Sunteți pe pagina 1din 5

CAMARASESCU CRISTIAN

AN 3 ID REI

TEMA 2

Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul de turiti sosii ntr-o staiune


montan n perioada 2006-2008:
Anul

Numrul de turiti
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

2006

400

320

380

450

2007

420

360

400

450

2008

440

400

420

500

Se cere:
S se reprezinte grafic datele, s se determine componenta sezonier prin ambele
modele(aditiv si multiplicativ) i s se interpreteze valorile obinute;
S se determine seria desezonalizat;
S se previzioneze vnzrile trimestriale pentru anul 2007.

Anu
l

Tri
m

Yt (NR
turisti)

200
6

200
7

200
8

DSB
(deviatii
sezonier
e brute)

YtS
(component
a
sezoniera)

Yt-YtS (seria
desezonaliza
ta)

Valorile
trendului
pt. seria
corectata

400

15

13,28125

386,71875

386,71875

II

320

-40,625

-42,34375

362,34375

393,30965
91

III

380

390

-10

-10

-11,71875

391,71875

399,90056
82

IV

450

397,5

52,5

42,5

40,78125

409,21875

406,49147
73

420

405

15

13,28125

406,71875

413,08238
64

II

360

407,5

47,5

-42,34375

402,34375

419,67329
55

III

400

410

-10

-11,71875

411,71875

426,26420
45

IV

450

417,5

32,5

40,78125

409,21875

432,85511
36

440

425

15

13,28125

426,71875

439,44602
27

II

400

433,75

33,7
5

-42,34375

442,34375

446,03693
18

III

420

-11,71875

431,71875

452,62784
09

IV

500

40,78125

459,21875

459,21875

Metoda aditiva:

Media DSB=1,71875

YtT
(Medii
mobile
)

Yt-YtT

In trimestrul 1, creste cu 10 fata de trend.


In trimestrul 2, scade medie cu 30 fata de trend.
In trimestrul 3, scade medie cu 15 fata de trend.
In trimestrul 4, creste medie cu 37 fata de trend.

,
= 390
= 396.636
= 403.272
= 409.908
= 416.544
= 423.18
= 429.816
= 436.452
= 443.088
= 449.724
= 456.36
= 462.996
Valorile previzionate ale trendului pt trimestrele 1,2,3,4 ale anului 2009 sunt:

Valorile previzionate ale vanzarilor in anul 2009 se obtin insumand valorile estimate
ale trendului cu deviatiile sezoniere corectate:

Anul

Trimestru p
l

ytS
y ( n p ) y ( n p )T ytS

previziune

2009

469.636

10

506.636

476.272

-30

446.272

482.908

-15

467.908

489.544

37

526.544

Metoda multiplicativa

Perioa
da

yt

ytMM
M

yt/ytMMM

ysk*

yts

Yt/yts
(seria
corectata)

Com
p.
Aleat
.

Tr 1
2006

40
0

Tr 2
2006

32
0

Tr 3
2006

38
0

Tr 4
2006

45
0

Tr 1
2007

0,974984
365

0,970393
741

412,2038
127

1,104959
892

1,099757
29

290,9732
929

390

0,974358
974

1,036165
577

1,031286
887

368,4716
684

0,94

397,5

1,132075
472

0,902812
892

0,898562
081

500,8001
221

1,26

42
0

405

1,037037
037

0,970393
741

432,8140
033

1,07

Tr 2
2007

36
0

407,5

0,883435
583

1,099757
29

327,3449
545

0,80

Tr 3
2007

40
0

410

0,975609
756

1,031286
887

387,8649
141

0,95

Tr 4
2007

45
0

417,5

1,077844
311

0,898562
081

500,8001
221

1,20

Tr 1
2008

44
0

425

1,035294
118

0,970393
741

453,4241
939

1,07

Tr 2
2008

40
0

433,7
5

0,922190
202

1,099757
29

363,7166
161

0,84

Tr 3
2008

42
0

1,031286
887

407,2581
598

Tr 4
2008

50
0

0,898562
081

556,4445
802

total

Media =
1.0047