Sunteți pe pagina 1din 12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

home>>

CursprofesionalcompletAutocadAutodesk2015inspatiul2Dsi3D,includesimigrareadelaversiunivechiAutocad
DespreCursAutocad2015ISBN9789730182163
Avand o experienta in realizarea de cursuri Autocad inca de la
varianta 2000, dupa proiectul international Curs Autocad 2008, ale
caruilectiivideosestudiazain5stateeuropene,vaprezentamacum
cursulvideopentruultimavariantaAutocad,2015.

Acest Curs Autocad complet studiaza instrumentele si tehnicile de


lucru cu Autocad 2015, dar contine si lectii despre migrarea de la
versiunianterioare2006,2008,2009,laAutocad2015,exempluaici.
Utilizatoriiobisnuiticuvechileversiunisepotadaptamaiusor.
TotceeacetrebuiesastitidespeAutocad2015!

VersiuniAutocadcesaalegeti?
VaoferimcursuripentruvarianteleAutocad2002,Autocad2008(proiect
international)siacumAutocad2015,toateinspatiul2Dsi3D.
Studiatiacestlinksiluatiodecizieconformacunevoiledvs.

Vapropunem2DVDcarecontin210delectiivideoAutocad,
structurate in 17 capitole si insotite de 580 de exercitii
Autocadinstadiulintialsifinal.
Dupa parcurgerea lor, veti putea desena in Autocad 2015
orice model, veti cunoaste toate instrumentele
caracteristice, veti stapani tehnicile de lucru la nivel
profesional. LicentaeducationalagratuitaAutodesk>>

Studiati in confortul caminului dumneavoastra, in propriul ritm,


urmarind lectiile video Autocad, ascultand explicatiile audio, studiind
zoneledezoomdinlectiilevideoAutocad,indicatiiledincasutelede
detalieredepeecransilucrandcufisiereledeexercitiiAutocadpuse
la dispozitia dvs. pe DVD. Preluati exercitiul in stadiul initial, studiati
lectiavideo,apoireluatiaceleasioperatiipepropriulcalculator.
La final comparati ceea ce ati obtinut cu fisierul de exercitiu aflat in
stadiulfinal.

Pelangademonstrareafolosiriiinstrumentelorsiatehnicilordelucru,
lectiile video Autocad compara modul de lucru in Autocad 2015 cu
moduldelucruinversiunileanteriorareAutocad,astfelincatutilizatorii
obisnuiticuvecheainterfatasasepoataadaptamairapid.
In acelasi timp, utilizatorii care iau contact cu Autocad pentru prima
data,potinvatacumsafoloseascainstrumentelesisaaplicetehnicile
dedesenare.

DomeniuldepregatireAutocad
AcestCursAutocadvaesteutilindiferentdedomeniultehnicpentru
caredoritisavapregatiti,deoareceesteunprogramdedesentehnic.
IndiferentcadoritisainvatatiAutocadpentruarealizaproiectede
arhitectura,constructii,designinterior,mobilier,electrotehnica,electro

DVDurileacestuisofteducationalramanaledvs.siputetiapelala
eleoridecateorivetiaveanevoie.
RezolutialectiilorvideoAutocaddinacestsofteducationaleste1364
/732pixeli.

nica, mecanica, confectii metalice, instalatii, operatiile sunt aceleasi,


instrumentelesitehniciledelucrusuntidentice.
O parte din exemplele si aplicatiile din acest Curs Autocad apartin
domeniuluimecanic,deoareceacesteobiecteauogeometrieextrem
decomplexa.
Dacaleputetidesenapeacestea,vetiputeadesenaorice.

Autocad produs de firma Autodesk este cel mai utilizat program de


proiectare asistata de calculator. C.A.D. inseamna "computer aided

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

1/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015
design",saudesenasistatdecalculator.
Autocadesteutilizatcainstrumentdelucruinactivitateadedesenare
si proiectare a inginerilor, arhitectilor, tehnicienilor si studentilor la
oriceprofildeinginerie,darnunumai.

SpatiuldelucruAutocad2015diferadespatiiledelucrualeversiunilor
anterioare,lucrucarepoategeneraconfuzie.
PutetirestauraspatiuldelucruAutocadclasicininteriorulspatiuluide
lucru Autocad 2015. Operatia este foarte simpla, urmariti clipul video
dindreaptamigrareadelaversiunianterioareAutocad.

ObtinereaprogramuluiAutocad2015:dacadoritidoarsavainstruitisinufolositiAutocad2015inscopuricomerciale,dacasuntetistudentsau
profesor,putetidescarcaocopiegratuita,functionalainintregime,cuoduratadelicentierede3ani,deaici>>
TilturilesidescrierilelectiilorvideodincursAutocad2015
CursAutocad2015,DVDNr.1Autocadinspatiul2D
Capitolul1:Spatiuldelucru,interfataAutocad2015
1.Interfata
Autocad2015,
comparatiecu
vechileversiuni
Autocad3
lectii

PrimulcontactcuspatiuldelucrusiinterfataAutocad2015,comparatiecuspatiuldelucrualversiuniloranterioareAutocad.
Fereastradedeschidere:startupwindow.
Vomdiscutadespre:Ribbon,tabs,panels,canvascontrols,visualizationcube,navigationbar,commandline.
Incepereaunuinoudesen,variantedeaincepe,salvari,exporturi.
Ampastratdenumirileoriginaleinlimbaenglezapentruinstrumentesimeniuri,darpeparcursullectiilorvideo,acestedenumirisunt
traduseinlimbaromana.
Obs.UtilizatoriiobisnuiticuversiunimaivechiAutocadpotanticipa,urmarindlectiaNr.30careprezintamigrareaAutocaddela
versiunianterioare,laAutocad2015.SpatiuldelucrusepoateadaptafoarteusorversiuniloranterioareAutocad,iatacum>>

2.Afisarea
meniului
Ribbon,spatii
delucru

ModurideafisareameniuluiRibbon,comutareaintreafisari,fereastradeaccesrapid/quickaccess,setarilespatiuluidelucru,
particularizarialespatiuluidelucru/workspacesettings.

3.Abrevieriin
comenzi

Autocadfolosesteunsistemdescriereacomenzilor,ceeaceneajutasalucramcuoriceversiuneAutocad,deoareceindiferentde
versiune,comenzilesuntaceleasi.Vominvatasaeditamabrevierilepentrucomenzi.
Modificareaabrevierilorpentrucomenziledinliniadecomanda.

4.Unitatide
masura

Afisareasimodificareaunitatilordemasura,comandaUNITS

5.Dialogulde
optiuni

Options,setareacatorvaparametriiaidesenuluisispatiuluidelucru

ExempludeafisareaspatiuluidelucruAutocad2009ininteriorulAutocad2015,exempluaici>>

Capitolul2:Manipulareadesenului
6.Deplasarea
desenului
7.Micsorarea
saumarirea
afisarii
desenului

Deplasareaafisariisimarireasaumicsorareaafisarii,comenzilePANsiZOOM,exempluaici>>

ComenzileZOOM,utilizare.Regenerareadesenului.Folosireabareidenavigare,afisareasauascundereabareidenavigare.
Candapasam<ENTER>?Aceastaintrebareestepusademulticursantiincepatori.UrmaritiinceputulLectiei159.

8.Comenzide
manipulare

AccesareasiutilizareaSteeringWheel:noulinstrumentdemanipulareadesenului,exempluaici>>

9.Vederi

Namedviews:crearesisalvaredevederi,comutareaintrevederi,comenzileVsiV

10.Spatiul
modelsihartie

Modelspacesipaperspacesaulayoutspace,introducere

Capitolul3:Instrumentededesenare,desenareaobiectelorelementare,panoulDraw
11.Linia

Desenareaobiectelorelementare:line.Optiunidedesenarealiniei,inchidereaconturuluipoligonalformatdinsegmente,afisarea
caseteidynamicinput,setareasiutilizareadynamicinput,butoanedinstatusbar:ortho,snap.Utilizatoriifamiliarizaticuversiuni
Autocadanterioaresuntsfatuitisanusaratotusiparteaadouaacesteilectii,deoarecemoduldeafisareabutoanelordinbarade
stareestediferit.
Obs.Pentruutilizariavansatealecomenzilordinbaradestare,mergetilaLectiaNr.4447,apoireveniti.

12.Modalitatide Obiecteledinspatiuldelucrusepotselectaindouamoduri:selectieWindowsiCrossingWindow.
selectie
13.Cercul

ComandaCIRCLE.Desenareaunuicerc,metode,optiunisiparametriide

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

2/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015
desenare,exempluaici>>

14.Arculde
cerc

ComandaARC.Desenareaunuiarcdecerc,metode,optiunisiparametriide
desenare,exempluaici>>

15.
Dreptunghiul

Desenareaunuidreptunghi.Explorareasidefinireamoduluidelucruculiniadecomanda,explorareaoptiunilorlinieidecomanda
(Area,Dimension,Rotate,Elevation,Thickness,Width),exempluaici>>

16.Polilinia

Polyline.Compararealinecupolyline.Desenareauneipolilinii,parametriisioptiuni
dedesenare:arcesisegmente.ComandaPLINE,PEDIT.Editareauneipolilinii.
PuncteledeGrip.Stretch,Addremovevertex.

17.Poligoane

ComandaPolygon.Nuintamplatoramalesaceastaordinealectiilor,deoarece
poligonulesteconstruitdintrosingurapolilinie,nudinmaimultelinii.
Poligoninscrissicircumscriscercului,exempluaici>>

18.Elipsa

Desenareauneielipse.

19.A.B.
Hasurarea

ComandaHATCH,hasurareaunuiobiect,parametriidehasurare,gradient.
Comandaboundary,creareauneipoliliniidintrosuitadelinii.
PentrucomandaBoundary,vedetisiLectiaNr.45.
Hasurareaasociativasidisociativa,exemple,practici.Matchhatchproperties,
exempluaici>>
Lectia19.B.utilizareaulterioaraaaranjarii,tehniciimplicate.

20.Curbetip
Spline

DesenareacurbelordetipSpline:SplineFitsisplineCV.Anticipare,lectia142B.
Aplicatie:Lectia20.bdesenareaprofiluluiuneicamecuceledouatipuridecurbe,
SplineFit/CV,exempluaici>>

21.Obiecte
ajutatoare

Ajutoarevizualeinspatiuldelucru:liniaajutatoareConstructionLine,razainfinita
Ray,punctul,MultiplePoints.

22.Divizarea
obiectelor

ComenzileMeasuresiDivide.

23.Region

ComandaRegion.VedetisiLectiaNr.45

24.Multilinia

Desenareamultilinieisisetareaparametrilorsai:scara,alinierea,stilul,editareaintersectiilordemultilinii.

25.Revision
Cloud

Marcareadetaliilordindesen.

26.Acoperirea
obiectelor

ComandaWipeOut.

27.Polilinia3D

Desenareauneipoliliniiinspatiultridimensional.

Helixobject.
28.Obiectul
Elice

Desenareauneispiraleinspatiul3D,parametriidedesenare,modificarea
proprietatilorelicei,exempluaici>>

29.Donut

Sectorulcircular.Desenareadonut.

30.Migrareade
laversiuni
anterioare
Autocad

ComparatieintremoduldelucrusiapelareainstrumentelorinversiunianterioareAutocad,migrareadelaversiunile2006,2008la
versiunile2008,2015.
Apelareainstrumentelordinliniadecomanda.

Capitolul4:Modificareaobiectelor,panoulModify
31.Deplasarea
obiectelor
32.A.B.C.
Racordari,tesiri

Modify:ComenzileCopy,Move,Mirror,Rotate.ComenziledemodificareFillet,
Chamfer,BlendCurves.
PentruutilizareaextinsaacomenziiFilletpentrusegmentecarenuse
intersecteaza,urmaritiinavansLectiaNr.42.
Lectia32.B.OptiuneaNoTrim/TrimlaFilletsiChamfer.Anticipareautilizariiacestei
optiuniintehnica3D.Lectia32.C.Extindereaintersectiilordelinii.

33.Explode

ComandaExplodeaplicatapentrufragmentareaobiectelor2Dsi3D.

34.Extinderea

ComenzileExtendsiTrim,parametriilinieidecomanda,tehnicadelucru,exempluaici>>

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

3/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

siretezarea
35.Stretch

AplicareacomenziiStretch,optiuneaStretchMultiple.Tehnicadelucru,moduldeselectare.

36.Scalarea
obiectelor

ComandaScale,apelareainstrumentului,optiuni.TehnicafolosiriipunctelordeGrip.
Aplicatie:Lectia36.Bfolosireapunctelordegrippentrualtemodificarialesegmentului.

37.Aranjaride
obiecte

Multiplicareaobiectelorprinaranjarealorpeliniisicoloane,oripeocalecircularainchisasaudeschisa.
RectangularArraysiPolarArray,exempluaici>>
NoiletrasaturialefunctieiArray.AranjareaobiectelorpeocalePathArray.Optiuneaaranjariiasociative.
Obs.ComutarealafereastraclasicadearanjaredinAutocad2012.

38.Offset

TehnicaderealizareacomenziiOffset,variantededesenare,exploatareatehniciidelucru.

39.Lenghten

ModificarealungimiiunuiobiectprincomandaLengthen,comparatiecucomandaStretch.

40.Ruperea
segmentelor

InstrumenteleBreaksiBreakatPoint.
Obs.diferentaintreapelareainstrumentuluidinpanoulModifysiapelareainstrumentuluidinliniadecomanda.

41.Join

Joincommand:aplicareacomenziiJoin,limitarialetehniciiJoin.

42.Editarea
poliliniei

ComandaPEDIT,explorareaoptiunilorlinieidecomanda,utilizareatehniciidelucruimpreunacucomandaFillet.
Afisareagrosimiidelinie,comandaLineweight.

43.Editarea
curbeispline

Transformareapolilinieiinliniedetipspline,editareacurbeispline,comandaSPLINEDIT.

Operatiiboolenedeintersectie,scadere,unireasuprafetelor.
44.Operatii
boolene

OperatiaRegion.
SetareaparametrilorOSNAPsauSnapcursorto2Drefferencepoints.

45.Comanda
Overkill

Utilizareanouluiinstrument,situatiideaplicare,tehnicidelucru.Obs.Boundary
RegionsiBoundaryPolyline.

46.Alinierea
obiectelor

ComandaAlignObjectsdinAutocad2015indeplinestetotdatasifunctiadescalare
aunuiobiectsursafatadeobiectuldestinatie,iatacele3fisieredeexercitii
Autocadaici>>

Capitolul5:Desenareacuprecizie,lucrulincoordonate
47.SnapsiGrid

UtilizareatehniciiGridsiSnaptoGridindesenareacuprecizie,setareareteleidegrid.

48.Desene
izometrice

Realizareadesenelorizometrice,simulareaspatiului3Dininteriorulspatiului2D,exempluaici>>

49.Sistemulde
coordonate

Intelegereasistemuluidecoordonate,coordonatecartezienesicoordonatepolare.
Pozitiaunuipunctprincoordonate.
Desenareaunuisegmentdedreaptacuajutorulcoordonatelorcartezienesipolare,
exemplupentrualteobiecteelementare.
ApelatifisiereledesuportteoreticdinfolderuldeexercitiiAutocadallectiei49,
exempluaici>>

50.Aplicatie

Desenareaunuiconturpoligonalfolosindcoordonatecartezienerelativesicoordonatepolarerelative.
Desenareaunorfigurigeometricecudimensiunisipozitieprecisa.

51.Urmarirea
polara

OptiuneaPolartracking,setarileoptiunii,tehnicadelucru.

52.Dynamic
input

SetariDynamicInput,preferintealeutilizatoruluipentruergonomiadesenarii.

53.Lucrulcu
ObjectSnap

Proceduradelucru.SetarileOSNAP.SetariavansateOSNAPpermanentsitemporar.ShowLineweight.Scurtaturipentruusurarea
desenarii.Aplicatie.UnuldinfisiereledeexercitiiAutocad,exempluaici>>

54.Tehnici
Snap

TehnicaavansatapentruSnapto2D:optiunea"From".Aplicatie,exempluaici>>

55.TehniciSnap

TehnicadelucruObjectSnapTracking,aplicatie.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

4/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

tracking
56.Coordonate
NV

CoordonatelepunctuluiNordVestpeoharta,atasareacoordonatelordeunpunct

57.Modificarea
sistemuluide
coordonate

WorldcoordinatesystemWCSsiUsercoordinatesystemUCS.Definireanotiunilor,modificareaWCSinUCS,schimbareapozitiei
UCS,rotireaUCS,desenareainmultipleUCSUtilizareamaimultorUCSintrundesen.

Capitolul6:Gestionareaobiectelor,lucrulpelayere
58.Izolareasi
ascunderea
obiectelor

Pentruomaibunagestiuneaobiectelorinspatiuluidedesenare,acesteapotfiizolatesauascunse,independentdelayere,
exempluaici>>

59.Scaratipului
delinie

Modificareascariilinieiindependentdelayer,unificareascariiliniilordincadrulaceluiasidesen.

60.Proprietatile
obiectelor

Proprietatileobiectelor,modificareaproprietatilor.
Modificareaculoriiobiectelor,modificareagrosimiidelinie,modificareatipuluideliniealobiectului.
Atribuireadeproprietatiunuiobiect:culoare,grosimedelinie,tipdelinie,afisareagrosimiidelinie.
Instrumentulmatchproperties.

61.Comanda
List

ComandaListafiseazaproprietatileobiectelorselectate,vomrevenilaacestsubiectcuocaziatemeiInquiry.

62.Lucrulpe
layeresau
straturi

Atribuireadeproprietatidiferitelorobiecte.Lucrulpelayere.Layerproperties
manager.
Controlulafisariiininteriorullayermanager.Creareaunuinoulayer,redenumirea
layerului,stergerea,setareaunuilayercaactivsaucurent.Quickproperties
folosireasisetareaferestrei.
Controlulproprietatilordecatrelayer,salvarealayerelorcatemplate,
exempluaici>>

63.Atributele
layerelor

Definirea,creareasimodificareaatributelorunuilayer.Mutareaunuiobiectdintrunlayerinaltul.Operatiisitehnicicurentedelucru
culayerele,aplicatiedeconstructiisiarhitectura.

64.Operareacu
layeretemplate

Deschiderea,modificarea,salvarealayerelortemplate.

65.Dropdown

MeniulDropdownlayer,cairapidedelucruculayerele.

66.Instrumente
speciale

Autocad2015introduceinstrumenteputernicesitehnicispecialepentrulucrul
avansatculayerele,exempluaici>>

67.Statusul
layerelor

Salvareastariilayerelorindiferiteetapepentruprezentarieficientecatreclienti,Layerstate.

68.Migrareade
laversiuni
anterioare

LectiavideodemonstreazamigrareadelaversiunianterioareAutocadla2015,modulincarelayerelefunctioneazaesteidenticsi
invechilevariante,darlipsescnoileinstrumentedeautomatizaredinautocad2015,exempluaici>>

Capitolul7:MasurareasiCotarea,lucrulcutextul
69.Masurarea

Masurareadimensiunilorliniare,unghiulare,radiale,a,arieisiperimetruluiunei
suprafete,volumuluiunuiobiect.
Obtinereadeinformatiidintrundesenexistent.Calcululininterioruldesenului
Autocad.Lectia69.B.Inserareaimaginilordereferintameasure/scale.

70.Cotarea.
Panoulde
cotare.
Instrumentede
cotare.

TabulAnnotate.Cotarea,dimension:linear,aligned,angular,arclength,radius,
diameter,jogged,ordinate.

71.Cotarea

Exemplepracticederealizareefectivaatehniciidecotare,cotarealiniara,cotarea
unghiulara,cotareaaliniata,cotarearazelor,cotareadiametrelor,cotareacontinua,
cotareacontinua,exempluaici>>

72.Modificarea
cotelor

Ajustarialecotarii,modificarialetextului(cotei),sagetilor,liniilorajutatoaresiliniilor
decota,exempluaici>>

73.Editarea
stiluluidecotare

Editareastiluluidecotare:modificareaparametrilorstiluluicotareinAutocad2015,precumsiinvechileversiuni.Migrareala
Autocad2015.Obs.optional,pentrucotareaadnotativa,putetiasistalalectianr.120,apoireveniti.

Proceduradecotare,tehnicadebaza.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

5/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

74.Eliminare
dincotare

Eliminareaunorelementedefinitoriialecotarii,ascundereaunorelementedincotare.

75.Substilul
cotarii

Creareaunuinousubstildecotarepentruundesendeconfectiisistructurimetalice,exempluaici>>

76.
Suprascrierea

Suprascriereacotariisiastiluluidecotare,generareaunuisubstildecotaretemporar,editareasubstiluluidecotare.

77.Migrareade
laversiuni
anterioare

MigrareadelaversiunianterioareAutocadlaversiunea2015serealizeazafoarteusor,exempludeeditareastiluluidecotarein
versiunianterioare,sintaxadinliniadecomandapentrucreareasieditareastiluluidecotare.

78.
Suprascrierea
cotei

Existasituatiiincaredorimsasuprascriem
cotaindicataautomatdeAutocad,iata
metodadelucru.

79.Cotari
tehnologice

Cotareainlantsicotareatehnologica,
exempluaici>>

80.Cotarea
rapida

TehnicadecotarerapidaQuickDimension.

81.Liniade
indicatie

Leader.Asezareaprescriptiilortehnicepeliniideindicatiemultipleindesen,
gestionarealor,exempluaici>>

82.Centre

Marcareacentrelorobiectelor.

83.Tolerante

Inscriereapedesenaabaterilorgeometrice,deformasidepozitie,atolerantelor.

84.Stiluldetext

Crearea,modificareasisalvareaunuistildetext.

85.Textulpeo
linie

Instrumentulsinglelinetext.Optiunideeditareatextuluipeolinie.Incadrareatextuluiintruncadru,justifyinside.

86.A.Textul
multilinie

Instrumentulmultilinetext.Scriereaparagrafelordetext,optiunidemodificarecueditoruldetextAutocad.

86.B.Text
adnotativ

Textuladnotativ,generare,modificare.Obiecteadnotative:cote.Transformareaunuielementcurentinadnotativ.Modificarea
atributelorpentruselectiideobiectemultiple.Obs.putereatextuluiadnotativinviewportssepoatevedeainlectia119.

87.Tabele

LucrulcutabeleinAutocad2015.IntroducereatabelelorderepereindesenuldeproiectAutocad2015,completareadatelor,
importultabelelordedatedinExcelsauOpenOffice.Creareasimodificare,salvareastiluluidetabel.Extragereadepachetede
datedintrunfisierAutocadsiexportulacestorasubformadefisier*.xls.

Capitolul8:Reutilizareacontinutului.Lucrulcugrupurisiblock
88.Lucrulcu
grupuri

Creareaunuigrup,multiplicarea,editareagrupului,modificareaparametrilor
obiectelordingrup,adaugareadeobiecte,gestionareagrupurilor,
exempluaici>>

89.Lucrulcu
blockuri

Definireanotiuniideblock.Realizareaunuiblock,inserareablockuluiindesen,
tehnicadelucru,utilizareablockurilormultiple,exempluaici>>

90.Proprietatile
block

Proprietatileblockatribuitedelayersi
atribuitedeblock/ByLayerByBlock.Edit
blockdefinition.

91.Redefinirea
block

Puterealucruluicublockuri:definireasi
redefinireablockurilorsimodulincare
modificarilesepropagaasuprainstantelor
sale,inlocuireablockuluisimodulincare
reactioneazainstantelesale,
exempluaici>>

92.Greseli
frecvente

Greselifrecventeinconstructiadefinitiei
blockurilor.

93.Explodarea
block

Metodedeexplodareablockurilor.
Particularitatialefiecareimetode.

94.Blokcuri
dinamice

DefinireaDynamicBlock.Parametridinamici.
Atribuireadeactiuniblockuluidinamic,uninstrumentextraordinardeputernicinAutocad2015!

95.Blockuri
externe

AccesareaBlockurilorexterne.UtilitarulAutocadDesignCenter.Accesareacontinutuluiextern.AutodeskContentExplorer.
Importulblockurilorfixesidinamiceexterne.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

6/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

96.Realizarea
sisalvarea
Blockului
extern

Construireablockurilorexterne,salvarealorintrunfolder,inserarea/apelarea
blockurilorexterneinaltfisier.

97.Inserarea
blockuluiintern
sauextern

Inacelasidesenputeminseraatatblockuriinterne,catsiblockuriexternefisierului.Iatatehnicadelucru.

98.Atributele
Block

DefinireaunuiBlockdinliniadecomanda.DefinireaunuiBlockcuatributasociat.
AtributulBlockului.

99.Definirea
atributelor

DefinireaatributelormultiplepentruunBlock,editareavariabilelor.
LucruldinliniadecomandaATTDEF,WBLOCK,silucruldinpanouldeinstrumente
Block.

100.Variabile

LucrulcuvariabileleBlock.Controlulafisariiferestreipentruinterogariledeatribut.

101.
Gestionarea
atributelor

GestionareaatributelorBlock.Modificareaatributelor.

102.
Identificarea
atributelor

Pentruunproiectexecutatdealtcineva,esteutilsaputemgasisiidentificaeventualeleatributealeunuiblock.

103.Extragerea
atributelor

ExtragereaatributelorunuiBlock,exportuldatelordeatributdindesenulAutocadinfisierExcelextern.

Obs.Lectiaanticipeazalucrulin3dimensiuni,manipulareaobiectelorinspatiul3D,
view,shade.ComandaRotate3D.

Capitolul9:Referinteexterne,XRef.Lucrulsimultanlaacelasiproiect,inechipa
104.Export
XRef

Definireareferintelorexterne,principiilesimediuldelucruXRef.Izolareasiexportuluneireferinteexternecatreunmembrual
echipeideproiect.

105.Attach
XRef

Atasareasisuprapunereareferintelorexterneintredoiutilizatoricarelucreazalaacelasiproiect.Vomprezentaprincipiulsitehnica
delucrucomun,inechipa,launsingurproiect.

106.Modificare

ModificareafisierelorXRef,colaborareasimultanalaacelasiproiect.Vominvatatehnicadelucrupentrucolaborareaintremembrii
uneiechipecarelucreazalaacelasiproiect,inacelasidesen.

107.ClipXRef

LimitareaafisariireferintelorexterneXRefintrepartenericonectatilaacelasiproiect.Putemdecidesilimitadeafisareareferintei
externeoferitedeunpartenerconectatlaproiect.

108.Editare
locala

Editareasigestiunealocalaareferintelorexterne:inlocuireaeditorilordereferinteexterne,editarealocalaXRef.

109.Relative
path.Remove
XRef.

Cairelativedereferinteexterne,demonstrareafunctionarii.IndepartareareferintelorexterneprinUnload,Detach,Bindla
incheiereaproiectuluiinechipa,continuareaeditariiindividuale.

Capitolul10:Instrumenteparametrice.Constrangeri
110.Parametric
Tools

Dependenteintreobiecte.Instrumenteparametrice,constrangeri.Constrangerigeometricesiconstrangeridimensionale
parametrice.Exempledeconstrangeriintreobiecte.

111.Cotarea

Cotareafixasicotareaparametrica.Construireauneipiesecotateparametric.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

7/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

parametrica

Modificareaparametrilor,inserareaunorfunctiideinterdependentaintreparametrii,
referintacirculara,supraconstrangerea/circularreference,overconstrain.
Exempluyoutubeaici>>
Obs.Dacadoritisavaevaluatimuncadaravetieroriladeschidereafisieruluifinal,
vedetilectiaurmatoare,112.

112.Erori

Deschidereaunuifisierparametric,relevareadependentelorfunctionale.

113.Aplicatie

Constrangeriautomate.Cotareaparametricaauneipiese,necesitateasiutilizarea
functieiAutoConstrain.

Capitolul11:Aspectulpaginii(pagelayout),viewporturi,textulsicotareaadnotativa
114.Setarea
aspectuluipaginii

Setareaaspectuluipaginii,pagelayout.Setariledeinterfata,optiunileprogramuluiAutocad,creareauneivederi.

115.ScaraVport

Setareaaspectuluipaginiisiconfigurareaunuiviewportlascaraoarecaresaulascarastandardizata,definireascariidesenului.

116.Viewport
multiplu

Protejareaaspectuluiviewport:lock/incuiereaviewport.
Creareaunuialdoileaviewportinacelasispatiuhartie,setareauneialtescaripentru
celdealdoileaviewportsiinghetarealayerelorintrunsingurviewport.

117.Explorer

Explorareaunuiproiectexecutatdealtcineva,identificareaviewporturilor,a
elementelordindesen,casetaQuickSelect.

118.Cartus

Creareaunuicartusindicatorinviewport.Salvareacartusuluicablockextern,reutilizareacartusuluiindicatorinaltproiect.

119.Textadnotativ

Textuladnotativinspatiulmodel/hartie,adaptareatextuluiadnotativdelaspatiulmodellaspatiulhartie.
Adaptareaautomataascariitextuluiadnotativintreviewporturicuscaridiferite.

120.Cotare
adnotativa

Stiluldecotareadnotativaadaptataautomatlascaraviewporturilor.

121.Automatic
viewports

Creareaautomataaviewports.
Aplicatieincarevomparcurgeurmatoareleetape:vomstudiaoptiuniledecreareanoi
spatiilayout,vomtransformacotelesitextuldinstandardstyleinannotativeprin
modificareastiluluidecotaresiastiluluidetext,vomsetaculoriledeafisareaspatiului
delucrupentruovizibilitateoptimaamodeluluisivomstudiagenerareaautomataa
viewports.
Inceledinurma,vominseraunblockexterncarecontinecartusuldesenului.

Capitolul12:Tiparirea,exportul,publicareaproiectelorAutocad.
122.Plot

Tiparirea.Plotareadinspatiulmodelsiplotareadinspatiulhartie.Dialoguldeplot,setarideplotare.

123.PlotA0

Tiparireadinacelasilayoutsprealteformatestandardizate:A4A0.PlotStamp:tiparireuneistampilepedesen,caresaindiceformatul
hartiei,dimensiunile,scaradesenului,numeleproiectantului.

124.Package

TransmitereafisieruluiAutocadimpreunacutoatereferintelesale(blockintern,blockextern,XRef)introarhivacompactadetipe
transmit.Receptionarea,deschidereaarhiveidecatredestinatar.

125.PipelineXPS
EPS

ComunicareaintreAutocadsidiferiteprogramevectoriala.ExportuldesenuluiAutocadinformatePdf,Bmp,Xps.
TransmitereafisierelorAutocadcatrebeneficiaricarenuauinstalatAutocad,oriunviewergratuit.
FormatulXPSsitiparireaDWFxeplot.AvantajeleformatuluiXpsincomparatiecuimaginilebitmap/raster.
ComunicareaAutocadcuAdobeIllustrator,formatulEps.

126.SSM

SheetSetManager.ExportulPdfalunuipachetdedeseneAutocadinacelasidocument.

CursAutocad2015,DVDNr.2Autocadinspatiul3D

Capitolul13:Interfatainspatiul3D,manipulareaobiectelor3D,stilurivizuale
127.Interface

Interfatapentrulucrulinspatiultridimensional.Viewcontrols,visualstylecontrols.Proiectiiplanesiizometrice.Proiectiiparalelesi
proiectiiinperspectiva.Orbit,continuousorbit.Spatiuldelucru3DBasicsi3DModeling.Resetareaspatiuluidelucru.

128.V.Style

Ajustareastilurilorvizuale.

129.Steering
Wheel

FullnavigationwheelsauSteeringwheel,uninstrumentputernicsifacilpentru
manipulareaobiectelorinspatiul3D.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

8/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

130.VPorts

Viewports,configurareazonelorpredefinitealespatiuluideafisare,lucrulAutocad
permutandintreviewports.

131.Camera

Cameraview.Spatiuldeafisaredefinitdeocameravirtuala.

132.SavedViews

OptiuneaFullnavigationwheelpentruarepozitionacameraprinpam,zoom,walk,urmatadeconstruireauneinoivederi,salvarea
vederilor.

Capitolul14:Desenareaobiectelorprimitivesimanipulareainspatiul3D
133.Solid

Desenareaobiectelorsolideelementare:cub,paralelipiped,sfera,con,prisma,polysolid.Primitivesolide.

134.SolidModify

Modificareasolidelor:snapcursorto3Dreferencepoint,move,alinierea3D,alinierea
solidelor,rotirea,Rotate3D,sensulunghiuluiderotire,axaderotire,scalarea
solidelor,stergereasolidelor,aranjariletridimensionale3DPolarArray,3D
RectangularArray.

135.A.B.Boolean

Operatiiboolenecusolide:scaderidevolume,intersectii,uniunidevolume:subtract,
union,intersect.ComandaPresspull.
135B:Aplicatiiboolenecuprimitivesolide.

136.Suprafete
Mesh

Operatiicusuprafete:mesh.
PrimitiveMesh.ObiectedetipSolid,Surface,Mesh.Construireaobiectelorprimitve
mesh,meshoptions,meshprimitives.
SetareaparametrilorMesh.Definireaprincipalelorjaloaneteoreticesiaplicatiipractice
referitoarelaeditareamesh.
Operatiicumeshsublevels:vertex,edge,polygon,face.

137.Desenarea
relativa

Esteimportantadimensiuneaprimitivelor,darmaialespozitionarealorrelativaindesen.Desenareaobiectelor,primitivesolidesau
primitivemesh,inpozitierelativaunulfatadecelalalt.MetodamodificariiUCSsimetodacomenziiELEV.
DesenareacucomandaTHICKNESS.Observatiedesprepolilinia2Dsi3DPoly.Polilinia3D.
Unireasegmentelorpentru3DPOLY.

138.PointFilters,
tehniciavansate
delucruin
coordonate3D

Intelegereaorientariinspatiul3D.UtilizareaPointFilterpentrudesenareain
coordonate3D,filtrareacoordonatelor.Tehniciavansatededesenareincoordonate
3D.
Aminvatatdesenareaprimitivelorsolidesiaprimitivelormeshinspatiul3D,aminvatat
orientareainspatiul3Dsilucrulincoordonate3D.
Inacestalectieinvatamtehniciavansatedelucruincoordonate3D.
Vominvatainlectia139manipulareaWCS/UCS.

139.UCS

ModificareaWorldCoordinateSystem/UserCoordinateSystem.Aplicatie:desenareaunuiobiect3DprincoordonatesimutareaUCS
lafiecareetapa.

140.DynamicUCS

DynamicUCSesteooptiuneextremdeutilapentrudesenareaunuiobiectpeplanulactivalfeteialtuiobiect.
Putemcontinuaacumcustudiulsuprafetelor3Dsiatehnicilordeeditare3D.

Capitolul15:Desenareasieditareasuprafetelorsivolumelor.

141.Network
Surface

Surfacenetwork,creareauneisuprafetecucomandaSURFNETWORK.Inchidereasuprafetelordetipnetwork.

142.A.B.Loft

SuprafetegeneratecucomandaLOFT.AplicatielegatadeLoftpentrucurbeledetipspline,construireachileiuneinave.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

9/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

143.Revolve

OperatiaRevolve,aplicatie:constructiaunuiarborecilindricintrepte,aunuirulmentradialcubilesiaansambluluiacestoracuajutorul
comenziidescriereaunuiblockextern.

144.Extrude

Lectia144A:Operatiadeextrudareaobiectelor.Optiunialelinieidecomanda,extrudareadupaocale.Tehnicadelucru.
Lectia144B:Extrudareacasolidsiextrudareacasuprafata.
Lectia144C:Aplicatiepentruoperatiiledeextrudare,loft,subtract,constructiacadruluiuneibiciclete.
Lectia144D:Aplicatiesumativa,constructiauneirotiCrucedeMalta,delazero.
Lectia144E:Variantadelucru,aplicatie.Corectareaerorilor.Inserareblock.

145.SurfaceBlend Editareasuprafetelorplanare.Tehnicasurfaceblend,exempluaici>>

146.Planar
surface

Creareauneisuprafeteplane:planarsurface.Transformareauneipolilinii,aunui
conturpoligonalintrosuprafata.Considerenteteoreticeasuprasuprafetelorsia
volumelorgeneratedinsuprafete:solidversussurface.

147.Surface
Patch,Projectto
UCS

InstrumentulsitehnicadelucruSurfacePatch.Aplicatie:construireaunuirezervor
incinta,prezentareatehniciiProjecttoUCS.Asociativitateasuprafetelor.

148.UCS
projection

DezvoltareatehniciiProjecttoUCS.

AplicareacomenziiSurfaceOffsetcudiferitiparametriinliniadecomanda.

149.SurfaceOffset Studiudecaz:analizamodeluluiobtinutprinextrudareauneicurbesiauneipolilinii
inchisedealunguluneicai,alternativacomandaSweep,urmatadeSurfaceOffset.

150.Sweep

ComandaSweep,optiunialelinieidecomanda.aplicareatehnicii,editareaulterioaraaobiectuluiSweep,dupaceafostaplicata
operatia:Twist,base,aligned.Aplicatie:constructiaunuisurubinspatiul3D.

151.Sculpt
Surface

TehnicaSurfaceSculptpentruarealizaunsolid3DdindouasuprafeteobtinuteprintehniciLoft.
ConexiuneacuaplicareaProjectUCSsiSurfaceOffset.

152.Presspull

ComandaPressp, comparatiecuextrudarea.Dacaintampinatierorilaaplicareatehnicii,vedetilectiaurmatoare.

153.Precautii

ObsevratielegatadetehnicapremergatoarePresspull,eroricomune,caiderezolvare.

154.EdgeSurface

InstrumentulEdgeSurfaced.

155.Ruled
Surface

InstrumentulRuledSurface.GenerareauneisuprafetedetipMesh.Aplicatie:
construireauneieipentrubicicletaalcareicadrulamobtinutprinSweep.

155.B.MeshEdit

EditareasuprafetelordetipMesh,limitariineditare,conversiaMeshlaSolidSmooth
3DsiSolidSmooth3DFacet,problemeintampinate,caiderezolvare.Exemplude
fisierteoreticsuportallectiei,aici>>

156.Liniade
comanda

LectiepentrumigrareaAutocad,pentruutilizatoriicaredorescsalucrezeinliniadecomandagenerareasuprafetelormeshcucomenzi
Rulesurf(Ruledsurface),Tabsurf,Revsurf(Revolve),analizaparametrilorSurftab1,Surftab2,analizamesh/surface.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

10/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

157.Filletand
chamferedge

Comenzilederotunjresitesireamuchiilorunuisolid,FilletsiChamferEdge.Optiuni:Loop,Chain.

158.ExtractEdge

ExersareacomenzilorPresspull,FilletEdge,apoiExtractEdgedintrunvolumsolid,comandaXedges,generareademodele
Wireframe.

159.Slice,section

Sectionareaobiectelor3D:comenzileSlicesiSection,tehnicadelucru,comparatieintretehnici.Sectionareaunuiblockextern.Planul
desectionareactivSlicingPlane.

160.Taper

Inclinareafetelorunuisolid3D,comandaTaper.

161.Thicken

Atribuiredegrosimesuprafetelor.

162.ExtrudeFace

Tehnicadeextrudareafetelorunuisolid3D.Extrudareafeteisoliduluidupaocale.
Comandaasociata:OffsetFaces.

163.SurfaceFillet

Rotunjireasuprafetelor:surfacefillet.

164.SurfaceTrim

EditareaTriminspatiul3D,tehnicaTrim/UnTrim.
Lectia164.B,Aplicatie:realizareauneiboltegotice.RecapitulareatehnicilorSurface
SolidOffset,Extrude,Polyline,3DPoly,SurfaceTrim.

165.Surface
Extend

Extindereasuprafetelor,comandaSurfaceExtend.Optiunialelinieidecomanda,tehnicadelucru.

166.NURBS

Panoul3DModeling.CurbesisuprafetedetipNURBSNonUniformRationalBSpline

167.NURBS
Convert

Convertireasolidelor3Dsiasuprafetelor3DlaNURBS.

168.EditNURBS

EditareasuprafetelordetipNURBS,principiisitehnicadelucru.Levelediting:vertex,
edge,face.

169.Aplicatie

Construireaformelorlibere/FreeForms,inmodcontrolat,cuajutorulNURBS.

170.Shell

Aplicatiesumativa:construireauneipiesemetaliceprinaplicareatehniciiShell.Recapitulareatehnicilordeeditareanterioare.

Cap.16:3DOutput.Iesiri.

171.Print3D

Creareaunuilayout3Dinvedereatiparirii,setareaviewporturilorinspatiul3D.Lectia
172.PlottoPDF.

173.Base
Projection

Obtinereaautomatadeproiectiiortogonaledinmodelulsolid3D,invedereatiparirii.
Obtinereaautomatadesectiuniplanedinmodelulsolid3D,extragereaautomataa
detaliilordinmodelulsolid3D.
Modificareascariiuneiproiectiiplanesauauneisectiuni.Tiparireaproiectului.

174.BaseSection

Obtinereaautomatadesectiunidinmodelul3D:fullsection,halfsection,offsetsection,
alignedsection,sectionfromobject.
Sectiunilongitudinale,transversale,sectiunipropriuzisesisectiunicuvedere.

175.Section
Dimension

Cotareasectiunilorobtinutedinmodelul3Dinvedereatipaririiproiectului.

176.VirtualTour

Setareauneicamereintroincinta3D,creareauneiprezentariarhitecturaledinamice,realizareadeturvirtualarhitecturalinetapa
preliminaraaproiectului,pentruclientiicaredorescsasifacaoideedespreaspectuluneiincinte.Rezultatulaici,youtube>>

177.CameraPath

Setareauneiprezentaridinamicepentruarhitectura,printranslatareacamereivirtualedealunguluneicai.
Turvirtualpentruprezentariarhitecturalesidedesigninterior.Scurtfragmentdinlectieaici,youtube>>

178.Materials

Atribuireadematerialesitexturimodelelor3D.Proceduradelucrucumaterialesi
texturi.Coordonatedemapare.Render.

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

11/12

1/14/2015

CursAutocad2015inspatiul2Dsi3D,cursprofesionalcompletAutocad2015,lectiivideoAutocad2015

179.Sun

Iluminareanaturalaprinsimulareasoarelui:Suninfunctiedecoordonatelegeografice
Googlemaps,data,ora.

180.Lights

Editareasurselordeluminadinscena:pointlight,distantlight.Iluminareainterioaraa
uneiincinte.

181.Render

Setareaparametrilorderandare,rendersetup.Lectia181.B.Tipurideumbre,temperaturasurseidelumina.
PostprocesareaimaginiirandatecuajutorulAdobePhotoshopCC,cursaici>>

182.PostProcess

Postprocesareaimaginii:fluxuldelucrucuAdobePhotoshopCCsiAdobeCameraRawpentruprocesareaadouarandaricu
expuneridiferite,adaugareadeelementedeculoaresisaturatiepentruaalteramonotoniaimaginiiobtinuteprinrender.

183.Recapitulare

Reluareatehnicilordeprezentaredinamica,avandcladireamodelata,texturata,luminata.

Cap.17:Aplicatii.
184.LISP

RutineleAutoLisp.Automatizarialeprocesuluideproiectare.Creareaunuimacro,rulareasa.Editareamacro.

185.Evolventa

Construireaprofiluluievolventicaldanturiiuneirotidintate,parametriigeometriciairotilordintate,studiatecuajutoruluneiaplicatii
Flash.Tehnicadelucrusevademonstra,pentrumigrareadelaversiunianterioare,cuversiuniAutocadanterioare.

186.Angrenaj3D

Construirearotiidintate3D,montajul3DRoatadintataarborepanarulmenticapacrulmentsurubdefixare.Atribuireademateriale.
Schimbareaculoriibackgrounduluilarandare.

187.Observatii

Tips&Tricks,indoar16minutevomsubliniacatevaobservatiiesentialelegatedetehnicademutare/deplasareaobiectelorinspatiul3D
siascaderiivolumelorinspatiultridimensional,pentruafinalizaaceastaaplicatie.

.
AlegetiunaltCursAutocad:

AlegetiCursulAutocad:

Alegetiunaltproduseducational:

AlegetiProdusul

CursAutocad20153D,lectiivideoAutocad2015,invatareAutocad2015,videotutorialAutocad2015referitorla:parametriigeometriciaidanturii,modelare3D,roti
dintate,angrenaje,rulmenti,block,insertblock,dymanicblock,annotativedimension,dimensionstyle,rotate3D,ATTDEF,WBLOCK,AttachXRef,parametrictools,autoconstrain,viewports,3DPOLY,WCS
UCS,Surfacenetwork,SURFNETWORK,loft,revolve,surfaceblend,extrude,SurfacePatch,ProjecttoUCS,SurfaceOffset,sweep,sculptsurface,Presspull,EdgeSurface,RuledSurface,mesh
edit,slice,section,ExtrudeFace,fillet,chamfer,surfacefillet,surfacechamfer,SurfaceExtend,NURBS,shell,BaseProjection,render,lisp,macro,dynamicinput,snapcursor,Ribbonmenu,Autocadclassic
workspace,dimension,cote,cotare,rotidintate,angrenaje,rulmenti,block,insertblock,dymanicblock,annotativedimension,dimensionstyle,rotate3D,ATTDEF,WBLOCK,AttachXRef,parametric
tools,autoconstrain,viewports,3DPOLY,WCSUCS,Surfacenetwork,SURFNETWORK,loft,revolve,surfaceblend,extrude,SurfacePatch,ProjecttoUCS,SurfaceOffset,sweep,sculpt
surface,Presspull,EdgeSurface,RuledSurface,meshedit,slice,section,ExtrudeFace,fillet,chamfer,surfacefillet,surfacechamfer,SurfaceExtend,NURBS,shell,Base
Projection,render,lisp,macro,dynamicinput,snapcursor,filletedge,chamferedge,extractedge,slice,section,thicker,extractedges,extrudefaces,offsetfaces,surfacefillet,surfacetrim,surface
untrim,surfaceextend,surfacenetwork,planarsurface,surfaceblend,surfacepatch,surfaceoffset,surfacesculpt,edgesurface,ruledsurface,tabulatedsurface,rulesurf,tabsurf

Contact

http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html

12/12

S-ar putea să vă placă și