Sunteți pe pagina 1din 1

Codul Silvic (Legea nr.

46/2008) ;
2. O.U.G. nr.59/2000, aprobat i modificat pein Legea nr-427/2001 (Statutul
personalului silvic) ;
3. Cartea pdurarului, ed.1997 ;
4. Culegere de legi n silvicultur, ed. 1977 ;
5. L. 31/2000, Ord. Guv. Nr.2/2001, L.90/1996, L. 103/1996 completat cu L.
427/2001 ;
6. Amenajarea pdurilor, autor Iosif Leahu, ed. 2001 ;
7. Protecia pdurilor, ed. 2003 ;
8. Norme tehnice pentru protecia pdurilor M.O. nr.564/06.08.2003,
aprobate prin O.M. nr. 454/2003) ;
9. Norme specifice de protecia muncii pentru silvicultur i economia
vnatului ;
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatri i transporturi
forestiere;
11. Norme tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinat exploatrii,
(aprobate prin O.M. nr. 1651/2000);
12. ndrumri tehnice pentru compoziii, scheme i tehnologii de regenerare a
pdurilor (aprobate prin O.M. nr. 1648/2000) ;
13. Norme tehnice pentru alegerea i aplicarea tratamentelor (aprobate prin
O.M. nr. 1650/2000) ;
14. Norme tehnice privind control anual al regenerrilor (aprobate prin O.M. nr.
1653/2000) ;
15. Regulamentul de paz a fondului forestier aprobat prin H.G. nr. 1076/2009 ;
16. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea i sanionarea contraveniilor silvice ;
17. H.G. nr. 470/04.06.2014, modificat i completat de H.G. nr. 787/2014
privind aprobarea Normelor referitoare la proveniena, circulaia i
comercializarea materialelor lemnoase ;
18. Legea nr. 307/2006 privind aprarea contra incendiilor ;
19. H.G. nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia
persoanelor ;
20. H.G. nr. 361/30.04.2014 privind modificarea H.G. nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003