Sunteți pe pagina 1din 7

PENSII DE STAT

Introducere
Pensiile constituie cea mai importanta prestatie de asigurari sociale acordata in cadrul sistemului public.
Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania, precum si prestatiile aferente
acestor drepturi sunt consfintite prin dispozitiile Legii nr.263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Orice tip de pensie se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu
procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, se
depun la casa teritoriala de pensii sectoriala competenta in functie de ultimul loc de munca sau in raza careia se
afla domiciliul asiguratului.
Pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru cetatenii straini
Daca aveti permis de sedere permanenta si indepliniti conditiile legale puteti beneficia de toate
drepturile oferite de legea romana. Aceste conditii se refera, in principal, la stagiul minim de cotizare in sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si la varsta standard pe care trebuie sa o impliniti
pentru a avea dreptul la pensie.
Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania, precum si prestatiile aferente
acestor drepturi se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile
reglementate prin acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte.
In prezent Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) aplica unele conventii de reciprocitate in domeniul
asigurarilor sociale, fiind respectate principiile egalitatii de tratament in ceea ce priveste raporturile de munca si
cel al teritorialitatii. Statele cu care Romania aplica astfel de conventii sunt urmatoarele: Albania, Algeria,
Armenia, Coreea de Nord, Libia, Macedonia, Maroc, Moldova, Peru, Rusia, Turcia.
Tipuri de pensii
In Romania exista cinci tipuri de pensii: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia
anticipata partiala, pensia de invaliditate si pensia de urmas.
Pensia pentru limita de varsta
Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii,
conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz,
prevazut de lege.
Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de
varsta, cu exceptia pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul
angajatorului.
Varsta standard de pensionare
Potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, varsta
standard de pensionare este 63 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati.
Atingerea acestor varste se va realiza printr-o crestere graduala. Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie
2011 ianuarie 2015, varsta de pensionare a femeilor va creste de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a barbatilor
va creste de la 64 de ani la 65 de ani.
La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a varstei de pensionare numai pentru femei, de
la 60 de ani la 63 de ani, pana in anul 2030.
Totodata, este reglementata cresterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atat pentru femei, cat si
pentru barbati.

Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin cresterea graduala. Cu alte cuvinte, in intervalul
ianuarie 2011 ianuarie 2015, stagiul minim de cotizare va creste de la 13 ani la 15 ani, atat pentru femei, cat si
pentru barbati.
De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atat pentru femei, cat si pentru barbati.
Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o crestere graduala. Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie
2011 ianuarie 2015, stagiul complet de cotizare pentru femei va creste de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru
barbati de la 33 de ani la 35 de ani.
La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a stagiului complet de cotizare numai pentru
femei, de la 30 de ani la 35 de ani, pana in anul 2030.
Varsta de pensionare pentru personalul din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei
nationale
Avand in vedere integrarea in sistemul unitar al pensiilor publice a cadrelor militare in activitate, a
politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul
apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Legea nr. 263/2010 reglementeaza si conditiile de
pensionare pentru aceste categorii de asigurati, dupa cum urmeaza:

Varsta standard de pensionare de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;

Stagiul minim de cotizare in specialitate de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;

Stagiul complet de cotizare de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
Atingerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare mentionate mai sus se va realiza intrun interval cuprins intre luna februarie 2011 si luna ianuarie 2030.
Reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati in conditii
deosebite si/ sau special de munca (Grupa I si/ sau a II-a de munca)
Potrivit noii legislatii care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au desfasurat
activitate in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, beneficiaza de reducerea varstei standard de
pensionare in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.
Cum se determina si care va fi evolutia valorii punctului de pensie?
Valoarea punctului de pensie se stabileste prin legea pensiilor. In conformitate cu prevederile Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la data intrarii in vigoare a legii, valoarea punctului de
pensie este de 732,8 lei.
Incepand cu 1 ianuarie 2012, valoarea punctului de pensie va fi indexata anual cu 100% din rata
inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, inregistrate in anul precedent.
De exemplu, daca in anul 2011 se va inregistra o rata a inflatiei de 5.3% si o crestere a castigului salarial
brut de 0.4%, valoarea punctului de pensie de 732,8 lei va fi indexata cu 5.3% ( 100% rata inflatiei), la care se
adauga 0.2 % (50% x 0,4%), adica cu 5.5%, rezultand o valoare a punctului de pensie de 773,1 lei.
In situatia in care unul dintre acesti indicatori inregistreaza valori negative, la stabilirea valorii punctului
de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva, iar in situatia in care ambii indicatori au valori negative,
se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie. In acest fel, conform acestei formule de indexare, valoarea
punctului de pensie nu va scadea.
Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie urmeaza a se indexa anual cu 100% rata inflatiei, la
care se va adauga 45% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, inregistrate in anul precedent.
Procentul din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, luat in considerare la indexarea anuala a valorii
punctului de pensie, urmeaza a se reduce, gradual, cu cate 5 % in fiecare an.
Incepand cu anul 2030, potrivit legii, valoarea punctului de pensie urmeaza a se indexa cu 100% rata
inflatiei inregistrata in anul precedent.
De asemenea, pentru persoanele care se vor inscrie la pensie incepand cu 1 ianuarie 2012, la punctajul
mediu anual determinat se va aplica un indice de corectie, calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial
mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data. Indicele de

corectie mentionat se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie. Acest lucru va face ca, la momentul
pensionarii, sa existe o legatura stransa intre castigul salarial avut si pensia obtinuta de noul pensionar.
Avand in vedere ca intr-un orizont mediu de timp nici cresterile salariale nu vor mai inregistra cresteri
semnificative, situatie care se regaseste si la nivelul altor state, se apreciaza ca decuplarea valorii punctului de
pensie de castigul salarial mediu brut, incepand din anul 2030, nu va avea efecte negative asupra cuantumului
pensiilor.
Pensia anticipata
Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrata in vigoare la
data de 01.01.2011, pensia anticipata se cuvine cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet
de cotizare prevazut de lege.

La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate in considerare perioadele asimilate stagiului de
cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de
invaliditate, elev scoala militara/politie cu exceptia liceului militar);

Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limita de varsta;

Este interzis cumulul pensiei anticipate cu venituri obtinute in calitatea de asigurat obligatoriu al
sistemului unitar de pensii publice; exceptia o reprezinta consilierii locali si consilierii judeteni. Pentru a
evita inregistrarea unor debite reprezentand drepturi incasate necuvenit, persoana aflata in situatie de cumul
al pensiei anticipate cu alte venituri de natura celor mentionate mai sus trebuie sa solicite casei teritoriale
de pensii/casei de pensii sectoriale care achita drepturile suspendarea platii pensiei anticipate;

Trecerea de la pensia anticipata la pensia pentru limita de varsta se face din oficiu, spredeosebire de
legislatia anterioara, care conditiona aceasta trecere de depunerea unei cereri de catre pensionar;

Reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru pensia anticipata nu poate fi cumulata cu
nicio alta reducere prevazuta de lege sau de alte acte normative.
In cazul persoanelor asigurate care fac parte din cadrele militare in activitate, a politistilor si functionarilor
publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii
publice si sigurantei nationale, Legea nr. 263/2010 impune obligativitatea realizarii stagiului minim de cotizare
in specialitate si regasirea in anumite situatii expres prevazute de lege.
Pensia anticipata partial
Potrivit prevederilorLegii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrata in vigoare la
data de 01.01.2011, pensia anticipata partiala se cuvine cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu pana la 8 ani mai mare decat stagiul complet de
cotizare prevazut de lege.

La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate in considerare perioadele asimilate stagiului de
cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de
invaliditate, elev scoala militara/ politie cu exceptia liceului militar);

Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limita de varsta;

Este interzis cumulul pensiei anticipate partiale cu venituri obtinute in calitatea de asigurat obligatoriu al
sistemului unitar de pensii publice; exceptia o reprezinta consilierii locali si consilierii judeteni. Pentru a
evita inregistrarea unor debite reprezentand drepturi incasate necuvenit, persoana aflata in situatie de cumul
al pensiei anticipate partiale cu alte venituri de natura celor mentionate mai sus trebuie sa solicite casei
teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achita drepturile suspendarea platii pensiei anticipate
partiale;

Trecerea de la pensia anticipata partiala la pensia pentru limita de varsta se face din oficiu, spre
deosebire de legislatia anterioara, care conditiona aceasta trecere de depunerea unei cereri de catre
pensionar;

Reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru pensia anticipata partiala nu poate fi
cumulata cu nicio alta reducere prevazuta de lege sau de alte acte normative.

Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, ceea ce
poate conduce la o penalizare maxima de 45% din cuantumul pensiei pentru limita de varsta. Legislatia
anterioara prevedea procente diferentiate, cuprinse intre 0,5% si 0,50%, iar penalizarea maxima ajungea la
30%.

Penalizarea se aplica pana la la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.
Cu titlu de noutate absoluta, Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice introduce posibilitatea
reducerii varstei standard de pensionare fara penalizare cu 2 ani pentru persoanele care au locuit cel putin 30 de
ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut
de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe
o raza de 8 km in jurul acestor localitati.
Pensia de urmas
Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau
indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
Copiii ramasi in urma unei persoane decedate care era pensionar trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele
conditii:

pana la varsta de 16 ani;

daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea
acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;

pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre
cele doua situatii de mai sus;

cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti reprezinta insumarea drepturilor de
urmas, calculate dupa fiecare parinte.
Pot beneficia de pensie de urmas persoanele care indeplinesc una din urmatoarele conditii:

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la mplinirea vrstei standard de
pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. n cazul n care durata casatoriei este mai mica
de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza
cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie n minus.

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid
de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca
decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si
daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau
daca acestea sunt mai mici de 35% salariul mediu brut pe economie.

Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile de mai sus beneficiaza de pensie de urmas pe o
perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o
activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din salariul
mediu brut pe economie.

Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in
varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a

varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care
asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din salariul mediu brut pe economie.

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de
sustinator, aferent pensiei, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
1. pentru un singur urmas - 50%
2. pentru 2 urmasi - 75%
3. pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%
Pensia de invaliditate
Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de
munca, din cauza:
a. Accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
b. Neoplaziilor; schizofreniei si SIDA
c. Bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
Beneficiaza de pensie de invaliditate si urmatoarele persoane care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din
capacitatea de munca cand se aflau in urmatoarele situatii :
d. Satisfac serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus
e. Sunt elevi al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studenti ai unei institutii de invatamant din
sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala cu exceptia liceului militar
f. Ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale pe perioada practicii profesionale ca elev,
ucenic sau student.
g. Ca umare a participarii la revolutia din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din
decembrie 1989. In acest caz beneficiaza de acelasi drepturi cu cei care au suferit accidente de munca
In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:

de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;

de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de
autoingrijire;

de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand
sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.
Incadrarea in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertize medicale efectuate de medicul
specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca ca urmare a cererii si documentelor depuse de solicitant.
Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :

prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca,

au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta,

au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete
de cotizare.
Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Centrele Regionale de
Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca sau comisiile centrale de expertiza medico- militara ale Ministerului
Apararii Nationale. Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca
pensionarul de invaliditate pentru expertizare.
Pensionarii de invaliditate cu gr I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de invaliditate cu venituri
obtinute din activitate profesionala.

Pensionarii de invaliditate cu gr III pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din activitate
profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce depaseste jumatate din programul normal
de lucru al locului de munca respectiv.
Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza prin inmultirea punctajului acordat prin decizia pentru
pensie de invaliditate cu valoarea punctului de pensie. Punctajul mediu al pensiei de invaliditate se calculeaza
asemanator cu cel al pensiei la limita de varsta (se imparte suma punctajelor anuale la stagiul complet de
cotizare) cu deosebire ca dupa data iesirii la pensie de invaliditate se acorda pe perioada stagiului potentiale
urmatoarele puncte anuale:
a. 0,7 puncte pentru gradul I de invaliditate
b. 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate
c. 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate
In cazul modificarii incadrarii in alt grad de invaliditate, in urma expertizei medicale, pensia este
recalculata luandu-se in calcul in loc de salariu, sau de punctaj pentru stagiu potential, pensia de invaliditate
primita modificandu-se si punctajul acordat pentru stagiul potential ramas. In acest caz daca pensia de
invaliditate primita a fost mica pensia recalculata poate sa fie micsorata.
La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta aceasta se acorda din
oficiu iar pensia se recalculeaza introducandu-se in calcul pe perioada cat s-a beneficiat de pensie de invaliditate
cuantumul acesteia precum si eventualele castiguri obtinute pe aceasta perioada daca a beneficiat de dreptul de a
cumula pensia cu venituri din activitate profesionala.
In cazul in care prin recalculare pensia la limita de varsta rezulta mai mica decat pensia de invaliditate
este acordata cea mai avantajoasa
Indemnizatia pentru insotitor este mentinuta si dupa acordarea pensiei la limita de varsta.
Pensie social minim garantat
!!! Sintagma pensie social minim garantat se nlocuiete cu sintagma indemnizaie social pentru
pensionari conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 118/2010 privind unele msuri necesare n vederea
restabilirii echilibrului bugetar
Beneficiari: - pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul n Romnia, indiferent de data nscrierii la
pensie.
Condiii necesare pentru obinerea indemnizaiei sociale pentru pensionari:

s aib domiciliul n Romnia;

nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat n plat, se situeaz sub nivelul pensiei sociale minime
garantate.
!!! Persoanele care beneficiaz, prin cumul, att de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul
public, ct i de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum i de drepturi stabilite i pltite de sistemul
public de pensii n baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaiei sociale pentru pensionari se are n
vedere nivelul cuantumurilor nsumate ale tuturor veniturilor.
Cuantumul indemnizaiei sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2013 este de 350 lei.
Alte drepturi de asigurari sociale
In sistemul public de pensii, in afara pensiilor, se mai pot acorda, in conditiile legii, urmatoarele prestatii:

tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari;

bilete de odihna, pentru asigurati;

ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre
acestia.
Pentru anul 2013, cuantumul ajutorului de deces este:
a) 2.223 lei n cazul asiguratului sau pensionarului;

b) 1.112 lei n cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului;


Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :

cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare; sau

cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;

certificat de deces in original si copie ;

actul de identitate al solicitantului in original si copie ;

acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;

certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta
boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.
Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre :

angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al
unui membru de familie al acestuia;

casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract
de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora.
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia
ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT ", data,
semnatura si stampila.
In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana
de Pensii.
Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul
de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru
perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de
deces.
Cumulul pensiei cu salariul
Cine poate cumula pensia cu salariul?
Pensionarii aparinnd att sistemului public de pensii, ct i sistemelor neintegrate sistemului public de
pensii, care beneficiaz de o pensie mai mic sau egal cu ctigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013, respectiv 2223 lei pentru anul 2013 (Legea
nr. 6/2013 privind bugetul asigurrilor sociale de stat pe anul 2013).
Cine NU poate cumula pensia cu salariul?
Pensionarii aparinnd att sistemului public de pensii, ct i sistemelor neintegrate sistemului public de
pensii, care beneficiaz de o pensie mai mare dect ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013, respectiv 2223 lei pentru anul 2013 (Legea nr. 6/2013
privind bugetul asigurrilor sociale de stat pe anul 2013)

S-ar putea să vă placă și