Sunteți pe pagina 1din 8
© Etapa conditiilor de joc > Joc SxS cu tema: inirarea in posesia mingii se face prin oprire intr-un timp: > Joc § al oprire — pivotare ~ pasa sau prindere ~ oprire ~ pivotare ~ dribling - pasa; x5 far are, cu aplicarea structurii: prindere de minge } Joc 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 peiv4 gi pe tot terenul. Cogurile inscrise in urma unei depasiri, cu plecare din pozitia triplei ameninjari, valoreaza 5 puncte, celelalte au valorile normale. Pivotarea Este unul dintre cele mai —= folosite elemente in jocul de | % Stai in pozitie fundamentala si tine baschet, intra totul specific | ¢apu! ridicat estui joe sportiv. ¥ Tine picioarele depdrtate la) Pivotarea - intoarcerea - | Mivelul umerilor este conditionata de prevederile | % Mentine echilibrul corpului regulamentului. Executia gresit&-| % Pivoreazit repede. dar corect determina comiterea abaterii de | Foloseste pivotarea cu atdtea "pagi". grade cu cat este necesar ¥ Atengie la ,pasi” ac Clasifiear procedeelor de pivotare este urmatoarea © Din punct de vedere al exeeutici: © pivotare prin pagire: * pivotare prin intoarcere. © Din punet de vedere tactie: ® pivotare ofensiva (spre inainte): = pivotare defeensiva (spre inapoii. ivotarea prin pisire Tehnica de exeeutie: jucatorul oprit in pozitie fundamentala, cu mingea in protectie prin lucru de brafe, trece greutatea corpului pe piciorul ales ca pivot, executand o usoari flexie in toate articulatiile acestui picior, Corpul se apleacd spre inainte, calcdiul piciorului pivot se ridica de pe sol si printr-o ugoara extensie in articulatiile acestui picior, jucatorul executa 0 pasire spre inainte cu celdlalt picior (oscilant). Pingeaua pieiorului pivot nu se va ridica de pe sol. in timpul executiei, piciorul pe care se paseste nu ramane intins, ei usor indoit din genunchi, preluand o parte dimgreutatea corpului la fieeare contact cu solul. 90 Pivotarea prin intoarcere Tehnica de executie: migcarea este asemanitoare pivotarii_ prin pasire. Esengial in pivotarea prin imtoarcere este descdrcarea de greutate a Piciorului oscilant si impulsul dat de ugoara risucire a umarului, tunchiului, soldului si a piciorului catre directia intoarcerii. in timpul pivotarii, piciorul oscilant alunecd pe sol. La terminarea intoarcerii (pivotarii) jucatorul se vaafla in pozitie fundamentald, cu baza de sustinere ceva mai mare gi orientat pe noua directie. Greseli freevente © Pivotarea se executa pe calediul piciorului si nu pe pingea in timpul executiei se intind genunchii si gleznele, creand o poritie rigida a intregului corp. © Se incrucigeaza picioarele; nu se pastreaza paralelismul talpilor © Lipsa de coordonare in misedrile executate pentru protectia ming’ determina dezechilibrarea corpului in timpul executiei pivotirii Utilizare tacticd: Pivotarea este folosita in jocul ofensiv ori de cate ori jucatorul are mingea si executa opriri, protectie de minge, blocaje ofensive, fente, precum si in jocul jucdtorului pivot sau centru. Metodica invatarii © Exercitii fara minge Pasiri inainte, inapoi, lateral cu revenire in pozitie fundamentala intoarceri prin pasiri repetate, la indicatia profesorului © Exerciit individuate > Aruncarea mingii in sus si putin inainte ~ deplasare — saritu prinderea mingii — oprire ~ pivotare 1 > Pivotare cu protectie) © Exercitii in grup > Formatii de “minge la cdpita in semicere, in cere. © Structuri de procedee tehnice oprire ~ pivotare — pasa. himbarea locului de finere a mingii (clemente de . CU executia opririi gi a pivotarii: in linie, + legire la minge ~ prindere — oprire ~ dribli oprire ~ pivotare — past ~ deplasare la coada sirului opus unde s-a pasat > Autolansare ~ prindere ~ oprire ~ pivotare — ~ optire — pasa — deplasare. ing — oprire ~ pivotare ~ aruncare la cos. > Pasa — iesire Ia minge — prindere — oprire pivotare ~ aruncare la cos, fapa condiiilor de joe ¥ Joc 1x2, atacantul cu minge, prin pivotari repetare protejeazd mingea de cei doi aparatori care incearcd S4 provoace o angajare 1x2 mingea; 2x2, sau sa-i smulg > Joc 3x3, 4x4, SxS pe ' gi pe tot terenul, cu si fird finalizare, obligativitatea ca jucarorul care intra in posesia mingii sf execute structura: prindere ~ oprire ~ pivotare, urmata de dribling, pasi sau aruncare, Driblingul ReprezintA elementul tehnie care da posibilitatea jucttorului_ si se deplaseze in teren, fri a se abate de la regula "Inaintarii cu mingea” {pasilor), Driblingul poate fi executat - prin impingerea, rostogolirea sau lovirea mingii. Propriu-zis, driblingul consta dintr-o serie de impulsuri imprimate mingii, care fae si ricoseze din sol in raport cu directia impulsiei gi viteza de deplasare a jucdtorului. Ca urmare, deosebim dribling inalt si jos, executat pe loc sau in deplasare, toate acestea fiind determinate de situatia tactic’ impusa de momentul jocului 9 ¢ dribling pentru protectia mingii (sau de asteptarc); e dribling de trecere din teremul de apiirare in atac; © dribling de —depaigirea adversarului Tehnica de executi palma, cu degetele risfirate, forménd © cup inversi, ia contact cu mingea pe traiectoria sa ascendenta, acoperind o parte a calotei superioare, putin dinapoi, a mingii. Prin flexia bratului din articulatia cotului si a mainii din cea a pumnului, se amortizeazi forfa ascensionali a mingii care este totodati controlati, imediat palma imprim& mingii 0 nou’ impulsie spre sol, printr-o migcare a antebrafului din articulajia cotului, a pumnului si a degetelor, conducdnd mingea pe traiectorie descendent’. Impulsul dat mingii spre sol va fi orientat putin lateral, oblic si inainte fafa de jucator, unghiul de contact al mingii cu solul depinzind de viteza de deplasare a jucdtorului. intreg acest ansamblu de miscari este cunoscut sub denumirea de ,migcare de pompare” v Tine capul sus. Priveste tot terenul Y Controleazii mingea cu degetele. Y Dribleazit energic si hotdirét ¥ Foloseste oprirea atunci cénd se sfarseste driblingul. ¥ Nu opri driblingul pénéi mu te-ai hotairdt ce faci in continuare (pasd, arumcare In eos) 93 DMEGA-TERNOT) omece-TEHN es aye on cial Gregeli freevente © Mingea este plesnita sau lo al palmei Trunchiul prea aplecat din flexia bazinului micsoreaza cémpul de vizibilitate al jueatorutui © Corpul se balansea si nu impinsa prin lucrul braqului gi vertical in timpul executarii driblingului. © Se priveste mingea si nu jocul in ansamblul lui Utilizarea tactica Folosirea acestui element ofensiv in timpul jocului trebuie sa sie motivata tactic: ‘© de trecerea mingii din terenul de aparare in atac; © ca clement de organizare a sistemului de atac; © in atacul in superioritate numeri contraatae; © impotriva apararilor agresive; © pentru scoaterea (degajarea) mingii din zone aglomerate 51 dupa recuperare la panou, Folosirea nemotivat posibilitateaorganizari ofensive, Metodica invatarii ° Exercit > Dribling pe loc: cu mana dreapta, cu mana stanga, inalt, mediu, jos > Dribling din mers si din usoara alergare: cu mana dreapta, cu mana tanga, inainte, cu spatele, lateral, inalt, mediu, jos. > Dribling eu deplasare in ghemuit » Dribling cu ocolire de jaloane. > “Micul maraton” in dribling in acliunile de de ire, pe tactic duce la in rzicrea actiunilor de atac si la vederea contracararii_actiunilor apairari 4 > Dribling cu schimbari de dircetie cu trecerea mingii prin fala, cu piruetd, pe la spate, prinire picioare © Structuri de procedee tehnice > Dribling — oprire — pivotare ~ past. % Dribling ~ aruncare la cos din dribling. > Pase in doi, cu incrucisare, cu dribling. > Dribling cu schimbari Ty = de direclie — pasd din Pos ‘ s APO deplasare — schimbare de directie ~ prinderea et mingii — dribling Denes ant dribling © Etapa conditiilor de joc > Joc 1x2, 2x2, 3x3 cu mareaj agresiv pe jumatate de teren; > Joc 5x3 pe tot terenul cu marca} agresiv pe ¥ gi pe tot terenul runcarea la cos Aruncarea la cos reprezinti elementul ce mai | % Mainile si picioarele sa__fie important al jocului de baschet, | pregdite in orice moment de prin care se concretizeaza scopul | aruncare. final al jocului - inserierea de | ¥ fncepe aruncarea de la picioare. puncte - el reprezinta un act de | ¥ Echilibru, ritm, rapiditate fara indemanare, bazat pe o find | precipitare in executia aruncérilor la coordonare neuromusculara a | coy juedtorului Y Pastreazé aliniamentul vertical © Este elementul tehnic | al corpulué in timpul aruncari care se bucurd de cea mai mare | Execwid aruncarea mumai atunci atentie in procesul de invajare si | ednd este justificara din punct de antrenament, pe toate treptele si | vedere tactic la toate nivelurile de pregi © Reprezinta 0 actiune individual de mare raspundere, cons in final, rezultatul eforturilor depuse de toti jucdtorii echipel, ‘e Fste elementul care poate sa ofere suprema jucdtorilor cat gi celor care asista la desfisurarea unui joc ire, tuind, satisfactic atdt 98 in joc, aruncarea la cog nu poate si nu trebuie sa fie o actiune intimplatoare, Ricuté Riri nici un discernamant. Ea trebuie si alba o juistificare tactic’ a executiei in momentul dat al jocului; Considerim necesar a sublinia unele probleme legate de traiectoria mingii in aruncarile la cos. Aceasta influenteazd direct asupra intrarii mingii in cos, a preciziei. Traiectoria mingii fata de cos poate fi: © inaltd: — mingea vine si cade aproape perpendicular, avand accesibild aproximativ 4/5-imi din suprafata cosului. Prezint& dezavantajul 4 lungimea zborului mingii influenteaza asupra preciziei aruncarii; + © medie: prezinta avantajele gi dezavantajele distantei pe care 0 parcurge mingea, deschiderea cosului fiind de 2/3-imi din suprataja lui; © intinsd: mingea aruncata la cos zboara putin deasupra cosului si nu poate avea decat maximum 1/3-ime deschidere din suprafata cosului. Are in schimb avantajul cd mingea parcurgind o distantéi mai mie’ pana la cos, posibilitatile de deviere a acesteia sunt mici Din caracteristicile celor trei traiectorii reiese c4 cea mai avantajoasa este traiectoria medie deoarece oferd o suprafaja destul de mare din coy pana la cos si posibilitatile de deviere sunt mai mici. Pentru obtinerea celei mai optime traiectorii se recomanda ca unghiul sub care pleacd mingea, fafa de orizontala, si fie in general de 70° si niciodata sub 45°. Minges pe traiectoria sa trebuie si ating’ punctul maxim de inaljime in a doua treime a distaniei dintre jucator si cos. deschisd, mingea parcurge in zbor I distant ceva mai mi ANALIZA PRINCIPALELOR PROCEDEE TEHNICE DE ARUNCARE LA COS Aruncarea ta cos cu o mana, de pe loc, de deasupra eapului Tehnica de exeeutie: in pozitie fundamental, mingea este finut prizi asimetrica, in dreptul pieptului, la nivelul barbiei. Palmele mainii care executd aruncarea se aflé inapoi si putin sub minge, cu degetele fate $i cu cotul orientat in jos, flexia braqului pe antebray formand un unghi de aproximativ 90°, cealaltj mana sprijini mingea din lateral. Privirea este indreptata spre inel sau panou. Jucatorul in pozitie fundamentala medie, este orientat cdtre cos, cu trunchiul pufin aplecat inainte, cu tZlpile paralele si departate aproximativ Ja nivelul umerilor. Piciorul de pe partea brajului de aruncare este cu 0 jumatate de talpa inaintea celuilalt. Greutatea corpului este egal repartizara pe ambele picioare, pe intreaga suprafata a talpitor. ras 96 Executia arunearii incepe printr-o tripli flexie a_membrelor inferioare, care fae ca centrul de greutate al corpului sa coboare putin, in acest timp mingea este ridicaté deasupra fruntii, in aga fel incat cotul braqului de aruncare s4 fie deasupra unirului, Urmeaza aruncarea propriu- zisa, care incepe cu o tripki extensii a membrelor inferioare, concomitent cu ducerea bratelor in sus. In continuarea miscdrii cdtre sus, mingea este trecutd pe palma bratului de aruncare, care se gdseste acum sub minge, si pardseste mana ca urmare a unet ultime impulsii date printr-o flexie paimara pronunjata din articulatia pumnului, miscare de ,bicitiire”, Bratul opus celui de aruncare, ramane in lateral gi in sus, constituind element de protectic a mingii pe ultima parte a aruneirii, in finalul executiei corpul este extins, usor pe varfuri, cu greutatea deplasata pe piciorul din fu, bratul de aruncare este intins in sus si inainte, cu palma si degetele asfirate, orientate in jos gi putin in afard. Degetele index si mijlociu ultimele care au atins mingea sunt orientate catre directia arun eh 7