Sunteți pe pagina 1din 1

Nota de intrare receptie nr.

________

S.C._________________________
Str.

Data__________________

Se receptioneaza marfurile furnizate de________________________________________________________________din localitatea_________________


cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie) nr.________________din data de_________________astfel:
Nr.
crt.

Furnizor
Denumire

U/M Cant.

produs.
0

Pret

Adaos comerc.

Valoare

TVA

Total

unit.fara

(fara

Pe

Total

fact.

TVA

TVA)

U/M

4426

401

5=3x4

7=3x6

8=5+7

%
9

Suma
10=4x9

Pret

TVA

Pret

Valoare

Valoare

unit.cu

aferent

unit.cu

la pret cu

la pret cu

amanuntul

adaos

amanuntul

amanuntul

amanuntul

fara TVA

comercial

cu TVA

fara TVA

cu TVA

14=3x11

14'=3x13

11=4+10

12=10x19% 13=6+11+12

din care TVA


Pe U/M

15=6+12 16=3x15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COMISIA DE RECEPTIE
Numele si prenumele
1
2
3

Functia

PRIMIT IN GESTIUNE
PRIMIT IN GESTIUNE
Semnatura

Data

Total
4428

Semnatura