela al evitrii inflaiei
structurale care ar decurge dac ara de destinaie ar iniia politici de dezvoltare pentru setorul
secundar.

Teoriasistemuluimondial
Teoria sistemului mondial, elaborat n formula ei standard de ctre Imm Wallerstein i
aplicatlastudiulmigraieiinternaionaledectreSSassen(1988)prezintmigraiainternaional
capeunefectsecundaralsistemuluicapitalist,casistemglobalidecicatipdesistemstratificatla
scar mondial n trei arii: centrul, semiperiferia i periferia sistemului. ntre cele trei arii
funcioneaz aa numitele decalaje structurale sau dispariti regionale att n ceea ce privete
randamentulmuncii,ctinprivinascriislariilor,alierarhieipreuriloretc.

Ca urmare a unei salarizri net superioare n centrul sistemului i n semiperiferia lui,


masele srace de lucrtori slab remunerai n periferie sunt puse n micare, atrase de mirajul
centrului, acceptnd acolo pieele segmentate, sectoarele foarte prost pltite, alctuind n plin
economie dezvoltat enclave subdezvoltate, sublumi precare, expuse subculturilor violenei i
srciei etc. Paternurile fluxurilor migratorii tind s se constituie dinspre periferie (naiunile
srace) spre centru (naiunile bogate ntruct factorii asociai cu dezvoltarea industrial n Prima
Lumeaugeneratproblemeeconomicestructuraleifactoripush(derespingere)nLumeaaTreia.
22

21Second,segmentedlabormarkettheory(Piore1979)arguesthatFirstWorldeconomiesarestructuredso
astorequireacertainlevelofimmigration.Thistheorysuggeststhatdevelopedeconomiesaredualistic:they
have a primary market of secure, wellremunerated work and a secondary market of lowwage work.
Segmentedlabormarkettheoryarguesthatimmigrantsarerecruitedtofillthesejobsthatarenecessaryfor
theoveralleconomytofunctionbutareavoidedbythenativebornpopulationbecauseofthepoorworking
conditions associated with the secondary labor market.. Asupra teoriei vezi Piore, M. J. (1979). Birds of
Passage: Migrant Labour inIndustrial Societies. New York: Cambridge University Press. Sursa: Migration
TheoriesOfMigration,http://family.jrank.org/pages/1170/MigrationTheoriesMigration.html
22CfImmWallerstein,ModernWorldSystem...,AccademicPress,1974i,deasemeni,Sassen,S.(1988).The
Mobility of Labour and Capital: AStudy in International Investment and Labour Flow. Cambridge, UK:
Cambridge
University
Press.
Vezi
i

Migration

Theories
Of
Migration,
http://family.jrank.org/pages/1170/MigrationTheoriesMigration.html: Worldsystems theory (Sassen
14


Teoriaeconomieiglobaleiareelelordesuport
Exist teoreticieni care susin c anii 1970 au fost ani de turnant n ceea ce privete
modelul migraiei internaionale. Pn prin anii 1970, compoziia migraiei internaionale sa
bazatpeipotezeleluiRavesteincmotivaiaprimaramigraieiafostunadenatureconomici
cbrbaiitineriaupredominatncltoriilepedistanemari.

Dup1970patternulmigraieisatransformatodatcuschimbrileeconomiceglobale.n
plus,compoziiacurentelormigratoriisatransformatdeorecevalurilemigraieitimpuriiaucreat
reele de suport care au ajutat migranii mai receni s depeasc obstacolele care intervin i
dificultile asociate ajustrii la un mediu nou (Boyd 1989). Pe msur ce oamenii sau stabilit n
noilelocuri,eiaudevenitsursevaloroasedeinformareideasisteneconomicpecaremigranii
poteniali s se sprijine. Precum noteaz Monica Boyd, n vreme ce forele structurale din
impulsurile bazale pentru migraie, adic factorii pushpull, sunt filtrate de reele sociale care
conecteazpopulaiiledeorigineiceledeprimire.
Felurite paternuri de migraie (ex., imigraia mexican din SUA) sau instituionalizat pe
msurceacestereeleauprinsrdcini.23
DMasseysubliniazcomajulsistemicnpopulaiadeorigineiansebunedeocuparen
populaia de primire se constituie ntrun imbold compus pentru migraie. n genere migraia ca
impulspasionariextrageenergiadintrunimpulscompusiatraciamigraieimbraceansi
forma unui impuls compus. (systemic unemployment n the sender population and good
employmentprospectsinthereceiverpopulation).24

Teoriacreteriisecundare.Remiteneleianseleasociatemigraiei
Migraia internaional a devenit, cum bine remarc acelai autor, o strategie de
supravieuirepentru multefamiliidinlumeaatreia.ShuJuCheng aratclanivelulanului1995
numrul filipinezilor migrani n toat lumea a depit 2 milioane i ei au transferat circa 18
miliardedolariUSAntre1975i1994.Massey(1994)subliniazcremitenelemexicaneerauaa
de mari n anumite comuniti nct erau mai muli dolari n circulaie dect echivalentul n
pesso.25

1988) argues that international migration is a byproduct of global capitalism. Contemporary patterns of
international migration tend to be from the periphery (poor nations) to the core (rich nations) because
factorsassociatedwithindustrialdevelopmentinthe FirstWorldgeneratedstructuraleconomicproblems,
andthuspushfactors,intheThirdWorld.
23 Before the international economic downturns that began in the 1970s, the composition of international
migrationgenerallyheldtoRavenstein'shypothesisthattheprimarymotivationformigrationwaseconomic,
and that young males predominated longdistance travel. Since the 1970s, the pattern of migration has
transformed with global economic changes. Moreover, the composition of migration streams transformed
because earlier waves of migration created support networks that helped more recent migrants overcome
interveningobstaclesanddifficultiesassociatedwithadjustingtoanewenvironment(Boyd1989).Aspeople
settledinnewplaces,theybecamevaluablesourcesofinformationandeconomicassistanceforprospective
migrantstodrawupon.AsMonicaBoyd(1989)notes,whilestructuralforcesformthebasicincentivesfor
migration, pushpull factors are filtered through social networks that connect sender and receiver
populations. Various patterns of migration (e.g., Mexican immigration to the United States) have become
institutionalized as these networks took root. Cf Migration Theories Of Migration,
http://family.jrank.org/pages/1170/MigrationTheoriesMigration.html
24 Sursa: Migration Theories Of Migration, http://family.jrank.org/pages/1170/MigrationTheories
Migration.html
25 Economic problems associated with globalization have made labor migration an important survival
strategy for many Third World families. For some nations labor has become a major export economy, and
stateshavefacilitatedmigrationtocapitalizeonitseconomicbenefits.ShuJuCheng(1999)notesthatthere
wereovertwomilliondocumentedFilipinomigrantworkersworldwideby1995,andtheyremittedU.S.$18
15

Conectrilemigraionaledintreeconomiileruraleipieeleinternaionalurbanealeforei
de munc arat o faet neateptat a lucrurilor. Teoriile globalizrii pun accentul pe valoarea
remiteneloripeimpulsulspredezvoltarealacestoranriledeorigine.Pedealtparte,unatare
fenomen acioneaz ca un mecanism de conservare a decalajelor, de osificare a acestora cci
migraia acioneaz ca o supap a presiunii exercitate de subdezvoltare, astfel c efectele
decalajelor nu conduc la mobilizri locale pentru politici de dezvoltare, cci presiunea indus de
aceste decalaje se descarc n fluxurile migratorii, astfel c cei buni i energici pleac, iar acas
rmnceislabi,btrni,copii,femei,populaiedezavantajatetc.
Guvernele din lumile a doua i a treia agreeaz alternativa migraionist cci aceasta
rezolv problemele fr de implicarea guvernanilor, nici chiar n adoptarea unor reglementri
reclamatedeunatarefenomen(acorduribilaterale,legispeciale,bilaterale,facultativetec.).Teoria
neoclasic i derivatele, teoria neoeconomic a migraiei n primul rnd, accentueaz asupra
efectelor remitenelor asupra consumului i asupra produciei locale. Exemplele din analizele lui
Masseyialecolegilorsi(1994)aratcunstudiuasupraadoucomunitiruralemexicaneau
artatcremiteneledincentreleurbaneidinSUAaususinutunniveldeconsumcu37%mai
nalt dect cel bazat pe producia brut dinluntru. J Edward Taylor (1999) a artat c pentru
fiecaredolarpecaremigraniipentrumuncmexicanilautrimisacasdinSUA,GNPulMexiculuia
crescutcuovaloarevariindntre2,69dolariUSAi3,17dolariUSA.
Pe lng creterea consumurilor gospodriei, transferurile de venituri au avut deja un
impact asupra economiilor lumii a treia, evident atunci cnd remitenele sunt folosite pentru
investiiiproductivesporindastfelveniturile,gospodriei,productivitateaiGNP.Dupestimrile
luiTaylor,n1995,totalulremitenelorlascarmondialdelalucrtoriimigranisauridicatla
sumadeUSA70demiliardedolari(Taylor,1999).26Neputemdesigurntrebadacremitenelenu
sunt cumva un fel de cvasirente asociate unei atari opiuni, induse altfel spus de diferenierea
pieelor,maiexactspusdefertilitateadiferenialidecidestratificareapieelorinicidecumde
vreun mecanism redistributiv ntemeiat pe norme de echitate i justiiei social. Dreptatea i
echitatearepartiieiaranulafenomenulremiteneloriarcorectamecanismuleconomieiglobale.
Migraia i mecanismul remitenelor sunt cele mai bune modaliti de ameliorare tactic
fr de vreo schimbare structural la scara economiei lumii. Bogaii lumii au gsit n mecanismul
remitenelorceamaibunmetoddemeninereastriiinechitabileideinegalitateeconomicla
scara lumii, ca principal mecanism de extragere a surplusului diferenial i deci a cvasirentelor
indusedemareainegalitateapieelorregionalealeforeidemunc.

billionbetween1975and1994.Masseyandcolleagues(1994)pointoutthatMexicanremittanceswereso
great in certain communities that there were more U.S. dollars in circulationthan their peso equivalent. In
1995,thetotalofworldremittancesfrommigrantlaborersamountedtoU.S.$70billion(Taylor1999).
Sursa:http://family.jrank.org/pages/1172/MigrationMigrationGlobalEconomy.html
26 Migration connections between rural economies and urban and international labor markets are
particularlyimportantforThirdWorldconsumptionandproduction.Outmigrationfromruralpopulationsto
external labor markets has stimulated consumption and productivity in many Third World countries. As
Massey and colleagues (1994) note, one study of two Mexican rural communities showed that remittances
fromdomesticurbancentersandtheUnitedStatessustainedalevelofconsumption37percenthigherthan
gross production therein. J. Edward Taylor (1999) remarks that for every dollar Mexican migrant laborers
senthomefromtheUnitedStates,Mexico'sGrossNationalProduct(GNP)increasedbetween$2.69and$3.17.
PBesides increasing household consumption, income transfers have had a dynamic impact on some Third
Worldeconomies.Remittancesofteninitiateeconomicimprovementsbecausetheyareusedforproductive
investments, and thus increase household incomes, productivity, and the GNP. In 1995, the total of world
remittances from migrant laborers amounted to U.S. $70 billion (Taylor 1999). Sursa:
http://family.jrank.org/pages/1172/MigrationMigrationGlobalEconomy.html
16

Teoriagenealogicamigraiei
Migraia,nluminateorieineoclasice,sesprijinpesuportulgenealogicmaimultdectpe
oricealtsistemdesusinere.Teoriaalegeriiraionaleaeazindividulncentrulsceneiifacedin
decizia sa principalul mecanism al opiunii migraionale. Sar prea c migraia este o chestiune
individual,aindividuluinsingurat,nctcelmaibineplasatpescenapremigraieipareafiinsul.
Cercetrilemairecenteaudoveditcontrariul.Ceeacefaceputereaindividuluinsocietilestabile
ca i n cele care se mic teritorial adic aflate n fluxuri migratorii este genealogia. Familiile
destul de puternice reuesc s suin migraia mai mult dect familiile slbite. n lumina
cercetrilorluiHarbisoniBoyd,treisunfactoriicareconferfamilieioimportnasemnificativn
procesulmigraiei(Harbison1981;Boyd1989):
1. Familia are un rol cheie n migraie ntruct migraia cere resurse pentru transport i
pentru stabilirea unui nou habitat, n principal pentru c migranii sunt tineri i lipsii de
economiipersonalepentruaifinanaplecarea...;
2. Familia este principala unitate de socializare. Prin mijlocirea cadrului genealogic, al
obiceiurilor, valorilor, obligaiilor sociale etc., unitatea familial condiioneaz individul n
ocupareaunuirolfundamentalnsocietate.Deexemplu,nsocietilencaremigraiaeste
crucial pentru bunstarea familiei, se vor dezvolta acele patternuri de socializare care
pregtesc anumii indivizi s migreze. De exemplu, sistemul de primogenitur... a susinut
mobilitateaultimilornscui.;
3. Familia este o reea social i economic ntritoare. Dispersia geografic a membrilor
nrudii determin parial destinaia migraiei. Muli oameni migreaz acolo unde le sunt
membrii familiei mai degrab dect acolo unde sunt cele mai fructuoase oportuniti
economice, pentru c acolo gsesc hran, acoperi, informaii etc.27 Rudenia permite
totodat perpetuarea vechilor obiceiuri n noile locuri. (ibidem) Multe studii (Bjern
1997; Chant 1992; Kelson and DeLaet 1999) au artat c experiena migraionist a
femeilorestefundamentaldiferitdeaceea abrbailor.Deoarecegenulesteunprincipiu
organizatoric primar al familiei i al societii, urmeaz c genul structureaz procesul de
migraientrungradsemnificativ28

Teorianeoeconomicamigraiei
Familiilemigreazcndvenitulrealnetctigatprinmigraie,Gf,estemaimaredectzero,
unde:
Gf=RfCf
Rf=beneficiilefamilieidinmigraie=SRI
CF=costurilefamilieicumigraia=SCI

Familiile fac aceast calculare pentru fiecare ar posibil de destinaie i apoi migreaz
spre ara cu cel mai mare ctig. Pe msur ce talia familiei crete costurile tind s creasc mai
repede dect beneficiile familiei. Copiii de vrst colar adaug mai mult la costurile migraiei
dectlabeneficii.29ModeleleCostBeneficu,oaltcomponentateorieineoeconomiceamigraiei,
susincunmigrantpotenialestepecaledeamigradacvaloareaprezentatuturorbeneficiilor
viitoare provenite din migraie este mai mare dect costurile monetare ale migraiei.30 Modelul

27Sursa:http://family.jrank.org/pages/1171/MigrationMigrationFamily.html
28 Many studies (Bjern 1997; Chant 1992; Kelson and DeLaet 1999) have shown that women's migration
experience is fundamentally different from men's. Because gender is a primary organizing principle of the
familyandsociety,itfollowsthatgenderstructuresthemigrationprocesstoasignificantdegree.(Ibidem)
29Sursa:www.econ.jhu.edu/courses/280/Migration%20Theory_f06.ppt
30Thomas Faist (2000). The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social
Spaces,OxfordUniversityPress,Oxford,London,nspecialcapitolul2:TheReviewofDominantTheoriesof
InternationalMigrationreprodusdeasemeneasila:www.oup.co.uk/pdf/0198293917.pdf
17

include,iat,unfactorlaorigine(costurilemigraiei),unfactornaradeimigraie,ladestinaie
(diferenadevenitntreorigineidestinaie)iunobstacolcareintervine.(ibidem).
Ceea ce ignor teoriile costbeneficiu sunt factorii noneconomici, precum ar fi de pild
opiunea guvernelor pentru o anumit categorie de migrani i pentru eliminarea altora etc. n
modelele expectanei, valorile sau preferinele sunt suplimentate de expectane probabiliti
subiectivepecareunmigrantpotenialsebazeaz.
Modelulareaceastformul:
MM=iPiEi,unde:
MM=putereamotivaieipentrumigraie
P=rezultatulpreferat(dorit)
E=expectanacmigraiavaconducelarezultatulmdorit
I=valorilespecificepecaremigrantulpotenialileasum31
Deciziilemigraiei,susinteoriileneoeconomicealemigraiei,suntluatenunitisociale
de tipul familiei, gospodriei, sau chiar comunitile. Pentru a da o formulare acestuei variabile,
teoria neoeconomic agreg utilitile indivizilor implicai i nfieaz migraia ca pe o
strategie colectiv utilizat pentru a asigura viabilitatea economic a unitii domestice prin
alocarestrategicamunciiiinvestiiilor.32

31Ibidem
32Ibidem
18

Ruraliiiprovocareamigraional
MigraiaromnilornItaliainSpania33
MigraiaexterntemporaridefinitivnluminadatelorISAR

Migraiabispaialsaubivariate

Explicaiaproceselordemigraieantreneazmaitoatetiineleumane,toateparadigmele,
toateorientrileetc.Cercettoriisunttotuideaccordsfixezeunpunctdeoriginepentruaceast
noudirecieteoreticmemoratsubsintagma,Teoriialemigraiei,nstudiuldin1885alluiE.G
Ravestein.ErnstGeorgRavensteinungeografdeoriginegerman,angajatlaSocietateaRegalde
Geografie, a publicat, n 1885, studiul. The Migration Laws. Pentru ilistrare, extragem cteva
dintre legile formulate de ctre Ravestein din lista lui Grigg, citat de ctre Waldo Tobler, la care
vom face trimiteri n continuare: 1. chiar n cazul ariilor de dispersie care au o populaie de
pierdutpentrualtearii,seconstituieuninfluxdemigranipestemargineaceamaindeprtatde
marile centre de absorbie (1885: 191; apud Tobler)34; 2. viteza i volumul migraiei migraiei
descresc cu distana; 3 Am dovedit c masa grea a migranilor parcurg doar distane scurte
(1885:198)35; 4. Migranii enumerai ntrun centru de absorbie descresc proporional cu
distana (1885:199); 5. procesul dispersiei este inversul procesului de absorbie..: 6. Fiecare
currentdemigraieiproduceuncontracurentcompensator;7.Curenteledemigraiepreiaucuele
mulidintrenativiiteritoriilorprincaretrecidepoziteaz,progresiv,mulidintremigraniicareli
sau asociat la origine (1885:191); 8. curentele migratorii curg dea lungul anumitor canale
geograficebinedefinite(1889:284).36

Ravesteinsubliniazc migraiaesteguvernat deunprocesdetippushpull:condiii


nefavorabilentrunloc(legiopresive,taxarempovrtoareetc.)mpingeoameniisemigreze,i
scoate afar, iar condiiile favorabile ntrun loc extern i atrage. Legile lui Ravestein susin c
motivulcentral,cauzaprimaramigraieiestentrunitdeoportunitiexterne;volumulmigraiei
descrete cu distana; migraia se desfoar n stadii nu printro propagare continu; micrile

33StudiulafostrealizatncadrulacorduluideparteneriatcuCentrudeSociologieUrbaniRegional(CURS)
i cu suportul finaciar al Bibliotecii metropolitane Bucureti. Elaborarea prii teoretice a revenit prof Ilie
Bdescu,iarparteaempiricafostelaboratncolaborarecuprofDorelAbraham,preedintealCURS,astfel:
parteareferitoarelaItaliaafostredactatdeIBdescu,iarceareferitoarelaSpaniaafostredactatdectre
Dorel Abraham. n acest raport am inclus doar partea teoretic i cea referitoare la migranii din Italia.
Echipele de cercetare pe teren n Italia i Spania au fost coordonate de ctre specialitii CURS (Aufgustin
Abrahamfiindcoordonatorulacestorechipe)
34Sursa:http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/publications/pdf_docs/movement/migration/Ravenstein.pdf
35Weprovedthatthegreatbodyofourmigrantsonlyproceedashortdistance(apudibidem).
36 Migrants enumerated in a ... center of absorption will ... grow less with the distance proportionally.
(1885:199); The process of dispersion is the inverse of that of absorption, and exhibits similar features.
(1885:199); Each main current of migration produces a compensating counter current. (1885:199);
Counties having an extended boundary in proportion to their area, naturally offer greater facilities for an
inflow...thanotherswitharestrictedboundary.(1885:175);[Migrationstreams]sweepalongwiththem
many of the natives of the counties through which they pass [and] deposit, in their progress, many of the
migrants, which have joined them at their origin. (1885:191); Migratory currents flow along certain well
defined geographical channels. (1889:284); Migrantsenumerated in a ... center of absorption will ... grow
less with the distance proportionally. (1885:199); The process of dispersion is the inverse of that of
absorption,andexhibitssimilarfeatures.(1885:199);
19

populaiei sunt bilaterale; diferenialele migraiei (de gen, de clas, de vrst etc.) influeneaz
mobilitateauneipersoane37.
(8) Counties having an extended boundary in proportion to their area, naturally offer
greaterfacilitiesforaninflow...thanotherswitharestrictedboundary.(1885:175)
(9)[Migrationstreams]sweepalongwiththemmanyofthenativesofthecountiesthrough
which they pass [and] deposit, in their progress, many of the migrants, which have joined
themattheirorigin.(1885:191)
(10)Migratorycurrentsflowalongcertainwelldefinedgeographicalchannels.(1889:284)
Modelul respingereatracie (pushpull model), elaborat de printele teoriilor migraiei,
Ravestein, este adesea invocat pentru a explica migraia internaional: n temeiul acestei teorii,
condiiile economice, presiunea demografic i subutilizarea (factori de respingere: push
factors)nriledeorigine(sendingcountries)opereazncoordonarecusalariimaimari,cerere
de munc i reunificarea familiilor (factori de atracie: pull factors) n rile primitoare de
migrani(dedestinaie:migrationreceivingcountries)(Smith,1997,apudAliMansoors.a.,p9).
Amnumitacestmodelmigraiebivariatsaubispaial,datfiindcfactoriicareoexplic
variazconcomitantndouspaii,nceldeorigineinceldedetinaie.Esteevident,depildc
dacnusarfiridicatrestriciiledecirculaieideangajarenrilededestinaie,migraiaarfifost
multmairedusimailent.Maiapoiesteclarcdacspaiiledeviaipiaaocupriinriledin
fostul lagr communist nu sar fi comprimat (contractat) impulsul spre emigrare ar fi fost foarte
redus.Migraiaeste,aadar,bivariatibispaialnunumaipentrucncadruleisetrecedintrun
spaiu naional sau regional n altul, ci mai ales pentru c factorii careo genereaz acioneaz
bispaial,concomitantdindouspaii.
Fenomenul disparitilor n privina PIBului n rile ECA, pe care specialitii BM le
utilizeaz ca regiune de referin pentru analiza fluxurilor migratorii, sunt un bun exemplu de
factoribivariaidatfiindfaptulclasensibilitateamigrantuluiajunginformaiilesausentimenele
disparitilornualevariaieimonospaiale,internealePIBului,deexemplu.Maiapoi,informaiile
oripurisimplupresensibilitateafadespaiuaretotuncharacterbivariatcciindividualsimte
nuceeacesepetrecenspaiulsunaional,cidiferenadintredouspaiidereferin,diferenpe
care o precunoate graie unui mediu difuz sau sistematic, mediatic sau informal (prieteni,
cunoscuietc.),decirculaieainformaiilor.
Lafelsentmplcuveniturile.Nufaptulcacasscadvenituriledevinemotivulemigrrii,
cifaptulcinsulsimte,precunoatecnbispaialitateaeuropean(OccidentOrient),depild,se
manifest o diferen mare de venituri i atunci este atras de spaiul cu veniturile mai mari, iar
atracia aceasta se petrece numai atunci cnd veniturile sale coboar sub nivelul veniturilor altor
gospodriidinspaiuldeacas,aanctdejaceeacesentmplacaseprecunoscutconcomitant
cu ce se ntmpl n lume i atunci se nate n el acea tensiune luntric numit imbold spre
emigraresauimpulsmigraionist.
Amnumitacestfenomenpasionarismmigraionist,careinunduneorispaiiuriae.Peste
tot,noraeisate,nfamiliisraceimaipuinsrace,ncoliinmediiinstituionalefelurite,se

37Ravesteinconcludedthatmigrationwasgovernedbya"pushpull"process;thatis,unfavorableconditions
inoneplace(oppressivelaws,heavytaxation,etc.)"push"peopleout,andfavorableconditionsinanexternal
location"pull"themout.Ravenstein'slawsstatedthattheprimarycauseformigrationwasbetterexternal
economicopportunities;thevolumeofmigrationdecreasesasdistanceincreases;migrationoccursinstages
insteadofonelongmove;populationmovementsarebilateral;andmigrationdifferentials(e.g.,gender,social
class,age)influenceaperson'smobility.
Sursa: Migration Theories Of Migration, http://family.jrank.org/pages/1170/MigrationTheories
Migration.html

20

vorbete despre plecare: plecare n Spania, n Italia, n Germania etc., aa cum n veacul trecut
lumea era cuprins de nfrigurarea plecrilor n Americi. Acelai pasionarism uria, acelai val
migraionist,cuncrcturmesianicsaufr,devasteazmentalulcolectivsuprancrcndulcu
vectori mesianici, cu proiecii soteriologice, salvatoare, a cror propagare atinge orizonturi
dezmrginite. Vom selecta din mulimea datelor, pentru o prim ilustrare, date viznd acest
pasionarism migraionist ndreptat spre ri europene, ca tot attea inte alese dintro list
imaginarncaresecomprimsperaneineliniti,spaimeinecunoateri,sentimenteamestecate
nmodurifelurite,dincareunvectorrzbatetotui:alegereariidedestinaie.Svedem,aadar,
conduita de alegere rii de destinaie de ctre migrantul roman n primul deceniu de tranziie.
DateleaufostpreluatedinbazadedateaISARalAcademieiRomne,bazalctuitdeIoanaPetre.

PoziiaItalieicomparativcualtericalocdedestinaiepentrumigrantulromn
Factoriideatracie(pullfactors)nzonadedestinaie:
Deschidereacadruluiinstituionalnormativnraportcuimigraniidinaradedestinaie
Reeleledemigraie
Cerereadepepieelemunciinrilededestinaie
Accesibilitateaspaialgeograficariidedestinaie
Profitabilitateamiculuicomer
Oportunititemporaredatedecontextulinternaional
Iat acum topul rilor de destinaie pentru migrantul romn (migraia circulatorie) ntre 1990
1999:
Taradedestinaie
Pondereamigranilor
Germania
21%
Italia
17%
Ungaria
15%
Spania
5%
Turcia
5%
Israel
4%
Grecia
3%
Frana
2%
Iugoslavia
2%
Austria
1%
Alta
25%
Total
100%
PrelucrriISAR(fiierIoanaPetre)pebazaRecensmntuluipopulaieiilocalitilor,2002,pp.
585588.

nceeaceprivetealegereariidedestinaie,sevaconstatacaceastanuopereazunitar
n tot cuprinsul Romniei, ci variaz regional. Ioana Petre a numit acest fenomen arondarea
regional sesiznd c regiunile sunt fundalul de extracie selectiv a migrantului cu destinaie
preferenial ca i cum ara de destinaie i selecteaz nu doar migranii ci i regiunile lor de
recrutare. Arondarea pe regiuni istorice pune n lumin faptul c regiuni precum Moldova,
Muntenia,Dobrogea,OlteniaiCriananclinspreItaliaiSpaniacaridedestinaie.
nMunteniaiDobrogeasepreferTurcia.
nOlteniasepreferIugoslavia.
nCrianaMaramureiTransilvaniasepreferUngaria
Prezentm,ncontinuare,fenomenularondriiregionaleamigranilornfunciedearade
destinaie.DatelesuntpreluatedinBazadedateaISAR(fondulIoanaPetre)

21

Tabelnr.14.Destinaiialemigraiei(n%)peregiuniistoricederecrutare(19901999)
Itali Spani Fran Ger
Austri Israe Greci Turci Iugosl Ung Alta
a
a
a
m
a
l
a
a
.
Moldova 36 2
0
5
0
8
5
8
3
4
28
Muntenia 10 12
2
9
0
11
4
14
3
1
35
Dobrogea 23 4
1
2
1
10
7
23
2
0
27
Oltenia
19 2
1
13
1
5
9
2
17
1
29
Crisana
12 5
11
25
3
1
1
0
0
10
31
Maram.
Transilva 4
6
1
34
1
1
1
0
0
37
16
nia
Banat
6
6
4
48
4
0
1
0
1
1
16
Bucureti 8
6
6
20
0
3
2
7
0
1
29
Sursa:OIM2001,apud.Recensmntul...,op.cit.,p.115,fiierIoanaPetre

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

21526

19945

17536

12594

14753

9.921

8.154

10.675

1994
17146

1995

1993
18446

25675

1992

1991
44160

31152

1990

Nr.
migrani
externi

96929

nuneleregiuniistoriceratamigraieicirculatoriiexterneestefoartemare.Banatuldeine
recordulnmigraiacirculatorieexterndup1990(deaproapepatruorimaimultdectmediape
ar).SiTransilvaniaafostdup1990osursdemigraieexterncirculatorie.Munteniaacunoscut
celemaireduseoportunitideplecareiunslabcomportamentmigratoriuexterncomparativcu
celelalteregiuniistorice(IoanaPetre,mss).

Modelulfactorilorderespingere(pushfactors)

Factorii de inducie a emigrrii sau a migraiei circulatorii i temporare acioneaz ca


factoriderespingere(pushfactors)saudeselecienegativ.Acetiasunt:lipsalocurilordemunc;
remunerareaslabacelorexistentenar,Acetidoifactoripreschimbmigraiadeoricefelntro
supap[lascar]naionaldeieiredincriz(IoanaPetre)

Migraia,nspecialceasezoniernafararii,adevenitadouamodalitateimportantde
rezolvare a problemelor existeniale pentru o tot mai mare parte din populaia rural (n special
tnr) (ibidem). Ioana Petre consemneaz acelai fenomen de arondare regional i pentru
migraiasezonieramigranilorruraliapreciindcaceastmicareexternrmneomigraiede
crizpentrucnucontribuielaprosperitateaeconomicaRomnieidectindirect,prinresursele
financiarecareintrnaricare,eventual,potfifolositeninvestiiideproducieidezvoltare.
De cele mai multe ori ns, aceste resurse au destinaii de consum pentru subzisten i realizare
personalifamilial(ibidem).Vomexaminafenomenulacestalacapitoluldestinatremitenelor
dinItaliaidinamiciilor.

Migraiaexterndefinitiv

Tabel16.Dinamicamigraieiexternedefinitive19902003

Ani

Sursa:AnuarulstatisticalRomniei,2004,p.86
22

Acest tip de migraie extern a cunoscut o dinamic descendent dup 1990. Scderea
pregnant este paternul definitoriu doar pentru migraia definitiv nu i pentru migraia extern
sezoniersautemporar,carenregistreazodinamiccresctoare(cfiIoanaPetrenop.cit).

Cum sa precizat, dinamica migraiei externe este una descendent. Prelum pentru
ilustraretabeluldemaijos(CfBazadedateaISAR,fiierulIoanaPetre).Dintabelreiesecmigraia
extern a sczut pn n 2001 de trei olri, dar, aa cum arat datele noastre, calculate pe baza
sondajuluiCURS,ntre2000i2004sanregistratmareleclimaxalmigraieiexterne,celpuinn
cazul migranilor pentru Italia. S examinm aici datele pn la pragul de timp al calculelor
efectuate de ISAR. Vom reveni n seciunea a treia asupra chestiunii pe baza datelor actualizate,
datoratesondajuluiefectuatdeCURS(pebazacrorasaefectuatelaborarearaportuluidefala
care am colaborat n calitate de autor) asupra migranilor romni din Italia n 2008. Iat,
deocamdattabelulISAR:

Tabel17.Dinamicaratelordemigraieextern(nr.demigranila1000locuitori)

1995 1996 1997 1998


1999
2000
2001
Nr.emigrani(nmii)
25,7 21,3
20,0
17,5
12,6
14,8
9,9
Emigranila1000locuitori
11,3 9,95
0,88
0,78
0,56
0,66
0,44
Sursa:PrelucrriISARdup"Tendinesociale",INS,2020,p.16,fiierIoanaPetre

Reproducem, tot pe temeiul bazelor de date ISAR i structura pe sexe a migranilor n acelai
interval.VomreveniipentruacestacudateledinsondajulCURS.

Tabel18.StructurapesexeaemigranilordinRomnia19982003

1998
1999
2000
2001
2002
2003
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
Masculin 8460 48,2 5858 46,5 4798 46,1 5011 59,5 3700 45,9 4413 41,4
Feminin 9076 51,8 6736 53,5 7955 53,9 4910 49,5 4454 54,6 6250 58,6
Sursa:PrelucrriISARdup"Tendinesociale",INS,2020,p.16.FiierIoanaPetre

Femeile reprezint mai bine de jumtate din totalul emigranilor din Romnia n ultimii ani.
Ponderea superioar a femeilor emigrante este n cretere (de la 51,8% la 58,6%) cu excepia
anului 2001 cnd femeile au fost n numr aproape egal cu al brbailor emigrani. (din
comentariulIoaneiPetrepentruacesttabelnop.cit.,mss)

Modelulpushpullimigraiaexternpotenial

Modelul de evoluie al migraiei nclin sever spre migraia temporar. Ponderea migraiei
definitiveestesczutninteniilecelordinarcaiacelordinItaliacumvomvedeamaincolo.n
aldoilearnd,latineriidinurbanpersistnclinaiaspremigraiadefinitiv,cuointensitate mai
mare dect la tinerii din rural. n ciuda tendineei de scdere a ratei migraiei, intenia plecrii
rmne una foarte extins i destul de accentuat. Modelul explicativ este tot unul de tip bivariat
saudetippushandpull.Srecapitulmfactoriidetippull(atracie):
nevoiadeaobineoslujbmaibinepltitnstrintate.
ardorisicontinue(perfecioneze)studiilenafararii,
"pentrualucratemporar",
siperfecionezepregtireaicalificareanstrintate
23

nscopturistic

Scopulintenieideaplecadinarlatineriidinurbanidinrural

83.4

100
80

35.5

60
40

70
25.1

41.4

19.2

26.8
20.8

20
0
da,pt. turism da,pt.a lucra da, pt.a completada,pt.a emigra
temporar calificarea sau definitiv
educatia
Tineret rural

Tineret urban

Tinereturban

Tineretrural

2001

Da,definitiv

15,8

12,2

Da,temporar
Nu
Da,definitiv

46,0
38,2
15,5

36,5
51,3
5,4

Da,temporar
Nu

52,0
32,5

42,2
52,3

Da,definitiv

8,7

3,2

Da,temporar
Nu
Nehotrt

30,5
48,5
12,3

29,2
57,6
10,0

2002
2003

Sursa:Anchetareprezentativnaional,ANSIT,2002(fiierIoanaPetre)

Vom pune, la finalul acestui capitol introductiv, dou estimri cu privire la migranii din
ItaliaidinSpaniareferitoarelatendineledeevoluieafenomenuluinviitorulapropiat.
MigratiaromanilorcatresantiereledinSpaniasauItaliaseapropiedefinal.Recesiuneade
pe piata imobiliara din aceste tari,pe de o parte, dar si creseterea salariilor din constructii din
Romania, pe de alta parte i face pe tot mai muti dintre cei plecati sa se gndeasca la ntoarcerea
acasa,titreazaportalulPresa.mdcitatdeRomanianGlobalNews.
Potrivit directorului Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj, Daniel Don
romaniicucareamintratncontactsaudeclaratdispusisarevinaacasachiarsipentrumaiputini
banidecatcastigaacolo,datafiinddiferentadecosturicuchiria,sauntretinerealanoi.Donaspus
ca,unmuncitorcalificatcastiga,nmedienSpaniasauItalia,ntre20002500deeuropeluna,iar
laCluj,pentruceicaremuncescpeste10orepezi,siacceptasamunceascasambatalucrupecare
24

l fac toti muncitorii n Spania, salariile ajung la 1000 1200 de euro pe luna. Don spune ca,
revenirearomanilorplecatilamuncaesteunlucrupozitivpentruRomania,pentrucanacestfel,
crizademanadelucrusevaputeaacopericuconationaliinostrisivomevitaprobelmelesocialepe
care lear implica aducerea de muncitori straini n Romania.(http://www.rgnpress.ro/Social/O
partedinromaniidinSpaniasiItaliasarputeaintoarceacasa.html#Scene_1)

25


MigraiapentrumuncdinItalianluminasondajuluiCURS
Premigraia.Geografiarecrutrii

SituaiaocupaionaliniveluldetrainainteaplecriispreItalia
IntrunstudiurealizatdeServiciulEuropeanpentruAciuneCeteneasc(ECAS),prezentat
de comisarul italian pentru concuren n faza final a preaderrii Romniei la UE, Mario Monti
arat c spaiul de destinaie predilect al emigranilor romni este constituit dintrun areal care
include:Ungaria,Germania,Italia,Spania,Grecia,Frana.
StudiulacestaaratcRomniaesteoarsurspentrualteri.Reinemctevadatedin
dosarulchestiuniilacareadugmaltelepreluatedupaltesurse.Iatdatele:

Destinaie
Pondere
Ungaria
76% dintre angajaii strini provin din Romnia, intre 1 ian. 2004 i 31
martie2006;
din cele 113.455 de permise de munc, 86.750 de permise au fost
acordateromnilor(mulifiindetnicimaghiari);
Deci,n2ani:
1)86.750deromniaumigratspreUngaria;
2)76%dintreangajaiistriniaiUngarieisuntromni.
Italia
in ultimii cinci ani, 50% dintre migranii pentru lucru in afara au avut ca
destinaieItalia38
Spania
25%dintreceiplecainafarauavutcadestinaieSpania39;unnumarde
524.995deromanilocuiesclegalinSpania,reprezentand11,7dinnumarul
totaldeimigrantidinaceastatara40.Dupamarocani,caresuntinnumarde
576.344,romniicompuncelmaimareblocimigraionistdinaceastar41
Israel

NumruldeceteniromnistabiliinItaliaatingeunprocentdecirca40%dintotalulcelor
careauplecatnafar,pentrulucrusaudefinitiv.Statisticileoficialeindicaula1ianuarie2007un
numr de 342.200 de romni cu permis de edere n Italia. Numrul romnilor ajuni n aceast
arineconsemnainevidene(frformelegale)ajunge,dupuneleaprecieri,lapeste1milion
de persoane. Folosind Dosarul statistic al imigraiei 2005, Evenimentul Zilei (din data de 31
octombrie2005)evideniafaptulc,ncursulanului2005,numrulromnilordinItaliaadepit
pragulde1miliondepersoane.Acetiacompun,separe,ceamaimarecomunitatestrindeaici
1.061.400deromnitriaunPeninsul,adic37,2%dintotalulimigranilordinaceastar.
Ca s putem identifica motivele care au determinat un numr aa de mare de oameni si
prseasc familia, casa prinilor, ara e necesar s cercetm ceea ce specialitii numesc pre
migraie,adicaceapopulaiecareeradispusspleceicareaiplecatnafarariidendatce
sauntrunitaceifactorinegativilaplecareadicfactoriicareaudeterminatdeciziaplecrii.Cauza
plecrii nu este una singur, i modul n care se agreg factorii care induc decizia plecrii devine
comprehensibil dac examinm situaia imediat de dinaintea plecrii, adic premigraia. Cauza
plecriisedivizeazndoucategoriidefactoricorelativi,ceidelaloculdeorigine(aradeorigine)

38www.euractiv.roMigratiaromanilorinEuropatrecutsiviitor,publicatla7mai2007
39ibidem
40www.newsin.ro,art.Peste500.000deromanilocuiescinSpania,12.06.2007
41Ibidem
26

care dac sunt negativi induc decizia de emigrare (teoria selectiv a migraiei i definete drept
factorideselecienegativlaplecare)ifactoriipozitividinaradedestinaie,careinducoselecie
pozitiv a celor atrai de soluia migraionist. Acesta este modelul push pull factors, adic
modelulfactorilorderespingereatracie42.Diferenapropusdenoiesteaceeacceledouclase
de factori nu acioneaz neaprat concomitent, cum susine teoria pushpull factors, ci alternativ:
dac factorii negativi din zona de origine vizeaz aspectele crirtice ale supravieuirii, atunci ei se
constituie n factori cauzatori ai migraiei, iar populaia care migreaz sufer o selecie negativ,
adic e selectat de influena factorilor negativi. Este ipoteza seleciei negative la plecare sau a
monovariaiei migratorii. Dac, din contr, factorii pozitivi din zona de destinaie au fost aa de
puternici,destimulativi,atuncieisauconsatitutinfactoripozitivideselecieapremigranilori
putem vorbi despre monovariaia pozitiv a migraiei. Dac cele dou categorii de factori
acioneazdupmodelulbalaneifactoriloriceeacerezulesteunefectpozitivdeprecntrirea
strii negative din zona de origine, atunc avem o bivariaie migraional, cci concomitent cu
selecia negativ la plecare se produce i o selecie pozitiv n orizontul zonei de destinaie a
migranilor. Factorii de tip push sunt aspectele negative ale rii de origine, iar cei de tip pull
reprezintaspectelepozitivealeriidedestinaiedoufeealeacelaiaimonede.Printrefactorii
detippushsenumr:lipsalocurilordemuncsausrcia,revoluii,rzboaie,persecuiepolitic
saureligioas,problemedemediu(dezastrenaturalecareduclapierdereabunurilor,acaselor,a
locurilordemunc).Factoruleconomicreprezintprincipalacauzamigraiei.nunelecazurinu
suntsuficientelocuridemunc,naltelediferenadintreveniturilectigatedinmuncnarade
origineiceadedestinaieestemare.Factoriidetippullcuprindstandarderidicatedevia,salarii
mai mari, cererea de for de munc, libertarea politic i religioas. Sa constatat c factorii
economicisuntceimaiputerniciattdinpunctdevederealrespingerii,ctialatraciei43.
Analizamultidimensionalapremigraieinearatcnzonadeoriginesituaiacelorcareau
plecateraurmtoarea:
1).51,4%dintreceiplecainItaliaaveauoocupaiestabil,nctpentruacetiaaliitrebuie
sfifostfactoriinegativideselecieamigranilorpoteniali.Aadar,pentru54%dintreimigranii
dinItalialoculdemuncnaoperatcafactordeselecienegativamigranilorlaplecareidecica
motivaiepentruplecare.Loculdemuncnaacionatcafactordetippush(factornegativnzona
deorigine);
2) Corobornd aceste informaii cu ele referitoare la venitul premigraiei constatm c
pentru 45,2% dintre cei plecai s lucreze n Italia un factor de selecie negativ la plecare a fost
venitul,cciclasalordevenitsesituasub100euro.Daciadugmpeceicirca14%cuvenituri
ntre 100150 euro putem evidenia proporia real a celor pentru care venitul a acionat ca un
factor de selecie negativ la plecare, deci ca un factor de determinare a plecrii. Aproape 60%
dintre cei plecai n Italia declar c veniturile lor nu depeau 150 de euro, ceea ce i situa sub
nivelul salariului minim. Salariile au acionat, aadar, ca factorul push n ara de origine. Putem
spune,deci,cpremigraiaromneascpentruItaliasacaracterizatprintrocombinaiedefactori
negativinaradeorigine(veniturile)idefactoripozitivinaradedestinaie(slariileiloculde
munc). Modelul de inducie (variaie) a migraiei a fost, aadar, unul de tip bivariat, nct n
absenauneiadintreceledouperechidefactorinusarfiprodusdeciziadeemigrare.Factorulde
tippushnaradeorigineesteatestatideceicerspundcveniturilepecarelerealizaunfaza
premigraionistnuleajungeaunicipentzrustrictulnecesarsauleajungeaudoarpentrustrictul
necesar: 74,4% declar c veniturile lor erau sub pragul critic ori la pragul critic, adic abia le
ajungeau pentru strictul necesar. Numai 18% dintre cei ceau plecat declar c veniturile le
ajungeaupentruuntraidecentfrafinevoiisserestrngdelacheltuieli.Sarpreacmodelul
premigrriiesteunuldetipareconomic.

42MigrationandGlobalization,pp46,http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migrall.pdf
43MigrationandGlobalization,pp46,http://www.globalization101.org/uploads/File/Migration/migrall.pdf
27

S examinm alte caracteristici ale migranilor romni din Italia. O prim caracteristic se
referladistribuiasexualamigranilor:55,9%dintremigranisuntbrbaii44,1%suntfemei,o
structurdestuldeechilibratcareinfirmunadintrelegilemigraieiformulatdectreRavestein
care afirm c brbaii migreaz mai mult dect femeile. Ct privete nivelul de instrucie,
constatm c n general subpopulaia care migreaz reproduce structura colar a populaiei
generale:ceicuunniveldecolaritatesublicealcompun30%dintotalulmigranilor,ceiculiceui
coalpostlicealreprezint41%dintotalulmigranilor,ceicustudiisuperioareatingunpragde
14,2%.Iattabelele:
Sex
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid barba
245
55.9
55.9
55.9
t
femei
193
44.1
44.1
100.0
e
Total 438
100.0
100.0

Niveluldeinstructie
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
subliceu
133
30.4
30.4
30.4
liceu
si
193
44.1
44.1
74.4
postliceala
studii
62
14.2
14.2
88.6
superioare
nr
50
11.4
11.4
100.0
Total
438
100.0
100.0

2.Geografiarecrutriimigranilor.Zonaderezidenamigraniloriregiuniderecrutare

TabelprivinmediulderezidentaalmigranilordinItalia

Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
urban
302
68.9
74.2
74.2
rural
105
24.0
25.8
100.0
Total
407
92.9
100.0

Missing
31
7.1

System
Total
438
100.0

StudiularieiderezidenalmigranilorrstoarnunadintrelegileluRavestein:migranii
romni pentru Italia se extrag majoritar din mediile urbane (74%) i numai 24,8% se extrag din
rural.Aceastaaratcoraelesuntcelecaresemicnusatele;ceicesuntnmicaresuntoreni
n proporie majoritar. Fenomenul este de natur s ngrijoreze orice guvern cci el arat c
oraele nu mai funcioneaz ca centre de atracie, polarizare i absorbie pentru romni n
ansamblu.Elenumaipotoferiorenilorsuportocupaionalidecimotivaiedestabilitate.Oraele
Romnieisuntoraenmicare.Faptulcsatelenumaisuntorezervdemigraienengduies
28

rememorm modelul migraiei stadiale a lui Ravestein i s asimilm primul val de migrani din
satele romneti spre oraele romneti ca primul stadiu al unei migraii internaionale n dou
stadii,modelncareoraeleromnetisevdescafidoarelevatoareleextrageriidecapitaluman
din marea periferie oriental spre marea metopol occidental Teoria elevatoarelor urbane se
aplic la micarea capitalului uman nu doar a celui economic, explicnd, iat, procesul migraiei
bistadiale.Dupceauextraspopulaiarural,oraeleromnetiseconstituienpompamigraiei
pentru munc spre marea metropol occidental, devoalndui, iat, funcia de elevatoare ale
migraiei internaionale. Aa putem nelege faptul c dei condiiile de via n rural sunt mult
degradatefadeceleurbane,masagreaamigranilorserecruteazdinurbannudinrural.nfine,
regiunile de recrutare ale migranilor spre Italia sunt cu precdere Moldova (42,8%), urmat de
Transilvaniacu14,2%iOlteniacu13,9%migrani.Prinurmare,Moldova,Oltenia,Transilvaniai
Bucuretiul (cu 8%) compun pompa migraiei spre Italia. Dintre toate, Moldova este sursa
preponderent a migraiei spre Italia. Explicaiile acestei propensiuni moldoveti spre Italia ar
urma s fie aprofundate. E posibil ca legea cumulativitii migraiei s ofere o parte a explicaiei.
Iatdateleinextenso:

Regiuneaistorica

Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent
Moldova
182
41.6
42.8
42.8
Muntenia
50
11.4
11.8
54.6
Dobrogea
5
1.1
1.2
55.8
Oltenia
61
13.9
14.4
70.1
Banat
7
1.6
1.6
71.8
Transilvania
61
13.9
14.4
86.1
Crisana
23
5.3
5.4
91.5
Maramures
Bucuresti
36
8.2
8.5
100.0
Total
425
97.0
100.0

Missing
13
3.0

Total
438
100.0

nfine,casnefacemoimpresiencmaisigurasuprazonelorderecrutare,vomutiliza
judeulinacestscopvomclasificajudeelenraportcuclaseledefrecvenidecicugreutatea
maseimigratoarencuprinsulfiecruijude.Distingemnacestsenstreimariclase:judeelencare
migraniiatingoproporiecuprinsntre1014%,celencaremigraniiatingoproporiecuprins
ntre 69,9%, cele n care masa migranilor atinge o proporie situat ntre 25,9% i cele cu o
proporiesituatsub2%.nprimacategoriesegrupeazjudeele.
Vrancea(cu13,9%dintotalulmigranilorspreItalia;
Bacu,;Neam,Braov,Doljcuomasdemigranicuprinsntre69,9%;
Arge, Botoani, Galai, Ialomia, Iai, Maramure, Satu Mare, sunt judee din care se
recruteazntre25,9%dintotalulmigranilorspreItalia.
Restul de 16 judee (Alba, Arad, Bihor, BistriaNsud, Braila, Buzu, Clrai, Cluj,
Constana, Covasna, Dmbovia, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfo, Mehedini, Mure, Slaj, Sibiu,
Suceava, Timi, Tulcea, Vaslui, Vlcea, sunt judee cu o pondere de sub 2% n totalul migranilor
spreItalia.Iat,nformsitematicdatelentabelulurmtor:

29

Intervalelede
frecvenale
migranilor
1014%
69,9%
25,9%
Sub2%

Total

Judee

Numr
absolut

Vrancea
Bacu,;Neam,Braov,Dolj
Arge, Botoani, Galai, Ialomia, Iai, Maramure,
SatuMare
Alba, Arad, Bihor, BistriaNsud, Braila, Buzu,
Clrai, Cluj, Constana, Covasna, Dmbovia,
Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfo, Mehedini, Mure,
Slaj,Sibiu,Suceava,Timi,Tulcea,Vaslui,Vlcea

1
4
7

3%
11%
20%

24

76%

36

100

Iat,nfine,tabeluldesfurat:

Domiciliuldintarajudetul?

FrequencyPercent ValidPercent
ALBA
2
.5
.5
ARAD
1
.2
.2
ARGES
11
2.5
2.6
BACAU
38
8.7
8.9
BIHOR
1
.2
.2
BISTRITANASAUD2
.5
.5
BOTOSANI
9
2.1
2.1
BRASOV
36
8.2
8.5
BRAILA
5
1.1
1.2
BUZAU
3
.7
.7
CALARASI
2
.5
.5
CLUJ
2
.5
.5
CONSTANTA
4
.9
.9
COVASNA
1
.2
.2
DAMBOVITA
8
1.8
1.9
DOLJ
37
8.4
8.7
GALATI
19
4.3
4.5
GORJ
2
.5
.5
HARGHITA
1
.2
.2
HUNEDOARA
4
.9
.9
IALOMITA
11
2.5
2.6
IASI
15
3.4
3.5
ILFOV
5
1.1
1.2
MARAMURES
9
2.1
2.1
MEHEDINTI
5
1.1
1.2
MURES
7
1.6
1.6
NEAMT
28
6.4
6.6
OLT
9
2.1
2.1
PRAHOVA
5
1.1
1.2
SATUMARE
12
2.7
2.8
SALAJ
1
.2
.2
SIBIU
5
1.1
1.2
30

Procente

CumulativePercent
.5
.7
3.3
12.2
12.5
12.9
15.1
23.5
24.7
25.4
25.9
26.4
27.3
27.5
29.4
38.1
42.6
43.1
43.3
44.2
46.8
50.4
51.5
53.6
54.8
56.5
63.1
65.2
66.4
69.2
69.4
70.6

SUCEAVA
TIMIS
TULCEA
VASLUI
VALCEA
VRANCEA
BUCURESTI
Total
Missing
Total

7
7
1
8
8
58
36
425
13
438

1.6
1.6
.2
1.8
1.8
13.2
8.2
97.0
3.0
100.0

1.6
1.6
.2
1.9
1.9
13.6
8.5
100.0

72.2
73.9
74.1
76.0
77.9
91.5
100.0

II.Remitenelesaudespremigraiasusintoare

1.Remiteneleiopiuneamigraionist
CeicedeclarcnainteaplecriispreItaliapragulmaximdevenitpecarelaveaueradesub
200 de euro (adic circa 700 de ron), dein un procent de 72% n totalul celor investigai
(eantionulareoreprezentativitatede+/5%).Ponderealorestefoartemare,nctputemspune
cmodelulpremigraieiestecuadevratunulcomprehensibilntermeniineoeconomieimigraiei.

Neoeconomia migraiei aeaz la baza explicrii migraiei familia, socotind c unitatea la


nivelulcreiasesitueazdeciziamigraionistestefamilia,maiprecispoziiagospodrieiproprii
nluntrul comunitii de referin. Sistemul de referin este constituit din tabloul veniturilor
standard ale gospodriilor din cadrul comunitii de apartenen. Familia decide n favoarea
migraiei pentru a dobndi, prin remitene, accesul la alt tablou de venituri i totodat pentru a
evita riscuri majore precum este riscul omajului virtual. Remitenele (transferurile de bani)
influeneazsemnificativveniturilegospodrieiichiarinvestiiiledomestice(ngospodrie).
RaduSerban44,ntreprindeoanaliza asuprachestiuniiremitenelor,lacarevomfacecteva
trimiteri n continuare pentru a deschide propria noastr examinare a chestiunii remitenelor
provenite de la romnii din Italia. Dupa datele Bancii Mondiale, remitentele pe intreg globul au
totalizat, in anul 2004, circa 232,3 miliarde $, din care Europei si Asiei Centrale (EAC) ii revine o
cota de 8 % (19 mld. $) (apud ibidem). Tabloul remitenelor arat o dublare n ultimii 5 ani,
reprezentnd249miliardededolarin2005,dincare180miliardeaufostprimiiderilencurs
de dezvoltare. Dup 1997, fuxul de transferuri nregistrate a crescut mult mai repede dect
investiiile strine directe (Foreign Direct Investment). .... De exemplu, tranferurile nregistrate n
Tongo,MoldovaiLesothoaureprezentatpeste25%dinPNBn200445.Nuvomstruiaiciasupra
costurilor mari de transfer un factor care conduce la la transferuri nedeclarate/nenregistrate i
deciladificultinmetodologiaestimrilorvaloriceasupraponderiirealearemitenelor.Analize
comparativentrerisugereazctransferurilenenregistratectrerilencursdedezvoltarear
reprezenta50%saumaimultdintransferurilenregistrate.46
Romanii care lucreaza in strainatate ar putea trimite in tara, in perioada sarbatorilor de
iarna, in jur de 1, 2 mld. euro, a declarat saptamana trecuta Adrian Vasilescu, consilierul
guvernatorului BNR. Banii proveniti de la romanii din strainatate se vor inmulti in perioada
sarbatorilor de iarna. Un miliard de euro ar putea veni de la muncitorii din UE, restul de 200 de

44www.euractiv.ro,RemitanteleromaniloremigrantiinUniuneaEuropeana?,oanalizarealizatadeRadu
Serban,publicatasiin"Tribunaeconomica"la5Februarie2007
45BancaMondial,septembrie2006,TheinternationalmigrationagendaandtheWorldBank.Managingrisks
andenhancingbenefits,p6
46BancaMondial,septembrie2006,TheinternationalmigrationagendaandtheWorldBank.Managingrisks
andenhancingbenefits,p6
31

milioane urmand sa fie trimise de romanii din afara UE, a spus Vasilescu, citat de Ziarul
Financiar.OficialulBNRcredeca,dacaofertadevalutavafimaimaresivafiinmultitadebaniidin
afara, va fi bine si pentru cursul de schimb, desi deocamdata cererea de valuta este in crestere.
Remitentelebaniitrimisiacasademuncitoriidinstrainatatesuntincresteredelaanlaan.Daca
in2004sumatotala a acestora a fostde3, 1 mld.euro,suma trimisain2006aajuns la5, 2 mld.
euro.Pentrusfarsitulacestuian,valoarearemitentelorvaajungela6,36,4mld.euro,aapreciat
Vasilescu.47
Privite din unghiul intrarilor de lichiditati, remitenele ne arat c migranii au influenat
semnificativunsectorimportantaleconomieieuropeneianumesectorulserviciilorfinanciarepe
toate pieele financiare, inclusiv in cadrul Uniunii Europene. Moldova traieste in buna parte din
remitante,iarnuputinidinmoldoveniidinafarafrontierelorlucreazainRomania(ibidem).Radu
Serban propune o examinare comparativ a valorii remitenelor pe state ale Uniunii Europene
utilizndcaindicatorponderearemitantelornPIBaacumreiesacesteadinstatisticabalanelor
depli(nbazadatelorF.M.I).Iatgraficulpentrudatelecomparative:

PonderearemitenelorintotalPIB,inanul2004(%)

Sursa:F.M.I.,Statisticabalanelordepli

Reproducem,folosindunedeaceleaisurse,contributiaremitenelorlabalantadeplati(mil.$)pe
ctevastate:

Sursa:ExtrasdinIMFBalanceofPaymentStatistics;UNInternationalMigrationDatabase

47Sursa:http://www.moneyexpress.ro/articol_11340/remitente_1__2_miliarde_vin_de_sarbatori.html

32


Nu vom strui asupra analizei acestor date. Leam inclus n studiul nostrum numai pentru
valoarea lor sugestiv i ca referenial comparative (pentru a realize ponderea cu adevrat
relevant a fenomenului remitenelor). Este evident pentru oricine c remitenele devin o surs
importantacontributiilorlabalantadeplatidintoatestatele.

2.TabloulremitenelordinItaliaspreRomnianluminasondajuluiCURS.
SondajulCURS,realizatcuparticipareaunorexperiaiInstitutuluideSociologiealAcademiei
Romne, a permis o examinare a chestiunii remitenelor prin mijlocirea unui chestionar aplicat
asupra unui eantion de subieci din Italia i din Spania. Datele neau ngduit s redeschidem
dosarul migraiei din Italia n cadrul unei analize multidimensionale din care reinem aici
informaiilereferitoarelavolumulremitenelor.

ValoareaultimeisumedebanitrimisainRomania

Numrde Frecvena
Frecvenevalide
FrecvenaCumulativ
Sumadebani
persoane
(%)
(%)
(%)

30
1
.2
.3
.3
40
1
.2
.3
.6
50
4
.9
1.2
1.9
70
1
.2
.3
2.2
100
53
12.1
16.5
18.6
110
1
.2
.3
18.9
150
14
3.2
4.3
23.3
180
1
.2
.3
23.6
200
32
7.3
9.9
33.5
250
9
2.1
2.8
36.3
300
49
11.2
15.2
51.6
320
1
.2
.3
51.9
350
1
.2
.3
52.2
400
22
5.0
6.8
59.0
450
2
.5
.6
59.6
500
48
11.0
14.9
74.5
600
9
2.1
2.8
77.3
700
11
2.5
3.4
80.7
800
4
.9
1.2
82.0
830
1
.2
.3
82.3
900
5
1.1
1.6
83.9
1000
26
5.9
8.1
91.9
1050
1
.2
.3
92.2
1200
2
.5
.6
92.9
1350
1
.2
.3
93.2
1450
1
.2
.3
93.5
1500
3
.7
.9
94.4
1600
1
.2
.3
94.7
2000
8
1.8
2.5
97.2
3000
3
.7
.9
98.1
4000
1
.2
.3
98.4
33

6500
10000
40000
44000
Total
Missing System
Total

1
1
2
1
322
116
438

.2
.2
.5
.2
73.5
26.5
100.0

.3
.3
.6
.3
100.0

98.8
99.1
99.7
100.0

Cereinemdinacesttabel?
1. 23,3%dintrerespondenitransferspreRomniasumedepnla150deeuro;
2. 28,3%transfersumentre151i300deeuro;
3. 25,7%transferntre301i600deeuro;
4. 14,4%transfersumecuprinsentre601i1000deeuro
5. 8%transfersumecaredepesc1000deeuro
Din categoria celor care transfer sume mai mari de 1000 de euro se disting urmtoarele
subcategorii:
1. cei ce trimit ntre 1001i 2000 de euro ating un procent de 1,5% din totalul
respondenilor;
2. ceicetrimtntre2001i4000deeuroreprezint0,8%
3. ceicetrimitntre4001i10000atingunprocentde0,4%
4. cei ce au transferat ntre 10001 i 440000 de euro reprezint un procent de 0,9% din
totalulrespondenilor.

Tabelprivindfrecvenaremitenilorpecategoriideremitene,nraportcuvaloareamediea
sumelortransferate

Categoriideremitene(euro)
Frecvenaremitenilor Media remitenei pe
categoriideremiteni
Sumelefoartemici(sub150)
23,3%
90
Sumemici(ntre151300)
28,3%
242
Sumemodeste(301600)
25,7%
490
Sume destul de mari (601 14,4%
900
1000)
Sumemari(10012000)
5,3%
1350
Sume considerabile (2001 0,8%
3250
4000)

Sume foarte mari (4001 0,4%


8000
10000)
Sume extrem de mari (10000 0,9%
40000
44ooo)

Distribuia remitenilor este una de tip paretian: sunt foarte muli cei care transfer sume
foarte mici i foarte puini cei care transfer sume foarte mari. Diferena dintre suma medie
transferatderemiteniigrei(cusumemari)isumamedietransferatderemiteniiuori(cu
sumemici)estedeaproape1/20.Altminterispus,ceigreitransfersumede20deorimaimarica
ceiuori.Primiitrimitsumenjurulmedieide40000deeuro,ceiuoritransfersumenjurul
mediei de 200 de euro. Din tabel putem constata c la sumele care trec de 1000 de euro apare
primulpragdecdere(fenomenuldecascad):numrulcelorcetransfersumenjurulmedieide
200 de euro (cei cuprini ntrun interval al remitenelor variind ntre 90490 euro) nsumeaz
34

circa 74% din totalul migranilor. Circa 14% dintre migrani reuesc s treac de pragul critic,
transferndsumecaresegrupeaznjurulmedieide900deeuro,pentrucanumrulcelorcetrec
depragulremitenelordepeste1000deeurosscadspreovaloaredecirca6%.Regulade80la
20 se respect ntocmai, ceea ce nea i permis s vorbim despre o distribuie paretian a
remitenelortransferatespreRomnia.

Valoarea remitenelor din Italia spre Romnia determinate prin metoda referenialului
ipotetic
Vom ncerca n continuare s determinm dup metoda noastr valoarea total a
remitenelordinItaliaspreRomniaproninddelaipotezacaresunastfel:dacstructuradatelor
(medii,proporii)stabilitedenoipentrueantionulmigranilordinzonametropolitanaRomeise
reproduce(esterelativasemntoare)ilaceilalimigranidinItalia,atunciestimrilenoastresunt
valide,ncazcontrarelenupotslujidectcaniteparametricuvaloaresugestivistrictipotetic.
Numim aceast structur, stabilit pentru eantionul zonei metropolitane Roma, baz sau
referenial ipotetic, utilizabil n operaii estimative. Aceast valoare estimat (ipotetic) a
remitenelor din Italia spre Romnia arat cu ct contribuie migranii la sarcina susinerii
gospodriilornstatulromn,ncondiiilencareacestanusaartatnvreununfelpreocupatde
starea gospodriilor din arealul su de autoritate i rspundere, ntrziind nepermis de mult s
adoptelegideprotecieinterguvernamentalaacestoradevratecomunitialepieelorforeide
muncasiguratedemareamasamigranilorlsainvoiasorii.Autrebuitsintervinfenomene
negativepentrucaguvernulRomnieisaflecarendatoririfoartemarifadecelepestedou
milioane de migrani pentru care na reuit s gseasc acas nici o soluie de propagare a vieii.
Insecuritateasocietalaromniloraredoufaetedecarenusengrijetenimeni:faetadeacas
ifaetdinlume,adicdinrileprincareacetiaseaflrisipiifrdevreunsemndefrietate
din parte propriilor guverne. S vedem, n fine, la ct se cifreaz valoric sarcina de susinere
financiar la care migranii se nvoiesc fr de vreo recompens, ba susinnd chiar i taxele
apstoare ale transferurilor pe care guvernele Europei nu se sinchisesc mcar s le discute.
IntereselefiscaleibancaresuntinutedectreguverneleEuropeimaipresusdeoriceatingeren
favoareaacestornecjiiaisorii,pecareloteriavieiiiaaruncatdepartedecasidefamilii.icu
toateacestea,inventndreeleinformaledetransfer,migraniitrimitdinpuinullorunprisosspre
ceideacascareseridic,aacumvomarta,lasumeconsiderabile.
Dacinemseamadecifradecirca1000000deromnistabiliinItalia(nrealitatecifrae
mai mare) i dac admitem ipoteza c structura datelor pentru migranii romni din zona
metropolitanaRomeiestenaltsimilar,sereproduceincazulcelorlalimigrani,dincelelalte
regiuni ale Italiei, putem determina tabloul valoric al remitenelor din Italia spre Romnia ntro
unitatedetimp,precizndcavemdeafacecuparametriiipotetici(careautotuionaltvaloare
informativ).Dacamaveainformaiicuprivirelaritmultransferurilordesumebnetisprear
am reui s determinm contribuia remitenelor la PIBul romnesc dup metoda noastr. Ne
mulumimdeocamdatsevalumtabloulvaloricalremitenelorpentruounitatedetimppecare
namdeterminato(poatefiluna,ctevaluni,celedoumarisrbtorisauchiaranul).
Metoda noastr const n determinarea principalelor categorii de remiteni, a numrului
acestora n totalul imigranilor romni din Italia i n calcularea mediei dublu compuse
(Durkheim) a veniturilor transferate de remiteni romni din Italia spre Romnia. Iat tabloul
valoric estimativ (mediu) al remitenelor din Italia spre Romnia ntro unitate nedeterminat de
timp.Dacunitateadetimparfiluna,atuncisumapecareamcalculatonoisarnmlicunumrul
lunilor.Dacunitateadetimparfisemestrul,atunciestimareaarimplicadublareasumeicalculate.
n absena unor informaii privind ritmicitatea remitenelor orice estimare de acest tip este
hazardat. Ne mulumim, deci, cu estimarea sumei pentru o unitate nedeterminat de timp, care
probabilcnudepeteintervaluldeaseluni.Prezentmntidateledinsondajiapoiestimrile
valoricealeremitenelordinItaliaspreRomnia.
35

RedmncontinuaretabloulestimatalvaloriiremitenelordinItaliaspreRomnia,evaluate
dup metoda noastr (foarte simpl, de altminteri, bazat pe procedeul durkheimist al mediilor
simplu compuse i fondat pe ipoteza c structura din eantion a remitenilor se reproduce i n
cazulcelorlalimigranidinItalia,nctaceastructurpoatefiutilizatcareferenialipoteticideci
ca baz estimativ pentru calculele noastre. Utilizarea structurii ipotetice permite determinarea
parametrilor ipotetici cu un nalt grad de verosimilitate). Fiecare categorie de remiteni
(determinatdupcriteriulniveluluimediualsumelortransferate)areogreutatefinanciardat
depondereaeintotalulmigranilornmulitcumediaremitenelorpentrurespectivacategorie.
Iat datele, aa cum au rezultat din calculele efectuate n baza referenialului statistic ipotetic.
Precizm c procedeul referenialului statistic ipotetic permite aplicarea proporiilor determinate
pentru populaia eantionului la toat populaia cu toate c structura eantionului a fost extras
doar dintro subpopulaie. Ipoteza referenialului statistic ipotetic este aceea c structura unei
subpopulaii este izomorf cu structura populaiei n ntregul ei, dac aceea este modelat de
acelaifactorsocialfoarteputernic,ncazulnostrudefactorulmigraiei.nsensulacesta,structura
remitenilordinzonametropolitanaRomeiestefolositcareferenialstatisticipoteticpentrutoi
migraniidinItalia,astfelcproporiauneicategoriideremitenicalculatpentrusubpopulaiade
migrani din zona metropolitan a Romei este utilizat ca un coeficient de ponderare la nivelul
tuturor remitenilor din Italia. Procedeul extrapolrii n baza unui referenial statistic ipotetic
permitesdeterminmceeaceamnumitparametriiindicativi,unfeldeindicatoriinfereniali,cu
valoaredesugestie,necategoric.Iattabloulncareesteprezentatreferenialulstatisticipotetic
alremitenelordinItaliaspreRomnia.

Tabloulvaloricestimativ(mediu)alremitenelordinItaliaspreRomnia

(ValoareaipotetictotalaultimeisumedebanitrimisenRomnia)
Tipul(nivelul)remitenelor(neuro) Categorii de remiteni Valoarea
estimat
a
(ponderi) x suma medie remitenelor (pe categorii)
transferat(neuro)
(neuro)
Sumelefoartemici(sub150)
233000x90
20970000
Sumemici(ntre151300)
283000x242
11886000
Sumemodeste(301600)
257000x490
125930000
Sumedestuldemari(6011000)
140000x900
126000000
Sumemari(10012000)
50000x1350
67500000
Sumeconsiderabile(20014000)
10000x3250
32500000
Sumefoartemari(400110000)
7000x8000
56000000
Sumeextremdemari(1000044ooo) 9000x40000
360000000
Total
980.000remitenix
800716000euro

ValoareaestimataremitenelordinItaliaspreRomniaatinge,iat,peste800000000euro,
aproapeunmiliard,ceeacedepetealteestimri.Faptulcremiteneleatingunpragaadenalt
arat dou lucruri. Pe de o parte, putem spune c spaiul naional (prima reziden) continu s
funcionezecaprincipalspaiuvitaldereferinalmigranilor.naldoilearnd,putemfaceipoteza
csistemulteoreticexplicativcelmaiadecvatsencadreaznparadigmaneoeconomieimigraiei,
carenearatctotuicomunitateadereferiniveniturilegospodrieifuncioneazcaunsistem
modelator de ultim instan pentru conduita migranilor. Dac un atare sistem de exigene sar
estompa,fenomenulremitenelorarintrantrorecesiune,unregresurmatdemomentulstingerii
propriuzise. Este adevrat, pe de alt parte, c emigrarea devine un proces de autointrire.

36

Myron Weiner argumenteaz c exist o singur lege n emigraie, aceea c fluxul de emigraie,
odatnceput,cauzeazpropriulsuflux48.

III.Efectelemigraiei.Familia,copiii,viitorul.Migraiacadramsocial

Migraia antreneaz efecte asupra ntregului spaiu vital al celor rmai acas, deopotriv
cei de aproape (familiile i comunitatea de apartenen) ct i a celor mai ndeprtai (piaa
regional, serviciile, sporul natural prin efect indirect, adic prin emigrarea precumpnitoare a
celor tineri, dar i indicele sporului migraionist etc.). Toate aceste efecte sunt de fapt modificri
saudeformriinduseconfiguraiilornaturale,propriiuneisocietistabilizate,frmigranisaucu
migrani puini. Evaluarea deformrilor ne permite s determinm ponderea i durata
dezechilibrelor pe care emigrarea la provoac pieei locale (naionale) a forei de munc. Prin
extensie putem socoti c emigrarea, cnd depete un anume prag, antreneaz deformri la
scar etnodemografic (dezechilibre pe clase de vrste, pe gen sau sex, n raport cu proporia
fertilitii etc). Deformrile ns pot atinge i echilibrul familial (soii/soiile rmase acas, copiii
etc). Am numit aceste deformri care marcheaz grav echilibrul etnopsihologic al copiilor i al
soiilormamesaualsoilortairmaiacasoriplecainlumepentruaiasiguratraiullorial
celorfamiliilorlorefectUlyssesauodiseic.Prinfenomenuldebumitefectodiseicvoimsatragem
ateniacceideacasiceidinlumeajungstriascisfiecadoustrinti,ccinusemaipot
vedea,nusemaipotauzi,nusemaipotsimi,apsaicumsuntdeattastrintate.Acestaeste
efectuldenstrinarepecarelinducemigraia.
S vedem, chiar i doar n parte, care este situaia celor plecai n Italia, ct de puternica
sunt marcai de efectul odiseic, al deformrilor induse tuturora de fenomenul migraiei. S
examinm, mainti,mediulocupaional,comunitatea ocupaionaldincareseextragceistabilii
pentrumuncnItalia.

Domeniile selective din care se recruteaz migranii sunt comerul (22,1%), industria
(17%),construciile(13%),celetrei totaliznd52%dintremigrani.Dacla acesteatreiadugm
agriculturacuoponderede7%obinemunprocentcumulativde60,7%pentruariasectorialde
recrutare a migranilor. Este evident c cei mai muli provin din comer i cei mai puini din
activitateademenaj.Oponderedestuldemarerevineuneicategoriireziduale,altele,ncarese
grupeaziomerii,omajulfiindosituaiedestulfrecventpentrupemigraie.Iatitabelulcu
datelecomplete:

Incedomeniudeactivitatelucratiintara?
Domenii
de
Frecven Frecvena
activitate
Numr a(%)
cumulativ
agricultura
30
6.8
6.8
comert
97
22.1
29.0
menaj
7
1.6
30.6
industrie
76
17.4
47.9
constructii
56
12.8
60.7
altul
62
14.2
74.9
ns/nr
110
25.1
100.0
Total
438
100.0

Examinarea motivelor migraiei ne arat ct de ncrcat economic este motivaia plecrii.


Principalul motiv al plecrii este ntrunit de lipsa banilor. 67% dintre respondeni declar c
motivulplecriiaufostbanii,maiprecislipsalor.Aldoileamotivesterentregireafamiliei(13,9%).

48SamuelP.Huntington,op.cit.,p.290291
37

Perspectiva teoretic oferit de neoeconomia migraiei este iat din nou confirmat: veniturile
gospodriei i ntregirea familiei, adic vieuirea simpl compun tabloul motivaional al dramei
marii mase de migrani silii si prseasc locul pentru c acesta nu avea ncpere pentru
familiileloripentruovieuirelapraguriledecenei(neamintimcaproape80%dintreceiplecai
declar c veniturile din ar nu ajungeau nici pentru strictul necesar ori doar pentru strictul
necesar:ntotal,74,4%audatacesterspunsuri).Iatdatelecomplete:

CareafostmotivulprincipalalplecariidvdinRomania?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
reintregirea
61
13.9
13.9
13.9
familiei
banii
296
67.6
67.6
81.5
cariera
18
4.1
4.1
85.6
cunoasterea
3
.7
.7
86.3
altorlimbi
integrarea
intro
alta
15
3.4
3.4
89.7
cultura/nea
m
Care este situaia dv. ocupaional nainte de a pleca din Romnia pentru a munci n afara
rii?

Lucram cu carte de
munc/autorizaie sau contract

52%

Lucram fr carte de munc sau


autorizaie

17%

Elev/student

9%

Casnic

7%

omer nregistrat

5%

omer nenregistrat

5%

4%

Alt situaie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

n fine, modelul celui plecat este de tip odiseic: el pleac singur cu gndul acas, strin n
lume, departe de cas, purtnd cu el toate nelinitile i angoasele strntii, ntreaga apsare a
38

celor careau rmas acas, la rndul lor copleii de griji i neliniti. Sentimentul spaiului la cei
rmaiilaceiplecai,angoaselesauspaimelecelorplecaiiacelorrmaisuntapstoare.Citim
nspateleuneicifrecaceadezvluitdesondajdezechilibrepeclasedevrste,pegensausex,ori
nraportcucategoriiledifereniatedupproporiafertilitiietc.

2.Migraiacadramexistenialisoluietranzitorie.
2.1Singurtateasocialafamiliiloriinsensibilitateaguvernelor.

Deformrile induse de drama migraiei pot atinge echilibrul familial. Soii/soiile rmase
acas, copiii etc. resimt plecarea ca pe o dram existenial nu ca pe o soluie existenial. Am
numit, repetm, aceste deformri care marcheaz grav echilibrul etnopsihologic al copiilor i al
soiilormamesaualsoilortairmaiacasoriplecainlumepentruaiasiguratraiullorial
celorfamiliilorlorefectUlyssesauodiseic.ntrebrileutilizabilepentruaevaluaunatareefect,
auaceastconfiguraie:
Aiplecatsingur?
1.Da.2.Nu.
Caredintremembriifamilieidvs.aurmasnarnurmaplecriidvs.?
1.Numaisoia;2.Soiaicopiii;3.Soiaiprinii;4.Soia,copiiiiprinii
Credeicvveintoarce,dacveipleca?
1.Cusiguran
2.Probabil,da
3.Probabil,nu
4.nniciuncaz
Iatdatele:
Atuncicandatiaplelatpentruprimadatalamuncainstrainatateatiplecat...?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
singur
353
80.6
80.6
80.6
doar cu
34
7.8
7.8
88.4
sotia
cu sotia si
4
.9
.9
89.3
copii
alta
36
8.2
8.2
97.5
situatie
NS/NR
11
2.5
2.5
100.0
Total
438
100.0
100.0

Din tabel constatm c 80,6% dintre cei plecai au plecat singuri lsnd n urm familii
dezputernicite, simind alturate griji i nzuine, gnduri ceoase de revenire, ceea ce sigur c
ridicproblemaremigraieicaparteaacesteistrategiidevia,laconcuren,eadevrat,cudecizia
rentregirii familiei la destinaie. S redm, nainte de a strui asupra celorlalte categorii de
migrani,igraficuldatelorpentruvaloareasadesugestie.

39

Atunci cnd ai plecat din Romnia pentru prima dat la munc n strintate, ai plecat ...?
90%
81%
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

8%

10%

8%
2%

1%
0%
Singur

Doar cu soia

Cu soia i copiii

Alt situaie

NS/NR

Doar0,9%auplecatcusoiaicopiii,ceeacearatcareesteproporiacelorfrdentoarcere.n
fine proporia celor plecai doar cu soia i prezumabil fr de copii este de 7,8%, nct pentru
acetiacaipentrucei80,6%sindromulUlyssepareaficonfiguraiasufleteascdominant,alcrei
ax este distana sufleteasc insuportabil ntre acas i n lume, o sfietoare nostalgie
marcndulezilele.Concluziileacesteasuntntriteideconstatareac50%dintresubiecideclar
caveaucopiiminoricndauplecatnItaliapentrumunc.Iatdatele:

2.2Sociologiagrijei.Grij,ngrijireingrijorare

Aveaticopiiiminori(cuvarstasub14ani)inmomentulincareativenitinItaliapentru
munca?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
da
219
50.0
50.0
50.0
nu
219
50.0
50.0
100.0
Total
438
100.0
100.0

Constatm,iatccei50%dintreceisosiinItalia,careaveaucopiiminorinmomentulsosiriilor
acolo,purtaucueinudoarsarcina proprieilorexisteneciipovarauneigospodriidesusinut,
ceea ce complic enorm drama migranilor din Italia i atest deplina singurtate a gospodriilor
familialealeromnilor(toalignoraidestatulromn,lipsiiadicdeoricepreocupareaguvernului
deacaspentrusoartafamiliiloraflatentrodificultateexistenialmajor,cumosdeducemin
temeiuldatelorreferitoarelasituaialornpragulplecrii).Iattabeluligraficulasociat:

40

Caticopiiminoriaveaicndaiplecat?
Frequenc
Valid

y
Percent Percent
Valid
1
131
29.9
59.8
2
74
16.9
33.8
3
11
2.5
5.0
4
3
.7
1.4
Total
219
50.0
100.0
Missing System 219
50.0

Total
438
100.0

Cumulative
Percent
59.8
93.6
98.6
100.0

Dintre cei ce iau lsat copiii minori acas la plecare, un procent mare, de 93,6% aveau 1 sau 2
copii, un procent destul de mare declar c aveau 3 copii (5%), iar unii lsaser acas 4 copii la
plecare(1,4%).Familiaadoptofoarteinstructivstrategiedesupravieuiremprindgrijilentre
ceirmaiacasiceiplecainlume,modeldominantpentrumigraiaromneascceeacearatc
familia este singur n faa dramei migraiei. Copiii rmai acas sunt lsai n grija partenerului
rmas acas (so sau soie) ori n grija altor membrii ai familiei (rude sau familie extins). Grija
traiului este asumat de cel plecat pentru toat familia, dovad valoarea foarte ridicat a
remitenelor.Esteoaltfaetaneoeconomieimigraiei,carenuesteunmodelalesciostrategie
impusdesituaiancareseaflfamiliaromneasclacei18aniduprevoluiaeliberatoare.Iat
datele:

Ingrijacuiatilasatcopiiiminoricandatiplecat?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent

sotiei/sotului/partenerulu
85
19.4
38.8
38.8
idevia

familieiextinse/rudelor
78
17.8
35.6
74.4

prietenilor
3
.7
1.4
75.8

NS/NR
53
12.1
24.2
100.0

Missing
219
50.0
100.0

Totalgeneral
438
100.0

Iatigraficulasociat:

41

Dac da, n grija cui ai lsat copiii minori cnd ai plecat?


45%

40%

39%
36%

35%

30%

24%

25%

20%

15%

10%

5%
1%
0%
Soului/soiei/ partenerului de via

Familiei extinse / rudelor

Prietenilor

NS/NR

Ce constatm? 74,4% dintre respondeni utilizeaz strategia centrat pe familie ca strategie de


supravieuirencondiiidepresiunelocalidealternativmigraionist.Lucrulcelmaitulburtor
este c gija de familie nu este mprit n Romnia cu statul, astfel c cei /4% dintre plecai
mizeaz numai pe grija celorlali membrii ai familiei i nicidecum pe vreo politic de ngrijire
social ori pe vreo reacie de ngrijorare din parte aguvernanilor. n Romnia grija i grijile,
ngrijireaingrijorrilesuntfenomenestrictfamiliale,nemprtitedeguverneideguvrenani
subnicioform.Carenangrijorriisocialeesteunindicatoralcrizeimorale,aldeficituluimoralal
elitelorguvernamentaledinRomniadintotintervalultranziiei.Populaiaiguvernelesuntdou
realitistrictparalelecaicumarfacepartedincontinentecarenuseating.

Inacestmomentcopiiiseaflain...?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
tara
99
22.6
45.2
45.2
Italia
114
26.0
52.1
97.3
NS/NR 6
1.4
2.7
100.0
Total
219
50.0
100.0

Missing System 219


50.0

Total
438
100.0

nacestmoment45%dintremigraniaucopiiinari52%nItalia,ceeacearatcproblema
42

unor politici sociale pentru familiile migranilor pentru munc este o urgen, iar metoda de
abordare este aceea a acordului bilateral dintre cele dou guverne n raport cu aceiai int:
familiilemigranilorpentrumunc.

n acest moment copiii se afl n ...?


60%

52%
50%
45%

40%

30%

20%

10%
3%
0%
n ar

n Italia

NS/NR

Amreinutcmodelulcareexplicopiuneamigraionisteste acelaalmigraieiselectiveindus
defactoriinegatividinzonadeorigine.Altfelspus,cndplecareaedeterminatdefactorinegativi
nzonadeorigine,avemoselecienegativ,iarcndplecareaedeterminatdefactoripozitivin
zona de destinaie avem o selecie pozitiv. n cazul migranilor din Italia factorii care au
determinatplecareaaufostfactorinegativinzonadeorigineideciavemdeafacecuomigraie
selectivdeterminatdeoselecienegativ.Ipotezaestesusinutidedeclaraiilemigranilor:o
proporie de 66,9% dintre ei declar c dup emigrare familiile o duc mai bine. Iat tabelul i
graficulasociat.

Dupaplecareadvfamilia...?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid o duce mai
293
66.9
66.9
66.9
bine

oducelafel
74
16.9
16.9
83.8

oducemairau 6
1.4
1.4
85.2

NS/NR
65
14.8
14.8
100.0

Total
438
100.0
100.0

43

Dup plecarea dvs., familia:


80%

70%

67%

60%

50%

40%

30%

20%

17%

15%

10%
1%
0%
O duce mai bine

O duce la fel

O duce mai ru

NS/NR

IV.PremigraiaipostmigraiaromnilordinItalia.Migraiacamoddevia

1Delaplecarelasosireidupsosire.Viaanpragulplecrii
Abordareainstituionalamigraianeavertizeazcnviaamigrantuluiintervindoifactori
decisivi:a)unulnfazapremigraiei,agentulcaresevafolosideprimulcletealmigraiei:numrul
maredecererideemigrare,deoparte,irestriciiledeintrare(angajare,edere,legalizareetc.),de
alta:acestavamijlociplecarea;aldoileanfazaimdeiatpostmigrionist,organizaiavoluntari
reeaua,dispusesoferesuportmigranilor.
VomexaminadatelepentruceiplecainItalia,maintipentruaverificaagentultipiccarea
intervenitnfazapremigraiei.

2Agenimijlocitoriaiplecrii.Fenomenulabsenteismuluiguvernamental
Plecarea nu este un fenomen individual. De regul decizia plecrii este legat i de
prezena/absena, accesibilitatea/inaccesibilitatea agenilor mijlocitori. Prezena acsetor ageni i
accesibilitatea lor conteaz enorm n decizia plecrii. Pentru a evidenia ptofilul acestui agent
mijlocitorprezentmdatelengraficuldemaijosintabelulasociat.

44

Cine v-a ajutat s plecai n strintate?

Rudele din strintate

40%

17%

Prietenii/cunotinele din strintate

Prietenii/ cunotinele din ar

14%

Rudele din ar

9%

Firmele de Intermediere

2%

Oficiul pentru Migraia Forei de


Munc

1%

11%

Altcineva

6%

NS/NR

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Cinevaajutatsaplecatiinstrainatate?
Frequenc
Valid

y
Percent Percent
Valid rudeledintara
39
8.9
8.9

rudeledinstrainatate 173
39.5
39.5

prietenii/cunoastintel
63
14.4
14.4
edintara

prietenii/cunoastintel
73
16.7
16.7
edinstrainatate

firmelede
11
2.5
2.5
intermediere

OficiulptMigratia
3
.7
.7
ForteideMunca

altcineva
50
11.4
11.4

ns/nr
26
5.9
5.9

Total
438
100.0
100.0

Cumulative
Percent
8.9
48.4
62.8
79.5
82.0
82.6
94.1
100.0

Analiza datelor ne arat c cea mai agentul mijlocitor al plecrii este n cele mai multe cazuri
reeaua:
Rudeledinstrintate:39,5%
Prieteni,cunotiinedinstrintate:16,7%
Prieteni,cunotiinedinar:14,7%
45

Rudeledinar:8,9%
Firmele de intermediere au o pondere foarte sczut n premigraie i deci o eficacitate
redus.Ponderealornmijlocirilepremigraieisereducela2,5%
CtpriveteOficiulpentruMigraiaForeidemunc,acestaestecaiinexistentnaceast
faz.
Absenteismul acestui oficiu arat implicarea dezastruos de sczut a guvernului n acest
fenomen de amploare naional, poate cel mai copleitor ca volum, ca intensitate, ca ncrctur
dramatic nct absena unei logistici guvernamentale n acest process este echivalent cu
indiferentismul catastrofal al unui stat major de armat la vreme de rzboi fa de tot ceea ce
nseamnliniaactivitilordespatealefrontului.
Plecareanuesteoactivitatespontan,maialescareatteaimplicaiintoatedomeniile,
deopotriv la scara comunitii locale, la scara comunitii naionale de for de munc, dar i la
scarafamiliei.Cutoateacesteaguvernulstrluceteprinneimplicareiabsenteismcaicumarfi
undeva n insulele caraibiene ntro vacan indefinit prelungit. Numim aceast retragere a
guvernuluidinfaaproblemelorsocialecriticeabsenteismguvernamental.Fadeaceastseparare
aguvernuluidemasapestecaresuperfeteaz,consemnmemerfgenaunorreeleorizontalecare
pregtescmigrantulnfazapremigraiei.Circa70%dintremigranimrturisescciaupregtit
plecareafieprinserviciileunorrelaii,aunorinformaiidobnditelaloculdemunc(acestaeste
unsemnaldemarealarmcciloculdemuncjoac,nataricazuri,funciauneipistededecolare
migraionist ceea ce arat ct de jos a czut climatul ntreprinderii romneti), fie prin plnuire
proprie, plnuire care preschimb coninutul intervalului anteriror plecrii conferind acestui
intervalsemnificaiauneietapedistinctepecarespecialitiiaudenumitopremigraie.Iatdatele
cuprinztoare(tabeluligraficulasociat):

Aveatipregatitaplecarea?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid da,relatii
111
25.3
25.3
25.3

da, locul de
84
19.2
19.2
44.5
munca

da,banii
37
8.4
8.4
53.0

numaiplanuri
72
16.4
16.4
69.4

nu,nimic
102
23.3
23.3
92.7

ns/nr
32
7.3
7.3
100.0

Total
438
100.0
100.0

46

Aveai pregtit plecarea?


30%

25%

25%
23%

20%

19%
17%

15%

10%

9%
7%

5%

0%
Da, relaii

Da, locul de munc

Da, banii

Numai planuri

Nu, nimic

NS/NR

Noutatea fenomenului nu poate fi invocat ca scuz pentru absenteismul acesta


guvernamentalccifenomenulestedestuldevechicci19%aumigratpentrumuncpnnanul
1994,ceeacereprezintunnumrdecirca250000deoameni.Restuldecirca1milionauplecat
dup2000,maiprecisntre2000i2008.Cifraestefrisonant.Dacinemseamadefaptulcntr
un interval de apte ani au plecat, n medie 145.000 de oameni pe an, putem nelege amploarea
fenomenuluimigraionist.Esteunfenomenfrdecomparaie.Cnddintrunstatpleacunnumr
aademaredecetenipeanfenomenulsencadreaznclasamarilorrefugii.Cefactoriaupuspe
fugpopulaiiaadenumeroase?Laoasemeneaproporiesefugederzboaie,demariinundaii,
decium,desecet,demarirepresiunietc.Plecareaunorpopulaiilaoasemeneaproporieesteun
fenomendetipcatastrofalpentrucareoriceguvernarearfimaimultdectalarmant.Lanoicala
nimenea.Guvernelesuntimpasibilenfaacastrofelorcaicumsarpetreceundevalamiidekm
distan.Iatgraficul:

3.StadiilemigraieispreItalia
Migraiaadevenitunmoddevai,nespuneMassey.nacestsens,putemspunecmigraia
i dezvolt propria ei cultur care intr n competiie cu modul de via sedentar i cu ceea ce
numimculturasedentar.Sdentarismulimigraionismulsuntdoumoduridevia,doufilosofii,
dou culturi, mai precis dou paternuri de via, consemnate ca atare n toat naratologia vieii
colectiveapopoarelor.nBiblie,tipareleaufostfixatememorabilnprototipulagriculturalallui
CainiprototipulpastoralalluiAbel,celomortdefratelesu.Oridecteoricinevapromoveaz
migraiacamoddeviasaucastrategiedevia,spunemcelfaceapelcusuccesorifrsuccesla
cultura migraiei, ca set de valori, atitudini, orientri, filosofie de via. La nivelul comunitii,
migraiadevineadncnrdcinatnrepertoriulcomportamentalaloamenilor,ivaloriasociate
migraiei devin parte a valorilor comunitii.49 Massey afirm c circulaia oamenilor,

49Massey,Douglas.et.al.,1998,pp452456,apudConstantinescu,Monica,2002,op.cit,p.109
47

produselor,iideilorcreazonouaculturtransnaionalcecombinvalorile,comportamentele,i
atitudiniledinsocietateadeplecareiceadeprimirepentruacreaunnou,foarteautonomspaiu
social ce transcede graniele naionale. (ibidem) Migraia este interpretat ambivalent fiind
asociatdeopotrivcuspirituldeiniiativdaricunestatornicia,bachiarcutrdarealocului,cu
aventurismul etc., atunci cnd nu este privit ca o alternativ la comprimarea spaiului vital al
localnicilorceeacereclamrecursullaopiuneaistrategiamigraionist.MirceaEliadearatc
migraia primilor coloniti americani a mbrcat o form soteriologic, prelund o ncrctur
mesianic de cadru al salvrii i de pmnt fgduit. Migraia odat adoptat ntro comunitate
localsevaautoalimenta,adicvaacionacaunlandecauzaliticumulative,cumspuneMyrdal.
Experienademigraiehrnetemigraia,operpetuiaz,adicoridiclarangdemodalternativde
viacomparativcumodulsedentardevia,carencepesfiedefinitcaexpresiealipseidecuraji
deiniiativ.FenomenulafcutobiectuluneiteoriienunatedectreMyrdalidezvoltatdectre
Massey, teoria cauzalitii cumulative. Cauzalitatea este cumulativ n sensul c fiecare act de
migraie altereaz contextul social n care deciziile viitoare sunt luate ntrun mod tipic ce face
deplasrileadiionalemaiprobabile50Accentulsemutdepefactoriideclanatoriaimigraieipe
noiunea de experien de migraie acumulat n cadrul colectivitii umane. La nivelul
comunitii, migraia devine adnc nrdcinat n repertoriul comportamental al oamenilor, i
valoriasociatemigraieidevinparteavalorilorcomunitii.51Circulaiaoamenilor,produselor,
iideilorcreazonouaculturtransnaionalcecombinvalorile,comportamentele,iatitudinile
din societatea de plecare i cea de primire pentru a crea un nou, foarte autonom spaiu social ce
transcede graniele naionale. (Massey, apud ibidem). Ipoteza cauzalitii cumulative este
confirmatdedateleancheteiCURS,dincareputemdeducecceichestionaiobinuiescsmigreze
pentrumunc,adopt,altfelspus,migraiacastrategiealternativdevia(lastrategiasedentar).
Iatdatele:

InceanativenitpentruprimadatapentrumuncainItalia?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
1989
1
.2
.2
.2
1991
2
.5
.5
.7
1992
2
.5
.5
1.2
1993
4
.9
.9
2.1
1994
5
1.1
1.2
3.3
1995
4
.9
.9
4.2
1996
4
.9
.9
5.2
1997
13
3.0
3.0
8.2
1998
17
3.9
4.0
12.2
1999
29
6.6
6.8
19.0
2000
39
8.9
9.1
28.1
2001
23
5.3
5.4
33.5
2002
58
13.2
13.6
47.1
2003
50
11.4
11.7
58.8
2004
55
12.6
12.9
71.7
2005
33
7.5
7.7
79.4
2006
34
7.8
8.0
87.4

50Massey,Douglas.et.al.,1993,p451,apudConstantinescu,Monica,2002,op.cit,p.108
51Massey,Douglas.et.al.,1998,pp452456,apudConstantinescu,Monica,2002,op.cit,p.109
48

Missing
Total

2007
2008
Total
NS/NR

39
15
427
11
438

8.9
3.4
97.5
2.5
100.0

9.1
3.5
100.0

96.5
100.0

Dintabelputemdeducecelpuintreifazesemnificativealeprocesului.Primafaz,oputem
asimila etapei cumulative, guvernat, altfel spus, de mecanismul cauzalitii cumulative, care
subntindeoperioaddestuldelung,din1989pnnanul2000.nceizeceaniauplecatpentru
prima dat pentru munc n Italia doar 19% dintre subiecii chestionai. Faza a doua este una de
cretereputernicavaluluidemigraieisentindepeintervaluldintre2000i2004inclusiv,cnd
au migrat pentru munc un al doilea contingent masiv, cel mai mare, cuprinznd 52% din totalul
celorplecai.Amspunecaceastaestefazancarecreastadevalmigraionistatingeclimaxul,dup
careurmeazundeclin,unefectdeobosealccidin2004pnn2008aumaiplecatdoarrestul
decirca29%dintremigrani.IattabelulcelortreifazesaustadiialemigraieinItalia:

StadiileprocesuluidemigrarespreItalia

StadiialemigraieispreItalia
Proporii(%)

19891999
19

20002004
52,7

20052008
29,3

Perioada maximului migraionist este cuprins n intervalul 20002004, cnd frecvena


plecrilor cumuleaz 52% din totalul plecrilor n tot intervalul celor 17 ani de migraie masiv.
Curba este una n form de J cu o majoritate spre intervalul 20022007 i o pondere sczut pe
lungimeaprimuluiintervalde10ani.Altfelspus,naseaniauplecatdeaproapetreiorimaimuli
romnidectnprimiizeceanideduprevoluiadin1989.
Iatacumgraficulplecrilor:

49

n ce an ai plecat din Romnia pentru prima dat la munc n strintate?

2007-prezent

9%

47%

2002 - 2006

15%

2000 - 2001

1994 - 1999

18%

11%

pn n 1994

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Spre deosebire de trendurile determinate de ISAR pentru perioada de pn n anul 2001, datele
CURSaratcncazulmigraieispreItalia,dinamicaafostunacresctoare,cuunpunctdeclimax
pentru intervalul 20022006, nregistrnd o scdere spre 2008, ceea ce ar confirma profilul
dinamicii migraioniste generale determinat de ctre ISAR. Fa de situaia plecrilor generale,
putemdeterminasituaiaplecrilorpentrumuncnItalia.Iatgraficul:

50

n ce an ai venit pentru prima dat pentru munc n Italia?

2006 - prezent

21%

2000 - 2005

60%

1995 - 1999

16%

pn n 1994

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Perioada maximului venirilor pentru munc n Italia este cea cuprins ntre 20002006, naintea
integrrii. Ipoteza c integrarea va adduce pe urmele ei o creast de val pentru plecrile din
Romnianueste,iatconfirmat.MediasosirilorpentrumuncnItaliaestenintervaluldemaxim
decica10%annual,nvremecedup2006pnnprezentmediasosirilorafosttode10%,decio
constatnt.Modelulexplicativalplecrilor,aadar,estealmigraieiselectivecuoselecienegativ
laplecare,adicceiplecaiauopiuneamigrriidinmotiveledeacasnudincauzavreuneiatracii
occidentale.EipleacderuldeacasnupentrubineledinOccidentcumsusineoanumepartea
presei.Sexaminm,nadncimemotivulplecriipentruatranancmairadicalchestiunea.Iat
tabelul:

CareafostmotivulprincipalalplecariidvdinRomania?

Frequenc
Valid
Cumulative
y
Percent

Percent Percent
Valid reintregireafamiliei 61
13.9
13.9
13.9

banii
296
67.6
67.6
81.5

cariera
18
4.1
4.1
85.6

cunoastereaaltor
3
.7
.7
86.3
limbi

integrareaintro
15
3.4
3.4
89.7
altacultura/neam

altmotiv
28
6.4
6.4
96.1

ns/nr
17
3.9
3.9
100.0

Total
438
100.0
100.0

51


AnalizamotivuluiprincipalalplecriidinRomnianearatclarcmodelulexplicativesteacelaal
migraieibivariatesaubifactorialecusemnreciprocinversat: factoriicusemnulminusnarade
origine sunt cauza opiunii migraioniste, opiune ntrit de efectul compensator n privina
factorilor de acelai tip n ara de destinaie. Acest model este mai mult dect modelul pushand
pullcciserefernuladiferiifactorinceledouariicilaaceiaifactoricusemneopusencele
douariiielestepropriusituaiilorncaresituaiadeacasestefrdeschidere.Spredeosebire
demodelulpushandpull,nacestcaz,difernufactoriideinducieaimigraieinceledouarii
deorigineidedestinaiecisemnullor,adicvectorizarea.Cndfactoriidemotivaiesuntbaniiei
devinefectivinclipancaresemnulpecarelpunemigrantulpotenialpeacestfactorestenegativ
naradeorigineipozitivnaradedestinaie.Dacacestmodelbivariatsaubifactorialpersist
atuncielserezolvprindeciziaemigrrii.AasentmplncazulsubiecilordinsondajulCURS.
67%dintreeideclarcprincipalulmotivalplecriidinaraufostbanii,adiclipsalornari
accesibilitatealornItalia.Chestiuneaesteatestatidetabeluligraficulveniturilornarin
Italia.Iatgraficulitabelele:
Ct era venitul lunar pe care l-ai primit ultima dat n Romnia?

21%

sub 50 EURO

25%

51 - 100 EURO

16%

101 - 151 EURO

11%

151 - 200 EURO

201 - 300 EURO

7%

301 - 400 EURO

7%

5%

Peste 400 EURO

8%

NS/NR

0%

5%

10%

15%

25%

30%

52

20%

CateravenitullunarpecarelatiprimitultimadatainRomania?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
sub50euro
77
17.6
20.6
20.6

51100euro
92
21.0
24.6
45.2

101151euro
61
13.9
16.3
61.5

151200euro
40
9.1
10.7
72.2

201300euro
26
5.9
7.0
79.1

301400euro
26
5.9
7.0
86.1

peste400euro 20
4.6
5.3
91.4

ns/nr
32
7.3
8.6
100.0

Total
374
85.4
100.0

Missing
nu
este
cazul/nu aveam 64
14.6

venit
Total
438
100.0

Dintabeluldemaisusreiesecvenitulmaximpentru80%dintresubieciera,nar,sub
300 de euro, pe ct vreme n Italia cei ce ctig sub 400 de euro ating un procent de 4,3%, n
vremececeicarectigntre700pnla2000ipesteatingunprocentde80%.(ceicectigsub
700 de euro ating un procent de sub 20%). Distribuia este din nou una de tip paretian, care ne
spune aa:nItaliasunt foarte muli ceicectigpeste 7001000de euroifoartepuiniceice
ctig sub 400 de euro, pe cnd n Romnia situaia este exact pe dos: sunt foarte muli cei ce
ctig sub 400 de euro i foarte puini cei ce ctig peste 400 de euro. Iat, pentru confirmare
dateleprivindctigurileactualealemigranilordinItalia.

Careestevenituldvlunar?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid faravenit
9
2.1
2.1
2.1

maxim400
10
2.3
2.3
4.3
euro

401700euro 51
11.6
11.6
16.0

7011000
114
26.0
26.0
42.0
euro

10011300
122
27.9
27.9
69.9
euro

13011600
61
13.9
13.9
83.8
euro

16011900
18
4.1
4.1
87.9
euro

19012200
10
2.3
2.3
90.2
euro

peste2200
24
5.5
5.5
95.7
euro

ns/nr
19
4.3
4.3
100.0

Total
438
100.0
100.0

53

VenituldinItaliaalmigraniloresteevidentdiferitcomparativcuvenituldinRomnia.nvremece
nRomnia,86%sesituausub400deeuro,dintreacetia,practc72%ctigausub200deeurope
lun,nItalia,93%ctigpeste400deeuropelun,iarceicarectigpeste700deeuropelun
atingunprocentde79%.Iatigraficulasociat:
Care este venitul dv. lunar?

Fr venit

2%

Maxim 400 EURO

2%

401 - 700 EURO

12%

701 - 1000 EURO

26%

1001 - 1300 EURO

28%

1301 - 1600 EURO

14%

1601 - 1900 EURO

4%

1901 - 2200 EURO

2%

Peste 2200 EURO

6%

NS/NR

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ne dm seama din analiza comparativ a scrii veniturilor n cele dou arii de origine i de
destinaie ct de dopleitor trebuie s fi fost sentimentul nejutorrii migrantului n pragul
plecrii.

V.Dupsosire.Migraiacamoddevia

1.Migrantul:culturasingurtii
1.1.Asociaiivoluntare

Dupsosiremigrantulseconfruntcuosituaiedeviafrdecomparaieceeacereclam
oanumeasisten,fadecaresuntemdinnoumpinisconsemnacelainesimitorabsetneism
guvernamental. Aceasta face ca proasptul sosit s caute suportul unor asociaii voluntare ori al
unor reele. Ipoteza aceasta, ns, na fost confirmat de datele cercetrii, ceea ce arat c dup
sosire, migrantul se ine departe de formele aosiative ba ocolete chiar i locurile n care se pot
constituiprotoreele,locuriprecumcafenelele,restauranteleetc.Lipsaunuiatareinteresarputeafi
legatdenencredre,daridelipsatimpuluidisponibilpentruatariactivitidetimpliber.Aacum
reiesedininterviuri,noulsositpracticnuaretimpliber.Defaptelabordeazperioadaederiisale
capeunademuncinicidecumcapeunadeintrarentrunnouspaiudeviacutoatealelui.De
aceea noiunea de migraie pentru munc ni se pare cea mai acoperitoare pentru a defini acest
segmentdepopulaieplecatistabilitovremenaltar.Elnuvinesrmn(chiardacuneori
54

va rmne), ci s agoniseasc ceva bain i eventual s se ntoarc grabnic. Datele arat c marea
majoritateamigranilorseindeopartedeasociaii/organizaii,partideetc.:91%dintreceiplecai
declarcnufacpartedinvreoasociaie/organizaie,partidetc.Doar9%rspundafirmativ.Iat
tabelul:

Inprezentsuntetimembrualvreuneiasociatii/organizatii,partid?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid da
39
8.9
8.9
8.9
nu
399
91.1
91.1
100.0
Total 438
100.0
100.0

n prezent, suntei membru al vreunuei asociaii/organizaii, partid etc?


100%
91%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

9%

0%
Da

Nu

1.2.Reelele
Nicicutareaunorreelenudefineteconduitamigrantuluidupsosire.Pondereacelorcare
merg des la restaurant sau cafenea este mic: 26,3% dintre respondeni confirm c merg la
cafeneasaurestaurant.Restulde74%mergrar,foarterarsaunumergniciodatlarestaurantsau
cafenea, adic se in deoparte de reelele care se pot constitui pe aceast cale. Timpul lor este
nengduitor pentru aceste liberti, poate chiar deprinderile lor n aceast direcie sunt
nedezvoltate.Analizadatelornearatcopiuneapentruoculturasocietiidelacolulstrzii
(cafeneaua,restaurantuletc.)estereduscapondere.Ceicerecurglamodelulsocietiidelacolul
strzii (street corner society) compun o minoritate: 26,3%. Restul frecventeaz rar, foarte rar
sauniciodatacestelocuri.ncene privete,asimilmacest modde viaculturiireelelor,adic
cultivriirelaiilorntroformulcvasiregulatceeaceconducelaefectulnumitreea.Iatdatelen
tabeluldemaijosingraficeleasociate:

55

Catdedesmergetilarestaurant/cafenea?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 26
5.9
5.9
5.9

des
89
20.3
20.3
26.3

rar
156
35.6
35.6
61.9

foarterar 83
18.9
18.9
80.8

niciodata 60
13.7
13.7
94.5

ns/nr
24
5.5
5.5
100.0

Total
438
100.0
100.0

Fenomenulreelelornuesteabsenttotuidinviaamigrantuluinousosit.Doarcmediulacestor
reelesuntrelaiiledeprieteni.Acesteacompuncadrulivehiculuiunorreeledeviapentrunoii
sosii. %8,4% dintre subiecii anchetai declar c se ntlnesc des i foarte des cu prietenii, 25,8
declar c se ntlnesc rar, i numai 12% declar c se ntlnesc foarte rar sau niciodat. Iat
tabelul:

Catdedesvaintalniticuprietenii?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 74
16.9
16.9
16.9

des
182
41.6
41.6
58.4

rar
113
25.8
25.8
84.2

foarterar 41
9.4
9.4
93.6

niciodata 13
3.0
3.0
96.6

ns/nr
15
3.4
3.4
100.0

Total
438
100.0
100.0

Acesttipderelaiicuprieteniicompunnucleulcapitaluluisocialalnoilorsosiiielereprezint
principalaprghieigaraniedereducereariscurilorasociatenoilorconjuncturidevia.Eposibil
cantimp,cumspuneMassey,firmeleialtetipurideorganizaiiscapeteopoziieimportantn
viaa migranilor (n timp, indivizii, firmele i organizaiile devin bine cunoscute imigranilor i
instituionalstabile,constituindoaltformdecapitalsocialpecaremigraniisepotbazapentrua
obine (ctiga) accesul la pieele strine de for de munc.52). Deocamdat, formele bazate pe
relaiiledeprieteniedeinopoziiecentralnceeaceprivetestrategiadeviaanouluisositn
nouaar,undecretebruscimportanacunoscuilor,aprietenilorcarepentrunousositreprezint
principalul suport dac nu singurul i singurul stvilar n faa puhoiului de sentimente, neliniti,
spaimegeneratedenoutate,necunoatereisingurtate.

2.FormeledecomuniunenviaamigrantuluiromndinItalia.RolulBisericii
Aceiaifunciunerevineiformelordecomuniunealcrornucleuestebiserica.Altestudiiaratca
aceasta dobndete o importan sporit n viaa migrantului. n studiul efectuat de noi aceast
ipotez a fost doar parial confirmat. Biserica este frecventat des i foarte des de 18,7%, rar i
foarterarde61,4%i14%declarcnuseducniciodatlabiseric.Prinurmare,Bisericajoacun
rol activ, este o prezen constant sau fluctuant n viaa imigrantului pentru 80% dintre cei
plecai, chiar dac gradul frecventrii este redus pentru marea majoritate. Cei ce nu fac parte din

52Massey,Douglas.et.al.,1998,p44,apudConstantinescu,Monica,2002,op.cit,p.106
56

aceast form de comuniune cu semenii i cu Dumnezeu reprezint minoritatea de jos a celor


14,6%,oponderesczut.Iatdatele:

Catdedesmergetilabiserica?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 26
5.9
5.9
5.9

des
56
12.8
12.8
18.7

rar
137
31.3
31.3
50.0

foarterar 133
30.4
30.4
80.4

niciodata 64
14.6
14.6
95.0

ns/nr
22
5.0
5.0
100.0

Total
438
100.0
100.0

Migraiacamoddeviaicatipdeculturreprezintopiuneaunormasivecategoriidepopulaie.
PentruevreiiVechiuluiTestamentfenomenulafostconstant.Eiaurezolvatchestiuneaaezndn
centrulveiilorkoinonia,desvritacomuniunentrucredininluntrultemplului.Acestmodel
apr comunitile de migrani de toat suma de efecte negative, disolutive la care este supus
identitateaceluiaflatntroasemeneastare.Migrantulsepoateapradesingurtate,despaime,de
maladiiledifuzieiidentitiiattavremectsepsztreazpesineifamilialuinmediulBisericii.
Oridecteoriafostprsitacestmediupopulaiaafosturmritdenenorociri,auurmatperioade
de mari necazuri, de risipiri, migraia a cunoscut noi creste de val cu toate consecinele ei.
Distingemaadar,ntreceledouformedeculturmigraionist:cuviacomunionalputernici
cu credin difluent. Politicile culturale pentru migrani nu vor reui dect dac i vor asocia
Bisericancalitatedeprincipalagentalacestorpolitici.Altfelnimicnureuete.Popoarelecareau
cunoscutnchipdurabilfenomenulmigraionisttiubinelucrulacestainuluit.Elecandideaz
lavictorii,celelaltecandideazlanfrngeridefinitive.

2.Postmigraia.Ocupaiaiviaacotidianncomunitiledemigrani
2.1.Ocuparea
Pentru a caracteriza viaa n comunitile de migrani romni din Italia prin mijlocirea
sondajuluisaprocedatlaevaluareactorvadimensiunialevieiicomune,nraportcuprincipalele
cadrealeacesteia:cadrulocupaional,viaantimpulliber,cadrulcomunionalsaueclesialori,cuo
sintagm consacrat, viaa bisericeasc n comunitile de migrani, cadrul informal: prietenii,
cafeneaua,etc.,cadrullecturii:carteaibiblioteca,cadrulmediatic:televiziunea,radioul,presaetc.
Le vom caracteriza pe rnd. ncepem cu ocuparea sau cadrul vieii profesionale, n care omul
petreceatreiaparteatimpuluiorar(cele8oredin24).Primaconcluziecaresepoateformulaeste
c migranii se mpart n dou mari categorii: cei ce lucreaz cu cate de munc/autorizaie sau
contracticaresuntmareamajoritateamigranilor:64,8%iceicelucreazfrcartedemunc:
restulde32,9%,caresesubclasificndoucategorii:ceicelucreazpermanentdarfrcartede
munc (20%) i cei ce lucreaz cu ziua/ocazional sau presteaz munci casnice (12,9%).
Subnelegemcceidinprimacategoriesunttotodatimigranicalificai,pecarereglementrile
unilateraleiacordurilebilateraleiprotejeaz.Ceilalicompunocategoriecarenubeneficiazde
proteciaacordurilrobilateraleprivindmigraniiinicideprotecialegiiprestaiilor(asigurrietc.)
ceea cei plaseaz ntro categorie deosebit de vulnerabil. Situaia lor reclam reglementri
speciale i prevederi speciale n acordurile bilaterale, chestiune fa de care guvernele sunt
ntrziateilipsitedesensibilitate.(pentrumaimultedetaliiveziidateledintabeluldemaijos)

57


Valid

Careestesituatiadv.ocupationalainacestmoment?
Valid
Cumulative
Frequency Percent Percent
Percent
lucreazacucartede
munca/autorizatie
284
64.8
64.8
64.8
saucontract
lucreazapermanent
darfaracartede
88
20.1
20.1
84.9
munca
lucreazacu
21
4.8
4.8
89.7
ziua/occazional
casnica
16
3.7
3.7
93.4
altasituatie
19
4.3
4.3
97.7
ns/nr
10
2.3
2.3
100.0
Total
438
100.0
100.0

La ntrebarea privind statutul juridic al ocuprii, 70% dintre subieci au menionat c muncesc
legal, dar 21% au mrturisit c lucreaz clandestine, ceea ce agraveaz vulnerabilitatea acestei
categorii. Avnd n vedere ponderea total a migranilor romni n Italia, putem conchide c 730
000 de migrani au statut juridic legal, lucreaz cu carte de munc, cu contract sau autorizaie,
beneficiind de toate prevederile i reglementrile legii i ale acordurilor, dar ali 460.000 sunt
lipsiidemediulprotectorallegiideacas,allegiiitalieneialacordurilorbilateralecuprivirela
migrani care definesc prin stigmat aceast categorie de migrani, cu toate c prestaiile acesteia
suntpositiveinecesareeconomieiifamiliilordovadnumrulfoartemarealacestora.Detaliile
suntprezentatentabeluldemaijos.

Laloculdemuncaactualmunciti...?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid legal
310
70.8
70.8
70.8

clandestin 92
21.0
21.0
91.8

ns/nr
36
8.2
8.2
100.0

Total
438
100.0
100.0

Ct privete timpul de lucru ntro zi de munc datele concord cu cele privitoare la profilul
ocupaiei,cci19,8%dintresubiecideclarcmuncescsub8ore/zi,17%muncesc7orepezi,i
sub5orepezimuncesc9,1%.Nulipsetenicicategoriacelorcemuncesc9oreipeste10orepezi,
categoriecarereprezint29%dintotalulmigranilor.Numrulcelorcemuncesc10orepezieste
destuldemare:13,0%,iaralcelorcemuncesc12orepeziestede7,8%.Datelenamnuntsunt
prezentatenatbeluldemaijos.

58


Valid

Missin
g
Total

Cateorelucrati,deobicei,introzidemunca?
Frequenc
Valid
Cumulative
y
Percent Percent
Percent
0
15
3.4
4.2
4.2
1
1
.2
.3
4.5
3
3
.7
.8
5.4
4
7
1.6
2.0
7.4
5
6
1.4
1.7
9.1
6
28
6.4
7.9
17.0
7
10
2.3
2.8
19.8
8
136
31.1
38.5
58.4
9
47
10.7
13.3
71.7
10
57
13.0
16.1
87.8
11
2
.5
.6
88.4
12
34
7.8
9.6
98.0
13
1
.2
.3
98.3
15
1
.2
.3
98.6
16
3
.7
.8
99.4
24
2
.5
.6
100.0
Total
353
80.6
100.0

NS/NR
85
19.4

438

100.0

Cteprivetedomeniiledelucrualemigranilordateledintabelulurmtoroferinformaii
concludente.
2,1%lucreaznagricultur;
15,3%lucreazncomer;
19,6%lucreaznactivitidemenaj;
32,9%lucreaznconstrucii,lacaresepotadugacei3,7%carelucreaznindustrie.

Incedomeniudeactivitatelucrati?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
agricultura
9
2.1
2.1
2.1
comert
67
15.3
15.3
17.4
menaj
86
19.6
19.6
37.0
industrie
16
3.7
3.7
40.6
constructii
144
32.9
32.9
73.5
altul
48
11.0
11.0
84.5
ns/nr
68
15.5
15.5
100.0
Total
438
100.0
100.0

59

Condiii de locuire. Unde locuii n prezent ...?


n apartament nchiriat individual
ntr-un bloc de locuine

24%

n apartament nchiriat la comun cu


alte persoane, ntr-un bloc

21%

ntr-o cas nchiriat individual

16%

ntr-o cas nchiriat la comun cu


alte persoane

12%

n casa persoanei la care lucrez

11%

8%

n cas, proprietate personal

n alt locuin improvizat

2%

4%

Alt situaie

NS/NR

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Unde luai masa, de obicei?


100%
92%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
4%

3%

1%

0%
Acas

n ora

alt situaie

60

NS/NR

3.Viaantimpulliberncomunitiledemigrani
31Comunitateamigraniloritimpulpentrucultur.Culturamigraieiiprofilulei
Culturamigranilorpoateurmandeaproapemoduldeviapropriucategoriilorcarelupt
cusrciaiconsumenormdemulttimppentructigareatraiului.Bugeteledetimpaleacestei
categoriiseaseamnuneipiamidefoarteascuitesaumaidegrabunuiscripu:cutotulascuit
spre vrf i aplatizat aproape spre baz, adic spre acivitile dedicate ctigrii traiului, vieii
materiale, spre vrf fiind activitile dedicate vieii spirituale culminnd cu cele duhovniceti,
dedicate culturii sufletului. Dac ar fi s folosim modelul gustian al celor patru marii domenii ale
culturii:culturamuncii,culturasntii,culturaminiiiculturasufletului,amputeaspunecmai
toatenergiadeviaaacestorcategoriideoameniestededicatculturiimuncii.Aceastaesteun
tip de subcultur proprie celor ce lupt cu srcia miznd totul pe factorul economic. Tipul de
gndireestecelteoretizatdevonRathenaucndspunea:Economiaestedestinulpopoarelor.Fa
deacestsilogismuninspoaterepeta:Baniiictigurilesuntlimanulmeu,prenchipuinduic
banii reprezint factorul de salvare, msoar succesul, asigur locomoia lui social i a familiei
sale. Teoria neoclasic asupra migraiei este un suport redutabil al acestei ipoteze, cci n lumina
teorieipieeiduale,migraniisuntmpinispreaceleactivitialesectoruluisecundatfoarteprost
pltite,mariconsumatoaredetimpceeaceantreneazomobilizareatotalarezerveideenergiei
detimpnsferaactivitilorlucrative(careaducbani),chiardacsuntfoarteprostpltite.Aceste
categorii,deregul,selimiteaz,ntimpulliber,laceeacereprezintculturatelevizual,suferind
ceea ce specialitii numesc pierderea controlului asupra proprietii spirituale, proprietatea
asupra incontientului, parte a proprietii identitare. n aceast categorie sunt cei care suport
celemaiteribiledeformriindusedemigraieasociatcuunstildeviadescentrat,ruptdecultura
credinei de acas, de tradiiile culturii sale, de harta etnospiritual din care provine, de
comunitatea din care sa extras etc. Am numit toate aceste evoluii deformri. Este ndeopbte
cunoscutcatuncicndemigrareadepeteunanumepragantreneazdeformrilascaretno
demografic(dezechilibrepeclasedevrste,pegensausex,nraportcuproporiafertilitiietc).
Deformrilenspotatingeihartaetnospiritual:graduldeasumareahriicognitivesauemice
dectretineri,graduldeafectareaechilibruluifamilial(soii/soiilermaseacas,copiiietc).Am
numit aceste deformri efectul Ulysse (sau odiseic), care marcheaz grav echilibrul etno
psihologicalcopiilorialsoiilormamesaualsoilortai.
Acest efect ne permite s determinm sentimentul spaiului la cei rmai i la cei plecai,
angoasele sau spaimele celor plecai i a celor rmai. Este, altfel spus, o sondare a adncimilor
sufletetialefenomenuluimigrator.
S ncepem prin analiza comparativ a gradului de intensitate a manifestrilor sau
interaciunilor culturale (frecventrile), un indicator prin care putem determina densitatea
etnospiritual a migranilor din Italia, adic gradul agregrii lor spirituale. Frecvena ntlnirilor,
frecventarea Bisericii, a Bibliotecii, lectura, vizionarea TV etc., sunt toate faete ale aceluiai
fenomen:densitateaspiritualaspaiuluideviaalmigranilor.Analizafrecventrilornengduie
s dimensionm, iat, cmpul spiritual i densitatea moral sau dinamic n cadrul societii
migranilor.Iatgraficulprincareputemexaminaacestedimensiuni.

61

Ct de des ...?
Rar/Foarte rar
Mergei la
bibliotec/teatru/spectacole
V vizitai cu familia din
Romnia

-43%

33%

Vorbii la telefon/conversai pe
internet cu cei din Romnia

-17%

Citii cri

-41%

-80%

4%

5%

4%

47%

1%

59%

19%
-20%

0%

20%

40%

60%

80%

5%

3%

3%

26%

-40%

5%

7%
79%

-62%

5%

12
%

41%

-55%

6%

18
%

-35%

-60%

3%

26
%

-17%

V uitai la TV

V ntlnii cu prietenii

4%

22%

Citii ziarele

7%

3%

34%

-55%

-42%

Mergei la biseric

52%

-34%

Ascultai radio

Mergei la restaurant/cafenea
etc

76%

-39%

Folosii internetul

NS/NR
42
%

8%

-60%

Trimitei bani/pachete celor din


Romnia

Niciodat

Foarte des/Des

3%
14
%

5%

14
%

5%

100%

Primaconstataresereferlaefectuldenstrinaredeceideacas:60%dintreceichestionai
declarcseviziteazrarsaufoarterarcufamiliadinarinumai33%seviziteazdessaufoarte
des. Migrantul are un sentiment de nstrinare i de singurtate faet atestat de cellalt
indicator: ct de des vorbii la telefon cu cei din ar? La aceast ntrebare, 76% rspund c
vorbesc/comunic des i foarte des la telefon/pe internet cu cei de acas. Din punct de vedere
moral, aadar, comunitatea de maxim densitate spiritual a migranilor este totui cea de acas
nicidecumgrupuldecomigranidinItalia.Acestlucruestentritdeconstatareacnumrulcelor
caremerglacafeneasaularestaurantdesifoartedesestetotuisczut:26%,ceeacearatcdin
punctdevederespiritualmigrantulseraporteazprecumpnitorlaceideacasnulaceidinariade
imigrare.nschimbntlnireacuprieteniiestemultmaifrecvent:58%dintremigranideclarc
sentlnesccuprieteniidesifoartedes,ceeacearatctdeimportantestesubcmpulmoralal
prieteniei pentru a nvinge sentimentul de singurtate indus de migraie. Iat cele dou tabele i
graficeleasociate:
Catdedesmergetilarestaurant/cafenea?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 26
5.9
5.9
5.9

des
89
20.3
20.3
26.3

rar
156
35.6
35.6
61.9

foarterar 83
18.9
18.9
80.8

niciodata 60
13.7
13.7
94.5

ns/nr
24
5.5
5.5
100.0

Total
438
100.0
100.0

62


Catdedesvaintalniticuprietenii?
Frequenc
Valid

y
Percent Percent
Valid foartedes 74
16.9
16.9

des
182
41.6
41.6

rar
113
25.8
25.8

foarterar 41
9.4
9.4

niciodata 13
3.0
3.0

ns/nr
15
3.4
3.4

Total
438
100.0
100.0

Cumulative
Percent
16.9
58.4
84.2
93.6
96.6
100.0

MigraniidinItaliaiculturademas
Amreinutceconomiadetimpamigrantuluiesteputernicmarcatdemobilizareapentru
ctigarea traiului zilnic, ceea ce atrage dup sine efectul evazionist al culturii televizuale.
Categoriile foarte apsate de grija traiului sunt cele mai necate n cultura televizual. Gradul de
vizionareateleviziuniiestefoartemare:79%dintreceiplecaideclarcseuitdesifoartedesla
TV. Numai 21% se menin detaai n faa televizorului (se uit rar, oarte rar sau deloc). Prin
urmare:migrantulromandinItaliavorbetedesifoartedeslatelefoncuceideacas(76%),se
uit des i foarte des la Tv (79%) i se ntlnesc frcvent cu prietenii (59%): Aceste trei tipuri de
activitidefinescprofilulimigrantuluiItalian.Iattabelul:

Catdedesvauitatilatv?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 170
38.8
38.8
38.8

des
176
40.2
40.2
79.0

rar
58
13.2
13.2
92.2

foarterar 19
4.3
4.3
96.6

niciodata 2
.5
.5
97.0

ns/nr
13
3.0
3.0
100.0

Total
438
100.0
100.0

n schimb, lectura ziarelor ne arat o populaie bifurcat: 47% dintre imigranii romni din Italia
citescdesifoartedesziareleicamtotpeatiasuntceicareascultradio(40%),ceeacearato
distribuiebimodalacelorcarefolosescacestecanaleculturale(aleculturiiscrise).Iattabelele:

Catdedescititiziarele?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 90
20.5
20.5
20.5

des
116
26.5
26.5
47.0

rar
118
26.9
26.9
74.0

foarterar 61
13.9
13.9
87.9

niciodata 32
7.3
7.3
95.2

ns/nr
21
4.8
4.8
100.0

Total
438
100.0
100.0

63


Catdedesascultatiradio?
Frequenc
Valid

y
Percent Percent
Valid foartedes 71
16.2
16.2

des
108
24.7
24.7

rar
117
26.7
26.7

foarterar 68
15.5
15.5

niciodata 52
11.9
11.9

ns/nr
22
5.0
5.0

Total
438
100.0
100.0

Cumulative
Percent
16.2
40.9
67.6
83.1
95.0
100.0

Ponderea celor care folosesc internetul des i foarte des este destul de mare (34%), cei carel
folosescraratingofrecvende11,7%,foarterar(12%),aceastcifrindicnduiprobabilpecei
care recurg la serviciile unui astfel de canal n principal pentru a comunica cu cei din ar. Iat
tabelul:

Catdedesfolositiinternetul?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 78
17.8
17.8
17.8

des
71
16.2
16.2
34.0

rar
95
21.7
21.7
55.7

foarterar 53
12.1
12.1
67.8

niciodata 112
25.6
25.6
93.4

ns/nr
29
6.6
6.6
100.0

Total
438
100.0
100.0

CulturaminiilamigraniidinItalia.Majoritileculturaleipoliticaculturii

Frecvenalecturiiesteolaturcutotulspecialnviaazilnicauneicolectiviti.Aceast
activitatereprezintindicatorulcelmairelevantpentruceeaceDGusticonsideraficulturaminii.
Pondereacelorcarecitescdesifoartedescriesteneateptatdemare:22,1%.Daciadugmpe
ceicaredeclarccitescrarcrineputemfaceoimaginecuprivirelasocietatealecturiincadrul
migranilorromnidinItalia.Pentruacetiamediulcrii,vehicululacestuia,adicbibliotecile,fac
partedinstilullordevia.Experienamigraieinuare,iat,putereasanihilezeaceasttrebuin
cultural, care este mrturisit de 52% dintre imigranii romni. Pentru acetia, cultura crii
rmne o dimensiune eseial a vieii zilnice. Prezena acestei trebuine culturale slbete pentru
restul de 24% dintre migranii romni din Italia (zona metropolitan a Romei), dar nu se stinge,
cciacetiaauobiceiullecturiicrilorchiardacfrecvenaacesteiactivitiestemultdiminuat(ei
declarccitescfoarteracri,darcitesctotui).PrinurmarepubliculcriilamigraniidinItalia
atinge o pondere de 76,7%, ceea ce reprezint o majoritate cultural. n mod obinuit, n statele
democratice,majoritilesuntcelecaredauliniadeconduitidireciauneipoliticideunprofilsau
altul. Numai 17,8% dintre migrani se autoclasific ntre cei ce nu ntrein relaii cu acest gen de
culturncareesteprezentcarteacititcaodeprindereculturalslbitoridifluentdarefectiv.
Acetiaalctuiescominoritatecultural.nmodparadoxal,absenauneipoliticiculturaleastatului
romn n raport cu migranii din Italia pare a fi inspirat de minoritile culturale, adic de acele
segmentemicidepopulaienalcrormediudevialipsesctrebuineculturaledegenullecturii
64

crilor. Este evident pentru oricine are o ct de redus sensibiliate pentru adevr i pentru
destinul colectivitilor omeneti c redefinirea atitudinii guvernanilor fa de majoritile
culturaleadevenitourgen.Politicaculturiinstatulromntrebuiesinseamadeacestcriteriu
al majoritilor culturale, altfel nu putem vorbi despre o democraie a culturii, ci despre o
mediocraieidecidespreopolicaanticulturii.Iatdatelentabel:

Catdedescititicarti?
Frequenc
Valid
Cumulative
y
Percent

Percent Percent
foartedes
38
8.7
8.7
8.7
des
59
13.5
13.5
22.1
rar
132
30.1
30.1
52.3
foarterar
107
24.4
24.4
76.7
niciodata
78
17.8
17.8
94.5
ns/nr
24
5.5
5.5
100.0
Total
438
100.0
100.0

Alturi de lectura crii, frecventarea bibliotecii, a teatrului, operei, concertului etc. reprezint
celelaltefaetealeculturiiminiiisufletului.MigraniidinItaliaobinuiescsmearglabibliotec,
oper, concert etc. ntro proporie mai redus: 8,4%. Daci adugm pe cei ce frecventeaz rar
aceste medii culturale, pragul se ridic la 25,8%. Cei ce frecventeaz foarte rar aceste medii
culturaleatingunprocentde25%.ProcentulcumulatalcelorceauAtarimanifestriculturaleeste
de51,1%.ProfilulimigranilorromnidinItaliaestedescris,iat,deaceastdistribuiebimodal.
Jumtate dintre ei se autodefinesc prin manifestri culturale care implic raportul active cu
biblioteca, cartea, opera, concertul, ceea ce reprezint o pondere foarte ridicat, comparabil cu
aceeaapopulaiilorstabile.Iatdatele:

Catdedesmergetilabiblioteca/teatru/opera/concerte/spectacole?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartedes 10
2.3
2.3
2.3

des
27
6.2
6.2
8.4

rar
76
17.4
17.4
25.8

foarterar 111
25.3
25.3
51.1

niciodata 183
41.8
41.8
92.9

ns/nr
31
7.1
7.1
100.0

Total
438
100.0
100.0

IntensitatearealatrebuineidecarteromneasclamigraniidinItaliaesteatestatderspunsul
lantrebareareferitoarelanevoiadebibliotecromneascnlocalitateasauzonancaremigranii
lucreaz: 37,4% dintre ei declar c ar apela la o atare bibliotec cu siguran, iar restul de 37%
declarcprobabilarapelalaserviciileuneiataribiblioteci.Prinurmare,75,3%dintreimigranii
romni din Italia reclam necesitatea unei biblioteci romneti n localitatea sau zona n care
lucreaz. Cei ce nu resimt trebuina unei asemenea instituii cultural eating un procent de doar
10%.Problemauneipoliticiculturaleastatululuiromnesteastzidependentdecei10%,nude
cei 75%. Majoritile culturale nu pot influena, iat, politica culturii n statul romn. Chestiunea
esteunadealarm.Iatdatele,ntabeluldemaijos:

65

Dacaarexista,atiapelalaobibliotecaromaneascainlocalitateasauinzonaincarelucrati?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid da,cusiguranta
164
37.4
37.4
37.4

da, probabil, mai


166
37.9
37.9
75.3
rar

nu
46
10.5
10.5
85.8

ns/nr
62
14.2
14.2
100.0

Total
438
100.0
100.0

Serviciile pe care le ateapt migranii de la o bibliotec sunt: n primul rnd consultare i


mprumutdepublicaii(20%),spectacole(16%),ntlniricupersonaliticulturale(12%),internet
isaldentlniri(cte11%fiecare)iexpoziii(10%).
Ce servicii ai dori s ofere o astfel de bibliotec (metropolitan)?

20%

Consultare/mprumut publicaii

16%

Spectacole de toate genurile

12%

ntlniri cu personaliti culturale

Internet

11%

Sal de ntlniri

11%

10%

Expoziii

9%

Ziare

11%

NS/NR

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Este,iat,schiatagendadeactivitiauneibiblioteciaacumardoriomigraniidinItalia.
O atare agend este mai mult dect cumpnit, diversificat i totui bine agregat n privina
structuriiiponderiiactivitiloriserviciilorpecareromnuldinItalialeateaptdinparteaunei
biblioteci.
Alteservicii:

66

De unde aflai cele mai multe lucruri despre cele ce se ntmpl n Romnia?
60%
54%
50%

40%

30%

20%

18%
13%

10%

8%
4%
1%

2%

0%
Televiziune

Pres

Radio

Prieteni /
cunotine

Internet

Altele

NS/NR

Televiziunearmnecelmaiimportantmijlocdeinformarenlegturcucelecaresentmpln
Romnia.Peloculdoiestepresadarlaodistanfoartemare:54%dintremigraniobininformaii
prin mijlocirea televiziunii i numai 13% pe calea presei. Un canal interesant de informare este
reprezentatdeprieteniicunotiine.Nedmseamaceimportancaptlideriideopinienacest
sistem. Situaia nu se schimb structural vorbind nici n ce privete canalele de informare n
privinasituaieidinItalia.Televiziuneaipresascrisrmnprincipalelecanaledeinformare,cu
aceiai mare disproporie ntre cele dou. Sesizm o construcie n dou etaje a sistemului de
informare: La primul etaj de maxim utilizare este televiziunea, la etajul doi de utilizare puternic
redus se situeaz presa scris pentru ca la etajul teri s gsim un canal informal de informare,
canaluloral,factrefaconstituitdectreprieteniicunoscui.

67

Dar despre Italia?


60%
56%

50%

40%

30%

20%

20%

10%

9%

8%

4%
1%

2%

0%
Televiziune

Pres

Radio

Prieteni /
cunotine

Internet

Altele

NS/NR

4.MigraniiromnidinItalia:imagineadespresineiimagineadesprealii
Emigrarea afecteaz echilibrul familial (soii/soiile rmase acas, copiii etc. resimt
fenomenulcapeogreaiapstoaredisfuncie),antreneazdeformridestructuridemografice,
profesionale, sociale, care pot atinge chiar harta etnospiritual, influennd gradul de asumare a
hrii cognitive sau emice (totalitatea reprezentrilor despre ar, a sentimentelor legate de
teritoriulnaionaletc.)dectretinerinprincipal.Amnumitacestedeformri,caremarcheazgrav
echilibrul etnopsihologic al copiilor i al soiilor mame sau al soilor tai, efect Ulysse sau
odiseic.Acestefectsereferlaraportuldintreceiplecaiiceirmaiacas.Sentimentulspaiului
la cei rmai i la cei plecai, angoasele sau spaimele celor plecai i a celor rmai sunt, cum sa
precizat deja, faetele acestui efect al migraiei. Fenomenul migrator atinge, iat, sentimentul
identitar, afecteaz ceea ce un mare economist a numit proprietate identitar. Cei ce migreaz
pleacdeobiceisingurilsndacasalimembriiaifamiliilorlor,nutrescsentimentecontradictorii
referitoarelaalternativantoarcerii,imodificstrategiileautocalificriietnospiritualeetc.
Nelinitile migrantului carea plecat singur marcheaz decisiv profilul su sufletesc i
culturamigraiei,carecaptcaracterdeculturnelinitit,cuspaimeproprii,cuoanumedifuziea
identitii,sprepragurilealienriiidentitare,ceeacereclampoliticiculturalespecificedinpartea
guvernelor. Cei plecai trebuie asistai cultural pentru ca intrarea ntro nou comunitatea s nu
antreneze efecte dezagregante de durat, pierderea sentimentului apartenenei identitare,
fenomene de alienare i ntreaga cohort a maladiilor care nsoesc distrugerea proprietii
identitare.
Pentruadeterminadeformrilesepoateutiliza,precumamartatlacapitolulmetodologic,
scala efectului Ulysse, prin care vom cerceta: temerile legate de migraie (la cei plecai i la cei
rmai), angoasele pe tipuri: angoasa n faa btrneii, angoasa n faa strintii, angoasa
destrmrii sau a nstrinrii, angoasele de nostalgie sau nostalgice (proiectarea n ara de
emigrareaimaginiipmntuluifgduitorinaraprsitauneigrdiniedenice,aunuispaiu
pierdut).AceastaarngduisredesenmhartariiiaEuropei(caspaiualmigraiei)subforma
68

unei hriinvestite cu angoase i sperane, ca pe o hart emic//prietenoas sau ca pe o hart


anxioas//inamical.
O chestiune special este aceea a hrii proiectate: cei de acas obinuiesc s proiecteze
asupra spaiului de emigrare angoase (inclusiv identitare) i uneori chiar ateptri salvatoare. Se
poate nate astfel un mesianism spaial, cum sa ntmplat cu Europa i europenii n perioada
marilor descoperiri geografice. M. Eliade descrie aceast angoas soteriologic la pionierii
frontiereiamericane.Acestmesianismspaialiansoitpeevreipetoatdurataexodului.Oparte
importantascaleivavizaeventualacrizidentitar:spaimadeaipierdeidentitateasaudecizia
deaischimbaidentitatea.Acetiasuntceidoipolintrecaresencadreazangoasalegatdecriza
identitar a migrantului. n fine, din acest multiplu de stri i de motivaii (conglomeratul psiho
social)putemextrageprofilulremigrantului:dincarecohortsaupaliernoologicserecruteaz
remigrantul,dintreceivictorioi(cuveniturirotunjiteetc.),cuunsentimentalbucurieintoarcerii
saudintreceinfrnidestrintatecaresentorctriti,obosii,resemnaietc.
Pe lng procedeul extrapolrii ratelor migraioniste prin tehnica seriilor temporale n
oglind (cei zece ani napoi se oglindesc n cei zece ani nainte etc.), deformrile induse de
migraie pot fi evaluate prin metoda efectului de persisten, pe care o propunem noi si care se
bazeaz pe modelul scalei ofelimitii preluat din teoria economic a utilitii, ns i prin scala
efectuluiUlysse.Lachestionarulofelimitiimigrantuluivomadugaadugaaceastscalprincare
putem cerceta: temerile legate de migraie (la cei plecai i la cei rmai), angoasele pe tipuri:
angoasa n faa btrneii, angoasa n faa strintii, angoasa destrmrii sau a nstrinrii,
angoasele de nostalgie sau nostalgice (proiectarea asupra spaiului de emigrare a imaginii
pmntului fgduit ori asupra rii prsite a imaginii unei grdini edenice, a unui spaiu
pierdut). Aceasta ne va ngdui s redesenm harta rii i a Europei (ca spaiu al migraiei) sub
forma unei hriinvestite cu angoase i sperane, ca pe o hart emic ori prietenoas sau ca pe o
hartanxioassauinamical.Totlafel,nprivinahriipatrieiprsitecaresevaredesenacao
hart nostalgic sau, din contr, ca o hart anxiosdepresiv, ori poate ca o hart ciclotimic.
Sentimentul de a fi european i romn, imaginea de sine i despre cellalt, cum i n ce grad te
afecteazceeacecrezicsimtaliidespretine,cereprezentriaueifadepropriataidentitate(de
romnetc.).
Aceste chestionare ar trebui s fie nmnate celor ce se decid s plece pentru a evalua pe
lngcelelaltereprezentrii sentimentedespre sineidesprealii,dimpreuncureprezentrile
asociate unui teritoriu dat (aria de origine i cea de destinaie) efectul Fram, adic angoasa
marginalitii celui ce pleac sau, altfel denumit, angoasa dublei marginalizri, a celui far de
arsaufrdelocsubsoare.Cuacestefectatingem,practic,chestiuneamsurriiefectuluide
nstrinaresaudealienarealmigraiei,caretranspusasupraunuispaiucaEuroparedefinete
spaiuleuropeancaspaiudifluentsau,dimpotriv,caspaiudens.
Ochestiunespecialesteaceeaahriiproiectate:ceideacasproiecteazasupraspaiului
deemigrare angoase(inclusividentitare)sau ateptrisalvatoare.Senateastfelunmesianism
spaial care a copleit Europa i europenii n perioada marilor descoperiri geografice. M. Eliade
descrieaceastangoassoteriologiclapionieriifrontiereiamericane.Acestmesianismspaialia
nsoit pe evrei pe toat durata exodului. O parte important a scalei va viza eventuala criz
identitar:spaimadeaipierdeidentitateasaudeciziadeaischimbaidentitatea.Acetiasuntcei
doipolintrecaresencadreazangoasalegatdecrizaidentitaramigrantului.Putemsdmo
denumire acestei scale dup numele mpratului Aurelian, care a ordonat retragerea total din
Dacia. n acel moment un numr mare de locuitori ai Daciei sau retras odat cu armata i cu
administraia Romei, iar, dintre acetia, o parte au decis si schimbe grabnic identitatea. Am
numitacestfenomenspiritualcarenchidenelunghemdetensiunisufletetiidecidereacii
prosauantiidentitare,complexaurelian.
n fine, din acest multiplu de stri i de motivaii (conglomeratul psihosocial) putem
extrageprofilulremigrantului:dincarecohortsaupaliernoologicserecruteaz remigrantul:
69

dintre cei nfrni de strintate sau dintre cei victorioi (cu venituri rotunjite etc.), cu un
sentimentalbucurieintoarceriicutotuldiferiideceicesentorctriti,obosii,resemnaietc.
Am numit noua metodologie de studiere a migraiei cu un termen compus: etnomigraia.
Partea ei de noutate vizeaz cele dou paliere metodologice: 1) analiza volumetric: a) studierea
proporiilornoglindcilaci(izometriamigraiei)ib)analizascalar(scaraofelimitii
aplicat la evaluarea iminenei migraioniste; 2) analiza etnoscopic a migraiei: efectul
cartograficsaudehartalmigraiei.Celedoupalierecompunounitatemetodologicpecaream
marcatoprindenumireametodei(etnomigraie),sugerndcmigraiapreiancurentulidecin
ineria ei cuante energetice ale popoarelor, subcmpuri etnospirituale, ceea ce afecteaz
densitatea spiritual a popoarelor n discuie i fenomenul identitar al migranilor. Studiul
identitiiimplicaadar,analizaetnoscopicamigraiei,adicdeterminareaefectelorcartografice
ale migraiei n urmtoarele lor expresii: etnodemografice; etnopolitice; etnoeconomice;
etnospirituale.

Sexaminm,mainti prerearomnilordesprecumsunt prezentaiceteniiromnin


presa din Italia. Din analiza datelor prezentate n tabelul de mai jos reiese c numai 16% dintre
imigraniiromnidinItaliacredcaceastprezentareestecorect.Mareamajoritate,respectivcei
circa 60% dintre subiecii hestionai consider c prezentarea romnilor n presa din Italia este
tendenioas i incorect. Daci considerm doar pe cei ceau rspund, eliminnd non
rspunsurile,nedmseamacpestedintremigraniipentrumuncdinItaliaapreciazcpresa
italian este tendenioas, incorect, exagerat atunci cnd scrie despre romnii din Italia. O
asemenea pres este de natur s agraveze sentimentul de disconfort la imigrantul romn,
accentunddificultateaintegrriisalentrunnouspaiuetnosocial.

CeparereavetidesprecumsuntprezentaticetateniiromaniinpresadinItalia?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
corect,obiectiv,realist
71
16.2
16.2
16.2
exagerat,tendentios,
297
67.8
67.8
84.0
incorect
ns/nr
70
16.0
16.0
100.0
Total
438
100.0
100.0

Iatigraficulasociat:

70

Ce prere avei despre cum sunt prezentai cetenii romni n presa din Italia?
80%

68%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

16%

16%

10%

0%
Corect, obiectiv, realist

Exagerat, tendenios, incorect

NS/NR

Acest tip de reprezentare are drept corelativ un sentiment identitar pozitiv la dintre romnii
plecailamuncnItalia:73%dintreeisesimtmndriifoartemndridecalitateadeceteanal
Romniei. Apartenena la spaiul identitar romnesc este resimit ca un atribut de mndrie.!7%
dintreceiplecainusesimtpreamndridecalitateaderomni,iar4,3%nusesimtdelocmndri
csuntromni.Acestgendesentimentautoflagelandesteotravaechilibruluiidentitaralpersoanei,
indiferentcine.arfiaceasta.

CatdemandrusuntetiincalitatedecetateanalRomaniei?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid foartemandru 188
42.9
42.9
42.9

mandru
133
30.4
30.4
73.3

nu
prea
77
17.6
17.6
90.9
mandru

delocmandru 19
4.3
4.3
95.2

ns/nr
21
4.8
4.8
100.0

Total
438
100.0
100.0

71

Ct de mndru suntei n calitate de cetean al Romniei?


50%

45%

43%

40%

35%
30%

30%

25%

20%

18%

15%

10%
4%

5%

5%

0%
Foarte mndru

Mndru

Nu prea mndru

Deloc mndru

NS/NR

Calitatea de cetean al Europei este resimit ca un atribut pozitiv, capabil s induc


mndriadeafieuropean.19%nusesimtpreamndridefaptulcsunteuropeni,iar3,9%nuse
simtdelocmndrideaceastcalitate.Autoidentificareaeuropeansebucurdeacelaisuportcai
autoidentificarea naional, ambele fiind guvernate de regula lui . A fi european induce un
sentimentconfortabillaaproapedintreromniidinItalia.Invers,circancearcunsentiment
deautoidentificarenegativnraportcuatributuleuropenitii.Iatdateledintabel:

DarincalitatedecetateanalUniuniiEuropene?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
foarte
101
23.1
23.1
23.1
mandru
mandru
199
45.4
45.4
68.5
nu prea
86
19.6
19.6
88.1
mandru
deloc
17
3.9
3.9
92.0
mandru
ns/nr
35
8.0
8.0
100.0
Total
438
100.0
100.0

72

Dar n calitate de cetean al Uniunii Europene?


50%
45%

45%

40%

35%

30%

25%

23%
20%

20%

15%

10%

8%
4%

5%

0%
Foarte mndru

Mndru

Nu prea mndru

Deloc mndru

NS/NR

Prearea despre romnii din Italia la migranii romni din Italia urmeaz acelai pattern: 68,3%
dintre ei au o prere bun i foarte bun despre romnii din Italia. Circa 24% dintre migranii
romnidinItaliaauoprereproastifoarteproastdespreromniidinItalia.Regulaluieste
din nou regula de baz a dinamicii fenomenului identitar la romnii din Italia. Motorul identitii
pozitive este, aadar, aceast proporie de . Autoidentificarea pozitiv confer echilibrul i
garanieperpetuitiiidentitarelaungrup.Oridecteoriaceastautoidentificarelapolulpozitiv
slbete se instaleaz i criza identitar n grupul respectiv, proprietatea identitar sufer grave
comprimri,raportulcuspaiuldeoriginesuferielamputri,naceiaiproporie.Iattabeluli
graficulasociat:

CeparereavetidespreromaniidinItalia?

Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
foartebuna
37
8.4
8.4
8.4
buna
262
59.8
59.8
68.3
proasta
87
19.9
19.9
88.1
foarteproasta
20
4.6
4.6
92.7
ns/nr
32
7.3
7.3
100.0
Total
438
100.0
100.0

73

Ce prere avei despre romnii din Italia?


70%

60%

60%

50%

40%

30%

20%

20%

10%

8%
5%

7%

0%
Foarte bun

Bun

Proast

Foarte proast

NS/NR

nmodcurios,regulaluiguverneaziprereadespreitalienilaromniidinItalia.Adic,64%
dintreresponedni(6,4%sunnr)declarcauoprerebunifoartebundespreitalieni29%
declarcauoprereproastifoarteproastdespreitalieni.Acesttipdedistribuienempinge
scredemcsentimentulidentitarngenere,laromniidinItalia,sedistribuiedupmodelulunei
curbe n form de J, ceea ce ne ngduie s spunem c sunt foarte muli cei ce au sentimente
identitarepozitiveifoartepuiniceiceausentimenteidentitarenegative.Acesttipdedistribuie
ne permite, totodat, s afirmm c romnii din Italia se simt confortabil ca purttori de atribute
etnospirituale i se raporteaz pozitiv la o Europ n care predomenesc atributele etnoidentitare.
MigraniiromnidinItalianutrescangajamenteetnospiritualeputernice,ceeacenefacescredem
cmigraianaantrenatdezechilibreideformrietnopoliticeietnoidentitarenEuropa.Caicei
stabili,migraniiproiecteazasupraEuripeiimagineaunuispaiuetnopoliticsever.Numaidintre
migranisedezangajeazdeEuropafratributeetnonaionaleidecicalaogeografieneutrdin
punctdevedereetnopoliticietnonaional.

Ceparereavetidespreitalieni?
Frequenc
Valid
Cumulative

y
Percent Percent
Percent
Valid
foarte
17
3.9
3.9
3.9
buna
buna
266
60.7
60.7
64.6
proasta
87
19.9
19.9
84.5
foarte
40
9.1
9.1
93.6
proasta
ns/nr
28
6.4
6.4
100.0
Total
438
100.0
100.0

74

Ce prere avei despre italieni?


70%

61%
60%

50%

40%

30%

20%

20%

9%

10%

6%

4%
0%
Foarte bun

Bun

Proast

Foarte proast

NS/NR

Cartografiaviitorului.Romniiitalieni:ciidecnd?

Romnii din Italia compun o subpopulaie din vare se vor recruta romnii italieni de mine.
Fenomenulacestasepetrecelainterferencualternativaremigraionist.Remigraiaiemigraia
definitiv,iatceledouproceseicurenteaflatenlupt.CevafiminecuromniidinItalia.Vor
rmne romni sau vor deveni romni italieni?. Studiul nostru arat c circa 30% dintre romnii
dinItaliavorsrmnslucrezenaceastar,caiacum.Ali31%dintreeivorsrmns
lucreze n Italia dar n alte condiii. 1,6% vor s plece s lucreze n alt ar, acetia compun
migraia vicariant sau de oportunitate, cum ar calificao Stouffer. n tottal, cei ce mizeaz pe
opiunea migraionist compun un procent de circa 60%. Restul de circa 40% compun cohortele
remigraiei.EimizeazpeRomnianviitor.LantrebareaAveidegnds...,5%declarcvor
s rmn definitiv n strintate, restul de 62% declar c vor s se ntoarc n ar (12% nu
rpund). Aceiai regul a lui pare a guverna planificarea viitorului la romnii din Italia. Iat
datelentabeleledemaijos:

75

Ceplanuriavetipentruurmatorii5ani?
Frecvena
Procente
absolut
Procente valide
saramansalucrezin
128
29.2
29.2
aceastataracaacum
saramansalucrezin
aceastatara,darinalte
136
31.1
31.1
conditii
saplecsalucrezinalta
7
1.6
1.6
tara
samaintorcinRomania
57
13.0
13.0
samaangajez
samaintorcinRomania
66
15.1
15.1
samideschidoafacere
samaintorcinRomania
12
2.7
2.7
samapensionez
altele
7
1.6
1.6
ns/nr
25
5.7
5.7
Total
438
100.0
100.0

Procente
cumulative
29.2
60.3
61.9
74.9
90.0
92.7
94.3
100.0

Ce planuri avei pentru urmtorii 5 ani (pn n 2013)?


S rmn s lucrez n aceast ar,
dar cu alte condiii cu un salariu mai
bun

31%

S rmn s lucrez n aceast ar


ca acum

29%

S m ntorc n Romnia s-mi


deschid o afacere

15%

S m ntorc n Romnia s m
angajez

13%

S m ntorc n Romnia s m
pensionez (dar s nu mai lucrez)

3%

2%

S plec s lucrez n alt ar

1%

Altceva

6%

NS/NR

0%

5%

10%

15%

25%

30%

35%

76

20%


ramaneti definitiv in
strainatate
va intoarceti, pana la
urma,intara
NS/NR
Total

Avetidegandsa?
Frequenc
Valid
y
Percent Percent

Cumulative
Percent

111

25.3

25.3

25.3

272

62.1

62.1

87.4

55
438

12.6
100.0

12.6
100.0

100.0

Putemconchide,aadar,cdintreceiplecaisevorntoarce,ntroformsaualt,iaralivor
constituibazadeetnorecrutareaunueisubpopulaiiitaliene,aceeaaromniloritalieni.Daceste
acceptabilutilizareareferenialuluiipotetic,atuncivomconchidecpopulaiaItalieivanregistra
ocreterecuoponderede250000depersoanentruntimpfoartescurt,adicpeduratadeviaa
unei generaii active. Dac inem seama de faptul c aceasta este o cohort de populaie integral
fertil, ne dm seama c efectul de cretere demografic a populaiei italiene datorat migraiei
definitiveesteunuldedurat,persistent.Pedealtparte,esteevidentcsedecidsrmnceice
au nregistrat succese n viaa profesional din Italia i totodat au trecut examenul integrrii
identitare, adic un segment de populaie cu un imbold pasionar foarte puternic i deci cu un
potenial de cretere, cu o for de propagare excepional. Din jocul european care antreneaz
neamurile rsritului i ale Apusului, acesta din urm se arat ctigtor. Italia ctig n contul
Romniei,repurtndovictoriedemograficaparte,pecareguvernulitaliannartrebuisoignore,
iarguvernulromnartrebuissecutremure.
Avei de gnd s:
70%
62%
60%

50%

40%

30%
25%

20%
13%
10%

0%
Rmnei definitiv n strintate

V ntoarcei, pn la urm, n ar

NS/NR

Extrem de semnificativ este motivarea rmnerii n strintate. Principalul motiv pentru care ar
77

rmnenstrintateestefamilia(32%).Aldoileamotivsuntbanii(29%).Ali21%dintresubieci
declarcmotivulpentrucarearrmnenstrintatesuntcondiiiledevianstrintate.Cele
trei tipuri de motive plaseaz explicaia n cadrul noii economii a migraiei, care ncadreaz
motivele opiunii migraioniste n clasa factorilor care contribuie la bunstarea familiei. Carierea
sauintegrareantroaltculturdeinponderinesemnificativeceeaceconfirmpedeplinmodelul
neoeconomicalexplicriimigraiei.Svedemgraficul:
Dac dorii s rmnei definitiv n strintate, care este principalul motiv pentru care ai luat
aceast decizie?
35%
32%
29%

30%

25%
21%
20%

15%

9%

10%

5%

5%
1%

2%

1%

0%
NS/NR

Alt motiv

Cunoaterea
altor limbi

Integrarea ntr-o
alt cultur

Carier

Condiiile de
via din
strintate

Banii

Familia

Ce avei de gnd s facei cu banii ctigai (economisii) i/sau pe care i vei ctiga aici?

S-mi ajut familia

26%

S deschid o afacere, s cumpr


teren etc

24%

S construiesc

17%

S cumpr bunuri de folosin


ndelungat

11%

4%

S-mi continui studiile/calificarea

Altceva

6%

12%

NS/NR

0%

5%

10%

78

15%

20%

25%

30%


Fenomenologia scopurilor atest o configuraie destul de relevant n prvina orientrii
ctigurilor.Familiaesteprinicpaladireciedefolosireactigurilor(26%),urmatdedeschiderea
uneiafacerisaucumpraredepmnt(24%).13%dintresubieciardorisconstruiasci11%s
cumperebunuridefolosinndelungat.
4%dintresubiecidorescsicontinuiestudiileisidezvoltecalificarea.

nlocdeconcluzii
Migraia transform spaiul dens al unui popor n spaiu difluent sub trei aspecte:
diminueazenergiaprofesionalapopoarelor,energiamaritalineonatallascaracolectivitilor
trimitoare (sender society) ntrind energia demografic a popoarelor primitoare (reciever
society).
Migraia, aadar, slbete ori indic slbirea puterii de atracie a Mittelpunktului statal i
deciafecteazorganeleperifericealestatului,adicfrontierele,pnladeplasareacentruluide
gravitaie al unui popor spre alte zone, alte state, astfel nct centrul statal nui mai poate
controla marginile fiind mpins sub primejdia unor fenomene de disoluie a statului i de
dezagregare a teritoriului. ns, chestiunea aceasta nu este mecanic, ci este derivat din
sentimentulspaial,aacumneconomiesentimentulpieeiinflueneazechilibrelemonetare,
inflaia,strategiacheltuielilor,costurileetc.
Un stat responsabil este interesat s dezvolte la cetenii si un sentiment spaial pozitiv
(attlaceideacas,ctilaceicarepleac).Factoriicareinflueneazdirectacestsentimentsunt
patru: justiia, politica, poliia sau poliiile (fiscale etc.) i administraia. Locurile n care se
ntresc ori se degradeaz sentimentele spaiale sunt tocmai cele n care se manifest funcional
cele patru instituii. Spaiul rutier este zona cu cea mai grav deteriorare a sentimentului spaial,
cnd codul rutier creaz poliii rutiere aversive, nct conductorul auto nui are ntrit
sentimentul de siguran (cum ar trebui), ci, dimpotriv, este nsoit, n chip difuz, de teama de a
avea dea face cu aceti gardieni ai spaiului rutier. Atunci cnd legea transform agentul de
siguranidecideconfidenalcltoruluidinspaiulrutier(unadintreipostazelespaialeale
statului) ntrun gardian suspicios, un adevrat agent de recrutare penal (de pucriai)
sentimentulnstrinriiseiveteipredomnetentrunatarespaiu.Unexempludeabuzeste,de
pild, acea prevedere care ngduie gardianului rutier (cci acesta transform spaiul rutier n
spaiu prepenal) s ntocmeasc pe loc primul act al unui dosar penal celui care a cumprat o
main n leasing i a circulat cu numerele expirate, dei nimeni na cerut radierea acelei maini
nct fenomenul nu este ncadrabil n clasa infraciunilor. Cu toate acestea, printro abuziv
nclcareadreptuluidefolosin(carenupoatefiretrasdectprinradierecerutdeproprietari
doarnanumitecondiii),acestpoliistlmetamorfozeazpeceteanulliberninfractor.Aceasta
n condiiile n care o atare abuziv dispoziie de viaa ceteanului nu e controlat de nimic,
fiindc legea nu prevede dreptul ceteanului de ai apra dreptul de folosin. Este doar un
exemplu.
Unaltlocncaresentimentulspaialpoatefiagresatestecadruldeexerciiufuncionalal
diferitelor grzi sau poliii fiscale. Acestea au cptat n Romnia o proporie comparabil cu
epoca statelor fiscale n genul statului fanariot. Cnd aceste poliii se nmulesc ntrun stat i
acioneaz arbitrar (nereglementat i deci incontrolabil), ele contribuie decisiv la deteriorarea
sentimentului spaial i la grbirea deciziei migraioniste. La fel stau lucrurile n privina
administraiei. Oamenii birourilor, alturi de gardienii spaiului rutier i de poliiile fiscale,
dimpreuncustiluldemisionardalpoliticienilor,suntfactoriidecisiviaidegradriisentimentului
spaiallaemigraniipoteniali.
Practic, un atare stat, prin cei patru factori, alung tinerii, reprim agenii activi ai
capitaluluiautohton,descurajeazceteniicuceamaimaremobilitaterutier(ceiceartrebuis
fie stpnii spaiului rutier), femeile fertile, capii de familie, i scot din ar prin practici ale
79

silniciei. La toate acestea se adaug o clas de ,,funcionari ai legii care vdesc o adevrat
voluptatepenalist.Acestefenomenemsoargraduldeinvoluiealstatuluiiprecipitfenomenul
promigraional spre praguri de ameninare a echilibrului demografic al statului. Trebuie s ne
ntrebmdacstatulromnseaflnaceastsituaie.

Domiciliuldintaralocalitate?

FrequencyPercent ValidPercent CumulativePercent


Valid
31
7.1
7.1
7.1

Adjud
1
.2
.2
7.3

Agnita
1
.2
.2
7.5

Apold
2
.5
.5
8.0

Avrig
1
.2
.2
8.2

Axintele
2
.5
.5
8.7

Babadag
1
.2
.2
8.9

bacau
5
1.1
1.1
10.0

Bacau
10
2.3
2.3
12.3

BaiaMare
1
.2
.2
12.6

BaiaMare
5
1.1
1.1
13.7

Baiculesti
3
.7
.7
14.4

Balcesti
1
.2
.2
14.6

Balrad
1
.2
.2
14.8

Barcanesti
1
.2
.2
15.1

Barlad
2
.5
.5
15.5

Batarci
1
.2
.2
15.8

Biliesti
1
.2
.2
16.0

Birghis
1
.2
.2
16.2

Blaj
2
.5
.5
16.7

Bod
1
.2
.2
16.9

BoldestiScaieni 2
.5
.5
17.4

Botiz
1
.2
.2
17.6

Botosani
5
1.1
1.1
18.7

braila
3
.7
.7
19.4

Braila
2
.5
.5
19.9

brasov
2
.5
.5
20.3

Brasov
20
4.6
4.6
24.9

bucuresti
3
.7
.7
25.6

Bucuresti
36
8.2
8.2
33.8

Buhusi
4
.9
.9
34.7

buvuresti
1
.2
.2
34.9

Buzau
1
.2
.2
35.2

Calafat
2
.5
.5
35.6

Calarasi
1
.2
.2
35.8

Calina
1
.2
.2
36.1

CalinestiOas
1
.2
.2
36.3

Caracal
2
.5
.5
36.8

Carbunesti
1
.2
.2
37.0

Certeze
1
.2
.2
37.2

Chicerea
1
.2
.2
37.4

Cimpineanca
1
.2
.2
37.7

ClujNapoca
1
.2
.2
37.9
80

Codlea
com.Pirjol
Comlausa
constanta
Constanta
Corabia
Corbasca
craiova
Craiova
CurteadeArges
Darmanesti
Dej
deod
Dersca
Dofteana
Dorohoi
Draganesti
Dumbraveni
Fagaras
Fagarasi
Falcoiu
Falticeni
Farcasele
Felmer
Filias
focsani
Focsani
galati
Galati
Garleni
Golesti
Harghita
Horezu
iasi
Iasi
Iernut
Ivesti
Izvoarele
Jilavele
L.Calugara
Lapus
Lilieci
lugoj
LuiziCalugara
Macanesti
MaluAlb
Marasesti
Medias
Mihalaseni
Milcov

2
1
1
1
3
1
1
1
29
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
7
29
2
10
1
1
1
1
2
7
1
1
1
4
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1

.5
.2
.2
.2
.7
.2
.2
.2
6.6
.9
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
1.1
.2
.2
.2
.2
.2
.2
1.6
6.6
.5
2.3
.2
.2
.2
.2
.5
1.6
.2
.2
.2
.9
.5
.2
.2
.5
.2
.5
.2
.5
.2
.2
.2

.5
.2
.2
.2
.7
.2
.2
.2
6.6
.9
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
1.1
.2
.2
.2
.2
.2
.2
1.6
6.6
.5
2.3
.2
.2
.2
.2
.5
1.6
.2
.2
.2
.9
.5
.2
.2
.5
.2
.5
.2
.5
.2
.2
.2
81

38.4
38.6
38.8
39.0
39.7
40.0
40.2
40.4
47.0
47.9
48.2
48.4
48.6
48.9
49.1
49.3
49.5
49.8
50.9
51.1
51.4
51.6
51.8
52.1
52.3
53.9
60.5
61.0
63.2
63.5
63.7
63.9
64.2
64.6
66.2
66.4
66.7
66.9
67.8
68.3
68.5
68.7
69.2
69.4
69.9
70.1
70.5
70.8
71.0
71.2

Moreni
Movileni
Movilita
Neamt
NegrestiOas
Nistoresti
ObarsiadeCamp
Onesti
Oradea
Orastie
Orsova
pneamt
Petresti
PiatraNeamt
PiatraNeamt
Pirjol
Pitesti
Ploiesti
PoianaMare
Popeni
PostaCalnau
Predeal
RamnicuValcea
Razvad
Reghin
Roman
Sabaoani
Salasu
SambatadeJos
Segarcea
Sf.Gheorghe
Sibiu
Sighet
SighetuMarmatiei
Simeria
Slatina
Stanisesti
Stefanesti
suceava
Suceava
Sura
Suraia
Tamaseni
Tarcau
Targoviste
TarguMures
TarnaMare
Tataranu
Tatarasti
Tecuci

2
2
1
2
4
1
1
2
1
2
2
1
1
1
7
1
3
2
2
4
1
1
2
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
2
2
1
4
1
2
1
2
1

.5
.5
.2
.5
.9
.2
.2
.5
.2
.5
.5
.2
.2
.2
1.6
.2
.7
.5
.5
.9
.2
.2
.5
.2
.5
1.8
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.5
.2
.5
.2
.7
.2
.5
.5
.2
.9
.2
.5
.2
.5
.2

.5
.5
.2
.5
.9
.2
.2
.5
.2
.5
.5
.2
.2
.2
1.6
.2
.7
.5
.5
.9
.2
.2
.5
.2
.5
1.8
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.5
.2
.5
.2
.7
.2
.5
.5
.2
.9
.2
.5
.2
.5
.2
82

71.7
72.1
72.4
72.8
73.7
74.0
74.2
74.7
74.9
75.3
75.8
76.0
76.3
76.5
78.1
78.3
79.0
79.5
79.9
80.8
81.1
81.3
81.7
82.0
82.4
84.2
84.5
84.7
84.9
85.2
85.4
85.6
85.8
86.1
86.3
86.8
87.0
87.4
87.7
88.4
88.6
89.0
89.5
89.7
90.6
90.9
91.3
91.6
92.0
92.2

Telciu
Teleg
tgjiu
tgmures
Tg.Frumos
Tg.Lapus
Tg.Neamt
Tg.Ocna
Timisoara
Tinuboiesti
Traianu
Tupilati
TurnuSeverin
Tutora
Urechesti
Ursoaia
Urziceni
Valcea
Vaslui
Vernesti
victoria
Vidra
Vulturu
Zorleni
Total

2
1
1
1
2
1
3
1
5
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
438

.5
.2
.2
.2
.5
.2
.7
.2
1.1
.2
.2
.2
.5
.2
.2
.2
.5
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
100.0

83

.5
.2
.2
.2
.5
.2
.7
.2
1.1
.2
.2
.2
.5
.2
.2
.2
.5
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
100.0

92.7
92.9
93.2
93.4
93.8
94.1
94.7
95.0
96.1
96.3
96.6
96.8
97.3
97.5
97.7
97.9
98.4
98.6
98.9
99.1
99.3
99.5
99.8
100.0

Polticilemigratiei.

Politicilemicro(valori,ateptri,necesiti,urgenesaudesprevalorileminimului)

Politicile migraiei ar trebui s vizeze obiective la un triplu nivel: micro, mezo, macro. La nivel
micro, politicile au ca principal obiectiv elaborarea unor reglementri care s ngduie
mbuntirea i securitizarea supravieuirii, n caz contrar, se produc alunecri spre
infracionalitate intra inter i transfrontalier. O politic indiferent la problemele de sntate,
bunstare minimal, status minimal, autonomie minimal, afiliere i moralitate, ale migranilor,
indiferentdesegmentullor,nucontribuielasecuritizarearelaiilorbilateraleimultilateraledintre
spaiilesocialeistatelentrecaresedesfoarfluxurilemigraiei.Cupoliticiledenivelmicrose
poate trece de la control la guvernare. Chestiunea poate fi mult facilitat dac guvernele i
asociaz n procesul acesta de gestionare microstructural a problemelor subpopulaiilor de
migrani principalele meganisme de guvernare social, ntre care cele mai importante sunt char
celesugeratedemigraniinii.Evorbadebiseric,dereelelemigraiei,degrupurilecareofer
suport migranilor: prieteni, asociaii, locaiile ntlnirilor, sau reelele de la colul stzii
(cafeneaua,restaurantul),ipestetoate,aceleinstituiicultualereclamatechiardectremigrani,
ntre care Bibliotecile submetropolitane cu funcii multiple, pe care le solicit chiar migranii.
Punerea n funciune a unei reele de biblioteci metropolitane n locurile marilor aglomeaii de
migrani ar contribui la atingerea unor obiective de maxim securitate societal: status, confort,
stimulare,sautonomie,afiliere,moralitate,solidaritate.

Politiciledenivelmedial:reelelecolectiveisociospirituale.

Politiciledenivelmediuvizeazntrirealegturilorsociale,adicgrbireacreriispaiilordense
ca singur garant al prevenirii fenomenelor de demoralizare, alienare, criminalizare, de apariie a
gangurilor,idecdeapariieialumiisubteraneamigraiei.nacestscop,guvernelenupotignora
situaia familial a migranilor i a gospodriilor acestora ( de acas i din zona de destinaie).
Guvernele sunt interesate s creieze legturi familiale i gospodrii puternice. Un alt obiectiv al
politicilormesosuntlegturilesimbolice:derudenie,etnospirituale,religioase,deafilierepolitic,
la comuniti spirituale etc. Aceste reele mediale au o funcie decisiv n privina dezvoltrii
solidaritii, a reciprocitilor, a controlului, a informaiei i a accesului n sens foarte general
(inclusivlaresurse).Oriceamnareapoliticilotdenivelmedialconduceladeteriorareaimaginiide
sineiaimaginiidesprecellalt.Italianulvadevenisuspiciosfaderomn,romnulfadeitalian,
dialoculinterculturalvalsaloculunorciocnirisimbolicentipentruadegenerannencredere,
nenelegeri, discriminri, excluziuni, i, in extremis, n forme de criminalitate interetnic
culminnd cu binecunoscutele focare interetnice i sociale chiar cu forme de progrom. Amnarea
politicilor mediale face rspunztoare guvernele de procesele suburbializrii migraiei cu toat
cohortalor deefecte,uneorincascad.Bisericilesuntdeoimportancovritoarendecolarea
unor politici mediale centrate pe koinonia spontan a colectivitilor de migrani, mai acut
cuttoare de comuniune dect comunitile stabile. Un exemplu de politic medial a fost cel
iniiatdectrebinecunoscutaJaneAdams,nraportcuproblemeleimigranilornAmerica,context
ncareceacareareuitaadenaltacoloundeguvernelecadaadejalnicafondatsocialworkul,o
binecuvntattehnicdeinspiraiecretindeedificareaunrocolectivitibazatepegrijiiubire
de strin, pe forme comunionale semistandardizate. Redescoperirea socialworkului pentru
colectivitiledemigraniesteourgeninterguvernamental,iarnacestproces,rolulbisericiii
al acelei minunate instituii dedicate culturii minii, Biblioteca metropolitan, sunt instrumente i
tehnici de nenlocuit. Este n afarp de orice ndoial c tehnica cminelor culturale, a servicului
socialpentrucomunitiledemigrani,aaceloruniversitiinterculturalepentrumigrani,ncare
se pot organiza activiti dup modelul gustian al universitilor rneti ar putea oferi servicii
84

uriae.BibliotecametropolitanmpreuncuBisericaarputeapreluafunciuneauneiadministrrii
uneilegifacultativeaserviciuluisocialiculturalncomunitiledemigrani.Textullegiiiformula
deorganizareaaciuniisocialepentrumigraniarputeafirodulunorcooperrintrespecialitiii
tehnicieniiguvernelornurmacercetriloraprofundateiaunorntlniribilateraledelucrucare
pot deveni adevrate thinktankuri multilaterale, ale unro workshopuri dedicate problemelor
organizriiiaplicriilegiiserviculuisocialncolectivitiledemigrani.
Politicilemacro:creareadestructurideoportunitilanivelmacro
Politicilemacrotrebuiesporneascdelachestiuniprecumcelereferitoarelavenituriilaomajul
diferenial, cutnd reglementri adecvate privind mobilitatea spaial ntre state naionale i n
regimuri internaionale specifice, Politicile de nivel macro ar permite evitarea unor represiuni
ascunse, camuflate, de ordin etnic, naional, ar putea evita conflicte religioase, interetnice pe
liniamentul care desparte nativii de migrani, etnicii locali de etnicii provenii. Plliticile
macronivelului ar putea cuta cadre adecvate pentru discursul dominant, pentru normativiti
specifice. Dup cum, n plan demografic i ecologic, ar gsi reglementri potrivite i structuri
adecvate pentru creterea populaiei, pentru accesul la pmnt, pentru buna afirmare a acelor
suprasisteme,sausistememondialedetipulceluicareaconectat AmericadeNordcuEuropan
secolulalXIXlea(cfTheDominantTheoriesofMigration,sursa:ibidem).nclipadefaasistmla
oreaezareaedificuluieuropeancurisculredesenriichestiuniiorientalecutotceeaceinedeea:
periferializare,masificare,suburbiumlascarcontinentalideciivireaunieformenoideanarhie
progresiv,aadealarmantanunatdestudiileluiDixonialii.Nouledificiueuropeanaredrept
caracteristiciurmtoareletrsturi:
OrdineurbannOccident,
AnarhiesuburbialilumpendezvoltarenOrient,
noulinieMaginotsauzidalBerlinuluidealungulMediteraneiialistmuluipontobaltic,
Transformarea oraelor orientale n elevatoare ale migraiei i plusprodusului spre
Occident,
ncheierea n urmtorii cinci ani a migraiei bistadiale dinspre Orientul european spre
Occidentuleuropean

Politiciledenivelmacro
Particularitatea migraiei romneti spre rule occidentale, ntre care Italia, Spania, Germania,
Frana, const n aceea c ea face parte dintro migraie bistadial, cu un prim stadiu al migraiei
itranaional dinspre rural spre urban, n intervalul 19661990 i cun al doilea stadiu
intereuropean, ntre 19902008, al crui climax a fost atins n intervalul 20002004. n tot acest
interval,migraiadinspreurbanulromnescspremareametropolapuseanatinge74%dintotal,
iar ponedrea absolut a marii revrsri migraioniste de romni spre vest atinge ponedri care se
cifreazntre2i3milioane(dacseiaunseammigraniiilegali).Omigraiepeunintervalscurt
i la proporii similare a fost migraia turc spre Germania, care atins n decurs de trei decade
peste4milioanedeoameninevoiisplecencutaredemuncidecipentruocupare.Experiena
migraional sa propagat rapid, dup modelul contagiunii i sa transmis pe canale informale:
prieteni,cunoscui,rude,localnici.
Ca i n cazul modelului turcesc i n cazul modelului romnesc migraia a fost precedat de o
puternic urbanizare petrecut cam n acelai interval cu urbanizarea turc, adic n decurs de
cteva decade, cu specificarea c n cazul romnesc urbanizarea a fost premergtoare emigrii
masive,distanantreceledouperioadefiindscurt,decircaundeceniu.Ccidupmomentulde
saturaieurbanprinanii80aurmatmomentuldeemigraremasivpentrumuncncepndcuanii
90 spre a se intensifica, cum sa precizat, n anii 20002006, dup care sa instalat o tendin
staionar, stagnant. Practic, teama c integrarea in UE va provoca o explozie migraional sa
dovedit nentemeiat, cci dup atingerea unui vrf n anii 20022004, sa instalat o tendin
staionar. C i n cazul Turciei i n Romnia, la nivelul anilor 45 populaia rural atingea peste
85

80%(nTurciaerade82%,n1945,cfIbidem).n1990populaiadinoraeatinsese50%nTurcia
(cfSteinbach1993:514,apudibidem),iarnRomnia,pragulorenizriisafixatnjurulcifreide
45%.Imediatdupanii90,caurmareadezindustrializriiviolenteiforateaRomniei,aurmato
perioaddemigraiemasiv,patrurieuropenefiindmagnetulmigraieipentrumunc:Germania,
Italia,Spania,Frana(caresauadugatlamagnetulamerican,precumpnitorpnatunci).
MigraiaturcspreEuropaasritdela66.000n1964la130.0000n1970iaatinsunvrfn
1973(136000).ntre1961i1975aufostndrumaidectreTES(TurkishEmploymentService)
splececirca805000delucrtoriialintre120000i150000auintratilegal(Gitmez,1989:
17,apudibidem).Auurmatciclurilereunificriifamiliiloricstoriiloretc.Pelamijloculanilor90
eraunGermaniapeste2milioanedeturci,circa2,5%dinpopulaiagermanaRepubliciiFederale.
Sacreat,cumaratacelaispecialist,unsistemcvasiautonomdemigraie,aspectcarenupoate
fiignoratdectreguverne.CamaceiaiestesituaiapentrumigraiaromneascnItalia.ntrun
timp record: ntre 19891999 au migrat spre Italia, aa cum reiese din sondajulCURS, 19%, ntre
20002004aumigratalte52%dintotalulcelormigraintre1989i2008,decicamdoudecade,
iar,ntre20052008aumaiplecatnc29,3%.ScurgereaanualdemigranispreItaliaafostcam
de 11%, n ultimii 8 ani, ceea ce arat c migraia na fost influenat de tratatul de aderare a
RomnieilaUE,badup2005seconstatouoarscdereamigraieispreItalia.Lafinelelui2007
erau n Italia circa 1 milion de romni plecai pentru munc din care circa 20% intrai ilegal i
muncindfrformelegale.

Bibliography
Harbison, S. F. (1981). "Family Structure and Family Strategy in Migration Decision Making." In
Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and
DevelopingCountries,ed.G.F.DeJongandR.W.Gardner.NewYork:PergamonPress.
Kelson,G.A.,andD.L.Delaet,eds.(1999).GenderandImmigration.NewYork:NewYorkUniversity
Press.
Lee,E.(1966)."ATheoryofMigration."Demography3:4757.
Massey,D.S.:Arango,J.;Hugo,G.;Kouaouci,A.;Pellegrino,A;andTaylor,J.(1994)."AnEvaluation
ofInternationalMigrationTheory:TheNorthAmericanCase."PopulationandDevelopmentReview
20:699751.
Piore, M. J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labour inIndustrial Societies. New York: Cambridge
UniversityPress.
Ravenstein,E.G.(1889)."TheLawsofMigration."JournaloftheRoyalStatisticalSociety52:245
301.
Sassen, S. (1988). The Mobility of Labour and Capital: AStudy in International Investment and
LabourFlow.Cambridge,UK:CambridgeUniversityPress.
Sjaastad, L. A. (1962). "The Costs and Returns of Human Migration." Journal of Political Economy
70:8093.
Thomas Faist (2000). The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational
Social Spaces, Oxford University Press, Oxford, London, n special capitol 2: The Review of
Dominant Theories of International Migration capitol prezentat de asemenea si n:
www.oup.co.uk/pdf/0198293917.pdf
Taylor, J. E. (1999). "The New Economics of Labour Migration and the Role of Remittances in the
MigrationProcess."InternationalMigration37:6388.
Todaro, M. P. (1969). "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in LessDeveloped
Countries."TheAmericanEconomicReview59:13848.
Weeks,J.R.(1999).Population:AnIntroductiontoConceptsandIssues.Boston:Wadsworth.
Weinstein, J., and Pillai, V. K. (2001). Demography: TheScience of Population. Boston: Allyn and
Bacon.

86


Note
1. Discussant's comments on the material in this chapter, which was presented as a paper at the
Conference on Contributions of Network Analysis to Structural Sociology, Albany, N.Y., April 4,
1981.230SociologicalTheory
References
BALTZELL,E.D.1958PhiladelphiaGentlemen:TheMakingofaNationalUpperClass.Glencoe,111.:
FreePress.
BEARDEN,JAMES,ANDOTHERS
1975 "The Nature and Extent of Bank Centrality in Corporate Networks." Paper presented at the
1975meetingoftheAmericanSociologicalAssociation,SanFrancisco.
BLAU,JUDITH
1980"WhenWeakTiesAreStructured."Unpublishedmanuscript,
DepartmentofSociology,StateUniversityofNew
York,Albany.
BLAU,PETER
1974"ParametersofSocialStructure."AmericanSociological
Review39(5):615635.
BOORMAN,SCOTT
1975"ACombinatorialOptimizationModelforTransmission
ofJobInformationThroughContactNetworks."Bell
JournalofEconomics6(1):216249.
BREIGER,RONALD,ANDPATTISON,PHILIPPA
1978"TheJointRoleStructureofTwoCommunities'Elites."
SociologicalMethodsandResearch7(2):213226.
CHUBIN,DARYL
1976"TheConceptualizationofScientificSpecialties.?Sociological
Quarterly17(4):448476.
COLLINS,HARRY
1974"TheTEASet:TacitKnowledgeandScientificNetworks."
ScienceStudies4:165186.
COSER,ROSE
1975"TheComplexityofRolesasSeedbedofIndividual
Autonomy."InL.Coser(Ed.),TheIdeaofSocialStructure:
EssaysinHonorofRobertMerton.NewYork:Harcourt
BraceJovanovich.
DELANY,JOHN
1980"AspectsofDonativeResourceAllocationandtheEfficiency
ofSocialNetworks:SimulationModelsofJob
StrengthofWeakTies231
VacancyInformationTransfersThroughPersonalContacts."
Ph.D.dissertation,YaleUniversity.
ERICKSEN,E.,ANDYANCEY,\V.
1977"TheLocusofStrongTies."Unpublishedmanuscript,
DepartmentofSociology,TempleUniversity.
1980"Class,SectorandIncomeDetermination."Unpublished
manuscript,TempleUniversity.
FELD,SCOTT
1981"TheFocusedOrganizationofSocialTies."American
87

JournalofSociology86(5):10151035.
FINE,GARY,ANDKLEINMAN,SHERRYL
1979"RethinkingSubculture:AnInteractionistAnalysis."
AmericanJournalofSociology85(1):120.
FRANK,OVE
1981"ASurveyofStatisticalMethodsforGraphAnalysis."
SociologicalMethodology12:110155.
FRIEDKIN,NOAH
1980"ATestoftheStructuralFeaturesofGranovetter's
'StrengthofWeakTies'Theory."SocialNetworks
2:411422.
GANS,HERBERT
1961TheUrbanVillagers.NewYork:FreePress.
GRANOVETTER,MARKS.
1973"TheStrengthofWeakTies."AmericanJournalofSociology
78(6):13601380.
1974GettingaJob:AStudyofContactsandCareers.Cambridge,
Mass.:HarvardUniversityPress.
1976"NetworkSampling:SomeFirstSteps."AmericanJournal
ofSociology81:12871303.
HALBERSTAM,DAVID
1972TheBestandtheBrightest.NewYork:RandomHouse.
HOMANS,GEORGE
1950TheHumanGroup.NewYork:HarcourtBrace
Jovanovich.
KARWEIT,NANCY,HANSELL,STEPHEN.ANDRICKS,MARGARET
1979"TheConditionsforPeerAssociationsinSchools."
Reportno.282,CenterforSocialOrganizationofSchools,
JohnsHopkinsUniversity.
232SociologicalTheory
LANGLOIS,SIMON
1977"LesReseauxPersonnelsetlaDiffusiondesInformations
surlesEmplois."RecherchesSociographiques2:213245.
LAUMANN,E.,ANDPAPPI,F.
1976NetworksofCollectiveAction.NewYork:Academic
Press.
LAUMANN,E.,MARSDEN,P.,ANDGALASKIEWICZ,J.
1977"CommunityEliteInfluenceStructures."AmericanJournal
ofSociology83:594631.
LIN,NAN,DAYTON,PAUL,ANDGREENWALD,PETER
1978"AnalyzingtheInstrumentalUseofRelationsinthe
ContextofSocialStructure."SociologicalMethodsand
Research7(2):149166.
LIN,NAN,ENSEL,W.,ANDVAUGHN,J.
1981"SocialResources,StrengthofTiesandOccupationalStatus
Attainment."AmericanSociologicalReview46(4):
393405.
LOMNITZ,LARISSA
1977NetworksandMarginality.NewYork:AcademicPress.
MILGRAM,STANLEY
88

1967"TheSmallWorldProblem."PsychologyTodayl(May):
6267.
MURRAY,S.,RANKIN,J.,ANDMAGILL,D.
1981"StrongTiesandJobInformation."SociologyofWork
andOccupations8(1):119136.
POOL,ITHIEL
1980"CommentonMarkGranovetter's'TheStrengthofWeak
Ties:ANetworkTheoryRevisited.'"Readatthe1980
meetingoftheInternationalCommunicationsAssociation,
Acapulco,Mexico.
ROGERS,EVERETT
1979"NetworkAnalysisoftheDiffusionofInnovations."In
P.HollandandS.Leinhardt(Eds.),PerspectivesonSocial
NetworkResearch.NewYork:AcademicPress.
ROGERS,EVERETT,ANDKINCAID,D.LAWRENCE
1981CommunicationNetworks:TowardaNewParadigmfor
Research.NewYork:FreePress.
StrengthofWeakTies
SIMMEL,GEORG
1950TheSociologyofGeorgSimmel.(Translatedandedited
byKurtWolff.)NewYork:FreePress.
STACK,CAROL
1974AllOurKin.NewYork:Harper&Row.
STEINBERG,LOIS
1980"PreexistingSocialTiesandConflictGroupFormation."
Paperpresentedatthe1980meetingoftheAmericanSociological
Association,NewYork.
WEIMANN,GABRIEL
1980"ConversationNetworksasCommunicationNetworks."
AbstractofPh.D.dissertation,UniversityofHaifa,Israel.
WELLMAN,BARRY
1979"TheCommunityQuestion:TheIntimateNetworksof
EastYorkers."AmericanJournalofSociology84(5):
12011231.
WHITE,HARRISON,BOORMAN,SCOTT,ANDBREIGER,RONALD
1976"SocialStructurefromMultipleNetworks:I.Blockmodels
ofRolesandPositions."AmericanJournalof
Sociology81:730780.

89