Sunteți pe pagina 1din 8

II.

Principiile bugetare n Romnia


Conform Legii finanelor publice avem urmtoarele principii

Principiul universalitii
a. Veniturile i cheltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute
Studiu de caz 1a: utilizarea sumelor brute n buget
Legea privind sistemul unitar de pensii publice prevede acordarea de bilete de tratament balnear.
Costul unui bilet este de 1604 lei la hotel de 3*. Contribuia individual, n cazul pensionarilor din
cadrul sistemului public de pensii, de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie,
din luna anterioar celei n care se efectueaz repartiia.
n buget sumele vor fi incluse separat pe venituri i cheltuieli sau soldul dintre cele dou?
R: Conform principiului univeralitii veniturile i cheltuielile se trec separat:
Bugetul asigurrilor sociale de stat pe anul 2013
Cod
Indicator
00.01.03
Venituri totale
...
...
33.03.11
Contribuia pentru bilete de tratament i odihn
...
...
50.03
Cheltuieli totale
...
...
57.02.02
Ajutoare sociale n natur
...
...

Program 2013
50.995.457.000 lei
...
68.754.000 lei
...
50.808.800.000 lei
...
318.893.000 lei
...

Studiu de caz 1b: utilizarea sumelor brute n buget


Codul fiscal stabilete condiiile n care unele accize sunt restituite de la buget ctre contribuabili.
n buget se vor prinde separat sumele ncasate de cele restituite?
R: Da, deoarece trebuie s existe evidene n sume brute.
Contul general anual de execuie a bugetului de stat pe anul 2013 (extras)
Cod
Indicator
14.01
Accize
14.01.01
Accize ncasate din vnzarea produselor energetice
14.01.02
Accize ncasate din vnzarea de alcool etilic, produse intermediare,
vinuri spumoase, buturi fermentate spumoase i bere
14.01.03
Accize ncasate din vnzarea produselor din tutun
14.01.04
Accize ncasate din vnzarea de cafea
14.01.05
Accize din vnzarea altor produse
14.01.06
Accize din vnzarea enegiei electrice din producia intern
...

14.01.49
Accize de restituit/de compensat din vnzarea de motorin n
agricultur
14.01.50
Accize de restituit/de compensat

www.buget-finante.ro

ncasri realizate
19.798.031.423 lei
9.885.213.027 lei
1.055.267.342 lei
7.794.993.482 lei
33.972.341 lei
2.630.941 lei
117.393.871 lei

-248.108 lei
-83.411.227 lei

oct. 2014

b. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor
si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.
Studiu de caz 2: excepie de la neafectarea veniturilor
Bugetele locale primesc subvenii de la bugetul de stat, de fiecare dat acestea fiind cu destinaie
special. Spre exemplu, veniturile din subvenii ale bugetului local din Constana pe anul 2013
cuprinde urmtoarele:
Cod
42.02.20

42.02.34

42.02.41

Indicator
Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale
necesare susinerii derulrii proiectelor finasnate
din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru
nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili
petrolieri
Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea
sntii

Buget 2013
20.289 mii lei

250 mii lei

4.100 mii lei

Principiul publicitii
Sistemul bugetar este deschis i transparent, acestea realizndu-se prin:
dezbaterea public a proiectelor de buget, cu prilejul aprobarii acestora;
dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetelor, cu prilejul aprobarii
acestora;
publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor normative de aprobare a
bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora;
mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului
bugetului, exceptand informatiile si documentele nepublicabile, prevazute de lege.
Principiul unitii
Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea
eficienta si monitorizarea fondurilor publice.
Principiul anualitii
Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde
exercitiului bugetar.
Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin
exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.
Principiul specializarii bugetare
Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si,
respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora,
potrivit clasificatiei bugetare.
Studiu de caz 3a: Extras din clasificaia veniturilor
Capitol Subcapitol
Paragraf
Indicator
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
07.00
Impozite i taxe pe proprietate
07.00.01
Impozit si taxa pe cladiri
07.00.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)
07.00.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)
www.buget-finante.ro

oct. 2014

07.00.02
07.00.02.01
07.00.02.02
07.00.02.03
07.00.03
07.00.50
*) Detalierea se face numai in executie

Impozit si taxa pe teren


Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)
Impozit pe terenul din extravilan *)
Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate

Studiu de caz 3b: Extras din clasificaia funcional a cheltuielilor


Capitol Subcapitol
Paragraf
Indicator
79.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.00.01
Actiuni generale economice si comerciale
80.00.01.01 Administratie centrala
80.00.01.02 Servicii publice descentralizate
80.00.01.03 Meteorologie
80.00.01.04 Educatia si protectia consumatorului
80.00.01.05 Sistemul national antigrindina
80.00.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Susinerea exportului, a mediului de afaceri i a tranzaciilor
80.00.01.07
internaionale
80.00.01.08 Cooperare economica internationala
80.00.01.09 Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii
80.00.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
80.00.01.11 Rezerve de stat si de mobilizare
80.00.01.12 Ajutoare de stat
80.00.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
80.00.02
Actiuni generale de munca
80.00.02.01 Protectia muncii
80.00.02.02 Pastrarea si completarea carnetelor de munca si alte prestatii
80.00.02.03 Eliberarea permiselor de munca
80.00.02.04 Masuri active pentru combaterea somajului
80.00.02.05 Stimularea crearii de locuri de munca
80.00.02.30 Alte actiuni generale de munca
Studiu de caz 3c: Extras din clasificaia economic a cheltuielilor
Titlu
Articol
Aliniat
Indicator
20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
20.01
Bunuri si servicii
20.01.01
Furnituri de birou
20.01.02
Materiale pentru curatenie
20.01.03
ncalzit, Iluminat si forta motrica
20.01.04
Apa, canal si salubritate
20.01.05
Carburanti si lubrifianti
20.01.06
Piese de schimb
20.01.07
Transport
www.buget-finante.ro

oct. 2014

20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.03
20.03.01
20.03.02
20.04
20.04.01
20.04.02
20.04.03
20.04.04
20.05
20.05.01
20.05.03
20.05.30

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru ntretinere si functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar

Studiu de caz 3d: Extras din clasificaia n profil departamental cuprinzand autoritati publice,
ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale
Cod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea ordonatorului principal de credite


Administratia Prezidentiala
Senatul Romniei
Camera Deputailor
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Curtea Constituional
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Concurenei
Avocatul Poporului
Consiliul Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii

Principiul unitii monetare


Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.

Principiul echilibrului
Cheltuielile unui buget se acoper integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul
anilor precedeni.

www.buget-finante.ro

oct. 2014

Conform Legii Finanelor publice locale avem urmtoarele principii:


Principiul universalitii
Principiul transparenei i publicitii
Principiul unitii
Principiul unitii monetare
Principiul anualitii
Principiul specializrii bugetare
Principiul echilibrului: Cheltuielile unui buget se acoper integral din veniturile bugetului
respectiv, inclusiv excedentul anilor precedeni.
Principiul solidaritii: Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unitilor
administrativ-teritoriale, precum i a persoanelor fizice aflate n situaie de extrem dificultate, prin
alocarea de sume din fondul de rezerv bugetar constituit n bugetul local. Din fondul de rezerv
bugetar constituit n bugetul local consiliile locale, judeene sau Consiliul General al Municipiului
Bucureti, dup caz, pot aproba acordarea de ajutoare ctre unitile administrativ-teritoriale aflate
n situaii de extrem dificultate, la cererea public a primarilor acestor uniti administrativteritoriale sau din proprie iniiativ.
Principiul autonomiei locale financiare: Unitile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse
financiare suficiente, pe care autoritile administraiei publice locale le pot utiliza n exercitarea
atribuiilor lor, pe baza i n limitele prevzute de lege. Autoritile administraiei publice locale au
competena stabilirii nivelurilor impozitelor i taxelor locale, n condiiile legii. Alocarea resurselor
financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie s afecteze aplicarea politicilor bugetare
ale autoritilor administraiei publice locale n domeniul lor de competen. Sumele defalcate cu
destinaie special se utilizeaz de ctre autoritile administraiei publice locale n conformitate cu
prevederile legale.
Principiul proporionalitii: Resursele financiare ale unitilor administrativ-teritoriale trebuie
s fie proporionale cu responsabilitile autoritilor administraiei publice locale stabilite prin lege.
Principiul consultrii: Autoritile administraiei publice locale, prin structurile asociative ale
acestora, trebuie s fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul
de stat ctre bugetele locale.

Fondurile speciale
Legea finanelor publice (art. 78): Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se
constituie si se administreaza in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat,
sunt: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj.
Studiu de caz: Bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pe anii 2013-2016
- mii lei
Ca- Sub-Pa- Gru-Ar-A-

pi- ca- ra- pa/ ti-li-


Denumire indicator
Program Estimri Estimri Estimri
tol pi- grafTi- colne-

2013

2014

2015

2016

tol
tlu
at

0001
05
VENITURI - TOTAL
21.194.646 19.822.639 20.830.368 21.898.165
0002
05
I.VENITURI CURENTE
15.610.040 17.463.755 18.494.264 19.529.954
2000
05
B.CONTRIBUII DE ASIGURRI
15.577.940 17.429.700 18.458.100 19.491.700
2005
CONTRIBUIILE ANGAJATORILOR
7.811.336 8.274.101 8.790.153 9.268.394

03
Contribuii de asigurri sociale de sntate
7.811.336 8.274.101 8.790.153 9.268.394

datorate de angajatori

01
Contribuii de la persoane juridice sau fizice, care

angajeaz pesronal salariat


6.726.686 7.121.532 7.573.737 7.987.524

02
Contribuii pentru asigurri sociale de sntate

datorate de persoanele aflate n omaj

48.992
49.690
50.054
50.236

04
Contribuii pentru concedii i indeinnizaii de la

persoane juridice sau fizice


1.028.087 1.095.200 1.158.627 1.222.871

05
Contribuii pentru concedii i indemnizaii datorate

de persoanele aflate n omaj

7.571
7.679
7.735
7.763
2105
CONTRIBUIILE ASIGURAILOR
7.766.604 9.155.599 9.667.947 10.223.306

03
Contribuii de asigurri sociale de sntate datorate

de asigurai
7.589.479 8.972.044 9.477.974 10.026.830

www.buget-finante.ro

oct. 2014

2900
3000
3005

3105

3600
3605

4100
4200
4205

4305

4505

5005

01
02

03
04
05
05
09
16
17

18

19

20

21

50
05
05
50
03
05
50
05
05
23
26
27
30
47
48
49
50

53
02
03
06
12
13

01
01
02
01
10
01

03

www.buget-finante.ro

Contribuia datorat de persoanele asigurate care au

calitatea de angajat
7.136.674 7.619.983 8.026.525 8.473.714
Contribuii de asigurri sociale de sntate datorate

de persoane care realizeaz venituri din activiti

independente i alte activiti i persoanele care nu

realizeaz venituri

333.455
355.460
376.579
398.395
Contribuii pentru concedii i indemnizaii datorate

de asigurai

2.084
2.777
2.944
3.113
Contribuia datorat de pensionari

905.733
993.824 1.071.926 1.151.608
Contribuii de asigurri sociale de sntate

restituite

-788.467

Contribuii facultitive ale asigurailor

2.000
2.071
2.142
2.214
Contribuii de asigurri sociale de snatate de la

100
110
120
130
persoanele care realizeaz venituri de natur

profesional cu caracter ocazional

Contribuia individual de asigurri sociale de

10.381
11.038
11.684
12.290
sntate datorat de persoanele care realizeaz

venituri din drepturi de proprietate intelectual

Contribuia individual de asigurri sociale de

70.423
74.845
79.267
83.767
sntate datorat de persoanele care realizeaz

venituri din activiti desfurate n baza

contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit

Codului civil, precum ia contractelor de agent

Contribuia individual de asigurri sociale de

221
235
249
263
sntate datorat de persoanele care realizeaz

venituri din activitatea de expertiz contabil i

tehnic, judiciar i extrajudiciar

Contribuia individual de asigurri sociale de

34
36
38
40
sntate datorat de persoanele care realizeaz

venitul obinut dintr-o asociere cu o

microintreprindere care nu genereaz o persoan

juridic

Contribuia individual de asigurri sociale de

166
176
186
197
sntate datorat de persoanele care realizeaz

venituri, n regim de reinere la surs a impozitului

pe venit, din asocierile fr personaliate juridic

Contribuia individual de asigurri sociale de

39.152
41.610
44.068
46.570
sntate datorat de persoanele care realizeaz

venituri, n regim de reinere la surs a impozitului

pe venit, din activiti agricole

Alte contribuii pentru asigurri sociale datorate de

asigurai

54.648
53.434
52.219
51.005
C.VENITURI NEFISCALE

32.100
34.055
36.164
38.254
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

964
1.018
1.072
1.127
VENITURI DIN PROPRIETATE

864
918
972
1.027
Alte venituri din proprietate

864
918
972
1.027
VENITURI DIN DOBNZI

100
100
100
100
Alte venituri din dobnzi

100
100
100
100
C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

31.136
33.037
35.092
37.127
DIVERSE VENITURI

31.136
33.037
35.092
37.127
Alte venituri

31.136
33.037
35.092
37.127
IV SUBVENII
5.453.998 2.358.884 2.336.104 2.368.211
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE 5.453.998 2.358.884 2.336.104 2.368.211
SUBVENII DE LA BUGETUL DE STAT
4.906.594 1.938.540 1.915.508 1.946.907
Contribuii de asigurri de sntate pentru persoane

care execut o pedeaps privativ de libertate sau

arest preventiv

1.528
1.576
1.621
1.668
Subvenii primite de bugetul fondului naional unic

de asigurri sociale de sntate pentru echilibrare


3.719.251
514.833
463.259
468.373
Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele

aflate n concediu pentru creterea copilului

103.910
101.832
101.904
102.028
Contribuii de asigurri de sntate pentru pensionari
978.500 1.010.791 1.039.093 1.065.070
Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele

beneficiare de ajutor social

25.738
231.010
231.000
231.000
Contribuii de asigurri de sntate pentru cetenii

strini aflai n centrele de cazare

358
364
371
375
Contribuii de asigurri de sntate pentru personalul

monahal al cultelor recunoscute

2.300
3.120
3.245
3.375
Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele
100
105
106
109
care se afl n executarea msurilor prevzute la

art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum i pentru

persoanele care se afl n perioada de aminare sau

ntreruperii a executrii a pedepsei privative de

libertate

Sume alocate din bugetul de stat altele dect cele de


74.909
74.909
74.909
74.909
echilibrare prin bugetul Ministerului Sntii

SUBVENII DE LA ALTE ADMINISTRAII

547.404
420.344
420.596
421.304
Contribuii de asigurri de sntate pentru persoane

care execut o pedeaps privativ de

libertate sau arest preventive

20.000
21.056
21.300
22.000
Contribuii de asigurri de sntate pentru persoanele

aflate n concediu pentru creterea copilului

133
137
145
153
Contribuii de asigurri de sntate pentru persoane

care se afl n concediu medical din cauz de

accidente de munc i boli profesionale

866
866
866
866
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului

Sntii

526.271
398.151
398.151
398.151
Contribuii din sumele alocate sistemului de asigurri
134
134
134
134
pentru accidente de munc i boli profesionale, pentru

concedii i indemnizaii datorate persoanelor

aflate n incapacitate temporar de munc din cauza

unui accident de munc sau boal profesional

SUME PRIMITE DE LA UEaaLI DONATORI N CONTUL PLILOR


130.608

EFECTUATE I PREFINANRI

Fondul European de Dezvoltare Regional

109.881

Sume primite n contul plilor efectuate n anul

109.881

curent

Fondul Social European

20.727

CHELTUIELI-TOTAL
21.194.646 19.822.639 20.830.368 21.898.165
CHELTUIELI CURENTE
21.170.949 19.745.341 20.750.905 21.816.716
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

152.876
166.100
170.700
181.000
Cheltuieli salariale n bani

119.744

01Salarii de baz

112.424

12Indemnizaii pltite unor persoane din afara unitii


240

13Indemnizaii de delegare

80

30Alte drepluri salariale n bani

7.000

Contribui

33.132

01Contribuii de asigurri sociale de stat

24.907

02Contribuii de asigurri de omaj

599

oct. 2014

6600

6605

20
01

02
05
06
11
12
13
14
30
30
03
56
01

02

57
02
70
71
01

03
05
01
10
20
30
56
57
70
71
01
10
01

03

20
01

02
05
06
11
12
13
14
30
30
03

www.buget-finante.ro

03Contribuii de asigurri sociale de sntate


04Contribuii de asigurri pentru aceidente de munc i
boli profesionale
06Contribuii pentru concedii i indemnizaii
TITLUL II BUNURI I SERVICII
Bunuri i servicii
01Furnituri de birou
02Materiale pentru curenie
03nclzit, iluminat i for motric
04Ap, canal i salubritate
05Carburani i lubrifianii
06Piese de schimb
08Pot, telecomunicaii, radio, tv, internet
09Materiale i prestri de servicii cu caracter
funcional
30Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i
funcionare
Reparaii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
30Alte obiecte de inventar
Deplasri, detari, transferri
01Deplasri interne, detari, transferri
02Deplasri n strintate
Cri, publicaii i materiale documentare
Consultan i expertiz
Pregtire profesional
Protecia muncii
Alte cheltuieli
04Chirii
30Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
TITLUL III DOBNZI
Alte dobnzi
02Dobnda datorat trezoreriei statului
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regional
(FFDR)
01Finanarea naional
02Finanarea extern nerambursabil
03Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSF)
01Finanarea naional
02Finanarea extern nerambursabil
03Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTEN SOCIAL
Ajutoare sociale
01Ajutoare sociale n numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NFFINANCIARE
Active fixe
01Construcii
02Maini, echipamente i mijloace de transport
03Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
30Alte active fixe
Reparaii capitale aferente activelor fixe
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI I SERVICII
TITLUL III DOBNZI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTEN SOCIAL
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
SNTATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale n bani
01Salarii de baz
12Indemnizaii pltite unor persoane din afara unitii
13Indemnizaii de delegare
30Alte drepturi salariale n bani
Contribuii
01Contribuii de asigurri sociale de stat
02Contribuii de asigurri de omaj
03Contribuii de asigurri sociale de sntate
04Contribuii de asigurri pentru acidente de munc
i boli profesionale
06Contribuii pentru concedii i indemnizaii
TITLUL II BUNURI I SERVICII
Bunuri i servicii
01Furnituri de birou
02Materiale pentru curenie
03nclzit, iluminat i for motric
04Ap, canal i salubritate
05Carburani i lubrifiani
06Piese de schimb
O8Pota, telecomunicaii, radio, tv, internet
09Materiale i prestri de servicii cu caracter
funcional
30Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i
funcionare
Reparaii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
30Alte obiecte de inventar
Deplasri, detari, transferri
01Deplasri interne, detari, transferri
02Deplasri n strintate
Cri, publicaii i materiale documentare
Consultan i expertiz
Pregtire profesional
Protecia muncii
Alte cheltuieli
04Chirii
30Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
TITLUL III DOBNZI
Alte dobnzi
02Dobnda datorat trezoreriei statului

6.227

202
1.197
19.768.528
19.742.931
2.509
197
8.624
514
1.647
391
4.291

19.668.828

55.930
3.254
707
707
1.868
1.472
396
243
6
999
138
18.382
5.130
13.252
13.000
13.000
13.000

198.803

167.559
24.743
109.881
32.935
31.244
3.658
20.727
6.859
1.037.742
1.037.742
1.037.742
23.697
23.697
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
21.194.646
21.170.949
152.876
19.768.528
13.000
198.803

1.037.742
23.697
23.697
20.156.904
20.133.207
152.876
119.744
112.424
240
80
7.000
33.132
24.907
599
6.227

202
1.197
19.768.528
19.742.931
2.509
197
8.624
514
1.647
391
4.291

19.668.828

55.930
3.254
707
707
1.868
1.472
396
243
6
999
138
18.382
5.130
13.252
13.000
13.000
13.000

18.460.585

13.000

1.105.656

77.298
77.298

19.822.639
19.745.341
166.100
18.460.585
13.000

1.105.656
77.298
77.298
18.716.983
18.639.685
166.100

18.460.585

13.000

19.397.899

13.000

1.169.306

79.463
79.463

20.830.368
20.750.905
170.700
19.397.899
13.000

1.169.306
79.463
79.463
19.661.062
19.581.599
170.700

19.397.899

13.000

20.388.969

13.000

1.233.747

81.449
81.449

21.898.165
21.816.716
181.000
20.388.969
13.000

1.233.747
81.449
81.449
20.664.418
20.582.969
181.000

20.388.969

13.000

oct. 2014


56
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FONDURI EXTERNE
198.803

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

01
Programe din Fondul European de Dezoltare Regional

(EEDR)

167.559

01Finanarea naional

24.743

02Finanarea extern nerambursabil

109.881

03Cheltuieli neeligibile

32.935

02
Programe din Fondul Social European (FSE)

31.244

01Finanarea naional

3.658

02Finanarea extern nerambursabil

20.727

03Cheltuieli neeligibile

6.859

70
CHELTUIELI DE CAPITAL

23.697
77.298
79.463
81.449

71
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

23.697
77.298
79.463
81.449

01
Active fixe

22.527

01Construcii

15.085

02Maini, echipamente i mijloace de transport

6.586

03Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


29

30Alte active fixe

827

03
Reparaii capitale aferente activelor fixe

1.170

01
Administraia central

295.202

02
Servicii publice descentralizate

199.362

03
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice i

dispozitive medicale
9.314.051

01
Medicamente cu i fr contribuie personal
5.603.898

02
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut

utilizate n programele naionale cu scop curativ


2.637.058

03
Materiale sanitare specifice utilizate n programele

naionale cu scop curativ

188.063

04
Servicii medicale de hemodializ i dializ

peritoneal

685.032

05
Dispozitive i echipamente medicale

200.000

04
Servicii medicale n ambulator
2.406.752

01
Asisten medical primar
1.326.000

02
Asisten medical pentru specialiti clinice

585.000

03
Asisten medical stomatologic

13.002

04
Asisten mcdical pentru specialiti paraclinice

382.714

05
Asisten medical n centre medicale multifuncionale
100.036

05
Servicii de urgen prespitaliceti i transport

sanitar

163.347

06
Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
7.431.865

01
Spitale generale
7.381.303

04
Uniti de recuperare-reabilitare a sntii

50.562

07
ngrijiri medicale la domiciliu

56.325

11
Prestaii medicale acordate n baza documentelor

internaionale

290.000

6805
ASIGURRI I ASISTEN SOCIAL
1.037.742 1.105.656 1.169.306 1.233.747

01
CHELTUIELI CURENTE
1.037.742 1.105.656 1.169.306 1.233.747

57
TITLUL IX ASISTEN SOCIAL
1.037.742 1.105.656 1.169.306 1.233.747

02
Ajutoare sociale
1.037.742

01Ajutoare sociale n numerar


1.037.742

05
Asisten social n caz de boli i invaliditi

611.763

01
Asisten social n caz de boli

611.763

06
Asisten social pentru familie i copii

425.979

www.buget-finante.ro

oct. 2014