Sunteți pe pagina 1din 2

Consultanta.

Procedura de lucru

Etapa 1: ntocmirea dosarului de finanare


Consultantul va realiza ntocmirea tuturor documentaiilor de
specialitate necesare pentru obinerea fondurilor prin programul de
finanare european: studiu de fezabilitate, prognozele economicofinanciare, anexe si declaratii etc.
Consultantul va coordona procesul de obinere a avizelor necesare
proiectului, indicnd beneficiarului termenele orientative de
depunere a cererilor ctre autoriti, corelnd termenul estimat de
depunere al dosarului cu perioadele de valabilitate ale diferitelor
documente.
Rezultatul acestei etape este aprobarea documentatiei si
semnarea contractului de finanare cu Autoritatea de
Management.
Etapa 2: Implementarea proiectului
Consultantul va realiza dosarul de achiziii, care cuprinde
contractele cu furnizorii de bunuri care se vor achiziiona
Consultantul va ntocmi i depune solicitarea pentru prefinantare /
avans aferent/aproiectului.
Consultantul va intocmi si depune pe baza documentelor furnizate
de beneficiar dosarele de plat, pe baza crora beneficiarului i vor fi
rambursate
cheltuielile
in
procentul
de
finantare
nerambusabila aprobat.
n aceasta etapa, vor fi utilizate fondurile aprobate prin proiect.
Mecanismul este de finantare a cheltuielilor beneficiarului
dupa ce acesta aduce dovada efectuarii lor, pe baza documentelor
justificative (facturi, OP, extrase de cont, contracte cu furnizorii,
procese verbale, certificate de calitate, etc). Sunt luate in
considerare numai cheltuielile fcute dupa data primirii avizului de
eligibilitate al proiectului cu respectarea procedurilor.
n dosarul iniial pe baza cruia a fost aprobat finanarea vor fi
prevzute tranele pentru care se vor face cereri de plat. Astfel, la
finalizarea unui anumit stadiu al investiiei, se vor colecta toate
cheltuielile menionate ca eligibile n dosarul aprobat i se va solicita
plata lor.
Rezultatul acestei etape este plata efectiva a ajutorului
nerambursabil de ctre autoritatea de management ctre
beneficiar.
Durata in timp a proiectului
ntocmirea dosarului de finanare: 2 - 4 sptmni (ncepnd cu
data semnrii contractului).
Intocmirea dosarului in termenul de 2- 4 saptamani este
conditionata de furnizarea in timp util a informatiilor si
documentatiilor de proiectare/arhitectura cat si a informatiilor si
documentelor solicitate pentru conformitate (avize, autorizatii,
certificate, documente contabile si de proprietate)

Depunerea dosarelor de plat: pe masura efectuarii platilor


prevazute prin contract se vor efectua pana la 5 cereri de plata.
Intocmirea unui dosar de plata se realizeaza in 1-2 saptamani pe
baza documentelor furnizate de beneficiar. Analiza si aprobarea
dosarului dureaza 30-45 de zile de la depunerea sa.