Sunteți pe pagina 1din 2

Meserii

Ziarist

Profesor

Asistent
Marketin
g

Analist
RU

Inspecto
r RU

Contabil

Caracteris
tici
specifice
meseriei

Calificati
v
specific
meseriei

Actiuni
derulate
in
activitat
e

Aptitudin
i de
comunic
are
necesare
meseriei

Meserie
inrudita

Ligistica
specific
a
meseriei

Client,
benefici
ar al
activitat
ii

Aptitudi
ni fizice
utilizate
in
derulare
a
activitati
i

Locul de
practica
re al
meseriei

Alte
informat
ii

Economi
st

Director
Vanzari

Custom
er Care

Asistent
Director
General