Sunteți pe pagina 1din 6

STIMULAREA MOBILITII FOREI DE MUNC

A. Acordarea primei de ncadrare


Beneficiari : omerii care in perioada in care beneficiaz de indemnizaie de omaj, se ncadreaz, intr-o
localitate situata la o distanta mai mare de 50 km, de localitatea in care i au domiciliul stabil,
beneficiaz de o prima de ncadrare, acordata din bugetul asigurrilor pentru omaj egala cu de doua ori
valoarea indicatorului social de referina in vigoare la data acordrii.
Acte necesare obinerii primei de ncadrare :
- cerere conform modelului prezentat in anexa nr.11
- actul de identitate in original si copie.
- dovada ncadrrii in munca printr-un act eliberat de angajator (copie contract de munca) cu
precizarea locului de munca unde persoana urmeaz sa sa-si desfoare activitatea
- angajament pentru respectarea art.76 alin(1)din Legea 76/2002, conform modelului prevzut in
anexa nr.13 la norme, care va fi semnat si de funcionarul AJOFM, in fata cruia a fost semnat de
ctre solicitant.
OBLIGATII ALE BENEFICIARILOR
beneficiarii primei de ncadrare sunt obligai sa prezinte lunar, pana in data de 15 a fiecrei
lunii, timp de 12 luni, dovezile emise de angajator ca sunt ncadrai. Dovezile pot fi prezentate
personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.
SANCTIUNI

daca raporturile de munca sau de serviciu nceteaz din iniiativa sau din motive imputabile
angajatului intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data ncadrrii in munca, sumele
primite de ctre beneficiar vor fi restituite.
Sunt motive imputabile angajatului urmtoarele (art.47 din Norme)

a. pentru raporturile de munca


- desfacerea contractului individual de munca, potrivit art.79 , art. 55 lit. b, art. 56 lit. g, si i, art. 61 lit.
a si art. 61 lit. b daca a fost condamnat prin hotrre judectoreasca definitiva din Legea 53/2003
Codul muncii cu modificrile si completrile ulterioare
b. pentru raporturile de serviciu ale funcionarilor publici
- art. 84. alin (1) lit. b si e , alin. (2) lit. f si g si alin. (5) din Legea 188/99 privind statutul
funcionarilor publici, republicata cu modificrile ulterioare.

ANEXA 11 la norme
Cod F O09-01,ver.1

Ctre,
Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc
Piatra Neamt

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________ codul numeric


personal __________________________ beneficiar/beneficiar al/a indemnizaiei de omaj, la
data ncadrrii in munc, avnd carnetul de eviden nr. _______________ solicit acordarea
drepturilor prevzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj
si stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile si completrile ulterioare avnd in vedere
ca ncepnd cu data de ___________________ sunt ncadrat/ncadrat in munc, pe durata
______________________ conform actului*) nr. ________/__________, anexat in copie la
prezenta,
la
unitatea
______________________________
din
localitatea
_____________________ situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea
_____________________ unde am domiciliul stabil.

Data
______________

Semntura
___________________

______________
*) se va scrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de numire

B. Acordarea primei de instalare


Beneficiari : omerii care in perioada in care beneficiaz de indemnizaie de omaj se ncadreaz,
potrivit legii, intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul, primesc o prima de
instalare, acordata din bugetul asigurrilor pentru omaj, egala cu de apte ori valoarea indicatorului
social de referina in vigoare la data instalrii.
Acte necesare obinerii primei de instalare :
- cerere conform modelului prezentat in anexa nr.12 din norme
- actul de identitate in original si copie, care s ateste domiciliul stabil. Copia de pe actul de
identitate se va certifica de ctre funcionarul AJOFM, pentru conformitate cu originalul, prin
nscrierea pe copie a meniunii conform cu originalul urmata de numele, prenumele, semntura
funcionarului si data la care s-a fcut meniunea.
- dovada ncadrrii in munca printr-un act eliberat de angajator (copie contract de munca) cu
precizarea locului de munca unde persoana urmeaz sa-si desfoare activitatea
- angajament pentru respectarea art.76 alin(1) din Legea 76/2002, conform modelului prevzut in
anexa nr.13 la norme, care va fi semnat si de funcionarul AJOFM, in fata cruia a fost semnat de
ctre solicitant.
- in cazul ncadrrii si schimbrii domiciliului intr-o localitate din alt jude, acordarea primei de
instalare se face de ctre AJOFM, unde beneficiarul s-a aflat in evidenta.
- dosarul beneficiarului va fi transferat la AJOFM in a crei raza isi stabilete noul domiciliu, care
va acorda si celelalte drepturi prevzute de lege, si va urmri respectarea obligaiilor ce decurg din
acordarea drepturilor.
OBLIGATII ALE BENEFICIARILOR
-

beneficiarii primei de instalare sunt obligai sa prezinte lunar, pana in data de 15 a fiecrei
lunii, timp de 12 luni, dovezile emise de angajator ca sunt ncadrai. Dovezile pot fi
prezentate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.

SANCTIUNI
-

daca raporturile de munca sau de serviciu nceteaz din iniiativa sau din motive imputabile
angajatului intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data ncadrrii in munca, sumele
primite de ctre beneficiar vor fi restituite.
Sunt motive imputabile angajatului urmtoarele (art.47 din Norme)

a. pentru raporturile de munca


- desfacerea contractului individual de munca, potrivit art.79 , art. 55 lit. b, art. 56 lit. g, si i, art. 61 lit.
a si art. 61 lit. b daca a fost condamnat prin hotrre judectoreasca definitiva din Legea 53/2003
Codul muncii cu modificrile si completrile ulterioare
b. pentru raporturile de serviciu ale funcionarilor publici
- art. 84. alin (1) lit. b si e , alin. (2) lit. f si g si alin. (5) din Legea 188/99 privind statutul
funcionarilor publici, republicata cu modificrile ulterioare.

ANEXA 12 la norme
Cod F O09-02,ver.1

Ctre,
Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc
Piatra Neamt

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________ codul numeric


personal ____________________________ beneficiar/beneficiar al/a indemnizaiei de omaj,
la data ncadrrii in munc, avnd carnetul de eviden nr. _______________ solicit acordarea
dreptului prevzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj si
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile si completrile ulterioare, avnd in vedere
ca ncepnd cu data de _________________ sunt ncadrat/ncadrat in munc pe durata de
________________________ conform actului*) nr. _________ / ___________________,
anexat in copie la prezenta, la unitatea __________________________ din localitatea
_________________________ si ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din
localitatea_______________________ in localitatea _________________________ .
Data
______________

Semntura
___________________

______________
*) se va scrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de numire

ANEXA 13 la norme
Cod F O09-03,ver.1
NR. _______ / _______________

ANGAJAMENT
Subsemnata / subsemnatul _____________________________ posesoare/posesor a/al
actului de identitate _________ seria __________ nr. ________________, codul numeric
personal _________________________, cu domiciliul n ____________________, str.
__________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______,
judeul/sectorul __________________________, nregistrat/nregistrat n evidena Ageniei
pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului __________________ / Municipiului Bucureti,
Agenia local sector ____________________, avnd, dup caz, carnetul de eviden nr.
_________________, n calitate de beneficiar/beneficiar a/al dreptului/drepturilor prevzute la
articolul/articolele __________ *) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru
omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, m oblig
s restitui imediat i n mod integral sumele acordate, n situaia n care raporturile de
munc/serviciu nceteaz, ntr-o perioad mai mic de 12 luni de la data ncadrrii n munc,
din urmtoarele motive :
a) n temeiul art.55 lit.b, art.56 lit.g i i), art.61 lit.a) i al art.79 din Legea nr.53/2003 Codul
muncii, cu modificrile i completrile ulterioare ;
b) n temeiul art.61 lit.b) din Legea nr.53/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
dac a fost condamnat prin hotrre judectoreasc definitiv ;
c) n temeiul art.84 alin.(1) lit.b) i e), alin.(2) lit.f) i g) i alin.(5) din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
ntocmit n **) _____________________ la data de ______________________, n dou
exemplare, dintre care am primit un exemplar.

Semntura ***) ________________


Completat i semnat n faa noastr.
Semntura ****) ________________

________________
*) Se va/vor nscrie articolul/articolele din lege.
**) Localitatea , judeul.
***) Semntura, persoanei care i ia angajamentul.
****) Semntura conductorului ageniei pentru ocuparea forei de munc.

JUDEUL ________________________________
ANGAJATOR _____________________________
SEDIUL/ADRESA __________________________
_________________________________________
C.U.I. _____________________
COD CAEN ________________
TELEFON _________________

Cod F-O09-04, ver.1

NR. ________ / _____________

CTRE,
A.J.O.F.M. PIATRA NEAMT

Angajatorul __________________________________ cu sediul n


____________________________________________________ reprezentat prin
_____________________ avnd funcia de ________________________, prin
prezenta, certificm c d-nul/d-na ______________________________ cu codul
numeric personal _____________________ i BI seria ____ nr. _________, este
angajatul nostru, din data de _________________ , lucreaz n localitatea
____________________________, i
a fost prezent() toat
luna
_____________________ anul ________.
Aceast adeverin se elibereaz pentru d-nul/d-na ___________________
________________, care va beneficia/a beneficiat de prim de ncadrare conform
art.74 sau de prim de instalare conform art. 75 din Legea 76/2002, i trebuie s
dovedeasc meninerea raporturilor de munc timp de 12 luni de la data angajrii,
conform art.45 alin.(2) din HG 174/2002 i art.79 alin (1) din HG 377/2002.

ANGAJATOR,