Sunteți pe pagina 1din 3

Academia de Studii Economice

Facultatea de Marketing

PROIECT
MIXUL DE MARKETING N CADRUL COMPANIEI DE SERVICII

Cearpaic Vasilica
Grupa 1728,Seria A
Marketing

Bucuresti
2015

1.Introducere: scurta descriere a companiei, domeniu, valori, organizare, istoric, afilieri,


concurenta
2. Mixul de marketing:

Produs: descriere, calitate, ciclul de viata, R&D, inovare, garantie, servicii post-vanzare,

strategii de produs, abordarea fata de concurenta


Pret: nivelul in raport cu concurenta, modul de percepere, modul de stabilire, reduceri de

pret, strategii abordate, comparatii cu concurenta


Distributia: amplasamentul si distanta fata de concurenta, canalele de distributie utilizate,

tipul distributiei, strategii abordate, comparatie cu concurenta


Promovare: modalitati utilizate, campanii in derulare, strategii, comparatie cu concurenta
Personalul: numarul si rolul fiecare categorii, descriere personalului, clasificarea,

pregatirea, motivarea si remunerarea, strategii abordate, comparatie cu concurenta


Clenti: descriere, caracterizare socio-demo, profilul, cota de piata, imaginea companiei in
randul clientilor, politica de fidelizare, strategii, comparatie cu concurenta

3.Dovezi fizice/evidente fizice: descriere, ce anume se vrea transmis, strategii abordate,


comparatie cu concurenta
4.Diferentierea sau avantajele comparative: SWOT, puncte forte, puncte slabe si remediere,
propuneri de diferentiere.

Introducere