Sunteți pe pagina 1din 1

Timpurile limbii engleze

1. the simple tenses


PRESENT SIMPLE verb la present
In general, prezentul simplu exprima evenimente sau situatiice exista always, usually, habitually;
ele exista acum, au existat in trecut si probabil vor exista in viitor.
PAST SIMPLE- v.participiu II
Se petrece la un moment dat in trecut. Se incepe si se termina in trecut.
FUTURE SIMPLE- will+ v. Prezent
Actiunea are loc la un moment dat in viitor.
2. the progressive tenses- be + v-ing
PRESENT PROGRESSIVE- Actiune ce are loc in momentul vorbirii si poate continua si dup ace
a fost constatata. (now, al the moment, al present, nowadays, today, tonight, always...)
PAST PROGRESSIVE- Actiune trecuta in progress intreruptata de o alta actiune petrecuta in
trecut. (while, when...)
FUTURE PROGRESSIVE- Actiunea va fi in progress la un moment dat in viitor.
3. the perfect tenses- have+ past participle (III)
PRESENT PERFECT- Actiune recent efectuata sau trecuta al carei efect se resimte si in prezent.
(just, ever, never, already...)
PAST PERFECT- Descrie o actiune ce s-a petrcut inaintea altei actiuni. (for, since, after, yet,
before...)
FUTURE PERFECT- Actiuni care vor fi terminate inaintea viitorului constatat. (before, by, by
then, by the time, until)
4. the perfect progressive tenses have+ been+ v- ing
PRESENT PERFECT PROGRESSIVE- eveniment in progress. cind?inainte de present. Cit de
mult?pentru 3 ore Actiune inceputa in trecut si care continua si in present.
PAST PERFECT PROGRESSIVE- eveniment in progres, cind?inaintea altui evenimet din trecut
FUTURE PERFECT PROGRESSIVE- eveniment in progress, cind?inaintea altei actiuni din
viitor