Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA OVIDIUS

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

FISCALITATE EUROPEAN

Curs nr. 6
Lect. Univ. Dr. NANCU Dumitru

CUPRINS:

Impozitarea persoanelor juridice nerezidente

Reguli generale de
impozitare a persoanelor
fizice si juridice
nerezidente

Inregistrarea fiscala a persoanelor juridice


Venituri scutite de la impunere in Romania
Venituri obtinute de persoanele juridice straine din
proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor
de participare

Rezidenta si sediul
permanent
Venituri impozabile in
Romania
Aplicarea regulilor din
Conventii privind beneficiile
intreprinderii

Impozitarea redeventelor, comisioanelor, dividendelor si


dobanzilor
Regimul fiscal al impozitului suportat de catre platitorii
din Romania
Impozitarea persoanelor fizice nerezidente
inregistrarea fiscala a persoanelor fizice
Acorduri bilaterale in domeniul contributiilor sociale si Regulamente ale UE in
materia securitatii sociale 5
Persoane fara cetatenie romana sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene
ori al Spatiului Economic European 5
Persoane cu cetatenie a unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului
Economic European
Regulamentele de securitate sociala
Documentul portabil A1
Regimul aplicabil salariilor primite de nerezidenti si de salariatii romani in
strainatate
Salarii platite din strainatate - salariati UE detasati in Romania
Salariati romani trimisi in strainatate 5
Impozitarea indemnizatiilor personalului de conducere
Tratamentul fiscal al administratorului nerezident al unei societati romane
Tratamentul fiscal al managerului nerezident al societatii

CUPRINS
Aplicarea conventiilor
de evitare a dublei
impuneri
Principiul
nediscriminarii
Schimbul de informatii
dintre administratiile
fiscale
Certificatul de
rezidenta fiscala si
declaratiile fiscale
Dosarul preturilor de transfer
Tranzactiile dintre persoanele afiliate romane si
straine
Solutia fiscala individuala anticipata si acordul
de pret in avans
Dosarul tranzactiei intocmit conform art. 65 din
Codul de procedura fiscala

Recuperarea si
recunoasterea impozitelor
platite in strainatate
Metode de eliminare a
dublei impuneri 5
Cereri, termene si
proceduri privind
impozitul pe veniturile
nerezidentilor

Modele de cereri si
formulare specifice

n cadrul cursului:

FISCALITATE INTERNATIONALA
INTRODUCERE

FISCALITATE INTERNATIONALA

FISCALITATE INTERNATIONALA

FISCALITATE INTERNATIONALA

1. Reguli generale de impozitare a


persoanelor fizice si juridice nerezidente
1.1. Rezidenta si sediul permanent

1.1. Rezidenta si sediul permanent

FISCALITATE INTERNATIONALA

1.2 Venituri impozabile in Romania

1.2 Venituri impozabile in Romania

1.2 Venituri impozabile in Romania

1.2 Venituri impozabile in Romania

1.2 Venituri impozabile in Romania

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii

1.3. Aplicarea regulilor din Conventii privind


beneficiile intreprinderii