Sunteți pe pagina 1din 3
ners uss oer. LA IES RECTORAT Str M. Kogdlniceanu ar. Cluj-Napoca, RO-400084 Tel::0264-40.53.00 Fax: 0264-59,19.05 rector@ubbelujr0 ‘wwrwubbeuj.0 Nr. 33.192/ 12.11.2014 CIRCULARA In atentia decanatelor Va comunicm faptul cd Guvernul Roméniei a adoptat hot&rérea nr. 1003/2014, publicatd in Monitorul Oficial nr. 823/11.XI.2014, ind suspendarea cursurilor universitare {n zilele de 14 si 17 noiembrie 2014 in scopul asigurairii tuturor conditiilor in vederea exercitaril dreptului la vot. Aceste dou’ zile vor fi recuperate conform unei planificari la nivel de facultate. Intrucat hotrdrea nu face referire la zilele de 15 gi 16 noiembrie 2014, zile in care sunt programate cursuri la ID-IFR, dar avand in vedere premisele de suspendare a cursurilor universitare, precum si scopul declarat al acestei masuri, pentru eficienta se impune in mod clar ca si zilele de 15 si 16 noiembrie 2014 sd fie libere pentru toti studentii, inclusiv pentru studentii de la 1D-IFR. Pe cale de consecinté, se hotiraste ca in perioada 14-17 noiembrie a.c. sé nu se organizeze activitati didactice, inclusiv activitati tutoriale ID-IFR. In cazul in care exist programate astfel de activitati, ele se vor reprograma, in baza autonomiel universitare, la 0 alt’ dat ce va fi anuntatd din timp studentilor. Cualeas’ consideratie, Acad. Prof. loan-Aure! POP OS RGENN Dficial Partea I Numarul 823 Page | of 1 OFICIAL AL ROMANIEI = nen tr ‘news 182 (HRV) Ne 829 teat, becrer’, MotAiAm 91 aure Age Noe 14 psec 2014 eR a AEE sump a 7 Peta zone ean AL GAMER DEDUTATLOR “umole sa scare ont aie do tc da onan ae poet Perrone’ ve eames meee « |? sgalieei serach aa eee eS 2 scot — neane sees agemnana gn raga of GRU aae rn 8 Ea hee ce retreats retennbugipcmy oon Ee eee - saa on SERS cuteteres fi poite wie caste mesmo | Deskinee than simi 30H Commi facet See eee | an Sateen datas +r Bd £ CAMERE! DEPUTATILOR PARLAWENTIR, ROHANIEL CAMERA OEPUTATILON DECIZI Al - v pecizie privind dotegarea aribufitor progadintelai ‘Camaro Daputayilor la voit en 33 34 Regulemontt Comal Cntr wpraba pris sara Crate npr AL TODH, ropa, ct OES foes aren, ropasiatsta Canora Deputallor omtn grazer doco ‘col une — In parade WOH unin 2044, xa canto! Gopi wart azteca aa ‘vepeagodren a Gasca Dota ae geDbELE CAENEI URPLEATILOR ‘VaLAHl STEFAN ZGOKEA cap, 10 retro 2014 Neve ficial Partea I Numarul 823 Page 1 of 1 |MORTTORUL OFICIAL Al ROMANE, PARTE 23011 XL2038 ‘2 — Mito Coven ana w nto dy Ako» 0 axteranead Miata Phan Pain ecouimansnipoer recone 4a mode car eum UENO, fopanorn orcraion whip cele. Dae ea ot Ti graepureatonre ba tclua gi a 0h loco pn prozonta hoary, a conforms cu dapszillo pum ucts bugoune ator Eases NON ‘gota poral 2014 Prensa VICTOR-VIONEL PONTA onteesoome tant dares Mera, Ta Paes sine dant ares init sp {otc pe serfs ees, itintes Goa Coots ‘econ cao pb loorpMa Petrova not gry wt, ‘ajogan Vicor Buch tani 2084 ’ neice - e uve ROWAN HOTARARE ptivind suspercdarea cyrsilior untvorsitare ‘in zlota de 14 $1 47 hotembrio 2014 1h sorta povederioe a 0B Conable Ramin, rapubien, ale ue Vike) Logue 8200 nd oreo tsar Gurosth ‘rev latnlc u eteitosenmperc war, yo et 208 ‘in () 9 un Gh ys Log aca ean or ON, cats Scoop ene. Goveenl Remteal opts procera hana, ‘Art 1. Ta song xtra drop ta vot se apa pant Ales oo 44 917 eotembsio 2644 uipundansa cureurtr cn late do Roeendrt saps oF ‘A 2. = ia rls pa, bem steno eat, _esarhce eal Teva 0 ver rocioata ata suport "At. 8. ingeeiloyoeonta HOU 8 ap rater ven sugar ie Ra, i Praag ‘VICTOR: VIOREL PONTA ‘Contaminant ie et aici norte. 2 Remus Piconta ene dager Rese ‘aor, crear ge ‘pide bag. isn Cosmin Ceatoi ial mune tar, = ‘aca porsounor veto, : Teovann Pre Fras ucuagh, 1 nando 2014 Ne toes aS