Sunteți pe pagina 1din 16

BRD Groupe Socit Gnrale

Scurt istoric al BRD

In 1923 se infiinteaza Societatea Nationala de Credit Industrial, ca institutie publica. Statul


detinea 20% din capitalul social, Banca Nationala a Romaniei 30%, iar restul era detinut de
particulari, dintre care un grup de fosti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima banca moderna
din Romania. Scopul noii institutii era finantarea primelor etape ale dezvoltarii sectorului industrial
din Romania. Dupa al doilea razboi mondial, conform Legii nationalizarii din iunie 1948,
Societatea Nationala de Credit Industrial este nationalizata, devenind Banca de Credit pentru
Investitii.
In 1957, dupa reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investitii obtine
monopolul n Romania pentru finantarea pe termen mediu si lung a tuturor sectoarelor industriale,
cu exceptia agriculturii si industriei alimentare, si ia numele de Banca de Investitii.
In toata aceasta perioada, cea mai mare parte a finantarilor provenind de la Banca Mondiala
sunt
derulate
prin
Banca
de
Investitii.
In
1990
Monopolul de care beneficiau bancile specializate in domeniul lor de activitate este suprimat.
Banca Romana pentru Dezvoltare se constituie ca banca comerciala, sub forma de societate pe
actiuni, si preia activele si pasivele Bancii de Investitii, primind o autorizatie de functionare
generala. In decembrie 1998 se semneaza contractul de vanzare - cumparare de actiuni intre Socit
Gnrale si Fondul Proprietatii de Stat, autoritea romaneasca care se ocupa de participatiile statului,
contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% si cumpara un pachet de actiuni care-i
permite sa devina proprietara a 51% din capitalul majorat al BRD. In 1999 Fondul Propriettii de
Stat vinde Bancii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD, iar in 2001
BRD este listata la Bursa de Valori Bucuresti, in prima categorie, devenind in scurt timp una din
cele mai tranzactionate societati.
In 2003, in urma unei campanii de rebranding, Banca Romana pentru Dezvoltare devine BRD
- Groupe Socit Gnrale. Noua identitate a bancii consolideaza astfel poziia sa, facand mai
vizibil identitatea Grupului mama, iar in 2004 Socit Gnrale cumpara pachetul rezidual de
actiuni detinut de statul roman in capitalul BRD, participatia sa crescand astfel de la 51% la
58,32%.
Consiliul de Administratie
Consiliul de Administratie al bancii este format din 11 administratori alesi de Adunarea
General a Actionarilor si este condus de catre Patrick Gelin, ales presedinte pe data de 16
octombrie 2004.Consiliul de Administratie stabileste directia activitatilor bancii si monitorizeaza

realizarea acestor activitati. Potrivit Actului Constitutiv al Bancii, Consiliul examineaza orientarea
strategica a bancii, planul de investitii si hotaraste asupra modificarilor aduse structurii de
management, ca si asupra operatiunilor care pot afecta semnificativ rezultatele institutiei, structura
bilantului sau profilul de risc. Consiliul de Administratie se intalneste cel putin o data pe luna.

Profilul BRD - Groupe Socit Gnrale

BRD - Groupe Socit Gnrale este a doua banca din Romania, dupa active. In prezent,
suntem a doua banca din Romania din punct de vedere al activelor, unul dintre marii finantatori ai
IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din
Romania - leaderi pe segmentul de credite sindicalizate la sfarsitul anului 2013.
Prin cei 7754 de angajati in 915 de unitati in toata tara, suntem alaturi de clientii nostri, fie ei tineri,
seniori, salariati sau profesiuni liberale si companii, astfel incat impreuna cu noi sa-si realizeze
planurile si proiectele de viitor.

Banca persoanelor fizice : 2.140.000 de clienti persoane fizice


Creditele in sold acordate persoanelor fizice reprezinta aproximativ 16,5 miliarde RON (+
22% fata de decembrie 2007).
BRD Finance, filiala specializata in acordarea de credite in magazin, are un volum de
credite n sold de 737 milioane de RON - in crestere cu 25%.
BRD Fond de Pensii, lansata in 2007, si-a inceput activitatea n 2008.

Banca persoanelor juridice: 135.000 clieni persoane juridice


Creditele acordate persoanelor juridice reprezinta peste 17,7 miliarde RON(+31,4% fata de
decembrie 2007).
Factoring: BRD este lider pe piata din Romania.
BRD Sogelease: ocup locul al treilea printre societatile de leasing filiale de banci.
ALD Automotive: gestioneaz un parc de peste 4.800 de autovehicule.
ECS: noua filiala de finantare a echipamentelor IT

Banca de investitii
BRD Corporate Finance: Servicii complete de consultanta n fuziuni-achizitii si privatizari

BRD Asset Management SAI: desfasoara activitati in domeniul administrarii de active.1

Elementele de evaluare generala aferente exerciiului financiar ncheiat la 31 decembrie 2009


sunt urmatoarele :

- Profit net - 779 milioane RON


- Venit net bancar 3.416 milioane RON
- Solvabilitate 12,73%
- Rentabilitatea capitalurilor (ROE) 19,5%
- Coeficient de exploatare 42,6%
- Comisioane/Venit net bancar 38.0%
- Lichiditatea conform normelor BNR 1.91
- Cote de piata intre 13% - 17% n functie de produse.

Numarul angajatilor bancii, la data de 31.12.2009 a fost de 8.461,in scadere fata de 2008
(nr. de salariati 9400), dar in crestere fata de anul 2007, cand numarul acestora era de 7.500 de
angajati. Data fiind natura activitatii unei institutii de credit, nivelul de pregatire al angajatilor
bancii este ridicat, 75% avand studii superioare.
In cadrul bancii exista o singura organizatie sindicala, infiintat in martie 2003, care
reuneste 3.486 membri, reprezentand 41% din personal.
Raporturile de munca sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca. Negocierile
privind Contractul Colectiv de Munca pe anul 2010 s-au desfasurat in perioada noiembrie 2009
ianuarie 2010 intre reprezentanti ai patronatului si ai organizatiei sindicale. Contractul Colectiv de
Munca a fost inregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti in data
de 01.02.2010 si a intrat in vigoare ncepand cu aceeasi data.
Banca dispunea la 31 decembrie 2009 de peste 930 de unitati, ce asigurau distribuirea
produselor bancii pe intreg teritoriul tarii.
La finele anului 2009, Banca avea aproximativ 2.380 mii de clienti activi persoane fizice,
numarul acestora mentinandu-se la un nivel relativ constant fata de 2008.

1 Raport Anual 2008

Evolutia depozitelor i creditelor persoanelor fizice a fost urmtoarea:


31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

2009/2008

Depozite

12,075

13,055

14,606

+12%

Credite

12,907

15,783

16,038

+2%

*Datele din tabele sunt prezentate in milioane RON.

Evolutia depozitelor si creditelor persoanelor juridice se prezinta astfel:

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

2009/2008

Depozite

15,044

15,672

14,919

-5%

Credite

12,531

16,482

17,211

+4%

Principalele elemente ale venitului net bancar au avut urmatoarea evolutie:

31.12.2007

31.12.2008 *

31.12.2009

2009/2008

Venitul
net 2,392
bancare,din care:

3,323

3,416

+3%

Marja
dobanda

1,348

1,609

+19%

1,233

1,297

+5%

Comisioane

de 1,100
956

*Venitul net bancar cuprinde si castigul din vanzarea ASIBAN

Oferta comerciala a Bancii include un portofoliu complet de produse si servicii financiare si


bancare adresate atat clientilor persoane fizice, cat si clientilor persoane juridice.
La data de 31.12.2009, volumul total de credite in sold reprezint 33.249 milioane RON,
inregistrnd o crestere in termeni nominali de 3%.

Evolutia portofoliului de credite, in functie de valuta de acordare, in perioada 2007 -2009 se


prezinta astfel:

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

TOTAL
CREDITE
BRUTE

25,438

100

32,264

100

33,249

100

credite in lei

13,758

54.1

16,602

49.9

15,203

45.7

in 11,680

45.9

15,662

47.1

18,046

54.3

credite
valuta

La finele anului 2009 sistemul bancar romanesc cuprindea 32 de banci persoane juridice
romane si 10 sucursale ale bancilor straine, care detineau active in valoare de 330.639 milioane
RON si capitaluri proprii de 28.582 milioane RON. In actualul context economic, profitul net total
in sistemul bancar a scazut, atingand suma de 772 milioane RON.
In acest mediu activ, puternic concurential, BRD este, in continuare, a doua banca din
Romania, ca marime, detinand urmatoarele cote de piata la 31 decembrie 2008 si 31 decembrie
2009:

31.12.2008

31.12.2009

Credite persoane juridice

16.1

15.3

Depozite persoane juridice

20.4

15.2

Credite persoane fizice

16.0

16.1

Depozite persoane fizice

15.5

14.7

Principalele active si datorii financiare ale Bancii sunt reprezentate de credite i avansuri
catre clientela, creante din leasing, valori plasate la BNR, depozite la vedere si la termen si
imprumuturi. Aceste instrumente sunt expuse la o serie de riscuri precum riscul de credit, riscul
valutar, riscul de rata a dobanzii si riscul de lichiditate, la care se adauga riscul operational.

2.3. Calculul indicatorilor de apreciere a performantelor BRD

A ) Indicatorii pentru aprecierea eficientei activitatii bancare:

1) Rata profitului brut =

Pb
VT

x 100

1.090.668.129
9.945.297.353,00
2007 :

x 100 = 10,97 %

1.614.530.375
17.688.508.890,00
2008 :

x 100 = 9,13 %
951.909.247
16.476.717.325,00

2009 :

x 100 = 5,78 %

2) Rentabilitatea =

Pb
CT

x 100

1.090.668.129
8.854.629.224,00
2007 :

x 100 = 12,32 %

1.614.530.375
16.073.978.515,00
2008 :

x 100 = 10,04 %

951.909.247
15.535.390.400,00
2009 :

x 100 = 6,13 %

Din evolutia descrescatoare a ratei profitului brut si a rentabilitatii concluzionam ca a


scazut profitabilitatea bancii. Rata profitului brut a scazut cu peste 4% in 2009 fata de 2007, ceea ce
semnaleaza o pondere ascendenta a activelor purtatoare de dobanzi in totalul activelor.
Pb
Nr.salariati

3) Productivitatea muncii =

Wm 2007:

Wm 2008 :

Wm 2009 :

1.090.668.129
8.489

= 128.480,17 lei/salariat

1.614.530.375
9.443

951.909.247
9.080

= 170.976,42 lei/salariat

= 104.835,82 lei/salariat

Salarii
Chelt .operationale
4) Ponderea salariilor in cheltuielile operationale =

2007 :

2008 :

322.553.540
1.024.103.476

417.634.974
1.322.091.972

100 = 31,49 %

100 = 31,59 %

100

2009 :

464.750.489
1.467.183.476

100 = 31,67 %

5) Cheltuieli operationale pe salariat =

2007 :

2008 :

2009 :

1.024.103.476
8.489

Chelt .operationale
Nr.salariati

= 120.638,88 lei/salariat

1.322.091.972
9.443

= 140.007,62 lei/salariat

1.467.183.476
9.080

= 161.584,08 lei/salariat

Desi productivitatea muncii a crescut in 2008 fata de 2007, cheltuielile cu salariile in total
cheltuieli operationale au crescut, la fel ca si cheltuielile cu functionarea ce revin pe salariat.

6)

Gradul

de

acoperire

Ven .din.taxe.si.comisioane
Salarii

2007 :

2008 :

salariilor

100

942.834.489
322.553.540

100 = 292,3 %

1.074.009.358
417.634.974

100 = 257,16 %

din

taxe

si

comisioane

incasate

2009 :

1.120.703.859
464.750.489

100 = 241,14 %

7) Gradul de acoperire a chelt. operationale din taxe si comisioane incasate =


Vtc
Chelt .operationale
100

2007 :

2008 :

2009 :

942.834.489
1.024.103.476

1.074.009.358
1.322.091.972
1.120.703.859
1.467.183.476

100 = 92,06 %

100 = 81,24 %

100 = 76,38%

Atat gradul de acoperire a salariilor din taxe si comisioane incasate, precum si gradul de
acoperire a cheltuielilor operationale din taxe si comisioane au scazut pe parcursul celor 3 ani
analizati, observandu-se acoperirea aproape integrala a cheltuielilor operationale din taxe si
comisioane doar in anul 2007. Se constata asadar ca in anul 2008 si 2009 banca este dependenta de
veniturile din dobanzi, dependenta care poate fi periculoasa pentru ca acestea sunt cele mai
instabile, ele depinzand de variatia dobanzii pe piata si de o multitudine de alti factori.
B ) Indicatori de profitabilitate si rentabilitate
Pn
Capital. propriu
1) Rata rentabilitatii financiare =
916.905.240
3.456.016.741,00
2007 :

x 100 = 26,53 %
1.353.484.233,00
4.396.893.616,00

2008 :

x 100 = 30,78 %

x 100

792.055.053
4.454.010.680,00
2009 :

x 100 = 17,49 %

Majorarea indicatorului din 2007 pana in 2008 inseamna o crestere a profitabilitatii insa
si cresterea riscului asumat pentru ca valorile inregistrate sunt mult peste intervalul optim de 1020%. Totodata, aceasta crestere semnifica si o crestere a gradului de capitalizare. Din 2008 pana in
2009 se observa insa o descrestere a rentabilitatii financiare, insa valoarea inregistrata in anul 2009
este cuprinsa in intervalul mentionat anterior si apreciat de specialisti ca fiind unul corespunzator.

2) Rata rentabilitatii economice =

Pn
Active.totale

x 100

916.905.240
38.965.779.327,00
2007 :

x 100 = 2,35 %
1.353.484.233,00
49.239.620.762,00

2008 :

x 100 = 2,75 %
792.055.053
46.346.266.319,00

2009 :

x 100 = 1,68%

Observam ca rentabilitatea economica sau generala este in crestere in 2008 fata de 2007
ceea ce denota un semnal pozitiv, dar poate indica de asemenea o politica de plasamente foarte
agresiva a bancii, ceea ce presupune asumarea de riscuri mari. In 2009 insa, observam o evolutie
descrescatoare a acestui indicator, fapt care ne arata ca banca intampina dificultati in realizarea
veniturilor.
Active.totale
Capital. propriu
3) Efectul de parghie =
38.965.779.327,00
3.456.016.741,00
2007 :

= 11,27
49.239.620.762,00
4.396.893.616,00

2008 :

= 11,20
46.346.266.319,00
4.454.010.680,00

2009 :

= 10,40

Se observa o scadere semnificative a acestui indicator in anul 2009 fata de 2007.


Aceasta deteriorare a efectului de multiplicare a capitalului o putem pune pe seama scaderii
rentabilitatii financiare.

4) Rata profitului net =

Pn
VT

x 100

916.905.240
9.945.297.353,00
2007 :

x 100 = 9,22 %
1.353.484.233,00
17.688.508.890,00

2008 :

x 100 = 7,65 %
792.055.053
16.476.717.325,00

2009 :

x 100 = 4,73 %
VT
Active.totale
5) Rata utilizarii activelor (RUA) =
x 100
9.945.297.353,00
38.965.779.327,00
2007 :

x 100 = 25,52 %
17.688.508.890,00
49.239.620.762,00

2008 :

x 100 = 35,92 %
16.476.717.325,00
46.346.266.319,00

2009 :

x 100 = 35,55 %

Observam o usoara reducere a ratei profitului net in 2008 fata de 2007 in timp ce rata
utilizarii activelor a crescut pe parcursul celor 3 ani consecutivi. Aceasta crestere din urma
evidentiaza cresterea ponderii activelor generatoare de venit in totalul plasamentelor.
6) Dobanda neta marginala sau
Venitui .nete.din.dobanzi
100
Active.generatoare.de.venituri

2007 :

1.166.631.174
25.859.799.151

100 = 4,51 %

marja

neta

de

dobanda

(NIM)

2008 :

2009 :

1.564.076.362
32.924.705.043

1.648.292.157
34.563.819.014

100 = 4,75 %

100 = 4,77 %

Dobanda neta marginala, ca orice indicator marginal are o relevanta deosebita pentru ca
indica cu cat cresc veniturile nete din dobanzi la cresterea cu 1 procent a activelor generatoare de
venit. Indicatorul este in crestere si are valori cuprinse intre 3-10%, ceea ce indica pozitia
consolidata pe piata a bancii, o buna corelare intre activele si pasivele bancare, cresterea
profitabilitatii, dar si cresterea riscurilor asumate.

C) Indicatorii de structura a veniturilor si cheltuielilor bancare

1) Ponderea veniturilor din dobanzi in total active =

2007 :

2008 :

2009 :

2.439.587.229
38.965.779.327
3.705.844.769
49.239.620.762

4.103.753.245
46.346.266.319

Venituri .din.dobanzi
Total .active

100

100 = 6,98 %

100 = 7,53 %

100 = 8,85 %

2) Ponderea veniturilor din alte surse decat dobanzile in total active =


Venituri .din.alte.surse
Total .active

2007 :

2008 :

1.016.691.796
38.965.779.327
1.193.457.608
49.239.620.762

100 = 2,61 %

100 = 2,42 %

2009 :

1.202.190.640
46.346.266.319

100 = 2,59 %

Observam cresterea ponderii veniturilor din dobanzi si reducerea ponderii veniturilor din
alte surse (care ar fi fost mult mai stabile si care nu prezinta risc pentru banca).

3) Rata cheltuielilor cu dobanzile fata de total active =

2007 :

2008 :

2009 :

1.272.956.055
38.965.779.327

2.141.768.407
49.239.620.762
2.455.461.088
46.346.266.319

Chelt .cu.dobanzi
Total .active

100 = 3,26 %

100 = 4,35 %

100 = 5,29 %

Evolutia indicatorului prezinta o crestere a cheltuielilor cu dobanzile in total active in anul


2009, fata de 2008 si 2007.
D) Indicatori de apreciere a calitatii activelor
Ponderea provizioanelor pentru riscul de credit in totalul creditelor:

2008 :

2009 :

Pr ovizioane
Credite.totale

100 =

1.062.000.000
33.249.000.000

456.000.000
32.264.000.000

100 = 1,41 %

100 = 3,19 %

Aceasta evolutie ascendenta a provizioanelor de risc in totalul creditelor semnifica o crestere


a ponderii creditelor neperformante si a celor restante,respectiv o evolutie negativa a acestui
indicator in ceea ce priveste profitabilitatea bancii.
Ponderea creditelor totale in total active :

2007 :

Credite.totale
Total .active

100 =

25.438.000.000
38.965.779.327

100 = 65,28 %

2008 :

2009 :

32.264.000.000
49.239.620.762

33.249.000.000
46.346.266.319

100 = 65,52 %

100 = 71,74 %

Cresterea ponderii plasamentelor in credite in total active semnifica o crestere a riscului


asumat si explica rentabilitatea ridicata inregistrata prin orientarea de risc a bancii. Totodata, acest
indicator ofera informatii si despre lichiditate, asa cum vom vedea in continuare, iar cresterea
ponderii creditelor care constituie plasamentele cel mai putin lichide inseamna de fapt reducerea
lichiditatii bancii.
E) Indicatorii de lichiditate si solvabilitate
1) Lichiditatea creditelor :

2007 :

2008 :

2009 :

2007 :

2008 :

2009 :

Credite.totale
Total .active

100 =

32.265.000.000
49.239.620.762
33.249.000.000
46.346.266.319

Credite
Surse.atrase

33.249.000.000
50.128.315.883

100 = 65,28 %

100 = 65,52 %

100 = 71,74 %

100 =

32.265.000.000
54.088.069.860

25.438.000.000
38.965.779.327

25.438.000.000
40.801.513.529

100 = 62,35 %

100 = 59,65 %

100 = 66,32 %

Acest indicator arata gradul de lichiditate al creditelor, respectiv capacitatea de rambursare


a acestora, creditele fiind apreciate cu un grad de lichiditate redus. Nivelul sau ridicat si, in
general, in crestere in anul 2009 fata de anul 2007 indica o lichiditate activa scazuta.

2) Lichiditatea activelor lichide sigure =

Active.lichide .sigure
Total .active

100

2007 :

2008 :

2009 :

11.222.130.969
38.965.779.327

14.254.499.241
49.239.620.762
9.846.200.083
46.346.266.319

100 = 28,8 %

100 = 28, 95 %

100 = 21,24 %

In randul acestui indicator de apreciere a lichiditatii bancare nu se observa o modificare de


mare amploare, marimea indicatorului fiind foarte apropiata in anul 2008 fata de anul 2007. In
anul 2009 fata de 2008 insa se observa scaderea ponderii activelor lichide in total plasamente,
ceea ce constituie un semnal de alarma pentru banca in privinta lichiditatii.
Indicatorii de solvabilitate:

1. 2007 :

2008 :

2009 :

Capital. propriu
Total .active

4.396.893.616
49.239.620.762

4.454.010.680
46.346.266.319

100 =

3.456.016.741
38.965.779.327

100 = 8,86 %

100 = 8,92 %

100 = 9,61 %

Capitalul propriu constituit acopera totalul plasamentelor in proportie de circa 9-10%, deci
banca prezinta o situatie buna in privinta solvabilitatii, fapt anticipat si din rezultatele inregistrate
pentru indicatorii de eficienta si de performanta si rentabilitate, unde apreciam ca nivelul ridicat al
profitului brut si net inregistrat va atrage o capitalizare a acestuia si o crestere a nivelului absolut
inregistrat de capitalul propriu al bancii, asa cum se observa si din bilant.

2. 2007 :

2008 :

2009 :

Capital. propriu
Credite

4.396.893.616
32.265.000.000
4.454.010.680
33.249.000.000

100 =

3.456.016.741
25.438.000.000

100 = 13,62 %

100 = 13,39 %

100 = 13, 59 %

Acest indicator arata modul de acoperire a activelor cele mai riscante prin capitaluri proprii
de catre banca in cei trei ani analizati. Se observa in geneal mentinerea gradului de acoperire (cu
o usoara crestere in anul 2008 fata de 2007), deci nu avem risc de solvabilitate.

3. 2007 :

2008 :

2009 :

Capital. propriu
Surse.atrase

4.396.893.616
54.088.069.860
4.454.010.680
50.128.315.883

100 =

3.456.016.741
40.801.513.529

100 = 8,47 %

100 = 8,13 %

100 = 8,88 %

Acest indicator exprima raportul dintre fondurile proprii ale actionarilor si resursele
atrase de banca de pe piata prin depozite si imprumuturi. Raportul este in favoarea resurselor
proprii, care nu comporta costuri sau presupun costuri mai mici decat cele suportate pentru
resursele atrase de pe piata, deci cheltuieli mai mici, profit mai mare si o buna solvabilitate a
bancii analizate.
Capital. propriu
Expunere.neta.la.risc
4. Norma de solvabilitate ( ind. de adecvare a capitalului)=

100

4.396.893.616
65.556.409.592,4
2008 :

2009 :

100 = 6,7 %
4.454.010.680
65.962.782.797

100 = 6,75 %

Norma de solvabilitate se incadreaza in limitele impuse de 8 si respectiv 12 %,ceea ce


arata ca banca nu are probleme de solvabilitate.