Sunteți pe pagina 1din 8
Deplasarea cu pasi adugaji cu spatele are acelagi_mecanis executare, diferenta fiind aceea ca deplasarea este inceputd de piciorul aflat in spate acesta fiind targait pe varf si apoi agezat pe toatd talpa. Pasul adaugat inainte Greseli freevente ; eDeplasarea se face prin sirituri, fapt ce determina oscilatii ale centrului de greutate al corpului aparatorului si deci dezechilibrari #Se fac pasiri prea lungi. e Se incruciseazd picioarele prin depasirea piciorului din fata de ctitre cel din urma (in cazul pasului addugat inainte) si invers. eLabele picioarelor sunt orientate cu varfurile catre directia de deplasare. @Nu se mentine o pozitie joasa, cu centrul de greutate coborat Utilizare tactici in general, pasul adaugat se foloseste pentru deplasari pe 3-4 metri, in actiunile de aparare pentru apropierea sau departarea de adversar, la retragerea pentiu apararea cogului, la scoaterea mingii de la adversar, ca gi in plasamentul pentru menfinerea unei distanfe convenabile faja de adversarul direct, Pasul adaugat lateral Tehnica de executie: jucatorul aflat in pozitie fundamentala de aparare incepe deplasarea prin ducerea spre lateral a piciorului de pe directia deplasarii (dreptul spre dreapta si stangul spre stinga), talpa acestui picior fiind menfinut edt mai aproape de suprafata solulul, Dupa ce ja contact cu solul, celdlalt picior se apropie talpa acestuia alunecdnd pe suprafata solului, in timpul deplasdii corpul raméne orientat lateral Fata de directia de deplasare iar bratele, putin indoite din coate, orientate lateral, lucreaza activ pentru incomodarea circulajiei mingii sau scoaterea acesteia de la adversar. Pozitia este in general coborati, prin flexia articulajiilor gleznelor si a genunchilor, trunchiul pastrand, pe cat posibil, verticalitatea, picior de spr ©Ridicarea centrului de greutate al corpului (pozitia find obositoare, mai ales incepatorii au tendinta de intindere a articulatiilor) determina dezechilibrari © Executarea de sarituri vertical sau lateral id un balans jorul Ba in timpul deplasarii, jue’ #Ridicarea picioarelor de pe sol in loc ca deplasarea s& se fa alunecare. Utilizare tactica Acest procedeu se foloseste in a adversarului care se deplasee bun plasament in aparare. prin iunile de marcaj, in urmarirea general pentru obtinerea unui eat mai Metodica invatarii depiasarilor © Exercitii specifice (de tehnicd) & Individual, jucdtorul executa deplasare in pozitie fundamentaki cu pasi adaugati intre doua linii paralele trasate pe sol lao distant de 3 - 4 m. fafa, cu spatele, lateral, pe traseul indicat in figura. > Deplasare cu pasi adiugati pe traseul din p-———~—-—— figura. | > Individual, jucdtorul executa deplasare in ae | pozitie fundamental cu pas adaugat oblic cu | > In grup, cu profsorul in fata colectivului, acesta indied prin semne sau semnale directia de deplasare. = Ja semnal auditiv, schimbarea dire de deplasare pe directie prestabilita; ~ la semnal vizual deplasare cu pasi adaugati pe directia « Structuri de procedee tehnice % Jucatorii impartiti in doud grupe, pe jumstate de teren executa 1. sprint. pani sub panou, 2 sarituri cu \ desprindere de pe doud picioare; \ 2. deplasare cu pasi adzugati lateral; | 3. deplasare cu pasi incrucisati (cu fata indreptata spre panou): 4, deplasare cu pagi adaugati lateral ei 60 > Elevii executa deplasare in pozitie fundamentala cu pas adiugat —dupa_-—_indicatiile profesoruluila semnal exeeuta sprint - $ sarituri cu despri de pedoud picioare ~ sprint pana la linia de centr — pirueta retragere cu spatele. Schimbarile de directi Reprezinta un element important in jocul de baschet, folosit_cu deosebire de catre atacanti in realizarea acliunii de dematcaj individual. Prin acest element jucatorul isi asigura trecerea de pe o directie de alergare pe alta, fird a mai fi nevoit s8 se opreasea, Deosebim dou procedee de executie _schimbarea de directie cu | siciorul interior ocoliri Anare pe un picior Leicror interior ocolirit dy © schimbarea de directie cu frinare pe ambele picioare. chimbarea de directie cu frinare pe un picior Tehnica de executie: din deplasare, jucitorul determina momentul de declangare a schimbarii de directie printr-o oprire cu usoard ghemuire pe piciorul opus noii directii, al carui genunchi rimane indoit. Printr-o paire mai lungi pe acest picior, talpa se aseaza oblie pe sol, find orientata spre noua directie. Apare un moment de frénare si de translatie a migcarii, centrul de greutate este proiectat in interiorul ocolitii, greutatea corpului find repartizata pe piciorul extérior. Prin impulsia acestui picior, bazinul fiind proiectat in interiorul ocolirii, ceea ce determina rasueirea energica a corpului urmata de asezarea pe sol, ta o distanja mai mici decat pasirea a piciorului din interiorul ocolirii pe noua directie de deplasare. in timpul schimbarii de directie cu frinare pe un picior se accentueaz’ pozitia joasa a corpului in raport cu pozitia avutd in alergarea dinaintea si de dupa efectuarea schimbari de direct. ¥ Executd schimbarea de directie inwr-o vite optima, care sa-ti permita pastrarea echilibrului. ¥ Dupd schimbarea de directie accelereazé pentru a scdpa de adversar. Y In timpul schimbarii de directie accemueacé —flexia— membrelor inferioare Y Pasesie pe noua directie cu ot Schimbarea de directie cu franare pe ambele picioare Tehnica de executie: din deplasare, jucdtorul executd o usoara siritura. Picioarele se duc inainte si iau, concomitent, contact cu solul Varfurile vor fi orientate spre noua directie. Greutatea corpului va fi repartizata ceva mai mult pe piciorul din afara ocolirii si pe marginea talpilor din interiorul ocolirii, Indoirea gleznelor amortizeaza socul frandrii, genunchii find proiectati spre noua directic. Corpul executa o risucire si "plonjeazd pe noua direetie, plecarea exceutandu-se cu piciorul din interiorul ocoliti >TOYOTA} Greseli freevente © Pozitia inalta determina dezechilibrari in plan anterior. #Piciorul din interiorul ocolirii se ageaza prea departat pe noua direetie, Iueru ce intarzie pornirea. © Centrul de greutate nu se proiecteaza suficient in interiorul ocolirii, fapt ce determina dezechilibrari Utilizare tactiea Element specific actiunilor ofensive de demareaj impotriva api individuale este folosit pentru provocarea greselilor de mareaj, precum si ca fente de "iesire la minge"” Indicatii metodice generale Procedeul de baza in predarca clementelor jocului de baschet in scoala - este cel cu franare pe un picior, fiind cel mai freevent si eficace in cursul jocului. Metodica invatarii © Exercitii individuale > Deplasare pe toati suprafata terenului cu efectuarea individual a schimbarilor de directie, > Deplasare pe traseul micului maraton (98m). > Stafeta alergare cu schimbiri de directie in dreptul_unor Jaloane agezate pe teren. © Structuri de procedee tehnice > Alergare ~ schimbare de directie ~ sprint — oprire ~ retragere cu spatele. ® Joc de picioare gi lucru de brate (“jocul aparatorului”), la semnal piruetd (“blocaj defensiv”) ~ saritura la panou ~ sprint ~ la semnal sprint in directia opusa, > Deplasare in pozitie fundamentala cu pagi addugati, la semna ~ retragere cu spatele, la al doilea semnal ~ sprint cu schimbati de directie. > Pe perechi, aceeasi executie cu aparator (care va respecta regulile unui marcaj normal), deplasarile efectudndu-se pe jumatate sau pe tot terenul 63 Pirueta Este 0 pivolare fra minge, in care piciorul pe care se fi intoarcerea poate fi ridicat in timpul executiei. Poate fi exeeutata de pe loc - din poritie static’ a atacamtului sau aparatorului sau ca element de schimbare de ditectie in atac Utilizare tacti Se foloseste ca procedeu in executarea schimbarii de directie, la plecdirile din blocaj, la blocajele defensive, la evitarea blocajelor de catre apirator in continuarea actiunii de mareaj (in apararea om la om). Y Foloseste pirueta de cdte ori cri cd este nevoie. Y Stai in pozifie fundamenala edt ‘mai joasitin timpul pirnetci. ¥_Mentine echilibrul corpului Metodica invatarii © Exercitii individuale > Deplasare pe toata supraf directie folosind pirueta > Deplasare cu schimbari de directie folosind pirueta, executate in dreptul unor obiecte sau la semnalul profesorului > Structuri de procedee tehnice > Alergare ~ pirueta 180" — alergare cu spatele. > Alergare ~ schimbare de directie cu pirueta ~ sprint > Alergare ~ schimbare de direct jet ~ sdritura cu desprindere de pe doua picioare ~ sprint. > Pasi — deplasare ~ schimbare de directie cu piruetd ~ prinderea mingii aruncare la cos, % Joc de picioare si lucru de brate, la s defensiv) ~ saritura la panou ~ sprint a terenului, cu efectuarea de schimbari de cu nal ~ pirueta (simuland blocajul Sariturile Sariturile sunt frecvent folvsite in jocul de baschet. O bund sirituré. cu desprindere pe verticala si tnaltimea ci - va pune intotdeauna in valoare actiunile tactice individuale: arm recuperarea mingii ricosate din panou, atat in atac cat si in aparares 64 Sariturile folosite in jocul de baschet sunt deosebite de cele din atletism, ele urmarind si mentinerea unei pozitii cat mai cchilibrate in timpul savituri Y Fii gata in orice momem de sérriturd. Stai in pozitie fundamenala joast, sari yi aterizeasei In pozitie fundamental Y Executd saritura cu desprindere de pe dowd picioare, ridicand bratele in acelasi timp, mai ales pentru recuperare. Y Foloseste savitura cu desprindere de pe doud picioare céind ai nevoie de putere si control si sdritura en desprindere de pe un picior céind ai nevoie de vitezd yi indltime. ¥ _ Executd seiritura pe verticalar Sariturile pot fi exccutat ecu desprindere de pe ambele picioare => de pe loc: => precedate de deplasare; cu desprindere de pe un picior => precedate de deplasare.