Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1 Biostatistica

Dasclu Melania, Grupa 6, seria I

1. Calculai media, mediana, variaia, variana, amplitudinea, deviaia standard,


coeficientul de variaie pentru durata de spitalizare i varsta.
A. Pentru durata de
spitalizare:
Media
Mediana
Varianta
Amplitudinea
Deviatia standard
Variatia
Coeficient variatie

B. Pentru
varsta:

8.60
8.00
32.67
27.00
5.72
31.36
0.66

Modul

11 sau 5

41.24
41.00
404.11
78.00
20.10
387.94
0.49
22 sau 47 sau
43

Care dintre parametrii medie, median sau modul caracterizeaz mai bine seriile de
valori?

Durata spitalizarii
N 7
r
6
p
e
r
s
o
a
n
e

6
5

Frecventa

3
2

1
0
[0,5)

0
[5,10) [10,15) [15,20) [20,25)
[25,30)
Durata spitalizarii

Paramentrul care caracterizeaza cel mai bine seria de valori este modulul.

Varsta
F
r
e
c
v
e
n
t
a

10
8
6
Frecventa

4
2
0
(0,20] (20,35] (35,50] (50,65] (65,80] (80,100]
intervale de varsta

Paramentrul care caracterizeaza cel mai bine seria de valori este mediana.

Durata de spitalizare este legat de faptul c au primit antibiotice?


10
9
8
7
6
5

antibiotice nu

antibiotice da

3
2
1
0
[0,5)

[5,10) [10,15) [15,20) [20,25) [25,30]

Durata de spitalizare nu este legat de faptul c au primit antibiotice.

Durata de spitalizare este legat de rezultatul antibiogramei?


10
9
8
7
6
5
numar de pacienti 4
3
2
1
0

5
5
numar de pacienti cu
WBC >=7

1
4

5
3

numar de pacienti cu
WBC <7

2
0

zile de spitalizare

Durata de spitalizare nu este legat de rezultatul antibiogramei.


Durata de spitalizare este legat de faptul c au suferit o manoper chirurgical?
8

7
6

5
4
numar de pacienti 3
2

2
manopera
chirurgicala: nu

5
3

manopera
chirurgicala: da

zile de spitalizare

Durata de spitalizare nu este legat de faptul c au suferit o manoper chirurgical?