Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1

Notiunile economie nationala si economie publica nu trb confundate, deoarece


prima o inglobeaza pe cea de-a 2. Conceptual de eonomie nation a RM este o categ
economica fundamental, care desemneaza ansamb de resurse naturale si umane, de
active productive, de schimb si servicii constituite ca ramuri sau de activit eco pe
teritoriul nation a RM, ca rezultat al dezv fortelor de product si al diviziunii sociale
a muncii, in cadrul frontierelor tarii noastre.
Economia nat ca un sist complex asa cum se prezinta el astazi s-a constituit tirziu
si acest process este legat de aparitia si dezvoltarea rel de piata, in special a rel de
tip capitalist. Astfel concept de econ nat poate fi privit ca un system istoriceste
constituit al activ eco-sociale, care se desfasoara in cadrul unei tari si care se
raporteaza la interesele generale national-statale.
Economy nationala a RM este o realitate obiectiva, aflata in plin process de
transformare si ea se inscribe printer valorile fundamentale ale societatii care trb sa
se bucure de octrotire juridico-penala. Noile rel soc cu priv la economy nat reprez
expresia unei noi politici de S in domeniul economiei. Totusi in estenta natura rel
soc priv econ nat a ramas aceiasi ca si inainte, acestea se refera la producerea,
schimbul, repartizarea si consumul bunurilor si serv patrimoniale. Consid ca totalit
rel soc de productie cuprind, pe de o parte, latura static a productiei sociale, iar pe
de alta parte, latura dinamica a productiei sociale. Daca latura statica a produc
sociale se exprima in proprietate atunci latura dinamica exprima procesul de
functionare reala a rel sociale de proprietate in diversele ramuri ale economy
nationale. Lat dinamica a rel d eproductie adica rel sociale economy private in
acceptiunne ingusta trb raportate din punct de vedere al dr penal, la ob generic al
infr prev in capitolul X CP.
OB j generic rel soc priv economia nat(alias rel sociale economice), bazate pe
urm principii de desfasurare a active econom libertatea active eco; exercitarea
activ econ in temeiuri legale; concurenta loiala a subiectelor activ econ; buna
credinta a subiectelor activ eco; interzicerea formelor vadit infractionale ale
conduitei subietelor activ econ.
OB j sp rel soc ce vizeaza anumite valori sociale concrete, care deriva din
econom nation a RM (ex- art.236 rel soc priv la increderea public in
autenticitatea semnelor banesti sau a titl de valoare; art.237 rel soc priv
increderea publ in autenticit cardurilor sau a altor instrumente de plata; art.239
rel soc priv acordarea legala a creditului; art.240 rel soc priv utilize conform
destinatiei a mijl din imprumuturile interne sau externe garantate de S. art.241
rel soc privpracticarea ilegala a active de intreprinzator; art.2411 rel soc priv
practicarea active financiare in donditii de legalit a activ de intreprinzator sau a
celei bancare; art.242- rel soc priv la obiectivitatea in conditii de legalitate a active
de intreprinzator sau a celei bancare; art.2421 rel soccu priv la integritatea si
imprevizibilitatea evenimentului sportive sau a evenimentului; art.2422- rel soc
priv practicarea active de intreprinzator cu respectarea regulilor de desfasurare a
unui pariu; art.243 rel soc priv sursa si provenienta licita, precum si circulatia
corecta in operatiunile financiare a mijloacelor banesti, a bunurilor sau a
veniturilor.

OB j sp complex de ex in cazul infr prev la art.238 ob j pr rel soc cu priv la


obtinerea legala a creditului, iar ob j secundar rel soc priv posesia asupra
creditului.
Ob j sp multiplu de ex in cazul infr prev la art.255 ob j pr rel soc priv la
corectitudinea efectuarii operatiilor de evaluare sau masurare in dom circulatiei
bunurilor sau serviciilor sociale ori comunale, ob j secundar rel soc priv posesia
asupra banilor sau a altor bunuri apartinind victimei. Art.248.
OB material art.236 semn banesti sau TV false(ori materiaelel din care se
fabrica) sau sem banesti ori TV autentice; art.237 cardurile sau alte instrumente
de plata false (ori materialele din care sunt confectionate) sau card ori alte
instrumente de plata autentice. Art.239 banii care formeaza creditul; art.240
mijl din imprumuturile interne sau externe garantate de S. art.2421- corpul
victimei sau bunurile mob/immobile apartinind victimei. Art.2422 sumele banesti
constituind daunele material produse. Art.245 prospectul emisiei, alte doc in
temeiul carora se inregistreaza emisia TV sau darea de seama asupra rezultatelor
emisiei. Art.247 lit b) alin.2 corpul unei pers ori bunurile supuse nimicirii sau
deteriorarii.
OB imaterial - infr specific la art.241 au in calit de obi mat a)codul fisc strain;
b)codul fiscal fals.
In unele cazul infr econm pot avea dupa caz ob mat sau imat. De ex, art.243 ob
mat/imat il reprez dupa caz a)bunurile care constituie venituri ilicite, b) docum
sau actele jur care contin inform privind natura, originea, miscarea, plasarea, sau
apartenenta mij banesti, a bunurilor sau a veniturilor ilicite. Art.244 ob mat/imat
a) doc contabile fiscal sau financiare, b) obiectele impozabile. Art. 2451
obmat/imat - valorile mobiliare. Art.2452 ob mat/imat a)registrul detinatorilor de
valori mobiliare, b) valorile mobiliare. Art.2461 ob mat/imat il reprez dupa caz
Lit.a) art.2461 produsele unui concurrent cu care faptuitorul creaza confuzie
prin orice mijloace. Lit b) art.2461 produsele unui concurrent care sunt
descreditate prin raspindirea de catre fapt, in procesul comertului de afirmatii false.
Lit c) art.2461 marfurile concurentului referitor la a caror natura, mod de
fabricare , caracteristici, aptitudine de intrebuintare sau cantitate este indus in
eroare consumatorul. Lit d) art.2461 denumirea de firma sau marca comerciala
folosita de fapt intr-o maniera care sa produca confuzie cu cele folosite legitim de
un alt agent economic. Lit e) art.2461 - marfurile produse sau comercializate ale
unui agent economic, comparate in scopuri publicitare cu marfurile unor alti agenti
economici.
Produsul infr econm art.236 semnele banesti sau TV contrafacute ori semn
banesti sau TV alterate. Art.237 cardurile sau alte instrumente de plata
contrafacute ori cardurile sau alte intrum de plata alterate. Art.242pseudointreprinderea, adica intreprinderea creata in scopul acoperirii genurilor
activitatii de intreprinzator ilicite. Art.244 docum contabile, fiscal sau financiare
care fie contin date denaturate priv veniturile sau cheltuielile, fie contin mentiuni
priv cheltuielile care nu au la baza operatiuni ce nu au existat. Art.244 1 declaratia
pers F cu priv la impozitul pe venit care contine date denaturate. Produs falsificat

este cel care constituie produsul infr specificare la alin (1) art. 246 2. Produs
contrafacut este produsul prev la alin (2) art.2462.
Victima infr se caracterizeaza prin anumite calitati speciale. De ex, art.238, 239,
2421, 2422, 246, 2461, 247, 2501, 252, 253. Datorita specificului unor infr acestea
nu au victim art.240-242, 243-2441,248-250, 251 in cazul acestor infr titular al
valorilor sociale proteguite este S. acesta nu poate avea calit de victim a infr de
vreme ce victim a infr este pers F/J care evolueaza in calit de participant la rel soc
ocrot de L penala
L Ob majoritatea infr eco sunt sav pe calea actiunii. In cazuri mai rare acestea
sunt sav pe calea acti si/sau inacti de ex, art.239,241,2411,242,244, alin(4) art.248,
250.252,258. Doar infr prev la art,249 se comit pe calea inactiunii.
Infr Formale - art.236, 237, 2411, 2421, 2422, 243, 2461, 2462, 247, 248, 2501, 256,
alin(1) art.257.
Infr Materiale 238, 241, 242, 244, 2441, 245, 2451, 2452, 246, 249, 250, 252,
253, 255, alin(3) art.257, 258.
Formal-materiale ali(2) art 257 CP
Sub aspectul semnelor secundare ale L ob acestea sunt in general irelevante pt
calific infr eco. Pt unele dintre aceste infr existent urm semen este oblig: 1) locul
sav infr art.248 exceptie alin (4); 2) mijl de sav a infr art.238, 242, 2422, 244,
2441, alin (2) art.250. 3) metoda de sav 248, 256, 4) ambianta infr 246, 246 1,
252.
L sub toate infr econ sunt intentionate cu exceptia celei prev la lin (2) art.245 2.
alin(3) si (4) art.257 fapt manifesta imprudenta in raport cu urmarile
prejudiciabile.
In unele cazuri L impune stabilirea scopului sp al infr 236, 237, 238, 242, 243.
In ipoteza unor infr eco se poate vb despre existent a 2 scopuri: imediat si mediat
2421, alin (2) art.2462, 253.
Subiectul este in primul rind pers fiz resp care la mom comit infr a atins virsta
de 16 ani, sau pers juri cu exceptia autorit publice. Uneori pers care sav infr eco trb
sa aiba calit unui subiect sp.
Infractiuni economice faptele socialmente periculoase, sav cu intentie sau din
imprudenta care aduc atingere, prin excelemnta rel soc cu priv la economy
nationala, raspunderea penal apt care se stab in art 236-258.
Clasificarea infr econom:
Infr econ cu character general art 241, 242; Infr econ in domeniul finantelor
art.236, 237, 239, 240, 248, 243, 245, 244, 249, 252, 253. Infr eco in domeniul
comertului 246, 247, 250, 255, 256. Infr econ in domn constructiilor 257, 258