Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala Nr.

12 Tulcea
Clasa pregatitoare: A
Nr.programei scolare: 3418/19.03.2013
Nr.inregistrare:..
An scolar: 2013/2014
Avizat,director adj. : Prof.dr. Stupineanu Valentina
Avizat,resp.comisie metodica

PLANIFICARE
CURRICULARA

INV.ILIE FLOAREA

PLANIFICARE CALENDARISTICA
INTEGRATA

Semestrul I: 17 sptmni
Semestrul al II-lea: 18 sptmni din care 1 sptmn Scoala altfel: S tii mai multe, s fii mai bun!
1. Comunicare n Lb. romn
2. Matematic si explorarea mediului
3. Dezvoltare personal
4. Muzic si miscare
5. Arte vizuale si abilitti practice
6. Optional Cltorie n lumea basmelor

CLR
MEM
DP
MM
AV/AP

Semestrul I

- 5 ore pe sptmn
- 4 ore pe sptmn
- 2 ore pe sptmn
- 2 ore pe sptmn
- 2 ore pe sptmn
- 1 or pe sptmn

Nr.
Crt
.

Unitti
tematice

Disci
plina

Comp.
specif.

CONINUTURI
Evaluareinitial
Comunicareaschimbdeinformatiiintreoameni
(dialoguri despre viata de scolar, despre mediul
inconjurator)
Comunicarea oral identificarea unui obiect,
informatiidespreformasiutilitateaunorobiecte
Cartea coperte, foaie, pagini, numerotare,
directiideorientareinpagina
Dialogulconvorbireadintredousaumaimulte
3persoane
Propozitia, cuvntul, silaba elemente de con
structieacomunicarii
Organizareascrierii. Elementegraficeutilizatein
procesulscrierii
Recapitulare.Evaluare
Elementepregtitoarepentrunelegereaunor
conceptematematice(orientarespaialilocalizrin
spaiu,sortareaiclasificareaobiectelor)
Corpulomenescpricomponenteirolullor,
simurile
Recapitulare.Evaluare
Instrumentedelucru;
Caracteristiciobservabilealematerialelorsi
instrumentelordelucru;
Sortareamaterialelordelucruiainstrumentelorn
funciedeproprieti/utilizri;
Recunoatereaculorilor
Autoportret
Recunoatereaculorilor
Tehnicisimple:tiere,lipire
Evaluareiniial:
Cntarevocalngrupsiindividual
Intonareacorect,expresiviomogena
cntecelor
Evaluareiniial:
Cinesunteu?autocunoatereiatitudinepozitiv
fadesin
Mprezint importanaautocunoaterii;
dezvoltareauneiatitudinipozitivefadesine;
Despremine?activiti,culoripreferate
Comunicareaoraladiscutiiliberedespreanotimpul
toamna(lunileanotimpului,succesiunealor,caracte
risticileanotimpului:fenomenealenaturii,modificari
inlumeaviesiactivitatialeoamenilorspecifice
fiecaruianotimp)
Sunete.Literelemariimicidetipar:Aa,Mm,
Uu
Citirealiterelor,silabelor,cuvintelor
Scrierealiterelormaridetipar
Utilizareacuvintelornoinenunturi
Desprireacuvintelornsilabe
Formulridentrebriirspunsuri
Simboluriuzualedinuniversulapropiat
Recapitulare.Evaluare
Ameliorare/dezvoltare
Elementepregtitoarepentrunelegereaunor
conceptematematice(sortareaiclasificarea
obiectelor/simbolurilor/conceptelorsimple,dup
criteriivariate,apreciereaglobal,compararea
numruluideelementeadoumulimiprinprocedee
variate)
Numerelenconcentrul110(nr.1,2,3)recu
noatere,formare,citirescriere,comparare,ordonare
Corpulomenescigienacorpului
Recapitulare.Evaluare

Nr.
de
ore

Peri
oada

Textesuport:
Adio,
gradinita!
1.

MEM

Primazide
scoala
Povestea
crtii,
deEmilia
Caldararu

AVAP

1.1
1.2
1.3
2.2
2.4

MM

1.1
1.3
2.1
1.4

DP

1.1
2.3
3.3

CLR

Toamn
mndr,
darnic...
Textesuport:
Toamnaa
trecut
2.

2.1
3.2
5.1

Melculcolar,
deVasile

MEM

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
3.1
3.2
3.3
4.1

1.1
1.2
1.3
2.1
3.2
5.1

12h

SptmnileIIII

Lanceputde
drum

15h

6h

6h

6h

15h

12h

mnileIVVI

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
3.4
4.1

Obser
vatii