Sunteți pe pagina 1din 8

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE
MASTER
EVALUAREA CALITATII MATERIALELOR SI PRODUSELOR

STATISTICA APLICATA

IONITA ELENA-CRISTINA

2013-2014

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC


Elemente de Statistic Matematic
Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea datelor referiotare la un
anumit fenomen precum si cu unele previziuni privind producerea lui viitoare.
Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura. Elementele unei populatii
se numesc unitati statistice sau indivizi. Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul
populatiei.
Caracteristica (sau variabila statistica) a populatiei trasatura comuna tuturor unitatilor (indivizilor)
populatiei. Caracteristica poate fi cantitativa sau calitativa.
Caracteristicile cantitative pot fi discrete (sau discontinue) daca variabila statistica ia valor finite sau
continue daca variabila poate lua orice valoare dintr-un interval finit sau infinit.
Numarul tuturor indivizilor unei populatii se numeste efectivul total al acelei populatii.
Se numeste frecventa absoluta a unei valori x a caracteristicii, numarul de unitati ale populatiei
corespunzatoare acestei valori.
Se numeste frecventa relativa a unei valori xi a caracteristicii raportul dintre frecventa absoluta ni a
valorii xi si efectivul total al populatiei.
Elemente Caracteristice ale unei Serii Statistice
1. Media
k

Se numeste media caracteristicii x numarul:

n x
i

i 1

, unde n i este efectivul total


i 1

2. Mediana
x este o valoare astfel incat jumatatea valorilor x i ale esantionului sunt mai mici sau egale cu
Mediana ~
~
x si cealalta jumate a valorilor x i sunt mai mari sau egale cu ~
x .
3. Modulul
Prin modulul (sau dominanta) unei serii statistice se intelege valoarea caracteristicii corespunzatoare cele
mai mari frecvente daca valorile caracteristicii sunt discrete si valoarea centrala a clasei corespunzatoare celei
mai mari frecvente daca variabila este continua.
4. Dispersia
2
2
2
n1 x1 x n2 x2 x ... nk xk x
v
n1 n2 ... nk
Numarul v se numeste dispersia valorilor esantionului.
Numarul v se numeste abaterea mediei patratelor.
k

v f xi xi x
i 1
k

v f xi xi2 x
i 1

Problema 1

1 k
ni xi2 x 2
n i 1

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

Un profesor i ia din catalogul unei clase mediile la matematic pe semestrul trecut n vederea unor
prelucrri statistice. Acestea sunt: 6, 7, 7, 5, 9, 8, 4, 10, 7, 5, 6, 6, 7, 8, 4, 4, 6, 5, 8, 6, 7, 5, 6, 9, 7.
1) S se completeze un tabel care conine rubricile: Nota, Frecvena absolut, Frecvena relativ,
Frecvena Cumulat. Realizati reprezentarea n batoane i poligonul frecvenelor.
2) Folosind datele din tabel precizati:
a. Cti elevi au note mai mici decat 5? Indicai procentul lor.
b. Cti elevi au note ntre 5 i 7? Indicai procentul lor.
c. Cti elevi au note ntre 7 i 10? Indicai procentul lor.
d. Reprezentai aceste date printr-o diagram n forma unui disc, cu a), b), c) indicate prin
sectoare ale cercului.
3) Determinai media aritmetic, mediana, dispersia i abaterea mediei ptratice.
Nota

1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frecvena absolut Frecvena relativ Frecvena Cumulat


0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0.12
0.12
4
0.16
0.28
6
0.24
0.52
6
0.24
0.76
3
0.12
0.88
2
0.08
0.96
1
0.04
1

6
5
4
3
2
1
0

6
5
Elevi

Elevi

3
2
4 5 6

7 8 9 10

1
0
4

2) a. 3 elevi au note sub 5. Acestia reprezinta 12%.


b. 10 elevi au note intre 5 si 7. Acestia reprezinta 40%.
c. 12 elevi au note intre 7 si 10. Acestia reprezinta 48%.

3) Media aritmetica = (4*3+5*4+6*6+7*6+8*3+9*2+10)/25=6.48


Mediana = 7
Dispersia = 2.48 (calculate tabelar)

10

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

Abaterea = 1.57
Problema 2
n cadrul laboratorului de matematica aplicata se considera aruncarea simultana a doua zaruri de cate
doi elevi si se inregistreaza suma punctelor obtinute pe cele doua zaruri. Se arunca zarurile de 30 de ori.
Completati un tabel care contine urmatoarele coloane: Suma obtinuta, Frecventa absoluta, Frecventa relativa,
Frecventa cumulata crescatoare. Alcatuiti diagrama in batoane. Calculati media, dispersia si abaterea mediei
patratica.

5
4
3
Suma

2
1
0
2

10

12

Media = 7,033333333
Dispersia = 8,165567
Abaterea = 2,857545

Problema 3
La examenul de bacalaureat, cei 500 de elevi ai unui liceu au obtinut la proba de matematica
rezultatele din tabelul alaturat. Sa se alcatuiasca histograma si poligonul frecventelor. Calculati media,
dispersia si abaterea mediei patratica.

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

Problema 4.
Pentru 10 uniti economice din acelai sector de activitate se cunosc datele urmtoare:
Tabelul1
Capital fix
Producia
Nr. crt.
(mii RON)
(mii RON)
A
1
2
1
140
80
2
90
50
3
110
60
4
220
120
5
80
40
6
60
30
7
130
70
8
100
60
9
150
90
10
200
110
Total
1280
710
Se cere:
1. s se argumenteze, cu ajutorul metodelor simple, existena, direcia i forma legturii;
2. s se determine parametrii funciei de regresie;
3. s se calculeze valorile funciei de regresie;
4. s se afle valoarea coeficientului de corelaie.
Rezolvare
1. Dintre metodele simple de evideniere a legturilor dintre variabile cele mai indicate pentru acest
exemplu sunt: metoda seriilor paralele interdependente i metoda grafic.
Metoda seriilor paralele interdependente presupune ordonarea valorilor ( xi ) ale caracteristicii
factoriale (capitalul fix) i nregistrarea n paralel a valorilor
( yi ) corespunztoare ale caracteristicii dependente (producie), dup cum se poate

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

vedea n tabelul de mai sus.


Cele dou iruri de date din tabelul 1 indic existena unei legturi directe ntre capitalul fix i
mrimea produciei.
Tabelul 2

Nr.
crt.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

xi (mii RON)

yi (mii RON)

1
60
80
90
100
110
130
140
150
200
220

2
30
40
50
60
60
70
80
90
110
120

Produc ie (miiRON)

Pentru a putea aprecia i forma legturii este necesar s se traseze graficul de corelaie (figura 1.), care
sugereaz o legtur de tip liniar.
140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200
250
Capital fix (mii
RON)

Figura 3. Legtura dintre capitalul fix i producie


2. Aflarea parametrilor funciei liniare de regresie necesit rezolvarea urmtorului sistem de
ecuaii normale:
n a + bxi = yi
i =1 i =1
xi
a xi + b x = yi
n

2
i

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

i =1 i =1
Calculele necesare rezolvrii sistemului au fost sistematizate n tabelul 3., coloanele 3 i 4.
Nr.

xi

yi

x2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

1
60
80
90
100
110
130
140
150
200
220
1280

2
30
40
50
60
60
70
80
90
110
120
710

3
3600
6400
8100
10000
12100
16900
19600
22500
40000
48400
187600

crt.

y2

xi yi

Tabelul 3.
Y
x

4
5
1800
900
3200
1600
4500
2500
6000
3600
6600
3600
9100
4900
11200 6400
13500 8100
22000 2100
26400 4400
104300 58100

6
32,6
43,9
49,6
55,2
60,9
72,1
77,8
83,5
111,7
123
710,3

Sistemul de ecuaii normale este:


10 a +1280 b=710
,
1280 a +187600 b
=104300
cu soluiile:
a = 1,32 b =0,565
Ecuaia medie de estimare a legturii liniare dintre capitalul fix i producie este:
Yxi = 1,32 +0,565 xi
La o cretere cu o mie de lei noi (RON) a capitalului fix, producia se mrete, n medie, cu 0,565 mii
RON.
3. Valorile ajustate ale produciei se calculeaz nlocuind fiecare variant ( xi ) a caracteristicii
factoriale n funcia de regresie (vezi tabelul 4.2., coloana 6).
Yx1 = 1,32 +0,565*60 = 32,6
M
Yx10 = 1,32 +0,565*220 =123
4. Coeficientul de corelaie liniar simpl este:
nn xi yi n xi n yi
i= i
i =1
1
=1

y/x=

=
n

ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC

nxi2
i =1

xi
i =1

nyi2
i =1

yi
i =1

10 *104300 1280 *710


= (10 *187600 1638400)(10 *58100 504100)

=0,9928

Acest rezultat arat o legtur direct foarte puternic, aproape funcional, ntre variabilele
nregistrate.