Sunteți pe pagina 1din 1

1.Conceptul si tipurile de audit.

Prin audit se intelege examinarea profesionala a unei informatii efectuata de o


persoana competenta si independenta in scopul emiterii unei opini motivate prin
raportarea la un criteriu de calitate:standard ,norma sau reglementare.
Elementele fundamentale continute in definitie fara de care activitatea nu poate fi
definita ca fiind audit:
-pers.care examineaza trebuie sa detina competenta necesara si sa fie
independenta;
-obiectul examinarii:orice informatie economica tehnica, tehnologica,financiara,
fiscala , juridica .
-scopul examinarii:emiterea unei opinii care consta in determinarea si raportarea
gradului de conformitate a informatiei la criteriul de calitate prestabilit.
-calitatea opiniei :motivata(motivarea implica responsabilitate)
-criteriul de apreciere:un standard , o norma sau o reglementare.
Tipuri de audit:
Auditul se clasifica dupa urmatoarele criterii :
1)In functie de obiectivele urmarite:
-audit financiar;
-audit de conformitate;
-audit operational;
Auditul situatiilor financiare:
2)In functie de afilierea auditorilor:
-audit intern;
-audit extern;
-audit guvernamental.