Sunteți pe pagina 1din 40

CUPRINS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice

Agenia Naional pentru Protecia Mediului

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.........................3


TEMEIUL LEGAL...............................................................................................3
pentru Protecia Mediului Bucureti
CATEGORIAAgenia
DE ACTIVITATE.........................................................................5
DOCUMENTATIA SOLICITARII......................................................................5
Nr.
19066/27.11.2013
MANAGEMENTUL
ACTIVITII....................................................................7
MATERII PRIME SI AUXILIARE......................................................................9
RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE..........................................10

7.1 Apa............................................................................................................................................10
7.2 Utilizarea eficienta a energiei...................................................................................................11
7.3 Gaze naturale............................................................................................................................12

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU


REVIZUIT LA DATA DE 27.11.2013*

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE


EXISTENTE PE AMPLASAMENT..................................................................12
8.1Dotari12
8.2 Fluxuri tehnologice..................................................................................................................14
8.3 Program de functionare............................................................................................................17

Numarul de inregistrare al autorizatiei : 23


9. INSTALATII
PENTRU
RETINEREA,
Titularul autorizatiei
: STIROM
S.A.EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR
MEDIU..............................................................................17
Locatia activitatiiIN: Bucureti,
sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 45
9.1Aer.17
Categoria de activitate conform anexei 1 a O.U.G. 152/2005, aprobata si
9.2Apa19
modificata prin Legea nr. 84/2006:
9.3Alte dotari...19
3.3. Instalaii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticl, cu o capacitate de
10. topire
CONCENTRATII
POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
mai mare de DE
20 t/zi
INCONJURATOR,
NIVEL
DE ZGOMOT........................................................20
Coduri CAEN : 2313 - Fabricarea
articolelor din sticl
10.1AER..........................................................................................................................................20
3811 - Colectarea deeurilor nepericuloase (sticl);
10.2APA..........................................................................................................................................21
3319 - Repararea altor echipamente (recuperare/reparare palei);
10.3 SOL..........................................................................................................................................22
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
10.4 ZGOMOT................................................................................................................................22

11. GESTIUNEA DESEURILOR.............................................................................23


11.1 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR.22
11.2 DESEURI PERICULOASE....24
11.3 DESEURI REFOLOSIBILE....................................................................................................25
11.4 DESEURI
Emisa deCOMERCIALIZATE............................................................................................26
: Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii
11.5DEPOZITAREA
Data emiterii :DEFINITIVA
30.10.2007A DESEURILOR.................................................................27
11.6GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE..............................................29

Valabila pana la data de: 30.10.2017


12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.......................29
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII..................................................................29
13.1Aer...29
13.2 Apa..........................................................................................................................................31
DIRECTOR EXECUTIV,
13.3 Sol...........................................................................................................................................33
Chim.Simona Mihaela CATRINA
13.4 Deseuri....................................................................................................................................34
13.5 Zgomot....................................................................................................................................34
13.6 Alte obligatii privind monitorizarea.......................................................................................34

14.RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA


MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.............................................34
15.OBLIGATIILE
TITULARULUI ACTIVITATII...............................................36
*
16. MANAGEMENTUL
NCHIDERII
INSTALAIEI.........................................38
Autorizatia integrata de
mediu nr. 23/30.10.2007
revizuita la data de 22.07.2011 isi
17.VALABILITATE................................................................................................38
inceteaza valabilitatea.
AGENIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI BUCURETI
Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 Bucureti, Cod 060841
E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITII


- STIROM S.A. este amplasata in partea estic a municipiul Bucureti, n zona
industrial de est la aproximativ 2 km sud de autostrada Bucureti - Constana
(Autostrada Soarelui).
Adresa sediu social : mun. Bucureti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 45
Tel: 021 - 2018 500
Fax: 021 - 345 1023
E-mail: office@stirom.ro
Amplasamentul instalatiei/activitatii: Bucureti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr.
45.

2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Ca urmare a cererii adresate de STIROM S.A. cu sediul n mun. Bucureti,
sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 45 nregistrat la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 3749
din 02.07.2008, a completarilor ulterioare si a cererii de revizuire nregistrat la
A.P.M. Bucuresti cu nr. 19066 din 05.11.2013, n urma analizrii documentelor
transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza n baza
Hotrrii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Protecia Mediului i a instituiilor publice aflate n subordinea
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006,
cu modificarile si completrile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
152/2005 aprobata si modificata prin Legea nr. 84/2006 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii, al Ordinului M.A.P.A.M. nr. 818/2003 privind procedura de
emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat prin Ordinul M.M.G.A.
nr. 1158/2005,
se emite prezenta autorizatie integrata de mediu, revizuita.

Activitile specifice societii se vor desfura obligatoriu n conformitate cu


prevederile urmtoarelor acte normative care sunt n concordan cu standardele
UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunztoare :
O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului care transpune DC 85/337/CEE
(modificat prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CE;
DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC
2002/3/CE; DC91/689/CEE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE;
DC75/439/CEE; DC91/157/CEE; RC 259/93; DC92/43/CEE; DC79/409/CEE;
Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protecia
atmosferei care transpune DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC
92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;
Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. Nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenieicadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la
5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE i DC 93/389/CEE modificata de
DC 99/296/CEE;

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.Of. nr. 140/03.07.1997) pentru


aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al
populaiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului
2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu;
Legea nr. 263/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 360/2003 privind
regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase care transpune
DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;
Hotararea Guvernului 1408/2008 care transpune prevederile Directivei Consiliului
67/548/CEE privind clasificarea, etichetrea si ambalarea substantelor periculoase si
ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor
periculoase;
Legea nr. 211/2011 care transpune n legislaia naional Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i
de abrogare a anumitor directive, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.
Legea nr. 84/05.04.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152/2005 care transpune
Directiva 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii, publicat n
Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996,
mpreuna cu completrile i modificrile aduse de Directiva 2003/35/CE privind
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri i programe referitoare la
mediu i de modificare a directivelor 85/337/CEE i 96/61/CE cu privire la
participarea publicului i accesul la justiie, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, i Directiva
2003/87/CE n vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor
de emisii de gaze cu efect de ser n interiorul Comunitii i modificarea Directivei
96/61/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. 275/32
din 25 octombrie 2003;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2007 care modifica si completeaza
O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, modificata si completata prin
Legea nr. 655/2001 privind protectia atmosferei, care transpune DC96/62/CE;
DC99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DPEC 2002/3/CE;
Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. Nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenieicadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la
5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE i DC 93/389/CEE modificata de
DC 99/296/CEE;
Hotrrea Guvernului nr. 856/16.08.2002, completata cu H.G. 210/2007 privind
evidena gestiunii deeurilor n conformitate cu Catalogul European al Deeurilor
care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendat de Decizia nr. 2001/119 privind
lista deeurilor;
Hotararea Guvernului nr. 235 din 7 martie 2007 care transpune Directiva nr.
75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicat n Jurnalul Oficial
(JOCE) nr. L 194/1975, modificat prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicat n
Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje care
transpune n legislaia naional Directiva Parlamentului i Consiliului nr. 94/62/CE
privind ambalajele i deeurile de ambalaje, publicat n Jurnalul Oficial al

- Formular
Comunitii
de solicitare
Europene
pentru emiterea
(JOCE) nr.
autorizaiei
L 365/1994,
integrate
amendat
de mediu;
prin Directiva
- Raport Parlamentului
de amplasament,
i Consiliului
ntocmit de2004/12/CE,
ctre S.C. EUROENVIRONMENTAL
publicat n Jurnalul Oficial al
CONSULTING
Comunitii
SRL Europene
Bucureti;
(JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene
- Solicitare
97/129/CE
de revizuire
privind
a autorizatiei
sistemul de
integrate
identificare
de mediu;
i marcare a materialelor de ambalaj,
- Contractpublicat
pentru alimentare
n Jurnalulcu
Oficial
ap ialcanalizare
Comunitii
nr. ANB3105850
Europene (JOCE)
din 06.11.2010
nr. L 050/1997,
cu
S.C.Apa
Decizia
Nova Bucureti
Comisiei Europene
S.A.;
2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de
- Contractbaze
abonament
de date, privind
publicat
prestarea
n Jurnalul
de servicii
Oficial de
al Comunitii
gospodrire Europene
a apelor nr.(JOCE) nr. L
34/2012086/2005;
ncheiat cu A.N.Apele Romne Direcia Apelor Arge Vedea;
- ContractH.G.
pentru
nr. 124/30.01.2003
serviciul de furnizare
(MO nr.
a energiei
109 dinelectrice
20.02.2003)
nr. 34/10.05.2011
modificata prin
ncheiat
H.G. nr.
cu S.C.734/2006
Energy Holding
privind S.R.L.;
prevenirea, reducerea i controlul polurii mediului cu azbest care
- Contracttranspune
de vnzare-cumprare
Directiva Consiliului
gaze naturale
87/217/CEE
nr. 7809/20.11.2012
din 19 martie 1987
ncheiat
cu privire
cu S.C.la
GDF SUEZ
prevenirea
Energy
i Romania
reducereaS.A.;
polurii mediului cauzate de azbest;
- ContractH.G.
de prestri
nr. 448 servicii
din 19 mai
nr. 2074592
2005 privind
din data
deeurile
de 19.12.2007
de echipamente
pentru electrice
organizarea
i
activitii
electronice
de valorificare
care transpune
i reciclare
Directiva
a deeurilor
nr. 2002/96/EC
de ambalaje,
privind
ncheiat
deeurile
cu Ecorom
de
Ambalaje
echipamente
S.A. i Actelectrice
adiionalinr.
electronice,
6 din datapublicat
de 10.12.2012
n Jurnalul
la contract;
Oficial al Comunitilor
- Lista cuEuropene
substanele
(JOCE)
i preparatele
nr. L037chimice
din 13 februarie
periculoase
2003
utilizate
i Directiva
de STIROM
nr. 2003/108/EC
S.A.,
de
nregistrat
modificare
cu nr. 1749/22276/25.03.2013
a Directivei nr. 2002/96/EC
la Inspectoratul
privind deeurile
Teritorial
de echipamente
de Munc electrice
Bucureti;
i electronice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr.
- ContractL345
de prestri
din 31 decembrie
servicii nr. 2003;
4487/24.04.2007 pentru valorificarea/eliminarea
urmatoarelor
H.G. nr.
tipuri
321/14.04.2005
de deeuri: echipamente
(MO nr. 27.04.2005)
electrice privind
i electronice
evaluarea
casate
i gestionarea
fara/cu
coninutzgomotului
de componente
ambiental
periculoase,
care transpune
textile impregnate
Directiva 2002/49/EC
cu substanereferitoare
periculoase,
la evaluarea i
ambalaje
managementul
contaminate zgomotului
cu substanenpericuloase
mediul nconjurtor
i Act adiional
Declaraia
nr.9 dinComisiei
15.07.2013
formulat n
pentru cadrul
valorificare/eliminare
Comitetului de lam
Conciliere
sablare,
privind
nmolevaluarea
staie epurare
i managementul
ncheiat cu S.C.
zgomotului;
Global H.G.
Ecocenter
nr. 352
S.R.L.;
/21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr.
- Protocol188/28.02.2002
de colaborare ncheiat
(M. Of. cu
Nr.Asociaia
187/20.03.2002)
RECOLAMP
privindnr.aprobarea
1751/27.10.2009
unor norme privind
pentru condiiile
colectareade
deeurilor
descrcare
provenite
in mediul
dinacvatic
surse de
a apelor
lumin;uzate care transpune Directiva
- Acord de
Consiliului
cooperare91/271/CEE
n vederea gestionrii
privind epurarea
deeurilor
apelor
de echipamente
uzate urbane electrice
modificata
i de
electronice
Directiva
ncheiat
98/15/CE.
cu Asociaia ECOTIC nr. 1741/11.03.2011;
- Contract
nclcarea
de prestri
prevederilor
servicii de
legislaiei
salubrizare
de mai
nr. RG
sus5255/15.11.2005
atrage rspunderea
cu civil,
S.C.Rosal
Grupcontravenional
S.R.L.;
sau penal, dup caz.
- Contract de prestri servicii nr. 1586 din data de 28.02.2012 ncheiat cu
S.C. VRANCART S.A. ADJUD pentru colectarea deeurilor de hrtie i carton i
Act adiional nr. 1/28.02.2013 la Contract.
- Contract de prestri servicii nr. 1398/25.02.2011 ncheiat cu S.C. SARONA S.R.L.
pentru evacuarea deeurilor de crmid refractar rezultate n urma
dezmembrrii/demolrii
Act adiional nr. 3 la Contract;
3. CATEGORIA DEiACTIVITATE
- Contract de prestri servicii nr. 1724/23.03.2009 ncheiat cu S.C. ALIASVIK S.R.L.
pentru
servicii deeste
curare,
splare
canalizare,
vidanjare
i Act
aditional
5; nr. 84/2006,
Activitatea
cuprins
n Anexa
I a OUG
152/2005
aprobat
prinnr.
Legea
- Contract
de
vnzare
cumprare
deeuri
feroase
i
neferoase
reciclabile
nr.
cu modificarile si completarile ulterioare :
2903/03.05.2012
ncheiat
S.C REMAT
BUCURESTI
SUD S.A.
pentru
3.3. Instalaii
pentrucu
fabricarea
sticlei,
inclusiv a fibrelor
de sticl,
cudeeuri
o capacitate de
metalice
feroase
i
neferoase
(fier
vechi,
font,
pan
font,
)
i
Act
adiional
nr.
topire mai mare de 20 t/zi, desfurat n Bucureti, sector 3, B-dul Theodor
Pallady,
1/2013
la
Contract;
nr. 45.
- Contract deProfilul
prestrideservicii
nr. 105/24.02.2012
ncheiat
cueste
S.C.producerea
NICOTI PLAST
activitate
al societii STIROM
S.A.
i
S.R.L.
pentru
colectarea
deeurilor
industriale
reciclabile
(folie
de
polietilen,
pet); i
comercializarea articolelor de sticlrie de ambalaje din sticl (butelii, flacoane)
- Contract
nr. 4495/09.07.2007
de de
prestri
servicii
analize/ncercri ncheiat cu
comercializarea
articolelor
sticlrie
de menaj.
S.C. ECOLAB CONSULT S.R.L., Act adiional nr. 3 i Act adiional nr. 5
4. DOCUMENTATIA SOLICITRII
Documentaia care a stat la baza emiterii prezentei autorizaii integrate de mediu
cuprinde :
6

cadrul/conform
- Raportulsistemului
anual de mediu
de management
aferent anului
integrat
2012;
ISO implementat n cadrul
societii.
- Rapoarte
SMA vade
evalua
ncercare
toateap
operaiunile
subteran,iape
va revizui
uzate, emisii,
toate opiunile
imisii, sol,
accesibile
zgomot.
pentru utilizarea
- Planul detehnologiei
prevenire i
mai
combatere
curate, produciei
a poluriimai
accidentale;
curate, reducerii i minimizrii
deeurilor
- Plan
i va
deinclude
ncadrare
celnpuin
zonelementele
i de situaie;
menionate n planul de aciune
planificarea
- Planobiectivelor
de reabilitare
i sarcinilor
ntocmit de
deSTIROM
mediu, astfel:
S.A.;
o Titularul
- Plan
autorizatiei
operativ de
vaprevenire
pregti o planificare
i management
anual
al situaiilor
a obiectivelor
de urgen
i sarcinilor de
mediu.
i urmtoarele
Planificareaacte
va conine
de reglementare
termene pentru
emise atingerea
de alte autoriti:
seturilor de sarcini .
o La stabilirea
- Certificat
programului
de nregistrare
de sarcini
SeriaiB,obiective,
Nr. 1347360/15.05.2008,
titularul autorizaiei
CUIva335588;
avea n
vedere
- Certificat
aspecteleconstatator
menionatedin
n Tabelele
29.06.2011
nr. emis
17 si de
nr.ORC-TB;
18 .
5.4. Contributia
- Certificat
la de
Registrul
atestarepoluantilor
a dreptuluiemisi
de proprietate
si transferati
asupra
(E-PRTR)
terenurilor seria M03 nr.
Substanele
0493,
carenregistrat
vor fi obligatoriu
sub nr. 1645,
incluse
emis
n la
raportul
data dectre
30.06.1993
A.P.M. sunt
de Ministerul
cele specificate
Industriilor;
prin prezentul
- Autorizaie
document,
de gospodrire
anual.
a apelor nr 11/35 BU/02.07.2008 emis de
5.5. Documentaia
Administraia Naional Apele Romne Direcia Apelor Arge - Vedea;
Titularul
- Autorizaie
Autorizaieisanitar
va stabili
de i
funcionare
va meninenr.un403/08.05.2013
sistem propriu pentru
de management
instalaia proprie
al
de
documentelor
alimentare
de mediu
cu ap
n cadrul/conform
potabil, emis sistemului
de Direciade
demanagement
Sntate Public
integrat
Bucureti;
ISO
implementat
- Acord
n de
cadrul
preluare
societii,care
nr.959/17.01.2011
va fi comunicat
emis dectre
S.C.Apa
A.P.M.
Nova
Bucureti
Bucureti
. S.A.;
5.6. Aciunea
- Declaraia
corectiv
locaiilor nr. 3484/1520929 din 05.06.2008 pentru operaiuni cu
Titularul substane
Autorizaiei
clasificate
va stabilidin
i categoria
va menine
3; proceduri pentru a asigura faptul c sunt
luate msuri corective n cazul n care cerinele impuse de prezenta Autorizaie nu sunt
ndeplinite. n cazul raportrii unei neconformri cu condiiile prezentei Autorizaii, se
vor declara i responsabilitatea, precum i autoritatea pentru iniierea de investigaii i
aciuni corective
suplimentare
Ca referin
pentru.BAT i tehnici luate n considerare pentru stabilirea BAT
5.7. Contientizare
i
instruire
s-au utilizat:
Titularul Autorizaiei
va asigura
instruiri
adecvate
pe teme
protecia
mediului,
cum
- Documentul
de referin
privind
cele mai
bunede
tehnici
disponibile
(BREF),
ar fi minimizarea
deeurilor
i msuri
n caz de
urgen,
deconfirmrii
instalaia pedirecte
care-iprin
aprobate
de Uniunea
European,
aprobat
prinfuncie
metoda
desfoar activitatea,
n cadrul/conform sistemului de management integrat ISO
Ord. nr. 169/02.03.2004;
implementat
n cadrul societii.
Evidena
instruirilorAseCOMISIEI
va meninedin
conform
- DECIZIA
DE PUNERE
N APLICARE
28 februarie 2012 de
procedurilorstabilire
i instruciunilor
de
lucru
aprobate
n
cadrul
sistemului
de
management
a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) n
integrat ISOtemeiul
implementat
n cadrul
societii.
Directivei
2010/75/UE
a Parlamentului European i a Consiliului
Personalul va
fi calificat
conform
specificului
baz de studii, instruiri
privind
emisiile
industriale
pentru instalaiei
fabricarea pe
sticlei.
i/sau experien adecvat .
Titularul Autorizaiei va transmite cte o copie a prezentei Autorizaii tuturor
angajailor ale cror sarcini sunt legate de oricare din condiiile prezentei Autorizaii .
5. MANAGEMENTUL ACTIVITII
5.8. Responsabiliti
Titularul Autorizaiei
va asiguraS.A.
c ofuncioneaz
persoan responsabil
cu problemede
demanagement,
5.1. n cadrulseSTIROM
un sistem INTEGRAT
protecia
mediului
va
fi
n
orice
moment
disponibil
pentru
a
se
ntlni
cu
utiliznd ca modele standardele internaionale ISO 9001:2008/HACCP, ISO
reprezentanii
A.P.M.
Bucureti ca
. fiind adecvate pentru activitatea, procesele i serviciile pe
14001:2009
considerate
5.9. Comunicare
care societatea le poate furniza. Astfel c fiecare activitate desfurat n cadrul
Titularul
Autorizaiei
se va asigura
de faptulicregulamente
publicul poate
obine informaii
societii
este supus
unor proceduri
de organizare
specifice tehnologiei
privindiperformanele
de
mediu
ale
titularului
activitii.
produciei de produse din sticl.
Titularul Autorizatiei
vaimplementate
depuna la A.P.M.
Bucuresti,
mai tarziu
de 31 ianuarie
Societatea are
Planuri
privindnu
msurile
de protecie
n ceeaince
fiecare privete
an, un RAM
(raport
anual de mediu)
calendaristic
precedent,
polurile
accidentale,
Plan depentru
msuriintregul
privindan
aprarea
impotriva
dezastrelor
care trebuie
sa
indeplineasca
cerintele
A.P.M.
Bucuresti.
Acest
raport
va
include
naturale i Plan de prevenire i stingere a incendiilor.
obligatoriu
cel putin autorizaiei
informatiilese
mentionate
nr. 17 si Tabelul
18.
5.2. Titularul
va asiguraincTabelul
toate operaiunile
de penr.
amplasament
vor fi
realizate astfel nct emisiile s nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativ a zonelor de agrement sau recreaionale sau a mediului din afara
limitelor amplasamentului .
5.3. Titularul autorizaiei va stabili i va menine un Sistem de Management al
Autorizaiei (SMA), care s ndeplineasc cerinele prezentei Autorizaii, n

6. MATERII PRIME I AUXILIARE


Tabel nr. 1- Principalele materii prime folosite anual:
DenumireMod de
Furnizor
materie primdepozitare
Buncre betonate,
NisipVleni, Bulgaria
acoperite
Govora, OcnaBuncre betonate,
Sod calcinat
Mure, Bulgariaacoperite
Buncre betonate,
CalcarVacu
acoperite
Buncre betonate,
DolomitVacu
acoperite
Cominex Cluj,Buncre betonate,
Feldspat
Bulgariaacoperite
Materiile prime de completare (auxiliare) folosite anual:
DenumireMod de
Furnizor
materie auxiliardepozitare
Depozit betonat,
mprejmuitcu
AlabastruCominex Cluj
gard de srm,
acoperit
Depozit betonat,
Mangal (praf demprejmuitcu
Rm Vlcea
carbune)gard de srm,
acoperit
Depozit betonat,
mprejmuitcu
Oxid de cobaltImport
gard de srm,
acoperit
Buncre betonate,
Depozit betonat, acoperite
Minereu de crom
Italia
mprejmuitcu
Selenit de NaImport
Buncre betonate,
gard de srm,
Grafit
Rm. Vlcea
acoperite
acoperit
Buncre betonate,
acoperite
Oxid de fier
Rm. Vlcea
Platforma special
TC ROM,
amenajata,
rezultate din
Cioburi
betonata
propriile proc.

Mod de
ambalare

Cantitate
(t/an)

Vrac

64.215

Vrac

19.663

Vrac

9.594

Vrac

11.991

Vrac

7.394

Mod de
ambalare
Sac mare
(bigbax) din
polipropilen
de 1000 kg

Canitate
t/an

Saci
polipropilen
de 30 kg
Saci plasic n
cutie metalic
de 25-50 kg
max 20 kg
Saci plasic in
cutie metalic
de 25-50 kg
max 20 kg
Saci de plasic
de 25 kg sau
bigbax de
1000 kg
Saci de plasic
de 25-50 kg
Saci de plasic
de 25-50 kg

744,41

8,4

0,085

0,085

117,10

16,12
6,34

Vrac

25142,64

Materiile prime se stochez n buncre i depozite n urmatoarele spatii:


- turnul de amestec (S = 2979 m2);
- depozitul nisip (S = 3783 m2);
- opronul de materii prime (S = 3186 m2);
- opronul de grafit (S = 60 m2).
n cadrul activitilor desfurate pe amplasament sunt folosite ca materie prim
deeurile din producie (rebuturi de sticl). Folosirea ca materie prim a deeurilor de
sticl rezultate n urma procesului de topire implic utilizarea unei cantiti mai mici
de materie prim (nisip).
STIROM S.A. folosete i cioburi de sticl de la consumatori, gata procesate pentru
introducerea direct n reeta de fabricaie, prin preluare de la o firm autorizat n
acest sens.
Alte materiale auxiliare precum motorina i uleiurile necesare la mijloacele de
transport sau la diferite utilaje din procesul tehnologic sunt depozitate n rezervoare i
butoaie metalice cu capaciti de 200 l, amplasate n spaii nchise special amenajate.

7. RESURSE : AP, ENERGIE, GAZE NATURALE


7.1 APA
7.1.1 Alimentarea cu ap:
Se realizeaz din urmtoarele surse :
- din reeaua de ap potabil oraseneasca, prin intermediul unui branament
Dn 100 mm (utilizat in caz de necesitate)
- subteran, prin intermediul a 4 foraje existente in incinta unitatii, cu H 1,3,4=80m si
H2=85m.
Obs.: In incinta unitatii a mai existat un foraj de alimentare cu apa F 4=80m, care a
fost casat in anul 2008 (Proces verbal privind inchiderea forajului nr. 4, din
17.06.2008).
Volumele de ap potabil autorizate:
Qzi max.= 564,70 mc/zi;
Qzilnic med.= 516,84 mc/zi;
Qmed. anual = 188 647 mc/zi.
nmagazinarea apei potabile se face ntr-un rezervor din beton armat, semingropat
cu V1=50mc, un rezervor metalic cu V2=10mc i un alt rezervor metalic cu
V3=40mc.
Alimentarea cu ap tehnologic se realizeaz din reeaua de ap industrial
oreneasc (sursa: Lacul Cernica Pantelimon II) prin doua branamente cu D n 200
mm, fiecare pozat n bd.Theodor Pallady.
Volumele de ap tehnologic autorizate:
Qzi max.= 2087 mc/zi
Qzilnic med.= 1966 mc/zi
Qmed. anual = 717 590 mc/zi.
nmagazinarea apei tehnologice se face n doua rezervoare din beton armat,
subterane, cu V4 = V5=150 mc i un rezervor cu V6=70 mc, montat n turnul de
amestec.

10

Unitatea deine o staie de tratare a apei NALCO, amplasat n interiorul staiei de


pompare i o staie de dedurizare pentru apa de adaos.
Debitul de ap tehnologic recirculat este de 7725 mc/zi.
Apa dedurizat cald returnat din procesul tehnologic este acumulat ntr-un
rezervor din beton armat, subteran cu V=50 mc, de unde este trimis la un turn de
rcire central, cu patru celule i apoi ajunge n alt rezervor din beton armat, subteran cu
V=50 mc. De aici apa este pompat ntr-un rezervor cu V=72,5 mc montat n turnul de
amestec.
Rezerva de ap pentru stingerea unui eventual incendiu este stocat n cele 2
rezervoare cu ap industrial de 150 mc, fiecare (V i=236 mc).
Necesarul total de ap :
- Q zilnic max. = 10376,70 mc
- Q zilnic mediu = 10207,84 mc
Cerina total de ap :
- Q zilnic max. = 2651,70 mc
- Q zilnic mediu = 2482,84 mc
Debitul zilnic mediu recirculat : 7725 mc/zi.

Compararea cu limitele existente :


Sursa valorii limitValoarea limit
BAT10 mc/tona de sticla topit
STIROM8 mc/tona

Performan
0,3 mc/tona de sticl topit
4,75 mc/tona

7.1.2 Evacuarea apelor uzate :


Evacuarea apelor uzate i pluviale se face n reteaua de canalizare oreneasc, prin
intermediul a dou racorduri ovoide (R1 si R2) : 90/135, respectiv 70/105, amplasate
n Bd. Th. Pallady nr. 43-45.
Volume evacuate
Categoria apei evacuateReceptori ape uzatemed. ZilnicAnual
(mc)(mc/an)
UzateCanalizare oreneasc1987,47725426
PluvialeCanalizare oreneasc-

7.2 UTILIZAREA EFICIENT A ENERGIEI


Instalaiile i echipamentele folosite la producie n procesele tehnologice folosesc
energie electric i gaze naturale.
Energia necesar pentru topirea sticlei totalizeaz mai mult de 75% din totalul
energiei necesare pentru fabricarea ambalajelor de sticl.
Alt energie specific este utilizat pentru procesul de formare (aerul comprimat i
formarea aerului de rcire), nclzirea fabricii i servicii generale.
Societatea este alimentat cu energie electric de S.C. Energy Holding S.R.L. i a
consumat n cursul anului 2012 o cantitate de 52069 MWh. Societatea deine 10
posturi TRAFO.

11

Consumul specific de energie electric la STIROM S.A. este de 1,4 GJ/tona de


sticl topit iar consumul specific de energie electric conform BAT este cuprins ntre
0,6 i 1,5 GJ/tona.
Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici
disponibile.
Titularul autorizaiei trebuie s identifice i s aplice toate oportunitile pentru
reducerea energiei folosite i creterea eficienei energetice.

7.3 GAZE NATURALE


Alimentarea cu gaze naturale se face de ctre S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
STIROM S.A. are n dotare o central termic proprie dotat cu trei cazane identice
din oel tip SK725 1320kw tip Buderus (putere nominal total de 3,96 MW),
combustibilul utilizat fiind gazul metan. Aceasta asigur agentul termic i apa cald
menajer pentru cldirile administrative.
Consum specific
Consum specific BAT
ActivitateStirom S.A.
(Gj/tona de sticl topit)
(Gj/tona de sticl topit)
Topire sticl
7,234 14
8. DESCRIEREA INSTALAIEI I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 Dotri (instalaii, utilaje, mijloace de transport utilizate n activitate)
Terenul pe care se afl construciile aparinnd societii comerciale STIROM S.A.
are o suprafa total de 138215 m2, din care total suprafa construit este de 70763
m2. Suprafaa liber de construcii, 67452 m2 este ocupat n proporie de aproximativ
90% de platforme betoante iar restul de 10% l ocup spaiile verzi.
Departamentele in care se desfoar activitatea cu profil de sticlrie sunt
urmtoarele:
- Preparare Amestec;
- Cuptoare;
- Sticlrie Ambalaj;
Departamentele n care se asigur exploatarea utilajelor, ntreinerea acestora,
precum i utilitile necesare sunt urmatoarele :
- ntreinere electric;
- ntreinere electronic;
- Matrie;
- Servicii Tehnice;
- Laborator.
Incinta unitii cuprinde mai multe depozite, secii de producie i anexe, astfel :
- Departament amestec cu S = 8042 m2;
- Hala de producie cu S = 21530 m2;
- Departament ntretinere electric cu S = 1645 m2;

12

- Departament Reparaii Matrie (pregtit forme) i Departament Servicii generale cu


S = 4070 m2;
- Anexe social-administrative (birouri, club cicliti, central termic) cu S = 4668 m 2.
Principalele dotri sunt :
Tabel nr. 2
Nr.Numr
Denumire utilaj
Crt.(buc.)
Cuptoare de topire tip van cu capacitatile de 120 tone/zi2 buc.
1.
respectiv 230 tone/zi(nr. 2 si nr.3)
3. Cuptoare recoacere aferente cuptoarelor de topire nr. 2, nr. 37
4. Amestector tip TEKA pentru amestec materii prime4
5. Main nfoliat1
6. Instalaii de paletizat8
7. Instalaie de sablare1
8. Central termic1
9. Staie compresoare1
10. Celule de beton pentru nisip linie alb12
11. Celule de beton pentru nisip linie color12
12. Buncre pentru nisip, calcar i dolomit linie alb14
13. Buncre pentru nisip, calcar i dolomit linie color14

Staia de compresoare are in dotare urmatoarele tipuri de compresoare:


Nr.
crt.
1.
2.
3.

Tip compresor
Demag-Mannesman
Centac
Atlas Copco

Nr. buci
1
6
1

Mijloace de transport deinute i utilizate in activitate:


Nr.
DenumireNr. buci
Crt.
1.Autoturisme5
2.Locomotiv LDH1
3.Motostivuitor Daewoo1
4.Electrostivuitor Daewoo1
5.Tractor U6501
6.Tractor U4831
7.Mini-incarcator frontal1
8.Incarcator frontal Mega 200V1
Instalaia tehnologic de topire a sticlei este amplasat n hala de producie
(construit pe structur metalic, cadre de beton i zidrie) cu o suprafa de 21530 m 2
in care sunt amplasate cele 2 cuptoare de topire :
Cuptorul de topire nr. 2 cu capacitatea de 120 tone/zi;
Cuptorul de topire nr. 3 cu capacitatea de 230 tone / zi.
13

Cuptoarele tip vana funcioneaz cu gaz natural i au prevzute camere


regeneratoare pentru recuperarea cldurii gazelor arse.
Ambele cuptoare au i nclzire electric boosting suplimentara, pentru
accelerarea procesului de topire cnd este necesar ( cantitate mai mare de sticl).
Capacitate de topire maxima proiectata a celor 2 cuptoare de topire sticla,
detinute de STIROM S.A. este de 350 t/zi.
Fiecare din acestea este prevzut cu instalaii de alimentare (feedere) a mainilor
automate de prelucrarea topiturii de sticl (de tip I.S. 6E).
Fiecare din cuptoarele de topit sticl are cuptoare de recoacere necesare pentru
nlturarea tensiunilor interne.
Cuptoare de recoacere tip tunel cu nclzire direct funcioneaz cu gaze naturale:
- Cuptorul 2 are 3 cuptoare de recoacere;
- Cuptorul 3 are 4 cuptoare de recoacere.
Capacitatea de recoacere este de pn la 350 tone/zi.
Activitatea societatii STIROM S.A. se desfaoar n 3 departamente cu profilul de
sticlrie i 6 departamente care asigur exploatarea utilajelor, ntreinerea acestora,
precum i utilitile necesare.

8.2 FLUXURI TEHNOLOGICE


Procesul tehnologic cuprinde:
Prepararea amestecului;
Transportul amestecului la cuptoare;
Topirea n cuptoare a materiilor prime folosind gazul natural;
Fasonarea automat a topiturii de sticl;
Transportarea produselor fasonate la cuptorul de recoacere;
Recoacerea produselor n cuptoare pentru eliminarea tensiunilor interne;
Sortarea i controlul produselor din punct de vedere al caracterisicilor fizice si
geometrice;
Ambalarea produselor n palei;
Transportul i nfolierea paleilor;
Depozitarea paleilor n magazia de produse finite.
Prepararea amestecului consta in dozarea materiilor prime i a cioburilor,
transportul materiilor prime dozate i amestecarea acestora.
Pentru dozarea materiilor prime se folosesc dozatoare vibratoare i dozatoare cu
nec. Dozatoarele se afl la baza buncrelor materiilor prime.
Amestecarea materiilor prime dozate se face cu 4 amestectoare de tip TEKA.
Transportul amestecului n cuptoare:
Amestecul de materii prime preparat la departamentul Amestec este adus n arje de
dou benzi transportoare magistrale, una pentru amestec sticl colorat i una pentru
amestec sticl alb ctre cuptoarele de topit sticl. Amestecul de materii prime este
introdus n buncrul de alimentare a cuptoarelor de topire cu ajutorul unui elevator i a
unor benzi scurte. Odat cu amestecul de materii prime se introduc n buncrul de
alimentare cioburi sfrmate i deferizate. Cioburile cntrite de dozatorul gravimetric
sunt introduse la baza elevatorului.

14

Topirea n cuptoare a materiilor prime folosind gazul natural:


Elaborarea topiturii de sticl necesar fasonrii acestor produse se face n cuptoare
tip van nclzite cu gaz metan i prevzute cu camere regeneratoare.
Ambele cuptoare au i nclzire electric boostingpentru accelerarea procesului
de topire cnd este necesar ( cantitate mai mare de sticl).
Fiecare cuptor este prevzut cu instalaii de alimentare (feedere) a mainilor
automate de prelucrarea topiturii de sticl (de tip I.S. 6E).
Cuptorul van este alctuit din 2 bazine: unul de topire i altul de lucru, legate ntre
ele printr-un canal de trecere i desprite printr-un zid despritor. Bazinele sunt
acoperite cu bolt, care, mpreun cu zidurile inelare limiteaz spaiul flcrii pentru
fiecare bazin.
n zona de afnare a pastei de sticl se afl un baraj construit din blocuri refractare
electro-topite aezate pe limea cuptorului. Acesta are un rol important n procesul de
omogenizare i afnare al sticlei.
Cuptoarele frontale au naintea barajului un prag vatr n care sunt amplasate 10
evi de barbotare (buillonere) prin care se sufl aer n topitura de sticl. Aerul barbotat
are un rol important n procesul de omogenizare al pastei de sticl.
Canalul de trecere este amplasat sub nivelul sticlei i este construit din blocuri
refractare electro-topite. El realizeaz legtura dintre bazinul de topire i bazinul de
lucru.
Elaborarea pastei de sticl din amestecul de materii prime i cioburi cuprinde
urmtoarele faze:
- formarea sticlei
- limpezirea (afnarea)
- omogenizarea chimic i condiionarea termic.
Capacitate de topire maxima proiectata a celor 2 cuptoare de topire sticla,
detinute de STIROM S.A. este de 350 t/zi.
Amestecul de materii prime se topete la o temperatur de 1150-1200C, iar
descompunerea afnatului i afnarea sticlei are loc la o temperatur de 1440-1460C.
Condiionarea termic este ultima faz a procesului de elaborare a pastei de sticl
i const din rcirea ei de la temperatura de afnare (peste 1450C) la temperatura de
prelucrare (1150-1170C) cnd vscozitatea sticlei este corespunztoare pentru
fasonare. Aceast faz ncepe nainte de canalul de trecere i continu n bazinul de
lucru i n canalele de alimentare (feedere).
Feederele de capacitate mare prezint suplimentar o pereche de agitatoare
mecanice ce au rolul de a omogeniza chimic i termic pasta de sticl.
n funcie de lungimea feederului i tipul de produse care se fasoneaz la
respectiva linie de fabricaie, feederele au o zon de egalizare i o zon de rcire, dou
zone de rcire sau trei zone de rcire.
Fasonarea articolelor de sticlrie se realizeaz pe maini automate IS prin
procedeul presat-suflat sau suflat-suflat. Mainile pot lucra cu simpl, dubl sau tripl
pictur n procedeul suflat-suflat sau n regim de simpl sau dubl pictur n
procedeul presat-suflat. Acionarea mainilor este realizat pneumatic i
electromecanic sau electronic.
Transportarea produselor fasonate la cuptorul de recoacere :

15

De pe banda conveior a mainii, produsele sunt preluate de ctre banda staker.


Acionarea se face cu convertizoare de frecven. Produsele sunt introduse n cuptorul
de recoacere cu ajutorul stakerului.
Recoacerea se realizeaz n cuptoare tip tunel cu nclzire direct. Limea activ a
benzii de transport variaz.
Cuptoare de recoacere:
- Cuptorul de topire nr. 2 are 3 cuptoare de recoacere;
- Cuptorul de topire nr. 3 are 4 cuptoare de recoacere;
Capacitatea de recoacere este de pn la 350 t/zi.
Cuptorul este prevzut cu recircularea gazelor arse individual pe fiecare tronson.
Recircularea se face n tronsoane de ctre un ventilator acionat de un motor electric,
amplasat deasupra cuptorului de recoacere.
Tratamentul superficial se face n dou etape:
- la capul cald cu soluie care conine compui ai staniului;
- la capul rece cu soluie apoas de polietilen.
Instalaia de tratare la cald se afl poziionat pe banda conveior, ntre maina de
fasonat IS i cuptorul de recoacere, iar cea de tratare la rece este situat la ieirea din
cuptorul de recoacere.
Din cuptorul de recoacere produsele sunt preluate de ctre un sistem de benzi
sortare-ambalare:
Sortarea produselor:
Mainile de sortat sunt de tipul:
- maina INEX care verific nlime, verticalitate, diametru corp, incluziuni.
- maina CIM care verific fisuri, diametru interior i exterior la gur, gur
incomplet.
- maina Veritas IC care verific nlime, verticalitate, diametru corp, strmbe
din gt, incluziuni, leagn de maimu, defecte transparente
- maina Veritas IB care verific orice defect al suprafeei de gur, dopuri i
diametru interior, leagn de maimu, defecte la fundul buteliei,
- maina Veritas IM care verific fisuri, diametru interior i exterior la gur, gur
incomplet, planeitate, grosime perei.
Ambalarea produselor la capul Rece se realizeaza cu doua tipuri de greifer : Emetti
si Icebell.
Greifrul de paletizare preia produsele de pe transportorul cu band combinat II
i le aeaz pe palet n vederea nfolierii.
Transportul i nfolierea paleilor
Paleii sunt transportai cu ajutorul unei instalaii pentru transportul interfazic al
produselor paletizate.
Instalatia de transport cuprinde :
- un conveior pentru fiecare linie de ambalare;
- un carucior robot automatizat;
- un conveior prin care paletii sunt trimii la masina de infoliat.
Instalaia de nfoliat se compune din :
- benzi transport;
- supori ghidare ram nclzire;
- ram nclzire ce se ridic i coboar automat;

16

- sistem de antrenare ram;


- instalaie de automatizare amplasat n pupitru;
- dou ventilatoare pentru aranjat folia.
Produsele din sticl de menaj se pot ambala n cutii de protecie, n cutii de
prezentare i transport i prin nfoliere i cutii de transport.
Ambalajele utilizate sunt:
- ambalaje de material plastic (folie, separatoare de plastic PP);
- ambalaje de hartie si carton (carton, separatoare de carton);
- ambalaje de lemn.
Depozitarea paleilor n magazia de produse finite produsele ambalate pe
palei sunt preluate de la maina de nfoliat de ctre motostivuitoriti care le duc n
depozitul de produse finite.
8.3 Program de funcionare: 24 ore/zi, 7 zile/sptmn, 365 zile/an.

9. INSTALAII PENTRU REINEREA, EVACUAREA I DISPERSIA


POLUANILOR N MEDIU
9.1 AER
Tabel nr. 3
Nr.
Crt.

Sursa de poluani

Centrala termic A1
3 cazane Buderus
pentru producere
1.
apa cald i
cldur A1
Topire sticla A2 i A3

Nr.
punct emisie

A1.1.- Co 1
A1.2.-Co2
A1.3.-Co3

Cuptor cu flacr
topire sticl nr. 2
A2
2.

A2

Cuptor cu flacara
topire sticla nr. 3
A3

3.

A3

Poluani

Pulberi; CO; SO2,


NO2

Pulberi;
SOx (expr. in
SO2);, NOx (expr.
in NO2);
HF; HCl;
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI);
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI ,
Sb, Pb, Cr III,
Cu, Mn, V, Sn)
Pulberi;
SOx (expr. in
SO2); NOx (expr.
in NO2);
HF; HC;
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI);
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI ,
Sb, Pb, Cr III,
Cu, Mn, V, Sn)

Instalaii de reinere,
evacuare, dispersie a
poluanilor
3 couri de fum cu
dimensiunile:
Dn = 0,5 m si H = 12 m,
fiecare
Tubulatur de preluare a
poluanilor rezultai n tiraj
natural, arztoare cu NOx
redus, sistem pentru controlul
emisiilor de pulberi i
evacuare printr-un co de
evacuare cu dimensiunile: Dn
= 2m i H = 65 m (cos nr. 1)
Qevacuare= 12.000m3/h

Tubulatur de preluare a
poluanilor rezultai n tiraj
natural, arztoare cu NOx
redus, sistem pentru controlul
emisiilor de pulberi i
evacuare printr-un co de
evacuare cu dimensiunile: Dn
= 1,75 m i H = 65 m (cos nr.
2)
Qevacuare=12.900 m3/h

17

Turn amestec - Linia ALB A 4

4.

5.

6.

7.

Descrcare/nsilozar
e materii prime

A 4.1.

pulberi

A 4.2.

pulberi

Dozare materii
prime

Amestector tip
TEKA (2 buc.)

A 4.2. (comun cu
dozarea materiilor
prime)

Depozitare n
buncre (8 buc.)
A4.3.

A 4.3.1.Buncr 5,6,8 i 10
A4.3.2.Buncr 7 i 9
A4.3.3.-Buncr 11
A4.3.4.-Buncr 14

pulberi

pulberi

instalaii de captare i reinere


a poluanilor (baterie de filtre=97%) si evacuare printr-un
co (co nr. 1 desprfuire
general) cu dimensiunile
Dn=0,8 m iH = 14 m;
Qevacuare= 16.488 m3/h;
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre,
=97%)
evacuare printr-un co (co
nr. 2 desprfuire general)
cu dimensiunile: Dn=0,8 m i
H = 14m;
Qevacuare= 16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre
cu =97%) si evacuare printrun co (acelai cu co nr.
A4.2. de la dozare materii
prime -desprafuire general)
cu Dn=0,8 i H=14m,
Qevacuare=16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (4 filtre cu saci
cu =96,5%) si evacuare prin
4 couri (co nr. 1 buncre
nr. 5, 6, 8 i 10; co nr. 2
buncre nr. 7 i 9; co nr. 3
buncr nr.11; co nr. 4
buncr nr. 14) cu
dimensiunile: Dn= 0,3m i
H=2,2m, Qevacuare=1.500m3/h

Turn amestec - Linia COLOR A5

8.

Descrcare/nsiloz
are materii prime

A5.1.

pulberi

9.

Dozare materii
prime

A5.2.

pulberi

10

Amestector tip
TEKA (2 buc.)

A5.2. (comun cu
dozarea mat.
prime)

pulberi

instalaii de captare i reinere


a poluanilor (baterie de filtre
(F1), =97%) si evacuare
printr-un co (co nr. 3
desprfuire general) cu
dimensiuni: Dn= 0,8m i H =
14 m; Qevacuare= 16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre
(F1), =97%) si evacuare
printr-un co (co nr. 4
desprfuire general) cu
dimensiuni: Dn= 0, 8m i H =
14m; Qevacuare= 16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre
(F1) cu =97%) si evacuare
printr-un co (acelai cu co nr.
A5.2. de la dozarea materiilor
18

prime -desprafuire general)


cu dimensiuni: Dn=0,8 i
H= 14 m, Qevacuare=16.488
m3/h

11.

Depozitare n
buncre (6 buc.)
A5.3.

A5.3.1.Buncr 5 i 6
A5.3.2.-Buncr 7
A5.3.3.-Buncr 9
A5.3.4.-Buncr 12
A5.3.5.-Buncr 14

pulberi

instalaii de captare i reinere


a poluanilor (4 filtre cu saci
cu =96,5%)
si evacuare prin 5 couri (co
nr. 1 buncre nr. 5 i 6; co
nr. 2 buncr nr. 7; co nr. 3
buncr nr. 9; co nr. 4
buncr nr. 12; co nr. 5
buncr nr. 14) cu dimensiuni:
Dn=0,3m i H=2,2m,
Qevacuare=1.500m3/h,

Reparaii matrie/sablare A6

12.

Instalaie de
sablare cu pulberi
metalice

A6

pulberi

Filtru, tubulatur de preluare


a poluanilor rezultati i
evacuareforatprin
tubulatur cu dimensiunile de
0,5x0,3 m

9.2 APA
- Decantor separator de produse peroliere, aferent Staiei de Compresoare;
- Decantor separator de produse peroliere, aferent seciei Splare Mecanisme;
- Separator de produse petroliere, pentru apele rezultate din zona gospodriei de
carburani;
- Separator de produse petroliere pentru apele provenite de la Hala Cuptoare.
9.3 ALTE DOTRI
- Nisipul transportat de la Turnul de Amestec la cuptoare este n prealabil umezit
pentru a se mpiedica degajarea pulberilor n timpul transportrii pe benzi.
- Operaiile de descrcare a materiei prime se desfoar n zon acoperit.
- Transferarea materiilor prime dintr-un recipient n altul se face cu sistem pneumatic.
- Uleiurile necesare la mijloacele de transport sau la diferite utilaje din procesul
tehnologic sunt depozitate n rezervoare i bidoane metalice, amplasate n magazia de
lubrifiani, cu pardoseal betonat. Depozitul de lubrefiani i combustibil este
amplasat ntr-o cldire nchis dotat cu un separator de hidrocarburi amplasat pe
reeaua exterioar de canalizare.
- Gospodria de combustibil este format din 2 rezervoare metalice supraterane cu
V= 10.000 mc fiecare pentru motorin.
- panul rezultat din prelucrri mecanice, se colecteaz la locul de producere n
containere metalice i apoi se trimite n spaiile special amenajate de unde sunt predate
firmei specializate de preluare a acestor deeuri.

19

- Cuva de rcire a deeurilor de sticl de la cuptorul nr. 2 asigur transportul,


colectarea i reintroducerea n procesul tehnologic a deeurilor de sticl cu un consum
redus de ap i energie.
- Pe platform betonat n faa depozitelor de motorin, uleiuri i lubrifiani, n timpul
descrcrii i a altor operaii, scurgerile accidentale sunt reinute cu ajutorul nisipului
sau rumeguului iar reeaua de canalizare din zona depozitelor este dotat cu separator
de produse petroliere.
- Cile de acces, depozitele i platformele din incinta unitii sunt betonate sau
asfaltate.

10. CONCENTRAII DE POLUANI ADMISE LA EVACUAREA N MEDIUL


NCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 AER
10.1.1 Valorile Limit de Emisie
Nici o emisie n aer nu trebuie s depeasc valorile limit de emisie, stabilite
conform Ordinului nr. 462/1993 al M.A.P.P.M, Ordinului nr. 756/1997 al M.A.P.P.M.
(70 % din valorile limit de emisie prevzute n Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M),
i pe baza concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT):
Tabel nr. 4
Nr. PunctLocatie punct
emisieemisie
Central termic-A1

A1

3 couri evacuare

Poluani

Valori limit de emisie

Pulberi

3,5 mg/Nmc

CO

70 mg/Nmc

SOx (expr.SO2)

24,5 mg/Nmc

NOx (expr.NO2)

245 mg/Nmc

Pulberi
NOx (expr.NO2)
SOx (expr.SO2)
Clorura de hidrogen,
exprimata ca HCl
Fluorura de hidrogen,
exprimata ca HF

20 mg/Nmc
700 mg/Nmc
200 mg/Nmc

Topire sticl-A2 si A3

A2

co evacuare

(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI)


(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr
VI , Sb, Pb, Cr III, Cu, Mn,
V, Sn)

co evacuare
A3

Pulberi
NOx (expr.NO2)
SOx (expr.SO2)
Clorura de hidrogen,
exprimata ca HCl
Fluorura de hidrogen,
exprimata ca HF

20 mg/Nmc
5 mg/Nmc
1 mg/Nmc
5 mg/Nmc
20 mg/Nmc
700 mg/Nmc
200 mg/Nmc
20 mg/Nmc
5 mg/Nmc

20

(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI)

1 mg/Nmc

(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr


VI , Sb, Pb, Cr III, Cu, Mn,
V, Sn)

5 mg/Nmc

Turn amestec - Linie ALB - A4


A4.1.

co evacuare

Pulberi

A4.2.

co evacuare

Pulberi

co evacuare (cos
A4.2.
comun)
4 couri de
A4.3.
evacuare
Turn amestec - Linia COLOR - A5

Pulberi
Pulberi

A5.1.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare (cos
comun)

Pulberi

A5.3.

5 couri de
evacuare

Pulberi

Reparaii matrie/sablare
tubulatur de
evacuare cu
A6
dimensiunile de
0,5x0,3 m

Pulberi

50 mg/mc
50 mg/mc
50 mg/mc
50 mg/mc

50 mg/mc
50 mg/mc
50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

Nu vor exista alte emisii n aer semnificative pentru mediu n afara celor
menionate n Tabel nr. 4.
10.1.2 Se vor respecta condiiile de calitate a aerului n zonele protejate prevzute n
STAS 12574/1987. Se consider c depesc concentraia maxim admisibil acele
substane al cror miros persistent i dezagreabil este sesizabil olfactiv.
10.2 APA
10.2.1 APA UZATA
Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in reeaua de canalizare oraseneasca
prin racordurile R1 si R2 se vor incadra n limitele prevazute de Normativul privind
condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor i direct
n staiile de epurare, NTPA - 002/2002 Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor
uzate, modificat i completat de H.G. 352/2005:
Tabel nr. 6
Valori max. admiseVal. de alert
Indicator
(mg/dmc)(mg/dmc)
0

TemperatureC40
21

pH6,5 8,5materii n suspensie350245,5


consum chimic de oxigen
500350
(CCO-Cr)
consum biochimic de oxigen la
300210
5 zile (CBO5)
substaneextractibilecu
3021
solventi organici
detergenisintetici
2517,5
biodegradabili
cloruri500350
sulfati600420
azot amoniacal3021
azotiti10,7
azotati2517,5
fosfor total53,5
zinc0,50,35
Restriciile i ceilali indicatori sunt potrivit H.G.R nr. 352/2005
Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1038/2010 pentru modificarea si
completarea H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea programului de eliminarea treptata a
evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase.
10.2.2 APA SUBTERANA
Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile admise prin Legea nr. 458/2002,
modificata si completata de Legea nr. 311/2004 si se vor compara cu rezultatele
investigatiilor realizate in cadrul documentatiei de solicitare a Autorizatiei Integrate de
Mediu. Astfel se va urmari evolutia calitatii apei subterane in timp si influenta
activitatii societatii asupra acesteia.
10.3 SOL
Concentratia de poluanti in sol nu va depasi pragul de alerta pentru soluri cu
folosinta mai putin sensibila, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997.
Tabel nr. 7
500 mg/kg substan uscat (prag de alert 200 mg/kg
Nichel
substan uscat)
1000 mg/kg substan uscat (prag de alert 250 mg/kg
Plumb
substan uscat)
Crom total

600 mg/kg substan uscat (prag de alert 300 mg/kg


substan uscat)

Cadmiu

10 mg/kg substan uscat (prag de alert 5 mg/kg


substan uscat)
22

Fluor
Hidrocarburi din petrol

1000 mg/kg substan uscat (prag de alert 500 mg/kg


substan uscat)
2000 mg/kg substan uscat (prag de alert 1000 mg/kg
substan uscat)

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta


(70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de
ape uzate si in aerul ambiental, precum si ale agentilor poluanti pentru factorul de
mediu sol) pentru componentele mediului aer, apa si sol, titularul activitatii are
obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de
reducere a acestora.
10.4 ZGOMOT
10.4.1 Nivelul de zgomot la limitele incintei industriale, in conditiile functionarii la
capacitate normala a tuturor instalatiilor si echipamentelor generatoare de zgomot, se
va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de
65 dB(A) , curba de zgomot Cz 60.
10.4.2 Se vor lua masuri pentru imbuntirea controlului surselor de zgomot i
efectuarea de inspecii regulate la componentele electromagnetice, n vederea reducerii
zgomotului.
11. GESTIUNEA DEEURILOR
11.1 DEEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR
11.1.1 Deeuri nepericuloase
Tabel nr. 8

Nr.
Crt.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)

Denumire deeu

Cantitatea
[t/an]

Platform betonat, n zona


Turnului de Amestec
Containere metalice pe
platform betonat
Conainer metalic pe
platform betonat

1.

15 01 07

2.

12 01 01

pan font, oel i inox

2,20

3.

17 01 01

deeu beton

4.

17 01 02

deeu crmizi

Pe platform betonat

5.

17 04 11

Pe platform betonat

6.

12 01 03

1,34

7.

15 01 02

50

Container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat

8.

15 01 01

65

n container metalic pe

sticl

cabluri de la cii i
demolri
pan bronz i pan
alam
ambalaje de mat.
plastic (folie)

ambalaje de hrtie i

15.000

Depozitare

23

carton
9.

15 01 03

lemn

100

10.

16.01.18

alam i bronz

2,4

11.

16 11 06

crmizi refractare

0,8

12.

17 04 07

font

70

13.

17 04 02

aluminiu

0,05

14.

17 04 05

fier inox

0,24

15.

17 04 05

tabl

10

16.

17 04 05

fier vechi

150

17.

20 01 36

18.

20 03 01

menajer

1.860

19.

16 03 06

deseu band cauciuc

20.

10 11 05

deeu pulberi

150

21.

17 09 04

22.

17 01 07

deeuri din
echipamente electrice
i electronice

alte deeuri din


demolri i casri
amestecuri de beton,
crmizi, materiale
ceramice, etc

platform betonat
Pe platform betonat
acoperit
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
Pe platform betonat

Pe platform betonat

Magazie special amenajat


n container metalic pe
platform betonat
Pe platform betonat
acoperit
n container metalic

Pe platform betonat

Pe platform betonat

11.1.2 Deeuri periculoase


Tabel nr. 9
Nr.
Crt.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)

Denumire deeu

Cantitate
[t/an]

1.

13 02 08*

uleiuri uzate

0,75

2.

13 02 05*

uleiuri uzate
minerale

0,5

3.

19 08 13*

nmol cu coninut
de substane

106,56

Starea
fizic

Depozitare

colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
lichid
special amenajat n
cadrul seciei
colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
lichid
special amenajat n
cadrul seciei
semi-lichid colectare n butoaie
cumetalice etane n spaiu

24

periculoase
provenit din
epurarea apelor
uzate

4.

12 01 16*

5.

15 02 02*

6.

15 01 10*

7.

20 01 35*

vscozitate
mare

pulbere sablare
materiale textile
contaminate cu
substane
periculoase
ambalaje
contaminate cu
substane
periculoase
deeuri de
echipam. electrice
i electronice cu
coninut de subst.
periculoase

solid

colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
special amenajat n
cadrul seciei

2,35

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

1,50

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

8.

16 06 01*

Baterii uzate cu
acid i plumb

variabile

solid

9.

12 01 09*

emulsii i soluii
de prelucrare

lichid

10.

10 02 07*

11.

20 01 21*

12.

17 06 05*

Se predau firmei/lor care


asigur service-ul
echipamentelor
generatoare de astfel de
deeuri NU SE
DEPOZITEAZ N
CADRUL SOCIETII
colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
special amenajat n
cadrul seciei
Colectare n spaiu
special amenajat

solid

pulbere metalizare 1,5


deeuri din surse
de lumin
materiale de cii
cu coninut de
azbest

special amenajat

0,5

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

Denumire
deeu

Instalaia/
Secia

Cant.
[t/an]

Starea
fizic

11.2 DEEURI REFOLOSIBILE


Tabel nr. 10
Nr.
Crt.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)

Depozitare

1.

10 11 12

Sticl

Turn Amestec

15.410

solid

Platforme
betonate

2.

15 01 03

Lemn

Valorificare
intern

100

solid

Magazie
25

3.

10 11 05

Deeu de
pulberi

Valorificare
intern

150

solid

Turn amestec

11.3 DEEURI COMERCIALIZATE/VALORIFICATE


Tabel nr. 11
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)
17 04 05

17 04 05

17 04 05

17 04 07

12 01 01

17 04 02

Denumire
deeu

fier vechi

tabl

fier inox

font
pan font, oel
i inox

aluminiu

15 01 01

ambalaje de
hartie i carton

16 11 06

crmizi
refractare

15 01 02

ambalaje de
mat. plastic
(folie i PP)

13 02 08*

uleiuri uzate

Cantitatea
t/an

Starea
fizic

Destinaia

solid

Preluare firm de
colectare

10

solid

Preluare firm de
colectare

0,25

solid

Preluare firm de
colectare

70

solid

Preluare firm de
colectare

2,20

solid

Preluare firm de
colectare

150

Preluare firm de
colectare
0,05

solid

65

solid

Preluare firm de
colectare

0,8

solid

Preluare firm de
colectare

50

solid

Preluare firm de
colectare

0,75

lichid

Preluare firm de
colectare n vederea
valorificrii
Preluare firm de
colectare

11.

13 02 05*

ulei uzat mineral

0,5

lichid

12.

12 01 03

pan bronz i
pan alam

1,34

solid

Preluare firm de
colectare

13.

16.01.18

alam i bronz

2,4

solid

Preluare firm de

26

colectare
ambalaje
contaminat cu
subst..
periculoase

1,50

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare
Preluare firm de
colectare

14.

15 01 10*

15.

12 01 16*

pulbere sablare

16.

15 02 02*

materiale textile
contaminate cu
subst.periculoase

4,46

solid

17.

10 02 07*

pulbere
metalizare

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluarea firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

18.

20 01 36

19.

20 01 35*

20.

21.

22.

23.

deeuri din
echipamente
electrice i
electronic
deeuri din
echipamente
electrice i
electronic cu
coninut de
subst.
periculoase

17 01 01

deeu beton

17 01 02

deeu crmizi

17 04 11

cabluri de la cii
i demolri

16 03 06

band cauciuc

11.4 DEPOZITAREA DEFINITIV A DEEURILOR


Tabel nr. 12

Nr.
Crt.

1.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al
Deseurilor)
20 03 01

Denumire
deeu

Deeuri
menajere

Cant.
[t/an]

1.860

Starea
fizic

solid

Destinaia

Preluare firm de
colectare depozitare
definitiv

27

Nmol cu
coninut de
substane
periculoase
provenit din
epurarea apelor
industriale
emulsii i
soluii de
prelucrare
alte deeuri din
demolri i
casri
deeuri de
beton i
crmizi
materiale de
cii cu coninut
de azbest

106,57

vscoas

Preluare firm de
colectare eliminare
definitiv

lichid

Preluare firm de
colectare eliminare

solid

Preluare firm de
colectare eliminare

solid

Preluare firm de
colectare eliminare

soldi

Preluare firm de
colectare

2.

19 08 13*

3.

12 01 09*

4.

17 09 04

5.

17 01 07

6.

17 06 05*

7.

20 01 21*

surse de lumin

0,5

solid

8.

16 06 01*

baterii uzate

0,05

solid

Preluare firm de
colectare eliminare
Preluare firm de
colectare eliminare

zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor
fi inscriptionate ;
transportul se realizeaz numai cu mijloace de transport adecvate naturii deeurilor
transportate, astfel nct s se asigure respectarea normelor privind sntatea
populatiei i a mediului nconjurtor.
se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transporturile deeurilor
periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei.
titularul va efectua operatiuni de valorificare a deseurilor numai cu operatori
autorizati, in conformitate cu legislatia in vigoare ;
transportul deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii se va face numai de
societati autorizate si numai de la amplasamentul Stirom S.A. la locul de recuperare
sau depozitare definitive, fara a afecta in sens negativ mediul ;
se vor respecta prevederile legale in vigoare in domeniul deseurilor si
recomandarile celor mai bune tehnici disponibile;
titularul este obligat s organizeze recuperarea i reciclarea deeurilor provenite din
ambalaje conform prevederilor HG nr. 621/2005 cu modificrile ulterioare, privind
gestionarea ambalajelor i deeurilor din ambalaje i s raporteze datele privind
ambalajele i deeurile de ambalaje n conformitate cu Ord. nr. 794/2012;
se vor respecta prevederile Normelor de salubrizare si igienizare a municipiului
Bucuresti aprobate prin HCGMB nr. 120/2010.
Se vor respecta prevederile:
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ;
H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

28

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor


de baterii i acumulatori care conin substane periculoase;
H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
H.G. nr. 1061/2008 privind transporturile deeurilor periculoase i nepericuloase
pe teritoriul Romniei;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
11.5. GESTIUNEA SUBSTANELOR CHIMICE PERICULOASE
11.5.1 Substane chimice periculoase deinute/utilizate n cadrul unitii sunt cele
prevzute i declarate n Lista cu substanele i preparatele chimice periculoase
nregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munc Bucureti.
Precursori utilizai n cadrul unitii :
- Acid sulfuric 1N- Acid clorhidric 37%
- Acid sulfuric N/50- Acid clorhidric 1N
- Acid clorhidric 0,5N
Se vor respecta prevederile:
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor
periculoase, precum i meniunile specificate n fiele tehnice de securitate
ntocmite de productor;
- Legii nr. 263/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 360/2003 privind
regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase, ale O.U.G. nr.121/2006,
aprobat de Legea nr.186/2007 i ale Regulamentelor 273/2004 i 111/2005 ale
Uniunii Europene ;
- O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu
modificarile si completarile ulterioare.

12.

INTERVENIARAPID/PREVENIREAIMANAGEMENTUL
SITUAIILOR DE URGEN. SIGURANA INSTALAIEI

12.1 Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c Planul operativ de prevenire i


management al situaiilor de urgen, care trateaz orice situaie de urgen care
poate aprea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este
funcional.
12.2 Planul operativ de prevenire i management al situaiilor de urgen trebuie
revizuit i actualizat n funcie de condiiile nou aprute. El trebuie s fie
disponibil pe amplasament n orice moment pentru inspecie de ctre personalul cu
drept de control al autoritilor de specialitate.
13. MONITORIZAREA ACTIVITII
13.1. Indicatori de calitate a aerului
Titularul autorizaiei are obligaia s monitorizeze nivelul emisiilor de poluani n
aer n condiiile stabilite n Tabel nr. 13, astfel:

29

Tabel nr. 13
Nr.
Locatie punct
Punct
emisie
emisie
Central termic-A1

A1

Valori limit de
emisie

Frecventa

Pulberi

3,5 mg/Nmc

trimestrial

CO

70 mg/Nmc

trimestrial

SOx (expr.SO2)

24,5 mg/Nmc

trimestrial

NOx (expr.NO2)

245 mg/Nmc

trimestrial

Poluani

3 couri
evacuare

Metoda de
analiz
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

Topire sticl-A2 si A3

A2

co evacuare

Pulberi

20 mg/Nmc

trimestrial

NOx (expr.NO2)

700 mg/Nmc

trimestrial

SOx (expr.SO2)

200 mg/Nmc

trimestrial

20 mg/Nmc

trimestrial

5 mg/Nmc

trimestrial

1 mg/Nmc

trimestrial

Clorura de
hidrogen,
exprimata ca HCl
Fluorura de
hidrogen,
exprimata ca HF
(As, Co, Ni, Cd, Se,
Cr VI)
(As, Co, Ni, Cd,
Se, Cr VI , Sb, Pb,
Cr III, Cu, Mn, V,
Sn)

co evacuare

5 mg/Nmc

trimestrial

Pulberi

20 mg/Nmc

trimestrial

NOx (expr.NO2)

700 mg/Nmc

trimestrial

SOx (expr.SO2)

200 mg/Nmc

trimestrial

Clorura de
hidrogen,
exprimata ca HCl

20 mg/Nmc

trimestrial

A3

Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

n
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
30

Fluorura de
hidrogen,
exprimata ca HF

5 mg/Nmc

trimestrial

(As, Co, Ni, Cd, Se,


Cr VI)

1 mg/Nmc

trimestrial

(As, Co, Ni, Cd,


Se, Cr VI , Sb, Pb,
Cr III, Cu, Mn, V,
Sn)

5 mg/Nmc

trimestrial

Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare

Turn amestec - Linie ALB - A4


A4.1.

co evacuare

Pulberi

A4.2.

co evacuare

Pulberi

A4.2.

co evacuare
(cos comun)

Pulberi

A4.3.

4 couri de
evacuare

Pulberi

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

trimestrial

trimestrial

trimestrial

trimestrial

Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

Turn amestec - Linia COLOR - A5


A5.1.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare
(cos comun)

Pulberi

A5.3.

5 couri de
evacuare

Pulberi

Reparaii matrie/sablare
tubulatur de
evacuare cu
A6
dimensiunile
de 0,5x0,3 m

Pulberi

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

trimestrial

trimestrial

trimestrial

trimestrial

trimestrial

Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

Conform
standardelor n
vigoare

13.2 APA
13.2.1 Indicatori de calitate ai apei uzate:
Titularul autorizaiei are obligaia s monitorizeze nivelul emisiilor de poluani n
Apa uzata n condiiile stabilite n Tabel nr. 14, astfel:
Tabel nr. 14
Nr.
IndicatoriFrecventaMetoda de analiza
Crt.
1. pHlunarConform standardelor n vigoare
2. materii n suspensielunarConform standardelor n vigoare
31

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

consum chimic de oxigen


(CCO-Cr)
Consum biochimic de oxigen
la 5 zile (CBO5)
substane extractibile cu
solventi organici
detergenisintetici
biodegradabili
cloruri
sulfati
azot amoniacal
azotiti
azotati
fosfor total
zinc

lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar

Conform standardelor n vigoare


Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare

13.2.2 Ape subterane


Se va realiza prin analiza anuala a calitatii apei subterane prelevate din forajele de
monitorizare. Se va avea in vedere compararea cu rezultatele analizelor de apa
subterana efectuate in cadrul Raportului de amplasament si se va urmari
imbunatatirea calitatii fata de momentul de referinta, care se considera data
intocmirii raportului de amplasament.
Analiza calitatii apei subterane se va face conform tabelului nr. 15 :
Tabel nr. 15
Punct de
ParametruFrecvenaMetoda de analiz
prelevare
pH2forajedeanualaConform standardelor
monitorizarelegale in vigoareConductivitate
amplasate langaTurbididate
statiaCuloare
compresoaresiOxidabilitate
respectivintreNitrii
hala cuptoare siNitrai
turn amestecSulfai
Cianuri
Plumb
Cadmiu
Nichel
Cupru
Zinc
Crom
Mangan

32

la dispoziia persoanelor autorizate ale Ageniei pentru inspecie, trebuie pstrat de


ctre titularul
autorizaiei. Acest registru trebuie s conin minimum de detalii cu
13.3 SOL
privire la:
- Cantitile
de deeuri
gestionate
pe amplasament,
nsoitenivelul
de codul din Codul
Titularul
autorizaiei
are obligaia
s monitorizeze
emisiilor de poluani n sol
European
al
Deeurilor
pentru
deeurile
transportate.
n condiiile stabilite n Tabelul nr. 16, astfel:
- Numele
agentului
Tabel
nr. 16 i transportatorului de deeuri i detaliile lor de autorizare
(s includ
Nr. adresa instalaiei finale destinate eliminrii/recuperrii deeurilor).
- Confirmarea scris aIndicatoriFrecvena
transportatorului privind acceptarea i eliminarea/recuperarea
Metoda de analiz
oricrorCrt.
transporturi de deeuri periculoase i locul de depozitare/eliminare.
O copie a Nichel
acestui registru
privind
Managementul Deeurilor trebuie depus
la
Conform
standardelor
lng turn
amestec,
A.P.M. Bucuresti
ca
parte
a
RAM
pentru
amplasament.
legale
n
vigoare
1.Anual
Conform standardelor
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
legale n vigoare
Crom lng turn amestec,
Conform standardelor
2.Anual
legale n vigoare
13.5 ZGOMOT
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
Conform standardelor
Plumb lng turn amestec,
legale
Msurtorile
de n vigoare
3.Anualnivelului de zgomot se efectueaz conform STAS 6161/3-82
Conform
standardelor
ctre laboratoare
acreditate
conform de
legii,
dat
adancimea
de prelevare
5 io30
cmpe an.
Determinrile
se vor
face turn
n trei
puncte situate la limita de N, E si V a legale n vigoare
Cadmiu
lng
amestec,
amplasamentului.
4.Anual Un raport care s descrie pe scurt aceste msurtori trebuie inclus ca
parte a RAM.
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
Conform standardelor
Fluor lng turn amestec,
legale n vigoare
5.Anual
13.6 ALTE OBLIGAII
PRIVIND
MONITORIZAREA
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
Hidrocarburi din petrol lng
Toate puurile
de monitorizare
a apelor
subteranen
vor
fi verificate
periodic n ceea
13.6.1. oProbele
trebuie prelevate
n condiii
de exploatare
care
emisiile sunt
6.gospodriadecombustibili,Anual
etaneitatea
pentru a preveniadecvat
contaminarea
la suprafa.
maxime,cecuprivete
identificarea
pentrude
prelevare.
adncimea
deseciunii
prelevare(izocinetic)
de 5 i 30 cm
o
ncrcrile
i
descrcrile
de
materiale
trebuie
s
aib
loc
n zone desemnate,
13.6.2 Frecvena, metodele i scopul monitorizrii, prelevrii i analizelor,
aa cum
protejate
mpotriva
pierderilor
din
scurgeri
.
sunt prevzute n prezenta Autorizaie, pot fi modificate doar cu acordul scris al
A.P.M. Bucureti dupa evaluarea rezultatelor testrilor .
13.6.3. 13.4
Titularul
DEEURI
autorizaiei trebuie s asigure accesul sigur i permanent la
punctele de prelevare i monitorizare. Amplasarea punctelor de msurare a
emisiilor
de poluani
se face conform
Ord nr. a462/1993
Nota
13.4.1
Titularulatmosferici
va aplica procedee
de minimizare
cantitatilor
de deseuri produse.
Metodologic
privind
determinarea
emisiilor
de
poluani
atmosferici
produi
de
13.4.2 Prezenta autorizaie se aplica activitilor de management al deeurilor
de la
surse staionare
Cap.
II. pn la punctul de eliminare sau recuperare.
punctul de
colectare
13.6.4 Probele
prelevatevapentru
determinarea
indicatori,
n vederea
definiriideseurilor,
13.4.3 Titularul
respecta
prevederileunor
legale
privind evidenta
gestiunii
nivelului
de afectaresiaeliminarea
calitii factorilor
de mediu,
vor fi analizate
de laboratoare
recuperarea
lor conform
celor specificate
in tabelele
8-12. Nu trebuie
acreditate.
eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului
fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti.
13.4.4 Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare vor
fi transportate
de o societate
autorizata pentru
astfel
de activitati.
14. RAPORTRI
LAdoar
UNITATEA
TERITORIAL
PENTRU
PROTECIA
Deseurile
trebuie
transportate
doar
de
la
amplasamentul
activitatii
la amplasamentul de
MEDIULUI I PERIODICITATEA ACESTORA
recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu
legislatia si protocoalele nationale.
Rapoartele
asasecum
sunt nici
mentionate
in tabelele
17 si nr. 18ntrebuie
depuse la agreat,
13.4.5 Nu
accepta
un amendament
saunr.modificare
nici o clasificare
Ageniaexpediere,
Regionaltransport,
pentru Protecia
Mediului
Bucureti,
Aleea Lacul
nr. scris
1, sector
eliminare
sau recuperare
a deeurilor
frMorii
acordul
prealabil
6, in conformitate
cu termenele stabilite:
al A.P.M. Bucuresti.
13.4.6 Un registru complet pe probleme legate de operaiunile i practicile de
management al deeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus n orice moment

34

33

Titularul autorizaiei va nregistra toate prelevrile, analizele, msurtorile,


examinrile,
i ntreinerile
Tabel nr.calibrrile
17 - Rapoarte
periodice: realizate conform cerinelor prezentei
Autorizaii .
Data de depunere a
Frecvena raportrii
Raport
Titularul autorizaiei
va nregistra toate incidentele
care afecteaz exploatarea
raportului
normal a activitii i care
pot
crea
un
risc
de
mediu
.
Emisii anual
n cazul
oricrui
incident
saunaccident
careaafecteaz
semnificativ,
zile de la ncheierea anului
Monitorizarea emisiilor
aer urmnd
fi inclusemediul n mod10
fr a aduce atingere prevederilor
Ordonanei
de
urgen
a
Guvernului
nr.
68/2007
pentru
care se face raportarea
anual in RAM
privind rspunderea de mediu
Emisiicu referire
anual la prevenirea i repararea prejudiciului
asupra
mediului,
aprobat
prin
Legea
nr. 19/2008,
cu modificrile i completrile
Monitorizarea emisiilor n ap urmnd
a fi incluse
10 zile de la ncheierea anului
ulterioare, titularul autorizaiei
areRAM
urmtoarele obligaii:
anual in
pentru care se face raportarea
a)s informeze imediat autoritatea
competent
Anual, urmnd
a fi pentru protecia mediului i autoritatea
competent
pentru inspecie
control la nivel local;
10 zile de la ncheierea anului
Monitorizarea
calitiiisolului
b)s ia imediat msurile pentru
limitarea
consecinelor
asupra
mediului
i prevenirea
pentru
care se face raportarea
incluse anual n RAM
altor incidente
sau
accidente
posibile;
Monitorizarea apelor
c)s ia orice msuri suplimentare,
Ca parte a RAM
Anual considerate adecvate i impuse de autoritile
competente
prevzute
la
lit.
a),
pe
care
acestea
le
consider
necesare,
n
vederea
subterane
limitriiSituatia
consecinelor
asupra
mediului
i anscris
prevenirii
cantitii
ambalajelor
Data
n altor incidente sau accidente
posibile.
gestionate anualchestionare
Titularul
nregistrasi toate reclamaiile de mediu legate de exploatarea
Date autorizaiei
referitoare lavaambalaje
Pana la data de 25 februarie a
activitii, conform procedurii
Anual,aprobate
urmnd din
a fi cadrul sistemului de management
fiecarui an
integrat
implementat
n cadrul
societii. Un rezumat privind numrul i natura
deseuri
de ambalaje
conform
reclamaiilor primite va fiincluse
inclusanual
n RAM
.
n RAM
Toate
procedurileOrd.
scrise
deinute de operator vor fi disponibile pe amplasament n
prevederilor
794/2012
oriceSituatia
moment.
gestiunii deeurilor,
Frecvena i scopul raportrii,
aa cumnsunt prevzute n autorizaia integrat de
Data nscris
mediu,
pot
fi
modificate
cu
acordul
scris al A.P.M. Bucureti dup evaluarea
01februarie a anului urmtor
conform chestionarelor
rezultatelor.
chestionare
Titularul
autorizaiei
va
menine un dosar pentru informarea publicului, la sediul
statistice anuale
Data inscrisa in chestionarele
unitii.
Acest
dosar
va
conine
Raportul Anual de Mediu obligatoriu minimum:
transmise de catre
- Autorizaia integrat de mediu
Anual
A.P.M.Buc.
- Solicitarea
(RAM)
- Raportrile
anuale
Poluantii
carectre
intraA.P.M.
sub Bucureti
- Registrul
de control
incidenta
H.G. al
nr.G.N.M.
140/2008
Tabel nr.
- Rapoarte
singulare: le consider relevante.
- Alte aspecte
pe18
care
titularul
autorizaiei
Anual
Raport
Data de depunere a raportului
privind Registrul poluantilor
Notificrile n caz de funcionare
emisi si transferati
n cel mai scurt timp posibil de la
necorespunztoare a instalaiilor de
momentul evenimentului.
reducere a polurii
Notificrile n caz de oprire/
Cu 48 de ore naintea
pornire programat
a instalaieiACTIVITII
15. OBLIGAIILE
TITULARULUI
opririi/pornirii
Proiect de nchidere definitiv
Odat cu cererea pentru Acord de
(dezafectare) a instalaiei
15.1. Titularul
activitatii
obligataccidentale
sa ia toate masurile mediu
care sapentru
asiguredezafectare
ca nici o
Notificare
privindeste
polurile
Maxim
2
ore
de
la producere
poluarePlanul
importanta
nu va fiicauzata.
de prevenire
combatere a polurii
15.2. Titularul
activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care
accidentale
anual
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de Actualizare
imposibilitate
tehnica si
economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se
10 zile de la ncheierea lunii n
sau reducandu-se
asupra
mediului.
Reclamaiiimpactul
(acolo unde
apar)
se face reclamaia
15.3. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient care
energia.
15.4. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea
accidentelor si limitarea consecintelor acestora.
36

35

15.5. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii
definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea
amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora
15.6. Titularul activitii are obligaia s notifice APM dac urmeaz s deruleze sau s
fie supui unei proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de
active, fuziune, divizare, concesionare sau n alte situaii care implic schimbarea
titularului activitii, precum i n caz de dizolvare urmat de lichidare, lichidare,
faliment, ncetarea activitii, conform prevederilor legale.
15.7. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte
publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care
poate avea impact semnificativ asupra mediului.
15.8. Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 196/2005, cu modificarile ulterioare,
aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul pentru mediu.
15.9. Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa
cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu.
15.10. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de
valabilitate a prezentei Autorizaii poate conduce la revizuirea autorizaiei integrate de
mediu de ctre A.P.M. Bucureti. Titularul autorizaiei este obligat s prezinte n acest
scop la A.P.M. Bucureti orice act de reglementare actualizat, n termen de 30 de zile
de la obinerea acestuia.
15.11. Prezenta autorizaie se aplic tuturor activitilor desfurate pe amplasament
sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pn la expedierea produselor
finite.

15.12 Notificarea autoritatilor:


- Titularul Autorizaiei va notifica A.P.M. Bucureti i G.N.M. prin fax i/sau not
telefonic i electronic, dac este posibil, imediat ce se confrunt cu oricare din
urmtoarele situaii :
a) Orice emisie n aer, care depeste valorile limit prevzute n autorizaie, de la
orice punct potenial de emisie
b) Orice funcionare defectuoas sau defeciune a echipamentului de control sau a
echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricrui
sistem de reducere a polurii de pe amplasament
c) Orice incident cu potenial de contaminare a apelor de suprafa i subterane sau
care poate reprezenta o ameninare de mediu pentru aer sau sol
- Titularul Autorizaiei va include, ca parte a notificrii, data i ora incidentului,
detalii privind natura oricrei emisii i a oricrui risc creat de incident i msurile
luate pentru minimizarea emisiilor i evitarea repetrii .
- Titularul Autorizaiei va nregistra orice incident precizat mai sus. Aceast
nregistrare va include obligatoriu detalii privind natura, extinderea i impactul
incidentului, precum i circumstanele care au dat natere incidentului.
- nregistrarea va include toate msurile corective luate pentru gestionarea
incidentului, minimizarea deeurilor generate i a efectelor asupra mediului i
evitarea reapariiei . Dup notificarea incidentului, titularul Autorizaiei va depune
la A.P.M. Bucureti raportul privind incidentul, ct mai curnd posibil n cazul
oricrui incident precizat mai sus care are legtur cu deversrile n ap, titularul

37

autorizaiei va notifica A.N.Apele Romne Directia Arges Vedea imediat dup


incident.
n cazul oricrei situaii de mai jos, A.P.M. Bucureti va fi notificat n scris:
ncetarea definitiv a funcionrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate;
ncetarea funcionrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate ;
Reluarea exploatrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate dup oprire
Orice modificare privind numele sub care societatea este nregistrat la Registrul
Comerului i/sau adresa sediului social ale Titularului va fi notificat la A.P.M.
Bucureti n scris n 14 zile de la apariia ei.
15.13. Instalaiile vor funciona la nivelurile de eficien maxim a dotrilor de
depoluare n funciune existente ;
15.14. Toate echipamentele de depoluare inclusiv echipamentele de rezerv trebuie s
existe pe amplasament.
15.15 Instalaiile vor funciona la nivelurile de eficien maxim a dotrilor de
depoluare n funciune existente.
15.16 Titularul activitatii are obligaia s respecte condiiile prevzute n prezenta
autorizaie integrat de mediu.

16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI


La ncetarea definitiv a activitii, operatorul evalueaz starea de contaminare a
solului si a apelor subterane cu substane periculoase relevante utilizate, produse
sau emise de instalaie. n cazul n care instalaia a provocat o poluare semnificativ
a solului sau a apelor subterane cu substane periculoase relevante n raport cu
starea prezentat n raportul privind situaia de referin, operatorul ia msurile
necesare privind poluarea astfel nct s readuc amplasamentul n respectiva stare.
Se vor respecta prevederile H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul,
subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate si ale H.G. nr. 1408/2007 privind
modalitile de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului si a
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu.
Se vor respecta msurile propuse n planul de nchiderea al zonei, la ncetarea
definitiv a activitii, pentru evitarea oricror riscuri de poluare i readucerea zonei
de funcionare la o stare satisfctoare.
Planul trebuie pstrat, actualizat, ca dovad a schimbrilor fcute. O copie a
planului va nsoi formularul n care se specific schimbrile fcute.

17. VALABILITATE
17.1 Prezenta Autorizaie integrat de mediu revizuit care conine 39 de pagini intr
n vigoare la data de 27.11.2013 i este valabil pn la data de 30.10.2017.
Revizuirea/reexaminarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate
situatiile in care:
38

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa,astfel incat necesita revizuirea


valorilor limita de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori in
autorizatia integrata de mediu ;
b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila
reducerea semnificativa a emisiilor fara a impune costuri excesive ;
c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor
tehnici;
d) se modifica substantial continutul actelor de reglementare care au stat la baza
emiterii prezentei autorizatii ;
e) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Nota : La punerea in aplicare a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale care
transpune n legislaia naional prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea i controlul integrat al polurii) (reformare), condiiile din prezenta
autorizatie integrata vor fi reexaminate de A.P.M. Bucuresti si, dac este necesar,
actualizate n vederea asigurrii conformitii cu prevederile Directivei.
Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la
suspendarea autorizatiei integrate de mediu, dupa o notificare prealabila nu mai
mare de 60 de zile. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu
mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.
In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare,
A.P.M. Bucuresti dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea
autorizatiei integrate de mediu.
Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre
Garda Nationala de Mediu Comisariatul Bucuresti si Agentia pentru Protectia
Mediului Bucuresti.
A.P.M. Bucuresti isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile
de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a
legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

DIRECTOR EXECUTIV ,
Chim. Simona Mihaela CATRINA

SEF SERV. AVIZE, ACORDURI,


AUTORIZATII,
Ing. Roxana COSTACHE
INTOCMIT ,
Ing. Roxana COSTACHE

40

39