Sunteți pe pagina 1din 24

P.U.Z.

STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

PLAN URBANISTIC ZONAL

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT


AL DEEURILOR SOLIDE N JUDEUL MEHEDINI
STAIE DE SORTARE I TRATARE MECANO-BIOLOGIC
N COMUNA MALOV

OCTOMBRIE 2011

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL


Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

PLAN URBANISTIC ZONAL

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT


AL DEEURILOR SOLIDE N JUDEUL MEHEDINI
STAIE DE SORTARE I TRATARE MECANO-BIOLOGIC
N COMUNA MALOV

CONTRACT NR.
15-21 / S552 / 15.09.2011

PROIECTANT GENERAL
CONSORIUL
S.C. E.P.E.M. S.A. si S.C. I.S.P.E. S.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
B.I.A. SUBAU GHE. DANIEL
BUCURETI

EF PROIECT
Arh. Daniel SUBAU

BENEFICIAR
CONSILIUL JUDEEAN
MEHEDINTI

DATA
OCTOMBRIE 2011

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL


Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

PLAN URBANISTIC ZONAL


SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DEEURILOR SOLIDE N JUDEUL MEHEDINI
STAIE DE SORTARE I TRATARE MECANO-BIOLOGIC
N COMUNA MALOV

COLECTIV DE ELABORARE :

Coordonator proiect de specialitate:

Urb. Alexandra ANA-VIINESCU

Elaborare:

Urb. Alexandra ANA-VIINESCU


Arh. Daniel SUBAU

Tehnoredactare:

Arh. Daniel SUBAU


Urb. Alexandra ANA-VIINESCU

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL


Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

CONINUTUL DOCUMENTAIEI

A. DOCUMENTE, ACTE
1. Certificat de Urbanism eliberat de Consiliul Judetean Mehedinti
2. Acte de proprietate
B. PIESE SCRISE
B1. MEMORIU DE PREZENTARE
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoatere a documentaiei
1.1.1. Denumirea proiectului
1.1.2. Iniiator
1.1.3. Elaborator (proiectant), subproiectant, colaboratori
1.1.4. Data elaborrii
1.2. Obiectul lucrrii
1.3. Surse documentare
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII
2.1. Evoluia zonei
2.2. ncadrare n localitate
2.3. Elemente ale cadrului natural
2.4. Circulaia
2.5. Ocuparea terenurilor
2.6. Echipare edilitar
2.7. Probleme de mediu
2.8. Opinii ale populaiei
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
3.2. Prevederi ale P.U.G. Malovat si P.A.T.J. Mehedinti
3.3. Valorificarea cadrului natural
3.4. Modernizarea circulaiei
3.5. Zonificare funcional reglementri, bilan teritorial, indicatori urbanistici
3.6. Dezvoltarea echiprii edilitare
3.7. Protecia mediului
3.8. Obiective de utilitate public

4. CONCLUZII
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

B2. REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

C. PIESE DESENATE
0. Plan de ncadrare n teritoriu

scara : 1/15000

1. Analiza situaiei existente

scara : 1/1000

2. Reglementri urbanistice

scara : 1/1000

3. Reglementri echipare edilitar

scara : 1/1000

4. Proprietatea asupra terenurilor

scara : 1/1000

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL


Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

PLAN URBANISTIC ZONAL

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT


AL DEEURILOR SOLIDE N JUDEUL MEHEDINI
STAIE DE SORTARE I TRATARE MECANO-BIOLOGIC
N COMUNA MALOVA

B. PIESE SCRISE

B1. MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoatere a documentaiei
1.1.1. Denumirea lucrarii
PLAN URBANISTIC ZONAL "Sistem de Management Integrat al
Deseurilor solide in judetul Mehedinti" STAIE DE SORTARE I
TRATARE MECANO-BILOGIC N COMUNA MALOV.
1.1.2. Beneficiar
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINI
1.1.3. Proiectant general, subproiectanti, colaboratori
PROIECTANT GENERAL Consortiul S.C. EPEM S.A. si S.C. ISPE S.A.
PROIECTANT DE SPECIALITATE B.I.A. SUBASU GHE. DANIEL
STUDIU GEOTEHNIC S.C. I.S.P.E. S.A. BUCURESTI
STUDII CADASTRALE I TOPOGRAFICE SC GEOMIR SRL
1.1.4. Data elaborrii
OCTOMBRIE 2011

1.2. Obiectul PUZ


SOLICITRI ALE TEMEI PROGRAM
Scopul prezentei documentaii de urbanism tip PLAN URBANSITIC ZONAL este acela
de detaliere a modalitilor de amplasare a obiectivului Sistem de management integrat
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

al deseurilor solide in judetul Mehedinti Statie de sortare si tratare mecanobiologica in Comuna Malovat.
Proiectul propus spre studiu este amplasat in Comuna Malovat, jud. Mehedinti,
Regiunea de dezvoltare 4 Sud-Vest Oltenia. Prezentul proiect face parte din Programul
Operational Sectorial MEDIU 2007 2013, Axa Prioritara 6, Asistena Tehnica care
continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naional care au fost
initiate n cadrul asistentei de pre-aderare, n particular Phare i ISPA.
PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITII, PENTRU
ZONA STUDIAT
Zona reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal si natura obiectivului ce
urmeaz a fi realizat reprezint o prioritate la nivel national.
La proiectarea sistemului integrat de gestionare a deeurilor se tine cont de
prevederile legislative din domeniu, precum i de documentele de planificare existente la
nivel national, regional i judeean. Noul sistem integrat va trebui s ofere servicii mai
bune pentru ceteni i va contribui la imbunatatirea calitatii mediului i a sntii
populaiei. De asemenea, costurile aferente functionarii intregului sistem de gestionare a
deeurilor trebuie s poata fi suportate de ctre populaie.
Proiectul Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti
Statie de sortare si tratare mecano-bilogica in Comuna Malovat ce urmeaza s fie realizat,
urmareste realizarea urmtoarelor funciuni:
1. Statie de sortare a deseurilor reciclabile care va consta intr-o cladire inchisa,
avand in componenta urmatoarele zone distincte:
Zona de receptie a deseurilor reciclabile;
Zona de sortare a deseurilor;
Zona de presare si ambalare a materialelor reciclabile sortate;
Zona de stocare temporara a materialelor reciclabile sortate in vederea
transportului catre valorificare.
2. Statie de tratare mecano-biologica, descompunere aeroba simpla a deseurilor
biodegradabile, cuprinde mai multe zone cu functiuni tehnologice distincte, astfel:
Zona de receptie a deseurilor aduse de la statiile de transfer;
Zona de pretratare mecanica a deseurilor si pregatirea pentru compostare;
Zona de compostare / descompunere aeroba simpla;
Zona de maturare / pregatire pentru depozitare finala;
Cladire administrativa pentru personal.
Pentru aceasta investitie, Consiliul Local al Comunei Malovat, prin HCL Nr. 17/2010 si
HCL Nr. 20/2011, a aprobat darea in administrarea Consiliului Judetean Mehedinti a
terenului in suprafata totala de 36.434 mp, teren aflat in domeniul public al Primariei
Comunei Malovat, compus din 3 parcele, astfel :
parcela cu suprafata de 24.945 mp, avand C.F. si nr. cadastral 50075, teren
aflat n intravilan sat Malov, comuna Malov ;
parcela cu suprafata de 9.910 mp, avand C.F. si nr. cadastral 50271, teren aflat
n extravilan ;
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

terenul cu suprafata de 1579 mp, necesar pentru constructia drumului de acces,


teren aflat parial n intravilan sat Malov, comuna malov, parial n extravilan.
Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea investitiei Statie de sortare si
tratare mecano-bilogica in Comuna Malovat, in cadrul proiectului Sistem de management
integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti .

1.3. Surse documentare


Sursele care au stat la baza elaborrii acestei documentaii au fost urmatoarele:
- datele coninute n piesele scrise i desenate ale P.U.G. Comuna Malovat;
- datele coninute n piesele scrise i desenate ale P.A.T.J. Mehedinti;
- datele coninute n piesele scrise i desenate ale P.A.T.N.;
- strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor;
- discuii la nivelul administraiei publice CJ Mehedinti;
- consultri cu specialiti n domeniu.
LISTA STUDIILOR I PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.
P.U.G Comuna Malovat;
P.A.T.J. Mehedinti;
P.A.T.N.
LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE NTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.
Studiu geotehnic.
DATE STATISTICE
Nu e cazul.
PROIECTE DE INVESTIII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC
DEZVOLTAREA URBANISTIC A ZONEI
Preluare elemente din PUG Comuna Malovat.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII


2.1. Evoluia zonei
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

DATE PRIVIND EVOLUIA ZONEI


Comuna Malova este situata in partea de nord a judetului, in podisul Mehedinti, la
limita platformei Strehaiei, la o altitudine de 100 - 450 m. Comun cu relief de deal,
apropiata de valea Topolnitei, detine elemente geografice colinare cu denivelari de teren
accidentat.
Comuna Malova se invecineaza cu urmatoarele unitai administrativ teritoriale:
Comuna Ilova (la nord), Comuna Siseti (la nord-est), Comuna Czneti (la est),
Comuna Husnicioara (la sud-est), Comuna imian (la sud), Comuna Izvorul Brzii (la sudvest) si Comuna Blvneti (la nord-vest).
Teritoriul administrativ al Comunei Malovat are o suprafata totala de 7783 ha si
cuprinde 7 localitati: Malova (resedinta comunei), Brda, Bobia, Colibai, 23 August,
Lazu i Negreti (satele componente). Fata de resedinta comunei, satele sunt situate la
distante cuprinse intre 3 si 6 km. Legatura comunei Malovat cu municipiul Drobeta Turnu
Severin se face pe drumul national DN 67 Drobeta Turnu Severin Targu Jiu.
CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAIONATE CU EVOLUIA
LOCALITII
Comuna Malovat se afla la cca 10 km de Drobeta Turnu Severin, pe drumul
national DN 67 Drobeta Turnu Severin Targu Jiu, avand legatura si spre zona Muntilor
Mehedinti prin drumul judetean DJ 670. Din drumul national DN 67, catre Drobeta Turnu
Severin, exista racord la drumul national DN 6 (E70) Bucuresti Timisoara.
Drumurile comunale existente fac legatura de la DN 67 spre satele componente ale
Comunei Malovat : DC 8, DC 13, DC 14, DC 14A si DC 17.
Amplasamentul studiat in acest PUZ se afla in Comuna Malovat, la sud de fosta SC
AVICOLA SA si la nord de Prul Pleuva. Accesul se face din drumul national DN 67,
printr-un drum de exploatare aflat partial in intravilanul comunei si partial in extravilan
(terenul destinat drumului de acces avand o suprafata de 1579 mp).
POTENIAL DE DEZVOLTARE
Prezentarea principalelor elemente de dezvoltare economica:
In Comuna Malovat se pot dezvolta activitati de tip industrial, de depozitare si de
constructii, activitati agricole si de crestere a animalelor, servicii si comert, activitati
turistice si de agrement.
PATJ Mehedinti propune dezvoltarea resedintei de comuna ca centru intercomunal
cu rol multifunctional in relatiile intercomunale, in stransa relatie cu Portile de Fier I Gura
Vii vam.
Posibilitati de investitii si directii de dezvoltare:
Echiparea tehnico-edilitara n zona studiata;
Modernizarea drumurilor pentru circulatia rutiera;
Dezvoltarea sistemului de colectare a deeurilor menajere.
2.2. ncadrare n localitate
Amplasamentul propus pentru Proiectul Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Mehedinti Statie de sortare si tratare mecano-biologica in
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

Comuna Malovat se afla in extravilanul Comunei Malovat, in zona fostelor cladiri ale SC
AVICOLA SA, accesul fcndu-se din drumul national DN 67 printr-un drum de
exploatare. Terenul in suprafata totala de 36.434 mp, compus din 3 parcele, se afla in
domeniul public al Primariei Comunei Malovat si in administrarea Consiliului Judetean
Mehedinti.
2.3. Elemente ale cadrului natural
ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI N MODUL DE
ORGANIZARE URBANISTIC: RELIEFUL, REEAUA HIDROGRAFIC, CLIMA,
CONDIII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE
RELIEFUL
Comuna Malova este asezata pe valea Pleuva, la limita dintre Podisul Mehedinti
si platforma Strehaiei, in depresiunea Halnga - Siseti. Comun cu relief de deal,
apropiata de valea Topolnitei, detine elemente geografice colinare cu denivelari de teren
accidentat.
Din punct de vedere morfologic, amplasamentul se ncadreaz la limita de vest a
zonei de Piemont a Motrului, fiind inconjurat de o zona cu dealuri a caror inaltime este
cuprinsa intre +191,0 m pe Dealul Nagarei i +267,5 m pe Dealul Govorei (in partea de
nord-vest) i +303,7 pe Dealul Petrior in partea de sud-est a amplasamentului. Intre
aceste dealuri s-a format o zona de es care este traversata de Prul Pleuva.
GEOLOGIA
Conform PUG al Comunei Malovat, teritoriul comunei se gaseste pe harta
geologica a judetului intr-o zona cu formatiuni sarmatiene-tortoniene. In aceasta zona (a
ulucului depresionar de contact dintre Podisul Mehedinti si Piemontul Motrului Platforma
Strehaiei), ca si in toata zona deluroasa, sunt foarte raspandite depozitele sedimentare
neozoice, formate in principal din nisipuri, argile si pietrisuri, cu frecvente campuri fosiliere.
Rocile cristaline penetreaza forme domoale, rotunjite, trecerea prin Piemontul Motrului
(Strehaiei) realizandu-se printr-un culoar depresionar de contact bine individualizat
ulucul depresionar Halnga-Comneti-Crguieti-Ilova, traversat de rurile dintre
Coutea i Motru, Topolnia si Pleuva.
Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat pe zona de terasa
de pe malul drept al Prului Pleuva.
Din punct de vedere geologic, n zona amplasamentului ntlnim formaiuni
acoperitoare de varsta cuaternar-pleistocen mediu-superior, alcatuind o stratificatie tipica
pentru zonele de terasa a raurilor colinare: un strat subire de argile i prafuri la suprafa,
urmat de un strat cu grosime mare de nisipuri si pietriuri n adncime, sub care se
dezvolt complexul roca de baza de varsta precuaternara neogen-dacian, alcatuita dintrun complex marnos argilos nisipos.
Din interpretarea lucrrilor de cercetare geotehnic - foraj geotehnic, sondaj de
penetrare dinamic, sant de cercetare geotehnica, precum i din cartarea geologic
efectuat in decopertarile executate, s-a putut stabili n amplasament urmtoarea
stratificaie fata de cota terenului:
0,00 0,30 m Sol vegetal in amestec cu praf argilos;
0,30 0,70 m Argila cafeniu inchisa in stare plastic tare;
0,70 1,30 m Nisip mijlociu cafeniu inchis in stare indesata;
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

1,20 2,80 m
1,30 2,00 m
2,00 2,80 m
2,80 4,00 m
4,00 4,10 m
4,10 4,30 m
4,30 5,00 m

P.U.Z. 18-S552/2011

Pietris mare cu elemente de bolovanis foarte indesat;


Nisip grosier cu lentile de argila plastic vartoasa;
Argila nisipoasa cafeniu inchis in stare plastic moale;
Argila prafoasa cafenie cu nisip in stare plastic moale;
Argila prafoasa cafenie cu nisip in stare plastic moale-curgator;
Nisip cu rare elemente de pietris in stare mediu indesat;
Pietris in masa de nisip in stare foarte indesata.

HIDROLOGIA
Din punct de vedere hidrologic se poate meniona faptul c zona este traversat de
Prul Pleuva, a carei directie de curgere in zona amplasamentului este nord/est
sud/vest. Prul Pleuva este un afluent pe partea stanga a Prului Topolnia, care la
rndul su este un afluent pe partea stanga al Dunrii. Cele doua pruri, Pleuva si
Topolnia, reprezint colectorul principal al apelor de precipitaie de pe versanii i vile
acestei zone, avnd un bazin mare de colectare a apelor de precipitaie. Debitele acestor
doua parauri sunt influentate de apele de precipitatie si se manifesta cu debite sporite
primavara la topirea zapezilor.
Lucrrile executate n zona amplasamentului au pus n eviden nivelul apei
subterane la adcimea de 2,80 m, fiind n direct corelare cu nivelul de precipitatii din
zona i nivelul apei din Prul Pleuva. Acest nivel poate avea o fluctuatie de +/- 1,0 m.
CLIMA
Comuna Malova se afla in zona temperat continentala cu influente submediteraneene. Temperatura medie anuala a aerului in depresiunea Halnga-Malova
(chiar si mai sus) scade la 8 - 9 C. Ca urmare a u nui intreg complex de factori se
intalnesc topoclimate diferite (al versantilor, vailor, torentilor, etc.), astfel incat clima in
aceasta comuna se individualizeaza. Cantitatea cea mai mare de precipitatii este sub
forma lichida, cu valori anuale de 800 900 mm. Directia surselor de aer are o dominanta
vestica si nord-vestica, dar vantul isi schimba des directia, btnd si dinspre nord-est.

2.4. Circulaia
ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFURAREA N ZONA A CIRCULAIEI RUTIERE
Amplasamentul viitoarei Statii de sortare si tratare mecano-biologica din Comuna
Malovat se afl n extravilan, in zona de sud-vest a Comunei Malovat, accesul facandu-se
din drumul national DN 67, apoi printr-un drum de exploatare neasfaltat.
2.5. Ocuparea terenurilor
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCIUNILOR INCLUSE N ZONA
STUDIAT
Conform extraselor de carte funciar, folosinta actuala a terenurilor este:
parcela cu suprafata de 24.945 mp, avand nr. cadastral 50075 arabil;
parcela cu suprafata de 9.910 mp, avand nr. cadastral 50271 neproductiv;
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

terenul cu suprafata de 1579 mp, drum de pmnt (parial), parial pune,


neproductiv.
RELAIONRI NTRE FUNCIUNI
Potrivit prevederilor P.U.G. al Comunei Malovat, destinatia propus este:
parcela cu suprafata de 24.945 mp, avand nr. cadastral 50075 arabil;
parcela cu suprafata de 9.910 mp, avand nr. cadastral 50271 arabil;
terenul cu suprafata de 1579 mp, drum de acces (parial), parial pune.
GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT
Zona detaliat n P.U.Z. are o suprafa totala de 36.424 mp, teren arabil si
neproductiv, situat n intravilan (parcela cu suprafata de 24.945 mp) si in extravilan
(parcela cu suprafata de 9.910 mp); terenul destinat drumului de acces (1579 mp) este
situat parial n intravilanul comunei si parial n extravilan. Terenurile sunt libere de
constructii, fiind neconstruite.
ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT
Amplasamentul studiat prin PUZ este in vecinatatea fostei SC AVICOLA SA, incinta
fara activitate. Celelalte terenuri invecinate sunt neconstruite.
ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, N CORELARE CU ZONELE VECINE
innd cont de natura investitiei, corelarea cu zonele vecine este posibila, dar
tinand cont de instituirii unei zone de protectie de minim 500 m fa de orice zon locuit.
ASIGURAREA CU SPAII VERZI
n stadiul actual, nu exist zone de spaiu verde amenajat, comuna Malovat oferind
mari suprafete verzi naturale : dealuri, paduri colinare, valea Prului Pleuva, etc.
EXISTENA UNOR RISCURI NATURALE N ZONA STUDIAT SAU N ZONELE
NVECINATE
Conform studiului geotehnic realizat concomitent cu aceasta lucrare, terenul are
stabilitatea natural asigurat si nu prezinta semne de apariie a unor viitoare alunecri de
teren.
Conform P.U.G. al Comunei Malovat,
cursul Prului Pleuva nu este amenajat si protejat ;
PRINCIPALELE DISFUNCIONALITI
Analiza situaiei existente a relevat urmatoarele disfunctionaliti :
terenul cu suprafata de 1579 mp destinat drumului de acces nu este amenajat,
conditie necesar bunei desfurri a staiei de sortare si TMB;
amplasamentul studiat este traversat partial de Prul Pleuva, ceea ce face
imposibila amplasarea statiei de sortare a deseurilor;
lipsa utilitatilor de alimentare cu apa si canalizare.
2.6. Echipare edilitar
1.Ci de comunicaie:
Vecinatati:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

Nord SC AVICOLA SA, domeniul public al Primariei Malovat ; teren aflat n


proprietatea privat a persoanelor fizice/juridice;
Est pune, domeniul public al Primariei Malovat;
Vest pune, domeniul public al Primariei Malovat;
Sud Prul Pleuva , domeniul public al Primariei Malovat

Amplasamentul studiat in acest PUZ este situat in zona de sud-vest a Comunei


Malovat, accesul facandu-se din drumul national DN 67 printr-un drum de exploatare.
2. Alimentare cu apa si canalizare situaia existenta
In Comuna Malovat exista un sistem de alimentare cu apa, care cuprinde
urmatoarele: captarea de izvor, statie de pompare, conducta de aductiune, rezervor si
retele de distributie. Canalizarea menajera nu exista.
n zona studiata prin PUZ nu sunt prezente retele de alimentare cu ap.
3. Alimentarea cu gaze naturale situaia existenta
n zona studiata prin PUZ nu exista reele de alimentare cu gaze naturale.
4. Alimentarea cu energie electric situaia existenta
La nord de terenul studiat prin acest PUZ, in imediata vecinatate, exista linia
electrica aeriana LEA 20 kV, care traverseaza Comuna Malovat de la sud-vest la nord-est,
paralel cu drumul national DN 67.
5.Telecomunicaii
Pe amplasament nu se gsesc instalaii de telecomunicaii.
6. Reea de televiziune prin cablu
Amplasamentul nu este afectat de reea de televiziune prin cablu.

2.7. Probleme de mediu


RELAIA CADRUL NATURAL CADRUL CONSTRUIT
Terenul destinat proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in
judetul Mehedinti Statie de sortare si tratare mecano-biologica in Comuna Malovat,
compus din 3 parcele, se afla in domeniul public al Primariei Malovat si sunt terenuri
neconstruite.
La nord de terenul studiat prin acest PUZ, se afla fosta SC AVICOLA SA, incinta
fara activitate, cu cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare.
La sud de amplasamentul studiat se afla Prul Pleuva, al carui curs nu este
amenajat si protejat. Cursul prului afecteaza partial terenul destinat statiei de sortare
(parcela cu suprafata de 9.910 mp), crend conditii nefavorabile ce trebuiesc mbuntite
prin lucrari hidrotehnice de deviere a Prului Pleuva.

EVIDENIEREA RISCURILOR NATURALE I ANTROPICE


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

Risc seismic
Conform studiului geo-tehnic realizat pentru acest PUZ, Comuna Malovat se afla n
zona de seismicitate avnd valoarea de varf a acceleraiei terenului pentru proiectare ag =
0,12 (pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani) i o perioad de
col Tc = 0,7 sec, in conformitate cu Normativului P100/2006; in conformitate cu S.R. 11
100/1 - 1993 se ncadreaz n zona de seismicitate 71.
Risc de inundabilitate
Conform PUG al Comunei Malovat, Prul Pleuva nu creeaza probleme de
inundabilitate.
Conform studiului geo-tehnic, desi nivelul apei subterane a fost intalnit la o
adancime de 2,80 m (cu o fluctuatie de +/- 1m), acesta este in directa corelare cu nivelul
de precipitatii si cu nivelul apei Prului Pleuva. Se recomanda lucrari de hidroizolatie pe
orizontala si verticala pentru protectia fata de apele de precipitatie (conf. studiului geotehnic realizat de SC ISPE SA).
Riscuri antropice
Imediata vecinatate a SC AVICOLA SA, care in prezent nu mai functioneaza, dar
care nu detine sistem de retinere a dejectiilor, acestea fiind deversate in Prul Pleuva.
De asemenea n incinta unitii agricole este insalubr, locuitorii fcndu-i un
obicei n a arunca gunoaie aici, terenul fiind parial mprejmuit.
MARCAREA PUNCTELOR I TRASEELOR DIN SISTEMUL CILOR DE
COMUNICAII I DIN CATEGORIILE ECHIPRII EDILITARE, CE PREZINT
RISCURI PENTRU ZON
Interveniile propuse n cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zon.

EVIDENIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESIT PROTECIE


In zona studiata n PUZ i n vecintile ei, pe o raza de cel puin 500 m, nu au fost
identificate valori de patrimoniu construit care sa fie inscrise in L.M.I. din 2010.
A fost semnalata prezena unui sit arheologic la sud de prul Pleuva, localizat
ntre zona studiat prin PUZ i satul Malov (la peste 200m de limita zonei de studiu), sit
care nu este nscris n Lista Monumentelor Istorice (cu o suprafat de 1800 mp conform
ridicarii topo executata de SC GEOMIR SRL Ion M. Cristian Viorel); zona de protectie a
acestuia nu afecteaza amplasamentul studiat.
EVIDENIEREA POTENIALULUI BALNEAR I TURISTIC
Terenul studiat prin acest PUZ nu se afla intr-o zona cu potential balnear sau
turistic.
2.8. Opinii ale populaiei
Este obligatorie informarea populatiei privind obiectivele acestui proiect de
dezvoltare urbanistica a localitatii. Este important nelegerea funciunilor care se propun
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

pe parcela care a generat P.U.Z., n scopul realizrii unei Statii de sortare si tratare
mecano-biologica in Comuna Malovat.
Aceasta informare se va face prin grija administratiei publice locale, conform Legii
nr. 350 din 06.07.2001, republicata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
sectiunea a 6-a.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC


3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Obiectivele si tintele privind gestionarea deseurilor in judetul Mehedinti au fost
stabilite pe baza prevederilor Planului Regional de Gestionare a Deseurilor - Regiunea 4
Sud-Vest Oltenia si a Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor, pe baza prevederilor
legislative europene si nationale si tinand seama de situatia actuala din judet.
Conform Studiului de Fezabilitate - Sprijin pentru AM POS Mediu n vederea
pregtirii portofoliului de proiecte finanate prin Axa 2 din POS Mediu realizat pentru
proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti, n
judeul Mehedini s-a construit deja un depozit ecologic conform, amplasat n Drobeta
Turnu Severin, acesta fiind deja n operare. Depozitul ecologic va primi deeurile i
rezidurile din ntregul jude, n conformitate cu PRGD i cu Master Planul pentru
Gestionarea Deeurilor din judeul Mehedini.
In cadrul proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul
Mehedinti, se va realiza investitia Statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica in
Comuna Malovat, avand o capacitate de 33.182 tone/an pentru statia de sortare, respectiv
54.843 tone/an pentru statia de tratare mecano-biologica.
Amplasamentul studiat in acest PUZ se afla in Comuna Malovat, la sud de fosta SC
AVICOLA SA si la nord de Prul Pleuva. Accesul se face din drumul national DN 67,
printr-un drum de exploatare aflat partial in intravilanul comunei si partial in extravilan
(terenul destinat drumului de acces avand o suprafata de 1579 mp). Acest drum va trebui
amenajat si asfaltat corespunzator circulatiei auto.
Terenul destinat acestei investitii apartine domeniului public al Primariei Comunei
Malovat si este dat in administrarea Consiliului Judetean Mehedinti.
Folosinta actuala a terenului este teren liber de constructii.
Amplasamentul studiat este traversat partial de Prul Pleuva, ceea ce face
imposibila amplasarea statiei de sortare a deseurilor. Pentru rezolvarea acestui
inconvenient se vor face lucrari hidrotehnice de deviere a Prului Pleuva, numai in baza
unor studii si proiecte de specialitate. Traseul acestei devieri a fost stabilit de proiectantul
general i este preluat n studiul de fa ca atare.
Desi exista un sistem centralizat de alimentare cu apa in unele zone din Comuna
Malovat, in zona studiata prin PUZ nu sunt prezente retele de ap si canalizare,
asigurarea acestor cerinte urmand a se face prin foraje proprii de alimentare cu apa,
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

respectiv prin realizarea unui rezervor de apa si a unui bazin pentru colectarea apelor
uzate.
3.2. Prevederi ale P.U.G. Comuna Malova
Din punct de vedere al prevederilor Planului Urbanistic General al Comunei
Malovat, amplasamentul studiat prin acest PUZ este situat atat n intravilan (26.131 mp),
cat si in extravilan (10.293 mp), folosinta actuala si destinatia terenurilor fiind terenuri
arabile si neproductive.

3.3. Valorificarea cadrului natural


Avnd n vedere situaia din teren, regimul juridic i vecintile ct i natura
investitiei este necesar protejarea cadrului natural, a unor suprafete de teren din teritoriul
administrativ al Comunei Malovat.
Pe amplasamentul care a generat PUZ s-a propus realizarea unor perdele de
protectie dispuse perimetral, cu limea de 6 m, realizate din plantatii medii si inalte vezi
plana 02 Reglementri urbanistice. Prin zonificarea funcional propus se prevede un
procent de 30% din suprafata totala a terenului, care va fi ocupat de spaii verzi si perdele
de protectie.
Condiiile de amplasare i conformare a construciilor n raport cu gradul de
seismicitate, distanele dintre cldiri, regimul de nlime, sistemul tehnic constructiv, tipul
fundaiilor i adncimea de fundare se stabilesc la faza DT-AC pe baza proiectelor
executate de ctre specialiti atestai. Proiectarea construciilor ce urmeaz a se executa
se va face n conformitate cu prevederile normativului P100-1/2011.
3.4. Modernizarea circulaiei
Cai de acces:
accesul se va face din drumul national DN 67, apoi printr-un drum de
exploatare neasfaltat cu latimea de 6 m (terenul cu suprafata de 1579 mp);
se propune amenajarea drumului de exploatare pentru accesul autoutilitarelor in statia de sortare si TMB a deseurilor ;
platforme si drumuri de incinta betonate.
Imprejmuiri si porti de acces
Pentru a proteja i delimita incinta, construciile i utilajele existente, se
propune un gard cu inaltimea de maxim de 2,60 (considerat de la cota
terenului natural), transparent, din elemente metalice, care poate avea
sarma ghimpata pentru asigurarea impotriva intruziunilor.
Pentru accesul auto n incinta , se prevd pori de tip culisant. Deschiderea
porilor este de 6,00 m pentru a asigura o circulaie n ambele sensuri a
autovehiculelor. Accesul pietonal se face tot prin intermediul acestor pori.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL


Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

3.5. Zonificare funcional reglementri, bilan teritorial, indicatori urbanistici


Se propune scoaterea din extravilan a unei suprafete de 10.293 mp, respectiv a
parcelei de 9.910 mp si a unei suprafete de 383 mp din suprafata de 1579 mp a drumului
de acces, si extinderea intravilanului Comunei Malovat astfel incat sa cuprinda intreaga
suprafata de teren care a generat PUZ.
EXTINDERE INTRAVILAN STATIE DE SORTARE SI TRATARE MECANOBIOLOGICA IN COMUNA MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
ZONA STATIE DE SORTARE SI T.M.B. (Z.D.t.s.)
ZONA PLANTATII DE PROTECTIE (Z.P.p)
ZONA DRUM DE ACCES (Z.drum)
Pe amplasamentul ce face obiectul prezentului PUZ se vor realiza obiective
constand in lucrari de constructii, platforme si amenajari, conform proiectului.
Toate cele 3 terenuri care compun amplasamentul destinat proiectului Sistem de
management integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti, in suprafata totala de
36.424 mp, au documentatie cadastrala executata de S.C. GEOMIR S.R.L. si reprezinta
suportul prezentei documentatii de urbanism.

A. SUBZONA STATIE DE SORTARE SI T.M.B. - (Z.D.t.s.)


Va avea in componenta urmatoarele obiective:
Imprejmuire si poarta de acces;
Cantar pod-bascula;
Cabina pentru supravegherea accesului si operator de cantarire;
Cladire administrativa ;
Statie de sortare ;
Zona acoperita descarcare deseuri solide ;
Cladire pre-tratare mecanica a deseurilor ;
Bazine pentru tratamentul biologic ;
Zona de maturare acoperita ;
Panou de slefuire cu tambur mobil ;
Drumuri si platforme de circulatie pentru autovehiculele de transport deseuri;
Zona de parcare;
Container statie de pompare si rezervor apa;
Container grup sanitar ;
Separator ulei ;
Biofiltru ;
Rezervor de colectare levigat ;
Bazin colectare ape uzate.
Regimul de inaltime = max P+1E
Inaltimea maxima a constructiilor = 10* m
POT max = 37%
CUT max = 0,4
Platforme betonate, drumuri incinta si spatii pentru parcaje = 33%
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

Spatii verzimin = 14%


* In situatii exceptionale constructiile pot avea inaltimi mai mari, cu conditia ca solutiile
adoptate sa fie justificate din punct de vedere functional, de procesul tehnologic sau de
productie, respectndu-se CUT maxim propus prin prezentul regulament, dar nu mai mult
de 15m fa de cota terenului.

B. SUBZONA PLANTATII DE PROTECTIE (Z.P.p. )


Perdele si spatii verzi de protectie perimetrala ; se propune un rnd de vegetaie
nalt dublat de un rnd de vegetaie medie, cu o latime de 6 m.
Perdeaua de protectie marcata pe plan va putea fi intrerupta acolo unde sunt
necesare accese pietonale si carosabile pe parcel.
C. SUBZONA DRUMULUI DE ACCES (Z.drum )
Terenul avand suprafata de 1579 mp va fi amenajat si asfaltat corespunzator
circulatiei auto, latimea profilului fiind de 6 m.
Nota:
Toate calculele referitoare la POT si CUT au fost facute considerandu-se St=S
parcela existent.
Se pot construi cladiri auxiliare oriunde pe parcel, respectandu-se retragerile fata
de limitele laterale ale parcelei stabilite prin R.L.U. aferent P.U.Z.

BILAN TERITORIAL - P.U.Z. COMUNA MALOV


Denumire parcel

Imobile identificate prin


nr. cadastrale 50075,
50271, comasate
St=34855mp

Construcii (cldire
anex cntar, cldire
administrativ, grupuri
sanitare, cldiri sortare i
tratare deeuri,
echipamente .a.)
(maxim)
POTmax. CUT
maxim. Hmax/ Nr.
de niveluri max
37%

Drum de acces,
Sdrum=1579mp
Suprafee la sol
Subzone funcionale

0.4

Platforme
betonate
circulaii pe
parcel,
accese,
spaii de
parcare
(maxim)

Spaii
verzi
(minim)

Albie
pru
Pleuva

Plantaii
de
protecie
(maxim)

Drum
acces

% din St

% din
St

% din
St

% din
St

10*/P+1

33%

14%

1%

15%

12896mp

11502mp

4880mp

349mp

5228mp

100%
1579mp

ZPp

Zdrum

ZDts

% din
Sdrum

*Posibilitate de mrire a H maxime pn la 15m, acolo unde procesul tehnologic necesit nlimi mari, cu respectarea CUT propus

BILAN TERITORIAL - TOTAL SUPRAFA PUZ (3.64ha)


Tipul de ocupare
S (ha)
% din S total
Construcii
1,29
35,00%
Amenajri (platforme
1,31
35,00%

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL


Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

betonate, drum de acces,


drumuri de incint, spaii
de parcare)
Spaii verzi, spaii libere
TOTAL

1,04
3,64

30,00%
100,00%

3.6. Dezvoltarea echiprii edilitare


A. ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE
n zona studiata prin PUZ nu sunt prezente retele de ap, asigurarea acestei
cerinte urmand a se face prin foraje proprii de alimentare cu apa, respectiv prin realizarea
unui rezervor de apa si a unui bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate, inclusiv a
unui separator de ulei.
Amplasamentul viitoarei statii de sortare si TMB a deseurilor va fi echipat cu un
container care contine un rezervor de apa si o statie de pompare a apei. Acest bazin va fi
folosit si pentru depozitarea apei necesare stingerii incendiilor. n acest sens se vor
respecta prevederile normativelor in vigoare privind calitatea apei, protectia surselor de
apa, asigurarea rezervelor necesare pentru apa de incendiu, etc.
B. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Statia de sortare si TMB a deseurilor din Comuna Malovat necesita alimentare cu
energie electrica iar aceasta cerinta va fi asigurata prin racordarea la retele existente in
zona, n functie de posibilitatile tehnice specifice amplasamentului. Racordarea la limita
incintei se va face printr-un racord trifazic, prevazut cu Bloc de Masura si Protectie
Trifazica (BMPT), cu protectiile aferente.
Se propune racordarea la linia electrica aeriana LEA 20 kv, care se afla in imediata
vecinatate a terenului studiat prin acest PUZ, linie electrica ce traverseaza Comuna
Malovat de la sud-vest la nord-est, paralel cu drumul national DN 67.
Suplimentar se prevede o sursa neintreruptibila de tensiune, pentru asigurarea
functionarii aparatelor de masura si control pe perioadele de intrerupere accidentala a
alimentarii principale.
Se va solicita avizul CEZ Distributie SA.
Se propune ca reelele electrice n zonele de dezvoltare s fie subterane i n
msura posibilitilor, coordonate cu celelalte reele, s fie montate n galerii tehnice,
aceste detalii stabilindu-se la faza DT-AC.
Toate echipamentele electrice si instalatiile vor fi conforme cu cerintele
standardelor respective EN si IEC.
C. TELECOMUNICATII
In perioada executiei statiei de sortare si TMB a deseurilor, executantul va folosi
telefoanele portabile din dotarea proprie. In perioada de exploatare a obiectivelor, n
functie de necesitati si de posibilitatile existente in zona fiecarui amplasament se poate
prevede retea de acces la telefonie fixa sau mobila.

3.7. Protecia mediului


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

Proiectul Sistem de management integrat al deseurilor solide in Judetul Mehedinti


este supus evaluarii impactului asupra mediului conform anexei nr. 2. din HG nr.
445/2009, la pozitia 11, litera b instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele
prevazute in anexa nr. 1, operatiune definita in anexa nr. II A si anexa nr.II B, din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
La elaborarea sistemului de management al deseurilor au fost luate n considerare
toate elementele de planificare din domeniul gestionarii deseurilor existente in prezent la
nivel national, regional si judetean, dar si de documente neadoptate dar in curs de
adoptare de Romania.
De asemenea, la elaborarea sistemul de management al deseurilor s-a tinut seama
de prevederile documentelor de planificare existente sau in curs de elaborare in domeniul
apei din judet.
Descriere a statiei de sortare si TMB
Urmare a sistemului de colectare, staiile de sortare ce se vor construi realizeaz
separarea diferitelor tipuri de materiale reciclabile (metale, sticl, plastic i hrtie/ carton)
pentru a permite folosirea acestora n industria de reciclare.
n mod similar n staia de tratare mecano-biologica TMB / staie de compost se
urmrete tratarea fraciei biodegradabile din deeu, colectat separat n pubela umed,
n vederea reducerii cantitii de deeu biodegradabil eliminat prin depozitare. Produsul
secundar rezultat din aceast activitate este un material de tip compost (CLO). Este de
ateptat ca pe parcursul primului an de implementare, impuritile din pubela umed s fie
mari, astfel nct staia va opera doar ca o staie simpl TMB / staie de compost. Dar n
mod gradual, deoarece se va mbunti i participarea populaiei calitatea materialului
produs se va mbunti la rndul su, i acest produs de tip compost poate deveni
acceptabil pentru lucrri de fertilizare a solului. Astfel CLO poate fi utilizat, cel puin pentru
nceput, ca material de acoperire n depozit i de valorificare a zonelor ecologizate, foste
depozite de deeuri neconforme, sau a altor zone contaminate. Mai trziu este de ateptat
o mbuntire a calitii CLO i ca absobia acestuia pe pia s fie posibil.
Sistemele propuse sunt absolut compatibile unele cu altele i astfel eficiena
sistemului de colectare selectiv va rezulta n optimizarea operrii staiei de sortare i a
staiei de tratare mecano-biologica TMB i n maximizarea utilizrii produselor secundare.
Colectarea separat va rezulta n:
mbuntirea calitii reciclabilelor, care vor conine mai puine impuriti ;
mbuntirea calitii CLO, care vor conine o cantitate redus de materiale
nedorite (sticl, metale, etc).
Depozitul care va deservi ntregul jude i va primi rezidurile generate de staaia de
sortare i staia simpl TMB / staia de compost reprezint stadiul final al sistemului
integrat. Faptul c, cea mai mare parte a cantitii de deeuri care va fi eliminat prin
depozitare va fi fost tratat, rezult ntr-o reducere a nivelului de biodegradabilitate,
reduce potenialul impact asupra mediului rezultat n urma operrii depozitului, provenite
n principal din generarea de levigat i biogaz.
Ca urmare a celor de mai sus rezult c fiecare component a sistemului de
management integrat este n perfect corelaie cu activitile care i urmeaz, crescnd
eficiena economic i beneficiile asupra mediului pe care sistemul le are.
Msuri de reducere
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

Lucrri de control ale emisiilor de aer


Procesarea deeurilor de ambalaje colectate separat presupune c nu sunt
probleme cu emisia de mirosuri neplcute i limiteaz emisia de praf. Praful poate aprea
pe durata descrcrii i a ncrcrii meterialelor din vehiculele de transport i n locurile
unde materialele cad de pe o band pe alta, sau n zonele de stocare temporar.
Trebuie subliniat faptul c procesarea va avea loc n interiorul cldiri staiei de
sortare cu toate uile nchise pentru a evita emisiile de praf n mediul nconjurtor.
Sistemul de control, al aerului din interiorul cldiri va include:
Sistem de colectare a aerului poluat ;
Unitatea de tratare i curire a aerului poluat ;
Priz de alimentare cu aer curat n cabinele de sortare manual.
Se va prevedea la toate punctele n care pot aprea emisii de praf, un sistem de
evi de colectare pentru nlturarea aerului poluat, cum ar fi n zona de recepie i la
punctele de cdere de pe benzi. Cldirea principal va fi supus unor condiii de presiune
sczut pentru a se evita emisia de praf prin deschiderile cldirii. Aerul poluat va fi
sucionat de un ventilator, evacuat i trecut printr-un sac cu filtru n care se va colecta
praful.
Un ventilator va alimenta cu aer curat mbuntind condiiile de mediu din cabinele
de sortare manual. Sistemul de alimentare cu aer curat i sistemul de colectare al aerului
poluat vor face cel puin 4 schimburi de aer pe or pentru cabinele de sortare.

Lucrri de control al levigatului


Staia de sortare nu presupune c va produce levigat datorit faptului c deeurile
recepionate sunt deeuri uscate de ambalaje (toate tipurile de hrtie, carton, metale
feroase i neferoase, plastic i sticl). Apa uzat care se produce n staie este ap de
splare provenit de la splarea pardoselilor cldirii i apa uzat menajer.
Levigatul rezultat de la statia de tratare mecano-biologica va fi colectat ntr-un
rezervor. De aici, vehicule speciale de transport vor transfera levigatul la staia de tratare a
levigatului din instalaia central de gestionare a deeurilor respectiv la Drobeta Turnu
Severin (conform Studiului de Fezabilitate elaborat de Proiectantul General), sau la staia
de epurare a apelor uzate care se va construi in Comuna Malovat.
Pentru intretinerea si spalarea platformelor statiei de sortare si TMB a deseurilor,
este necesara realizarea unui sistem de rigole, care vor prelua si apele pluviale; acestea
vor fi trecute mai intai printr-un separator de grasimi si apoi in bazinul pentru colectarea
apelor uzate. Acest sistem de rigole perimetral va asigura preluarea apelor pluviale,
limitand riscul unor posibile inundatii in perioadele ploioase.
Sistemul de spalare al anvelopelor
Scopul acestui sistem este spalarea anvelopelor autoutilitarelor de colectare a
deseurilor. Sistemul este localizat intr-o zona ingustata a drumului de incinta, chiar inainte
de zona de iesire. Apele uzate provenite de la spalarea anvelopelor vor fi colectate intr-un
rezervor (care face parte din echipamente) si vor fi transferate in mod regulat la rezervorul
de colectare a apelor uzate.
n urma analizei problemelor de mediu s-au conturat propunerile si msurile de
intervenie ce se impun pentru protecia mediului :
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

reglementri n utilizarea terenului, respectarea distanelor normate de protecie


i evitarea amplasrii unor funciuni ce pot deveni surse de poluare;
se vor realiza perdele si spatii verzi de protectie perimetral, asa cum sunt
reprezentate in plansa de Reglementari urbanistice;
la eliberarea autorizatiilor de constructie se va impune si respectarea
suprafetelor minime de spatii verzi;
marirea gradului de echipare edilitara prin realizarea obiectivelor;
respectarea distanelor de protecie si siguranta, asa cum sunt reprezentate in
plansa de Reglementari urbanistice;
in perioada executiei lucrarilor de constructii se interzice depozitarea
materialelor de constructie si a deseurilor n albia sau pe malul Prului
Pleuva, precum si evacuarea de ape neepurate pe sol sau n apele de
suprafata;
instituirea zonei de protecie a amplasamentului propus pentru Statia de sortare
si tratare mecano-biologica in Comuna Malovat, care va avea raza de 500 m,
zon n care este interzis construcia de locuine.

La finalizarea proiectelor de investitii, titularii acestora vor demara procedura de


autorizare din punct de vedere al protectiei mediului (n conformitate cu prevederile
Ordinului Nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu),
n cadrul careia exista posibilitatea identificarii eventualelor aspecte de impact si a
conformarii cu prevederile legislatiei de mediu.
3.8. Obiective de utilitate public
Obiectivele de utilitate publica sunt urmatoarele:
racordarea Staiei de sortare i tratare mecano-biologic comuna Malov la
reeaua de alimentare cu energie electrica existenta in zona, respectiv linia de
medie tensiune LEA 20kv existenta in Comuna Malovat.

4. CONCLUZII
Proiectul Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti
a fost elaborat pe baza metodologiei pusa la dispozitie de catre Ministerul Mediului si
Padurilor si acopera o perioada de planificare de 30 ani (2010 2040). Din punct de
vedere geografic, sistemul de management al deseurilor se refera la tot judetul Mehedinti,
atat mediul urban, cat si mediul rural.
Obiectivele si tintele privind gestionarea deseurilor in judetul Mehedinti au fost
stabilite pe baza prevederilor Planului Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 4
Sud-Vest Oltenia si a Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor, pe baza prevederilor
legislative europene si nationale si tinand seama de situatia actuala din judet.
La elaborarea sistemului de management al deseurilor s-a tinut seama de toate
elementele de planificare din domeniul gestionarii deseurilor existente in prezent la nivel
national, regional si judetean, dar si de documente neadoptate dar in curs de adoptare de
Romania.
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

4.1. Dezvoltari urbanistice


Propunerile din acest P.U.Z. au fost corelate cu elementele de reglementare din
Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. al Comunei Malovat si cu P.A.T.J.
Mehedinti. Documentatia va fi trimis spre aprobarea Comisiei Tehnice de Urbanism si
Amenajare a Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Mehedinti.
Amplasarea cldirilor fata de limitele parcelei viitoarei Statii de sortare si tratare
mecano-biologica din Comuna Malovat va respecta reglementarile din acest P.U.Z., in
concordanta cu prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.
Categoriile principale de interventie (si totodata prioritati) vor fi :
racordarea la linia electrica aeriana LEA 20kv existenta in zona pentru
alimentarea cu energie electrica; se va solicita avizul SC CEZ Distributie SA ;
amenajarea drumului de exploatare pentru accesul auto-utilitarelor in statia de
sortare si TMB a deseurilor (terenul cu suprafata de 1579 mp);
lucrari hidrotehnice de deviere a Prului Pleuva, numai in baza unor studii si
proiecte de specialitate ;
realizarea plantatiilor de protectie pe parcela care a generat PUZ, avand latimea
de 6 m, din plantatii medii si inalte, conform plansei de Reglementari
urbanistice.
4.2. Aprecieri ale elaboratorului PUZ. Concluzii finale
Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism
restricii i permisiviti necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea
constructiilor din zona studiata.
Este obligatorie informarea populatiei privind obiectivele acestui proiect de
dezvoltare urbanistica a localitatii. Este important nelegerea funciunilor care se propun
pe parcela care a generat P.U.Z., n scopul realizrii unei Statii de sortare si tratare
mecano-biologica a deseurilor in Comuna Malovat.
Analiza situaiei existente a relevat unele disfunctionaliti legate de necesitatea
amenajarii drumului de acces (terenul de 1579 mp) care va asigura accesul autoutilitarelor in incinta nou proiectata.
De asemenea, este necesara devierea Prului Pleuva, acest lucru fiind necesare
lucrari hidrotehnice care se vor face in baza unor studii si proiecte de specialitate.
Desi P.U.G. al Comunei Malovat propune realizarea unui depozit ecologic pentru
deseuri menajere, proiectul Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul
Mehedinti face ca acest lucru sa nu mai fie necesar, Comuna Malovat avand nevoie doar
de o statie de sortare si tratare mecano-biologica a deseurilor. Depozitarea deseurilor se
va face la centrul din Drobeta Turnu Severin, acolo unde depozitul ecologic a fost realizat
si este pus n funciune.
Se propune scoaterea din extravilan a unei suprafete de 10.293 mp, respectiv a
parcelei de 9.910 mp si a unei suprafete de 383 mp din suprafata de 1579 mp a drumului
de acces, si extinderea intravilanului Comunei Malovat astfel incat sa cuprinda intreaga
suprafata de teren care a generat PUZ.
Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti Statie de sortare si tratare mecano-biologica in Comuna Malovat necesit instituirea
unei zone de protecie sanitar fa de zonele rezideniale, cu raza de 500 m de la limita
terenului.

ntocmit,
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL
Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro

P.U.Z. STATIE DE SORTARE SI TRATARE


MECANO-BIOLOGICA N COM. MALOVAT, JUD. MEHEDINTI
MEMORIU DE PREZENTARE AFERENT P.U.Z.

P.U.Z. 18-S552/2011

arh. Daniel SUBAU

urb. Alexandra ANA-VIINESCU

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - SUBASU GHEORGHE DANIEL


Bucuresti, Sector 3, Aleea Postavarul nr. 4, bl. C4, sc. 7, ap. 90, C.I.F. 21466705
Tel : 031-804 3087 ; 0723597105 ; e-mail: office@arhitecturasirestaurare.ro
www.arhitecturasirestaurare.ro