Sunteți pe pagina 1din 6

Stabilitatea si rezistenta structurilor portuare

Lucrarea nr. 1
Sa se verifice siguranta la rasturnare, alunecare si capacitate portanta pentru structura
din Fig 1 in urmatoarele conditii de solicitare:
a) exploatare normala
b) impact lateral cu o nava de mici dimensiuni

Pp2v

Pp1

Pp

Pp3v

Pa2v

Pp2o
2
Pa

Pp3o

Pa2o
Pa1

3
Pp

A
G

B
Pa3
C

Pa4
O

U2

x
U1

MR

MP

P
MS

Fig1

Caracteristici materiale:

beton simplu (A):

umplutura (B):

roca fundare (C):

= 24

= 19

= 12

= 21

= 40

= 30

= 120

A) Ipoteza 1: Exploatare normala


Calculul presiunilor:

= (1.5 + 9.4)

1
10.9
= 594.05
2
1
= 10.9 = 3.63
3

&'

= 8.1

&'
o

= 452.62

sin . = 328.05

)0

cos . = 311.85

&'

)/

= 1.5 +

3'

)0

= 3+

1
8.1 = 4.2
3

2
8.1/ tan . = 8.13
3

= 60.75

2
1.5 = 1.0
3
)

+ 1.5

= 81 + 1.5 10 = 95

1
1.5 7 = 71.25
2
1
= 1.5 = 0.5
3

= 2.7

8)

= 2.7 19 0.333 = 17.08

30/
= 9: ;45 = = 9: >45
? = 0.333
2
2
)

1
2.7 8 = 23.06
2
1
= 2.7 + 8.1 + 1.5 = 10.5
3
8

)/

&'8

= 8.1 10 = 81

= 1.5

1
8.1/ sin .
2

&'

= 10.9 10 = 109

+ 8.1
=

= 17.08 + 8.1 11 0.88 = 95.48


= 21 10 = 11

sin)(. + @)

sin) . sin(. A) B1 + C

sin(@ + A) sin(@ D)
E
sin(. A) sin(. + D)

/
)

sin) (46/ + 30/ )

= 0.88

. = 46/
D = 0/
=

- inclinarea peretelui fata de orizontala


- inclinarea umpluturii in spatele peretelui

A = 0/
8)

- unghiul de frecare intre perete si umplutura

1
8.1/ sin .
2
8)

sin . = 69.69

8)0

8)

cos . = 66.25

= 8.1/ sin .

= 96.16

&'8)/ = 1.5 +

8)/

3'8)0 = 3 +

8 /

1
8.1/ tan . = 5.56
3
8)

= 537.57

sin . = 389.62

cos . = 370.38

&'8

= 1.5 +

3'8

= 3+

8 0

2
8.1 = 6.9
3

1
8.1 = 4.2
3

2
8.1/ tan . = 8.13
3

Calculul greutatilor:
Nr elem
1
2
3
o I = KL 1
3M =

sin(30 + 0/ ) sin(30/ 0/ )
sin) 46/ sin(46/ 0/ ) F1 + G
H
sin(46/ 0/ ) sin(46/ + 0/ )

xi
5.35
1.5
5.56
= 1911

3L KL 307.86
=
= 3.86
KL
79.64

Ai
16.05
32.4
31.185
79.64

xiAi
85.87
48.60
173.38
307.86

= 0.88

Calculul subpresiunilor (fara curba infiltratie):


In prima etapa se considera ca talpa structurii este comprimata pe intreaga suprafata

(N P):

o Q = P
)

= 10.7 109 = 583.15


)

3R =

1
10.7 = 3.57
3

3R) =

2
10.7 = 7.13
3

o Q) = P

= 10.7 96 = 513.6
)

Verificarea diagramei de subpresiune:


Conditie: N P

S' moment calculat fata de punctul P (centrul suprafetei de contact dintre fundatie si
teren)

S' = I ;) 3M = +

&'

8 0

;3'8

= 1911 ;

.U

&'

&'8

)/

&'

8)/

)/

&'8)/ +

)0

;3'

8)0

)=
T

)0

;3'8)0 )=
T

= + Q ; 3R = Q) ;3R) = =
T

&'

8 /

&'8

3.86= + 594.05 3.63 328.05 4.2 + 311.85 ;8.13

513.6 ;7.13

S' = 2491.1
V=I+

)0

8)0

= = 2491.1

8 0

Q Q) =

.U

= + 583.15 ;

.U

.U

3.57=

.U

60.75 1.0 71.25 0.5 23.06 10.5 69.69 6.9 + 66.25 ;5.56
389.62 4.2 + 370.38 ;8.13

.U

= 1911 + 311.85 + 66.25 + 370.38 583.15 513.6 = 1562.6


P
10.7
N = > 3W ? 3 = >
1.59? 3 = 11.28
2
2
S' 2491.1
3W =
=
= 1.59
V
1562.6

> P = 10.7

Diagrama subresiunilor nu trebuie corectata deoarece talpa este comprimata pe toata


suprafata.

a) Verificarea la rasturnare
YW =

SZ
SW

SZ = I 3M +

&'

&'

)0

3'

)0

8)0

3'8)0 +

8 0

3'8

= 1911 3.86 + 594.05 3.63 + 311.85 8.13 + 66.25 5.56 + 370.38 8.13 =
= 15447.74

SW =

)/

&'

8 /

)/

&'8

&'

+ Q 3R + Q) 3R) =

&'8 +

8)/

&'8)/ +

= 328.05 4.2 + 60.75 1.0 + 71.25 0.5 + 23.06 10.5 + 69.69 6.9 +
+389.62 4.2 + 583.15 3.57 + 513.6 7.13 = 9577.39
]^__`. `_
= ]. c]
a^``. ba

[\ =

b) Verificarea alunecare
d=

YZ =

V tan
)/

+
d

P
7

8)/

8 /

= 594.05 + 328.05 + 60.75 + 71.25 + 23.06 + 69.69 + 389.62 = 348.37

V = 1562.6

[e =

]^cf. c ghi _jk + ]fj ]j. `


= `. __
b_l. b`

c) Verificarea capacitatii portante


m
m

m nmL nmo

q nqL nqo

s nsL nso

= 120 75.31 1.0 + 12 1.5 64.20 1.0 +


r =1

p = 1.5

= 12

q
s

= 120

= 75.31

= 64.20

= 93.69

12 1 93.69 1.0
= 10754.94
2

nmL = nmo = 1.0

nqL = nqo = 1.0 uvwx 9yz {w9ywv


nsL = nso = 1.0

V S' 1562.6 2491.1 6

= 146.03 130.55
K }
10.7 1
10.7) 1

, = f`c. ^l < = ]j`^_. a_

= 276.58
,L = 15.48

t ,
t

B) Ipoteza 2: Impactul lateral cu o nava de mici dimensiuni


Este o situatie favorabila pentru stabilitatea structurii deoarece forta generata de
impactul navei si impingerea pamantului actioneaza in sensuri contrare; in cel mai
defavorabil caz structura se va deplasa spre masivul de pamant.