Sunteți pe pagina 1din 3

10ideidenota10pentruScoalaaltfel

Saptamana26aprilie2012vafidedicataactivitatiloreducativeextracurricularesiextrascolare,incadrulprogramuluinumit"Scoalaaltfel".Inacestasaptamananuse
organizeazacursuriconformoraruluiobisnuitalunitatiideinvatamant. Programul"Scoalaaltfel"sevadesfasurainconformitatecuunorarspecial. Scopulacestui
programestedeaimplicatotieleviisicadreledidacticeinactivitaticaresaraspundaintereselorsiopreiocuparilordiversealeelevilor,sapunainvaloaretalentelesi
capacitatileacestoraindiferitedomenii,nuneaparatinceleprezentateincurriculumulnationalsisastimulezeparticiparealorlaactiunivariate,incontexte
nonformale
AsociatiaScolipentruunviitorverdesiEdituraCDPRESS(prinrevisteleeducationaleTerraMagazin,DoxisiPipo)vapropun10activitatipentruSaptamana"Scoala
Altfel"(26aprilie2012)

Nume Proiect

Categorie de
adresabilitate

Obiective educationale

Tip de activitate

Sa dobandeasca cunostinte
noi; sa acumuleze abilitati de
orientare pe harta; sa-si
formeze deprinderi de a
cauta informatiile din surse
diverse (atat din carti, atlase
Lectia de
cat si din reviste
geografie altfel educationale, documentare,
1 "Secretele Terrei" Gimnaziu/liceu harti 3D etc)
Activitati culturale

Lectia de
geografie altfel "Carpatii
2 Romanesti 3D"

Sa dobandeasca cunostinte
noi; sa acumuleze abilitati de
orientare pe harta; sa-si
formeze deprinderi de a
cauta informatiile din surse
diverse (atat din carti, atlase
cat si din reviste
educationale, documentare,
Gimnaziu/liceu harti etc)
Activitati culturale

Forma de
desfasurare

Evaluarea
activitatii

Partener/Suport de activitate

Vizionare documentar
educational pe o
anumita tema,
parcurgerea unui
dosar cu informatii pe
tema documentarului
si, in final, masa
rotunda, dezbatere pe
tema.
Fise-raspuns

Revista educationala Terra


Magazin (avizat MECTS), History
Channel, prin seria de
documentare Secretele Terrei
/How the Earth was Made

Studiere harti 3D si
2D

Revista educationala Terra


Magazin (avizata MECTS), seria
de harti 2D si 3D incluse in Revista
Terra Magazin, realizate in
parteneriat cu Institutul de
Geografie al Academiei Romane

Fise-raspuns

Concurs national
"Scoli pentru un
viitor verde3 EDUPET"

Formarea unei atitudini


ecologice, responsabile, prin
exersarea unor deprinderi de
ingrijire si ocrotire a mediului,
aplicand cunostintele
insusite; intelegerea
cauzalitatii unor fenomene,
Prescolar/prima schimbarile si transformarile
r/gimnaziu/liceu din mediul inconjurator.

Activitate pe teren
Activitati de educatie prin demonstratii de
ecologica si de
compactare cu
protectie a mediului
aparatul TEPET, in
(inclusiv colectare
fata comunitatii (la un
selectiva,
post TV local, in piata
economisirea energiei, publica, cu un grup de
energie alternativa)
adulti - parinti, etc)

Concurs de
cultura generala
Imbogatirea cunostintelor de
"Lumea pe care o
istorie/geografie/biologie,
4 descoperi"
Gimnaziu/liceu lucru in echipa, fair-play.
Activitati culturale

Concurs de
cultura generala
5 "Lumea lui Doxi"

Campanie "Mai
repede, mai sus,
6 mai puternic"

Campanie
"Adopta un
7 caiine"

Primar

Imbogatirea cunostintelor de
cultura generala, lucru in
echipa, fair-play,
Activitati culturale

Dezvoltarea armonioasa,
incurajarea practicarii
Prescolar/prima sportului, lucru in echipa, fairr/gimnaziu/liceu play.
Activitati sportive
Activitati de educatie
pentru cetatenie
democratica, pentru
promovarea valorilor
umanitare (inclusiv
voluntariat, caritate,
implicare activa in
societate,
responsabilitate
Prescolar/prima
sociala, relatii si
r/gimnaziu/liceu Dezvoltarea spiritului civic.
comunicare).

Postarea activitatii
de mediatizare pe
platforma web
Asociatia Scoli pentru un viitor
www.scolipentruunvi verde, MECTS, Administratia
itorverde.ro
Fondului pentru Mediu

Participarea la
concursul organizat la
nivelul scolii si al
judetului, regulament
disponibil pe
www.terramagazin.ro Test-grila
Participarea la
concursul organizat la
nivelul scolii si al
judetului, regulament
disponibil pe
www.doxi.ro
Test-grila
Realizarea de
fotografii de la
eveniment,
inscrierea elevilor
intr-un club sportiv,
participarea (pe
Vizita la un club
baza legitimatiei de
sportiv, prezentarea sportiv) la tombola
activitatilor specifice "Mai repede, mai
clubului, demonstratii sus, mai puternic""
sportive, participarea din revistele
la jocuri/ concursuri
educationale Doxi si
sportive.
Terra Magazin

Revista educationala Terra


Magazin, Inspectoratele Scolare
Judetene, Discovery, Romfilatelia

Revista educationala Doxi (avizata


MECTS), MECTS

Revistele educationale Doxi si


Terra Magazin, (avizate MECTS),
Ambasada Marii Britanii, British
Council.

Realizare de
fotografii si postarea
lor la avizierul scolii
Activitate de
impreuna cu un plan
voluntariat sau de
de ajutor al
interes comunitar animalelor (mers
Revistele educationale Pipo,Doxi,
vizita la un centru de saptamanal la
Terra Magazin (avizate MECTS),
animale abandonate. adapost).
platforma web

Ziua portilor
deschise. Vizita la
Imbogatirea cunostintelor, a
Editura CD
deprinderilor de lucru in
PRESS. Cum se
echipa, deschiderea
realizeaza o
orizonturilor catre oportunitati
revista
Prescolar/prima de cariera si a spiritului
8 educationala
r/gimnaziu/liceu antreprenorial.
Activitati culturale

Drumul cartii,
parte din
programul
"Citeste pentru
9 mileniul III"

Prescolar

Dezvoltarea imaginatiei si a
abilitatilor de comunicare

Activitate culturala/
proiect tematic

Dezvoltarea imaginatiei,
spiritului de observatie,
deprinderii de lucru in echipa,
Atelier de educatie
de fair-play, imbogatirea
media "Vanatorul
cunostintelor de cultura
Activitate tehnico10 de imagini"
Gimnaziu/liceu generala.
stiintifica

Atelier de educatie
media
Atelier de lectura
avand ca suport
revista Pipo, film
video "Cum se face o
revista" postat pe
www.pipo.ro, diploma
de merit din revista
Pipo
Atelier de educatie
media (lectie de
fotografie despre fotoreportaj prezentanta
in revista Terra
Magazin din luna
aprilie, activitate de
teren cu scopul
realizarii unui fotoreportaj cu tema
"Poluarea", realizat
individual sau in
echipa, care poate fi
inscris in concursul
"Vanatorul de
imaginii", cu premii
oferite de revista
educationala Terra
Magazin.

Realizarea de
fotografii de la
eveniment,
realizarea unei
reviste a scolii,
diploma de absolvire
a cursurilor
atelierului media
"Cum se realizeaza Editura CD PRESS, revistele
o revista
educationale Pipo,Doxi, Terra
educationala""
Magazin (avizate MECTS)
Diploma de merit
pentru participarea
la atelierul de
lectura "Drumul
cartii"" (disponibila
impreuna cu revista Revista educationala Pipo (avizata
Pipo, 4(98)/2012
MECTS)
Expunerea fotoreportajelor intr-o
mini-expozitie la
avizierul sau in
revista scolii, pe
website-ul scolii, pe
pagina de
socializare a scolii,
participarea la
concursul cu premii
din revista
educationala Terra
Magazin (diplome,
premii si
prezentarea
castigatorului in
revista si pe site-ul Revista educationala Terra
Terra Magazin).
Magazin (avizata MECTS)