Sunteți pe pagina 1din 36

MECANISME DE

TRANSPORT PASIV
SI
ACTIV

OSMOZA - MECANISM DE
TRANSPORT PASIV
Definitie: Fenomenul de
difuzie pasiva a moleculelor
solventului printr-o membrana
semipermeabila.
Fluxul de difuzie este
indreptat de la
compartimentul mai diluat
spre cel mai concentrat, pana
la egalizarea concentratiilor
solvitului in cele doua
Membrana semipermeabila =
compartimente.
permeabila numai pentru solvent dar
nu pentru solvit

http://www.youtube.com/watch?
v=w3_8FSrqc-I
http://www.youtube.com/watch?
v=rR7NOSRyzhM
http://www.youtube.com/watch?
v=l7PiudE0QbM&list=TLQQhP6FqpP3ox
IieROWERnBEguHz1WM4Y

Osmometrul

Presiunea osmotica = acea presiune care trebuie exercitata asupra


solutiei pentru a o mentine in echilibru cu solventul separat de ea
printr-o membrana semipermeabila.Fluxul osmotic este evidentiat
prin cresterea nivelului din tub.
Presiunea hidrostatica din tub este o masura a presiunii osmotice.

Presiunea osmotica

= g h, unde = densitatea lichidului, g= 9,8 m/s2,


h = inaltimea coloanei din tub.

Legile presiunii osmotice:

1) La temperatura constanta, presiunea

osmotica a unei solutii diluate este


direct proportionala cu concentratia
molara.

C
K
M

C= concentratia procentuala
masica. K = constanta de
proportionalitate. M = masa
moleculara a substantei care
difuzeaza.

2) La temperaturi mai mici de 40 C presiunea osmotica variaza direct


proportional cu temperatura.

= K C T

V= volumul solutiei, n = nr. de moli subst


dizolvata, R= constanta universala.

c
n
K
K CT K T
M
V

sau V nRT

V = nRT
Presiunea osmotica a unei substante diluate
este egala cu presiunea pe care ar dezvolta-o
moleculele substantei dizolvate daca in stare
gazoasa ar ocupa un volum egal cu volumul
solutiei.
La o temperatura data, presiunea osmotica nu
depinde de natura substantei dizolvate, ci
numai de concentratia molara.
Solutii osmolare = solutii care contin un numar
de particule osmotic active egal cu numarul lui
Avogadro. NA = 6,023 x 1023 mol-1.

Solutii izotonice,
hipertonice, hipotonice
Solutii izotonice= solutii de concentratii molare
si temperaturi egale, care au acelasi solvent deci
si presiune osmotica egala. In cazul celulelor,
solutia care are aceeasi presiune osmotica cu
interiorul celulei se numeste izotonica.
Solutie hipertonica are presiune osmotica mai
mare decat interiorul celulei (csol >310mM). Celula
se ratatineaza (se zbarceste).
Solutie hipotonica- are presiune osmotica mai
mica decat interiorul celulei (csol < 310mM).
Membrana se poate rupe- citoliza (sau hemoliza
in cazul hematiilor).

Presiunea osmotica a
celulelor rosii

Egg Osmosis
http://www.youtube.com/watch?
v=SSS3EtKAzYc
http://www.youtube.com/watch?v=7-QJUUX0iY

Presiunea
plasmei

osmotica a
sanguine

Plasma sanguina este o solutie apoasa de ioni


(Na+, K+, Ca2+), molecule mici nedisociate
(glucoza,aminoacizi) si macromolecule proteice
(albumina, globuline). Fiecare contribuie cu
propria presiune osmotica, iar suma lor reprezinta
presiunea coloid-osmotica (sau oncotica)
= molec.nedisoc + ioni+ plcol
unde plcol = macromol = albumine + globuline
65%
35%

Presiunea coloid osmotica a plasmei


sanguine la 37C este de 22 Torr
(1 Torr = 1mmHg)
Ea reprezinta presiunea pe care ar
dezvolta-o plasma sanguina in contact
cu apa pura prin intermediul unei
membrane semipermeabile
(permeabila numai pentru apa).

Rolul osmozei in procesele


de transport prin capilare
(filtrarea)
In organism, plasma se gaseste intr-un teritoriu
vascular separat de spatiile interstitiale printr-o
membrana semipermeabila monocelulara (permeabila
pentru apa si pentru molecule mici si ioni).
Presiunea hidrostatica a sangelui determina un
transport de lichid intre lumenul capilarului si spatiul
interstitial (sau invers).
Sensul transportului este dat de sensul rezultantei
tuturor presiunilor.

Ultrafiltrare si reabsorbtie

Ultrafiltrare si
reabsorbtie
Presiunea rezultanta:

P = ps- plcol plichid + lichid


unde ps= presiunea hidrostatica a sangelui
plich= presiunea hidrostatica a lichidului interstitial (mai
mica)
plcol=presiunea coloid osmotica a plasmei
lichid=presiunea coloid osmotica a lichidului interstitial

Ultrafiltrare si
reabsorbtie
P>0, transport dinspre lumen spre spatiul
interstitial, predomina presiunea
hidrostatica, ultrafiltrare (in artere).
P<0, transport dinspre spatiul interstitial
spre lumenul capilarului, predomina
presiunea coloidala, reabsorbtie (in vene).

Mecanismul edemelor
Scade concentratia proteinelor sanguine
si lichidul intravascular trece in spatiul
interstitial sub influenta presiunii coloidosmotice a proteinelor din lichidul
interstitial.

Rolul osmozei in elaborarea


urinei
Rinichiul este organul care indeparteaza excesul de
apa si impuritati ca: uree, creatinina, sulfati si acid uric
din organism, mentinand in acelasi timp alcalinitatea
plasmei sanguine prin pastrarea constituentilor
esentiali ai sangelui ca : celule, proteine, glucoza,
saruri anorganice.
Unitatea functionala a procesului renal este nefronul
care contine capsula lui Bowman (sac endotelial) in
care se gaseste glomerul vascular (retea de capilare).
Fluidul din capsula are aceeasi compozitie cu plasma
sanguina cu exceptia proteinelor.

Rolul osmozei in
elaborarea urinei
ETAPA I: Procesul de ultrafiltrare are loc sub
influenta presiunii:
P= ps- (plcol + pCB) unde
ps= presiunea hidrostatica a sangelui din capilare
75 Torr
plcol= presiunea coloid-osmotica a plasmei
28Torr
pCB = presiunea hidrostatica a fluidului din capsula
Bowman 5Torr
Deci P 42 Torr

Rolul osmozei in
elaborarea urinei
ETAPA II: Concentrarea urinei prin absorbtia
transcapilara a apei in circulatia peritubulara.
Capacitatea functionala a rinichiului poate fi
evaluata prin masurarea clearance-ului.
Clearance-ul unei substante pentru un organ
reprezinta volumul de plasma sanguina depurata
complet de aceasta substanta prin functia organului
respectiv, in unitatea de timp.
U= concentratia substantei in urina (mg/ml).
.

U V
CL
m

V = debitul urinar.
m = cantitatea de substanta eliminata intr-un interval
de timp (mg/min)

Clearace- valori normale


si anomalii
Valoarea normala pentru clearance-ul standard
este 54 ml/min, valoarea maxima este 74 ml/min.
Valori mai mici indica anomalii ale functiei
renale.Sub 15 ml/min indica insuficienta renala
grava.
Dializa- epurarea sangelui prin intermediul
reinichiului artificial: sangele se pune in contact
cu o solutie salina de osmolaritate egala cu cea
a plasmei sanguine , printr-o membrana
semipermeaabila artificiala.

Exemplu:
O persoana are concentratia plasmatica
de creatinina de 0.01 mg/ml si in 1 ora
produce 60ml de urina cu o concentratie
de creatinina de 1.25 mg/mL.

Urine formation, please see


http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/focus4/ep-urine.html

Transport pasiv si activ


Transportul pasiv este mecanismul prin
care are loc deplasarea moleculelor sau ionilor
prin simpla agitatie termica sau cu ajutorul unor
transportori, fara a necesita energie metabolica
din partea celulei.
Intre doua compartimente separate de o
membrana pot exista diferente de:
- Concentratie (gradient de concentratie) care
genereaza un potential chimic.
- Sarcini electrice (gradient electric) care
genereaza un potential electric.

Potential chimic, potential


electric
= int ext = RT ln Cint RT lnCext
Potentialul chimic :

Unde R= constanta universala a


gazelor, T= temperatura in grade Kelvin,
C= concentratiile substantei in interiorul
respectiv exteriorul celulei.

Cint
RT ln
Cext

Energia electrica datorata diferentei de potential electic:


W = z F E, unde z= valenta ionului transportat, F= nr. Faraday, E=
diferenta de potential
electric
intre cele: doua fete ale membranei
Potentialul
electro-chimic
celulare.
V = + W = RT ln C / C + zFE.
elc

int

ext

V>0, eflux, ionul iese din celula.


V<0, influx, ionul intra in celula.
V=0,

Relatia lui Nernst


Cint
RT Cint
RT ln
zFE E
ln
Cext
zF Cext
Permite aflarea variatiei potentialului de membrana
daca se cunosc concentratiile ionilor in interiorul si
exteriorul celulei.

Compozitia chimica a fluidului intra si


extracelular

Transport activ
Transportul activ necesita un consum de
energie furnizata de metabolismul
celularcare executa o pompare a
moleculelor dintr-o parte in alta a
membranei.
Acest tip de transport se efectueaza
impotriva unui gradient de energie, adica
de la o stare cu concentratie mica spre
una cu concentratie mare.

Pompa de Na +K +
Este mecanismul tipic de transport activ care
permite trecerea ionilor de Na in exterior si a
celor de K in interiorul membranei, in acelasi
timp.
Este responsabila pentru mentinerea
diferenteide concentratie a ionilor de Na si K
precum si de stabilirea unui potential electric
negativ in interiorul celulei.
Energia necesara este furnizata de catre
hidroliza ATP care elibereaza o energie de 7,3
Kcal/mol in conditii standard.

Pompa de Na + K +

http://www.youtube.com/watch?
v=JGF6ry0SWPs

Mecanismul pompei Na
K
Pompa este de fapt o enzima care
scindeaza ATP numai in prezenta ionilor
Na+ si K+, aceasta are o orientare bine
precizata in structura membranei.
Pentru o molecula de apa hidrolizata ,
pompa transporta 3 ioni de Na+ si 2 ioni
de K+

Pompa de Na + K +
Ambele mecanisme de pompare (atat Na cat si
K) sunt inhibate de inhibitori metabolici
(cianurile) si glicolizi cardiaci (uabaina). Acestia
opresc producerea de ATP in mitocondrie si
compromit astfel starea stationara.
Scaderea temperaturii duce la scaderea
efluxului activ de Na si a influxului activ de K.
Transporturile pasive nu sunt influentate de
temperatura.

Strea stationara la
nivelul membranei
celulare
Distributia ionilor este inegala pe cele
doua fete ale membranei.
Mediul intracelular este bogat in proteine
si K+, dar sarac in Na+ si Cl-. Mediul
extracelular este lipsit de proteine ,
contine Na+ si Cl- in concentratie mare,
iar K+ in concentratie mica.

Potentialul de membrana
Potentialul de echilibru al membranei este dat
de diferenta de potential electric
transmembranar pentru care curentul total
datorat tuturor tipurilor de ioni se anuleaza.
In repaos, membrana se considera polarizata
negativ la interior si pozitiv la exterior.
Valorile potentialului de membrana sunt diferite
in functie de tipul celulei si starea ei
functionala.

Potentialul de repaos.
Formula Goldmann-HodgkinKatz

RT PK C K PNa C Na PCl C Cl
Vm
ln
int
int
ext
F
PK C K PNa C Na PCl C Cl
ext

ext

int

S-a notat cu P coeficientul de permeabilitate al ionilor in

raport cu membrana, iar C este concentratia.


Ionul de Cl- este in echilibru pe cele doua fete ale
membranei, deci termenii care contin valorile pentru Cl se
pot neglija atat la numitor cat si la numarator.
Ionii Na si K contribuie diferit la stabilirea valorii
potentialului, deoarece in repaos, PK >PNa de aproximativ 50
de ori.