Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere

Subsemnatul, ..................................., identificat cu C.I.


seria ............ nr. .............., domiciliat n ........................, n
calitate de reprezentant al
.............................................................................,
(Se va completa de ctre persoanele juridice.)
cu sediul social n localitatea ...........................,
str. .............................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, ap. .....,
judeul/sectorul .................., avnd codul fiscal (CUI) ................., nr.
de nregistrare la registrul comerului ....................., solicit eliberarea
avizului de ctre
..............................................................................
(Se menioneaz administratorul/custodele ariei naturale protejate.)
pentru planul/programul/proiectul/activitatea ............................... .
Documentele care stau la baza solicitrii transmise la autoritile competente
pentru protecia mediului (ACPM) n cadrul
..............................................................................
(Se menioneaz solicitarea avizului de mediu/acordului de
mediu/autorizaiei/autorizaiei integrate de mediu i a autorizaiei pentru
recoltare/capturare i/sau achiziie i/sau comercializare de plante din flora
slbatic, flori de min, fosile de plante, fosile de animale vertebrate i
nevertebrate i/sau animale din fauna slbatic de ctre persoane fizice i/sau
juridice.)
........................................................ sunt urmtoarele:
............................................................................ .
(Se vor enumera documentele depuse la ACPM.)
Date de contact: telefon/mobil ................ fax ................... email ..................... .
Data

Semntura i tampila