Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul de I nstruire şi Consultanţă O rganizaţională

anunţă înscrierea la al V-lea modul din cadrul programului de

MANAGEMENT

la al V-lea modul din cadrul programului de MANAGEMENT Sesiunea I 15 martie Sesiunea II 21

Sesiunea I

15 martie

Sesiunea II

21 martie

M A R K E T I N G - U L

S E R V I C I I L O R

Una dintre caracteristicile de baza ale organizaţiilor lider este cultura orientării spre consumator/beneficiar, spre necesităţile şi aşteptările grupului ţintă. Aceasta abordare este de importanţă majoră atât pentru organizaţiile business, cât şi pentru serviciile sociale si publice, care au ca obiectiv general beneficiul unui anumit grup sau a întregii societăţi.

Modulul va aborda elementele de bază ale unui proces de marketing în cadrul organizaţiei, va examina interacţiunea dintre marketing, vânzări şi fundraising, va examina cei 4 P + 3 P din perspectiva marketing-ului serviciilor.

T E M A T I C A M O D U L U I
T E M A T I C A
M O D U L U I
:

Definirea conceptelor de bază în marketing

Marketingul comercial Vs Marketingul non-profit

Produs Vs Serviciu

Particularităţi ale marketingului serviciilor

Segmentarea pieţei

Cercetarea de marketing - metode de cercetare

An aliza concurenţei

Pozi ţionarea organizaţiei

Marketingul MIX – 4P + 3 P

Planul de Marketing

Marketing Social

Datele de desfăşurare: 15 martie 21 martie Durata sesiunilor: 09.30 – 17.00 Limba de instruire:
Datele de desfăşurare: 15 martie
21 martie
Durata sesiunilor:
09.30 – 17.00
Limba de instruire:
Română
Locul de desfăşurare:
Hotelul Flowers , Chişinău
Persoanele sau
organizaţiile interesate sunt
rugate să ne contacteze
până la data de
13 martie 2009
Costul de participare:
1 300 MDL
- include masa de prânz şi pauzele de cafea
- materialele informative de suport (hard şi pe CD)

DATE DE CONTACT

Tel/Fax:

(+373 22) 226 055

Mobil:

(+373) 67 226 055

(+373) 67 226 054 info@management.md