Sunteți pe pagina 1din 2

S.C .

Sediul .

EXEMPLAR I
Se inmaneaza persoanei
Incadrate

NOTA DE LICHIDARE
Numele Prenumele
Nr. Matricol functia
la locul de munca ..
Poseda carnetul de munca: seria , nr. ..
Motivul notei de lichidare 1)
la data de ........
1
) Se inscrie motivul lichidarii: transfer, desfacerea contractului individual de munca coform
art.. din Codul Muncii, etc.
Natura debitului *)

Titlu executor **)


(natura, numarul, data,
emitentul)

Suma datorata la data


emiterii notei de
lichidare

Creditorul
(numele si adresa)

Sef compariment financiar contabil ***)


.
-------------*) Imputatie, despagubire, suma datorata pentru marfuri cu plata in rate, suma datorata cu titlu de obligatie de
intrtinere, imprumut C.A.R., etc..
**) Dispozitie de retinere, hotarare a Comisiei de judecata, hotarare judecatoreasca, angajament, etc. In cazul in
care nu exista inca un titlu executor, se va face mentiunea in curs de obtinere
***) Se semneaza dupa completarea datelor de pe versoul exemplar II C.G. nr. 74/1983
Retributii nete incasate pe ultimele 12 luni (pentru calculul indemnizatiei concediului de odihna) :
Anul
Luna
Suma
Anul
Luna
Suma

Durata concediului de odihna este de . Zile, din care pe anul in curs a folosit . Zile.
II. Din concediul pe anultrecut nu a folosit zile.
III. Concedii medicale platite pe ultimele 12 luni:
Luna anul nr. zile
Luna anul nr. zile
Luna anul nr. zile
Luna anul nr. zile

Alocatia de stat pentru copii, in valoare de . a ridicat-o


pana in luna anul .. inclusiv
In cursul acestui an a avut concedii fara retributie, absente nemotivate si invpoiri care
totalizeaza . zile.
Certificate profesionale obtinute in ultimi 3 ani :
Anul calificativul .
Anul calificativul .
Anul calificativul .
Data anul ..
Seful comparimentului personal,

S.C .
Sediul .

EXEMPLAR II
Ramane la societatea comerciala
Nr. din ..

NOTA DE LICHIDARE
Numele Prenumele
Nr. Matricol functia
la locul de munca ..
Poseda carnetul de munca: seria , nr. ..
Motivul notei de lichidare 1)
la data de ........
1

) Se inscrie motivul lichidarii: transfer, desfacerea contractului individual de munca coform


art.. din Codul Muncii, etc.
Natura debitului *)

Titlu executor **)


(natura, numarul, data,
emitentul)

Suma datorata la data


emiterii notei de
lichidare

Creditorul
(numele si adresa)

Sef compariment financiar contabil ***)


.
-------------*) Imputatie, despagubire, suma datorata pentru marfuri cu plata in rate, suma datorata cu titlu de obligatie de
intrtinere, imprumut C.A.R., etc..
**) Dispozitie de retinere, hotarare a Comisiei de judecata, hotarare judecatoreasca, angajament, etc. In cazul in
care nu exista inca un titlu executor, se va face mentiunea in curs de obtinere
***) Se semneaza dupa completarea datelor de pe versoul exemplar II C.G. nr. 74/1983

DEBITE NEACHITATE
NATURA DEBITULUI
Avansuri spre decontare
Material sportiv
Carti biblioteca tehnica
Carti biblioteca sindicala
Carti biblioteca volanta
Abonament C.F.R.
Abonament auto
Contravaloarea meselor la cantina
Echipament si materiale de protectie
Scule
Alte obiecte de inventar
Sindicat
Evidenta militara
Garzi patriotice

Suma datorata

Semantura responsabilui

Am primit urmatoarele documente la plecare :

Data anul ..

Semnatura,

Nota: Prezentul formular este propus ca model si poate fi modificat conform necesitatilor
proprii societatii comerciale.