Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Capitolul 1. RISCURILE IN ACTIVITATEA INSTITUTIILOR DE CREDIT


1.1.
1.2.
1.3.

Definitia si clasificarea riscurilor bancare


Masurarea si controlul (sau gestiunea) riscurilor bancare
Managementul riscului bancar (reglementari nationale/internationale)

Capitolul 2. ACTIVITATEA DE CREDITARE SI RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREITARE


2.1. Creditarea-parte componenta a tehnicii si operatiunilor bancare
2.1.1. Creditul-definitie,trasaturi,functii,forme
2.1.2. Principiile activitatii de creditare
2.1.3. Organizarea operatiunilor de creditare
2.2. Riscul in activitatea de creditare
2.2.1. Rolul calitatii portofoliului de credite bancare
2.2.2. Politica de creditare
2.2.3. Riscul individual de creditare
2.2.4. Gestiunea riscului de credit global
Capitolul 3. MANAGEMENTUL ACORDARII CREDITELOR. STUDIU DE CAZ LA BANCA
.
3.1.Garantarea si controlul creditelor
3.1.1. Principalele forme de garantie a creditelor( reale,personale,alte garantii)
3.1.2. Urmarirea si monitorizarea creditelor .Centrala Riscului de Credit.
3.1.3. Identificarea si evaluarea riscului de credit
3.1.4. Factori de risc
3.1.5. Prevenirea si limitarea riscului in activitatea de creditare
3.1.6. Asigurarea activelor constituite garantie a creditelor

3.2. Studiu de caz Banca.


3.2.1. Scurt istoric,organigrama
3.2.2. Managementul creditarii in cadrul Bancii ..
3.2.2.1. Termeni si definitii la nivelul banncii
3.2.2.2. Clasificarea creditelor / Portofoliu de credite
3.2.2.3. Constituirea si utilizarea ajustarilor pentru riscul de creditare
3.2.2.4. Garantii acceptate de banca
3.2.2.5. Conditii si etape in acordarea creditarilor.
3.2.3. Studiu de caz privind acordarea si rambursarea unui credit ipotecar
Capitolul 4. PROGRAM INFORMATIC